+J0092121900/$Y
renfert report
Serwis firmy Renfert teraz
jako zintegrowane wyposażenie dodatkowe
Silent TS –
kontynuacja sukcesu
Pomysły dla techniki dentystycznej
Silent TS – kontynuacja
sukcesu
Od chwili swojego powstania Silent TS
zajął w krótkim czasie stałe miejsce w
laboratoriach protetycznych na całym
świecie. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest on jednym z niewielu wyciągów, który nie był pierwotnie stosowany w przemyśle lub sektorze
prywatnym i został przystosowany dla
potrzeb techników dentystycznych,
ale został opracowany specjalnie dla
potrzeb laboratoriów protetycznych.
Najnowsze usprawnienia zastosowane w tym wyciągu na pewno wzbudzą Państwa zachwyt!
Co sprawia, że Silent TS jest tak
pożądany w pracowni?
1. »Cisza podczas pracy!«
Jak to zwykle jest praktykowane w firmie
wym problemem, czy nie jest dobrodziej-
Renfert, jeszcze przed rozpoczęciem kon-
stwem uniknięcie nadmiernego hałasu?
Hałas w miejscu pracy jest często kłopotli-
struowania urządzenia pracownicy Renferta przeprowadzili wśród wielu użytkowników szczegółowy wywiad, (za co tą drogą
chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podzię-
NOWOŚĆ! Bardzo cicha praca =
Silent od teraz z 63 dB na 58 dB!
kować) a ich potrzeby i życzenia zostały
Wprowadzając na rynek w 2007 wyciąg Si-
spełnione w następujący sposób:
lent TS projektowaliśmy go tak, aby przez
zoptymalizowanie przepływu powietrza był
on bardzo cichy. Teraz dopracowaliśmy naszą technologię jeszcze bardziej osiągając
2
Silent TS, 230 V
Art. Nr. 2921 0050
Silent TS, 120 V / 100 V
Art. Nr. 2921 1050/ 2050
Filtr H
Art. Nr. 9000 34410
Silnik zamienny Silent TS 120 V/230 V
Art. Nr. 92921 0051
niezwykłe rezultaty. Bardzo dobry rezultat
63 dB, który osiągnął nasz Silent TS, udało
nam się zmniejszyć do 58 dB. Jeśli uważacie Państwo, że nie jest to żadna rewolucja,
63,0 dB(A)
58,3 dB(A)
śmy jeszcze nowe możliwości aby uczynnić
dB(A)
to prosimy przeczytajcie dalej jakie znaleźli-
Nieprzyjemne częstotliwości
70
Silent TS
dotychczasowy
waszą pracę mniej stresującą.
NOWOŚĆ! Ochrona przed hałasem idzie teraz jeszcze dalej –
świat psychoakustyki
Znacie Państwo zapewne te myśli ze świata PC, motoryzacji i wielu innych dziedzin.
Silent TS nowy
50
30
Niektóre dźwięki są bardziej denerwujące
niż inne, to zależy także od ich brzmienia
(barwy dźwięku i częstotliwości) a nie tylko
10
od głośności. Pracowaliśmy nad tym z psychoakustykami, którzy pomogli nam w wy-
50
0
10
0
20
0
40
selekcjonowaniu nieprzyjemnych zakresów
częstotliwości. Naszym programistom udało się w Silent TS drastycznie zmniejszyć ha-
0
80
00
00
00
0
80
12
Pasmo jednej trzeciej oktawy (Hz)
16
32
64
Wykres przedstawia rozkład częstotliwości, w jakiej pracował dotychczasowy Silent TS.
Ta grafika pokazuje, które częstotliwości zostały teraz znacząco zredukowane.
łas powodowany tymi nieprzyjemnymi częstotliwościami. Co to oznacza dla Państwa?
Znacznie mniej stresu spowodowanego hałasem podczas pracy.
2. »Czyste powietrze«
A dotychczasowi właściciele
Silent TS?
