OBLASTNÉ ZDRUŽENIE CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV NITRA - Západoslovenský región
ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN (OZ NR + BA + TT + PK)
SDT
112-tka
ZBERNÝ PLÁN A ROZPIS ROZDELENIA BOXOV NA ROK 2015, PRE NASLEDOVNÉ PRETEKY (schválené Správnou radou ZR, 12.3.15 v Nitre):
por.
pretek / deň nasadzovania
konaný dňa
por.
15.
Hannover I. (so)
21.06.15
ne
21.
18.
Hannover II. (so)
05.07.15
ne
-
OZ CHPH
spolu
%
1.
100
NITRA
so
31
15 16 Nitra (Murgašova 5, 949 01)
3.
100
TRNAVA
so
32
16 16 Chtelnica (upresniť adresu)
4.
100
PEZINOK
so
14
7
5.
100
BRATISLAVA 1
so
20
10 10 Senec (ul. Janka Sesenského)
6.
100
BRATISLAVA 2
so
15
8
112
Hannover III. (so)
19.07.15
7 Dunajská Lužná (Mariánska ulica)
ne
-
kontaktná osoba
7 Zvončín (č. 82, 919 01-obecný úrad)
56 56
konaný dňa
-
miesto nakladania (NS)
ľ.s. p.s.
por
Spolu:
pretek / deň nasadzovania
príchod auta
odchod auta
Dubaj - 903 439 817
08:30
09:00
Oravec - 903 024 180
10:15
10:45
Zelenský - 918 541 995
11:30
12:00
Gajdušek - 908 490 731
12:30
13:00
Géhry - 905 520 616
13:30
14:00
Nasadzovanie holubov na pretek bude v sobotu podľa harmonogramu.
boxov
49 BA1 - SE 41 BA1 - SE 33
PK
25
TT
17
TT
9
NR
1
NR
50 BA2 - D.L. 42 BA1 - SE 34
PK
26
TT
18
TT
10
NR
2
NR
51 BA2 - D.L. 43 BA1 - SE 35
PK
27
TT
19
TT
11
NR
3
NR
52 BA2 - D.L. 44 BA1 - SE 36
PK
28
TT
20
TT
12
NR
4
NR
53 BA2 - D.L. 45 BA1 - SE 37
PK
29
TT
21
TT
13
NR
5
NR
pravá str.
54 BA2 - D.L. 46 BA1 - SE 38
PK
30
TT
22
TT
14
NR
6
NR
STRANA
55 BA2 - D.L. 47 BA1 - SE 39
PK
31
TT
23
TT
15
NR
7
NR
ZÁVOZNÍKA
56 BA2 - D.L. 48 BA1 - SE 40 BA1 - SE 32
TT
24
TT
16
NR
8
NR
Ø krátenie: 0 %
57
NR
65
NR
73
TT
81
TT
89
PK
97 BA1 - SE 105 BA2 - D.L.
58
NR
66
NR
74
TT
82
TT
90
PK
98 BA1 - SE 106 BA2 - D.L.
59
NR
67
NR
75
TT
83
TT
91
PK
99 BA1 - SE 107 BA2 - D.L.
60
NR
68
NR
76
TT
84
TT
92
PK
100
BA1 - SE 108 BA2 - D.L.
61
NR
69
NR
77
TT
85
TT
93
PK
101
BA1 - SE 109 BA2 - D.L.
STRANA 62
NR
70
NR
78
TT
86
TT
94
PK
102
BA1 - SE 110 BA2 - D.L.
VODIČA 63
NR
71
NR
79
TT
87
TT
95 BA1 - SE 103 BA1 - SE 111 BA2 - D.L.
64
NR
72
TT
80
TT
88
PK
96 BA1 - SE 104 BA1 - SE 112 BA2 - D.L.
ľavá str.
V Nitre, dňa 19.03.2015
zapísal: Záhorský
V týždni pred pretekom budú rozvezené náhradné boxy, do ktorých sa budú nasádzať holuby. Hannovery - štart v nedeľu.
Podľa objednávok OZ CHPH bude v boxoch maximálne 25 holubov, čo zabezpečí holubom maximálny komfort.
Vybavenosť nadstavby:
každý box má z dvoch strán napájadlá o dĺžkach 90 cm = 1,8 bm napájadiel pre 25 holubov
každý box má z jednej strany (z chodby) kŕmidlo dlhé 90 cm = 0,9 bm kŕmidiel pre 25 holubov
Nadstavba je vybavená dvomi nádržami na vodu (spolu objem 500 litrov) a tlakovým vodným čerpadlom na 24V s hadicou.
Download

Harmonogram zberu holubov pre SDT 2015