ST.
4“ PONORNÉ ČERPADLÁ
10 až 80
priemery vrtov od Ø 100 mm
kvalitná konštrukcia s plávajúcimi obežnými kolesami
Výrobca :
Komárňanská cesta 11, 940 64 Nové Zámky
e-mail: [email protected], www.aquamonts.sk
tel.: ++421(0)35 6426420 Fax:++421(0)35 6446250
Ponorné článkové čerpadlá série ST sú vyrobené z antikorových odliatkov a z antikorových
súčiastok. Difúzory a obežné kolesá sú vyrobené z oteruvzdorných plastov. Sú poháňané
ponornými asynchrónnymi elektromotormi s rozsahom výkonov 0,37 až 5,5 kW. Parametre sú
nasledovné:
ST 10
ST 13
ST 18
ST 35
ST 40
ST 55
ST 60
ST 80
prietok Q max: 50 l/min, výtlak H max: 265 m
prietok Q max: 70 l/min, výtlak H max: 208 m
prietok Q max: 100 l/min, výtlak H max: 322 m
prietok Q max: 150 l/min, výtlak H max: 302 m
prietok Q max: 200 l/min, výtlak H max: 202 m
prietok Q max: 240 l/min, výtlak H max: 189 m
prietok Q max: 260 l/min, výtlak H max: 163 m
prietok Q max: 400 l/min, výtlak H max: 125 m
SÚČIASTKY Z ANTIKÓRU
AISI 304,
POUŽITIE
- na čerpanie vody z vrtov , zo studní , nádrží, vodojemov atď.
- na čerpanie vody vo vodárenských zariadeniach, v priemysle
a v domácnostiach
- na zvyšovanie tlaku, pri zabudovaní do rozvodného potrubia
- pre zavlažovanie a postrekovanie
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA
-
max. množstvo mechanických nečistôt v kvapaline 180 g/m3
minimálna veľkosť vrtu DN 110 mm (optimálna 150 mm)
hĺbka ponorenia max. 100 m
prevádzková poloha zvislá, vodorovnú polohu konzultovať
max. kolísanie napätia ± 5% - 230V, 400V
teplota vody 35 C, ( pri min. rýchlosti obtekania vody 0,5 m/s),
prostredie pH 6,5-8
čas zopnutia ochrany menší ako 10s pri 5 x In
maximálny počet zapnutí 30 x za hodinu
pracovná poloha vodorovná alebo vertikálna
vývodný kábel motora 4x2 mm2, dĺžka 1,5 m, resp. 2,5 m od
4 kW, ktorý sa predlžuje na požadovanú dĺžku individuálne,
na objednávku.
SACIE A VÝTLAČNÉ TELESO
JE ANTIKÓROVÝ ODLIATOK
MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE
- z antikoróznej ocele - spojka, hriadeľ, kryt kábla, skrutky, podložky, sacie sito, sacie teleso,
výtlačné teleso, teleso článku, tanier spätného ventilu
- z oteru vzdorných plastov - obežné kolesá, difúzory a držiak ložiska,
TECHNICKÉ VLASTNOSTI PONORNÝCH ELEKTROMOTOROV
Elektromotory sa bežne dodávajú pre napätie 1~230 V alebo 3~ 400 V, 50 Hz, zapojenie priame.
Konštrukcia 4“ elektromotorov umožňuje trvalú prevádzku pod vodou, maximálne 100 m.
Elektromotory MATRA, AQUAMONTS a pod. sú vodotesné a sú plnené zdravotne nezávadným
olejom. Na požiadanie vieme dodať i čerpadlá s vodou plnenými motormi.
Vonkajší plášť elektromotorov je vyrobený z antikoróznej ocele AISI 304, hriadeľ z antikoróznej
ocele AISI 420. Motory od rôznych výrobcov, iné materiálové vyhotovenie, iné teploty čerpanej vody
alebo iné konštrukcie je možné dodať na požiadanie.
Na požiadanie dodávame čerpadlá i s elektromotormi od nasledovných svetových výrobcov:
- Franklin Electric, USA – vodotesný zaliaty stator, náplň motorov voda,
- Sumoto, Japonsko - vodotesný so zaliatym statorom s náplňou voda.
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
280
260
1040
240
220
200
1028
VÝTLAK H m
180
160
140
1020
120
100
1014
80
1010
60
1007
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PRIETOK Q l/min
ÚČINNOSŤ %
01/10
60
40
20
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
P
In
m3/h
0
0,9
1,2
PRIETOK
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3
ČERP.
kW
A
l/min.
