Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce Krásnohorské Podhradie
Výsledky komunálnych volieb – starosta obce
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
počet hlasov
Peter Bollo –
421
Štefan Szarka –
311
Kristián Baffi –
260
Július Ferenc, MVDr. – 165
Ľudovít Gunár –
72
Freivolt Marian, Ing. 5
Výsledky komunálnych volieb - zvolení poslanci OZ
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
počet hlasov
Peter Bollo – 389
Július Ferenc, MVDr. – 342
Kristián Baffi – 334
Marian Freivolt, Ing. – 317
Robert Darvaš – 303
Štefan Kún – 300
Juraj Juríni – 249
Ľudovít Baffy – 244
Štefan Jánosdeák, Ing. – 243
Výsledky komunálnych volieb - nezvolení kandidáti na poslancov OZ – náhradníci
Meno a priezvisko
počet hlasov
1. Ladislav Katona, Ing. – 237
2. Peter Török – 225
3. Peter Helcman, Ing. – 220
4. Iveta Breznayová – 211
5. Štefan Garbaš – 207
6. Tibor Szarka – 201
7. Irena Zubatá – 182
8. Peter Prékop, Ing. – 181
9. Eduard Zsiga – 177
10. Štefan Dudáš – 152
11. Mário Macko – 149
12. Zita Lázárová, Ing. – 144
13. Albert Strausz – 142
14. Emil Hatvanský – 139
15. Jarmila Gaálová, RNDr. – 136
16. Robert Magyar – 134
17. Štefan Korsinszki – 132
18. Tibor Zubatý – 125
19. Aladár Darvaš – 117
20. Sylvia Szaniszlóová – 113
21. Peter Szappanos, Ing. – 110
22. Beata Dovcová – Šmelková – 107
23. Jozef Vozár – 91
24. Eva Manková – 86
25. Dana Šoltésová – 84
26. Štefan Szaniszló – 76
27. Ľudovít Darvaš – 65
28. Vladimír Molnár – 55
29. Beáta Brennerová - 22
Download

Oficiálne výsledky volieb - Obec Krásnohorské Podhradie