Lista Studenckich Kół Naukowych działających na Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015
NAZWA JEDNOSTKI
OPIEKUN KOŁA
Zakład Patofizjologii Katedry
Prof. dr hab.n.med. Jerzy
Patofizjologii
Chudek
Zakład Promocji Zdrowia i
Prof.. dr hab. n. med.
Leczenia Otyłości Katedry
Magdalena Olszanecka-
Patofizjologii
Glinianowicz
Centrum Medycyny
Dr hab. n. med. Jarosław
Doświadczalnej
Barski
Katedra i Klinika Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Dr n. med. Ewa Musioł
Dr hab. n. med. Jarosław
Katedra i Klinika Laryngologii
Markowski
Dr n. med. Jarosław Paluch
KONTAKT
pawelpawlica@vp.pl
molszanecka@sum.edu.pl
Katarzyna Folga
katfol@interia.pl
jbarski@sum.edu.pl
Wacław Adamczyk
adamczykfizjo@gmail.com
mewcia2@o2.pl
Michał Polak
michal.p.polak@gmail.com
Maciej Kaspera
maciej.kaspera@gmail.com
Magdalena Bonk
magdalenabonk@poczta.fm
Katarzyna Kulta
katarzynak130@gmail.com
Marta Lupa
martalupa@gmail.com
laryngologia@spskm.katow
ice.pl
budzynskaagnieszka@pocz
Gastroenterologii i Hepatologii
Budzyńska
ta.onet.pl
Dr n. med. Wojciech
szaneckiwojciech@yahoo.c
Szanecki
o.uk
Prof. dr hab. n. med. Ligia
kikderm@sum.edu.pl
Położnictwa
Katedra i Klinika Dermatologii
KONTAKT
Paweł Pawlica
Dr n. med. Agnieszka
Katedry Ginekologii i
KOŁA
jchudek@sum.edu.pl
Katedra i Klinika
Klinika Ginekologii i Położnictwa
PRZEWODNICZĄCY
Brzezińska-Wcisło
Oddział Kliniczny Psychiatrii i
Psychoterapii Wieku
Dr hab. n. med. Małgorzata
Rozwojowego Katedry
Janas-Kozik
janaskozik@gmail.com
Krzysztof Wilczyński
wil.k.m91@gmail.com
drszop@gmail.com
Kajetan Łątka
kajetanlatka@icloud.com
mkrejca@wp.pl
Kamil Kozłowski
kamilkozlow@gmail.com
reumatologia@gcm.pl
Aleksandra Juza
aleksandra_juza@wp.pl
mrudzinska@sum.edu.pl
Kinga Krzyżowska
kinga.krzyzowska@gmail.com
hjs13@wp.pl
Paula Ziomek
ziomekpaula83@gmail.com
pcz@sum.edu.pl
Katarzyna Skowron
katarzyna.skowron@gmail.com
Psychiatrii i Psychoterapii
Kliniczny Oddział Neurochirurgii
Katedra i Klinika Kardiochirurgii
Lek. Wojciech Szopa
Prof. dr hab. n. med.
Michał Krejca
Katedra i Klinika Chorób
Prof. dr hab. n. med.
Wewnętrznych i Reumatologii
Eugeniusz Józef Kucharz
Katedra i Klinika Neurologii
Katedra Fizjologii
Katedra Histologii i Embriologii
Dr hab. n. med. Monika
Rudzińska
Dr hab. n. med. Halina
Jędrzejowska-Szypułka
Dr hab. n. med. Piotr
Czekaj
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Dr n. med. Stanisław Kwiek
Katedra i Klinika Okulistyki
Dr hab. n. med. Dorota
Pojda-Wilczek
Dr hab. n. med. Krzysztof
Szydło
Dr n. med. Magdalena
Machnikowska-Sokołowska
I Katedra i Klinika Kardiologii
Zakład Diagnostykii Obrazowej i
Radiologii Zabiegowej Katedry
Radiologii i Medycyny
chirurgia.kregoslupa@gmai
l.com
pojda-wilczek@wp.pl
Mariusz Hofman
mariusz-hofman@wp.pl
Tomasz Goc
tomasz.goc@me.com
krzysztofszydlo@onet.eu
Adrianna Nowak
adrianna.nowak@ymail.com
magdams@onet.pl
Marlena Gabryelczak
marlena.gabryelczak@gmail.com
Nuklearnej
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Lekarskiej
Katedra i Klinika Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii
Klinika Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantologii
Oddział Urologii
Katedra Farmakologii Klinika
Chorób Wewnętrznych i
Farmakologii Klinicznej
Katedra i Zakład Patomorfologii
III Katedra Kardiologii
Klinika Neonatologii Katedry
Ginekologii i Położnictwa
Katedra i Klinika Pneumonologii
Katedra i Zakład Medycyny
Sądowej i Toksykologii SądowoLekarskiej
Katedra i Klinika Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Hematologii i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej
Katedra Biochemii
Prof. dr hab. n. med.
Gajane Martirosian
Dr hab. n. med. Marcin
Adamczak
gmartir@sum.edu.pl
Zygmunt Gofron
blyskawicagofron@gmail.com
madamczak1@op.pl
Magdalena Gazda
m.gazda88@gmail.com
Dr hab. n. med. Grzegorz
Budziński
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Prajsner
Dr hab. n. med. Krzysztof
Łabuzek
gregorydr@wp.pl
Ewelina Lieber
ewelina.lieber@gmail.com
aprajsner@hem.pl
Kamil Derbisz
kamder92@gmail.com
labuzek@labuzek.com
Urszula Kukla
urszula.kukla90@gmail.com
Lek. Łukasz Liszka
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Ochała
Dr n. med. Małgorzata Fiala
lliszka@mp.pl
aochala1@gmail.com
Oskar Bożek
Kamila Such
oskar.bozek@med.sum.edu.pl
suchkamila@gmail.com
mfiala@wp.pl
Katarzyna Major
m.kasia88@gmail.com
Dr hab. n. med. Adam
Barczyk
Dr n. med. Czesław
Chowaniec
pneumo@sum.edu.pl
Magdalena Sikora
magda_sikora19@wp.pl
czeslawchow@op.pl
Mateusz Wilk
mat1993wil@gmail.com
Dr hab. n. med. Aneta
Gawlik
agawlik@mp.pl
Kamila Such
suchkamila@gmail.com
Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Helbig
Dr n. med. Paweł Mandera
ghelbig@o2.pl
Tomasz Goc
tomasz.goc@me.com
endocrin@wp.pl
Aleksandra Barylak
barylak.aleksandra@gmail.com
Dr hab. n. med. Tomasz
Francuz
tfrancuz@mp.pl
Ewa Pękala
ewka.pekala@gmail.com
Katedra i Klinika Pediatrii i
Neurologii Wieku Rozwojowego
Katedra i Klinika Ortopedii i
Traumatologii
Katedra i Klinika Chirurgii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Pediatrii
Katedra i Klinika Chirurgii
Przewodu Pokarmowego
Katedra i Klinika Chirurgii i
Naczyniowej
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Psychiatrii i
Psychoterapii
Katedra Biologii Molekularnej i
Genetykii
Katedra Radiologii i Medycyny
Nuklearnej
Katedra Radiologii i Medycyny
Nuklearnej Zakład
Radiodiagnostyki i Radiologii
Zabiegowej
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii
Onkologicznej-koło
onkologiczne
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii
Onkologicznej-koło
endokrynologiczne
Katedra i Klinika Kardiochirurgii
Dr hab. n. med. Ewa EmichWidera
Lek. Łukasz Cieliński
marek@widera@wp.pl
Milena Franckiewicz
milena.franckiewicz@yahoo.pl
lukasz@mp.pl
Katarzyna Repetowska
Dr n. med. Andrzej
Bulandra
Dr n. med. Katarzyna
Musioł
Dr hab. n. med. Marek
Olakowski
Dr hab. n. med. Tomasz
Urbanek
Prof. dr hab. n. med. Marek
Mandera
Dr hab. n. med. Krzysztof
Krysta
Dr n. med. Antoni Pyrkosz
ambulandra@gmail.com
Damian Skrabaka
katarzyna.repetowska@gmail.co
m
skrabakadamian@gmail.com
katkamusiol@gmail.com
Łukasz Nowotka
nowotkal@gmail.com
olakom@mp.pl
Kinga Tyrała
kiziaa@gmail.com
urbanek.tom@interia.pl
Michał Żemła
miczem91@o2.pl
mmandera@sum.edu.pl
Dominika Czachor
dom.czachor44@gmail.com
krysta@mp.pl
Anna Szczegielniak
anna.szczegielniak@gmail.com
apyrkosz@sum.edu.pl
Estera Dobrzyńska
estera.dobrzynska@gmail.com
Dr n. med. Tomasz LebdaWyborny
Dr n. med. Daniel Knap
lebda@mp.pl
Tomasz Jamróz
tomek143@gmail.com
dknap@wp.eu
Maciej Honkowicz
m.honkowicz@gmail.com
Dr n. med. Joanna MykałaCieśla
jmyka@interia.pl
Karol Orczykowski
karolcharles92@gmail.com
Dr n. med. Hanna Wichary
hwichary@orange.pl
Ewelina Łakoma
ewelinalakoma4@wp.pl
Prof. dr hab. n. med.
bachowski@op.pl
Agnieszka Wilczyńska
a.wilczynska@windowslive.com
Katedra i Zakład Epidemiologii
Klinika Pediatrii i Neurologii
Wieku Rozwojowego-wrodzone
wady metaboliczne
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Autoimmunologicznych i
Metabolicznych
Ryszard Bachowski
Dr n. med. Grzegorz Brożek
dr hab. n. med. Małgorzata
Kowalska
Dr n. med. Justyna
Paprocka
Prof. dr hab. n. med. Paweł
Buszman
gbrozek@sum.edu.pl
mkowalska@sum.edu.pl
Weronika Bulska
weraki@interia.pl
justyna.paprocka@interia.
pl
Agnieszka Radwan
agawa@onet.eu
pbuszman@ka.onet.pl
Aleksandra KolarczykHaczyk
o.kolarczyk@gmail.com
Download

Ćwiczenie 1 - Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i