0
15
20
25
30
35
40
45
ST-1007
ST-1010
ST-1014
ST-1020
ST-1028
ST-1040
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
1,6
2,0
2,6
3,4
4,6
6,2
46
69
92
139
189
265
43
65
86
131
178
247
42
63
83
126
172
237
39
60
79
120
164
224
36
55
74
111
153
208
33
50
67
101
140
189
29
44
60
90
126
170
26
37
52
75
108
147
H
m
H
G
50
mm
kg
22
29
42
60
90
120
596
674
719
849
1067
1305
9
10,3
11,5
13,6
17,3
21,3
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
220
1332
200
180
160
1321
VÝTLAK H m
140
120
1316
100
80
1311
60
1308
40
1305
20
0
0
10
20
30
40
50
60
01/10
PRIETOK Q l/min.
ÚČINNOSŤ %
70
60
30
0
0
10
20
30
40
50
60
70
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
P
In
m3/h
0
1,2
ČERP.
kW
A
l/min.
0
20
ST-1305
ST-1308
ST-1311
ST-1316
ST-1321
ST-1332
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
1,6
2,0
2,6
3,4
4,6
6,2
H
m
34
54
72
106
142
208
32
51
68
101
135
200
1,8
PRIETOK
2,4
3
H
G
3,6
4,2
30
40
50
60
70
mm
kg
30
49
64
95
127
187
28
44,7
58
83
115
165
24
38
49
70
100
138
19
30
38
54
79
104
13
19
26
33
49
62
561
8,7
639
9,9
667
11
780 12,9
906 15,4
1169 19,1
1848
1844
1835
1827
1818
1814
1811
1809
1807
1805
ÚČINNOSŤ %
01/10
60
30
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PRIETOK
3,6
4,2
4,8
5,4
6
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
P
In
m3/h
0
1,8
2,4
3
ČERP.
kW
A
l/min.
0
30
40
50
60
70
80
90
ST-1805
ST-1807
ST-1809
ST-1811
ST-1814
ST-1818
ST-1827
ST-1835
ST-1844
ST-1848
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
4,0
1,6
2,0
2,6
3,4
3,4
4,6
6,2
8,0
9,8
9,8
33
46
59
72
93
120
175
231
285
322
28
42
54
66
86
111
161
212
260
292
26
40
51
62
81
105
152
202
248
276
24
37
47
57
76
98
141
189
229
256
21
33
43
52
68
88
127
170
203
231
18
28
37
45
58
75
109
149
172
199
13
21
28
34
47
60
87
120
139
160
8
13
20
24
33
42
61
87
100
118
H
m
H
G
100
mm
kg
3
7
10
12
20
25
35
50
59
70
582
651
669
737
802
925
1187
1352
1596
1721
8,9
10
10,9
12,3
12,8
15,1
18,2
21
24,9
25,5
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
300
3549
280
260
VÝTLAK H m
240
220
3536
200
3534
180
3527
160
140
120
3520
100
3514
80
60
3510
40
3507
20
0
0
20
40
60
80
100
120
140
PRIETOK Q l/min.
ÚČINNOSŤ %
01/10
80
40
0
0
20
40
60
80
100
120
140
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
P
In
ČERP.
kW
A
ST-3507
ST-3510
ST-3514
ST-3520
ST-3527
ST-3534
ST-3536
ST-3549
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
4,0
5,5
2,6
3,4
4,6
6,2
8,0
9,8
9,8
14,4
m3/h
0
3
3,6
PRIETOK
4,2
4,8
5,4
l/min.
0
50
60
70
80
42
62
90
125
169
208
221
302
36
53
77
107
145
178
190
257
34
51
74
102
139
170
181
246
32
48
71
97
131
162
173
234
30
45
68
92
123
153
164
222
H
m
H
G
140
mm
kg
11
18
28
40
55
66
72
96
715
833
994
1251
1466
1725
1786
2452
11,3
13,3
16,1
19,5
22,7
27,2
27,8
38,3
6
7,2
8,4
90
100
120
28
41
63
86
115
143
154
209
25
38
59
80
107
132
143
193
19
29
46
62
84
103
112
151
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
220
200
4032
180
160
4023
VÝTLAK H m
140
4021
120
100
4017
80
4013
60
4008
4006
40
4004
20
0
0
50
100
150
200
ÚČINNOSŤ %
PRIETOK Q l/min.
01/10
80
40
0
0
50
100
150
200
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
P
In
ČERP.
kW
A
ST-4004
ST-4006
ST-4008
ST-4013
ST-4017
ST-4021
ST-4023
ST-4032
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
4,0
5,5
2,6
3,4
4,6
6,2
8,0
9,8
9,8
14,4
PRIETOK
7,2
8,4
m3/h
0
4,8
5,4
6
l/min.
