Občianske združenie Krajina realizuje projekt "Podpora zamestnávania".
Vydanie tohto materiálu je jeho súčasťou.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Zodpovedný za spracovanie : Jozef Tencer, štatutárny zástupca Občianske
Združenie Krajina
Praktická časť
Nitriansky kraj
Sumarizácia faktora č. 2
1
Obsah
Faktor č. 2 Komárno ............................................................................................................................. 3
[Faktor č. 2 Komárno - tabuľka] .................................................................................................................... 3
[Faktor č. 2 Komárno - grafy] ........................................................................................................................ 4
Faktor č. 2 Levice .................................................................................................................................. 6
[Faktor č. 2 Levice - tabuľka] ......................................................................................................................... 6
[Faktor č. 2 Levice - grafy]............................................................................................................................. 8
Faktor č. 2 Nitra .................................................................................................................................. 10
[Faktor č. 2 Nitra - tabuľka] ......................................................................................................................... 10
[Faktor č. 2 Nitra - grafy] ............................................................................................................................. 12
Faktor č. 2 Nové Zámky...................................................................................................................... 13
[Faktor č. 2 Nové Zámky - tabuľka] ............................................................................................................. 13
[Faktor č.2 Nové Zámky - grafy] ................................................................................................................. 15
Faktor č.2 Šaľa ................................................................................................................................... 17
[Faktor č. 2 Šaľa - tabuľka] .......................................................................................................................... 17
[Faktor č. 2 Šaľa - grafy] .............................................................................................................................. 18
Faktor č. 2 Topoľčany ......................................................................................................................... 20
[Faktor č. 2 Topoľčany - tabuľka] ................................................................................................................ 20
[Faktor č. 2 Topoľčany - grafy] .................................................................................................................... 22
Faktor č. 2 Zlaté Moravce .................................................................................................................. 24
[Faktor č. 2 Zlaté Moravce - tabuľka] .......................................................................................................... 24
[Faktor č. 2 Zlaté Moravce - grafy] .............................................................................................................. 25
Faktor č. 2 Nitriansky Kraj ................................................................................................................ 27
[Faktor č. 2 Nitriansky kraj - tabuľka].......................................................................................................... 27
[Faktor č. 2 Nitriansky kraj - grafy] ............................................................................................................. 35
2
Faktor č. 2 Komárno
[Faktor č. 2 Komárno - tabuľka]
Obec
Bajč
Bátorove Kosihy
Bodza
Bodzianske Lúky
Brestovec
Búč
Chotín
Čalovec
Číčov
Dedina Mládeže
Dulovce
Holiare
Hurbanovo
Imeľ
Iža
Kameničná
Krížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Kravany n. Dunajom
Lipové
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Mudroňovo
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Patince
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Šrobárová
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Virt
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
PRIEMER
Komárno obec /km/
22,5
28,7
26,8
32,4
30,3
30,1
12
15,7
31,1
28,5
18,8
27
16,4
20,1
8,3
10,2
29,5
24,1
0
29,8
28,4
16,8
17,1
23,3
23,9
20,2
23,2
21,2
13,2
23,7
19,7
29,4
15,3
19,9
23,2
28,4
22,1
17,5
17,8
22,3
12,4
21,5
Komárno obec /min/
25
33
28
36
33
34
16
22
35
34
20
29
17
22
10
14
34
28
0
33
31
22
19
26
27
23
27
24
14
26
21
32
17
25
24
31
25
19
21
26
16
24,4
3
Nitra obec /km/
46,8
72,6
86
67,5
83
78,8
66,5
70
94,9
55
60,3
87,2
52,8
51,4
73
30,3
49,4
58,8
69,7
84,8
86,8
71,2
60,1
85,6
71,8
