T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 29779950 /903-2592
Konu : Vekil İmam-Hatip Alımı İlanı.
17/11/2014
ÇANKIRI MÜFTÜLÜĞÜNDEN
İlimiz Merkez ve İlçe Müftülüklerimize bağlı, görevlisi yurtdışında veya askerde olması sebebiyle
münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi yazılı İmam-Hatip ve müezzin Kayyım kadrolarına;
aşağıda sıralanan şartları taşıyıp, müracaatta bulunanlar arasından, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun Değişik 86. ve 175. Maddeleri uyarınca, Açıktan Vekil İmam-Hatip ve müezzin-Kayyım
ataması yapılacaktır.
ALINACAK VEKİL İMAM-HATİPLERDE ARANACAK ŞARTLAR;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Devlet Memurluğuna alınacaklarda
aranan şartlarla birlikte;
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesinin 5. ve 9.fıkrasının b
ve c bentlerine göre;
3. İmam Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
4. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
5. Mezun olduğu okula göre 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
6. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
7. Açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartlar, vekilde de aranır.
MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER :
1. Dilekçe
2. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Diploma veya Mezuniyet Belgesi
(Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır.)
3. Fotoğraf (2 Adet)
4. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
5. 2014 yılına ait KPSS KPSS (DHBT)Sonuç belgesi.
SINAV YERİ, TARİHİ VE SINAV ŞEKLİ:
Yarışma Sınavı; 02/12/2014 Salı günü saat: 09.00’da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.
BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ:
Müracaatlar İl Müftülüğüne yapılacak olup, 17/11/2014 Pazartesi günü başlayıp, 01/12/2014
Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
İlgililere İlanen duyurulur. 17/11/2014
(imza)
Arslan TÜRK
İl Müftüsü
MÜNHAL VEKİL İMAM-HATİP KADROLARI
S.No:
1
2
İLÇESİ
Bayramören
Bayramören
YERİ
:
Çayırcık Ky.Evkadı Mh.C.
Oluklu Köyü Camii
ÜNVANI :
V.İ.H.
V.İ.H.
SINIFI :
D.H.S.
D.H.S.
DERECESİ:
10
10
Download

Vekil İmam-Hatip Alımı İlanı.