Zoznam členov a pozorovateľov Investičnej rady SZRF
Členovia Investičnej rady
Mário Virčík (Ministerstvo financií SR) – predseda
Simona Stahovcová (Ministerstvo hospodárstva SR) – podpredsedníčka
Diana Turkovičová (Ministerstvo hospodárstva SR)
Juraj Juhász (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
Roderik Klinda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Ivan Gránsky – nezávislý expert
Adriana Ďurináková – nezávislá expertka
Peter Habo – nezávislý expert
David Štálnik – nezávislý expert
Pozorovatelia v Investičnej rade
Robin James Vaudrey (Európsky investičný fond)
Juraj Topolčány (Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.)
Marián Brünn (Centrálny koordinačný orgán)
Download

Peter Žitný – Executive of SZRF