68
48,9
78,6
78
56,2
88,5
83,5
63,4
72,9
89,4
94,6
85,6
82,2
64,8
77,0
75,4
71,3
Nitra obec /min/
55
79
81
79
77
83
78
77
89
59
68
83
60
65
81
31
60
60
80
92
81
83
71
91
82
77
59
77
86
66
93
78
71
83
84
91
93
90
77
87
83
76,6
Komárno obec /eur/
1,3
1,55
1,8
2,2
2,0
1,9
0,7
1,1
1,0
1,55
1,1
1,8
1,0
1,3
0,7
0,9
1,9
1,3
0
1,95
2,1
1,1
1:55
1:31
1,3
1,9
1,55
1,55
1,0
1,8
1,3
1,95
1,3
1,1
1,55
0,95
1,3
1,3
1,1
1,55
0,85
1,3
bus/vlak
áno/áno
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno /áno
0
12
4
12,4
23,3
23,9
23,2
21,5
22,3
22,1
19,9
19,7
23,7
29,5
28,4
29,4
29,8
28,4
27
31,1
28,5
32,4
30,3
30,1
28,7
26,8
24,1
23,2
21,2
20,2
20,1
17,5
17,8
15,3
13,2
16,8
17,1
16,4
18,8
20,00
15,7
22,5
30,00
8,3
10,2
10,00
Bajč
Bátorove Kosihy
Bodza
Bodzianske Lúky
Brestovec
Búč
Chotín
Čalovec
Číčov
Dedina Mládeže
Dulovce
Holiare
Hurbanovo
Imeľ
Iža
Kameničná
Krížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Kravany n. Dunajom
Lipové
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Mudroňovo
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Patince
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Šrobárová
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Virt
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
PRIEMER
[Faktor č. 2 Komárno - grafy]
Vzdialenosť z obce do okresu Komárno
50,00
40,00
0,00
30,3
40,00
Bajč
Bátorove Kosihy
Bodza
Bodzianske Lúky
Brestovec
Búč
Chotín
Čalovec
Číčov
Dedina Mládeže
Dulovce
Holiare
Hurbanovo
Imeľ
Iža
Kameničná
Krížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Kravany n. Dunajom
Lipové
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Mudroňovo
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Patince
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Šrobárová
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Virt
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
PRIEMER
60,00
55
48,9
5
60,1
58,8
89,4
94,6
85,6
82,2
77
75,4
71,3
64,8
72,9
94,9
88,5
83,5
78,6
78
85,6
84,8
86,8
87,2
86
83
78,8
71,8
68
71,2
69,7
63,4
56,2
49,4
73
66,5
70
67,5
60,3
80,00
72,6
100,00
52,8
51,4
46,8
Vzdialenosť z obce do Nitry
120,00
20,00
0,00
Faktor č. 2 Levice
[Faktor č. 2 Levice - tabuľka]
Obec
Bajka
Bátovce
Beša
Bielovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Čaka
Čata
Demandice
Devičany
Dolný Seč
Dolné Semerovce
Dolný Pial
Domadice
Drženice
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Hontianske Trsťany
Horná Seč
Horné Semerovce
Horné Turovce
Horný Pial
Hokovce
Hronovce
Hronské Kľačany
Hronské Kosihy
Iňa
Ipeľské Úľany
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Krškany
Kubáňovo
Kukučínov
Kura ľany
Levice
Lok
Levice obec /km/
Levice obec /min/
13,3
15,4
19,7
39
20,2
15,1
15,5
10,5
29,1
40,0
21,0
16,3
16
18
22
40
22
17
19
17
34
45
22
24
9
29
22
22
18
36
34
19
25
8
30
44
17
32
37
9
12
20
49
40
25
22
18
18
45
19
11
31
28
41
0
16
7,5
27,5
18,9
19,9
14,4
31
33,7
14,0
21,7
5,5
30,2
40,9
15,9
32,6
34,0
5,7
6,7
16
48
35,9
21,8
18
13,4
13,4
37,4
15,1
7,9
29,8
20,4
34,7
0
13,2
6
Nitra obec /km/
43,8
59,2
35
81,5
64
58,9
59,3
51,6
53,2
80,5
63,5
61,5
42,1
70
39,2
63,7
59,0
57,5
76,2
58,4
65,5
39,4
72,8
83,5
35,4
75,2
64,5
53
52,5
33,1
90,6
78,4
65,6
35
51,8
38
63,9
41,1
51,7
72,4
62,5
61,1
44,5
35,3
Nitra obec /min/
Levice obec /eur/
50
65
43
83
69
65
66
53
66
79
66
64
48
72
48
70
63
69
77
62
72
45
74
87
44
76
71
53
53
40
92
84
72
45
57
43
79
38
58
75
67
75
50
43
1,0
1,1
1,3
1,95
1,85
1
1,1
0,7
1,8
1,38
1,3
1,1
0,7
1,55
1,3
1,65
1,0
1,95
2,35
1,0
1,3
0,6
1,8
3,1
0,6
1,95
2,15
0,6
0,7
1,0
3,8
2,18
1,3
1,1
1,0
0,7
2,35
1,0
0,6
2,4
1,3
2,35
0
1
bus/vlak
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
Lontov
Lula
Málaš
Malé Kozmálovce
Malé Ludince
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Nýrovce
Ondrejovce
Pastovce
Pečenice
Plášťovce
Plavé Vozokany
Podlužany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Sazdice
Sikenica
Slatina
Starý Hrádok
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tehla
Tekovské Lužany
Tekovský Hrádok
Tlmače
Tupá
Turá
Uhliská
Veľké Kozmálovce
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Vyšné nad Hronom
Zalaba
Zbrojníky
Želiezovce
Žemberovce
Žemliare
PRIEMER
28,4
21,3
25,8
13,7
31,9
8,8
9,7
13,1
30,6
16,0
43,2
18
40,6
25,8
4,9
37,6
23,5
10,5
17,1
26,5
21
33,8
10,9
8,6
37,3
29,5
22,1
18,4
19,8
12,9
10,9
30,3
16
28,2
9,9
35,9
37,9
13,2
32,2
9,6
35,2
16,8
29,1
13,8
12,1
21,7
37
25
31
16
42
13
16
15
37
19
43
22
42
31
9
42
27
14
19
28
29
35
15
14
38
39
23
20
24
15
13
31
19
30
13
42
39
15
35
12
46
24
32
16
15
25,2
7
70,5
32,5
56,3
40,4
69,0
51,4
55,7
39,9
61,1
43,4
84,8
61,8
83,2
48,9
63,5
68,1
65,5
48,4
60,9
69
63,1
76,3
53,9
45
79,8
71,6
52,6
30,2
50,3
50,3
45,3
72,9
46,5
66,3
47,5
62,3
80,4
32,2
74,8
44,3
72,3
58,9
59,6
57,6
46,7
58,0
65
39
65
46
77
59
58
46
70
54
86
69
85
58
72
75
68
48
67
72
68
78
60
55
81
78
57
36
57
57
45
74
53
68
48
76
82
37
78
50
81
63
65
63
53
63,1
2,25
1,3
1,65
1
2,65
0,7
0,85
0,85
2,5
1
3,05
1,3
2,85
1,8
0,6
1,95
1,55
0,85
1,1
1,9
1,55
2,4
0,85
0,7
1,95
2,5
1,3
1,1
1,1
0,85
0,85
