TÜRKİYE DİYANET VAKFI
ANSIKLOPEDISI
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Yönetim
İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
İcadiye Bağlarbaşı caddesi 40 Üsküdar 34662 istanbul
T e l : (0 216) 474 08 50
Faks : (0 216) 474 08 74
Elektronik posta : [email protected]
Basım, Dağıtım v e Pazarlama
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık v e Ticaret İşletmesi
O S T İ M Örnek Sanayi Sitesi, 1. cadde, 358. sokak 11 Y e n i m a h a l l e 06370 Ankara
Tel : (0 312) 354 91 31
©
Faks •. (0 312) 354 91 32
Bütün yayın hakları
Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir.
Elektronik posta : [email protected]
Yazı ve fotoğraflar
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
ISBN 975-389-427-9 (Takım)
975-389-454-6 (32. cilt)
a
oo
e
a
a
*
o
TÜRKİYE D İ Y A N E T
VAKFI
ANSİKLOPEDİSİ
CİLT 32
el-MÜNCİD - NESİH
İstanbul 2006
T D İt K I Y E 11 I V A N lî T
VAKTİ
l a i g j g l i i i i i R K i a ı
Başkan
Prof. Dr. M. Akif.AYDIN
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Doç, Dr. Ahmet. ÖZEL
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL
Doç. Dr. Cengiz KALLEK
Genel Sekreter
Dr. M. Kâmil YAŞAROĞLU
İnceleme Kurulu
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet ÖZEL (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Doç. Dr. Cengiz KALLEK
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR (Koordinatör)
Araştırmacılar Kurulu
Doç. Dr. Cengiz KALLEK (Başkan)
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç. Dr. Adnan ASLAN
Doç. Dr. M. Sait ÖZERVARLI
Doç. Dr. Recep ŞENTÜRK
Dr. Salime Leyla GÜRKAN
Dr. Eyyüp Said KAYA
Araştırmacılar
Doç. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Doç. Dr. Talip KÜÇÜKCAN
Doç. Dr. Şükrü ÖZEN
Doç. Dr. Mustafa SlNANOĞLU
Doç. Dr. İlyas ÜZÜM
Dr. Casim AVCI
Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN
Dr. Mehmet BOYNUKALIN
Dr. Semih CEYHAN
Dr. İbrahim KALIN
Dr. Seyfi KENAN
Dr. Vildan SERDAROĞLU
Dr. Sedat ŞENSOY
Dr. Cengiz ŞlŞMAN
Dr. Nuri TINAZ
Dr. Aydın TOPALOĞLU
Dr. Ömer TÜRKER
TEKNİK REDAKSİYON
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL (Danışman)
Madde Tesbit v e İç Kontrol
KÜTÜPHANE v e
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Fuat GÜNEL
Kasım KIRB1Y1K
İmlâ
Dr. İsa KAYAALP
Fatih ÇARDAKLI (Müdür)
Recep YILMAZ (Müdür Yardımcısı)
M. Birol ÜLKER (Müdür Yardımcısı)
Teknik Hizmetler
Teknik Kontrol
Prof. Dr. Hasan AKSOY
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
Bibliyografya
İsmail ÖZBİLGİN
Abdülkadir ŞENEL
YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Sayfa Düzeni
Nedim GÜNEY
Ali Yücel YÜRÜK
Ender BOZTÜRK
Sema DOĞAN
Hüseyin KARAER
Salih SANDAL
Ali SAVRAN
Çetin TÜYLÜ
Mehmet YILMAZ
Okuyucu Hizmetleri
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Suat ÇOBAN
Mehmet EĞİLMEZ
Eda YILMAZ
Satın Alma
Tashih
Cemil Cahit CAN
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ
Ekrem ARSLAN
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Süreli Yayınlar v e Mübâdele
Nedret TOPÇU
Selahattin ÖZTÜRK
Ş. Bilal ÇAVUŞOĞLU
Abdurrahman KAYA
Fatma SABAH
Resimleme
Enis KARAKAYA / M.A.
Ahmet AKMAN
Haluk KARGI / M.A.
Dokümantasyon
Cemal TOKSOY
Çizim
Fotokopi
Oğuz KALLEK
Şevki BAYKUŞ
İnayet BEBEK
SerkanKURU
SİPARİŞ v e TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ
Sabahattin YENİCE (Müdür Yardımcısı)
Ş. Memduh GÜZELER
Levent AKÇALAR
Ahmet Ali TONYAL!
Dizgi
Mustafa DURSUN
Süleyman ÖZEL
Yılmaz SAMANCI
BİLGİ İŞLEM
Ali Rıza SET
Coşkun YILDIRIMTÜRK
Arşiv
Kenan YILDIZ
Cilt Atölyesi
Kasım KARŞIGİL
Hüseyin EKMEKÇİ
MUHASEBE
Atalay ALPTEKİ (Müdür Yardımcısı)
Mehmet ŞEVİK
Metin ALTINOK
Bilal SALMAN
Sema TEKİN
Koksal DAL
BASIM, DAĞITIM v e PAZARLAMA
PERSONEL v e İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TDV Yayın Matbaacılık v e Ticaret İşletmesi
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
Halit ÖZÇELİK (Müdür Yardımcısı)
Ömer KARA (İşletme Müdürü)
Nurettin SIĞINÇ (Yayınlar ve Tesisler Müdürü)
Zuhâl AĞILKAYA
İbrahim AKMANOĞLU
Musa AKOL
Bayram GÜNEŞ
Yalçın AKTAN (Teknik İşler Sorumlusu)
Mustafa KALAYCI
Ömer HASİPEK (Malî ve İdarî İşler Müdürü)
O. Zeki ÇAKIROĞLU (Ticaret ve Pazarlama Müdürü)
İLİM KURULLARI ÜYELERİ
Prof.Dr. Hasan AKSOY
(Türk Dili ve Edebiyat!)
Prof.Dr. İbrahim Kâfi D Ö N M E Z
(Fıkıh),
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
(Fıkıh)
Dr. Vildan SERDAROĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ömer Faruk A K Ü N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. İsmail D U R M U Ş
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Ahmet KAVAS
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Muhittin SERİN
(İslâm Sanatları / Hat)
Prof.Dr. Ali AKYILDIZ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç.Dr. Mehmet EFENDİOĞLU
(Hadis)
Dr. Eyyüp Said KAYA
(Fıkıh)
Doç.Dr. Mustafa SİNANOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Nurettin ALBAYRAK
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Feridun E M E C E N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mahmut KAYA
(İlimler Tarihi,
islâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Abdülkadir Ş E N E L
(Hadis)
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
(Tefsir)
Sargon E R D E M
(İslâm Sanatları / Müteferrik)
Dr. İsa KAYAALP
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Sedat Ş E N S O Y
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Mustafa ALTUNDAĞ
(Tefsir)
Prof.Dr. Mehmet ERKAL
(Fıkıh)
Dr. Seyfi K E N A N
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Recep ŞENTÜRK
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç. Dr. Muhammed ARUÇİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Muhammed EROĞLU
(Tefsir)
Kasım KIRBIYIK
(İlimler Tarihi)
Dr. Cengiz Ş İ Ş M A N
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Doç. Dr. Adnan ASLAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ali K Ö S E
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Cengiz T O M A R
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Fahrettin ATAR
(Fıkıh)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
(İslâm Sanatları / Mimari)
Rıza KURTULUŞ
(Fars Dili ve Edebiyatı)
Dr. Casim AVCI
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Günay KUT
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Bilal AYBAKAN
(Fıkıh)
Doç.Dr. İhsan FAZLIOĞLU
(İlimler Tarihi)
Prof. Dr. İlhan KUTLUER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. M. Âkif AYDIN
(Fıkıh)
Dr. Hilal GÖRGÜN
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Cevdet KÜÇÜK
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Halis AYHAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Tahsin GÖRGÜN
(Fıkıh, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Y.Doç.Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
BeşirAYVAZOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Şinasi G Ü N D Ü Z
(Dinler Tarihi)
Doç.Dr. Talip KÜÇÜKCAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Nihat AZAMAT
(Tasavvuf)
Fuat G Ü N E L
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. M. Orhan OKAY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
(Fıkıh)
Dr. Salime Leyla G Ü R K A N
(Dinler Tarihi)
Doç.Dr. Reşat Ö N G Ö R E N
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Kemal BEYDİLLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
(TürkTarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Prof.Dr. Ömer Faruk HARMAN
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. Abdülkerim ÖZAYD1N
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. A. Azmi BİLGİN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. İbrahim HATİBOĞLU
(Hadis)
Doç.Dr. Abdülhamit BİRIŞIK
(Tefsir)
Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. Azmi ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti,
islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. İdris BOSTAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN
(islâm Sanatları / Mûsiki)
Prof.Dr. Nebi BOZKURT
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. Âlim KAHRAMAN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç. Dr. Tahsin ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. İbrahim KALIN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Ahmet ÖZEL
(Fıkıh)
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(islâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Cengiz KALLEK
(Fıkıh)
Doç.Dr. Şükrü Ö Z E N
(Fıkıh)
Prof.Dr. İlyas ÇELEBİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. M. Yaşar K A N D E M İ R
(Hadis)
Doç.Dr. M. Sait ÖZERVARLI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. İsmail YİĞİT
(islâm Tarihi ve Medeniyeti)
Y.Doç.Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU
(İslâm Sanatları / Mimari)
Prof.Dr. Mustafa KARA
(Tasavvuf)
Prof.Dr. İskender PALA
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin YURDAGÜR
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Y.Doç.Dr. Kürşat DEMİRCİ
(Dinler Tarihi)
Enis KARAKAYA (M.A.)
(İslâm Sanatları / Mimari)
Dr. Mehmet Ali SARI
(Tefsir)
Prof.Dr. Ahmet YÜCEL
(Hadis)
Prof.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Aydın TOPALOĞLU
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk) ;
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Tevfik Rüştü TOPUZOĞLU
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin TUNCEL
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Zülfikar TÜCCAR
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. İsmail TÜRKOĞLU
{Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Abdullah U Ç M A N
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Mustafa UZUN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. İlyas ÜZÜM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. M. Kâmil YAŞAROĞLU
(Fıkıh)
Prof.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
.
GENEL KISALTMALAR
a.e.
a.g.e.
AK
Akk.
Alm.
a.mlf.
Arm.
Ar.
aş.bk.
AÜ
a.y.
AY
b.
BA
bibi.
bk.
bl.
bs.
c.
ÇZ.
d.
der.
DİB
DİE
DTCF
EAÜİF
ed.
Ed.Fak.
Aynı eser
Adı geçen eser
Arazi
Kanunnâmesi
Akkadca
Almanca
Aynı müellif
Ârâmîce
Arapça
Aşağıya bakınız
Ankara
Üniversitesi
Aynı yer
Arapça Yazmalar
Bin, ibn
Başbakanlık
Osmanlı Arşivi
Bibliyografya
Bakınız
Bölüm
Basım, baskı, tab'
Cilt
Çizim
Doğum, doğumu
Derleyen
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Devlet İstatistik
Enstitüsü
Dlive
Tarlh-Coğrafya
Fakültesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
llâhlyat
Fakültesi
Editör
Edebiyat
Fakültesi
Erclyes
Üniversitesi
Evrak (Arşiv)
Farsça
Faslkül
Fransızca
Farsça Yazmalar
Grekçe
Hicrî
Hakkında
Hazırlayan
Hüküm (Arşiv)
Hicrî-Şemsî
Hazretl
Ibrânîce
İngilizce
İslâm
Araştırmaları
Merkezi
İspanyolca
İstanbul .
Üniversitesi
Kitap
Karton (Arşiv)
Karşılaştırınız
Kısım (Arşiv)
Kütüphane,
kütüphanesi
Latince
Levha
Milâdî
Madde
Milâttan önce
Milâttan sonra
Manuscript
EÜ
Evr.
Far.
fas.
Fr.
FY
Gr.
h.
hak.
haz.
hk.
hş.
Hz.
İbr.
İng.
İSAM
İsp.
İÜ
k.
Kar.
krş.
Ks.
Ktp.
Lat.
İv.
m.
md.
m.ö.
m.s.
MS
MÜ
MÜİF
nr.
nşr.
Or.
ö.
PPTT
r.
rs.
Rus
s.
salt.
s.nşr.
St.
str.
Sum.
SÜ
sy.
ŞŞ- .
T
tah.
TBMM
TC
TDK
Tİ EM
TMK
Marmara
Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
llâhlyat
Fakültesi
Numara
Neşreden
(TSahklk eden)
Oriental
Ölümü,
ölüm tarihi
Paragraf
Posta Telefon Telgraf
Rûmî
Resim
Rusça
Sayfa
Saltanat yılları
Sadeleştirilmiş neşir
Saint
Satır
Sumerce
Selçuk Üniversitesi
Sayı
Şehinşâhî
Türkçe
• Tahminî
Türkiye
Büyük Millet
Meclisi
Türkiye
Cumhuriyeti
Türk Dil Kurumu
Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi
Türk
Medenî Kanunu
trc.
TRT
ts.
TSM
TSMA
TSMK
TTK
tür.yer.
TY
UÜ
vb.
vd.
v.dğr.
VGMA
vr.
yyk.bk.
Zrf.
. - >
•
Tercüme,
tercüme eden
Türkiye
Radyo ve
Televizyon
Kurumu
Tarihsiz
Topkapı Sarayı
Müzesi
Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivi
Topkapı Sarayı
Müzesi
Kütüphanesi
Türk Tarih Kurumu
Türlü yerde,
birçok yerde
Türkçe Yazmalar
Uludağ
Üniversitesi
Ve benzeri
Ve devamı
Ve diğerleri,
diğer neşreden
veya neşredenler
Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivi
Varak
Yıl
Yukarıya bakınız
Zarf (Arşiv)
... baskısından ofset
Yayımı devam ediyor
Önce / Sonra
(yayım yeri)
İki yerde
yayımlanıyor
Madde başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
AA
Abdülkadir el-Bağdâdî,
Aylık Ansiklopedi,
I-V, İstanbul 1944-50.
Hizânetü'l-edeb
Aslan and African Studles,
Jerusalem 1965 -
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî.
Ijlzânetü'1-edeb
ve labba lübâbl llsânl'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârün),
1-X1I, Kahire 1967-86.
AASBrat.
Aclûnî,
Aslan and African Studles,
Bratlslava 1965 -
Ismâil b. Muhammed el-Aclûnî.
KeşiB'l-öa/a' ue müzllü'l-llbâs
'amme'ştehere mlne'l-ehâdlş
c
alâ elslnetl'n-nâs (nşr. Ahmed el-Kal
l-ll, Halep, ts. (Mektebetü't-türâsl'lIslâmî); Beyrut 1351-52.
AAS
Abdülhay el-Hasenî,
Nüzhetü'l-fyavâtır
Abdülhay b. Fahreddln
b.Abdalalîal-Hasenî,
Fiüzhetü'l-hauâlır ue
behcelü'l-mesâmf ue'n-neuâ?ır
(nşr. Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvî). I-VIII,
Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrisü'l-fehâris
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkeblr el-Kettânî.
Fihrisü'l-fehâris ue'l-eşbât
üe mu'cemü 'l-me'âclm
ue'l-meşlljât ue'l-müselselât
(nşr. İhsan Abbas),!-!!!,
Beyrut 1402/19B2.
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtibü'l-idâriyye
(Özel)
Muhammed Abdölhay
b. Abdûlkebîr el-Kettânî.
et-Terâtlbü'l-ldâriyye:
Hz. Peygamber'ln Yönetiminde
Sosyal Hayat ue Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), l-lll,
İstanbul 1990-93.
Afybâr
Kegfü'l-ljafo'
mecnuYa
Anonim. Ahbâr Mecmü'a
fi felhl'l-Endeiüs
(nşr. ibrâhlm el-Ebyârî),
Kahlre-Beyrut 1401/1981
Afrbârü'd-devleti'aSe.lcûkıyy?
Ali b. Nâsır el-HOseynî [7],
Aljbârû'd-deuletl's-Selcüliiıyye
(trc. Muhammed İkbal).
Lahor 1933; Beyrtıt 1404/19B4.
Ahbârü'd-devleti'sSelcûkıyye
(Lugal)
Ali b. NSsır el-Höseynî (7).
Ahbârü 'd-deuletl's-Selcakıyye
(trc Necâtl Lugal), Ankara 1943.
Ahlvvardt,
VerzeichnİB
VVlihelm Ahlwardt, Verzelchnls der
Arabischen Handschrifîm der
Könlgllchen Blbllolhek zu Berlin,
1-X, Berlin 1887-99.
Ahmed b. Hanbel,
AO
el-İiei
(Koçyiğlt)
Ahmed b. Hanbel.
KitâbüVlieİue ma'rlfetü'r-rtcâl
(nşr. Talat Koçyiğlt - İsmail Cerrahoğlu),
l-ll, istanbul 1987.
Aksarâyı,
Müsâmeretü'l-ahbâr
Kerîmüddln el-Aksârâyî,
Müsâmeretü'l-ahbâr
ue müsâyeretü'l-abyân
Moğollar Zamanında
Türkiye Selçuklulan Tarihi
(nşr. Osman 1\ıran). Ankara 1944.
Âlî, Menâhıb-ı
Hünerverân
AB Mustafa Efendi.
Menâkıb-l Hünerverân
(nşr. İbnülemin Mâhmud Kemal),
istanbul 1926. '
Âlûsî,
Rûhu'l-mrfânî
Şehâbeddin Mahmûd ei-Alüsi,
Rübu'l-me'anl Ti
lefslri'l-ftur'ânl'l-'aştm
ue's-sebH'l-meşâni, l-XXX,
Bulak 1301 - > Beyrut, ts.
(Dâru Ihyâl't-türâsl'l-Arabî).
AOH
Açta Orientalla Academlae
Sclentlarum Hungarlcae,
Budapest 1950 Ar.O
Archtu Odenlâlnl, Praha 1929 Ar.Ott.
Archluum Oltomanlcum,.
Den Hague 1969 Ar.S
Arablan Studles,
London 1974-1990;
Nem Amblan Studles,
Exeter 1993 -
Sikkeler
Asla Majör, Lelpzlg, İ-10, 1924-35.
Târihi
Hüseyin Hösâmeddln jYasarj.
Amasya Târihi,
1-IV, istanbul 1327-35.
AnaliGHB
Anall Gazi Husreu-begove blblloteke,
Sarajevo 1972 -
Âşıkpaşazâde, Târih
(Glese)
Dle Altosmanlsche Chronlk
descAsıkpasazSde
(nşr. Fr. Glese).
Lelpzlg 1929 - > Osnaburg 1972.
Atâî, Zeyl-i
Şeküik
Nevlzâde Atâullah (Atâi).
