MEBBİS
2
MEBBİS
Yapılan Güncelleştirmeler
Sistemin Yapısı
Sistemin İşleyişi
3
Yapılan Güncelleştirmeler
4
DONANIM
• MEBBİS yeni uygulama sunucularına taşındı.
• Uygulama sunucularının işletim sistemleri
2003 ten 2012 ye yükseltildi.
Windows
Server
2003
2012
5
YAZILIM
• MEBBİS arayüzü ve arka planda kullanılan tüm
scriptler yenilendi.
• MEBBİS’te kullanılan teknolojiler son
sürümlerine yükseltildi.
Visual
Studio
2003
2012
.NET
Framework
1.1
4.0
6
Tarayıcılar
• TEFBİS bu yükseltmeler neticesinde tüm
tarayıcıların (Internet Explorer, Mozilla Firafox,
Google Chrome vb.) son sürümleriyle sorunsuz
çalışacak bir hale geldi.
• Internet Explorer da uyumluluk modunda
çalışılmasına gerek kalmadı.
7
Raporlama
• Raporlama ara yüzü tamamen değişti.
8
Sistemin Yapısı
RAM
MODÜLÜ
MEBBİS
ENGELLİ
BİREY
MODÜLÜ
DIKDS
SİSTEMİ
9
RAM Modülü
• RAM Modülü 2008 yılından beri Bakanlık,
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rehberlik
ve Araştırma Merkezleri, tarafından
kullanılmaktadır.
• RAM Modülü şu an 102 ekran ve 49 rapordan
oluşmaktadır.
• Sistemde ki aktif kullanıcı sayısı ise 2800
kişidir.
10
Eğitsel Tanılama Hizmeti
Günlük Ortalama
Sorgulanan Birey
2039
Girilen Rapor
905
Verilen Destek Eğitimi 752
11
Sınav Tedbir Hizmeti
• RAM Modülünde sene de
birer defa olmak üzere
Ortak Sınavlar ve PYBS için
sınav tedbir hizmeti girişi
yapılmaktadır.
• Ortak Sınavlar sadece 8.
sınıf öğrencilerine
verilirken PYBS ise 8. sınıfın
dışında ki sınıflarda okuyan
öğrencilere verilmektedir.
12
Biyometrik Tanılama
• RAM’larda DIKDS üzerinde
engelli bireyin ve vekilin
tanılaması yapılmadan önce
RAM Modülü’nden
tanımlanması gerekmektedir.
• Personelin tanımlanmasına
gerek yoktur. Aktif çalışan
personelin bilgisi Özel Öğretim
Kurumları Modülünden anlık
olarak çekilmektedir.
13
Engelli Birey
• Engelli bireylere destek eğitiminin önerilmesi
durumunda, rehberlik ve araştırma merkezi
tarafından engelli bireyin her iki elinin
sayısallaştırılmış kimlik bilgisi, kimlik
doğrulama sistemine tanıtılır
14
Personel
• Kurumlarda göreve başlayan eğitim
personelinin her iki elinin sayısallaştırılmış
kimlik bilgisi, kimlik doğrulama sistemine
tanıtılır. Ancak söz konusu eğitim personelinin
bir elinin olmadığının, sayısallaştırılmış kimlik
bilgisi bütünlüğünün bozulduğunun sağlık
raporu ile belgelendirilmesi durumunda bu
eğitim personelinin sayısallaştırılmış kimlik
bilgisi, kimlik doğrulama sistemine tanıtılmaz.
15
Vekil
• Her iki üst ekstremitesi olmayan (elleri
olmayan) bireylerin, her iki elinde avuç içi
damar bütünlüğü bozulmuş bireylerin,
serepralpalsi, üst ekstremite felci ve tıbbî
nedenlerden dolayı sayısallaştırılmış kimlik
bilgisi alınamayan bireylerin, 72 ayını
tamamlamamış çocukların sayısallaştırılmış
kimlik bilgisi, kimlik doğrulama sistemine
tanıtılmaz.
16
Vekil
• Birinci dereceden akrabası (annesi, babası
veya 18 yaşından büyük kardeş ya da
çocukları) olan en fazla üç kişi.
• b) Birden fazla engelli bireyin bulunduğu
ailede engelli bireylerin hepsi için (a) bendinde
belirtilen akrabalardan en fazla üç kişi.
17
Vekil
• c) Engelli bireyin (a) bendinde belirtilen
akrabasının da sayısallaştırılmış kimlik bilgisi
alınamayacak durumda olması halinde veli
veya vasisi tarafından önerilen 18 yaşından
büyük bir kişi.
• d) Yetiştirme yurtlarında kalan her beş engelli
birey için ilgili yurt müdürlüğünce
görevlendirilen bir yurt personeli.