1,8
1
1,55
0,7
2,4
2,5
0,85
1,8
0,7
1,58
1,1
1,55
1
0,85
1,4
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
0
4,9
8
9,6
13,8
12,1
21
21,7
29,1
37,3
37,6
35,2
43,2
40,6
35,9
37,9
33,8
32,2
30,3
29,5
30,6
28,2
26,5
25,8
34,7
31,9
29,8
40,9
40
37,4
35,9
33,7
32,6
34
30,2
31
28,4
25,8
23,5
21,3
20,4
21,8
22,1
18,4
19,8
16,8
16
13,2
12,9
10,9
18
17,1
16
13,1
13,7
10,9
9,9
8,6
18
15,1
13,2
10,5
8,8
9,7
7,9
16
15,9
21,7
27,5
29,1
39
48
50,00
13,4
13,4
14
14,4
21
18,9
19,9
16,3
15,1
15,5
30,00
5,7
6,7
10,5
20,2
19,7
40,00
5,5
7,5
10,00
13,3
15,4
20,00
Bajka
Bátovce
Beša
Bielovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Čaka
Čata
Demandice
Devičany
Dolný Seč
Dolné Semerovce
Dolný Pial
Domadice
Drženice
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Hontianske Trsťany
Horná Seč
Horné Semerovce
Horné Turovce
Horný Pial
Hokovce
Hronovce
Hronské Kľačany
Hronské Kosihy
Iňa
Ipeľské Úľany
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Krškany
Kubáňovo
Kukučínov
Kura ľany
Levice
Lok
Lontov
Lula
Málaš
Malé Kozmálovce
Malé Ludince
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Nýrovce
Ondrejovce
Pastovce
Pečenice
Plášťovce
Plavé Vozokany
Podlužany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Sazdice
Sikenica
Slatina
Starý Hrádok
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tehla
Tekovské Lužany
Tekovský Hrádok
Tlmače
Tupá
Turá
Uhliská
Veľké Kozmálovce
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Vyšné nad Hronom
Zalaba
Zbrojníky
Želiezovce
Žemberovce
Žemliare
PRIEMER
[Faktor č. 2 Levice - grafy]
Vzdialenosť obce do okresu Levice
0,00
39,4
9
32,2
30,2
32,5
46,7
44,3
47,5
46,5
50,3
50,3
45,3
62,3
58
72,3
74,8
80,4
79,8
72,9
66,3
84,8
83,2
76,3
71,6
69
63,1
60,9
63,5
68,1
65,5
58,9
59,6
57,6
52,6
69
61,8
61,1
53,9
48,4
45
56,3
90,6
83,5
78,4
72,4
70,5
63,9
65,6
62,5
61,1
51,4
55,7
48,9
43,4
39,9
51,8
51,7
44,5
40,4
35,3
41,1
38
53
52,5
75,2
72,8
76,2
80,5
81,5
100,00
35
33,1
64,5
58,4
65,5
63,7
59
57,5
70
63,5
61,5
64
58,9
59,3
59,2
51,6
53,2
60,00
39,2
42,1
43,8
80,00
35,4
35
40,00
Bajka
Bátovce
Beša
Bielovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Čaka
Čata
Demandice
Devičany
Dolný Seč
Dolné Semerovce
Dolný Pial
Domadice
Drženice
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Hontianske Trsťany
Horná Seč
Horné Semerovce
Horné Turovce
Horný Pial
Hokovce
Hronovce
Hronské Kľačany
Hronské Kosihy
Iňa
Ipeľské Úľany
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Krškany
Kubáňovo
Kukučínov
Kura ľany
Levice
Lok
Lontov
Lula
Málaš
Malé Kozmálovce
Malé Ludince
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Nýrovce
Ondrejovce
Pastovce
Pečenice
Plášťovce
Plavé Vozokany
Podlužany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Sazdice
Sikenica
Slatina
Starý Hrádok
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tehla
Tekovské Lužany
Tekovský Hrádok
Tlmače
Tupá
Turá
Uhliská
Veľké Kozmálovce
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Vyšné nad Hronom
Zalaba
Zbrojníky
Želiezovce
Žemberovce
Žemliare
PRIEMER
Vzdialenosť z obce do Nitry
120,00
20,00
0,00
Faktor č. 2 Nitra
[Faktor č. 2 Nitra - tabuľka]
Obec
Alekšince
Báb
Babindol
Bádice
Branč
Cabaj - Čápor
Čab
Čakajovce
Čechynce
Čeľadice
Čifáre
Dolné Lefantovce
Dolné Obdokovce
Golianovo
Horné Lefantovce
Hosťová
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Jelšovce
Kapince
Klasov
Kolíňany
Lehota
Lúčnica nad Žitavou
Ľudovítová
Lukáčovce
Lužianky
Malé Chyndice
Malé Zálužie
Malý Cetín
Malý Lapáš
Melek
Mojmírovce
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Paňa
Podhorany
Pohranice
Poľný Kesov
Nitra - obec
/km/
17,8
21,4
13,4
15,7
14,0
10,3
16
9
11,3
15,4
26,8
17,3
13,1
11,6
19,1
11,8
19
10,2
11,7
14
10,9
20,8
15,3
10,5
10,2
23,2
13,2
22,1
9,8
21,4
18,4
13,8
9,8
25,7
15,6
0
3,8
22,7
16,5
18,9
13,6
9,5
21,2
Nitra obec /min/
20
19
18
21
19
14
21
13
18
22
31
20
19
17
24
17
25
15
18
16
14
28
21
13
11
28
18
25
13
27
24
22
16
31
22
0
9
28
22
28
19
14
30
10
Nitra obec /km/
17,8
21,4
13,4
15,7
14,0
10,3
16
9
11,3
15,4
26,8
17,3
13,1
11,6
19,1
11,8
19
10,2
11,7
14
10,9
20,8
15,3
10,5
10,2
23,2
13,2
22,1
9,8
21,4
18,4
13,8
9,8
25,7
15,6
0
3,8
22,7
16,5
18,9
13,6
9,5
21,2
Nitra obec /min/
20
19
18
21
19
14
21
13
18
22
31
20
19
17
24
17
25
15
18
16
14
28
21
13
11
28
18
25
13
27
24
22
16
31
22
0
9
28
22
28
19
14
30
Nitra obec /eur/
1,0
1,0
1,0
1,3
0,85
0,7
1,05
0,85
0,85
1,0
1,55
1,1
1,0
0,85
1,3
0,9
1,1
0,7
0,85
1,0
0,6
1,3
1,1
0,85
0,7
2,0
1,0
1,3
0,7
1,7
1,3
1,0
0,9
1,8
1,0
0
0,7
1,9
1,1
1,1
1,0
0,7
1,3
bus/vlak
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
Rišňovce
Rumanová
Svätoplukovo
Štefanovičová
Štitáre
Šurianky
Tajná
Telince
Veľká Dolina
Veľké Chyndice
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Veľký Lapáš
Vinodol
Vráble
Výčapy - Opatovce
Zbehy
Žirany
Žitavce
PRIEMER
18,5
23,7
12,6
20
8,6
15,9
25,4
25,1
20,8
19,7
14,2
15,9
9
20,1
20,4
14,5
11,5
13
25,2
15,8
19
23
19
27
11
21
32
30
25
24
16
24
14
31
24
19
16
16
30
20,5
11
18,5
23,7
12,6
20
8,6
15,9
25,4
25,1
20,8
19,7
14,2
15,9
9
20,1
20,4
