AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Mersin, 07/01/2015
İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ
Sayın Üyemiz,
Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail’e yönelik “Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Söz konusu sektörün ihracatını artırmaya yönelik düzenlenecek Sektörel Ticaret
Heyeti Programı kapsamında, Türkiye ve İsrail’de yerleşik işadamları arasında ikili iş
görüşmeleri yapılması (her ürün için en az 5, toplamda en az 50 firma ile), buna ilaveten ilgili
firma, kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi mümkün olacaktır.
Bilindiği üzere; Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2011/1 sayılı Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti
programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50’si desteklenmektedir (şirket
başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50’si ve yine şirket başına günlük
300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50’si
desteklenir.). Bu çerçevede; 2011/1 sayılı tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin
düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payı 1.400 USD’dir. (tek kişilik odada
kişi başı 1.250 USD).
Katılım payına dahil hizmetler: İstanbul-Tel-Aviv-İstanbul uçak biletleri, beş yıldızlı
otelde 4 gece konaklama (oda+kahvaltı), alan vergisi, seyahat sigortası, vize ücreti, yerel
firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, heyete yönelik katalog basımı, İsrail
basınında heyetle ilgili haber ile yer alınması, havaalanı-otel-havaalanı, Tel-Aviv-HayfaKudüs transferleri, ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetlerdir.
Katılım payına dahil olmayan hizmetler: organizasyona İstanbul dışından katılacak
üyelerimizin iç hat uçuşları, oteldeki ekstra oda harcamaları, yurt dışı çıkış pul bedelleri ve
diğer ekstra harcamalardır.
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem Tinli – Şube Müdürü
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tel : (324) 325 37 37 Faks : (324) 325 41 42
e-posta : [email protected] / www.akib.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince İSMAİL
ÇETİN (07.01.2015 09:56:22)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:470415445201516164817
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Mersin, 07/01/2015
Anılan heyete katılmak isteyen firmaların; aşağıda verilen banka hesap numarasına
“İsrail Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım
Payı” yazdırarak 1.400 USD katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan
evrakları (başvuru dilekçesi, bilgi formu ve taahhütname) en geç 23 Ocak 2014 Cuma günü
mesai bitimine kadar (0324) 325 41 42 numaralı faksa veya [email protected] adresli
elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir (Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi
halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmı geri ödenemeyecektir).
Bilgilerinizi rica ederim.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
Hesap No: Akdeniz İhracatçı Birlikleri - Vakıfbank Mersin Merkez Şb.(052)
USD IBAN TR 400001500158048000927141
Ek 1 : Program
Ek-C-2 : Katılımcı Şirket Bilgi Formu (Heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde
heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini göndermeleri gerekmektedir. (e-bildirge asıl olarak
kabul edilir)
Ek C-3 : Başvuru Dilekçesi
Ek C-4 : Taahhütname
NOT : STH’ye katılan kişinin firmanın ortağı veya çalışanı olduğuna dair belgenin
(Firma sahipleri için ticaret sicil gazetesi, çalışanlar için ilgili aylara ait - Mart-Nisan 2015 Sigortalı Hizmet Listesi gerekmektedir) de tarafımıza ilgili evraklarla birlikte iletilmesi
gerekmektedir.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Mersin, 07/01/2015
Ek 1 Program
29 Mart 2015 - Pazar
06.45 Atatürk Havalimanı’ndan Tel-Aviv'e hareket
08.45 Tel-Aviv'e varış ve pasaport işlemleri
10.00 Otele hareket ve yerleşme