18
DIKDS SİSTEMİ
19
Amaç
• Destek eğitim alan engelli bireylerin ve eğitim
personelinin ders devam takibini yapmak
üzere kullanılan Client-Server tabanlı
sayısallaştırılmış kimlik bilgisi sistemidir.
20
Nasıl Çalışır?
• Bu sistem bireyin avuç içi damarlarında akan
kanın eşsiz görüntüsünü kızılötesine yakın bir
ışıkla yakalar ve bu yakaladığı veriyi benzersiz
bir sayısal kimlik bilgisine dönüştürür.
21
Nasıl Çalışır?
• Sayısal kimlik bilgisi alınacak birey elini
algılayıcının üzerine belli bir yükseklikte
yerleştiriyor.
• Aygıttan salınan yakın-kızılötesi ışın, her
bireyde hatta tek yumurta ikizlerinde bile
tamamen farklı olan damar sistemi haritasını
özel bir yöntemle tarayarak görüntüsünü
yakalıyor.
22
Nasıl Çalışır?
• Taranmış veri AES-RSA şifreleme
algoritmalarıyla şifrelenerek güvenli bir şekilde
sayısallaştırılıyor ve sistemde bu şifreli sayısal
veri saklanıyor. Hiçbir şekilde kişiye ait bir
biyometrik veri sistem üzerine kaydedilmiyor.
23
Nasıl Çalışır?
• Daha sonra kimlik bilgisi doğrulaması
gerektiğinde, birey önce TC Kimlik No bilgisini
sisteme giriyor, avucunu algılayıcının üzerine
doğru tutuyor ve sistemde önceden
kaydettirdiği sayısal kimlikle bilgisiyle
eşleştirme yaptırıyor.
24
Nasıl Çalışır?
• Eşleştirme sonucunda ne kadar çok kıvrımda
uyuşma sağlanıyorsa buna göre 2000-10000
arasında bir skor değeri oluşturuluyor. Yani
bireyin skor değeri ne kadar yüksekse doğrulama
işlemi de o kadar başarılı oluyor.
• Ayrıca tanılama ve doğrulama işlemlerine ait
tüm kayıtlar merkezi sunucularda tutuluyor ve
RAM ve REM ‘lerde ki terminallerde hiçbir tür
kişisel veri saklanmıyor.
25
Sistemin İşleyişi
ENGELLİ
BİREY
MODÜLÜ
DIKDS
RAM
MODÜLÜ
26
Sistemin İşleyişi
• Birey Rehberlik Araştırma Merkezine gelir ve
birey için rapor oluşturulmadan önce RAM
Modülünde bireyin biyometrik tanılamasının
(sayısallaştırılmış kimlik bilgisi) alınabilmesi
için tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
• Tanımlama işlemi yapıldıktan sonra bireyin
sayısallaştırılmış kimlik bilgisi DIKDS Sistemi
üzerinden tanılanır.
27
Sistemin İşleyişi
• RAM Modülü üzerinden bireyin Eğitsel
Tanılaması yapılır ve destek eğitime eğitim
ihtiyacı varsa engel türüne göre alabileceği
modüller tanımlanır.
• Memur onayı, Müdür onayı ve eğer varsa
MEM onayıyla rapor geçerlilik kazanır.
• Birey aldığı raporla istediği REM
(Rehabilitasyon Eğitim Merkezi)’e giderek
Engelli Birey Modülü üzerinden kaydını
yaptırır.
28
Sistemin İşleyişi
• Birey 1 yıl içerisinde 2 farklı REM’ e geçiş
yaparak eğitimini alabilir. 3. bir REM’e geçiş
yapabilmesi ise ancak İl MEM’in onayıyla
mümkün olabilir.
• Bireye REM tarafından eğitim alacağı
modüllere göre her ay başında aylık eğitim
takvimini girer.
29
Sistemin İşeyişi
• Birey eğitim aldığı günlerde ders başlama
saatinin 15dk öncesi ve sonrasına kadar DIKDS
sistemi üzerinde doğrulama işlemini yaptırarak
girişini yapmak zorundadır.
• Ders saati bitişinden itibaren 60dk sonrasına
kadar DIKDS sistemi üzerinden doğrulamasını
yaptırarak ders çıkışını yaptırması
gerekmektedir.
• Bir sonra ki ay başında ise verdiği dersler İlçe
MEM tarafından onaylanmaktadır.
30
Son Durum
• Sistem şu an itibariyle 17 pilot ilde uygulanmaktadır.
31
Talepler ve Hatalar
• Sistemle ilgili talepler ve hataların öncelikle
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
32
Teşekkürler
Metin ÇETİN
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Download

Ram modülü - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü