Príloha č. 3
Nariadenia obce Veľké Rovné č. 115/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v roku 2014
Podnikatelia fyzické a právnické osoby – množstvový zber
Meno/priezvisko/adresa
nádoba
termín zberu
Ing. Vladimír Lago, nástrojáreň Veľké Rovné 463
Veronika Pagáčová – VETEX V.Rovné 604
Milan Kurucár-Potraviny, Veľké Rovné 575
Katarína Michtalíková-Krajčírstvo, Veľké Rovné 1627
Peter Juranka-Stolárstvo, Veľké Rovné 1553
JS Metal – Jaroslav Smida, Veľké Rovné 1601
Salus –Peter Svrček, V.Rovné 364
Select, s.r.o. Veľké Rovné 88
Jarmila Štrbová –Kaderníctvo, (Coop Jednota)
Alfréd Peter Kaderníctvo + AP Plus (Coop Jednota)
Zuzana Mičietová-Kozmetika, Veľké Rovné 126
Lenka Šefčíková-Kvetinárstvo, Veľké Rovné 282
Dom sv. Pavla , Veľké Rovné 1584
Jozef Papučík Stolárstvo, Veľké Rovné 337
Jozef Gabrík-JOGAS, Veľké Rovné 524
Miroslav Nekoranec, Veľké Rovné 540
Jozef Suchoník –Potraviny, Veľké Rovné 811
Stavby a rekonštrukcie BP,s.r.o. V.Rovné 1504
Marián Svorník-Stolárstvo, V.Roné 1493
Jozef Milučký –Autodielňa, Veľké Rovné 900
Alojz Míchel-Hefais, Veľké Rovné 276
Branislav Urdák – Hostinec pri Mlynskom Potoku, V.R.347
Drotár-kovovýroba, s.r.o. V.Rovné areál Svetom
EURODESIGN, s.r.o. Veľké Rovné
TAIMP – Ing. Tabaček František, Veľké Rovné 40
Ing. Pavel Gabrík-JOPAL, Veľké Rovné 81
Ing. Vladimír Sako, Veľké Rovné 99
Jozef Posluch –Drevopal, Veľké Rovné 1274
Jozef Posluch – Drevopal, Veľké Rovné 937
Jozefína Fialová, Veľké Rovné 18
Lemont Slovakia, s.r.o. Veľké Rovné 586
Slaziník Pavol U mamky V.Rovné
Lenka Milučká –Kaderníctvo , Veľké Rovné 299
Ľubomír Škorvan, Veľké Rovné 39
Makko, s.r.o. Belejík, Veľké Rovné 1478
Mária Papučíková, Veľké Rovné 337
MUDr. Emil Turčan, Veľké Rovné
MUDr, Mária Kubišová, Veľké Rovné
MUDr. Juraj Lowinger, Veľké Rovné
240 l
110 l
110 l
110l
110 l
110 l
1 100 l
110 l
110l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1 100 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1 100 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l
1 100 l
240 l
110 l
1100 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1x30
1x14
1x14
1x30
1x14
1x90
1x14
1x14
1x30
1x14
1x14
1x14
1x14
1x30
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
Školská jedáleň pri ZŠ Veľké Rovné
Oľga Mičietová – Minex, Veľké Rovné 1457
Pavol Gajdošík – Kongo, Veľké Rovné 584
Peter Ovčík, Veľké Rovné 621 Pohostinstvo/predajňa
Slovenská pošta B.B./ Pošta Veľké Rovné
Vlastníci bytov na sídlisku 336-343
Gabriela Dižová ,Melocík Veľké Rovné 1437
TRIMMO, s.r.o. V.Rovné 511 Ing. Michtalík
Mavro Todor Dimitrov, Flóra V.Rovné 581
Koruna predajňa , Veľké Rovné
Mravex,s.r.o. Juraj Mravec Veľké Rovné
SBD V.Rovné , 342
Relax Alex V.Rovné 72
PIZZERIA Drotár, p. Ceconík, V.Rovné 84
Ninis Milan , Stolárstvo č. 101
D.Ačjaková, Pedikúra, V.Rovné
Ľ.Jančok, V.Rovné areál býv. Svetom,
Stolárstvo p.Bíreš, Veľké Rovné 609
1 100 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1 100 l
1 100 l
110 l
110 l
240 l
110 l
110 l
110 l
240 l
110 l
110 l
110 l
110
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x52
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x14
1x30
1x7
1x14
1x14
1 x 14
1x14
Download

Príloha č.3 k nariadeniu obce Veľké Rovné č. 115/2013