14,5
11,5
13
25,2
15,8
19
23
19
27
11
21
32
30
25
24
16
24
14
31
24
19
16
16
30
20,5
1,15
1,8
0,85
1,3
0,7
1,0
1,85
1,55
1,1
1,65
0,85
1,0
0,85
1,3
1,3
1,1
0,7
0,85
2,15
1,1
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
12
0
3,8
9
8,6
14,2
15,9
15,8
20,1
20,4
20,8
19,7
20
25,2
25,4
25,1
21,2
18,5
23,7
15,9
12,6
25,7
22,7
21,4
18,4
22,1
16,5
18,9
13,6
26,8
23,2
20,8
19
19,1
15,6
13,8
14,5
11,5
13
9,5
9,8
13,2
10,5
10,2
15,3
10,2
11,7
14
10,9
11,8
17,3
15,4
13,1
11,6
11,3
13,4
15,7
14
10,3
16
30,00
9,8
9
10,00
17,8
21,4
20,00
Alekšince
Báb
Babindol
Bádice
Branč
Cabaj - Čápor
Čab
Čakajovce
Čechynce
Čeľadice
Čifáre
Dolné Lefantovce
Dolné Obdokovce
Golianovo
Horné Lefantovce
Hosťová
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Jelšovce
Kapince
Klasov
Kolíňany
Lehota
Lúčnica nad Žitavou
Ľudovítová
Lukáčovce
Lužianky
Malé Chyndice
Malé Zálužie
Malý Cetín
Malý Lapáš
Melek
Mojmírovce
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Paňa
Podhorany
Pohranice
Poľný Kesov
Rišňovce
Rumanová
Svätoplukovo
Štefanovičová
Štitáre
Šurianky
Tajná
Telince
Veľká Dolina
Veľké Chyndice
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Veľký Lapáš
Vinodol
Vráble
Výčapy - Opatovce
Zbehy
Žirany
Žitavce
PRIEMER
[Faktor č. 2 Nitra - grafy]
Vzdialenosť obce od okresu Nitra
50,00
40,00
0,00
Faktor č. 2 Nové Zámky
[Faktor č. 2 Nové Zámky - tabuľka]
Obec
Andovce
Bajtava
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Chľaba
Čechy
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Leľa
Lipová
Ľubá
Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nána
Nová Vieska
Nové Zámky
Obid
Palárikovo
Pavlová
Nové
Zámky obec /km/
6,3
58,3
10,4
34,6
43,1
14,6
44,6
13,2
48,2
62,1
21,4
23,7
30,1
19,6
22,4
8,5
32,4
21,5
19,6
20,1
53,9
46,2
44,8
28,8
20,7
20,3
13,7
60,3
18,2
41,5
51,3
49,2
26,7
30,9
22,2
43,1
49,5
28,3
0
49
13,8
50,6
Nové
Zámky obec /min/
11
60
14
40
45
19
54
19
53
67
26
28
33
25
30
13
33
26
26
22
55
50
49
33
23
24
14
63
21
46
57
54
33
36
25
46
50
30
0
50
18
56
13
Nitra obec /km/
44,5
89,8
35,8
42,2
81,8
44,7
73,8
51,1
76
101
59,3
24,2
46,2
39,7
60,2
46,4
71,2
37,3
57,5
30,1
92,6
78,0
83,5
28,6
58,5
20,5
51,9
91,8
26,7
80,2
83,1
87,4
31,5
26,6
30,6
81,8
88,2
67,0
40
87,7
36,4
79,1
Nitra obec /min/
53
98
42
51
87
52
82
59
90
110
66
35
56
46
69
52
76
43
66
31
97
97
91
35
63
29
57
101
35
88
94
96
37
32
39
88
92
73
48
92
44
92
Nové
Zámky obec /eur/
0,6
0,9
0,4
1,95
1,6
1,0
2,7
1,0
2,1
2,72
1,3
1,5
1,95
1,4
1,3
0,7
2,05
0,8
1,3
1,3
2,6
2,72
2,55
1,55
1,65
1,1
1,0
3,24
1,3
2,2
2,92
4,5
1,4
1,55
1,3
2,35
3,3
1,95
0
2,4
0,85
3,55
bus/vlak
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
Podhájska
Pozba
Radava
Rastislavice
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Šarkan
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Vlkas
Zemné
PRIEMER
27,9
31,5
27,3
23,2
28,5
61,5
18,3
54,9
25,5
40,0
36,9
50,0
13,9
30,6
15,0
19,4
20,7
23,6
24,7
18,4
30,8
32
36
30
26
33
60
23
60
30
41
42
51
17
36
17
24
27
28
30
21
34,5
14
39,5
39,1
40,4
24,5
64,2
85,0
56,1
76,2
64,3
68,8
75,6
88,7
30,6
35,8
35,2
34,2
45,1
17,5
34,2
56,6
56,1
48
47
50
34
75
93
63
86
72
80
84
93
37
42
37
44
55
25
40
60
63,7
1,1
1,8
1,1
1,3
1,55
4,4
1,0
3,9
0,8
2,65
1,75
2,6
1,0
1,8
1,0
1,1
1,6
1,3
1,3
1,1
1,8
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
0
20,00
15
15
25,5
19,4
20,7
23,6
24,7
18,4
13,9
28,3
30,8
30,6
27,9
31,5
27,3
23,2
28,5
18,3
13,8
43,1
53,9
50
54,9
50,6
49
49,5
51,3
49,2
46,2
44,8
41,5
40
36,9
32,4
30,1
26,7
30,9
22,2
18,2
13,7
20,7
20,3
21,5
19,6
20,1
19,6
22,4
28,8
30,00
21,4
23,7
48,2
44,6
43,1
50,00
13,2
40,00
34,6
61,5
60,3
62,1
58,3
60,00
14,6
10,4
70,00
8,5
6,3
10,00
Andovce
Bajtava
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Chľaba
Čechy
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Leľa
Lipová
Ľubá
Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nána
Nová Vieska
Nové Zámky
Obid
Palárikovo
Pavlová
Podhájska
Pozba
Radava
Rastislavice
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Šarkan
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Vlkas
Zemné
PRIEMER
[Faktor č.2 Nové Zámky - grafy]
Vzdialenosť obce od okresu Nové Zámky
0,00
16
37,3
34,2
45,1
39,5
39,1
40,4
36,4
40
64,2
56,6
56,1
91,8
83,5
87,7
81,8
88,2
88,7
85
79,1
101
92,6
80,2
83,1
87,4
78
76,2
64,3
68,8
75,6
56,1
76
89,8
81,8
73,8
71,2
67
58,5
57,5
60,2
59,3
51,9
46,4
46,2
39,7
30,6
35,8
35,2
34,2
24,5
17,5
20,00
31,5
26,6
30,6
26,7
20,5
28,6
60,00
51,1
44,7
80,00
30,1
24,2
44,5
100,00
35,8
42,2
40,00
Andovce
Bajtava
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Chľaba
Čechy
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Leľa
Lipová
Ľubá
Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nána
Nová Vieska
Nové Zámky
Obid
Palárikovo
Pavlová
Podhájska
Pozba
Radava
Rastislavice
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Šarkan
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Vlkas
Zemné
PRIEMER
Vzdialenosť obce od Nitry
120,00
0,00
Faktor č.2 Šaľa
[Faktor č. 2 Šaľa - tabuľka]
Obec
Diakovce
Dlhá nad Váhom
Hájske
Horná Kráľová