Hadâlku'l-hakaik
fi lekmiletl'ş-Şekâtk
(nşr. Abdülkadir özcan), II,
istanbul 1989.
AÜİFD
Ankara Ünluersitesl
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
Ankara 1 9 5 2 Avfî,
Artuk,
Islûmî
Katalogu
İbrahim Artuk - Çevriye Artuk.
istanbul Arkeoloji Müzeleri
Teşhirdeki Islâml Sikkeler
Kataloğu, l-ll, istanbul 1970-74.
 ş ı k Çelebi,
AM
Amasya
Açla Orientalla, Copenhagen 1923 -
Meşâirü'ş-şuarâ
Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarS
or Teskere of Aşı/c Çelebi
(nşr. G. Meredlth-Owens),
London 1971.
le. Târih
(Atsız)
Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıkl.
Teuârih-l Âl-I Osmân
(Osmanlı Tarihleri 1,
nşr. ÇiftçIoSlu N. Atsız),
istanbul 1949.
Lübâb
Muhammed b. Muhammed el-Avfl
Lübâbü'l-eibâb
(nşr. E. G. BrowneMuhammed Kazvînî), l-ll,
London 1903-1906. .
Â'yârıü'ş-ŞFa
.
Muhsin el-Emîn, A'yânü'ş-Şfa
(nşr. Hasan el-Emîn), I-X1,
Beyrut 1403/1983.
AYB
Azerbaycan yurt Bilgisi,
İstanbul 1932-34.
Ayn Ali,
Kavânin-i
Âl-i
Osmân
Ayn Ali Efendi,
Kauânin-l Âl-l Osmân der
Hulâsa-i Mezâmin-l De/ter-l Diuân,
istanbul 1280 - » istanbul 1979.
Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmi'
Hüseyin Ayvansarâyî.
Hadlkatü '1-ceuâmC, 1-11,
İstanbul 1281.
Ayvansarâyî,
Vefeyât-ı Selâtîn
Höseyin Ayvansarâyî.
Vefeyât-ı Selâün ue Meşâhîr-l Rlcâl
(nşr. Fahri Ç. Derin). İstanbul 1978.
Ayverdi,
Osmanlı MVmârîsi
I
II
Ekrem Hakkı Ayverdi.
Osmanlı Ml'mârislnde Çelebi
ue II. Sultan Murad Deuri:
806-855 (1403-1451),
İstanbul 1972.
Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsi
Brockelmann, GAL Suppl.
Cevdet, Târih
Devietşah, Tezkire
Ebû Ubeyd el-Bekrî.
el-Muğrib fi zikri bllâdl IfMftyye
ue'l-Mağrib: Descrlpllon de
l'Afrique septentrionale
(nşr. ve trc. Mac-Guckln de Slane).
MI, Alglers 1857, 1910.
Cari Brockelmann,
Geschlchte der arablschen
Lltteratur Supplementband, Mil,
Lelden 1937-42.
Ahmed Cevdet Paşa,
Târih, I-X11, istanbul 1309.
Devletşah, Tezklretü 'ş-şu'arâ'
(nşr. E. G. Browne). Lelden 1901.
Cevdet, Tezâkir
DİA
Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi, istanbul 1988 -
Belâzürî, Ensâb
Edward Granvil!e Browne,
A Llterary Hlstory ofPersla, l-IV,
Cambridge 1906, 1924, 1928, 1951.
Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir
(nşr. M. Cavld Baysun), MV,
Ankara 1953-57.
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri,
Ensâbü'l-eşrâf, I
(nşr. Muhammed Hamîduilah).
Kahire 1959; II
(nşr. Muhammed Bâkır el-Mahmûdî).
Beyrut 1974; 111 (nşr. Abdülazîz ed-Dürî).
Beyrut 1398/1977-78;
IV/1 (nşr. ihsan Abbas).
Beyrut 1400/1979; İV/A (İ97IJ-IV/B
(nşr. M. Schloessinger), Kudös 1938;
V (nşr. S. D. F. Golteln). Kudus 1936.
Ekrem Hakkı Ayverdi.
istanbul Mi'mâri Çağmın Menşei
Osmanlı Mt'mârislnln İlk Deuri:
630-805 (1230-1402),
İstanbul 1966.
Ayverdi, Osmanlı Mi'mârîsi
Bekrî, el-Muğrib
III-IV
Ekrem Hakkı Ayverdi.
Osman/ı Ml'mârislnde
Fâtih Deuıi: 855-886 (1451-1481),
İstanbul 1973-74.
Belâzürî, Ensâb (Zekkâr)
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri,
Ensâbü'l-eşrâf
(nşr. Süheyl Zekkâr- RiyâzZiriklî), l-XIII,
Beyrut 1417/1996.
Belâzürî, Fütûh
(Fayda}
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzüri,
Fütûhu'l-bûldân (trc. Mustafa Fayda).
Ankara 1987.
Belâzürî, Fütûfı (Rıdvân)
BA
Ahmed b. Yahyâ el-Belâzürî.
Fümu'l-büldân
(nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân).
Kahire 1932
1978.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İstanbul.
BEO
BA, H H
Bulletln d'Ğtudes Orientales
Instltut Françab de Damas,
Damas-Beyrouth 1931 -
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Hatt-ı Hümâyûn.
BA, K K
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil Kepeci Tasnifi.
BA, M A D
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden Müdeuuer Deflerler.
BA, M D
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mühlmme Defleri.
BA, TD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Tahrir Defleri.
(Bunlann dışında ansiklopedide geçen
kısaltmalar Başbakanlık Osmanlı
Arşivi'nce kullanılan kısaltmalardır.)
Babinger (Üçok)
Franz Babinger. Osmanlı Tarih Yazarlan
ue Eserleri (trc. Coşkun üçok).
Ankara 1982.
B a ğ d â d î , el-Far%
(Abdülhamîd)
Abdûlkâhir el-Bağdâdî.
el-Fark beyne'l-fırak
(nşr. M. Muhylddin Abdülhamîd).
Kahire, ts. (MektebetU dâri't-türâs).
Bağdâdî, el-Fark {Kevserî}
Abdûlkâhir el-Bağdâdî.
el-Farl<: beyne'l-fıralf
(nşr. M. Zâhld Kevserî).
Kahire 1367/1948.
Barkan, Kanunlar
Ömer Lutfl Barkan,
XV ue XVI net Astrlarda Osmanlı
İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin
Hukuki ue Mail Esaslan: Kanunlar I,
İstanbul 1943.
Bekrî, el-Mesâlik
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Kltâbü'l-Mesâllk ue'l-memâllk
(nşr. A. P. van Leeuwen - A. Ferrfi). I-II,
Tunus 1992.
Bekrî, Muecem
Ebû Ubeyd el-Bekrî,
Mu'cemü me'sta'cem
mln esmâ'l'l-bllâd ve'l-meuâif
(nşr. Mustafa es-Sekkâ). 1-1V,
Kahire 1364-71/1945-51.
Beyhakî, el-Esmâ3
ve'ş-şıfât
(Imâdüddln}
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî,
Kltâbü'l-Esmâ1 ue'ş-şıfât
(nşr. Imâdüddln Ahmed Haydar). 1-11,
Beyrut 1405/1985.
Beyhakî, Târîfy (Behmenyâr)
ibn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Târify-i Beyhafc
(nşr. Ahmed Behmenyâr).
Tahran 1317 hş., 1361 hş.
Beyhakî, Târîlı
(Hüseynî)
ibn Funduk A2I b. Zeyd el-Beyhaki,
Târîh-l Beyhalf (nşr.
Kârı Seyyld Kelîmuliah Hüseynî).
Haydarâbâd 1968.
BIFAO
Bulletln de l'lnstitut Françab
d'Archûolagle Oıientale,
Le Caire-Paris 1 9 0 2 -
BUmen, Kamus
Ömer Nasuhl Bilmen,
Hukuki Islâmlyye ue Istılâhatı
Fıkhlyye Kamusu, 1-V1,
İstanbul 1949-52.
Bilmen, Kamus%
Ömer Nasuhi Bilmen,
Hukuki Islâmiyye ue Istılâhatı
Fıkhlyye Kamusu, I-VIH,
İstanbul 1985.
Blochet, Catalogue
Edgard Blochet,
Catalogue des manuserits
turcs-BlbllothĞgue Natlonale, l-İI,
Paris 1932-33.
BRISMES
Britlsh Soclety for
Mlddle Eastem Studles,
London 1976 -
Brockelmann, GAL
Cari Brockelmann, Geschlchte
der arablschen Lltteratur, MI,
Lelden 1943-49.
Brockelmann, GAL (Ar.)
Cari Brockelmann. Tân/ju'l-edebİ'l-'Arabl
(trc. Abdülhalîm en-NeccârSeyyid Ya'küb Bekir - Ramazan
Abdüttevvâb), I-VI, Kahire 1983.
Browne, LHP
BSOAS
Bulletln of the School of
Oriental and African Studles,
London 1917 -
BTTD
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
İstanbul 1967 -
Buhârî,
et-Târîhu'l-kebîr
Muhammed b. ismâll el-Buhârî,
Kllâbû 't-Târîhl'l-kebîr
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
el-Yemânî v.dğr.), 1-IX,
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
Buhârî,
et-Târîhu'ş-şağîr
Muhammed b. ismâll el-Buhârî,
et-Târîhu'ş-şağîr
(nşr. Mahmûd Ibrâhim Zâyed), I-II,
Kahire 1396-97/1976-77.
Buhûtî, Keşşâfü'l-kınâc
Mansûr b. Yûnus el-Buhûtî,
Keşşâfü'l-kınâ* c an metnl'l-lknâ'
(nşr. Hilâl Musayllhî Mustafa Hilâl).
I-VI, Beyrut 1402/1982.
Bustânî, DM
Butrus el-Bustânî, Dâ'lretû'l-ma'ârif,
İ-X1, Beyrut 1876-1900.
Bündârî,
Zübdetü'n-Nuşra
Kıvâmüddln Feth b. Ali el-Bündâri,
Zûbdetü'n-Nuşra ue nutfbetü'l-'uşra
(nşr. M. Th. Houtsma). Lelden 1889.
Bündârî,
Zübdetü'n-Nusra
(Burslan)
Kıvâmüddln Feth b. Ali el-Bûndârf,
Zübdetü'n-Nusra ue nuhbetü'l-usra:
Irak ue Horasan Selçuklulan Tarihi
(trc Kıvâmüddln Burslan),
İstanbul 1943.
BZ
Byzantlnlsche Zeltschrifl,
München 1 8 9 2 -
Câhiz, el-Beyân ve't-tebyîn
Amr b. Bahr el-Câhlz,
el-Beyân ve't-tebyîn
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn). MV,
Kahire 1388/1968.
Câhİz, Kitâbü'l-Hayevân
Amr b. Bahr el-Câhlz.
Kitâbü'l-Hayevân
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), I-VI1,
Kahire 1357-67/1938-47
Beyrut 1388/1969.
Cehşlyârî,
el-Vüzerâ3
ve'l-küttâb
Muhammed b. Abdûs el-Cehşiyârî,
Kltâbü'l-Vüzerâ' ue'l-kültâb
(nşr. Mustafa es-Sekkâ Ibrâhim el-Ebyârî - Abdülhafîz Şelebî),
Kahire 1401/1980.
Cessâs,
Ahkâmü'l-Kur'ân
Cevheri, eş-Şıhâh
Ismâil b. Hammâd ei-Cevherî.
eş-Şıhâly. Tâcü'l-luğa
ue şıfyâfyu'l-'Arablyye, I-VH,
Kahire 1376-77/1956-57.
Cezîrî,
el-Mezâhibü'l-erbaca
{Kahire}
Abdurrahman el-Cezîri,
el-Fıl<:h 'a/e 'l-mezâhlbl 'l-erba'a,
MV, Kahire, ts.
(Dârö'l-kltâbi'l-Arabî).
CHIr.
The Cambridge Hlstory of Iran,
I-VII, Cambridge 1968-91.
Cuinet
Vltai Cuinet,
La Turqule d'Asle:
geographle admlnlstratlue,
l-IV, Paris 1891-94.
C. Zeydân,Âdâb
Corcî Zeydân.
Târilju âdâbl'l-luğatl'l-'Arablyye,
I-IV, Beyrut 1983.
C. Zeydân, Âdâb
Dağıstânî, Fihrist
Ali Hilmi Dağıstânî.
Flhristü 'l-kütübl'L-Türklyyetl 'lmeucûde fl'l-kütübfjânetl'ltfldlvlyye, Kahire 1306.
Dihhudâ, Luğatnâme
(Muîn}
Ali Ekber Dihhudâ. Luğatnâme
(nşr. Muhammed Muîn Cafer Şehîdî), Mukaddime + l-XV,
Tahran 1993-94.
Dîneverî, el-Ahbârü'Ç-tıvâl
Ahmet b. Dâvûd ed-Dîneveri,
el-Ahbârü'Hıuâl
(nşr. Abdülmün'lm Âmir),
Kahire 1960 - * Bağdad, ts.
(MektebetU'l-Müsennâ).
Dîvânü
lugöti't-Türk
Kâşgarlı Mahmud.
Dluânü Lugâtl't-Türk
(nşr. Kilisli Muallim Rifat), l-III,
İstanbul 1333-35;
Ankara 1941 (tıpkıbasım).
Dîvânü
lugâtVt-Türk
Tercümesi
Kâşgarlı Mahmud,
Dluânü Lügatl't-Türk
(trc. Besim Atalay}. I-1II,
Ankara 1939-41.
DMBİ
Dâ'/reiü 'l-ma'ârif-l
Büzürg-l Islâmî, 1-,
Tahran 1367 h ş . -
DMT
Dâ'lretü'l-ma'ârif-l Teşeyyu'
(zîr nazar: Ahmed Sadr - Kâmuran Fânî Bahâeddin Hürremşâhî). Tahran 1369 -
Danişmend, Kronoloji
D'Ohsson, Tableau general
ismail Hami Danişmend.
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi,
MV, İstanbul 1947-55.
Mouredgea d'Ohsson,
Tableau gĞniral de
l'Emplre Ottoman, I-VH,
Paris 1788-1824.
Danişmend, Kronoloji2
İsmail Hami Danişmend,
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi,
l-IV; V: Batı Dillerinde
Osmanlı Tarihleri,
İstanbul 1971-72.
Dâvûdî,
Tabakütü'l-müfessirîn
(Lecne)
Muhammed b. Ali ed-Dâvûdî,
fabakâtü 'l-müfesslrîn
(nşr. Lecne mine'l-ulemâ'), 1-11,
Beyrut, ts. (DârlTl-kütübl"l-llmlyye).
DB
Dlcüonnalre de la Blble, I-V,
Paris 1912.
DBS
James Hastings, DlcUonary
of the Blble (second editlon),
Edinburgh 1963.
DBİst.A
Dünden Bugüne
İstanbul Anslklopedbl, 1-Vîil,
İstanbul 1993-95.
Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Cessâs,
AtT.kâmü'1-Kufân,
1-111, istanbul 1335-38.
DBS
Cessâs,
DDl
Ahkâmü'l-Kur'ân
(Kamhâvî)
Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Cessâs.
Ahkâmü'l-Kur'ân
(nşr. M. Sâdık Kamhâvî), I-V,
Beyrut 1405/1985.
(Dayf)
Corcî Zeydân.
Târilju âdâbl'l-luğa tl VArablyye
(nşr. Şevki Dayf). MV, Kahire 1957.
DIhhudâ, Luğatnâme
Ali Ekber Dihhudâ, Luğatnâme,
I-XXVI1I, Tahran 1346 hş./1967.
Dlctlonnalre de la Blble:
Suppliment, Paris 1928, 1985.
Doğu Dilleri, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu
Dil ve Edebiyattan
Araştırmalan Enstitüsü,
Ankara 1 9 6 4 -
Cevâd Ali, el-Mufaşşal
Devhatü'l-meşâyih,
Cevâd Ali. el-Mufaşşal fî târiljlVArab
kable'l-lslâm, I-IX, Beyrut 1968-72;
t-X, Beyrut 1976-78.
Ahmed Rlfat Efendi,
Devhatü'l-meşâylh maa zeyl,
İstanbul, ts.
İstanbul 1978.
Dozy, Spanish islam
R. Dozy, Spanbh İslam:
A Hbtory of the Moslems in Spaln
(trc. F. Grlffin Stokes),
London 1913, 1972.
DTCFD
Ankara ûnluersltesl Dil
ue Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergbl,
Ankara 1940 -
DÜİFD
Dokuz Eylül ûnluersltesl
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
İzmir 1983 -
EAm.
The Encyclopedla Amerlcana,
l-XXX, New York 1928.
EAÜİFD
Atatürk ûnluersltesl
llâhlyat Fakültesi Dergbl,
Erzurum 1 9 8 2 -
EB
Etudes Balkanlques, Sofla 1964 -
EBr.
Encyclopaedla Britannlca,
!-XXlil, Chicago 1972, 1981.
Ebû Nuaym, Hilye
Ebû Nuaym el-isfahânî.
Hllyetü'l-eullyâ1,1-X,
Kahire 1394-99/1974-79.
Ebfl'l-Bekâ,
el-Külliyyât
Ebü'l-Bekâ el-Kefevî Eyyûb b. Mûsâ,
Külllyyâtü Ebl'l-Bekâ' (nşr.
Adnân Derviş - Muhammed el-Mısrî).
Beyrut 1413/1993.
Ebû'l-Ferec,
Târih
ibnü'l-ibri Ebü'l-Ferec, Tarih
(trc. ö. Rıza Doğrul!, l-ll,
Ankara 1945-50.
Eflâki,
Menâkıbü'l-ârifîn
Ahmed Eflâkî. Menâklbü'l-arifin
(nşr. Tahsin Yazıcı), 1-11,
Ankara 1959-61.
El
The Encyclopaedla of İslam
(flrst edltlon), l-V, Lelden 1908-36.
El (Fr.)
Encyclopûdle de l'lslam,
l-V, Leyde 1913-38.
B f i (Fr.)
Encyclopedle de l'lslam
(nouvelle Ğdltlon), Lelden 1954 -
Ezrakî,
Ahbâru
Mekke (Melhas)
Muhammed b. Abdullah el-Ezrakî,
Ahbâru Mekke ue mâ câ'e fi-hâ
mlne'l-âsâr (ngr. Rüşdî Sâllh Melhas),
l-ll, Beyrut 1399/1979.
Ezraki,
Ahbâru
Mekke (Wüstenfeld)
Muhammed b. Abdullah el-Ezraki.
Ahbâru Mekke ue mâ câ'e
fi-hâ mlne'l-âşâr
(nşr. E Wüstenfeld). l-lll,
Göttingen 1275.
Fahreddin er-Hâzî,
Ptikâdât
(Neşşâr)
E & (İng.)
