Základná škola s VJM
93011, Topoľníky, Hlavná 162/115
13.2.2014, 9:16
IČO:36081051
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
dátum vystavenia od :
do :
Číslo
dokladu
118
1.10.2013
31.12.2013
1/4
Obnos Mena
Dodávateľ
36708747 GAZDA-FRÉV s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
16,70 €
s DPH
1.10.2013
Materiál
119
Hlavná 132 93011 Topoľníky
36654957 IVCSO, s.r.o.
52,80 €
s DPH
3.10.2013
Školenie
120
Hviezdoslavova 2122/55 92901 Dunajska Streda
41395581 Bíróová Mária
66,40 €
s DPH
3.10.2013
Služby BOZP
121
Rybárska 641/17 93013 Trhová Hradská
44783892 Trend Hygiena, s.r.o.
210,71 €
s DPH
4.10.2013
Čistiace a hyg. potreby
122
Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady
37162837 INTERVYT-Győriová
20,00 €
s DPH
7.10.2013
Toner
123
38823551 Zsl.energetika
353,63 €
s DPH
7.10.2013
Elektrická energia
124
Culenova 6 81647 Bratislava
30015863 Gabriel Frühvald
35,00 €
s DPH
8.10.2013
Dvere
125
Hlavná 138 93011 Topoľníky
12834246 Ferrofruct-Zsoldos Ladislav
56,34 €
s DPH
8.10.2013
Materiál
126
1 694,00 €
s DPH
8.10.2013
127
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26
35763469 Slovak Telekom,a.s.
35815256 Slov. plyn. priemysel, a.s.
9100071674
Plyn
69,64 €
s DPH
10.10.2013
Telefón
128
Karadžičova 10 82513 Bratislava
31348262 IURA EDITION,spol.s r.o.
64,20 €
s DPH
11.10.2013
Predplatné publikácie
129
Oravska 17 82109 Bratislava 2
00305740 Obec Topoľníky
494,76 €
s DPH
14.10.2013
Stravovanie
130
Hlavná 126 93011 Topoľníky
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
25,39 €
s DPH
16.10.2013
1062/98
Vodné, stočné
131
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
50,78 €
s DPH
16.10.2013
1062/98
Vodné, stočné
132
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
31409334 Pikland, s.r.o. Papiernictvo a kanc.pot.
211,45 €
s DPH
16.10.2013
Kancelárske potreby
133
Dunajský Klátov 88 92901 Dunajská Streda
31409334 Pikland, s.r.o. Papiernictvo a kanc.pot.
233,02 €
s DPH
16.10.2013
Školské potreby pre deti v hm.n.
134
Dunajský Klátov 88 92901 Dunajská Streda
35763469 Slovak Telekom,a.s.
48,66 €
s DPH
22.10.2013
Telefón
135
Karadžičova 10 82513 Bratislava
44309589 Adecor, s.r.o.
78,71 €
s DPH
22.10.2013
Učebné pomôcky
Základná škola s VJM
93011, Topoľníky, Hlavná 162/115
13.2.2014, 9:16
IČO:36081051
Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od :
do :
1.10.2013
31.12.2013
2/4
Obnos Mena
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Číslo
dokladu
Dodávateľ
136
M.R.Štefánika 29/D 92901 Dunajská Streda
31331131 ŠEVT, a.s.
