Bielorusko
Základné informácie:
- vnútrozemský štát vo východnej Európe
- hranice: s Poľskom, Litvou, Lotyšskom, Ukrajinou a Ruskom
- štátne zriadenie: republika
- rozloha: 207 595 km2
- počet obyvateľov: 9 500 000
- hustota zaľudnenia: 46 obyv./ km2
- hlavné mesto: Minsk (1 920 000, s okolím 2 100 000)
- iné veľké mestá: Vitebsk, Homeľ, Brest, Pinsk
- administratívne členenie: 6 oblastí
- mena: bieloruský rubeľ, delí sa na 100 kopejok
- úradný jazyk: bieloruština, ruština
Prírodné pomery
Povrch: povrch mierne zvlnený, rovinatý, poznačený zaľadnením, na juhu močaristé Polesie,
na severe pahorkatina i nížina. Najvyšší vrch je Dzjaržynskaja hara (346 m n.m.). Najnižším
miestom štátu je bod pri rieke Neman: 90 m n.m.
Podnebie: mierne teplé slabo kontinentálne. Najnižšia teplota bola nameraná vo Vitebskej
oblasti –42,2°C, najvyššia v meste Homeľ: 38,9 °C.
Vodstvo: hustá riečna sieť – rieky Neman, Vilija, Ščara, Západná Dvina, Buh, Dneper,
Pripiať, Berezina, Soža. Významné riečne prieplavy, viac ako 10000 jazier – najväčšie je
jazero Naroč.
Prírodné zaujímavosti:
Obyvateľstvo: Bielorusi 84 %, Rusi 8 %, Poliaci, Ukrajinci
Náboženstvo: 48 % pravoslávni, 41 % bez vyznania, 7 % katolíci (údaje sa veľmi líšia)
Ťažba: rašelina, draselná a kamenná soľ, ropa, fosfáty, vápence, piesok
Chov: hovädzí dobytok, hydina, ošípané
Lov:
niektoré plemená vyšľachtené v Bielorusku:
Pestovanie: obilniny (raž, ovos, pšenica, pohánka), cukrová repa, ľan, konope, tabak,
zemiaky, ovocie
Energia: z rašeliny sa získavajú viac ako 2/3 elektrickej energie
Lesné hospodárstvo:
Doprava: najvýznamnejšia je železničná doprava
Obchod: Rusko, Nemecko, Ukrajina, Poľsko
Výrobky:
Typické jedlá:
Nápoje:
Historické pamiatky a kuriozity (výber):
Malý výber osobností:
Niektorí významní športovci:
iné kuriozity:
Download

Bielorusko