Kráľová nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
PRIEMER
Šaľa -obec
/km/
Šaľa - obec
/min/
4,6
3,6
17,5
13
4,2
11,2
17,8
13,5
0
7,7
5,7
15,1
14,9
9,9
8
7
26
20
8
17
20
19
0
13
8
16
15
13,6
17
Nitra obec /km/
32
37
26,5
17
31,6
19,1
45,9
31,6
28
35
23,8
43,1
43
31,8
Nitra obec /min/
39
31
25
29
38
25
50
38
31
43
28
47
47
36,2
Šaľa -obec
/eur/
0,55
0,60
1,30
1,00
0,60
1,00
1,30
1,00
0,00
0,60
0,40
1,10
0,85
0,8
bus/vlak
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
18
PRIEMER
9,9
14,9
17,8
Žihárec
5,7
7,7
13,5
11,2
15,1
0,00
Vlčany
Trnovec nad Váhom
0
10,00
Tešedíkovo
Šaľa
Selice
4,2
13
17,5
50,00
Neded
Močenok
Kráľová nad Váhom
Horná Kráľová
3,6
4,6
20,00
Hájske
Dlhá nad Váhom
Diakovce
[Faktor č. 2 Šaľa - grafy]
Vzdialenosť obce od okresu Šaľa
40,00
30,00
19
31,8
35
PRIEMER
43
23,8
28
31,6
45,9
Žihárec
0,00
43,1
10,00
Vlčany
Trnovec nad Váhom
Tešedíkovo
Šaľa
Selice
19,1
31,6
37
50,00
Neded
Močenok
Kráľová nad Váhom
17
20,00
Horná Kráľová
26,5
30,00
Hájske
32
40,00
Dlhá nad Váhom
Diakovce
Vzdialenosť obce od Nitry
Faktor č. 2 Topoľčany
[Faktor č. 2 Topoľčany - tabuľka]
Topoľčany
-obec /km/
Topoľčany
-obec /min/
Ardanovce
24,3
28
Belince
14,6
Biskupová
22,6
Blesovce
Bojná
Obec
Chrabrany
Nitra obec /km/
Nitra obec /min/
Topoľčany
-obec /eur/
35,8
47
1,55
18
20,3
25
1
áno/nie
26
21,5
28
1,9
áno/áno
14,7
18
37
48
1,45
áno/nie
11,4
13
46,8
51
0,85
áno/nie
6
7
32,5
35
0,6
áno/áno
bus/vlak
áno/nie
Čeľadince
7,8
10
28,1
29
0,7
áno/nie
Čermany
20,6
25
22,1
29
1,3
áno/nie
Dvorany nad Nitrou
11,5
15
24,1
31
0,85
áno/nie
Hajná Nová Ves
13,9
18
33,4
43
1
áno/nie
Horné Chlebany
6,8
9
41,7
44
0,6
áno/nie
15,9
18
25
32
1
áno/nie
11,3
17,6
13
32,5
39
0,85
áno/nie
21
17,4
21
0,9
áno/nie
5,6
10
40,9
48
0,6
áno/nie
Kamanová
13,8
17
21,1
26
0,6
áno/áno
Koniarovce
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Jacovce
18,3
22
16,6
20
0,8
áno/áno
Kovarce
10
14
26,4
29
0,85
áno/nie
Krnča
8,2
12
37
40
0,6
áno/nie
Krtovce
15
19
32,1
41
1
áno/nie
Krušovce
4,9
7
40,1
45
0,6
áno/áno
Kuzmice
6
11
40,9
48
0,7
áno/nie
Lipovník
15
17
37,3
46
1
áno/nie
Ludanice
10,4
13
24,7
32
0,7
áno/áno
Lužany
14,8
17
29,1
38
1
áno/nie
Malé Ripňany
21,4
26
23,6
32
1,65
áno/áno
Nemčice
5,3
8
38,7
45
0,6
áno/nie
Nemečky
15,3
22
50,6
60
1
áno/nie
Nitrianska Blatnica
18,8
22
34,2
44
1,3
áno/nie
8,7
11
29,4
32
0,7
áno/nie
Nitrianska Streda
Norovce
11,2
15
46,1
50
1,2
áno/nie
Oponice
13,3
15
22,6
24
1
áno/nie
Orešany
27,1
32
33,3
44
1,3
áno/nie
Podhradie
16,6
25
52
62
1
áno/nie
Prašice
11,6
18
46,9
55
0,85
áno/nie
Práznovce
3,5
6
36,8
40
1,2
áno/nie
Preseľany
16,2
20
19
24
1
áno/áno
Radošina
21,7
25
33,2
44
1,3
áno/nie
Rajčany
8
10
42,9
46
0,7
áno/nie
Solčany
4
6
31,9
33
0,6
áno/nie
20
9,4
13
44,3
48
0,7
áno/nie
Súlovce
15,3
19
25,4
30
1,4
áno/nie
Svrbice
26,7
32
35,2
47
1,3
áno/nie
Šalgovce
25,8
30
35,7
47
1,55
áno/nie
9,8
16
45,1
33
0,85
áno/nie
Topoľčany
0
0
35,9
40
0
áno/áno
Tovarníky
2,8
5
38,1
43
0,55
áno/nie
11,9
19
47,3
56
0,85
áno/nie
7,9
11
36
41
0,7
áno/nie
Veľké Dvorany
12,3
16
39,4
50
1,4
áno/nie
Veľké Ripňany
18,5
21
26,3
36
1,85
áno/áno
Velušovce
11,2
17
46,5
55
1,25
áno/nie
Vozokany
16,9
20
52,1
45
1
áno/nie
Závada
12,7
20
46,9
55
0,85
áno/nie
13,1
16,6
34,4
40,3
1,0
Solčianky
Tesáre
Tvrdomestice
Urmince
PRIEMER
21
22
0
3,5
5,3
2,8
15,3
14,8
15
7,9
12,3
12,7
13,1
11,2
16,2
21,7
16,9
18,5
15,3
11,9
9,8
9,4
11,6
21,4
18,8
16,6
8,7
11,2
13,3
10,4
15
18,3
26,7
25,8
27,1
24,3
22,6
20,6
17,6
15,9
13,8
11,3
11,5
13,9
14,7
11,4
10
8,2
8
5,6
4,9
6
4
7,8
10,00
6,8
6
20,00
14,6
30,00
Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Chrabrany
Čeľadince
Čermany
Dvorany nad Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
Kuzmice
Lipovník
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Podhradie
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce
Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany
Závada
PRIEMER
[Faktor č. 2 Topoľčany - grafy]
Vzdialenosť obce od okresu Topoľčany
50,00
40,00
0,00
25
23
19
38,7
26,3
25,4
44,3
42,9
52
46,9
46,1
50,6
34,4
46,5
52,1
46,9
45,1
35,9
38,1
47,3
36
39,4
35,2
35,7
31,9
33,2
36,8
33,3
34,2
29,4
24,7
29,1
23,6
37
32,1
40,1
40,9
37,3
60,00
22,6
41,7
46,8
40,9
37
35,8
32,5
21,1
16,6
26,4
17,4
20,00
32,5
28,1
22,1
24,1
33,4
20,3
21,5
40,00
Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Chrabrany
Čeľadince
Čermany
Dvorany nad Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
Kuzmice
Lipovník
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Podhradie
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce
Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany
Závada
PRIEMER
Vzdialenosť obce od Nitry
100,00
80,00
0,00
Faktor č. 2 Zlaté Moravce
[Faktor č. 2 Zlaté Moravce - tabuľka]
Obec
Zlaté
Mravce obec /km/
Zlaté
Mravce obec /min/
Nitra obec /km/
Nitra obec /min/
Zlaté
Mravce obec /eur/
bus/vlak
10,8
12
19,5
19
1,0
áno/nie
9,8
13
23,8
22
0,7
áno/nie
Čaradice
17,9
21
15,4
22
2,4
áno/nie
Červený Hrádok
10,3
15
31,9
35
0,85
áno/nie
Čierne Kľačany
4,5
8
32,7
32
0,6
áno/nie
Hostie
9,9
