Divadelný kalendár
Udalosti
2
0
1
4
2014
4.2. a 5.2.1919
95 rokov od zájazdu opery pražského Národného divadla
v Mestskom divadle Bratislava
27. 9. 1919
95 rokov od poverenia Ministerstva školstva a národnej
osvety v Prahe Bedřicha Jeřábka vedením Slovenského
národného divadla v Bratislave, riaditeľa Východočeskej
divadelnej spoločnosti v Pardubiciach
8. 11. 1919
95 rokov od vzniku účastinárskej spoločnosti Družstvo
Slovenského národného divadla, ktorého hlavným cieľom bolo
finančne zabezpečiť činnosť profesionálneho divadla.
Predsedom Družstva SND sa stal dr. Vavro Šrobár, minister
s plnou mocou pre správu Slovenska
feb. marec 1924
90 rokov od historického zájazdu opery SND do Španielska.
Prvé predstavenie sa uskutočnilo 13. 02. a celkovo bolo
uskutočnených 16 predstavení inscenácií opier A. Dvořáka,
Rusalka a B. Smetanu Predaná nevesta
11. 4. 1924
90 rokov od vzniku účastinárskej spoločnosti Družstvo
Východoslovenského národného divadla v Košiciach
24. 8. 1924
90 rokov od uvedenia prvej opery spievanej po slovensky
v Slovenskom národnom divadle, Jules Massenet Kaukliar
u Matky Božej, v preklade Miloša Ruppeldta, hudobne
naštudoval Josef Vincourek, v réžii Zděnka Knittla
13. 9. 1924
90 rokov od prvej premiéry Východoslovenského národného
divadla v Košiciach (dnes Štátne divadlo v Košiciach),
Ján Chalupka Kocúrkovo, v úprave Jaroslava Hanku a v réžii
Jána Sýkoru. Išlo o prvé uvedenie inscenácie hry
v profesionálnom divadle
9. 1. 1929
85 rokov od pohostinského dirigovania Richarda Straussa
svojej opery Elektra v Slovenskom národnom divadle a aj
svojej ďalšej opery Ružový gavalier v Slovenskom národnom
divadle (11. 1. 1929)
20. 5. 1929
85 rokov od vzniku Medzinárodnej bábkarskej organizácie
UNIMA
1. 7. 1929
85 rokov od vymenovania Oskara Nedbala riaditeľom
Slovenského národného divadla
16. 8. 1929
85 rokov od vymenovania Janka Borodáča za šéfa činohry SND
25. 10. 1929
85 rokov od prvého pohostinného vystúpenia pražského
Národného divadla v Slovenskom národnom divadle
s inscenáciou hry Augusta Strindberga Tanec smrti. V
hlavných úlohách účinkovali Václav Vydra, Leopolda
Dostálová a Jaroslav Vojta
30. 10. 1929
85 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Jozefa Gregora
Tajovského Ženský zákon v Slovenskom národnom divadle,
ktorá dosiahla tri obnovené naštudovania, v rokoch 1934,
1941 a 1944, v réžii Janka Borodáča
5. 1. 1934
80 rokov od prvej premiéry opery Richarda Wagnera Tristan
a Izolda v Slovenskom národnom divadle, kde hlavné úlohy
spievali Rose Merkerová a Gunnar Graarud, hosťujúci
sólisti z viedenskej štátnej opery
19. 4. 1934
80 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Júliusa BarčaIvana 3 000 ľudí v Slovenskom národnom divadle, scénické
návrhy vytvoril Ján Ladvenica, režíroval Janko Borodáč
15. 5. 1934
80 rokov od pohostinského vystúpenia Fiodora Šaľapina
v inscenácii opery Charlesa Gounoda Faust a Margaréta.
Spieval postavu Mefista, postavu Margaréty spievala Helena
Bartošová a Fausta dr. Janko Blaho
12. 12. 1934
80 rokov od prvého pohostinného vystúpenia Tatiany Menotti
v Slovenskom národnom divadle, v postave Violetty
v inscenácii opery Giuseppe Verdiho Traviata
jan. 1939
75 rokov od vzniku Slovenského ľudového divadla v Nitre,
profesionálneho, dvojsúborového, zájazdového divadla.
