Lista Studenckich Kół Naukowych działających na Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015
NAZWA JEDNOSTKI
OPIEKUN KOŁA
Zakład Patofizjologii Katedry
Prof. dr hab.n.med. Jerzy
Patofizjologii
Chudek
Zakład Promocji Zdrowia i
Prof.. dr hab. n. med.
Leczenia Otyłości Katedry
Magdalena Olszanecka-
Patofizjologii
Glinianowicz
Centrum Medycyny
Dr hab. n. med. Jarosław
Doświadczalnej
Barski
Katedra i Klinika Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Dr n. med. Ewa Musioł
Dr hab. n. med. Jarosław
Katedra i Klinika Laryngologii
Markowski
Dr n. med. Jarosław Paluch
KONTAKT
[email protected]
[email protected]
Katarzyna Folga
[email protected]
[email protected]
Wacław Adamczyk
[email protected]
[email protected]
Michał Polak
[email protected]
Maciej Kaspera
[email protected]
Magdalena Bonk
[email protected]
Katarzyna Kulta
[email protected]
Marta Lupa
[email protected]
[email protected]
ice.pl
[email protected]
Gastroenterologii i Hepatologii
Budzyńska
ta.onet.pl
Dr n. med. Wojciech
[email protected]
Szanecki
o.uk
Prof. dr hab. n. med. Ligia
[email protected]
Położnictwa
Katedra i Klinika Dermatologii
KONTAKT
Paweł Pawlica
Dr n. med. Agnieszka
Katedry Ginekologii i
KOŁA
[email protected]
Katedra i Klinika
Klinika Ginekologii i Położnictwa
PRZEWODNICZĄCY
Brzezińska-Wcisło
Oddział Kliniczny Psychiatrii i
Psychoterapii Wieku
Dr hab. n. med. Małgorzata
Rozwojowego Katedry
Janas-Kozik
[email protected]
Krzysztof Wilczyński
[email protected]
[email protected]
Kajetan Łątka
[email protected]
[email protected]
Kamil Kozłowski
[email protected]
[email protected]
Aleksandra Juza
[email protected]
[email protected]
Kinga Krzyżowska
[email protected]
[email protected]
Paula Ziomek
[email protected]
[email protected]
Katarzyna Skowron
[email protected]
Psychiatrii i Psychoterapii
Kliniczny Oddział Neurochirurgii
Katedra i Klinika Kardiochirurgii
Lek. Wojciech Szopa
Prof. dr hab. n. med.
Michał Krejca
Katedra i Klinika Chorób
Prof. dr hab. n. med.
Wewnętrznych i Reumatologii
Eugeniusz Józef Kucharz
Katedra i Klinika Neurologii
Katedra Fizjologii
Katedra Histologii i Embriologii
Dr hab. n. med. Monika
Rudzińska
Dr hab. n. med. Halina
Jędrzejowska-Szypułka
Dr hab. n. med. Piotr
Czekaj
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Dr n. med. Stanisław Kwiek
Katedra i Klinika Okulistyki
Dr hab. n. med. Dorota
Pojda-Wilczek
Dr hab. n. med. Krzysztof
Szydło
Dr n. med. Magdalena
Machnikowska-Sokołowska
I Katedra i Klinika Kardiologii
Zakład Diagnostykii Obrazowej i
Radiologii Zabiegowej Katedry
Radiologii i Medycyny
[email protected]
l.com
[email protected]
Mariusz Hofman
[email protected]
Tomasz Goc
[email protected]
[email protected]
Adrianna Nowak
[email protected]
[email protected]
Marlena Gabryelczak
[email protected]
Nuklearnej
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Lekarskiej
Katedra i Klinika Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób
Przemiany Materii
Klinika Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantologii
Oddział Urologii
Katedra Farmakologii Klinika
Chorób Wewnętrznych i
Farmakologii Klinicznej
Katedra i Zakład Patomorfologii
III Katedra Kardiologii
Klinika Neonatologii Katedry
Ginekologii i Położnictwa
Katedra i Klinika Pneumonologii
Katedra i Zakład Medycyny
Sądowej i Toksykologii SądowoLekarskiej
Katedra i Klinika Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Hematologii i
Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Pediatrii,
Endokrynologii i Diabetologii
Dziecięcej
Katedra Biochemii
Prof. dr hab. n. med.