The Encyclopaedla of islam
(new edltlon). Lelden 1954 El2 Suppl. (Fr.)
Encyclopûdle de l'lslam
Supplement, Lelden 1980 E f i Suppl. (İng.)
The Encyclopaedla
of İslam Supplement,
Lelden 1 9 8 0 Elr.
Encyclopaedla Iranlca, London 1985.
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
hiksdâiü fırakl'i-müsllmln
ve'l-müşrikln
(nşr. Ali Sâmî en-Neşşâr).
Kahire 1356/1938.
Fahreddin er-Râzî,
İHiködât
(Sa'd)
Muhammed b. Ömer er-Râzî.
Hlkâdâlü fıra/fi'l-müsllmin
ue'l-müşrikln (nşr.
Tâhâ AbdürraOf Sa'd Mustafa ei-Hevârî),
Kahire 1398/1978.
Fahreddin er-Râzî,
Mefâtîlı
ıı'l-ğayb
EJd.
Encyclopaedla Judalca, I-XV1,
Jerusalem 1972-78.
Elmalılt, Hak
Dini
Etmalit! Muhammed Hamdi Yazjr,
Hak DlnlKur'an Dili:
Yeni Meâltl Türkçe Tefsir,
l-IX, İstanbul 1935-39;
l-X, İstanbul 1979.
Enverî,
Evliya Çelebi,
Seyahatnâme
(Dağlı)
Evliya Çelebi, Seyahatnâme
(haz. Yücel Dağlı v.dJr.S, 1-VII1-,
istanbul 1996-2003-.
Düatûrnâme
Düslümâme-l Enueti
(nşr. Mükrlmln Halil |Yınanç|).
İstanbul 1928; MOkrtmln Haili [Yınanç],
Dustumame-l Enuerî: Medhal,
istanbul 1930.
ER
The Encyclopedla ofRellglon
(ed. M. Ellade), [-XVI,
New York 1987.
ERE
Encyclopaedla ofRellglon
and Ethlcs, İ-Xfll,
Edlnburgh 1979-80.
Erünsal,
Türk
Kütüphaneleri
Tarihi
II
ismail E. Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II:
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar
Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Eş'arî, Makâlût
(Rltter)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
Makâlâtü 'l-lslâmlyyln
ue Ihtllâfü'l-muşallin (nşr. H. Rltter),
Wlesbaden 1382/1963.
Ethe, Catalogue
of
Persian
Manuscripts
H. EthS. Catalogue of Persian
Manuscripts tn the Llbrary
oflndla Office, l-ll,
Oxford 1903-37; London 1980.
Ethâ, Târih-i
Edebiyyât
H. Eth4. TMh-l Edeblyyât-l Fars!
(trc Rızâzâde Şafak).
Tahran 1351 hş.; 2536 ŞŞ./1977.
Evliya Çelebi,
Seyahatnâme
Evliya çelebi. Seyahatname, l-Vl,
istanbul 1314-18; Vll-X,
İstanbul 1928-38.
Muhammed b. Ömer er-Râzî,
Mefâtlhu'l-ğayb: et-Tefsirü'l-keblr (nşr.
M. Muhylddln Abdülhamîd),
[-XXXII, Kahire 1934-62
Beyrut, ts.
Fâsî,
el-fydü's-semîn
Tbkıyyûddln Muhammed
b. Ahmed el-Fâsî. el-'lkdü'ş-şemln
fi târifıl'l-beledl'l-emln
(nşr. M. Hâmld el-Fıkl - Fuâd Seyyld Mahmûd M. et-Tanâhî), I-Vlll,
Kahire 1378-88/1958-69.
Fatîn,
Tezkire
Fatin Davud,
Tezklre-l Hitlmelü 'l-eşâr,
istanbul 1271.
Ferheng-i
Fârsî
Muhammed Muîn, Ferheng-i Fârsi,
l-Vl, Tahran 1342 hş.
Hamîduilah,
İslâm Peygamberi
(Tuğ)
Muhammed Hamîduilah.
İslam Peygamberi [trc Salih Tuğ), l-ll,
istanbul 1411/1990.
FME
Ahmed Ateş.
İstanbul Kütüphanelerinde
Farsça Manzum Eserler,
istanbul 1968.
Gazzâlî,
H a m m e r (Atâ Bey)
J. van Hammer. Deulet-l Osmânlyye
Târihi (trc Mehmed Atâ). I-X,
istanbul 1329-37; XI, istanbul 1947.
İhya'
Ebû Hâmld Muhammed el-Gazzâiî,
lljyi'ü 'utüml'd-din, l-IV,
Kahire 1332.
Hammer,
Gazzâlî, İhya3 (Beyrut)
Ebû Hâmld Muhammed el-Gazzâiî.
/(ıyâ'ü 'utüml'd-din, l-IV (V: mülhak),
Beyrut 1402-1403/1982-83;
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rile).
J. von Hammer.
Geschlchte des Osmanlschen
Relches, l-X, Pesth 1827-33;
l-IV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda), l-IV, 1963-64.
Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
(Fazluh)
EbO Hâmid Muhammed el-Gazzâiî,
el-Makşadü'l-esnâ fi şerhi
esmâ'iliâhl'l-hüsnâ
(nşr. Fazluh Şehâde).
Beyrut 1971, 1982.
J. van Hammer.
Hlslolre de 1'Emplre Ottoman
(trc. Hellert), I-XV1İI,
Paris 1835-41.
GDAAD
İstanbul Ünluersitesl
Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu
Avrupa Araştıımalan Dergisi,
istanbul 1 9 7 2 Glasnik
Gökbllgln,
Edirne
ve Paşa
Gövsa, Türk
İbrahim Alâeddln Gövsa.
Türk Meşhurlan Ansiklopedisi,
istanbul, ts. |1946|.
Gülzâr-ı
Hatîb, Târihu
Fesevî, el-Ma'rife
Hadîkatü'l-vüzerâ
ve't-târify
Ebû Yûsuf Ya'küb el-FeseVÎ,
Kltâbü'l-Ma'rife ue'l-târih
(nşr. Ekrem Zlyâ el-Ömerî), 1-111,
Bağdad 1974-76.
el-Fetâva'l-Hindiyye
el-Felâua 'l-Hlndlyye, I-VI,
Bulak 1310.
Filıriatü'lKütübfyâneti'l-Hidîviyye,
Bahâ Ahmed el-Meyhî v.dğr.,
Fihristü'l-kütübl'l-'Arabiyyeti'lmaljfüza bl'i-Kütübijânetl'lttfdiDliffie, l-VII, Kahire 1305-1310.
Fîrflzâbâdî,
e l-Kıi
mûiiü'l-ıııııhît
Fîrüzâbâdî Ebü't-Tâhlr.
el-lfCımûsü 'l-muhlf,
Beyrut 1406/1986.
Flügel,
Handschriften
Güstav Flügel.
Dle arabischen, perslschen und
türklschen handschriften der
Kalserllch-Könlgllchen
Ho/blbllolhek zu VVÎen, l-lll,
Wlen 1865-67.
Osmanzâde Ahmed Tâib,
Hadlkalü 'l-uüzerâ,
istanbul 1271
Frelburg 1969
(zeyilleri İle beraber).
Hafâcî,
Reyhânetü'l-elibbâ
Şehâbeddln Ahmed
b. Muhammed el-Hafâcî.
Reyhânetü'l-elibbâ
ue zehretü'l-hayâll'd-dünyâ
(nşr. Abdülfettâh Muhammed el-Hulv),
l-ll, Kahire 1386/1967.
H â k i m , el-Müstedrek
(Atâ)
Hâkim en-Nîsâbürî.
el-Müsledrek 'ale'ş-Şahibayn
(nşr. Muştala Abdülkadir Atâ), l-IV,
Beyrut 1411/1990.
(ömerî)
Sefine
Hüseyin VassSf.
Sefine-i Eullyâ-yı Ebrâr, l-V,
Süleymaniye Ktp.,
Yazma Bağışlar, nr. 2305-2309.
IC
Islamlc Culture, Haydarâbâd 1927 IDB
The Interpreter's Dlcllonary
of the Blble, I-İV,
New York-Nashville 1962.
Bağdâd
lsrael Oriental Studles, Tel Aviv 1971 IQ
The Islamlc Ouarteriy, London 1954 Irâkî,
Fetfyu'l-muğls
Zeynüddin el-îrâki, Fethu'l-muğlş (nşr.
Mahmûd Rebî'). Kahire 1355/1937,
1388/1968, 1408/1988.
IS
Islamlc Studles, Karachi 1962 lal.
Hayyât,
Der İslam, Berlin 1 9 1 0 -
el-İntişâr
Abdürrahîm b. Muhammed
el-Hayyât. Kltâbü'l-lntlşâr ue'r-red
'alâ Ibnl'r-Râuendt el-mülhld
(nşr. H. S. Nyberg), Beyrut 1957.
Hazrecî, Hulâşatü
Tezhib
Ahmed b. Abdullah el-Hazrecî,
Ijulâşalü Tezhibi Tehzlbl'l-Kemâl
il esmâ'l'r-ricâl
(mukaddime: Abdülfettâh Ebû Gudde).
B u l a k l 3 0 1 B e y r u t 1399/1979.
Hediyyetü'l-âriftn
Bağdatlı ismâll Paşa.
HediyyelüVârifin esmâ'ü'l- mü'elllfin
ue âşârû'l-muşanntfin, 1
(nşr. Kilisli Muallim Rifat Ibnüiemln Mahmûd Kemal); II
(nşr. Ibnüiemln Mahmûd Kemai Avnl Aktuç), istanbul 1951-55 - >
Tahran 1387/1967.
Menâzil
Hâce Abduilah-l Herevî,
Menâzllü's-sâ'lrin lle'l-hakkı'l-mübln,
Kahire 1908.
Hezârfen,
Hamîduilah, İslâm
Peygamberi
Muhammed Hamîduilah,
islâm Peygamberi (trc. Salih TuJ), l-ll,
İstanbul 1980.
Hücvîrî,
Keşfü'l-maheûb
(Uludağ),
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman
el-Hücvîrî. Keşfü 'l-mahcûb:
Hakikat Bilgisi [trc. Süleyman Uludağ),
istanbul 1982.
Haflb el-Bağdâdî. Târihu Bağdâd, l-XIV,
Kahire 1349/1931 - >
Medine, ts.; Beyrut, ts.
Herevî,
Halîfe b. Hayyât, et-Târth
Halîfe b. Hayyât, et-Târih
(nşr. Ekrem Zlyâ el-Ömerî),
Necef 1386/1967.
Tarihi
Hasan ibrâhlm Hasan,
Slyasl-Dlnl-Küllürei-Sosyat
İslâm Tarihi (trc İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI,
istanbul 1985-86.
Nefeszâde ibrâhlm,
Gülzâr-ı Sauâb
(nşr. Kilisli Muallim Rifat).
istanbul 1938-39.
Keşfü'l-maheûb
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman el-Hücvîrî,
Keşfü'i-mahcüb (nşr. lukovskl).
Tahran 1979.
IOS
Katalog
H a s a n ibrâhlm, İslâm
Savâb
Feridun Ahmed Bey, Münşeâtü's-selâlin,
l-ll, İstanbul 1274-75.
Münşeât
Tibyân
Hasan Duman, istanbul Kütüphaneleri
Arap Harfli Sörell Yayınlar
Toplu Katalogu 1828-192B,
istanbul 1406/1986.
Meşhurları
cAbbâaiyye
Hüseyin Vassâf,
Habîbü's-siyer
Hasan Duman,
Hayat Mecmuası, Ankara 1926-29.
Hücvîrî,
Haririzâde Kemâleddln,
Ttbyânü vesâ'ili'l-hakâ'llf
fi beyânl selâslll't-tarâ'lk:. l-lll,
Süleymanlye Ktp., Fâtih, nr. 430-432.
Katalog
HM
MuhâdarSta
târilrl'l-ümeml'l-lstâmlyye:
ed-Devietü 'l-'Abbâstyye,
Kahire, ts. (Dârü'l-likri'l-Arabî);
Beyrul, ts. (Dârü'l-likr), (Dârü'l-ma'rife).
Gıyâseddln b. Hümâmflddin (Hândmîr),
Hablbü's-slyer fi ahbârl efrâdl'l-beşer,
l-IV, Tahran 1342 hş.
Abdûlbakl Gölpınarlı,
Meulânâ Müzesi
Yazmalar Katalogu,
l-lll, Ankara 1967-72.
Tarihi
Philip K. HitH.
Siyâsi ue Kültürel İslâm Tarihi
(trc. Salih Tugl. I-İV, İstanbul 1980-81.
Muhammed ei-Hudarî Bek.
Hammer,
Staatsverfassung
und
Staatsveruıaltung
J. von Hammer,
Des osmanlschen Relches
Staatsuerfassung und
Staatsuerıvaltung,!-!!,
Wlen 1815.
Harîrîzâde,
Hitti, İslâm
Hudarî,
HEO
Hândmîr,
Livâsı
M. Tayylb Gökbllgln.
XV-XVI. Asırlarda Edirne
ue Paşa Livâsı:
Vaktfiar-Mülkler-Mukalaalar,
İstanbul 1952.
Gölpınarlı,
Hammer,
Hamdard Islamlcus, Karachl 1977 -
Muhâdarât:
Hânbâbâ,
Fihrist
Hânbâbâ Müşâr. Flhrisl-l
Kltâbhâ-yi Çâpi-yi Fars 1, İ-V,
Tahran 1350-53 hş.
VIS
Glasnlk Vrhovnog Islamskog
Starjeslnstua u SFRJ, Sarajevo.
Hacvî,
el-Fikrü's-aâmî
Muhammed b. Hasan el-Hacvî.
el-Fikrü's-sâml
fi lârihl'l-fılfhl'l-lslaml (nşr.
Abdüiazîz b. Abdülfettâh el-Kirî), l-ll,
Medine 1396-97/1976-77.
Feridun Bey,
GOR
HI
Telhîsü'l-beyân
Hezârfen Hüseyin Efendi.
Telhlsü'l-beyân fi Kauânln-l Al-l
Osmân, Paris, Biblloth6que nationaie,
Mss Turcs, nr. 40.
İA
İslâm Ansiklopedisi, 1-X1II,
İstanbul 1940-88.
I b n Abdülber,
Behcetü'l-meeâlis
İbn Abdülber en-Nemed,
Behcetü'l-mecâlls ue ünsü'i-mücalis
(nşr. M. Mürsî el-Hûlî). l-ll,
Kahire 1962.
İ b n Abdülber,
el-İatfâb
ibn Abdüiber en-Nemerî.
ei-lslfâb fi ma'rtfell'l-aşhâb
(İbn Hacer, el-lşâbe İçinde), l-IV,
Kahire 1328.
i b n Abdülber, el-İatfâb
(Blcâvî)
İbn Abdülber en-Nemari,
el-lslfâb fi ma'rifell'i-aşhâb
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), l-IV, Kahire 1969.
ibn Abdülhakem,
Fütûhu Mışr (Torrey)
Abdurrahman b. Abdullah b. Abdüihakem,
Fütühü Mışr ue aljbâruhâ
(nşr. Ch. C. Tbrrey), Lelden 1922.
i b n Abdürabblh,
elHkdü'l-ferîd
Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed
b. Abdürabblh. el-%dü'l-fefid
(nşr. Ahmed Emîn v.dğr.), I-VII,
Kahire 1393/1973.
İbn Âbldîıı, Reddü'l-mulıtâr
•
Muhammed Emin b. Abidîn,
Rcdd;17-muhtâr
'ale'd-Dürrl'l-muhlâr, I-V;
Tekmlletü biyeli
İbn 'Âbldin,
VI/1-2; Ta/frtrtlü Râfi't, VII/1-2,
Kahire 1272-1324.
İbn Âbldîn,
Reddü'l-mulıtâr
(Kahire)
Muhammed Emîn b. Abidîn.
Reddü'l-mubtâr'ale'd-Dürrl'l-mulıtâr,
İ-VI; fjâşlyelü Kurretl
'uyûnl'l-ahyâr telcmlletü
Reddl'l-muhtâr, V1I-VI1I,
Kahire 1386-89/1966-69;
İstanbul 1984.
İbn Adî, el-Kâmil
Abdullah b. Adi el-Cürcânî,
el-KâmlI II çlu'afâ'l'r-rlcâl
(nşr. Lecne mlne'i-muhtassîn), 1-VİII,
Beyrut 1404-1405/1984.
ibn As fikir, Târîhu Dımaşk
Ali b. Hasan b. AsâKr.
rarföu Medînetl Dımaşk, l-XIX,
Amman, ts. (Dârü'l-Beşîr) (tıpkıbasım).
ibn Asâklr,
Târîhu Dımaşk
(Amrî)
Ali b. Hasan b. Asâldr.
Târîhu Medlnelt Dımaş(f
(nşr. Ömer b. Garâme el-Amrî],
K Beyrut 1415/1995-,
ibn Asâklr.
Tebyînü kezibi'l-müfterî
Ali b. Hasan b. Asâklr
Tebyînü keglbl'l-mûfterî
fî mâ nüslbe lle'l-lmâm
Ebl'l-ljasan el-Eş'arî
(nşr. M. Zâhld Kevserî), Dımaşk 1347 - >
Beyrut 1399/1979, 1404/1984.
ibn Battûta, Seyahatnûme
Muhammed b. Abdullah
b. Battûtâ. Seyahatname
(trc. Mehmed Şerif), l-II,
İstanbul 1333-35.
ibn Battûta,
Tuhfetü'n-nüşzâr
Muhammed b. Abdullah
b. Battûta, Tühfetû'n-nü&âr
lî ğarâ'lbl'l-emşâr ue 'acâ'lbl'l-esfâr:
Rlljletü İbn Ba((!l(a
(nşr. Ali el-Müntasır), l-ll,
Beyrut 1395/1975 - >
Beyrut 1401-1405/1981-85.
İbn Bessâm eş-Şenterînî,
ez-Zafyîre
Ali b. Bessâm eş-Şenterînî,
es-Zahlre fî mehâslnl
ehîl'l-Cezîre
(nşr. İhsan Abbas), l-VKI,
Beyrut 1399/1979.
İbn Düreyd, el-îştikâk
Muhammed b. Hasan b. Düreyd,
el-IşlUfâk (nşr. Abdüsselâm M. Hâtûn),
Kahire 1378/1958.
İbn Ebû Hâtlm,
el-Cerh ve't-tacdîl
Abdurrahman b. Ebû HâHm er-Râzî,
el-Cerh ue'l-ta'dll, I-1X,
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
İbn Ebû üsaybla,
cUyûnü'Lenbc?
Muvaffakuddin İbn Ebû (Jsaybla,
'üyünü'l-enbâ' f! labakstl'l-elıbbâ'
(nşr. Nizâr Rızâ), Beyrut 1965.
