T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI
BİRİNCİ SINIF
I. DÖNEM (GÜZ)
Dersin
Kodu
Dersin adı
İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına
DKT101
Genel Bakış
Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel
DKT103
Temelleri - I
Dil ve Konuşma Terapistleri için Temel
DKT105
Fizik ve Ses Fiziği
Dil ve Konuşma Terapistleri için İnsan
DKT107
Anatomisi
Dil ve Konuşma Terapistleri için İnsan
DKT109
Fizyolojisi
Dil ve Konuşma Terapistleri için
DKT111
Embriyoloji Bilgisi
Psikoloji
PSI131
TURK101 Türk Dili -I
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi -I
ATA101
İngilizce- I
ING101
RKUL101 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS
Kredisi
2
0
2
3
1
0
1
1
2
2
3
3
2
2
3
4
2
2
3
4
1
0
1
1
3
2
2
3
0
20
0
0
0
0
2
8
3
2
2
3
1
24
4
3
3
3
1
30
BİRİNCİ SINIF
II. DÖNEM (BAHAR)
Dersin
Kodu
DKT102
Dersin adı
Fonetik ve Fonetik Laboratuvarı
Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve
DKT104
Nörofizyolojisi
Konuşma Bilimi
DKT106
İşitme Bilimi
DKT108
Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel
DKT110
Temelleri -II
Pozitif Psikoloji
PSI239
Biyoistatistik
IST120
TURK102 Türk Dili –II
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi -II
ATA102
İngilizce II
ING102
RKUL102 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
2
Uygulama
2
Kredi
3
AKTS
Kredisi
3
3
0
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
0
2
2
2
3
2
2
3
0
23
0
0
0
0
0
2
8
2
3
2
2
3
1
27
3
3
3
3
3
1
30
İKİNCİ SINIF
III. DÖNEM (GÜZ)
Dersin
Kodu
DKT201
DKT203
DKT205
DKT207
DKT209
DKT211
DKT213
DKT215
DKT217
Dersin adı
Klinik Dilbilim I
Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji-I
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları-AğızYüz Anomalileri
Psikodilbilim: Kuramlar, Dil Edinimi ve
Gecikmiş Konuşma
Dil ve Konuşma Terapistleri için Çocuk
Sağlığı ve Nörolojisi
Uygulamalı Davranış Analizi
Kognitif Nörobilime Giriş
Dil ve Konuşma Terapistleri için
Araştırma Yöntemleri
Dil ve Konuşma Terapistleri için Halk
Sağlığı
Dil ve Konuşma Terapistleri için
Farmakoloji Bilgisi
Alan Seçmeli (1)
Alan Seçmeli (2)
COM145 İletişim Becerileri (ÜSEÇ)
RKUL201 Üniversite Kültürü
TOPLAM
DKT219
Teorik
2
2
Uygulama
0
2
Kredi
2
3
AKTS
Kredisi
2
3
3
0
3
3
2
2
3
3
3
0
3
3
1
2
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
1
0
1
1
1
0
1
1
2
2
2
0
25
0
0
0
2
8
2
2
2
1
29
2
2
3
1
30
İKİNCİ SINIF
IV. DÖNEM (BAHAR)
Dersin
Kodu
DKT202
DKT204
Dersin adı
Klinik Dilbilim II
Komputerize Konuşma Laboratuvarı
Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken
DKT206
Girişim
Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji II
DKT208
Klinik Fonoloji
DKT212
Nöro-dilbilim
DKT214
Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik
DKT216
Değerlendirme
Alan Seçmeli (3)
Alan Seçmeli (4)
Yaz Stajı I
DKT290
RPRO104 Girişimcilik ve Proje Kültürü
RKUL202 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
2
2
Uygulama
0
1
Kredi
2
2
AKTS
Kredisi
2
2
3
1
3
3
2
2
2
2
0
0
3
2
2
3
2
3
2
1
2
2
2
2
0
2
0
21
0
0
10
0
2
17
2
2
5
2
1
28
2
2
5
3
1
30
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. DÖNEM (GÜZ)
Dersin
Kodu
DKT301
DKT303
DKT305
DKT307
Dersin adı
Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları I
Akıcılık Bozuklukları I
Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar
Ses ve Yutma Bozukluklarına Giriş
Dil ve Konuşma Terapistleri için
DKT309
İlkyardım Bilgisi
Okul Çağı Dil Bozuklukları:
DKT311
Değerlendirme ve Terapi
Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve
DKT313
Apraksi
Alan Seçmeli (5)
Alan Seçmeli (6)
RKUL301 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
3
2
3
3
Uygulama
2
2
1
0
Kredi
4
3
4
3
AKTS
Kredisi
4
3
4
3
2
1
3
3
3
1
4
4
3
2
4
4
2
2
0
23
0
0
2
11
2
2
1
30
2
2
1
30
ÜÇÜNCÜ SINIF
VI. DÖNEM (BAHAR)
Dersin
Kodu
DKT302
DKT304
DKT306
Dersin adı
Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları II
Akıcılık Bozuklukları II
Ses Bozuklukları: Değerlendirme ve
Terapi
Dudak-Damak Yarıklı Olgularda Dil ve
DKT308
Konuşma Terapisi
Yutma Bozuklukları: Değerlendirme ve
DKT310
Terapi
Bilimsel, Tıbbi ve Mesleki Etik
DKT312
Rehabilitasyonun Temel İlkeleri
DKT314
Yaz Stajı II
DKT390
Alan Seçmeli (7)
Alan Seçmeli (8)
Alan Seçmeli (9)
RKUL302 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
2
2
Uygulama
1
2
Kredi
3
3
AKTS
Kredisi
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
2
1
0
2
2
2
0
19
0
0
10
0
0
0
2
21
2
1
5
2
2
2
1
30
2
1
5
2
2
2
1
30
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. DÖNEM (GÜZ)
Dersin
Kodu
Dersin adı
Dil ve Konuşma Terapisinde
Temel Görüntüleme ve Analiz
DKT401
Yöntemleri
Dil ve Konuşma Terapisinde
Elektrofizyoloji ve Elektroterapi
DKT403
Teknikleri
Bitirme Projesi
DKT411
DKT409* İleri Klinik Uygulama ve Staj III*
DKT410** İleri Klinik Uygulama ve Staj IV**
Seçimlik Staj (1)
Seçimlik Staj (2)
Seçimlik Staj (3)
Seçimlik Staj (4)
RKUL401 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS
Kredisi
2
2
3
3
2
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
2
12
12
4
4
4
4
2
2
8
8
2
2
2
2
1
2
10
10
3
3
3
3
1
6
34
24
30
Kredi
AKTS
Kredisi
DKT409* ve 410** derslerinden birisi seçilecektir.