106,80 €
s DPH
22.10.2013
137
Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica
35692715 AGEM Computers,spol.s r.o
408,00 €
s DPH
24.10.2013
Výpočt.technika
138
Panonska 42 85101 Bratislava
14060825 Takács Alexander
30,00 €
s DPH
28.10.2013
Kominárske práce
69,64 €
s DPH
7.11.2013
Telefón
353,63 €
s DPH
7.11.2013
Elektrická energia
139
35763469 Slovak Telekom,a.s.
dokladu
01/2012
Text
Tlačivá
140
Karadžičova 10 82513 Bratislava
38823551 Zsl.energetika
141
Culenova 6 81647 Bratislava
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
9,00 €
s DPH
8.11.2013
1062/98
Vodné, stočné
142
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
63,00 €
s DPH
8.11.2013
1062/98
Vodné, stočné
143
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
35815256 Slov. plyn. priemysel, a.s.
2 801,00 €
s DPH
8.11.2013
9100071674
Plyn
144
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26
46724605 EPL s.r.o.
12,00 €
s DPH
12.11.2013
Predplatné časopisu
145
Bystrická 5899/3 84107 Bratislava
45953601 AG sport s.r.o.
200,00 €
s DPH
12.11.2013
Vecné ceny - projekt Športové podujatia
146
Nová Ves 2221 92901 Dunajská Streda
35692715 AGEM Computers,spol.s r.o
440,65 €
s DPH
14.11.2013
Toner
147
Panonska 42 85101 Bratislava
37814168 Rescue team Slovakia o.z.
9,90 €
s DPH
18.11.2013
Predplatné časopisu
148
Antona Bernoláka 436 01303 Varín
43908977 KOMENSKY, s.r.o.
198,72 €
s DPH
18.11.2013
Virtuálna knižnica
149
Park Mládeže 1 04001 Košice
35763469 Slovak Telekom,a.s.
47,38 €
s DPH
21.11.2013
Telefón
150
Karadžičova 10 82513 Bratislava
31409334 Pikland, s.r.o. Papiernictvo a kanc.pot.
117,96 €
s DPH
22.11.2013
Učebné pomôcky
151
Dunajský Klátov 88 92901 Dunajská Streda
44783892 Trend Hygiena, s.r.o.
289,74 €
s DPH
22.11.2013
Čistiace a hyg. potreby
152
Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady
35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
83,83 €
s DPH
25.11.2013
Odborné publikácie
153
Štefanovičova 20 81104 Bratislava
35692715 AGEM Computers,spol.s r.o
179,47 €
s DPH
29.11.2013
Výpočt.technika
Panonska 42 85101 Bratislava
Základná škola s VJM
93011, Topoľníky, Hlavná 162/115
13.2.2014, 9:16
IČO:36081051
Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od :
do :
Číslo
dokladu
154
1.10.2013
31.12.2013
3/4
Obnos Mena
Dodávateľ
43427642 REMI-ELEKTRO
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
521,00 €
s DPH
30.11.2013
Revízia el.spotr.
9,00 €
s DPH
4.12.2013
1062/98
Vodné, stočné
63,00 €
s DPH
4.12.2013
1062/98
Vodné, stočné
155
Kúpeľná 504/10 93201 Veľký Meder
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
156
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
156779 Zsl.vodárenská spol.,a.s.
157
Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda
37840193 Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
100,00 €
s DPH
4.12.2013
Náučná prednáška
158
Hlavná 37 93101 Šamorín
17708788 FIT SERVIS
60,00 €
s DPH
6.12.2013
Oprava a údržba telocvične
159
Skolska 4 95301 Zlate Moravce
44854056 LegalSoft s.r.o.
61,80 €
s DPH
6.12.2013
Učebné pomôcky
160
Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice
17708788 FIT SERVIS
120,00 €
s DPH
6.12.2013
Odborná prehliadka TV
161
Skolska 4 95301 Zlate Moravce
36289906 MIVASOFT spol. s r.o.
2 961,97 €
s DPH
6.12.2013
Audio systém šk.zvon.
162
M.R.Štefánika 67/14 92701 Šaľa
36631124 Slovenská pošta, a.s.
6,00 €
s DPH
9.12.2013
Predplatné časopisu
163
Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica
35763469 Slovak Telekom,a.s.
69,64 €
s DPH
9.12.2013
Telefón
164
Karadžičova 10 82513 Bratislava
46351299 TERRA vydavateľstvo, s.r.o.
103,95 €
s DPH
9.12.2013
Učebné pomôcky
165
Janáčkova 2 81108 Bratislava
00351831 SOŠS s VJM
1 860,00 €
s DPH
9.12.2013
Stolárske práce
166
Gyulu Szabóa 1 92901 Dunajská Streda
35815256 Slov. plyn. priemysel, a.s.
3 300,00 €
s DPH
10.12.2013
167
Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26
30367786 SZOMBATEX
251,10 €
s DPH
13.12.2013
Čistiace a hyg. potreby
168
Stara 1 93201 Velky Meder
44783892 Trend Hygiena, s.r.o.
530,87 €
s DPH
13.12.2013
Čistiace a hyg. potreby
169
Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady
31331131 ŠEVT, a.s.
203,00 €
s DPH
16.12.2013
eTlačivá
170
Plynárenská 6 82109 Bratislava
35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
65,00 €
s DPH
17.12.2013
Odborné publikácie
171
Štefanovičova 20 81104 Bratislava
31409334 Pikland, s.r.o. Papiernictvo a kanc.pot.
94,75 €
s DPH
17.12.2013
Učebné pomôcky
172
Dunajský Klátov 88 92901 Dunajská Streda
00305740 Obec Topoľníky
209,56 €
s DPH
17.12.2013
Stravovanie
9100071674
Plyn
Základná škola s VJM
93011, Topoľníky, Hlavná 162/115
13.2.2014, 9:16
IČO:36081051
Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od :
do :
1.10.2013
31.12.2013
4/4
Obnos Mena
Číslo
dokladu
Dodávateľ
173
Hlavná 126 93011 Topoľníky
41395581 Bíróová Mária
174
Rybárska 641/17 93013 Trhová Hradská
35692715 AGEM Computers,spol.s r.o
175
Panonska 42 85101 Bratislava
3573948 NAY Elektrodom
176
Galantska cesta 11 92901 Dunajska Streda
31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.
177
Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava
35763469 Slovak Telekom,a.s.
178
Karadžičova 10 82513 Bratislava
36343129 GA spol. s r.o.
179
Ľ. Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá
36751847 Grafis Media, s.r.o.
Múzejná 208/4 92901 Dunajská Streda
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
66,40 €
s DPH
18.12.2013
Služby BOZP
1 223,86 €
s DPH
18.12.2013
Výpočt.technika
137,84 €
s DPH
19.12.2013
Výpočt.technika
192,50 €
s DPH
19.12.2013
Učebnice, mapy
39,85 €
s DPH
20.12.2013
Telefón
213,29 €
s DPH
20.12.2013
Čistiace a hyg. potreby
108,00 €
s DPH
23.12.2013
Vyhotovenie tabule
Download

Základná škola s VJM 13.2.2014, 9:16 IČO:36081051 93011