NOWOŚĆ! Zwiększone bezpieczeństwo dzięki opcjonalnemu
filtrowi typu H
Oto następna dobra wiadomość: posiadacze
dotychczasowych wersji wyciągu Silent TS
Standardowo Silent TS wyposażony jest w
mogą cieszyć się redukcją hałasu dochodzą-
filtr klasy „M“. Jeśli chcecie zrobić coś wię-
cą do 90% w wypadku użycia zastępczego
cej dla zdrowia swojego i swoich współpra-
silnika. Ponieważ nowe wartości akustyczne
w 10% mają związek z przeprojektowaniem
obudowy a w 90% ze zmianami dokonanymi w silniku. Wygodna wymiana silnika jest
jeszcze jedną dodatkową korzyścią.
Korzyść dla Państwa:
robicie wszystko,
co jest najlepsze dla
waszego zdrowia
cowników, to oferujemy możliwość zamiany dotychczasowego filtra na filtr klasy „H”,
który oferuje następujące różnice:
Dla laboratoriów w Niemczech wartości
graniczne dla drobnych pyłów wynoszą w
tzw. dopuszczalne stężenie w środowisku
pracy (AGW). Filtr M osiąga stopień separacji pyłów w 99, 9% podczas gdy filtr H w
99,995 %.
Różnica w liczbach może wydawać się bardzo mała, ale w rzeczywistości przynosi
jednak znaczne korzyści dla ochrony waszego zdrowia. W zależności od zastosowania
wyciągu mogą być wytwarzane bardzo niebezpieczne dla Państwa zdrowia pyły. Wymiana filtra przebiega jak zwykle w naszych
produktach w bardzo prosty, wygodny sposób, bez potrzeby użycia narzędzi.
3
Silent TS Video
Kod zdjęcia należy zeskanować smatphonem (na przykład z aplikacją
„Scan”) lub otworzyć w przeglądarce
link: www.renfert.com/en/silent_ts
4
3. »Nigdy więcej przestojów!«
Rozwiązanie 2: Długa żywotność silnika
5. »Ustawienie automatyki włączania«
Pomimo możliwości bardzo szybkiej wy-
Czy znacie Państwo także taką sytuację?
miany silnika na nowy, jest ona konieczna
Chcielibyście bardzo krótko za pomocą mi-
Rozwiązanie 1: Bardzo prosta
wymiana silnika
niezwykle rzadko, ponieważ silnik wyciągu
krosilnika opracować jakąś niewielką rzecz a
Silent TS dzięki specjalnemu sterowaniu wy-
wyciąg włącza się zawsze i za każdym ra-
trzymuje do trzech razy dłużej niż inne po-
zem, o wiele za często?
Wielu czytelników spotykał często podob-
równywalne technicznie silniki.
Urządzenie musi pracować bez przerw, każdy przestój oznacza straty dla pracowni.
ny problem: w momencie, kiedy silnik zużył
Rozwiązanie: niezwykle precyzyjna kalibracja dla wszystkich
urządzeń
się i zakończył swoją pracę, trzeba było zamawiać za duże pieniądze nowy kompletny wyciąg. Od momentu powstania wyciągu Silent TS sprawa ta należy do przeszłości.
W ciągu maksymalnie 1,5 minuty i bez użycia narzędzi technik dentystyczny wymieni
samodzielnie silnik w wyciągu Silent TS. Nie
ma potrzeby wysyłania urządzenia do ser-
4. »Moc!«
Rozwiązanie: silnik o mocy
1.400 Watt (230V) i wyrafinowany system przepływu powietrza
W mniej niż jedną minutę można zaprogramować automatykę włączania według Państwa preferencji, dla każdej prędkości obrotowej.
Silent TS jest tak mocnym urządzeniem, że z
wisu.
łatwością sprosta każdemu rodzajowi pracy
w laboratorium protetycznym.
6. »Szybka i prosta obsługa«
Rozwiązanie: bezpośredni dostęp do wyciągu Silent TS
Wymianę worka na pył lub filtra robimy błyskawicznie z przodu urządzenia, nie ma potrzeby wysuwania wyciągu z miejsca jego
3-krotne wydłużenie
życia silnika
Wymiana silnika w ciągu
1,5 minuty
Silent TS
2500
pracy. Obsługa elektroniki umieszczona na
górnej części obudowy jest przejrzysta i wygodna.