Vedením divadla bol poverený bývalý tajomník SND, herec a
režisér Fraňo Devinský
4. 4. 1939
75 rokov od prvej premiéry operety Gejzu Dusíka Modrá ruža
v Slovenskom národnom divadle. (v Slovenskom ľudovom
divadle mala premiéru až 14. 10. 1939)
6. 5. 1939
75 rokov od tretej obnovenej premiéry inscenácie hry Ivana
Stodolu Kráľ Svätopluk, v réžii Janka Borodáča. Premiéra
sa uskutočnila 17. 11. 1931, nasledujúce doštudovania
v rokoch 1935, 1936 a 1939
20. 5. 1939
75 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Júliusa BarčaIvana Na konci cesty v Slovenskom národnom divadle
22. 1. 1944
70 rokov od prvej premiéry Slovenského komorného divadla
v Martine, Emile Verhaeren Filip II., v hosťujúcej réžii
Andreja Bagara
31. 1. 1944
70 rokov od prvej premiéry Slovenského divadla v Prešove
(dnes Divadlo Jonáša Záborského v Prešove), Ferko Urbánek
Škriatok, v réžii Andreja Chmelka
18. 3. 1944
70 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Márie RázusovejMartákovej Gajdoš Filúz v Slovenskom komornom divadle,
v hosťujúcej réžii Andreja Bagara
27. 5. 1944
70 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Júliusa BarčaIvana Neznámy v Slovenskom komornom divadle, v réžii Jána
Martáka
12. 9. 1944
70 rokov od vzniku umelecko-propagandistickej skupiny
Frontové divadlo, ktorá pôsobila počas Slovenského
národného povstania na povstaleckom území Slovenska.
Vzniklo z podnetu Andreja Bagara
17. 9. 1944
70 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Štefana Králika
Trasovisko v Slovenskom divadle v Prešove, v réžii Andreja
Chmelka
8. 10. 1944
70 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Jána Chalupku
Hľadá sa ženích (Juvelír) v profesionálnom divadle,
v Slovenskom ľudovom divadle v Nitre, v réžii Ľubomíra
Smrčka
14. 1. 1949
65 rokov od prvej premiéry Divadla pracujúcich v Považskej
Bystrici, Nikolaj Vasilievič Gogoľ Ženba, v réžii Juraja
Haľamu
12. 3. 1949
65 rokov od premiéry prvého pôvodného slovenského baletu
Orfeus a Eurydika, od hudobného skladateľa Tibora
Andrašovana. Libreto a choreografia Stanislav Remar
27. 3. 1949
65 rokov od prvého uvedenia hry Dušana Karku (ps. Jána
Kákoša) Za šťastím do sveta, v činohre Novej scény
Národného divadla v Bratislave, v réžii autora hry
19. 5. 1949
65 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Leopolda Laholu
Atentát v Slovenskom národnom divadle, v réžii Jozefa
Budského
9. 6. 1949
65 rokov od založenia Vysokej školy múzických umení
v Bratislave
28. 8. 1949
65 rokov od prvej premiéry Stredoslovenského divadla vo
Zvolene(dnes Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene), Alexander Kornejčuk Makar Dúbrava, scénické
návrhy vytvoril Emil Paulovič, režíroval Drahoš Želenský
10. 12. 1949
65 rokov od premiéry pôvodnej verzie opery Eugena Suchoňa
Krútňava v Slovenskom národnom divadle
20. 12. 1949
65 rokov od vzniku Nitrianskeho krajového divadla (dnes
Divadlo Andreja Bagara v Nitre). Prvá premiéra sa
uskutočnila až 14. 1. 1950, Ján Skalka Kozie mlieko,
v réžii Ľudovíta Ozábala
5. 3. 1954
60 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Oľgy
Lichardovej a Magdy Lokvencovej Huncút Klinko, prvým
umeleckým súborom Dedinského divadla, v hosťujúcej réžii
Magdy Lokvencovej. V tom istom roku inscenovali hru ešte
dve profesionálne divadlá – Nová scéna, činohra pre mládež
(6. 6.) a Národné divadlo v Košiciach (12. 9.)
11. 5. 1954
60 rokov od premiéry dnes už legendárnej inscenácie hry
Williama Shakespeara Veselé panie z Windsoru v réžii
Karola L. Zachara, ktorá dosiahla ešte dve obnovené
naštudovania v roku 1958 a 1963
22. 5. 1954
60 rokov od prvej premiéry v Divadelnom štúdiu VŠMU
s prevádzkou v divadelnej sále bratislavskej Reduty, Ján
Chalupka Všetko naopak
8. 6. 1954
60 rokov od premenovania Krajového slovenského divadla v
Prešove na Divadlo Jonáša Záborského v Prešove
28. 8. 1954
60 rokov od premenovania Stredoslovenského divadla vo
Zvolene na Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
16. 9. 1954
60 rokov od prvej premiéry spevohry Ukrajinského národného
divadla v Prešove (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča),
Matvej Timofejevič Vasiliev Záporožský poklad/Zaporizkyj
skarb, v choreografii Vladimíra Libovického a réžii Juraja
Šeregiho
10. 11. 1954
60 rokov od premiéry prvej opery Jána Cikkera Juro Jánošík
17. 6. 1959
55 rokov od vzniku Bábkového divadla v Košiciach
1. 9. 1959
55 rokov od vzniku spevoherného neskôr operného súboru
Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici(dnes
Štátna opera v Banskej Bystrici)
19. 9. 1959
55 rokov od vzniku Umelecko-dekoračných dielní Slovenského
národného divadla v Ružovej doline
21. 3. 1964
50 rokov od prvého uvedenia inscenácie hry Igora Rusnáka,
Líšky, dobrú noc! v Slovenskom národnom divadle, v réžii
Júliusa Pántika. V tom istom roku inscenovali hru ešte
štyri profesionálne divadlá – Divadlo Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene (16. 5.), Krajové divadlo v Nitre
(23. 5.), Štátne divadlo v Košiciach (19. 9.) a Ukrajinské
národné divadlo v Prešove (24. 10.)