14
40,5
42
0,7
áno/nie
Hosťovce
6,6
12
30,7
34
0,6
áno/nie
Jedľové Kostoľany
14,5
20
45,9
49
1,0
áno/nie
Kostoľany pod Tribečom
16,9
26
23,3
27
1,45
áno/nie
Ladice
13,9
20
20,3
21
1,4
áno/nie
Lovce
8,9
13
34,0
38
0,7
áno/nie
Machulince
4,5
7
34,8
36
0,6
áno/nie
Malé Vozokany
13
30,7
33
0,7
áno/nie
Mankovce
9,0
8,2
13
28,8
33
0,7
áno/nie
Martin nad Žitavou
3,9
8
27,1
29
0,55
áno/nie
Nemčiňany
9,9
14
35,2
38
1,0
áno/nie
Neverice
10,4
15
17,4
18
1,0
áno/nie
Nevidzany
12,7
20
28,0
36
1,0
áno/nie
Obyce
7,2
11
38,6
40
0,7
áno/nie
Skýcov
15,4
20
46,3
47
0,9
áno/nie
Sľažany
6,7
11
24,2
26
0,6
áno/nie
Slepčany
9,9
13
25,8
29
0,85
áno/áno
11,6
15
40,2
39
0,85
áno/nie
Tesárske Mlyňany
5,7
9
25,2
25
0,6
áno/áno
Topoľčianky
5,2
9
36,1
36
0,6
áno/nie
Velčice
9,9
15
27,4
30
0,7
áno/nie
Veľké Vozokany
7,6
11
32,6
36
0,7
áno/nie
10,2
15
29,2
31
0,7
áno/nie
9,4
12
38,0
36
0,7
áno/nie
0
0
30,3
30
0
áno/áno
Zlatno
13,0
18
33,4
38
0,85
áno/nie
Žikava
8,9
13
35,7
41
0,7
áno/nie
2,4
3
32,7
33
0,55
áno/nie
9,3
13,3
30,8
32,8
0,8
Beladice
Choča
Tekovské Nemce
Vieska nad Žitavou
Volkovce
Zlaté Moravce
Žitavany
PRIEMER
24
0,00
25
0
7,2
PRIEMER
Žitavany
Žikava
Zlatno
Zlaté Moravce
Volkovce
Vieska nad Žitavou
Veľké Vozokany
2,4
9,3
8,9
9,4
13
10,2
9,9
11,6
9,9
7,6
5,2
Topoľčianky
Velčice
5,7
6,7
Tesárske Mlyňany
Tekovské Nemce
Slepčany
Sľažany
Skýcov
Obyce
16,9
15,4
12,7
10,4
Neverice
Nevidzany
9,9
17,9
14,5
13,9
Nemčiňany
3,9
8,2
Mankovce
Martin nad Žitavou
9
4,5
8,9
9,9
10,3
Malé Vozokany
Machulince
Lovce
Ladice
Kostoľany pod…
Jedľové Kostoľany
6,6
4,5
10,00
Hosťovce
Hostie
Čierne Kľačany
Červený Hrádok
9,8
10,8
20,00
Čaradice
Choča
Beladice
[Faktor č. 2 Zlaté Moravce - grafy]
Vzdialenosť obce od okresu Zlaté Moravce
50,00
40,00
30,00
26
36,1
38
32,7
30,8
PRIEMER
35,7
33,4
30,3
29,2
32,6
27,4
46,3
40,2
38,6
Žitavany
Žikava
Zlatno
Zlaté Moravce
Volkovce
Vieska nad Žitavou
Veľké Vozokany
Velčice
Topoľčianky
Tesárske Mlyňany
25,2
25,8
Slepčany
Tekovské Nemce
24,2
28
Sľažany
Skýcov
Obyce
Nevidzany
Neverice
35,2
27,1
Martin nad Žitavou
Nemčiňany
28,8
Mankovce
45,9
40,5
34,8
34
30,7
17,4
20,3
30,7
Malé Vozokany
Machulince
Lovce
Ladice
Kostoľany pod…
Jedľové Kostoľany
Hosťovce
Hostie
32,7
Čierne Kľačany
0,00
31,9
40,00
Červený Hrádok
23,3
23,8
19,5
15,4
20,00
Čaradice
Choča
Beladice
Vzdialenosť obce od Nitry
100,00
80,00
60,00
Faktor č. 2 Nitriansky Kraj
[Faktor č. 2 Nitriansky kraj - tabuľka]
Obec
Bajč
Bátorove Kosihy
Bodza
Bodzianske Lúky
Brestovec
Búč
Chotín
Čalovec
Číčov
Dedina Mládeže
Dulovce
Holiare
Hurbanovo
Imeľ
Iža
Kameničná
Krížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Kravany n. Dunajom
Lipové
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Mudroňovo
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Patince
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Šrobárová
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Virt
Vrbová nad Váhom
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
Bajka
Bátovce
Okres obec /km/
22,5
28,7
26,8
32,4
30,3
30,1
12
15,7
31,1
28,5
18,8
27
16,4
20,1
8,3
10,2
29,5
24,1
0
29,8
28,4
16,8
17,1
23,3
23,9
20,2
23,2
21,2
13,2
23,7
19,7
29,4
15,3
19,9
23,2
28,4
22,1
17,5
17,8
22,3
12,4
13,3
15,4
Okres obec /min/
25
33
28
36
33
34
16
22
35
34
20
29
17
22
10
14
34
28
0
33
31
22
19
26
27
23
27
24
14
26
21
32
17
25
24
31
25
19
21
26
16
16
18
27
Nitra obec /km/
46,8
72,6
86
67,5
83
78,8
66,5
70
94,9
55
60,3
87,2
52,8
51,4
73
30,3
49,4
58,8
69,7
84,8
86,8
71,2
60,1
85,6
71,8
68
48,9
78,6
78
56,2
88,5
83,5
63,4
72,9
89,4
94,6
85,6
82,2
64,8
77,0
75,4
43,8
59,2
Nitra obec /min/
55
79
81
79
77
83
78
77
89
59
68
83
60
65
81
31
60
60
80
92
81
83
71
91
82
77
59
77
86
66
93
78
71
83
84
91
93
90
77
87
83
50
65
Okres obec /eur/
1,3
1,55
1,8
2,2
2,0
1,9
0,7
1,1
1,0
1,55
1,1
1,8
1,0
1,3
0,7
0,9
1,9
1,3
0
1,95
2,1
1,1
1:55
1:31
1,3
1,9
1,55
1,55
1,0
1,8
1,3
1,95
1,3
1,1
1,55
0,95
1,3
1,3
1,1
1,55
0,85
1,0
1,1
bus/vlak
áno/áno
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno /áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno /áno
áno /áno
áno/nie
áno/nie
Beša
Bielovce
Bohunice
Bory
Brhlovce
Čajkov
Čaka
Čata
Demandice
Devičany
Dolný Seč
Dolné Semerovce
Dolný Pial
Domadice
Drženice
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Hontianske Trsťany
Horná Seč
Horné Semerovce
Horné Turovce
Horný Pial
Hokovce
Hronovce
Hronské Kľačany
Hronské Kosihy
Iňa
Ipeľské Úľany
Ipeľský Sokolec
Jabloňovce
Jesenské
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Krškany
Kubáňovo
Kukučínov
Kura ľany
Levice
Lok
Lontov
Lula
Málaš
Malé Kozmálovce
Malé Ludince
Mýtne Ludany
Nová Dedina
19,7
39
20,2
15,1
15,5
10,5
29,1
40,0
21,0
16,3
7,5
27,5
18,9
19,9
14,4
31
33,7
14,0
21,7
5,5
30,2
40,9
15,9
32,6
34,0
5,7
6,7
16
48
35,9
21,8
18
13,4
13,4
37,4
15,1
7,9
29,8
20,4
34,7
0
13,2
28,4
21,3
25,8
13,7
31,9
8,8
9,7
22
40
22
17
19
17
34
45
22
24
9
29
22
22
18
36
34
19
25
8
30
44
17
32
37
9
12
20
49
40
25
22
18
18
45
19
11
31
28
41
0
16
37
25
31
16
42
13
16
28
35
81,5
64
58,9
59,3
51,6
53,2
80,5
63,5
61,5
42,1
70
39,2
63,7
59,0
57,5