Komfortowa wymiana
worka na pył
2000
1500
1000
Konwencjonalna
technika
500
0h
Symulowana sytuacja w laboratorium
5
Serwis, standardowym
wyposażeniem
Renfert kładzie duży nacisk na jakość i wydajność urządzeń oraz zapewnia
swoim klientom przez After Sales Service (ASS) (Serwis posprzedażowy) rozległe wsparcie, cenne wskazówki i pomoc w kwestiach i problemach technicznych. Wywiad z Markusem Münch, kierownikiem serwisu posprzedażowego,
daje wgląd w codzienną pracę zespołu.
Panie Münch, jak wygląda
rom można także ze strony internetowej
Pański dzień pracy?
www.renfert.com w łatwy sposób pobrać
»Mój dzień pracy jest okre-
wykaz części zamiennych i rysunki. Co-
ślony przez strefy czasowe, w
raz częściej klienci korzystają z naszej stro-
których pracują handlowcy na
ny internetowej gdzie mogą znaleźć cen-
całym świecie. Rano jesteśmy
ne wskazówki, obejrzeć rysunki części
w kontakcie z dealerami w re-
zamiennych lub pobrać ponownie instruk-
gionie Azji, następnie mo-
cję obsługi urządzenia.«
żemy odpowiadać klientom
Rebeka Sebesi, współpracowniczka w ASS
w firmie Renfert GmbH
z Europy, wieczorem mamy
W jaki sposób reagujecie Państwo w fir-
kontakt z klientami w USA i
mie na powtarzające się problemy?
Kanadzie. Odpowiadamy na
»Kilka razy w tygodniu spotykamy się z ko-
pytania dotyczące obsługi lub
legami z działu zarządzania jakością, z pro-
problemów technicznych, ja-
dukcji i z działu sprzedaży aby zbadać do-
kie mają handlowcy i końco-
kładnie każdy problem i rozwiązać go tak
wi odbiorcy urządzeń firmy Renfert. Kon-
szybko jak to tylko jest możliwe.«
takt z nami jest możliwy przez telefon, faks
i e-mail.«
Co mają zrobić klienci z poza Niemiec?
»Dealerzy regularnie wysyłają do nas na
6
Jakie rady może dać Pan dzwoniącym,
szkolenia swoich techników lub też orga-
aby szybko uzyskali dostęp do potrzeb-
nizujemy szkolenia w salonach sprzedaży.
nych informacji?
Sprzedawcy są otoczeni przez nas specjal-
»Klienci, którzy kontaktują się z nami po-
ną opieką i w każdej chwili mogą zwra-
winni przygotować sobie numer urządze-
cać się ze swoimi problemami bezpośred-
nia i jego numer seryjny. Wtedy może-
nia do serwisu ASS firmy Renfert. Dlatego
my szybko znaleźć potrzebne informacje
też zapewniona jest międzynarodowa ja-
oraz części zamienne. Dzięki tym nume-
kość usług!«
Czy dostaje Pan pozytywne opinie?
»Najlepszy oddźwięk, który bardzo cieszy
nas w ASS, jest wtedy gdy rozmawiając z
klientem przez telefon możemy wspólnie
rozwiązać jego problem a klient może pracować dalej bez niepotrzebnej straty czasu.«
W jaki sposób można jeszcze poprawić
działanie ASS?
»Planujemy, aby w przyszłości nasze schematy naprawcze i schematy części zamiennych były jeszcze bardziej zrozumiałe i czytelne, tak żeby użytkownik mógł w jeszcze
prostszy sposób pomóc sobie sam.«
Jak długo pracuje Pan w ASS?
»W firmie Renfert w dziale ASS pracuje od
2004. Wcześniej pracowałem także w serwisie posprzedażowym, jestem już dość
długo w sektorze usług i chętnie dzielę się
moim doświadczeniem.«
Jeśli urządzenie jest uszkodzone to w
jaki sposób zorganizowany jest serwis?