DKT 409* dersini seçen öğrenciler - (USKOM) derslerini alacaklardır.
DKT 410** dersini seçen öğrenciler - (HASTANE) derslerini alacaklardır.
DÖRDÜNCÜ SINIF
VIII. DÖNEM (BAHAR)
Dersin
Kodu
Dersin adı
Dil - Konuşma Terapisinde Yaşam
Boyu Danışmanlık: Aile, Okul ve
DKT404
Klinik
Bitirme Projesi
DKT412
Terapi Programı, Materyal ve Ürün
DKT414
Geliştirme
DKT409* İleri Klinik Uygulama ve Staj III*
DKT410** İleri Klinik Uygulama ve Staj IV**
Seçimlik Staj (1)
Seçimlik Staj (2)
Seçimlik Staj (3)
Seçimlik Staj (4)
RKUL401 Üniversite Kültürü
TOPLAM
Teorik
Uygulama
2
2
3
3
0
2
2
2
0
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
12
12
4
4
4
4
2
38
8
8
2
2
2
2
1
24
10
10
3
3
3
3
1
30
DKT409* ve 410** derslerinden birisi seçilecektir.
DKT 409* dersini seçen öğrenciler - (USKOM) derslerini alacaklardır.
DKT 410** dersini seçen öğrenciler - (HASTANE) derslerini alacaklardır.
ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZETİ
(T)
(U)
(K)
Teori
Uygulama
Yerel Kredi
AKTS
140
145
217
240
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Dersin
Kodu
DKT223
DKT225
Dersin adı
Dil ve Konuşma Terapistleri için
Etkili Konuşma ve Diksiyon
Dil ve Konuşma Terapistleri için Ses
ve Müzik
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS
Kredisi
2
0
2
2
2
0
2
2
DKT227
Bireylerarası Etkileşim
2
0
2
2
DKT229
Biyoistatistik Uygulamaları
2
0
2
2
DKT222
Oyun ve Etkinlik Temelli Müdahale
2
0
2
2
DKT224
Özel Gereksinimli Bireyler
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
DKT 226
DKT228
DKT230
DKT321
DKT323
DKT325
DKT327
DKT329
DKT320
DKT322
DKT324
DKT326
Sözel Olmayan İletişim ve İşaret
Sistemleri
Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum
Bozuklukları
Bireyi Tanıma Teknikleri
İşitme Yetersizliklerinde Konuşma
Terapisi ve Rehabilitasyon
Zihinsel ve Çoklu Yetersizliklerde Dil
ve Konuşma Terapisi
Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler
Alternatif ve Destekleyici İletişim
Sistemleri ve Teknolojileri
Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıta
Dayalı Uygulamalara Genel Bakış
Pediyatrik Beslenme ve Yutma
Bozuklukları
Özgül Öğrenme Bozukluğu: Disleksi
ve Disgrafi
Otizmli Bireylerde Dil ve Konuşma
Terapisinde Özel Uygulamalar
Gerontoloji-Geriatri Bilimine Giriş
DKT328
DKT328
DKT427
Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle
Çalışma
İki ve Çok Dilli Kültürlerde Dil
Bozukluklarına Giriş
Tek Denekli Araştırmalara Genel
Bakış
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
2
2
ARY422
Nitel Araştırmalara Genel Bakış
2
0
2
2
BIY466
İnsan Genetiğine Giriş
2
0
2
2
SEÇİMLİK STAJ ALANLARI
Dersin
Kodu
DKT441
DKT442
DKT443
DKT444
DKT445
DKT446
DKT447
DKT448
DKT449
Dersin adı
Sesletim ve Sesbilgisi Bozuklukları
Stajı
Akıcılık Bozuklukları Stajı
Dudak-Damak Yarıklıkları-Baş Yüz
Anomalileri Stajı
Gecikmiş Dil ve Konuşma
Bozuklukları Stajı
Özel Eğitim Gerektiren Bireylere
Yönelik Dil ve Konuşma Terapisi
Stajı
Yutma Bozuklukları Stajı
Nöroloji Kliniği Dil ve Konuşma
Terapisi Stajı
KBB Kliniği Dil ve Konuşma Terapisi
Stajı
Eğitim Ortamlarında Dil ve Konuşma
Terapisi Stajı
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS
Kredisi
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
0
4
2
3
Download

Dil ve Konuşma Terapisi Ders Programı