76,2
58,4
65,5
39,4
72,8
83,5
35,4
75,2
64,5
53
52,5
33,1
90,6
78,4
65,6
35
51,8
38
63,9
41,1
51,7
72,4
62,5
61,1
44,5
35,3
70,5
32,5
56,3
40,4
69,0
51,4
55,7
43
83
69
65
66
53
66
79
66
64
48
72
48
70
63
69
77
62
72
45
74
87
44
76
71
53
53
40
92
84
72
45
57
43
79
38
58
75
67
75
50
43
65
39
65
46
77
59
58
1,3
1,95
1,85
1
1,1
0,7
1,8
1,38
1,3
1,1
0,7
1,55
1,3
1,65
1,0
1,95
2,35
1,0
1,3
0,6
1,8
3,1
0,6
1,95
2,15
0,6
0,7
1,0
3,8
2,18
1,3
1,1
1,0
0,7
2,35
1,0
0,6
2,4
1,3
2,35
0
1
2,25
1,3
1,65
1
2,65
0,7
0,85
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
Nový Tekov
Nýrovce
Ondrejovce
Pastovce
Pečenice
Plášťovce
Plavé Vozokany
Podlužany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Sazdice
Sikenica
Slatina
Starý Hrádok
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tehla
Tekovské Lužany
Tekovský Hrádok
Tlmače
Tupá
Turá
Uhliská
Veľké Kozmálovce
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Vyšné nad Hronom
Zalaba
Zbrojníky
Želiezovce
Žemberovce
Žemliare
Alekšince
Báb
Babindol
Bádice
Branč
Cabaj - Čápor
Čab
Čakajovce
Čechynce
Čeľadice
Čifáre
13,1
30,6
16,0
43,2
18
40,6
25,8
4,9
37,6
23,5
10,5
17,1
26,5
21
33,8
10,9
8,6
37,3
29,5
22,1
18,4
19,8
12,9
10,9
30,3
16
28,2
9,9
35,9
37,9
13,2
32,2
9,6
35,2
16,8
29,1
13,8
12,1
17,8
21,4
13,4
15,7
14,0
10,3
16
9
11,3
15,4
26,8
15
37
19
43
22
42
31
9
42
27
14
19
28
29
35
15
14
38
39
23
20
24
15
13
31
19
30
13
42
39
15
35
12
46
24
32
16
15
20
19
18
21
19
14
21
13
18
22
31
29
39,9
61,1
43,4
84,8
61,8
83,2
48,9
63,5
68,1
65,5
48,4
60,9
69
63,1
76,3
53,9
45
79,8
71,6
52,6
30,2
50,3
50,3
45,3
72,9
46,5
66,3
47,5
62,3
80,4
32,2
74,8
44,3
72,3
58,9
59,6
57,6
46,7
17,8
21,4
13,4
15,7
14,0
10,3
16
9
11,3
15,4
26,8
46
70
54
86
69
85
58
72
75
68
48
67
72
68
78
60
55
81
78
57
36
57
57
45
74
53
68
48
76
82
37
78
50
81
63
65
63
53
20
19
18
21
19
14
21
13
18
22
31
0,85
2,5
1
3,05
1,3
2,85
1,8
0,6
1,95
1,55
0,85
1,1
1,9
1,55
2,4
0,85
0,7
1,95
2,5
1,3
1,1
1,1
0,85
0,85
1,8
1
1,55
0,7
2,4
2,5
0,85
1,8
0,7
1,58
1,1
1,55
1
0,85
1,0
1,0
1,0
1,3
0,85
0,7
1,05
0,85
0,85
1,0
1,55
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
Dolné Lefantovce
Dolné Obdokovce
Golianovo
Horné Lefantovce
Hosťová
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Jelšovce
Kapince
Klasov
Kolíňany
Lehota
Lúčnica nad Žitavou
Ľudovítová
Lukáčovce
Lužianky
Malé Chyndice
Malé Zálužie
Malý Cetín
Malý Lapáš
Melek
Mojmírovce
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Paňa
Podhorany
Pohranice
Poľný Kesov
Rišňovce
Rumanová
Svätoplukovo
Štefanovičová
Štitáre
Šurianky
Tajná
Telince
Veľká Dolina
Veľké Chyndice
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Veľký Lapáš
Vinodol
Vráble
Výčapy - Opatovce
Zbehy
17,3
13,1
11,6
19,1
11,8
19
10,2
11,7
14
10,9
20,8
15,3
10,5
10,2
23,2
13,2
22,1
9,8
21,4
18,4
13,8
9,8
25,7
15,6
0
3,8
22,7
16,5
18,9
13,6
9,5
21,2
18,5
23,7
12,6
20
8,6
15,9
25,4
25,1
20,8
19,7
14,2
15,9
9
20,1
20,4
14,5
11,5
20
19
17
24
17
25
15
18
16
14
28
21
13
11
28
18
25
13
27
24
22
16
31
22
0
9
28
22
28
19
14
30
19
23
19
27
11
21
32
30
25
24
16
24
14
31
24
19
16
30
17,3
13,1
11,6
19,1
11,8
19
10,2
11,7
14
10,9
20,8
15,3
10,5
10,2
23,2
13,2
22,1
9,8
21,4
18,4
13,8
9,8
25,7
15,6
0
3,8
22,7
16,5
18,9
13,6
9,5
21,2
18,5
23,7
12,6
20
8,6
15,9
25,4
25,1
20,8
19,7
14,2
15,9
9
20,1
20,4
14,5
11,5
20
19
17
24
17
25
15
18
16
14
28
21
13
11
28
18
25
13
27
24
22
16
31
22
0
9
28
22
28
19
14
30
19
23
19
27
11
21
32
30
25
24
16
24
14
31
24
19
16
1,1
1,0
0,85
1,3
0,9
1,1
0,7
0,85
1,0
0,6
1,3
1,1
0,85
0,7
2,0
1,0
1,3
0,7
1,7
1,3
1,0
0,9
1,8
1,0
0
0,7
1,9
1,1
1,1
1,0
0,7
1,3
1,15
1,8
0,85
1,3
0,7
1,0
1,85
1,55
1,1
1,65
0,85
1,0
0,85
1,3
1,3
1,1
0,7
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
Žirany
Žitavce
Andovce
Bajtava
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Chľaba
Čechy
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Leľa
Lipová
Ľubá
Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nána
Nová Vieska
Nové Zámky
Obid
Palárikovo
Pavlová
Podhájska
Pozba
Radava
Rastislavice
Rúbaň
13
25,2
6,3
58,3
10,4
34,6
43,1
14,6
44,6
13,2
48,2
62,1
21,4
23,7
30,1
19,6
22,4
8,5
32,4
21,5
19,6
20,1
53,9
46,2
44,8
28,8
20,7
20,3
13,7
60,3
18,2
41,5
51,3
49,2
26,7
30,9
22,2
43,1
49,5
28,3
0
49
13,8
50,6
27,9
31,5
27,3
23,2
28,5
16
30
11
60
14
40
45
19
54
19
53
67
26
28
33
25
30
13
33
26
26
22
55
50
49
33
23
24
14
63
21
46
57
54
33
36
25
46
50
30
0
50
18
56
32
36
30
26
33
31
13
25,2
44,5
89,8
35,8
42,2
81,8
44,7
73,8
51,1
76
101
59,3
24,2
46,2
39,7
60,2
46,4
71,2
37,3
57,5
30,1
92,6
78,0
83,5
28,6
58,5
20,5
51,9
91,8
26,7
80,2
83,1
87,4
31,5
26,6
30,6
81,8
88,2
67,0
40
87,7
36,4
79,1
39,5
39,1
40,4
24,5
64,2
16
30
53
98
42
51
87
52
82
59
90
110
66
35
56
46
69
52
76
43
66
31
97
97
91
35
63
29
57
101
35
88
94
96
37
32
39
88
92
73
48
92
44
92
48
47
50
34
75
0,85
2,15
0,6
0,9
0,4
1,95
1,6
1,0
2,7
1,0
2,1
2,72
1,3
1,5
1,95
1,4
1,3
0,7
2,05
0,8
1,3
1,3
2,6
2,72
2,55
1,55
1,65
1,1
1,0
3,24
1,3
2,2
2,92
4,5
1,4
1,55
1,3
2,35
3,3
1,95
0
2,4
0,85
3,55
1,1
1,8
1,1
1,3
1,55
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Šarkan