»Tu działa nasza gwarancja mobilności, naturalnie dążymy do tego, aby klient mógł tak
szybko jak to jest tylko możliwe pracować w
dalszym ciągu, bez żadnych ograniczeń. W
zależności od kraju możemy interweniować
bezpośrednio: posiadamy na stanie dużą
ilość urządzeń zastępczych, które możemy
wysłać klientowi tego samego dnia. Oferujemy również usługę bezpośredniego odbioru
od klienta zepsutego urządzenia a każdą naprawę wykonujemy u nas w firmie w ciągu
24 godzin. W bardziej odległych krajach nadal zapewniamy ponadprzeciętny serwis wy-
Odpowiedzialną
osobą za sprawne funkcjonowanie
serwisu jest Markus Münch, szef
serwisu posprzedażowego
konywany na miejscu przez przeszkolonego
u nas sprzedawcę. Naszym głównym celem
jest: praca bez niepotrzebnych przestojów!
Bardzo dziękuję szanowny panie Münch.
Życzymy dalszych sukcesów Panu i pana zespołowi!
Dalsze informacje
w internecie
Wpisz link do przeglądarki:
www.renfert.com/en/service
7
Stabiloplast
Raport Rainera Semscha
»Wypróbowany materiał został odkryty na
nowo! Przyszłość to cyfryzacja. Tak widzę to
tak samo. Nie jest to
jeszcze co prawda całkiem jednoznacznie –
teraźniejszość!«
Zestaw z 2 x 10 g tworzywa Stabiloplast,
30 ml akcelerator i 1 plastikowa szpatułka
Art. Nr. 448 0004
Tworzywo Stabiloplast,
2 x 10 g (2 x 0.33 fl.oz.)
Art. Nr. 448 0003
Rainer Semsch
Mistrz techniki dentystycznej,
właściciel laboratorium Dental
Concept w Münstertal,
instruktor i członek DGÄZ,
Niemiecki Związek Stomatologii
Estetycznej
Akcelerator Stabiloplast,
30 ml (1.02 fl.oz.)
Art. Nr. 448 0002
»Niektóre firmy potrzebują całego tygodnia, aby dostarczyć model
oferuje im świat cyfrowy. Tak więc w jaki sposób powinniśmy iść w
wykonany za pomocą cyfrowego wycisku. Tydzień? Z ręką na ser-
przyszłość? Od samego początku zacząć pracować tylko cyfrowo?
cu, w ciągu tego czasu ten lub inny pacjent ma już wykonane kon-
Zdobyć pełne konwencjonalne wykształcenie i nie móc potem pra-
wencjonalną techniką gotową protezę. Ok. 75 – 80 % prac techni-
cować w ten sposób? – to nie takie proste.
ka dentystycznego wykonywanych jest jeszcze ręcznie – i dlaczego
nie. Pomimo to przyszłość to obróbka cyfrowa!
Jeśli chodzi o konwencjonalną technikę to w ciągu kilku ostatnich
miesięcy odkryłem na nowo specjalny materiał – Stabiloplast. Jest to
Tylko ci, którzy nie opanowali dostatecznie ręcznej pracy w techni-
dwuskładnikowy klej pierwszej klasy posiadający wiele zalet. Mate-
ce dentystycznej, nie będą mogli nigdy wyczerpać potencjału, jaki
riał składa się z zabarwianego na niebiesko cyjanoakrylu i akcelera-
8
tora dostarczanego w buteleczce z pompką. Klej ten jest odpowiedni do wszystkich zastosowań w technice dentystycznej np. sklejanie
wymodelowanych w wosku elementów (konstrukcji mostów) lub
klejenie wymodelowanych z tworzywa elementów służących do
wykonania konstrukcji z ZrO2 za pomocą ręcznej kopiującej frezarki.
W odróżnieniu od konwencjonalnych transparentnych żelowych
klejów Stabiloplast jest zabarwiony na niebiesko, co daje mu nad
nimi znaczną przewagę. Widzimy wyraźniej w którym miejscu jest
umiejscowiony klej i czy jest w wystarczającej ilości. Aby położyć
materiał we właściwym miejscu do zestawu dołączona jest plastikowa szpatułka – niezwykle przydatna pomoc. Lepkość kleju do-
Pantograf
brana jest perfekcyjnie i plasuje się pomiędzy cieczą a żelem. Taka
konsystencja zapewnia dobre zwilżenie powierzchni styku a tym samym optymalny proces klejenia, klej nie ma tendencji do spływania
„gdziekolwiek“, pozostaje stabilny w jednym określonym miejscu.