0
80
90
100
120
26
39
52
82
108
132
148
202
24
36
48
75
98
117
134
182
23
35
47
73
96
114
131
178
22
34
46
71
94
111
127
172
21
32
43
66
87
103
118
160
H
m
H
G
200
mm
kg
12
17
24
30
46
52
60
80
619
706
805
993
1115
1327
1389
1888
10,4
12,1
14,4
17,5
19,7
23,4
24
33,4
9,6
10,8
12
140
160
180
19
29
39
59
79
93
108
143
17
26
33
50
70
82
95
125
15
22
29
40
58
68
79
105
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
200
5532
180
160
140
5524
VÝTLAK H m
120
5518
100
5514
80
60
5510
40
5507
20
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
PRIETOK Q l/min.
ÚČINNOSŤ %
10/12
60
40
20
0
0
30
60
90
120
150
180
210
240
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
PRIETOK
P
In
m3/h
0
4,8
5,4
6
ČERP.
ST-5507
kW
1,1
A
3,4
l/min.
0
41
80
35
90
34
ST-5510
1,5
4,6
58
49
ST-5514
2,2
6,2
H
83
71
ST-5518
3,0
8,0
m
107
ST-5524
4,0
9,8
141
ST-5532
5,5
14,4
189
162
7,2
H
G
240
8
mm
887
kg
14
20
13
1080 17,1
31
20
1321 20,5
52
39
26
1565 23,5
63
49
33
1917 28,8
90
70
47
2516 39,4
8,4
9,6
10,8
12
13
14,4
100
33
120 140
31
29
160
26
180
23
200
19
220
14
48
46,5
44
41
37
32
27
69
67
63
58
53
47
40
92
90
87,5
83
77
70
62
118
115
112
105
97
88
77
157
153
144 134
122
107
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
160
6026
140
VÝTLAK H m
120
6019
6017
100
6014
80
60
6010
40
6007
20
0
0
50
100
150
200
250
PRIETOK Q l/min.
ÚČINNOSŤ
01/10
80
40
0
0
50
100
150
200
250
PRIETOK l/min.
TYP
MOTOR
P
In
ČERP.
kW
A
ST-6007
ST-6010
ST-6014
ST-6017
ST-6019
ST-6026
1,5
2,2
3,0
4,0
4,0
5,5
4,6
6,2
8,0
9,8
9,8
14,4
PRIETOK
9,6 10,8
m3/h
0
6
7,2
8,4
l/min.
0
100
120
140
160
45
64
89
107
120
163
37
54
76
90
102
136
35,1
51,2
72
86
97
129
33
48
67
80
91
120
31
44
62
74
84
111
H
m
H
G
260
mm
kg
14
20
28
32
37
48
921
1110
1407
1560
1663
2209
15,7
18,7
21,7
25,7
26,6
36,7
12
13
14,4
16
180
200
220
240
28
40
56
67
76
100
25
36
49
59
66,9
87
22
31,2
42,5
51
58
75
18
26
35
42
48
61
ZÁVISLOSŤ VÝTLAKU OD PRIETOKU
130
8020
120
110
100
8015
90
VÝTLAK H m
80
8013
70
8011
60
50
8008
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PRIETOK Q l/min.
ÚČINNOSŤ %
01/10
80
40
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PRIETOK Q l/min.
TYP
MOTOR
PRIETOK
H
G
400
mm
kg
14
12
1096 18,3
P
In
m3/h
ČERP.
kW
A
l/min.
0
8,4
10,8
13
16
18
19
20
22
23
24
0
140
180
220
260
300
320 340
360
380
ST-8008
2,2
6,2
51
41
37
33
29
24,3
22
20
17
ST-8011
3,0
8,0
H
70
57
52
47
41
34
31
28
24
21
18
1298 21,1
ST-8013
4,0
9,8
m
81
67
61
55
48
41
38
34
30
26
22
1481 24,9
ST-8015
4,0
9,8
97
79
73
66
58
50
46
41
36
32
27
1617 26,1
ST-8020
5,5
14,4
125
102
94
84
74
64
60
54
48
43
37
2139 35,9
Všetky dielce držíme na sklade.
Vykonávame kompletnú montáž a
uvedenie systému do prevádzky.
Všetky dielce držíme na sklade.
Vykonávame kompletnú montáž a
uvedenie systému do prevádzky.
Download

prospekt čerpadla s certifikátom na stiahnutie.