13.00 Otel’den Ticaret Müşavirliğine hareket
13.30 İsrail Ticaret Müşaviri tarafından yapılacak ülke sunumu
15.30 Soru-cevaplar
16.00.- Serbest zaman
30 Mart 2015 - Pazartesi
08.30 Otel'den hareket
09.00 İsrail Ticaret Odaları Federasyonu ziyareti
11.30 İsrail Türkiye İş Konseyi ziyareti
14.00 İsrail İmalatçılar Birliği ziyareti
15.30 İsrail İhracat ve Uluslararası İşbirliği Enstitüsü ziyareti
16.00 Tel-Aviv'de yerleşik sektörle ilgili bir firma ziyareti
18.00 Serbest zaman
31 Mart 2015 - Salı
10.00 İkili iş görüşmeleri
Tüm gün
18.00 Serbest zaman
1 Nisan 2015 - Çarşamba
08.30 Otelden Kudüs'e hareket (50 km)
09.30 Kudüs Ticaret Odası ziyareti
11.00 Kudüs'de yerleşik sektörle ilgili firma ziyaretleri
17.00 Tel-Aviv'e dönüş ve serbest zaman
2 Nisan 2015 - Perşembe
08.30 Otelden çıkış işlemlerinin yapılması Hayfa'ya hareket (113 km)
10.30 Hayfa Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti
12.00 Hayfa'da yerleşik sektörle ilgili firma ziyaretleri
18.00 Tel-Aviv'e havaalanına dönüş
21.20 Tel-Aviv'den İstanbul'a hareket
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Sayı:
Konu:
23.40
Mersin, 07/01/2015
İstanbul'a varış
Ek C-2 Katılımcı Şirket Bilgi Formu
Vergi no
Firma adı
Adres
Posta kodu
İl kodu
Alan kodu
Tel
Faks
Web
E-posta
İlgili kişi
Kuruluş yılı
Çalışan sayısı
Faaliyet sektörü
Ürünler
İhracat tecrübesi
□ Var
□ Yok
Son 3 yıl ort.ihracatı
……………………………….. USD
İhracat pazarları
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Mersin, 07/01/2015
Ek C-3 Başvuru Dilekçesi
……………………….NA
(Programı gerçekleştirecek Organizatör Kuruluşa hitaben yazılacaktır)
Şirket olarak 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında
Tebliğ” kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız …………………………………..
programında katılımcı olarak yer almak istiyoruz.
Tarih:
Şirket Unvanı:
Vergi Dairesi:
Vergi Sicil No:
Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi Adı:
Şirket Kaşesi ve İmza:
(Bu form elektronik ortamda doldurulacaktır)
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Mersin, 07/01/2015
Ek C-4 Taahhütname
SEKTÖREL TİCARET HEYETİNE (STH) İLİŞKİN BİLGİLER
STH ADI VE TARİHİ: AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ – 29 Mart-2 Nisan 2015
STH ÜLKESİ VE KENTİ: Tel-Aviv - İSRAİL
STH KONUSU: AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
TAAHHÜTNAME
AKİB GENEL SEKRETERLİĞİNE
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik
Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal
edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16.03.2011 tarihli ve 2011/2
sayılı Kararına istinaden hazırlanan, 21.03.2011 tarihve 27881 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde; firmamın ticaret heyetine katılımla ilgili olarak
başvurarak hak edeceği destek tutarı, haketmişcesine AKİB tarafından mahsup
edilmiştir. Anılan tebliğ kapsamında başvuru ile ilgili evrak ve belgeleri eksiksiz
tamamlayacağımı, belge eksikliği ya da diğer herhangi bir nedenle firmamın
ilgili destekten yararlanamaması halinde AKİB’ce mahsup edilen 1.400 USD
değerindeki bedeli mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte geri
ödeyeceğimi taahhüt ederim.
Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz heyete ilişkin olarak, tarafımıza
verilecek finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek
almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim.
KATILIMCI UNVANI
:
KATILIMCI ADRESİ
:
POSTA KODU
:
TEL NO
FAKS NO
VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI
TİCARET SİCİL NO
:
:
:
:
:
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.08.EĞT.2015/1-104
İsrail Sektörel Ticaret Heyeti
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
Mersin, 07/01/2015
Ayrıntılı bilgi için: Şebnem TİNLİ - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:470415445201516164817. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

İsrail Sektörel Ticaret Heyeti - Akdeniz İhracatçı Birlikleri