Pomimo, że efekt kapilarny rozprzestrzenia materiał – pozostaje on
dokładnie w określonym miejscu.
Modelowanie
w wosku lub
tworzywie
Genialne jest także utwardzanie Stabiloplastu za pomocą akceleratora dołączonego w buteleczce z pompką. Technik może sam określić w którym momencie klej ma zostać utwardzony, unikając szoku
termicznego (gwałtownego oziębienia) jaki wywołuje odparowujący częściowo z powierzchni woskowych aerozol. Akcelerator Stabiloplastu zachowuje się w stosunku do powierzchni woskowych
neutralnie, co w przypadku potraktowania ich sprayem nie zawsze
kończy się dobrze. Podczas stosowania tego materiału dochodzi
często do powierzchniowego rozpuszczenia wosku. Klej łączy się
bezproblemowo z woskiem, nie zaobserwowałem „efektu izolacji“.
W zależności od ilości nałożonego kleju jego całkowite utwardzenie
trwa chwilę, dobrze jest pozostawić w spokoju aktywowany klej na
ok. 1,5 minuty.
Klej w fazie wiązania pozostaje neutralny. Nie znalazłem śladów
Dalsze informacje w
internecie
Wpisz link do przeglądarki:
www.renfert.com/en/
stabiloplast
zniekształceń itp. spowodowanych kurczeniem się kleju. Materiał
podczas wypalania pierścienia w piecu spala się bez pozostałości.
Odkryty na nowo Stabiloplast jest rzeczywiście materiałem, bez którego od tej pory nie będę mógł się obejść w moim laboratorium. Doskonały!«
9
Precyzja z pojemnika
Occlutec – kalka w sprayu do koron i mostów a także protez szkieletowych
Occlutec oferuje szczegółowe i wyraźne zaznaczanie wadliwych
miejsc w protezach szkieletowych, koronach i mostach. Dzięki dostarczanymi razem końcówkami do spryskiwania powierzchni
(przezroczysta końcówka) i zaznaczania punktowego (zielona końcówka) mamy możliwość regulacji szerokości strumienia kalki. Dzięki temu możemy używać jej do różnych celów.
Kalka Occlutec jest bardzo drobna, jednorodna i doskonale kryjąca tak że w większości przypadków wystarczy jej jednokrotne użycie. Oprócz tego technik zachowuje
pełną kontrolę nad grubością warstwy kalki.
Uzyskanie wszystkich tych pozytywów było
możliwe przez rozwój technik natryskiwania na sucho, zapobiegania nierównomiernemu poziomowi nakładania.
Korzystny już w tej chwili stosunek jakości
do ceny został jeszcze poprawiony przez
oszczędność materiału spowodowaną lepszym kryciem pigmentów i nanoszeniem
jednorodnej cienkiej warstwy kalki. Kalkę
usuwamy bardzo szybko za pomocą pary
wodnej. Occlutec występuje w dwóch najpopularniejszych kolorach czerwonym i zielonym.
10
Occlutec zielony 75 ml
Art. Nr. 1935 0000
Occlutec czerwony 75 ml
Art. Nr. 1935 1000
… iiiii akcja!!
Stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie: krótkie filmy, oferujące
zwięzłe a przede wszystkim szybkie i cenne wskazówki dotyczące używania naszych produktów i urządzeń.
Zobacz między innymi:
ff Co musi umieć wyciąg stosowany w technice dentystycznej
Filmy z produktami Renferta
ff Know-how dla techników dentystycznych:
Należy zeskanować smartfonem ze
zdjęcia kod (używając np. aplikację
»Scan«) lub wpisać w przeglądarkę
link: www.renfert.com/en/videos
Obcinarka, MT3 – doskonałe urządzenie
ff I wiele więcej
35 lat efektywnej technologii woskowania
2012
1977
Zawsze na czasie:
technologia na najwyższym poziomie
Wraz z wprowadzeniem nożyków Waxlectric w roku 1976, Renfert
zapoczątkował “Efektywną Technologię Woskowania”, która pozwoliła
wielu laboratoriom na całym świecie osiągać doskonałe rezultaty pracy.
Idealnie zgrane ze sobą elementy dają blisko 50% oszczędność czasu.