Gajane Martirosian
Dr hab. n. med. Marcin
Adamczak
[email protected]
Zygmunt Gofron
[email protected]
[email protected]
Magdalena Gazda
[email protected]
Dr hab. n. med. Grzegorz
Budziński
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Prajsner
Dr hab. n. med. Krzysztof
Łabuzek
[email protected]
Ewelina Lieber
[email protected]
[email protected]
Kamil Derbisz
[email protected]
[email protected]
Urszula Kukla
[email protected]
Lek. Łukasz Liszka
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Ochała
Dr n. med. Małgorzata Fiala
[email protected]
[email protected]
Oskar Bożek
Kamila Such
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Katarzyna Major
[email protected]
Dr hab. n. med. Adam
Barczyk
Dr n. med. Czesław
Chowaniec
[email protected]
Magdalena Sikora
[email protected]
[email protected]
Mateusz Wilk
[email protected]
Dr hab. n. med. Aneta
Gawlik
[email protected]
Kamila Such
[email protected]
Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Helbig
Dr n. med. Paweł Mandera
[email protected]
Tomasz Goc
[email protected]
[email protected]
Aleksandra Barylak
[email protected]
Dr hab. n. med. Tomasz
Francuz
[email protected]
Ewa Pękala
[email protected]
Katedra i Klinika Pediatrii i
Neurologii Wieku Rozwojowego
Katedra i Klinika Ortopedii i
Traumatologii
Katedra i Klinika Chirurgii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Pediatrii
Katedra i Klinika Chirurgii
Przewodu Pokarmowego
Katedra i Klinika Chirurgii i
Naczyniowej
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Dziecięcej
Katedra i Klinika Psychiatrii i
Psychoterapii
Katedra Biologii Molekularnej i
Genetykii
Katedra Radiologii i Medycyny
Nuklearnej
Katedra Radiologii i Medycyny
Nuklearnej Zakład
Radiodiagnostyki i Radiologii
Zabiegowej
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii
Onkologicznej-koło
onkologiczne
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii
Onkologicznej-koło
endokrynologiczne
Katedra i Klinika Kardiochirurgii
Dr hab. n. med. Ewa EmichWidera
Lek. Łukasz Cieliński
[email protected]@wp.pl
Milena Franckiewicz
[email protected]
[email protected]
Katarzyna Repetowska
Dr n. med. Andrzej
Bulandra
Dr n. med. Katarzyna
Musioł
Dr hab. n. med. Marek
Olakowski
Dr hab. n. med. Tomasz
Urbanek
Prof. dr hab. n. med. Marek
Mandera
Dr hab. n. med. Krzysztof
Krysta
Dr n. med. Antoni Pyrkosz
[email protected]
Damian Skrabaka
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
Łukasz Nowotka
[email protected]
[email protected]
Kinga Tyrała
[email protected]
[email protected]
Michał Żemła
[email protected]
[email protected]
Dominika Czachor
[email protected]
[email protected]
Anna Szczegielniak
[email protected]
[email protected]
Estera Dobrzyńska
[email protected]
Dr n. med. Tomasz LebdaWyborny
Dr n. med. Daniel Knap
[email protected]
Tomasz Jamróz
[email protected]
[email protected]
Maciej Honkowicz
[email protected]
Dr n. med. Joanna MykałaCieśla
[email protected]
Karol Orczykowski
[email protected]
Dr n. med. Hanna Wichary
[email protected]
Ewelina Łakoma
[email protected]
Prof. dr hab. n. med.
[email protected]
Agnieszka Wilczyńska
[email protected]
Katedra i Zakład Epidemiologii
Klinika Pediatrii i Neurologii
Wieku Rozwojowego-wrodzone
wady metaboliczne
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Autoimmunologicznych i
Metabolicznych
Ryszard Bachowski
Dr n. med. Grzegorz Brożek
dr hab. n. med. Małgorzata
Kowalska
Dr n. med. Justyna
Paprocka
Prof. dr hab. n. med. Paweł
Buszman
[email protected]
[email protected]
Weronika Bulska
[email protected]
[email protected]
pl
Agnieszka Radwan
[email protected]
[email protected]
Aleksandra KolarczykHaczyk
o.kolarczyk@gmail.com
Download

Ćwiczenie 1 - Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i