İbn Ebû Ya'lâ,
Tabahatü'l-Hanâbile
Muhammed b. Muhammed
b. Ebû Ya'lâ, Tabakâta'l-ljanâblie,
(nşr. M. Hâmld ei-Fıki),
l-ll, Kahire 1371/1952.
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Meaâlik
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Mesâllkü 'l-ebşâr İt memâllkl'l-emşâr
(nşr. Fuat Sezgin], l-XXVİI,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasım).
İbn Fûrek,
Mücerredü'l-Makâlât
İbn Fûrek. Mücerredû MatrâMtl'ş-Şeyh
Ebl'l-ljasan el-Eş'arî (nşr, D. Glmaret),
Beyrut 1987.
İbn Habîb, el-Mulıabber
Muhammed b. Habîb el-HâşImî,
el-Muhabber (nşr. I. Uchtenstadter),
Haydarâbâd 1361/1942->
Beyrut, ts. (DârU'i-âfâkı'l-cedîde).
İbn Habîb, el-Münemmak
Muhammed b. Habîb el-Hâşîmî,
Kltâbü 'l-Münemmak II ahbâri Kureyş
(nşr. Hurşîd Ahmed),
Haydarâbâd 1384/1964 - >
Beyrut 1405/1985.
İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kâmine
İbn Hacer ei-Askalânî,
ed-Dürerû'l-kâmlne
lî a'yânl'l-mPetl'ş-şâmlne, İ-1V,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31 - >
Beyrut, ts. (Dârü'l-cll).
i b n Hacer, Fethu'l-bârî
(Hatîb)
İbn Hacer ei-Askalânî,
FeU)u'l-bârt bl-şertsl Şaljll) l'l-Buhârt
(nşr. Muhibbüddln el-HatibM. Fuâd Abdülbâki Kusay Muhibbüddln ei-Hatlb).
I-XIİI, Kahire 1407/1986-87.
İbn Hazm, Cemhere
İbn Kemal,
Tevârîh-i Âl-i Osmân
Kemalpaşazâde Ahmed,
Teuârfh-l Âl-l Osmân
(nşr. Şerafettin Turan), i. Defter,
Ankara 1970; II. Defter,
Ankara 1983; VII. Defter,
Ankara 1957; VIII. Defter
(nşr. Ahmet Uğur), Ankara 1997;
X. Defter (nşr. Şefaattin Severcan),
Ankara 1996.
İbn Hazm, el-Faşl
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
el-Faşl fl'l-mllel
ue'l-ehuâ' ue'n-nlbal, I-V,
Kahire 1317-21 - >
Beyrut 1406 / 1986.
İbn Kesîr, el-Bidûye
İ b n Hazm, el-Faşl (Umeyre)
Ebû Muhammed Ali b, Ahmed,
el-Faşl fl'l-mllel
ue'l-ehuâ' ue'n-nlhal
(nşr. M. Ibrâhim NasrAbdurrahman Umeyre), 1-V,
Riyad-Cldde 1402/1982.
İsmâll b. Ömer b. Kesîr,
el-Bldâye ue'n-nlhâye, l-XIV,
Kahire 1351-58/1932-39 - >
Beyrut 1386/1966.
ibn Kesîr, ea-Sîre
İbn Hazm, el-Muhallû
Ebû Muhammed Ali b, Ahmed,
el-Mul.rattâ (nşr. Ahmed M. şâkir), I-XI,
Kahire, ts. (Mektebetü dârl't-türâs).
i b n Hacer, Hedyü's-sûri
(Hatîb]
İbn Hacer ei-Askalânî.
Hedyû's-sâtl mukaddlmetü
FeU)l'l-bârîbl-şerhl
Şa blhl'l-Butsin
(nşr. Muhibbüddln el-Hatîb v.dğr.).
Kahire 1407/1987.
İbn Hlşâm, es-Sîre
İsmâll b. Ömer b. Kesîr.
es-Sîrelü 'n-nebeulyye
(nşr. Mustafa Abdülvâhid),
l-IV, Kahire 1964-66 - >
Beyrut 1396/1976.
İbn Kesîr,
Tefairü'l-Kur'ân
İbn Hibbân, el-Mecrûbîn
Muhammed b. Hibbân,
Kltâbü 'l-Mecrübîn
mlne'l-mubaddlşln
ue'4-4u'afâ' ue'l-melrûkîn
(nşr, Mahuıûd Ibrâhim Zâyed), l-lll,
Halep 1395-96/1975-76.
İbn Hacer ei-Askalânî,
el-İşâbe fi temyîzl'ş-şahâbe,
l-IV, Kahire 1328.
İbn Kayylm el-Cevzlyye,
Zâdü'l-me'âd lî hedyl (jaıjrt'l-'lbûd
(nşr. Şuayb el-Arnaût Abdülkâdir el-Amaût), I-V,
Beyrut 1401/1981.
Ebû Muhammed Ali b. Ahmed,
Cemheretû ensâbl'l-'Ardb
(nşr. Abdüsselâm M. Hâtûn),
Kahire 1982 - > Beyrut 1403/1983.
i b n Hacer, Fethu'l-bârî
(Sa'd)
İbn Hacer ei-Askalânî,
Fetbu'l-bM bl-şerbl
Şafıffr/'f-flu/jârf (nşr.
Tâhâ Abdurraûf Sa'd v.djr.), [-XXVIII,
Kahire 1398/1978.
ibn Hacer, el-İşâbe
İbn Kayylm el-Cevziyye,
Zâdü'l-mecâd
İbn Hayr, Fehreae
Muhammed b. Hayr el-lşbfli,
Fe/ırese mâ rauâhu 'an şûyûöth...
(nşr. F. Codera -1. R. TSrrago),
Sarakusta 1894-95 - >
Kahire 1382/1963.
İsmâll b. Ömer b. Kesîr.
Tefslrü'l-lÇuı'ânl'l-'aztm
(nşr. M. Ibrâhim el-Bennâ v.dğr.), I-VIII,
Kahire 1390/1971.
İbn Kudâme, el-Muğnî
Muvaffakuddin Abdullah
b. Ahmed b. Kudâme,
el-Muğnt (Ebü'l-Ferec İbn Kudâme.
eş-Şerftu'MceMrlçinde), l-XİV,
Beyrut 1392-93/1972-73.
Abdülmelikb. Hlşâm.
es-SIretû 'n-nebeulye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.),
İ-IV, Kahire 1355/1936.
İbn Hişâm, eu-Sîre2
İbn Kudâme, el-Muğnî (Herrâs)
Abdülmellk b. Hlşâm,
es-Sîretü 'n-nebeulyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
Kahire 1375/1955.
Muvaffakuddin Abdullah
b. Ahmed b. Kudâme, el-Mıığnî
(M. Halil Herrâs). 1-1X,
Kahire, ts. (Mektebetü İbn Teymiyye).
ibn Nûceym, el-Balırü'r-râ^ik
Zeynûddln İbn Nüceym.
el-Safırû'r-râ'lft şerfm
Kenzl'd-deka'llf, İ-V1I;
TekmIleta'l-Babrfr-râ'lk. VIII,
Kahire 1311.
ibn Rüşd,
Bidâyetü'l-müctehid
Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed b. Rüşd ei-Hafid,
Bldâyetû 'l-müctehld
ue nlhâyelü'l-mukleşıd,
l-ll, Kahire, ts.
(ei-Mektebetü't-tlcâriyyetO'l-kübrâ).
İbn Sa'd, cf-Tabahât
Muhammed b. Sa'd,
el-Tabatâta'l-kabrâ
(nşr. İhsan Abbas), 1-1X,
Beyrut 1388/1968.
ibn Saîd el-Mağrlbî,
el-Muğrib
Al! b. MOsâ b. Muhammed
b. Saîd el-Mağrlbî,
el-Muğrib lî bule'l-Mağrlb
(nşr. Şevki Dayfl, l-ll,
Kahire 1978-80.
ibn Sînâ,
eg-Şifâ* el-Mantıh (...)
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
eş-Şlfâ' el-Manlık
(1): el-Medhal (nşr.
Mahmûd el-Hudayrî v.dğr.), l/l;
(2) el-Makülât (nşr.
Mahmûd el-Hudayrî v.dğr.), 1/2;
(3) el-'lbâre (nşr. Mahmûd el-Hudayrî).
1/3, Kahire 1390/1970;
(4): et-Kıyâs (nşr. Saîd Zâyed), 11,
Kahire 1383/1964;
(5): el-Burhân
(nşr. Ebü'l-Alâ el-ARlî), 111/1;
(6): el-Cedel
(nşr. Ahmed Fuâd el-Ehvânî). 111/2,
Kahire 1385/1965;
(7): es-Safsala
(nşr, Ahmed Fuâd el-Ehvânî], İV/1;
(8): el-Hltâbe (nşr. M, Selîm Sâllm), V/2;
(9): eş-Şl'r (nşr. Abdurrahman Bedevi),
IV/3, Kahire 1386/1966 - >
(l-IV, ofset, baskı yeri ve tarihi yok|.
İbn ishak, ea-Sîre
İbn Kuteybe, el-Macârif (Ukkâşe)
i b n Hacer, el-İşâbe (Blcâvî)
İbn Hacer ei-Askalânî,
el-İşâbe fî temyîzl'ş-şahâbe
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), i-Vill,
Kahire 1390-92/1970-72.
Muhammed b. İshak
Sîrelü İbn Ishâlf
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Rabat 1967 - > Konya 1401/1981.
Abdullah b. Müslim
b. Kuteybe, el-Ma'ârif
(nşr. Servet Ukkâşe),
Kahire 1960, 1969, 1981.
ibn Hacer, Liaânü'l-Mîzân
İbn lyâs, Bedâ'ihı'z-zühûr
İbn Kuteybe, cUyûnü'l-ahbâr
İbn Hacer ei-Askalânî.
Llsânü'l-Mîzân, l-VIl,
Haydarâbâd 1329-31.
Muhammed b. Ahmed el-Hanefî,
Bed&'l'u'z-zühür fi uek&'l'l'd-dûhür
(nşr. Muhammed Mustafa), I-V,
Kahire 1383/1963 - > 1984.
Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe,
Târilıu 'l-Medînetî'l-müneuuere:
Abbârü 'l-Medîneti'n-nebeulyye
(nşr. Fehîm M. Şeitût), I-IV,
Cidde 1399/1979, 1402.
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
Kltâbü 'Uyünl'l-abbâr, l-IV,
Kahire 1343-49/1925-30.
İbn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
ibn Hacer, Tehzîbü't-Tehzîb
İbn lzârî, el-Beyânü'l-muğrib
İbn Hacer ei-Askalânî,
Tehıîbü't-Tehzîb, 1-XII,
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
İbn lzârî el-Merrâküşî,
el-Beyânü'l-muğrib fî
aljbSri't-Endelüs ue'l-Mağrib,
l-ll (nşr. R. Dozy), Lelden 1848-51;
III (nşr. E, Uvl-Provençai),
Paris 1930; IV (nşr. İhsan Abbas),
Beyrut 1983.
ibn Haldûn, el-cİber
Abdurrahman b. Muhammed
b. Haldûn, Kllâbû'l-'lberue
dluânü'l-mübtede1 ue'l-haber...,
I-VII, Bulak 1284 - »
Beyrut 1971; 1399/1979.
ibn Haldûn, Mugaddime
Abdurrahman b. Muhammed b. Haldûn;
Mukaddlmetü İbn Haldûn
(nşr. Ali Abdülvâhid VSİÎ). I-II),
Kahire 1401.
İbn Hallikân, Vefey ât
İbn Halilkân Ebû'i-Abbas
Ahmed b. Muhammed,
Vefeyâtü'l-a'yân
ue enbâ'ü ebnâTz-zamân
(nşr. İhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1968-72 - > 1398/1978.
İbn Hallikân,
Vefeyât (Abdülhamîd)
İbn Hallikân Ebû'l-Abas
Ahmed b. Muhammed.
Vefeyâtü'l-a'yân
ue enbâ'ü ebnâ'l'z-zamân
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
İ-VI, Kahire 1367-69/1948-50.
ibn Kuteybe,
'Uyûnü'l-ahbâr (Tavîl)
-
ibn lzârî,
el-Beyânü'l-muğrib
(Kettânî)
İbn lzârî el-Merrâkûşî,
el-Beyânü'l-muğrlb
lî ahbâri'l-Endelüs ue'l-Mağrtb:
Kısmü 'l-Muuabfrldîn (nşr.
M, Ibrâhim el-Kettânî - Muhammed
b. Tâvît - Muhammed Zenîber Abdülkâdir Zimâme),
Beyrut 1406/1985.
ibn Kâdî Şühbe,
Tabahutü'tj-Şâffiyye
Ebû Bekir Ahmed b. Muhammed
b. Kâdî Şühbe,
Tabakâta'ş-Şâfl'lyye
(nşr. AbdUlalîm Hân), I-IV,
Beyrut 1407/1987.
İbn Kayylm el-CevzIyye,
fla m ü 'Irn uı:cık h Un
İbn Kayylm ei-Cevziyye,
Flâmü'l-muuakkfîn 'an mbbl'l-'âlemîn
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
l-IV, Kahire 1374/1955.
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe.
Kltâbü •üyûnl'l-abbâr
(nşr. Yûsuf Ali « I Mülîd M. Kumeyha); l-IV,
Beyrut 1406/1986.
ibn Mâkûlâ, el-İhmâl
Ali b. Hlbetullah b. Mâkûlâ,
el-lkmâl lî refl'l-lrtlyâb
'anl'l-mü'tellf ue't-muf}tellf
fl'l-esmâ' ue'l-künâ ue'l-elksb, l-V!
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ ei-Mualllmî),
Haydarâbâd 1381-86/1962-67; VII
(nşr. Nâyif el-Abbas),
Beyrut 1976.
İbn Manzûr,
Mul)taşaru Târihi Dımaşk
Muhammed b. Mûkerrem
b. Manzûr, Muhtaşaru
Târîlft Dımaşk l'lbn 'Asâklr.
(nşr. Rûhlyye en-Nehhâs Riyâz AbdülhamîdM. Mutî' el-Hâfız v.dğr.), I-XXIX,
Dımaşk 1404-1409/1984-88.
ibn MIskeveyh,
Teeâribü'l-ümem
Ebû Ali Ahmed b. Muhammed
b. MIskeveyh, Kltâbü Tecârlbl'l-ûmem:
The Ecllpse of the Abbasld Callphate
(nşr. ve trc. H. F. Amedroz). 1-VII,
Oüford 1920-21.
İbn Şebbe, Târihu'lMedîneti'l-münevvere
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tiğriberdl.
en-Nücûmü'z-zâhlni
fî mülükî Mışr ue'l-lfâhlre, 1-X1I,
Kahire 1956; XIII (nşr. Fehîm M. Şeitût),
Kahire 1970; XIV (nşr. Cemâl MuhrlzFehîm M. Şeitût), Kahire 1972; X V
(nşr. Ibrâhim Ali Türhan], Kahire 1972;
XVI (nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl Fehîm M. Şeitût), Kahire 1972.
İbn Teymiyye, Meemffu fetâvâ
Takıyjüddin Ahmed b. Abdûlhalîm
b. Teymiyye, Mecmü'u felâua, 1-XXXVII
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed),
Rlyad 1381-86.
ibn Vâsıl,
Müferrieü'l-kürûb
Cemâleddin Muhammed b. Sâilm b. Vâsıl,
Müferrlcü 'l-kûrûb fi a ö M r i mülaki
Benî Eyyüb, l-IH (nşr. Cemâleddin
eş-Şeyyâl], Kahire .1953-60;
IV-V (Haseneyn Muhammed Rebî'),
Kahire 1972-77.
Ibnû'l-Adîm, Zübdetü'l-haleb
Kemâleddln Ömer lbnû'l-Adîm.
Zübdetü'l-haleb mln târihi IJaleb
(nşr. Sâmî ed-Dehhân), l-lll,
Dımaşk 1951-68.
Ibnû'l-Arabî, el-Fütûljiât
Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabî.
el-FütabMû'l-Mekklyye lî ma'rtfeU'lesrâri'l-mâllklyye ue'l-mülklyye
(nşr. Osman Yahyâ - Ibrâhim Medkûr),
I-1X, Kahire 1392-1405/1972-85.
tbııü'l-Cevzî,
el-Muntazam
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazam fi târihl'l-müiûk
ue'l-ümem (nşr. F. Krenkow), V-X,
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
Ibııü'l-Cevzî, el-Muntazam
(Atâ)
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
el-Muntazamfitâribl'l-ümem
ue'l-mülûfc (nşr. MuhammedMuştala Abdülkadir AtS), 1-XVIII,
Beyrut 1412/1992.
İbnü'l-Cevzî,
Nüzhetü'l-a'yün
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
Nüzhelü'l-a'yünl'n-nevâzır
fi 'ttml'l-vücüh ue'n-nezâ'lr
(nşr. M. Abdülkerîm Kâzım er-Râzî|.
Beyrut 1404/1984.
Ibnü'I-Cevzî,
Zâdü'l-mesîr
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî.
Zâda 'l-mestrfi'UmVt-le[slr
(nşr. M. Züheyr eş-şâvîş Şuayb. Abdülkadir el-ArnaOtl. I-IX,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
ibnü'I-Cezerî,
Gâyetü'n-Nihâye
Ebû'l-Hayr Muhammed el-Cezerî.
öâyelü'n-lilhâye fi tabatsâtl'i-kurrâ'
(nşr. G. Bergstraesser), l-II,
Kahire 1351-53/1932-35;
Beyrut 1402/1982.
İbnü'I-Cezerî, en-Neşr
Ebü'l-Hayr Muhammed el-Cezerî,
en-Neşr fl'l-kırâ'âll'l'aşr
(nşr. Ali M. ed-Dabbâ'l. l-ll,
Kahire, ts.
(Dârü'l-kütübi'l-llmlyye).
ibnü'd-Devâdârî,
Kenzü'd-dürer
Seyfeddln Ebû Bekir b. Abdullah.
Kenzü 'd-dürer ue câmfu 'l-ğurer,
I (nşr. Bernd Radtke),
Wlesbaden-Kahlre 1402/1982;
II (nşr. Edward Badeen).
Wiesbaden-Beyrut 1414/1994;
III (nşr. M. Saîd Cemâleddin),
Wiesbaden-Kahlre 1402/1981;
IV (nşr. Gunhlld Graf- Erlka Giassen).
Wlesbaden-Beyrut 1415/1994;
V (nşr. Dorothea Krawulskyl.
Wlesbaden-Beyrut 1413/1992;
VI (nşr. Selâhaddin el-Müneccld),
Kahire 1380/1961;
VII (nşr. Saîd Abdülfettâh Aşûrl.