Niezwykłe osiągnięcie w czasach, kiedy racjonalizacja staje się coraz
bardziej istotnym zagadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem.
Dalsze informacje: www.renfert.com
dealera
Poproś
rty!
lne ofe
a
u
t
k
a
o
Pomysły dla techniki dentystycznej
11
Wskazówki do pielęgnacji pędzli
Albo jak przedłużyć żywotność pędzla
1. Pierwsze użycie
Aby pędzle przybyły do użytkownika w dobrym stanie, włosie każdego z nich zabezpieczone jest klejem ochronnym „gumą
arabską“ (neutralnym, naturalnym środkiem wiążącym). Dodatkowo nałożona jest
na każdy z nich ochronna skuwka.
Należy ostrożnie usuwać zabezpieczenie
pędzla, ponieważ w stanie sklejonym jest
on szczególnie podatny na uszkodzenia
(rys. 1). Pędzel trzeba wypłukać ostrożnie
ruchem wahadłowym przez 15–20 sek. w
2. Praca, ogólne uwagi
wodzie (rys. 2). Tak rozmiękczona warstwa
kleju może być łatwo usunięta w ten spo-
Prosimy nigdy nie używać pędzla do mie-
sób, że grubszy koniec pędzla bierzemy po-
szania mas ceramicznych (rys. 4). Mikrokry-
wyżej skuwki pomiędzy kciuk i palec wska-
staliczne składniki porcelany mają działanie
zujący i ściągamy powoli w kierunku szpica
abrazyjne i prowadzą do przedwczesne-
(rys. 3). Resztki kleju usuwamy przez silne
go i trwałego uszkodzenia struktury wło-
wypłukanie pędzla w szklance wody.
sa. Ukształtowany starannie szpic jest jedną z najbardziej wartościowych cech pędzla
wysokiej jakości – jednocześnie jednak jest
to jego najczulszy punkt. Z tego powodu nie
powinno się przesuwać końcówką pędz-
4
5
la porcji porcelany po płytce do miesza-
1
2
3
nia. Mogą wtedy zostać uszkodzone drobne włoski na końcu szpica pędzla (rys. 5).
Aby tego uniknąć końcówkę pędzla należy
zanurzać bezpośrednio w miękką masę ceramiczną lub nabierać porcje porcelany bo-
Dalsze informacje
w internecie
6
kiem pędzla (rys. 6).
Wpisz link do przeglądarki:
www.renfert.com/en/brush/care
Metryczka
Wydawca:
Renfert GmbH, Industriegebiet,
78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0, Fax 8208-70
[email protected], www.renfert.com
Redakcja: Milko Wrona
Układ: Isabel Gozian, Holger Merk
USA / Kanada:
Renfert USA, 3718 Illinois Avenue, St. Charles IL 60174,
Toll Free (001) 800 336-7422,
Fax (001) 630 762 9787,
[email protected], www.renfertusa.com
© 2012 – Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Renfert zastrzega sobie prawo do pomyłek, zmian i błędów drukarskich.
Bezpłatne numery telefoniczne dla Francji, Włoch i Hiszpanii:
00800 2255 7363378 albo 00800 CALL Renfert
Ponieważ nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi, zdjęcia ich należy traktować jako przykładowe. Przy eksploatacji urządzenia
zgodnej z jego przeznaczeniem firma Renfert udziela na wszystkie swoje urządzenia 3 letniej gwarancji. Warunkiem domagania się
gwarancji jest posiadanie oryginalnego rachunku zakupu ze specjalistycznego punktu sprzedaży. Nie objęte gwarancją są części podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Gwarancja wygasa w wypadku: nieodpowiedniego użytkowania urządzenia, nieprzestrzegania przepisów dotyczących: obsługi, czyszczenia, połączeń i konserwacji, samodzielnej naprawy lub naprawy wykonanej
przez nieautoryzowane osoby, użyciu części zamiennych innego producenta albo działań niedopuszczonych instrukcją użytkowania.
Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia gwarancji.
WEEE-Reg.-Nr.: 54602389
912A 21 2190 PL
www.renfert.com
Download

Serwis firmy Renfert teraz jako zintegrowane wypo