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Vlkas
Zemné
Diakovce
Dlhá nad Váhom
Hájske
Horná Kráľová
Kráľová nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
Ardanovce
Belince
Biskupová
Blesovce
Bojná
Chrabrany
Čeľadince
Čermany
Dvorany nad Nitrou
Hajná Nová Ves
Horné Chlebany
Horné Obdokovce
Horné Štitáre
Hrušovany
Jacovce
Kamanová
Koniarovce
Kovarce
Krnča
Krtovce
Krušovce
61,5
18,3
54,9
25,5
40,0
36,9
50,0
13,9
30,6
15,0
19,4
20,7
23,6
24,7
18,4
4,6
3,6
17,5
13
4,2
11,2
17,8
13,5
0
7,7
5,7
15,1
14,9
24,3
14,6
22,6
14,7
11,4
6
7,8
20,6
11,5
13,9
6,8
15,9
11,3
17,6
5,6
13,8
18,3
10
8,2
15
4,9
60
23
60
30
41
42
51
17
36
17
24
27
28
30
21
8
7
26
20
8
17
20
19
0
13
8
16
15
28
18
26
18
13
7
10
25
15
18
9
18
13
21
10
17
22
14
12
19
7
32
85,0
56,1
76,2
64,3
68,8
75,6
88,7
30,6
35,8
35,2
34,2
45,1
17,5
34,2
56,6
32
37
26,5
17
31,6
19,1
45,9
31,6
28
35
23,8
43,1
43
35,8
20,3
21,5
37
46,8
32,5
28,1
22,1
24,1
33,4
41,7
25
32,5
17,4
40,9
21,1
16,6
26,4
37
32,1
40,1
93
63
86
72
80
84
93
37
42
37
44
55
25
40
60
39
31
25
29
38
25
50
38
31
43
28
47
47
47
25
28
48
51
35
29
29
31
43
44
32
39
21
48
26
20
29
40
41
45
4,4
1,0
3,9
0,8
2,65
1,75
2,6
1,0
1,8
1,0
1,1
1,6
1,3
1,3
1,1
0,55
0,60
1,30
1,00
0,60
1,00
1,30
1,00
0,00
0,60
0,40
1,10
0,85
1,55
1
1,9
1,45
0,85
0,6
0,7
1,3
0,85
1
0,6
1
0,85
0,9
0,6
0,6
0,8
0,85
0,6
1
0,6
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
Kuzmice
Lipovník
Ludanice
Lužany
Malé Ripňany
Nemčice
Nemečky
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Streda
Norovce
Oponice
Orešany
Podhradie
Prašice
Práznovce
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Solčianky
Súlovce
Svrbice
Šalgovce
Tesáre
Topoľčany
Tovarníky
Tvrdomestice
Urmince
Veľké Dvorany
Veľké Ripňany
Velušovce
Vozokany
Závada
Beladice
Choča
Čaradice
Červený Hrádok
Čierne Kľačany
Hostie
Hosťovce
Jedľové Kostoľany
Kostoľany pod Tribečom
Ladice
Lovce
Machulince
Malé Vozokany
Mankovce
Martin nad Žitavou
Nemčiňany
6
15
10,4
14,8
21,4
5,3
15,3
18,8
8,7
11,2
13,3
27,1
16,6
11,6
3,5
16,2
21,7
8
4
9,4
15,3
26,7
25,8
9,8
0
2,8
11,9
7,9
12,3
18,5
11,2
16,9
12,7
10,8
9,8
17,9
10,3
4,5
9,9
6,6
14,5
16,9
13,9
8,9
4,5
9,0
8,2
3,9
9,9
11
17
13
17
26
8
22
22
11
15
15
32
25
18
6
20
25
10
6
13
19
32
30
16
0
5
19
11
16
21
17
20
20
12
13
21
15
8
14
12
20
26
20
13
7
13
13
8
14
33
40,9
37,3
24,7
29,1
23,6
38,7
50,6
34,2
29,4
46,1
22,6
33,3
52
46,9
36,8
19
33,2
42,9
31,9
44,3
25,4
35,2
35,7
45,1
35,9
38,1
47,3
36
39,4
26,3
46,5
52,1
46,9
19,5
23,8
15,4
31,9
32,7
40,5
30,7
45,9
23,3
20,3
34,0
34,8
30,7
28,8
27,1
35,2
48
46
32
38
32
45
60
44
32
50
24
44
62
55
40
24
44
46
33
48
30
47
47
33
40
43
56
41
50
36
55
45
55
19
22
22
35
32
42
34
49
27
21
38
36
33
33
29
38
0,7
1
0,7
1
1,65
0,6
1
1,3
0,7
1,2
1
1,3
1
0,85
1,2
1
1,3
0,7
0,6
0,7
1,4
1,3
1,55
0,85
0
0,55
0,85
0,7
1,4
1,85
1,25
1
0,85
1,0
0,7
2,4
0,85
0,6
0,7
0,6
1,0
1,45
1,4
0,7
0,6
0,7
0,7
0,55
1,0
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
Neverice
Nevidzany
Obyce
Skýcov
Sľažany
Slepčany
Tekovské Nemce
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Velčice
Veľké Vozokany
Vieska nad Žitavou
Volkovce
Zlaté Moravce
Zlatno
Žikava
Žitavany
Obec
Komárno
Okres Komárno priemer
Levice
Okres Levice priemer
Nitra
Okres Nitra priemer
Nové Zámky
Okres Nové Zámky priemer
Šaľa
Okres Šaľa priemer
Topoľčany
Okres Topoľčany priemer
Zlaté Moravce
Okres Zlaté Moravce priemer
10,4
12,7
7,2
15,4
6,7
9,9
11,6
5,7
5,2
9,9
7,6
10,2
9,4
0
13,0
8,9
2,4
15
20
11
20
11
13
15
9
9
15
11
15
12
0
18
13
3
17,4
28,0
38,6
46,3
24,2
25,8
40,2
25,2
36,1
27,4
32,6
29,2
38,0
30,3
33,4
35,7
32,7
18
36
40
47
26
29
39
25
36
30
36
31
36
30
38
41
33
1,0
1,0
0,7
0,9
0,6
0,85
0,85
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0,85
0,7
0,55
Nitra obec /min/
Okres obec /eur/
Okres -obec
/km/
Okres obec /min/
Nitra obec /km/
0
21,5
0
21,7
0
15,8
0
30,8
0
9,9
0
13,1
0
9,3
0
24,4
0
25,2
0
20,5
0
34,5
0
13,6
0
16,6
0
13,3
69,7
71,3
44,5
58,0
0
15,8
40
56,1
28
31,8
35,9
34,4
30,3
30,8
34
80
76,6
50
63,1
0
20,5
48
63,7
31
36,2
40
40,3
30
32,8
0
1,3
0
1,4
0
1,1
0
1,8
0,00
0,8
0
1,0
0
0,8
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/nie
áno/áno
áno/nie
áno/nie
áno/nie
bus/vlak
áno /áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
áno/áno
35
0
0
0
0
9,9
9,3
10,00
Okres Zlaté Moravce
priemer
Zlaté Moravce
Okres Topoľčany
priemer
Topoľčany
Okres Šaľa priemer
Šaľa
Okres Nové Zámky
priemer
Nové Zámky
0
0
0
13,1
15,8
20,00
Okres Nitra priemer
Nitra
Okres Levice priemer
Levice
Okres Komárno priemer
Komárno
21,7
21,5
30,8
[Faktor č. 2 Nitriansky kraj - grafy]
Vzdialenosť mesta/obce od centra okresu
40,00
30,00
0,00
0
36
0,00
28
40
30,3
30,8
Okres Zlaté Moravce
priemer
34,4
Okres Topoľčany
priemer
Zlaté Moravce
35,9
31,8
Topoľčany
Okres Šaľa priemer
Šaľa
Okres Nové Zámky
priemer
Nové Zámky
Okres Nitra priemer
Nitra
Okres Levice priemer
Levice
15,8
20,00
44,5
56,1
58
71,3
40,00
Okres Komárno
priemer
60,00
69,7
80,00
Komárno
Vzdialenosť mesta/obce od centra kraja
100,00
37
Download

Sumar faktor 2 - nasa