Frelburg-Kahire 1392/1972;
VIII (nşr. Ulrlch Haarmann),
Frelburg-Kahire 1391/1971;
IX (nşr. Hans Robeıt Roemer),
Kahire 1379/1960.
Ibnü'l-Esîr. en-Nihâye
Mübarek b. Muhammed b. Esir.
en-Nlhâye fiğaribl'l-hadiş ve'l-eşer
(nşr. Mahmûd M. et-ianâhîTâhlr Ahmed ez-Zâvî|, l-V,
Kahire 1383-85/1963-65.
İbnü'l-Esîr,
el-Kümil
Ali b. Muhammed b. Esîr,
el-Kâmllfi'l-târit)(nşr. C. 1. Tornberg),
I-X1II, Lelden 1851-76
Beyrut 1399/1979.
Ibnfl'l-Esîr, el-Lübâb
AU b. Muhammed b. Esîr,
el-Lübâbfitehglbl't-Ensâb,
l-lll, Kahire 1357-69 ->
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
İbııO'l-Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe fi ma'rifetl'ş-şahâbe, l-V,
Kahire 1285-87.
İbnil'l-Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
(Bennâ)
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe fi ma'rifell'ş-şahâbe
(nşr. M. İbrâhlm el-Bennâ v.dğr.).
1-Vli, Kahire 1390-93/1970-73.
İbnü'l-Hatîb,
el-İhâta
Lisânüddin Ibnû'l-Haüb.
el-lhâtafialıbîul Ğırnâia
[nşr. M. Abdullah Inânl. l-IV,
Kahire 1393-98/1973-78.
IbnO'l-HOmâm,
Fetlıu'l-kadîr
Kamâieddln Muhammed
b. Abdûlvâhld b. Hümâm.
Fetfıu'l-kadlr, 1-VI1;
Kadızâde Ahmed Şemseddln.
Netâ'icü'l-efkâr
fi keşfi'r-rumüz ue'l-esrâr, Vlll-X,
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnü'I-Hümâm,
Fetlfu'l-^adir
(Bulak)
Kemâleddin Muhammed
b. Abdûlvâhld b. Hümâm.
Fethu'l-kadir, l-Vl;
Kadızâde Ahmed Şemseddln,
Netâ'icü'l-efkâr
fi keşfi'r-rumüz ue'l-esrâr,
V1I-V1II, Bulak 1315-18.
lbnfl'l-lmâd, Şezerât
Abdülhay b. Ahmed lbnü'1-imâd.
Şezerûlü'z-zeheb
fialjbâri men geheb, 1-V1I1,
Kahire 1350-51
Beyrut, ts.
Ibnü'l-lmâd, Ş e z e r â t (AmaOt)
Abdülhay b. Ahmed Ibnü'l-lmâd,
Şezerâtü'z-zeheb
(nşr. Abdülkâdlr el-ArnaOt Mahmûd el-ArnaOt), l-X,
Dımaşk 1406-14/1986-93,
İbnfi'l-Kalânlsî,
Târîfyu Dımaşft
(Amedroz)
Hamza b. Esed ed-Oımaşkl,
Zeylü Târihi Dımaşk
(nşr. H. F. Amedroz). Beyrut 1908.
Ibnû'l-Katânlsî,
Târihu Dımaşk (Zekkâr)
Hamza b. Esed ed-Dımaşki,
Târllju Dımaşk (nşr. Süheyl Zekkâr).
Dımaşk 1403/1983.
Ibnü'l-Kelbî,
Cemhere (Abdüssettâr)
Hişâm b. Muhammed el-Keibl,
Cemheretü'n-neseb
(nşr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc).
l-ll, Kuveyt 1403/1983.
lbnü'l-Keibî, Cemhere (Nâcî)
Hişâm b. Muhammed el-Keibl.
Cemheretü'n-neseb (nşr. Nâcî Hasan),
Beyrut 1407/1986.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(Teceddüd)
İbnü'n-Nedîm, el-Flhrlst
fi ahbâri'l'ulemâ'l'l-muşannlfin
mlne'i-lşudemâ' ue'l-muhdesln
ve esmâ'I kütüblhlm
(nşr. Rızâ-Hceddüd),Tahran, ts.
İbnü's-Salâh, c TJlûmü'l-lıadîs
Osman b. Abdurrahman
İbnü's-Salâh. 'ülümü'l-hadlş
(nşr. NOreddln Itr). Halep 1386/1966;
Beyrut 1972; Dımaşk 1404/1984.
Ibnü't-Tıktakâ,
el-Fal}rî
Muhammed b. Ali b. I^bâtabâ,
ei-Fahri fi'l-âdâbl's-sultânlyye
ue'd-düvell'l-lslâmtyye,
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Ibnüiemln, Hoş
Sadâ
Ibnûlemin Mahmûd Kemal inal.
Hoş Sadâ, İstanbul 1958.
Ibnüiemln,
Son Asır Türk
Şairleri
Ibnüiemln Mahmûd Kemal İnal.
Son Asır Türk Sairleri, I-X1I,
istanbul 1930-42.
Ibnüiemln, Son
Hattatlar
Ibnüiemln Mahmûd Kemal İnal,
Son Hattatlar, İstanbul 1955.
Ibnüiemln,
Son
Sadrıazamlar
Ibnüiemln Mahmûd Kemal İnal,
Osmanlı Devrinde
Son Sadnazamlar,I-XI1 (l-IV),
istanbul 1940-53.
istanbul Ünluersltesl
İktisat Fakültesi Mecmuası,
istanbul 1940 Salnâmesi
el-İmâme
ve's-siyâse
İbn Kuteybe [?].
el-lmâme ve's-siyâse
(nşr. Tâhâ M. ez-Zeynî). I-ll,
Kahire 1387/1967.
Ali b. Yûsuf el-Kıfü,
Kllâbü Ihbâri'l-'uiemâ'
bl-ahbâd'l-hükemâ':
Târihu'l-hükemâ'
(nşr. i. Lîppert), Lelpzlg 1903.
Ibnü'l-Kıftî,
Isnevî,
(Lîppert)
İnbâhü'r-ruvât
Ali b. Yûsuf el-Kıftf, Inbâhü'r-ruuât
'alâ enbâhl'n-nuhât (nşr.
Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhlm), I-İV,
Kahire 1369-93/1950-73,
1406/1986.
İbnü'l-Murtazâ,
fabakütü'l-MuHezile
Ahmed b. Yahyâ b. Murtazâ,
Kllâbü Tabakâtl'l-Mu'lezlle (nşr.
S. D. Wllzer), Wlesbaden 1961.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
İbnü'n-Nedîm, el-Flhrlst
fi aijbâri'l'ulemâ'l'l-muşannlfin
mine'l-kudemâ' ve'l-mufrdeşln
ve esmâ'I kütüblhlm,
Beyrut 1398/1978.
IbnO'n-Nedîm, el-Fihrist
(Flügel)
İbnü'n-Nedîm, el-Flhrlst fi
ahbâri'l'ulemâ'l'l-muşannlfin
mlne't-lçudemâ' ve'l-muhdeşln
ve esmâ'I kütüblhlm
(nşr. G. Flügel), Lelpzlg 1872.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
(Şüveymî)
İbnü'n-Nedîm, el-Flhrlst
fi ahbâri'l'ulemâ'l'l-muşannlfin
mtne'l-lfudemâ3 ve'l-muhdeşln
ve esmâ'I kütüblhlm
(nşr. Mustafa eş-Şüveymî).
Tunus 1405/1985.
Nihâyetü's-sûl
Abdürrahlm b. Hasan el-isnevl,
Nlhâyetü's-sül fi şerhi
Mlnhâcl'l-uşül, l-IV, Kahire 1343.
Isnevî,
Tabakütü'ş-ŞâfHyye
Abdürrahlm b. Hasan el-lsnevî,
Tabakâtü'ş-Şâfi'lyye (nşr.
Abdullah Muhammed el-CübOrî).T-ll,
Bağdad 1391/1970;
Rlyad 1401/1981.
İst.A
İstanbul Ansiklopedisi, l-XI,
İstanbul') 958-74.
İstanbul
Vakıfları
Tahrir Defteri 9S3 (1546)
istanbul Vakıftan
Tahrir Defleri 953 (1546) Tarihli
(nşr. ö. Lutfl Barkan - E. Hakkı Ayverdl).
istanbul 1970.
JA
el-Kâmûsü'l-İslâmî
Ahmed Abyyetuilah,
el-VSmüsü'l-lslâml, l-V,
Kahire 1383/1963-
Journal Aslatlque, Paris 1822 JAfr.H
Journal of African History,
Cambridge 1 9 6 0 JAOS
Journal of the American
Orlental Sociely,
New Haven, Connecticut 1843 JESHO
Karatay, Arapça
Yazmalar
Fehmi Edhem Karatay.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Arapça Yazmalar Kataloğu,
l-IV. İstanbul 1962-69.
Karatay, Farsça
Yazmalar
Journal of the Economlc and
Sacial History of the Odent,
Lelden 1957 -
Fehmi Edhem Karatay.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Farsça Yazmalar Kataloğu,
istanbul 1961.
JNES
Karatay, Türkçe
Journal ofNearEastem Studles,
Chicago 1 9 4 2 -
Fehmi Edhem Karatay,
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Kataloğu, l-ll,
istanbul 1961.
JPHS
Journal of the Pakistan
Hlstorical Sociely, Karachi 1953 JSAS
Journal of the Royal
Aslallc Sociely, London 1833 -
Journal of Turklsh Studles /
Türklük Bilgisi Araştmnalan,
Harvard 1977 -
el-Muğnî
KSdl Abdülcebbâr b. Ahmed.
el-Muğnlfiebvâbl't-tevbtd
ve'l-'adl (nşr. Tâhâ Hüseyin İbrâhlm Medkür v.dğr.), I-XX,
Kahire, ts. (eş-Şerlketü'l-Mısrlyye):
Kahire 1380-85/1960-65.
Kâdî Abdülcebbâr,
Şerhu'I-Uşûli'l-fyamse
Kâdl Abdülcebbâr b. Ahmed,
Şerbu'l-uşüll'l-bamse
(nşr. Abdülkerîm Osman),
Kahire 1384/1965.
Kâdî iyâz,
Tertîbü'l-medârik
iyâz b. Mûsâ b. iyâz. Tertîbü'l-medârik
ve takribü'l-mesâllk ll-ma'rlfetl a'lâml
mezhebl'l-lmâm Mâlik (nşr.
Ahmed Bekir Mahmûd). l-lll,
Beyrut 1387-88/1967-68.
Kâdlrî,
Neşrü'l-meşânî
Muhammed b. Tbyylb el-Kâdiri,
Neşrü'l-meşân I ll-ehll'l-lfarnl'l-hâdl
'aşer ve'ş-şânl (nşr. Muhammed Haccî Ahmed Tevlik), I-İV,
Rabat 1397-1407/1977-86.
Kalkaşendî,
Me'âşirü'l-inâfe
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendl,
Metâşlrü'l-lnâfefime'âllml'l-bllâre
(nşr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc). l-lll,
Küveyt 1964 -> Beyrut 1980.
Kalkaşendî,
Şublfu'l-a'şâ
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendl.
Subhu'l-a'şâ fi şınâ'atl'l-lnşâ',
l-XV, Kahire 1910-20.
Kalkaşendî,
Şubfyu'l-a'şâ
(Şemseddln)
Ahmed b. Ali el-Kalkaşendl,
Şubhu'l-a'şâ fi şmâ'ail'l-lnşâ', l-IV,
VII, X-XIV (nşr. M. Hüseyin Şemseddln);
V (nşr. Nebfl Hâlld Hatlb); VI, VIII-IX
(nşr. Yûsuf Ali Tavtl). Beyrut 1407/1987.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü
Dergisi, istanbul 1 9 5 3 -
KAM
îzâlıu'l-meknûn
Kümus
Tercümesi
Fîrûzâbâdî. Ebût-Tâhlr.
el-Okyânusü'l-baslt
fi tercemeti'l-Kâmüsi'l-muhlt
(trc. Asim Efendi), l-lll,
istanbul 1230-33;
l-IV, istanbul 1304-1305.
Kubbeallı Akademi Mecmuası,
İstanbul 1 9 7 2 -
Yazmalar
Kâsânî, B e d c P z c
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânl,
Bedâ'Cu'ş-şanâ'l' fi lertlbl'ş-şerû'i',
I-V1I, Kahire 1327-28.
Kâtib Çelebi,
JTS
İTED
Bağdatlı Ismâll Paşa. Izâbu'l-meknün
fi'z-seyl 'alâ Keşfi'z-zunün
'an esâmi'l-kütüb ve'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim RifatŞerefeddin Yaltkaya). l-ll,
İstanbul 1945-47.
Kâmüsü'l-a'lâm
Şemseddln Sâml.
Kâmüsü'l-a'lâm, l-Vl,
istanbul 1306-16/1888-99.
llmlyye Salnâmesl, İstanbul 1334.
Isferâyînî,et-Tebşir (HDt)
Ebü'l-Muzaffer el-isferâylnl.
et-Tebştr fi'd-dln
ve temylzi'i-firkatl'n-nâclye
'anl'l-fitakı'l-hâllkln
(nşr. Kemâl Yûsuf el-Hüt).
Beyrut 1403/1983.
İbnü'i-Kıftî,
İh b !t rü'l-^ulemc?
Kelâm
ismail Hakkı İzmirli, Yeni llm-l Kelâm,
l-ll, İstanbul 1339-40 r./134l-43.
Kâdî Abdülcebbâr,
İFM
İlmiyye
izmirli, Yeni İlm-i
Cihannümâ
Kâtlb Çelebi. CIhannümâ,
istanbul 1145.
Kâtlb Çelebi,
Fezleke
Kâtlb Çelebi, Fezleke-l Târih, l-ll,
İstanbul 1286-87.
Kehhâle,
Muzeemü'l-mü*ellifın
Ömer Rızâ Kehhâle.
Mu'cemü'l-mü'elllfin:
terâclmü muşannlfi'lkütübl'l-'Arablyye, l-XV,
Dımaşk 1376-81/1957-61
Beyrut, ts. (Dâru Ihyâl't-türâsi'l-Arabl).
Kelâbâzî,
et-Tacarruf
Muhammed b. ibrâhlm el-Kelâbâzî.
Kltâbü't-Ta'amıf
II-mezhebl ehll't-taşavvuf.
Kahire 1380/1960.
Kelâbâzî, T a a r r a / I U l u d a g )
Muhammed b. ibrâhlm el-Keiâbâzî.
Kltâbü't-Taarruf:
Doğuş Devrinde Tasavvuf
(trc Süleyman Uludağ),
istanbul 1979.
Keşfü'z-zunün
Kâtlb Çelebi. Keşfü'z-zunün
'an esâmt'l-kütüb ve'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim Rifat Şerefeddin Yaltkaya). l-ll,
İstanbul 1360-62/1941-43.
Kettânî,
er-Risâletü'l-müstetrafe
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî.
er-Rlsâietü'l-müstetmfe
(nşr. Muhammed el-Müntasır).
Dımaşk 1383/1964.
Kettânî,
müstetrafe
er-Risâletü'l(Özbek)
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânî.
Hadis Literatürü:
er-Rlsâlelü 'l-müstelrafe
(dipnot ve İlâvelerle trc. Yusuf Özbek),
istanbul 1994.
Kınalızâde,
Tezkire
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Tezklretü'ş-şuarâ
(nşr. İbrahim Kutluk), l-ll,
Ankara 1978-81.
Klndî,
el-Vülât ve'l-kudât
(Guest)
Ebû Ömer Muhammed
b. Yûsuf el-Klndl. Kllâbü Vülâl
ve Kltâbü'l-lSudât (nşr. Rhuvon Guest).
Lelden-London 1912, 1964.
Kip, TSM Saz
Eserleri
"ferik Kip. TRT Türk Sanat Musikîsi
Saz Eserleri Repertuuan,
Ankara 1981.
Kip, TSM
Sözlü
Leknevî, er-Ref
Eserler
-ferik Kip, TRT Türk Sanat Müziği
Sözlü Eserler Repertuan (Alfabetik),
Ankara 1995.
K o ç İ Bey, Risale
(Aksüt)
Koçl Bey Risalesi
(haz. Ali Kemâli Aksüt).
istanbul 1939.
Levend,
Gazavatnâmeler
Agâh Sim Levend.
Gazauât-nâmeler ue Mlhaloğlu
Ali Bey'İn Gazauât-nâmesİ,
Ankara 1956.
Lisânü'l-Arab
Lutfî,
Konyalı, Konya
Tarihi
İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri ue KItâbeled İle
Konya Tarihi, Konya 1964.
Konyalı,
Niğde Aksaray
Tarihi
ibrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri ue Kltâbeleri İle
Niğde Aksaray Tarihi, I-Ill,
İstanbul 1974-75.
K o k s a l , İslâm Tarihi
(Medine)
M. Asım Köksal, İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.)
ue İslâmiyet, Medine Deuri,
1-XI, İstanbul 1987.
K o k s a l , İslâm Tarihi
(Mekke)
M. Asım Köksal. İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed (a.s.)
ue İslâmiyet, Mekke Deuri,
l-Vil, istanbul 1987.
Köprülü,
Araştırmalar
Köprülüzâde M. Fuad.
Türk Dili ue Edebiyatı
Hakkında Araştırmalar,
istanbul 1934.
K u d â m e b. Ca'fer,
el-Harâc
(Zebîdî)
Kudâme b. Ca'fer el-Bağdâdî,
el-Harâc ue şınâ'alü'l-kltâbe (nşr.
Muhammed Hüseyin ez-Zebîdî),
Bağdad 1981.
Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Abdülkâdir b. Muhammed
b. Muhammed el-Kureşî.
el-Ceuâhlrü 'l-mucjtyye
fi labakâtl'l-ljaneflyye
(nşr. AbdUlfettâh M. el-Hulv),
I-III, Kahire 1393-99/1973-79;
I-V, Kahire 1413/1993.
Kurtubî,
el-Câmf
Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed
el-Kurtubî, el-CâmC ll-al}kâml'l-Kuı3ân
(nşr. Ebû ishak Ibrâhim), !-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
Kuşeyrî, Risale
(Uludağ)
Abdüikerîm b. Hevâzln el-Kuşeyri,
Kuşeyri Rlsâlesl: Tasauuuf İlmine Dair
(trc. Süleyman Uludağ), istanbul 1981.
Kütübî,
Fevâtü'l-Vefeyât
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî,
Feuâtü'l-Vefeyât ue'g-?eyll
'aleyhâ (nşr. ihsan Abbas). I-V,
Beyrut 1973-74.
