 wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski
w chodzie sportowym na 20 km
 zawodniczka klubu PLKS Gwda Piła – trener dr Ignacy Krzewiński
 zawodniczka posiadająca mistrzowską klasę sportową
 w kadrze narodowej Polski seniorów
 uczestniczka imprez międzynarodowych
w chodzie sportowym na 20 km
 uczestniczka wielu imprez biegowych (bieg uliczny 10 km)
 twórca corocznej akcji w szkołach „Sport dobry na życie”
 studentka studiów II stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego
 masażystka, fizjoterapeutka, instruktor pływania dla osób
niepełnosprawnych
 instruktor odnowy biologicznej
a) prezentację użyczonych, otrzymanych reklam sponsora,
b) umieszczenie logo sponsora w widocznym tle odzieży sportowej (koszule startowe, dres,
czapka, koszulka wyjściowa),
c) umieszczenie logo sponsora na mojej stronie internetowej,
d) wymienianie nazwy sponsora w przypadku udzielania wywiadów w telewizji, radiu i prasie,
e) użyczenie własnego wizerunku w imprezach kulturalno-widowiskowych firmy, w czasie nie
kolidującym z zawodami i obozami sportowymi,
f) noszenie stroju sportowego z logo firmy na wszystkich zawodach sportowych
Bardzo często sama dla siebie jestem sponsorem i inwestuję w siebie.
Otrzymane pieniądze w pełni zostaną przeznaczone na:
JAK PRZEKAZAĆ
1% PODATKU?







wyjazdy obozowe, bilety i noclegi
na zawody sportowe, bilety i noclegi
na odżywki witaminy i minerały
sprzęt sportowy dresy, obuwie,
dietę
odnowę biologiczną
siłownię, basen, salę (przygotowanie treningowe
- zaplecze treningowe)
 lekarza fizjoterapeutę, psychologa, dietetyka
Wypełniając rozliczenie podatkowe zeznanie za
ostatni rok (PIT) wystarczy tylko w odpowiedniej
rubryce wpisać nazwę Fundacji, nr KRS oraz kwotę.
(Wpisana kwota nie może przekraczać 1% podatku
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.)
Fundacja Złotowianka
ul. Wojska Polskiego 2, 77-400 Złotów
KRS-0000308316
PIT-37
Wypełniając roczne zeznanie podatkowe za rok 2010 (PIT) wystarczy tylko
Dziękuję
zaoraz
pomoc!
w odpowiedniej rubryce wpisać
nr KRS
odpowiednią kwotę. (Wpisana
kwota nie może
przekraczać
1%
podatku
należnego,
wynikającego z zeznaJAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU
niana
podatkowego,
zaokrągleniu do
dziesiątek
groszy w dół.)
Fundację po
Złotowianka
dlapełnych
Justyny
Świerczyńskiej
0000308316
____ ZŁ ____ GR
PIT-36
Darowizna dla Justyny Świerczyńskiej Ś/2
0000308316
____ ZŁ ____ GR
Darowizna dla Justyny Świerczyńskiej Ś/2
Odpowiedni
formularz
można
ze strony:
www.fundacjazlotowianka.pl
Formularz
można
pobraćpobrać
ze strony:
www.fundacjazlotowianka.pl
MożnaFundację
także wesprzeć
Fundację
wpłacając
pieniądze na konto:
Można także wesprzeć
wpłacając
pieniądze
na konto:
SBL Zakrzewo 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
SBL Zakrzewo 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
www.justynaswierczynska.pl
FUNDACJA ZŁOTOWIANKA POSIADA STATUS
Projekt i druk ELSO, www.elso.pl
W zamian za pomoc w postaci sponsoringu mogę zaoferować:
Download

• wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w chodzie sportowym na