PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
Aktualizovaný zoznam schválených nákupcov mlieka
od 1. júna 2014
podľa Nariadenia vlády SR č. 294/2009 Z. z. o podmienkach prideľovania kvót mlieka, ktorí
môžu nakupovať surové kravské mlieko od výrobcov v rámci kvótového systému na území
Slovenskej republiky
Por.
číslo
1.
Evidenčné
číslo
nákupcu
NM 00206
2.
NM 00306
3.
NM 00406
4.
NM 00506
5.
NM 00706
6.
NM 00906
7.
NM 01306
8.
NM 01406
9.
NM 01606
10.
NM 01806
11.
NM 01906
12.
NM 02106
Schválený nákupca mlieka
(názov, adresa, IČO)
FARMA MAJCICHOV TRADE, s.r.o.
Majcichov 50, Majcichov 919 22
36 258 253
Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
SNP 376/7, Zvolenská Slatina 962 01
36 040 690
Odbytové družstvo sever, družstvo
Jána Milca 750/58, 010 01 Žilina
36 425 672
Tatranská mliekareň a.s.
Nad traťou 26, Kežmarok 060 01
31 654 363
MILEX GALANTA a.s.
Školská 2, Galanta 924 19
34 127 747
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 018 56
31 574 912
EUROMILK, a.s.
Bratislavská 41, Veľký Meder 932 15
36 241 873
Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o.
Selčianska 2, Selce 976 11
36 644 811
Bryndziareň, s.r.o.
SNP 105, Turčianske Teplice 039 01
31 614 558
RAJO a.s.
Studená 35, Bratislava 823 55
31 329 519
Kluknavská mliekareň – obchodno - odbytové družstvo
Jaklovce 640, Jaklovce 055 61
36 603 244
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Júrska cesta č. 2, Levice 934 01
31 412 271
Por.
číslo
13.
Evidenčné
číslo
nákupcu
NM 02406
14.
NM 02506
15.
NM 02606
16.
NM 02806
17.
NM 02906
18.
NM 03006
19.
NM 03106
20.
NM 03206
21.
NM 03306
22.
NM 03406
23.
NM 03806
24.
NM 04006
25.
NM 04107
26.
NM 04207
27.
NM 04407
28.
NM 04507
Schválený nákupca mlieka
(názov, adresa, IČO)
MILSY a.s.
Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01
31 412 572
ORAVA-MILK združenie
Leštiny 126, Leštiny 027 01
00 614 289
SENOBLE Central Europe, s.r.o.
T. G. Masaryka 8580, Zvolen 960 01
31 629 857
HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Poľná 1, Humenné 066 80
31 651 577
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Čapajevova 36, Prešov 080 46
17 147 786
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Lastomírska 1, Michalovce 071 01
31 651 321
Radošinka, s.r.o.
Nitrianska 512/108, Veľké Ripňany 956 07
35 940 361
ODM – odbytové družstvo mlieka
M. R. Štefánika 517/23, Myjava 907 01
36 338 222
OZM s.r.o.
Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou 045 01
36 590 673
AGROMA družstvo, družstvo
Banícka 16, Veľký Krtíš 990 01
36 052 973
Výrobno odbytové družstvo Mliečny východ
Masarykova 10/2717, Prešov 080 01
36 513 750
GEMILK družstvo
Veterná 1787/89, Rimavská Sobota 979 01
36 660 884
MilkContract, odbytové družstvo
Jasová č.736, Jasová 941 34
36 729 761
AGRO TAMI a.s.
Cabajská 10, Nitra 950 22
36 467 430
Gemermilk, odbytové družstvo
Hlavná 231, Dlhá Ves 049 55
36 789 496
Odbytové družstvo Čadca, družstvo
Kysucký Lieskovec 202, Kysucký Lieskovec 023 34
36 779 679
2
Por.
číslo
29.
Evidenčné
číslo
nákupcu
NM 04808
30.
NM 04908
31.
NM 05008
32.
NM 05208
33.
NM 05408
34.
NM 05508
35.
NM 05809
36.
NM 06009
37.
NM 06109
38.
NM 06210
39.
NM 06310
40.
NM 06411
41.
NM 06611
42.
NM 06711
43.
NM 06912
44.
NM 07012
Schválený nákupca mlieka
(názov, adresa, IČO)
Liptovské odbytové družstvo
Poľnohospodárska 1, Liptovský Mikuláš 031 01
44 021 097
Odbytové družstvo Orava, družstvo
Nemocničná 1, Dolný Kubín 026 01
44 037 554
Odbytové družstvo mlieko KOSTRIN
Rybany 5, Rybany 956 36
44 037 040
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo
Dopravná 14, Levice 934 01
44 054 998
SAVYN, odbytové družstvo
Liptovský Ondrej 126, Liptovský Ondrej 032 04
44 151 268
Mlieko Považie OOV – družstvo
Mestečko 1, Mestečko 020 52
44 059 159
Mliečne odbytové družstvo Michalovce
Sama Chalupku 18, Michalovce 071 01
44 691 581
Gemermilk rs, s.r.o.
Bélu Bartóka 41, Rimavská Sobota 979 01
31 592 848
FirstFarms s.r.o.
Ružinovská 42, Bratislava 821 01
35 916 346
RodeMax s.r.o.
Dolné Plachtince 216, 991 24 Dolné Plachtince
45 612 714
ISOKMAN – trading s.r.o.
Ratka 136, 986 01 Fiľakovo
45 558 493
Bardejovská mliekareň s.r.o.
Duklianska 38, 085 01 Bardejov
45 948 585
SEVITA s.r.o.
Štefánikova 726/4, 905 01 Senica
46 282 777
KOLIBA Trade, s.r.o.
Krivec 3057, 962 05 Hriňová
46 436 961
Syráreň Havran, a.s.
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
46 475 419
MILEX NMNV, a.s.
1. mája 124, 031 80 Liptovský Mikuláš
34 120 149
3
Por.
číslo
45.
Evidenčné
číslo
nákupcu
NM 07113
46.
NM 07213
47.
NM 07314
Schválený nákupca mlieka
(názov, adresa, IČO)
LUKRA Slovakia, s.r.o.
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava
35 865 946
BioTatry odbytové družstvo
032 32 Východná 465
47 184 418
Trenčianska odbytová spoločnosť, s.r.o.
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
36 294 993
Bližšie informácie poskytneme na:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie tru
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
tel.: 0918 612 191
4
Download

Zoznam schválených nákupcov mlieka od 1.6.2014