Târih
Ahmed Lutfî. Târih, I-VHI,
İstanbul 1290-1328; IX-XV
(nşr. Münir Aktepe). Ankara 1984-92.
Mahiûf,
Şeceretü'n-nür
Abduh Muhammed
b. Muhammed Mahiûf,
Şeceretü 'n-n ûri 'z-zeklyye
fi (aba kâtl 'l-Mâllklyye, l-II,
Kahire 1349 - > Beyrut, ts.
(DârU'l-kitâbl'l-Arabî).
Makdlsî,
Lexicon
Ahsenü't-tekâsîm
Muhammed b. Ahmed el-Makdisî,
Afrsenü't-telfâsim
fi ma'rifeti'l-ekâllm
(nşr. M. |. de Goe|e). Lelden 1877.
el-FevâHdü'l-behiyye
Silkü'd-dürer
M. Halil ei-Murâdî. Sllkü'd-dürer
fi a'yâni'l-kaml'ş-şânî 'aşer,
l-IV, Bulak 1301 - » Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
M . F. Abdülbâkî,
el-Muccem
M. Fuâd Abdülbâkî,
el-Mu'cemü'l-m üfehres
tl-elfâ?l't-Kuı3ânl'l-Kerim,
Kahire 1950.
Hasan el-Mustafavî, et-Tahklk
fi kellmâtl'l-Kur'ânl'l-Kerim, I-X1V,
Tahran 1360-71 hş./1981-92.
MIDEO
el-Muvat(a0
Melanges de l'lnstltut Domlnica in
d'Etudes Orientales du Calre,
Le Caire 1954 -
MÜİFD
Mir'âtü'l-Haremeyn
Eyüp Sabri Paşa. Mir'âtü'l-Haremeyn
(Mlr'ât-ı Mekke-Mlr'ât-ı
Medıne-Mlr'ât-ı Cezîretü'l-Arab), l-lll,
İstanbul 1301-1306.
Mîrhând,
Rauzatü'ş-şafâ0
Mîrhând Muhammed.
Rauiatü'ş-şafâ' fislretl'l-enblyâ'
ue'l-mülük ue'l-hulefâ'
(nşr. Abbas Peıvîz). I-VH,
Tahran 1338 hş./I959.
Mustafavî,
et-Tahkîk
Mâlik b. Enes, el-MuuaUa'.
Marmara Ûnluersltesl
llâhlyat Fakültesi Dergisi,
İstanbul 1 9 8 3 Münâvî,
Feyzü'l-kadîr
Muhammed Abdûrraûf ei-Münâvî.
Feyiü 'l-kadîr şerh " 'l-Câmfl'ş-şağlr,
1-V1, Kahire 1357/1938->
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rife).
Münzevî,
Fihrist
Ahmed-i Münzevî.
Flhrist-l Nüshahâ-yl tfa{(f-y/ Fârsî, I-VI,
Tahran 1348 hş.
Millî Kültür (nşr. Kültür Bakanlığı),
Ankara 1 9 7 7 ML
Müstaklmzâde,
Meydan Larousse Büyük Lügat
ue Ansiklopedi, I-XII,
İstanbul 1969-73.
Süleyman Sâdeddln Müstaklmzâde,
Tuhfe-l Hattâtîn (nşr. ibnülemln
Mahmud Kemal). İstanbul 1928.
MM
Müstevfî,
Nüzhetü'l-kulûb
(Strange)
Hamdullah el-Mûstevfî.
Nüzhetü'l-fculüb (nşr. G. le Strange).
Lelden 1915 - > Tahran 1362.
Neflıu't-tîb
Ahmed b. Muhammed el-Makkarî,
Nefhu'Hlb mln
ğusnl'l-Endelüsl 'r-ratfb
(nşr. İhsan Abbas). 1-VIII,
Beyrut 1388/1968.
Makrîzî,
el-Hıtat
Ahmed b. Afi el-Makrizî,
Kltâbü 'l-Meuâ'lz ue'l-ftlbâr
bl-zlkri'l-hıtat ue'l-âşâr, MI,
Bulak 1270 -> Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
M a k r î z î , es-Sülûk
(Ziyâde)
Ahmed b. Ali el-Makrizî. Kltâbü's-Sülük
ll-ma'rifetl düuell'l-mûlük
(nşr. M. Mustafa Ziyâde), I-II,
Kahire 1939-58.
ME
Mlzzî,
Tehzîbü'l-ICemâl
MK
Musiki Mecmuası, İstanbul 1948 MMİADrn.
Mecelletü Mecma'l 'l-'llmlyyl'l'Arabt
bl-Dtmaşk, Dımaşk 1921-68.
MMİIr.
Mecelletü Mecma'lVllmlyyl'l-'lrûlfl,
Bağdad 1 9 5 0 -
Mecelletü'l-Ezher,
Kahire 1355/1936, V I I (İ-VI. ciltler liüru'l-lslâm
adıyla yayımlanmıştır.
Kahire 1349-54/1930-35).
MMLABm.
Mecelletü MecmaH'l-luğatl'l'Arablyye
bl-Dımaşl<:, Dımaşk 1969 -
Mecdî, Şeköik
Tercümesi
-feşköprizâde. Hadâlku'ş-Şekâlk
(trc Mehmed Mecdî Efendi, nşr.
Abdülkâdir Özcan). 1, İstanbul 1989.
MMMA
(Kahire)
Mecelletü Ma'hedl'l-mafoû&tl'l'Arablyye, Kahire 1375/1955 MTM
Mecelle
Mecelle-l Ahkâm-ı
Adllyye
Umûr-ı
Belediyye
Osman Nuri [Ergin],
Mecelle-l ümür-ı Belediyye, I-V,
İstanbul 1330-38.
Mecmûa-i
Cevâmi'
Middle Eastem Studles, London 1964 Mes'ûdî,
Mürücü'z-zeheb
(Abdülhamîd)
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb ue me'âdlnü'l-ceuher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), I-IV,
Kahire 1367/1948 - >
Beyrut 1384-85/1964-65.
Müsned
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,
I-VI, Kahire 1313.
Tuhfe
Müstevfî,
Târîfı-i
Güzide (Nevâî)
Hamdullah el-Müstevfî, Târifrl Güzide
(nşr. Abdülhüseyln Nevâî).
Tahran 1336-39 hş.
Neşri, Cihannümâ
(Taeschner)
Cihânnümâ:
Die AUosmanlsche Chronlk des
Meulânâ Mefyemmed Neschri
(nşr. Fr. 'feeschner). l-ll,
Leipzig 1951-55.
Neşri, Cihannümâ
(Unat)
Neşri Mehmed.
Kltâb-ı Clhan-Nümâ: Neşri Tarihi
(nşr. F. Reşit UnatMehmet Altay Köymen).
l-II, Ankara 1949-57.
Nevbahtî,
Fıraku'ş-Şfa
Hasan b. Mûsâ en-Nevbahtî,
Kİtâbü Fıralfi'ş-Ş?a
(nşr. H. Ritter). İstanbul 1931.
Nevevî,
el-Mecmûc
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî.
1
el-Mecmü : Şerhu'l-Mühezzeb,
l-!X; Tekmlletü's-Sübkl, X-XI;
Tekmlletü Neclb el-Mulîî,
XII-XX, Beyrut, ts. (Dârü'l-fikr).
Nevevî, Şerhu
Müslim
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
el-Minhâc fi şerhi
Safrîftf Müslim b. el-ljaccâc, l-XVHI,
Kahire 1347-49/1929-30,
1392/1972.
Nevevî, Tehzîb
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî.
Tehşlbü'l-esmâ* ue'l-luğât
(nşr. F. V/üstenfeld), 1/1-2,11/1-2,
Göttingen 1242 - * Beyrut, ts.
(Dârü'l-kütübrl-llmlyye).
Nüveyhlz,
Muccemü'l-müfe8sirin
Adil Nüveyhlz.
Mu'cemü 'l-müfesslrin
min şadri'l-lslâm hatte'l-'aşrl'l-b&ır,
I-II, Beyrut 1403/1983.
Nüveyrî,
Nihâyetü'l-ereb
Ahmed b. AbdüSvehhâb en-Nüveyrî,
Nlhâyelü'l-ereb
fi fününl'l-edeb, (-XVIII,
Kahire, ts. {1923J
(Vizâretü's-sekâfe ve'l-irşâd).
XIX-XXVII (nşr. M. Ebü'l-FazlAİIM. el-Bicâvî Hüseyin Nassâr v.dğr.).
Kahire 1395-1405/1975-85.
OM
Oriente Modern o, Roma 1921 -
MMLA
Mecelletü Mecma'l'l-luğatl'l-'Arablyye,
Kahire 1 9 3 5 -
MES
Muhammed Abdülhay el-Leknevî.
el-Feuâ'ldü'l-behiyye
fi terâclml'l-fjanefiyye
(nşr. M. Bedreddln Ebû Flrâs),
Kahire 1324; Beyrut, ts.
(Dârü'l-ma'rife).
Murâdî,
Makkarî,
Latîfî,
Leknevî,
Mevlânâ, Mesnevi
Meviânâ Ceiâieddîn-1 Rûmî.
Mesneuî (trc. Veled Izbudak). I-VI,
İstanbul 1942.
Menâkıb
Muhyiddîn-İ Gülşenî.
Menâktb-ı Ibrâhlm-l Gülşenî
(nşr. Tahsin Yazıcı). Ankara 1982.
Müsned
(ArnaÛt)
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned
(nşr. Şuayb el-Amaût v.dğr.).
I-L, Beyrut 1416-21/1995-2001.
Hacı ismâll Beyzâde Osman Bey,
Mecmûa-i Ceuâmi', l-ll, istanbul 1304
(Bandırmalızâde Ahmed Münlb'in
zeyilyle beraber).
Tezkire
M u h y î - I Gülşenî,
Yûsuf b. Abdurrahman el-MIzzî.
Tehzlbü'l-Kemâl fi esmâ'i'r-ricâl
(nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rÛf), I-XXXV,
Beyrut 1403-13/1982-92.
VVİlllam Lane,
An Arablc-English Lexicon, I-VHI,
London 1863-93 -+ Beyrut 1980.
Latifi. Tezklre-l Latifi
(nşr. Ahmed Cevdet). İstanbul 1314.
Mes'ûdî,
et-Tenbîh
Ali b. Hüseyin ei-Mes'ûcfi.
et-Tenbîh ue'l-lşrâf[nşı M. I. De Goe|e),
Lelden 1894.
M a k d l s î , el-Bed3
ve't-târîh
Mutahhar b. Tâhir el-Makdlsî,
Kltâbû'l-BecP ue't-târih
(nşr. Cl. Huart). I-VI,
Paris 1899-1919 —»
Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
Mecelle-i
Lâmiî, Nefehât
Tercümesi
Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî,
Nefehâtü'l-üns (trc. Lâmiî Çelebi),
istanbul 1289
İstanbul 1980.
Lane,
ve't-tekmîl
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
er-Ref ue't-tekmll fi'l-cerh ue't-ta'dit
(nşr. AbdUlfettâh Ebû Gudde).
Beyrut 1407/1987.
Millî Tetebbülar Mecmuası, I-V,
İstanbul 1915.
Muhlbbî,
Hulâşatü'l-eşer
MÜTAD
Marmara Ûnluersltesl Fen-Edeblyat
Fakültesi Türklük Araştırmalan
Dergisi, İstanbul 1984 Mv.A
el-Meusü'atü 'l-'Arabiyyetü 7müyessere, I-II, Kahire 1965. Mv.F
el-Meusû'atü 'l-fıkh lyye,
Kûveyt 1404/1983MW
The Moslem World,
Hartford-Connecticut 1911 -
Oriens
Oriens: Milletlerarası Şark
Tetkikleri Cemiyeti Mecmuası,
Leiden 1 9 4 8 Oruç b. Âdllt/>
Tevârîh-i
Al-i
Osmân
Oruç b. Adil, Teuârih-l Âl-İ Osmân,
(nşr. Fr. Babinger), Hannover 1925.
Osmanlı
Müellifleri
Bursalı Mehmed Tâhir,
Osmanlı Müellifleri, l-lll,
İstanbul 1333-42
Heppenhelm-Bergstrasse 1971.
Osm.Ar.
M. Emin ei-Muhlbbî,
Hulâşatü'l-eşer fi (terâclml)
a'yânl'1-kaml'l-hâdl'aşer
(nşr. Mustafa Vehbî). I-IV,
Kahire 1284 -+ Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Naîmâ, Târih
Mustafa Naîmâ. Târih, l-VI,
istanbul 1280 (çerçeveli). 1281-83.
Osmanlı Araştırmalan:
The Journal of Ottoman Studles,
İstanbul 1 9 8 0 -
NDB
Muhibbî,
Neffı atü'r-Reyhâ
Nouueau Dlctlonnalre Blbllçue,
Levey (Sulsse).
Ö m e r Ferruh,
ne
Muhammed Emin ei-Muhlbbî.
Neftıatü 'r-Reyhâne
ue reşhatü (tlâ'l'l-hâne
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv), I-V,
Kahire 1387-89/1967-69.
Muhibbî,
Zeylü
Nefhati'r-Reyhâne
Muhammed Emîn el-Muhlbbî,
Zeylü Nefhatl'r-Reybâne
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv).
Kahire 1391/1971.
Nefîsî, Târîh-i
Nazm u Neşr
Saîd-i Nefîsî. Târih-l Na?m u Neşr
der Irân ue derZeöân-ı Fârsî, l-II,
Tahran 1343 hş.
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
(Salame)
Ebü'l-Muîn en-Nesefî. Tebşıratü'l-edille
(i'l-kelâm (nşr. Cl. SalamĞ). I-II,
Dımaşk 1990-93.
Târîhu'l-edeb
ömerFerruh, Târihu'l-edebl'l-'Arabl,
l-VI, Beyrut 1981-84.
Özalp, Türk Mûsikîsi
Mehmet Nazml Özalp.
Türk Musikisi Tarihi, l-ll,
İstanbul 2000.
Özeğe,
Katalog
M. Seyfeddin özeğe.
Eski Harflerle Basılmış
Türkçe Eserler Kataloğu, I-V,
İstanbul 1971-80.
Tarihi
Özkan,
RSO
TMNU
İsmail Hakla Özkan,
Türk Mûsikisi nazariyatı
ue Usûlleri Kudüm Veiueieled,
İstanbul 1984.
Öztuna,
ve
Ansiklopedisi,
Hanedanlar,
Yılmaz öztuna.
Deuleller ue Hanedanlar, l-V,
Ankara 1996.
Öztuna,
RT
Revue Tunlslen, Tunis 1906-42.
BTMA
Yılmaz Öztuna,
Büyük Türk Mûsikisi
l-ll, Ankara 1990.
Öztuna,
Devletler
Rlulsla degll Sludl Ortenlall,
Roma 1907 -
TMA
Rypka,
SA
Celâl Esat Arseven,
Sanal Ansiklopedisi, l-V,
İstanbul 1943-52.
Safâ,
Yılmaz öztuna,
Türk Mûsikisi Ansiklopedisi, l-ll,
İstanbul 1969-76.
HIL
J. Rypka, History oflranlan Literatüre,
Dordrecht 1968.
Edebiyyât
Zebîhutlah Safâ,
Târih-l Edebiyyât der Irân, l-V,
Tahran 1332-64 hş.
Safedî,
Pakalın
Mehmet Zeki Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri
ue Terimleri Sözlüğü, l-lll,
İstanbul 1946-S6.
Peçuylu İbrahim,
Târih
Târih-t Peçeul, I-II,
İstanbul 1281-83
İstanbul 1980.
Pezdevî,
Kenzü'l-vuşûl
FahrU'l-lslâm Ali
b. Muhammed ei-Pezdevl.
Kenzü'l-uüşûl (Abdülazlz el-Buhârî,
Keşfü'l-esrâr içinde). l-IV,
İstanbul 1308.
POF
Prllozl za Orijentalnu Fllologlju,
Sarajevo 1950 R â g ı b el-lsfahânî,
el-Müfredât
Hüseyin b. Muhammed
b. Râgıb el-lsfahânî.
el-Müfredât II ğaribl'l-lfuı'ân [nşr.
M. Seyyid Kîianî). Kahire 1381/1961.
Râşld,
Târih
Râşld Mehmed Efendi,
Târih, l-V, İstanbul 1282.
R a u f Yekta, Türk
Musikisi
Rauf Yekta Bey, Türk Musikisi
(trc Orhan Nasuhloğlu), İstanbul 1986.
Râvendî, R ü h a t ü ' ş - ş ı ı d ü r
Muhammed b. Ali er-Râvendî,
Râhalü 'ş-şudûr ue âyelü 's-sürûr
(trc. Muhammed İkbâl), London 1921.
Râvendî.
Râhatü's-sudâr
(Ateş)
Muhammed b. Ali er-Râvendî.
RâhatO 's-sudür ue âyelü 's-sürür
(trc Ahmet Ateş), l-ll,
Ankara 1957-60.
REB
Reuue des Eludes Byzanltnes,
Paris 1 9 4 3 -
Sahnûn,
RHM
Reuue d'Hlsloire Maghrûblne,
Tunus.
Rieu,
el-Müdevvene
Abdüsselâm b. Saîd et-lbnûhî.
el-Müdeuuenelü'l-kübrâ, l-Vl,
Kahire 1324.
Sâî,
Tezkiretü'l-bünyan
Sâî Mustafa çelebi. Tezklrelü'l-bünyan
(nşr. Sadık Erdem], istanbul 1988.
Sâî,
Tezkiretü'l-ebniye
Sâî Mustafa Çelebi,
Tezklıetü'l-ebnlye,
Mensur kısım, Bâb-ı Sânî, nr. 50
[nşr. Rılkı Melûi Meriç.
Mimar Sinan Hayalı, Eseri l:
Mimar Sinan'ın Hayatına,
Eserlerine Dair Metinler1.
Ankara 1965.
Sa'lebî,eArcPisü'l-meeâlis
Ebû Ishak Ahmed
b. Muhammed es-Sa'iebî,
'Arâ'lsü'l-mecâlis: ftışaşü'l-enblyâ'.
Kahire 1301.
Sâlihlyye,
el-Muccemü'ş-şâmil
M. Isâ sauhlyye, el-Mu'cemü'ş-şâmli
in-lûrâslVArablyyl'l-ma0û',
l-V, Kahire 1992-95.
Sarton,
Introduction
G. Sarton, Introduction
lo tiıe History of Science,
l-V, Landon 1962; New York 1975.
Serahsî,
el-Mebuût
Şemsülelmme es-Serahsî.
el-Mebsût, l-XXX, Kahire 1324-31.
Serkîs,
Mıfcem
Yûsuf Elyân Serkîs.
Mu'cemû'l-matbü'âtl'l'Arabiyye ve'l-mu'arrebe, 1-11,
Kahire 1928-30.
Serrâc,
el-Lümac
Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma'
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd Tâhâ Abdülbâkî Sürür),
Kahire 1960.
Sezgin, GAS
Fuat Sezgin. Geschichle
des arablschen Schrlfttums,
l-IX, Lelden 1967-84.
Sezgin, GAS (Ar.)
Fuat Sezgin, Târibu't-türâşi'i-'Arabt
(trc. Mahmûd Fehmî Hlcâzî v.dğr.),
I-Vlll, Riyad 1402-1408/1982-88.
S ı b t İbnü'l-Cevzî,
Mir'âtü'z-zamân
Sıbt İbnü'l-Cevzî,
Mir'âtü'z-zamân /î iârihl'l-a'yân,
Haydarâbâd 1371/1951.
Tezkire
Tezklre-1 Sehl, istanbul 1325.
Sehî, Tezkire
(Kut)
Heşl Blhlşt: The Tezkire
by Sehl Beg, An Analysts of the
First Blographlcal, Work on Oltoman
Poets uıllh a CrtUcal Edltlon
Based on Ms. Süleymanlye
Llbmry, Ayasofya O. 3545 by
Günay KuL
Harvard-Cambridge,
Massachussets 1978.
Silâhdar Fındıklı Mehmed Ağa. Târih
(nşr. Ahmed Refik), l-ll, İstanbul 1928.
Solakzâde,
Moğolları
B. Spuler. Iran Moğolları: Siyâset, İdare
ue Kültür-llhanlılar Deuri
1220-1350 (trc Cemal KOprUlü),
Ankara 1957.
SR
Sebllürreşâd,
Selânlkî, Târih (Ipşlrll)
Selânikî Mustafa Efendi.
Târih (nşr. Mehmet Ipşirll), l-ll,
istanbul 1989.
Rieu, Catalogue
of the
Persian
Manuscripts
Selâvî,
el-İstikşâ
Şehâbeddln Ahmed es-Selâvl,
Kiabü'l-lstllssâ ll-atjbâri'd-düuell'lmağribl'l-akşâ (nşr. Ca'fer en-Nâsırî Muhammed en-Nâsırî), 1-1X,
Dârülbeyzâ 1954-56.
Şeşen,
Fihrisü
mahtûtâti't-fıbbi'l-İslâmî
Söbkî,
Tabaküt
Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali es-Sübkl.
Jabakâtü'ş-Şâfi'lyyell'l-kübrâ,
l-Vl, Kahire 1323-24
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rlle).
S ü b k î , Tabalşât
(Tanâhî)
Tâceddin Abdülvehhâb b. M es-SübKİ.
Tabakâtü'ş-ŞâfPlyyetl'l-kübrâ
[nşr. Mahmûd M. et-lbnâhî Abdülfettâh M. el-Hulv). I-X,
Kahire 1383-96/1964-76.
Söheylî,
er-Ravzü'l-ünüf
Abdurrahman b, Abdullah
es-Süheyll. er-RavZü'1-ünüf
fi şerhi's-Streli'n-nebeulyye
ll'bn Hişâm (nşr.
Abdurrahman el-Vekîl), l-VII,
Kahire 1387-90/1967-70.
Sfllemî,
Tabaküt
Muhammed b. Hüseyin
es-Süiemî, Tabaiçâtü'ş-şûfiyye
(nşr. Nûreddln Şerîbe),
Kahire 1372/1953, 1389/1969.
Buğyetü'l-vu'ât
Celâleddln es-SOyOH.
Buğyetü'l-uu'ât
fi tabakatl'l-luğaulyyin
ue'n-nuhâl (nşr. M. Ebü'l-Fazl). I-II,
Kahire 1384/1964.
Sttyfltî,
Ifüsnü'l-muhâdara
el-İtkün
Celâleddln es-Sûyûtt,
el-llkân fi 'ulûmi'l-lfut'ân,
l-ll, Kahire 1318.
Süyûtî, el-İtkân
(Bugâ)
Celâleddln es-SOyûfl,
el-ltkân II 'ulûml'l-Kur'ân
[nşr. Mustafa Dib ei-Bugâ). 1-11,
Beyrut 1407/1987.
Süyûtî,
7'abahütü'l-hııffâz
(Ömer)
Celâleddln es-SOyûB,
Tabakâtü'l-huİfâZ (nşr. Ali M. Ömer),
Kahire 1393/1973.
STAD
Dictionary
Şâflî, el-Üm
Muhammed b. idrîs eş-Şâllî.
el-Üm, l-VII, Bulak 1321-26.
Şânîzâde,
St.I
Studla Islamlca, Paris 1953 Literatüre
C. A. Storey. Persian Literatüre:
A Blo-Blbllographlcal Suraey,
l-ll, London 1927, 1970;
III (1984-90); IV (1939);
V (nşr. Fr. de Blolsl.
London 1992-94.
STY
istanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanal Tarihi Yıllığı,
istanbul 1964 -
Ramazan Şeşen v.dğr..
Fihrisü mahtütâll't-tıbbl'l-lslâml
fi mektebâtl Türklyâ:
Türkiye Kütüphaneleri
IslâmI Tıp Yazmalan (Arapça, Türkçe
ue Farsça Kataloğu)
(ed. Ekmeieddln Ehsanoğiu),
İstanbul 1984.
Şevkânî,
el-Bedrü'f-tâlf
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
el-Bedrû't-lâlC, l-ll, Kahire 1348 ->
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rlle).
Şevkânî,
Fethu'l-hadîr
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî,
Fethu't-kadlr: el-câmf beyne
fenneyi'r-riuâye ve'd-dlrâye
mln 'liml't-tefstr, l-V,
Kahire 1383/1964.
Şevkânî,
Neylü'l-evfâr
Muhammed b. Ali eş-Şevkânî.
Heylü'l-eutâr şerhu Münleka'l-ahbâr
mln ehâdlsl seyyldt'l-ahyâr,
l-VIII, Kahire 1391/1971.
Şevkî Dayf,
Süyûtî,
Souelskoe Vostokouedenle,
Moskva - Leningrad 1940 -
F. Steingass, Perefan Engiish Dictionary,
London 1892.
İlâhîler
Suyolcuzâde Mehmed Necib.
Deuhatü'l-küttâb (nşr.
Kilisli Muallim Rifat). İstanbul 1942.
SV
Stelngass,
Şengel,
Suyolcuzâde,
Devhatü'l-küttâb
istanbul 1911-25, 1948-65.
Sanal Tarihi Araştırmaları Dergisi,
İstanbul 1 9 8 7 -
Şem'dânîzâde,
Müri't-tevârîh
(Aktepe)
Şem'dânîzâde Fındıklılı
Süleyman Efendi Tarihi:
Müri'l-teuârih (nşr. Münir Aktepe). I-lll,
istanbul 1976-81.
Ali Rıza Şengel,
Türk Mûsikisi Klâsikleri:
İlâhiler (nşr. Yusul ömürlü), l-IV,
İstanbul 1979-82.
Târih
Storey, Persian
Catalogue
Edebü'l-küttâb
Ebû Bekir Muhammed
b. Yahyâ es-Sûlî, Edebü'l-küttâb
[nşr. M. Behçet el-Eserî),
Kahire 1341 - > Beyrut, ts.
(Dârü'l-kütübi'l-llmlyye).
Süyûtî,
Târih
Spuler, İran
ed-Daıfü'l-lâm?
Sûlî,
SİIâhdar,
Mehmed Hafîd, Sefinetü'l-uûzerâ
(nşr. İsmet Parmaksızoğlu),
istanbul 1952.
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî, ed-Oav'ü'l-lâml'
il-ehll'l-kaml'l-tâsl', l-XII,
Kahire 1353-55 - > Beyrut, ts.
Târih
Mehmed SOreyyâ. Stclil-l Osmânl,
l-IV, İstanbul 1308-16-»
Heppenheim-Bergstrasse 1971.
Soiakzâde Mehmed Hemdemî,
Târih, istanbul 1297.
Sehâvî,
Subhî,
Subhî Mehmed, Târih, istanbul 1198.
Celâleddln es-SüyüS.
Hüsnü'l-muhâdara
rı(ahbâri)Mışrue'l-ISâhlre
(nşr. M. Ebü'l-Fazl). l-ll.
Kahire 1387/1967.
Osmânî
Sefînetü'l-vüzerâ
P. Charles Rieu, Catalogue of the
Turklsh Manuscripts
in Ihe Britlsh Museum,
London 1888.
P. Charles Rieu. Catalogue of the Persian
Manuscripts tn the Brittsh Museum,
l-lll, London 1879-83;
Suppl., London 1895.
S e m ' â n î , el-Ensâb
(Bârûdî)
Abdülkerîm b. Muhammed
es-Sem'ânî. el-Ensâb
(nşr. Abdullah Ömer ei-Bârûdi),
l-V, Beyrut 1408/1988.
Sieill-i
Sehî,
R e ş î d Rızâ,
Tefstrü'l-menâr
M. Reşîd Rızâ,
Tefsirü'l-lfufâni'l-haidm!
Tefsirü'l-menâr, I-XI1 Kahire 1353-54 - >
Beyrut, ts. (Dârü'l-ma'rlfe);
Kahire 1373-80/1953-61.
el-Vâfî
Selâhaddln Halîl b. flybeg es-Safedî,
Kltâba'l-Vâfi bl'l-uefeyât
(nşr. H. Rltter v.dğr.). I-,
Wlesbaden 1381/1962.
Sem'ânî,
el-Ensâb
Abdülkerîm b. Muhammed
e5-Sem'ânî. el-Ensâb, l-Vl
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ e!-Mua!!lmî|,
Haydarâbâd 1382-86/1962-66;
VI1-V1I1 [nşr. Muhammed Avvâme).
Dımaşk 1396/1976; IX
(nşr. Muhammed Avvâme Rlyâz Murâd). Dımaşk 1962; X
(nşr. Abdülfettâh M. el-Hulv),
Dımaşk 1962;
X1-X1I1 (nşr. Şerefeddin Ahmed).
Haydarâbâd 1400-1402/1980-82.
Târih
Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi.
Târih, l-IV, istanbul 1291.
Târîhu'l-edeb
Şevki Dayf, Târihu'l-edebl'l-'Ambt, l-IX,
Kahire, (s. (Dârü'l-maârll).
Şeyhî,
Vekâyiu'l-fuzalâ
Şeyhî Mehmed Efendi,
Vekâyiu'l-fuzalâ (nşr. Abdülkadir özcan).
I1I-IV, istanbul 1989.
Şîrâzî,
el-Mühezzeb
Ebû ishak İbrâhlm eş-şîrâzî,
el-Mûhezzeb fi fıkht'l-lmâm eş-Şâ/î*I,
l-ll, Kahire 1379/1959.
Şlrbînî,
Muğni'l-muhtâc
Şemseddln Muhammed
b. Ahmed eş-ŞIrbînî.
Muğnl'l-muhlâc İlâ ma'rtfett
me'ânt elfâzl'1-Mlnhâc,
l-IV, Kahire 1958 - >
Dımaşk, ts. (Dârü'l-llkr).
ŞM
Şarkiyat Mecmuası,
Ankara - İstanbul 1956 - .
TA
Türk Ansiklopedisi, I-XXX1I1,
Ankara 1943-86.
Taberî,
Câmihı'l-beyân
Muhammed b. Cerîr et-Tabcrî,
Câmfu't-beyân 'an le'ulll âyl'l-lSur'ân,
l-XXX, Kahire 1321
Beyrut 1405/1984.
Taberî,
CâmFu'l-beyân
(Bulak)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî.
CâmPu'l-beyân 'an tıful/l âyl'l-lSutân,
l-XXX, Bulak 1323-29
Beyrut 1406-1407/1986-87.
İbrâhlm b. MOsâ eş-Şâbbl,
el-Muvâfakâl fî uşûtl'ş-şerfa,
I-İV, Kahire, ts,
(el-Mektebetü't-tlcâriyyetü'l-kübrâ).
Taberî,
Câmfu'l-beyân
(Şâklr)
Muhammed b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân 'an Irfulli âyi'l-Kuı'ân
(nşr. Mahmûd M. şâklr - Ahmed M. Şâklr).
I-XVI, Kahire 1955,1969.
Şehrlstânî, el-Milel
(Kîiânî)
Muhammed b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî, el-Mltel ve'n-nlhal
(nşr. M. Seyyid Kilânî). I-II,
Kahire 1381/1961.
Taberî, Târîh (de Goe|e)
Muhammed b. Cerîr et-lbberî,
Târihu'r-rusül ue'l-mülük
[nşr. M. I. de Goe|e), l-lll,
Lelden 1879-1901.
Şâtıbî,
el-Muvâfalfât
T a b e r î , Târih
(Ebü'l-Fazl)
Muhammed b. Cerîr et-Tfeberî,
Târihu'r-rusa!
ue'l-mülük
{nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl),
[-XI, Kahire 1960-70
Beyrut, ts. (Dâru Süveydân).
TED
TTOK Belleteni
Wenslnck, et-Mu'cem
Zehebî, Aflâmü'n-nübeW
istanbul Ûnluersltesl
Edebiyat Fakültesi
Tarih Enstitüsü Dergisi,
istanbul 1 9 7 0 -
Turing {Türkiye Turing ue
Otomobil Kurumu) Belleteni,
İstanbul 1930 -
A. J. VVenslnck v.dğr.,
el-Mu'cemü 'l-müfehres
ll-elfâzl'l-hadtşl'n-nebeul, 1-V1I,
Lelden 1936-69, VIII: lehârls
(haz. W. Raven-I.). Wltkam).
Lelden 1988.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
Siyeru a'lâmi'n-nübelâ' (nşr.
Şuayb el-Amaût v.dğr.), 1-XX1II,
Beyrut 1401-1405/ 1981-85.
TUBA
Tehânevî, Keşşaf
Tâcü'l-arûs
Tahâvî, Şerhu Me'âni'l-âsâr
Ebû Ca'fer Ahmed b. Muhammed.
Şerhu Me'ânl'l-âş&r
(nşr. M. Seyyld CSdelhak), l-IV,
Kahire 1388/1968.
et-Tcfrîfât
İstanbul 1327; Beyrut 1403/1983.
Türk Yurdu, istanbul 1 9 1 1 -
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî.
el-Müşteblh fl'r-ricâl:
esmâ'ühüm ue ensâbühüm
(nşr. Ali M. el-Bicâvî), Kahire 1962.
Ya'köbî, Kitâbü'l-Büldân
Ya'kübî, Târih
Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı
Araştımıalan
İsmail Hakle Uzunçarşılı.
Osmanlı Deuletl'nln İlmiye Teşkilâtı,
Ankara 1965.
YâkOt,
Mıfcemü'l-büldân
Türk Kültürü, Ankara 1962 -
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Deuletl Teşkilâtından
Kapukulu Ocaklan, l-ll,
Ankara 1943.
TKA
Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye
Türk Kültürü Araştırmalan,
Ankara 1964 -
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Deuletlnln
Merkez ue Bahriye Teşkilâtı,
Ankara 1948.
Türâşü '1-tnsânlyye, 1-1X, Kahire 1971.
TM
İstanbul Ûnluersltesl Edebiyat Fakültesi
Türkiyat Mecmuası, İstanbul 1925 -
TMD
Türk Musikisi Dergisi, İstanbul 1947-52.
Uzunçarşılı, Osmanlı
Tarihi,
TD
TOEM
Târih-l Osmânî Encümeni
İstanbul 1910-23.
Teşkilâtı,
Ankara 1945,
Vâkıdî, el-Meğözî
Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî,
Kltâbü'l-Meğâzl (nşr. M. lones), l-lll,
London 1965-66
Beyrut 1404/1984.
TSAB
Turklsh Studles Assoclation
Bloomlngton, İndlana.
Ansiklopedisi,
Bulletln,
TDED
TT
Tarih ue Toplum, istanbul 1984 -
Türk Tarih Encümeni
İstanbul 1924-32.
TDl.
Türk Dili, Ankara 1951 -
Mecmuası,
'
TTK Belgeler
Tebrlzî, Reyfyânetü'l-edeb
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1 9 6 4 »
Müderris-I Tebriz!, Reyhânetü'l-edeb,
I-Vlli, Tahran 1328-33 hş.
Belgeler,
TTK Belleten
Tecrid Tercemesi
Türk Tarih Kurumu
Ankara 1937 -
Ahmed ez-Zebîdî,
Sahlh-1 Buhârî
Muhlasan
Tecrîd-l Sarih Tercemesi
ue Şerhi, l-III (trc. Ahmed Naim);
IV-X1I (trc. Kâmil Miras),
Ankara 1970.
TTK
Belleten,
V â s ı f , Târih
(llgürel)
Ahmed Vâsır Efendi.
Mehâslnü'l-âsâr ue
hakâlku'l-ahbâr
(nşr. Mücteba llgürel),
İstanbul 1978.
Bildiriler
1- Ahmed Münîr el-lskendeıt el-lnşâf,
2- İbn Hacer, el-Kâfl'ş-şâf,
3- Muhammed el-Meızûkl. Ijâşlye,
4- Muhammed el-Meızûki,
Müşâhldü'l-lnşâf).
Zerkeşî, el-Burhân
Bedreddln Muhammed
b. Abdullah ez-Zerkeşî,
el-Burhân fi
'ulûml'l-Kufân
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-IV,
Kahire 1376-78/1957-58;
Beyrut 1391/1972.
Zâklr Şükrü,
VD
Mecmûa-i
Tekâyâ
(Tayşi)
Zâklr ŞOkrf Efendi, Dle Istanbuler
Derıulsch-Konuente und Ihre
Schelche: Mecmua-l Tekâyâ
(nşr. M. Serhan T&yşl - K. Krelser),
Frelburg 1980.
Vakıflar Dergisi,
İstanbul / Ankara 1 9 3 8 -
Zambaur, Manuel
Zlrlklî, el-A'lâm
Hayreddln ez-Ziıiklî, el-A'lâm:
Webster1s Third
E. de Zambaur, Manuel de g&ıĞologle
el de chronoiogle pour
l'HlslDİre de l'lslam, Hannover 1972.
ZDMG
Zlrlklî, el-Aclâm (Fethullah)
Zeltschrift der Deutschen
Morgenlândlschen
Gesellschafl,
Leipzlg / Wlesbaden 1846 -
Hayreddln ez-ZIrikü.
Webster"s Third Meuı
International
Dlctlonary of the Engllsh
Language
ünabrldged,
Springfield-Massachusetts 1981.
Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Bildiriler,
Ankara.
Yüksel, Osmanlı Mi'mârîsi V
Zâklr Şükrü,
Ahmed Vâsıf Efendi.
Târih, l-ll, İstanbul 1219.
TTEM
Z e m a h ş e r î , el-Keşşâf
(Beyrut)
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî.
el-Keşşâf'an
hakSılkı
ğauâmlil't-tenzil
ue'uyünl'l-ekâull
fi uücühl't-te'ull, I-IV,
Beyrut 1366/1947 (Zeylinde:
Mecmûa-i
Tekâyâ
(Akbatu)
Zâklr Şükrl Efendi, Mecmua-I Tekâyâ
(nşr. Şlnasl Akbatu, İslâm Medeniyeti
Mecmuası, lv/3-4; V/I-2 İçinde),
İstanbul 1980-81.
Vâsıf, Târih
istanbul Ûnluersltesl Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ue Edebiyatı Dergisi,
İstanbul 1946 -
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî.
el-Keşşâf'an
hakü'lkı
ğauâmlil't-tenzil ue 'uyünl'l-ekâul!
İt uücühl't-te'ull, I-II,
Bulak 1281.
Yâkut b. Abdullah el-Hamevî.
Mu'cemü'l-üdebâ':
lrşâdü'1-erib
(nşr. Ahmed Fertd Rlfâî), l-XX
Kahire 1355-57/1936-38 - >
Beyrut, ts. (Dâru Ihyâl't-türâsl'l-Arabî).
I. Aydın Yüksel, Osmanlı
Ml'mârislnde
II. Bâyezld-Yauuz Selim Deuri
(88M2B/14Bbl520),
İstanbul 1983.
Töre, İlâhîler
TDEA
Zemahşerî, el-Keşşâf
YenlTürk, İstanbul 1932-41.
Osmanlı Deuletl'nln Saray
Abdülkâdir T6re, Türk Mûsikisi
Klâsiklerinden İlâhilerdi. Yusuf
ömürlü). V-İX, İstanbul 1984-96.
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî,
el-Fâ'lk [i ğarîbl'l-hadlş
(nşr. Ali M. el-Blcâvî - M. Ebü'l-Fazl),
l-IV, Kahire 1971.
YT
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Mecmuası,
Zehebî, Tezkiretü'l-huffûz
Zemahşerî, el-FâHl
(Cündî)
Yâküt, Mu'cemü'l-üdebâ*
Tarihi
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı
l-IV, Ankara 1947-59.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebl,
Târihu'l-lslâm:
es-Slretü'n-nebeulyye;
a.e.: el-Meğâzl; a.e.:
'Ahdü'l-tfulelâ'l'r-râşldln;
a.e.: sene...
(nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr.),
Beyrut 1407/1987 -
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Teşklretü'l-buim, l-IV,
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
YâkOt b. Abdullah el-Hamevî,
Mu'cemü'l-büldân
(nşr. Fend Abdülazîz el-Cündî). I-VH,
Beyrut 1410/1990.
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı
İstanbul Ûnluersltesl
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
İstanbul 1 9 4 9 -
Yıllığı Belleten,
Yâküt, Mu'cemü'l-büldân
YâkOt b. Abdullah el-Hamevî,
Mu'cemü'l-büldân,
l-V, Beyrut 1957.
TK
TDAY Belleten
Ahmed b. İshak b. Ca'fer.
Tâtlfru'l-Ya'kübl (nşr. M.Th. Houtsma),
l-ll, Lelden 1883 - >
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
Uzunçarşılı, Kapukulu Ocakları
Mîzânü'l-ftidâl
Zehebî, Târîfyu'l-İslâm: - ...
Ahmed b. İshak b. Ca'fer.
Kitâbü'l-Büldân (nşr. M. I. de Goe|e),
Lelden 1892.
THA Yıllık
TCTA
Türk Dili ue Edebiyatı
İstanbul 1976 -
Zehebî, el-Müştebih
Yurt Ansiklopedisi Türkiye İl İl:
Dünü, Bugünü, Yannı, I-X1,
İstanbul 1981-84.
ürdü Dâ'lre-l Ma'ârif-l Islâmlyye,
l-XXİll, Pencap 1964-89.
Tİ
istanbul Kütüphaneleri
Tarih-Coğrafya Yazmalan Kataloglan I:
Türkçe Tarih Yazmalan, 1. fas.,
sy. 1-10, İstanbul 1943-51.
YA
Türk Etnografya Dergisi, Ankara 1 9 5 6 -
Taşköprlzâde Isâmeddln Ahmed Efendi,
eş-Şelcâ'lku'n-nu'mânlye
fi
'ulemâ'l'd-deuletl'l'0§mânlye
(nşr. Ahmed Subhi Furat),
İstanbul 1405/1985.
TCYK
TY
UDMİ
Türk Halkbilim
Yıllığı, Ankara.
Tanzimat'tan
Cumhuriyel'e
Türkiye
Ansiklopedisi
(haz. İletişim Yayınlan). I-VI,
istanbul 1985.
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî,
Mlzânü'l-ftldâl İt nakdl'r-rlcâl
(nşr. Ali M. el-Blcâvî). I-IV,
Kahire 1382/1963.
TYDK
TEt.D
Taşköprlzâde, eş-Şekn^ih
Zehebî,
Wlener Zeltschrift für dle
Kunde des Morgenlandes,
Wlen 1 8 8 7 -
istanbul Kütüphaneleri Türkçe
Yazma Dluanlar Katalogu, I-IV,
istanbul 1947-76.
Esad Efendi. Teşrifit-l Kadîme,
İstanbul, ts.
İstanbul 1979.
Tfcşköprizâde Isâmeddln Ahmed Efendi,
Mlftâhu's-sa'âde
ue
mişbâhu's-siyâde
(nşr. AbdülvehhSb Ebü'n-Nûr Kâmil Kâmil Bekrî), l-lil,
Kahire 1968.
WZKM
Tarihi
Tarih Vesikaları, İstanbul 1941-61.
Teşrifat-1 Kadîme
Taşköprlzâde, Miftâlıu'a-sa'âde
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebl,
el-'lber /i /jabert men ğaber
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd). I-V,
Beyrut 1405/1985.
m
TV
Ebû Marısûr e!-Ezherî.
Tehgîbü'l-luğa (nşr. Abdüsselâm
M. Hârûn - M. Ali en-Neccâr), l-XV,
Kahire 1384-87/1964-67.
Ifcşköprizâde Isâmeddln Ahmed Efendi.
Meuzüâtü'l-ulüm
/Ml/lâhu's-sa'âde/
(trc Kemâleddln Mehmed Efendi), l-ll,
İstanbul 1313.
Zehebî, el-İber
Dle Welt des Islams,
Berlln-Lelden 1 9 1 3 -
Türkiye Maarif
Tehzîbü'l-luğa
Taşköprlzâde,
Mevzûâtü'l-ulüm
/
Osman [Nuri] Ergin,
Türkiye MaarifTarihl, l-V,
İstanbul 1939-43, 1977.
T e h â n e v î , Keşşaf
(Dahrûc)
Muhammed A'lâ b. Ali et-Teh&nevî.
Meusü'alü Keşşâfl ıştılâhâd'l-fünün
(nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâildi), I-II.
Beyrut 1996.
Seyyld Şerif el-Cûrcânî. Kllâbü't-Ta'rifât,
Türk Dili Araştırmalan
Ankara 1953 -
Türklük Bilgisi Araştırmalan
Journal of Turklsh Studles,
Harvard 1977 -
Muhammed A'lâ b. Ali et-Hehânevî,
Keşşâfü ıştıtthâtl'l-fünan, l-ll,
Kalkma 1862 - >
İstanbul 1404/1984.
Zlnkelsen, Geschlchte
J. W. Zlnkelsen.
Geschlchte des
Osmanlschen
Relches in Europa, I-Vil,
Hamburg 1840-63.
Kâmüsü
terâctm, l-X,
Kahire 1373-78/1954-59.
el-A'lâm: Kâmüsü
terâclm (nşr.
Züheyr Fethullah), I-VHI, Beyrut 1984.
TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ
d
t
J s
&
9
Z
l
i
b
Z
£
J s
h
z
£
£
k
'
J
â
n
il
p
s
A
&
İnceltme
uzatma
İşareti
9
yj>
kalın seslerde
- uzatma
işareti
32. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
AFYONCU, ERHAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AVCI, CASİM, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
BULUT, MEHMET, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AĞIRAKÇA, AHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ]
AVCI, MERAL, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BUZPINAR, ŞİT TUFAN, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AYBAKAN, BİLAL, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYÇAN, İRFAN, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇALDAK, SÜLEYMAN, Doç.Dr.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, FUAT, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELEBİ, İLYAS, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, MAHMUT, Doç.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELEBİ, MUHARREM, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
ARAŞTIRMACİ-YAZAR
İSTANBUL
ÇETİN, ABDURRAHMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDÜZ, SALİM, Doç.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇİÇEKLER, MUSTAFA, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AZAMAT, NİHAT, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇOBANOĞLU, AHMET VEFA, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BALCI, İSRAFİL, Y.Doç.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DALGIN, NİHAT, Doç.Dr.
ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ALGÜL, HÜSEYİN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BATUK, CENGİZ
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMtRAYAK, KENAN, Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ALPARSLAN, ALİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
BEDİR, MURTEZA, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DERMAN, M. UĞUR, Prof.h.c.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ALTIKULAÇ, TAYYAR, Dr.
TBMM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
BEZER, GÜLAY ÖĞÜN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DOĞAN, İSMAİL, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANDI, M. FATİH, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ /
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİLGE, MUSTAFA L „ Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
DÖNDÜREN, HAMDİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
APAYDIN, H. YUNUS, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ .
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİLGİN, A. AZMİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DÖNMEZ, İBRAHİM KÂFİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARUÇİ, MUHAMMED, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
BİRIŞ1K, ABDÜLHAMİT, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ASLANTÜRK, AYŞE HÜMEYRA, Y.Doç.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ.
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİRİNCİ, ALİ, Prof.Dr.
POLİS AKADEMİSİ
ANKARA
EFENDİOĞLU, MEHMET, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÂŞIKKUTLU, EMİN, Doç. Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BOSTAN, İDRİS, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EMECEN, FERİDUN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ATAR, FAHRETTİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BOZKURT, NAHİDE, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ.
ER, RAHMİ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ATİK, HİKMET, Dr.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BOZKURT, NEBİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERBAY, CELAL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKKUŞ, MEHMET, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKKUŞ, METİN, Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AKSOY, HASAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKTAN, ALİ, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AKÜN, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ALBAYRAK, NURETTİN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
(EMEKLİ)
ALGAR, HAMİD, Prof.Dr.
UNIVERSITY of CALIFORNIA
DEPARTMENT of NEAR EASTERN STUDIES
BERKELEY / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
587
ERGİN, ALİ ŞAKİR, Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ERKAL, MEHMET, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EROĞLU, MUHAMMED, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
EYİCİL, AHMET, Doç.Dr.
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FAZLIOGLU, İHSAN, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GENÇ, MEHMET, Dr.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
GÖKSOY, İSMAİL HAKKI, Prof.Dr.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖLCÜK, ŞERAFETTİN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖRGÜN, HİLAL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
GÜLER, ZEKERİYA, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNAY, HACI MEHMET, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNDÜZ, FİLİZ
ARAŞTI RMAC1-YAZAR
İSTANBUL
HUSAİN, SYED SAJJAD, Prof.Dr.
ISLAMİC FOUNDATION
DAKKA/BENGLADEŞ
KAYAPINAR, HÜSEYİN, Dr.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ
İSTANBUL EĞİTİM MERKEZİ
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
FATİH ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAYHAN, HÜSEYİN, Y.Doç.Dr.
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İŞBİLİR, ÖMER, Y.Doç.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KESKİN, HASAN, Y.Doç.Dr.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İZGİ, CEVAT, Dr.
İSLÂM TARİH, SANAT
ve KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ (İRCICA)
(MERHUM)
KESKİN, YUSUF ZİYA, Doç.Dr.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAÇALİN, MUSTAFA S „ Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
KAHRAMAN, ÂLİM, Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
(EMEKLİ)
KALLEK, CENGİZ, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KANAR, MEHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KANDEMİR, M. YAŞAR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KAPAR, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARA, MUSTAFA, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARA, NECATİ, Prof.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAÇAM, FERMAN
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
GÜNER, AHMET, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAHAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
GÜRKAN, SALİME LEYLA, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KARAKAYA, ENİS, (M.A.)
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
GÜRTAŞ, AHMET, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
KARAKAYA, FİKRET
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
HACAK, HASAN, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
HAREKÂT, IBRÂHİM, Dr.
CÂMİATÜ MUHAMMED el-HÂMİS
KÜLLİYYETÜ'l-ÂDÂB
RABAT/FAS
KARAMANLI, HÜSAMETTİN M., Doç.Dr.
AZERBAYCAN İLİMLER AKADEMİSİ
BAKÜ/AZERBAYCAN
KASIMLI, MUHARREM, Doç.Dr.
AZERBAYCAN İLİMLER AKADEMİSİ
BAKÜ/AZERBAYCAN
KILIÇ, FİLİZ, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇ, HULUSİ, Prof.Dr.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KILIÇ, MUHARREM, Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KIRBIYIK, KASIM
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KIRKPINAR, MAHMUT, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KOCA, FERHAT, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÖKSAL, M. FATİH, Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KUCUR, SADİ S„ Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURŞUN, ZEKERİYA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KURTULUŞ, RIZA
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KUTLU, SÖNMEZ, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KUTLUER, İLHAN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KÜÇÜKAŞCI, MUSTAFA SABRİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜTÜKOĞLU, MÜBAHAT S., Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
KAVAS, AHMET, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
LIROLA, JORGE
UN1VERSIDAD de ALMERIA
DPTO. de ESTUDİOS
L1NGUIST1COS y LITERARIOS
ALMERIA /İSPANYA
KAYA, BAYRAM ALİ, Y.Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÂCİT, MUHSİN, Prof.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HATİBOĞLU, İBRAHİM, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KAYA, EYYÜP SAİD, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFİ
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
NUTKU, ÖZDEMİR, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HORATA, OSMAN, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KAYA, MAHMUT, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OKAY, M. ORHAN, Prof.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
HARTMANN, ANGELIKA, Prof.Dr.
IUSTUS-LIEBİG UNIVERSITÂT
INSTITUT FUER ORİENTALISTIK
İSLAM WISSENSCHAFT/ARABİSTİK
GIESSEN/ALMANYA
588
OKUYAN, MEHMET, Doç.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
PALA, İSKENDER, Prof.Dr.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ŞAKİROĞLU, MAHMUT H „ Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ÖĞÜN, TUNCAY, Y.Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PARLAK, SEVGİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ŞEKER, DURSUN ALİ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
SAMSUN
ÖNGÖREN, REŞAT, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
PÎRÂ, SUÂD
ARAŞTIRMACI-YAZAR
TAHRAN / İRAN
ŞENEL, ABDÜLKADİR
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖNKAL, AHMET, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
POLAT, SALAHATTİN, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZ, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZAYDIN, ABDÜLKERÎM, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZBALIKÇI, M. REŞİT, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
RAMIC, YUSUF, Dr.
FAKULTETISLAMSKIH NAUKA
SARA1EVO / SARAIEVO
SABBAĞ, ABBAS, Dr.
CÂMİATÜ HALEB
KISMÜ't-TÂRÎH
HALEP/SURİYE
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
es-SAKKÂR, SÂMÎ, Prof.Dr.
CÂMİATÜ'I-MELİK SUÛD
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
RİYAD / SUUDİ ARABİSTAN
(EMEKLİ)
ÖZCAN, AZMİ, Prof.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SAMUR, SEBAHATTİN, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, NURİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SANDIKÇI, S. KEMAL, Prof.Dr.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, TAHSİN, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SAR1CAOĞLU, FİKRET, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDEMİR, HACI AHMET, Y.Doç.Dr.
RİZE ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDEMİR, MEHMET, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZEL, AHMET, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZEN, ŞÜKRÜ, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTİRMALARİ MERKEZİ
ÖZERVARLI, M. SAİT, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZGÜDENLİ, OSMAN GAZİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
ÖZKAYA, YÜCEL, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARÎH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ÖZKUYUMCU, NADİR, Prof.Dr.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, LEVENT, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, MUSTAFA, Doç.Dr.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZTÜRK, NAZİF, Dr.
ARAŞTI RMACI-YAZAR
ANKARA
SARIÇAM, İBRAHİM, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SARMIŞ, İBRAHİM, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SAVAŞ, RIZA, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SAYDAM, ABDULLAH, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
SERDAROĞLU, VİLDAN, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
SERİN, MUHİTTİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SEYYİD, EYMEN FUÂD, Dr.
DÂRÜ'l-KÜTÜB ve'i-VESÂlKI'l-KAVMİYYE
KAHİRE /MISIR
SİNANOĞLU, MUSTAFA, Doç.Dr
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
SÖNMEZ, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
SÜLÜN, MURAT, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞAHİN, İLHAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ŞENER, MEHMET, Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ŞENSOY, SEDAT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ŞENTOP, MUSTAFA, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ŞİMŞEK, HALİL İBRAHİM, Y.Doç.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TANINDI, ZEREN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANMAN, M. BAHA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TAŞÇI, ÖZCAN, Dr.
ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TEKİNEŞ, AYHAN, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TERZİ, MUSTAFA ZEKİ, Prof.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TİRYAKİ, YAVUZ
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
TOKER, HALİL, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOMAR, CENGİZ, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
TOPRAK, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TOPUZOĞLU, TEVFİK RÜŞTÜ, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TOSUN, NECDET, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TUFANTOZ, ABDÜRRAHİM, Y.Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜCCAR, ZÜLFİKAR, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜLÜCÜ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKER, ÖMER, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
TÜRKMEN, ZEKERİYA, Dr.
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İSTANBUL
YAŞAROĞLU, M. KÂMİL, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YILDIRIM, ALİ İHSAN
ARAŞTIRMACI-YAZAR
İZMİR
TÜRKOĞLU, İSMAİL, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YILMAZ, AHMET, Doç.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UÇMAN, ABDULLAH, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, İSHAK, Prof.Dr.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YİĞİT, İSMAİL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, TAHSİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
YURDAGÜR, METİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
USLU, RECEP, Y.Doç.Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÛSİKİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
YENİÇERİ, CELAL, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YÜCE, NURİ, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YENİTERZİ, EMİNE, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YÜCEL, AHMET, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
UZUN, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YERİNDE, ADEM, Dr.
BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜLÜÖÜ
SOFYA YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ
SOFYA /BULGARİSTAN
YÜCEL, ERDEM, Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÜZÜM, İLYAS, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YEŞİLOĞLU, AYŞEGÜL MİNE, Y.Doç.Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ZÜLFE, ÖMER, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UYAR, GÜLGÜN, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
590
Download

İslâm Ansiklopedisi - Cilt 32 - Jenerik