15 6. 1964
50 rokov od vymenovania Tibora Freša za šéfa opery SND
19. 9. 1964
50 rokov od európskej premiéry inscenácie hry Arthura
Millera Po páde, v réžii Pavla Haspru. V postave Quentina
účinkoval Ladislav Chudík a postavu Maggie alternovali
Mária Kráľovičová a Zdena Gruberová
29. 3. 1969
45 rokov od premiéry slovenskej opery Juraja Beneša
Cisárove nové šaty v Slovenskom národnom divadle
29. 11. 1969
45 rokov od prvej premiéry súboru Maďarského oblastného
divadla, scény Thália Košice, Carlo Goldoni Sluha dvoch
pánov/Ké túr szolgája
20. 12. 1969
45 rokov od prvej premiéry inscenácie hry Petra Karvaša
Absolútny zákaz v Slovenskom národnom divadle, v réžii
Petra Mikulíka. Po tejto inscenácii boli Karvašove hry na
dlhý čas zakázané. Až v roku 1986 naštudoval Poetický
súbor Novej scény jeho inscenáciu hry Súkromná oslava,
v hosťujúcej réžii Pavla Haspru
1. 9. 1974
40 rokov od prvej premiéry Divadla pre deti a mládež v
Trnave(dnes Divadlo Jána Palárika), Osvald Zahradník
Prekroč svoj tieň
19. 10. 1974
40 rokov od premiéry najúspešnejšieho predstavenia Na skle
maľované, v réžii Karola L. Zachara, ktoré dosiahlo ešte
dve obnovené naštudovania, v roku 1981 a 1991
1. 5. 1979
35 rokov od vyhlásenia celoštátnej verejnej anonymnej
architektonickej súťaže na Novostavbu Slovenského
národného divadla
18. 5. 1979
35 rokov od vzniku detašovaného činoherného súboru pri
Divadle Jonáša Záborského v Prešove, pobočná scéna pre
deti a mládež v Spišskej Novej Vsi
13. 11. 1979
35 rokov od vymenovania Juraja Slezáčka za šéfa činohry
SND
22. 3. 1984
30 rokov od premenovania Divadelného ústavu v Bratislave
na Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v
Bratislave – Divadelný ústav bol zlúčený s Výskumným
ústavom kultúry a umenia
13. 4. 1984
30 rokov od prvej premiéry slovenskej opery Juraja Beneša
Hostina
30. 12. 1984
30 rokov od pohostinného vystúpenia Mirelly Freni
v postave Tatiany v opere Piotra Iľjiča Čajkovského Eugen
Onegin. Postavu Onegina pohostinsky spieval Ivan Kunsulov
a postavu Lenského spieval Peter Dvorský
19. 5. 1989
25 rokov od vymenovania Emila T. Bartka za šéfa baletu SND
10. 6. 1989
25 rokov od premiéry inscenácie hry Petra Karvaša Zadný
vchod čiže Rozkoše v utorok po polnoci v Slovenskom
národnom divadle, v réžii Pavla Haspru. Prešlo plných 20
rokov od naposledy inscenovanej Karvašovej hry v SND
(Absolútny zákaz v roku 1969)
1. 9. 1989
25 rokov od vymenovania Juraja Hrubanta za šéfa opery SND
16. 4. 1994
20 rokov od prvej premiéry inscenácie hry Stanislava
Štepku Zverokruh v Slovenskom národnom divadle
30. 9. 1994
20 rokov od uvedenia inscenácie
Gaetana Donizettiho Nápoj
lásky v Štátnom bábkovom divadle (dnes Bratislavské
bábkové divadlo) v réžii Jozefa Bednárika
6. 4. 2004
10 rokov od vzniku Dezorzovho lútkového divadla Bratislava
9. 5. 2004
10 rokov od 1. ročníka festivalu inscenácií súčasnej
slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama
Osobnosti
jubileá
2014
03.01.1944 František Škreko, herec
(70 rokov)
04.01.1934 Rudolf Schuster, dramatik
(80 rokov)
05.01.1949 Erik Jamrich, herec
(65 rokov)
06.01.1959 Anna Hulmanová, bábkoherečka
(55 rokov)
07.01.1924 Jela Krčméry-Vrteľová, dramaturgička, libretistka, operná
sólistka(mezzosoprán), prekladateľka
(90 rokov)
07.01.1929 Jaromír Dlouhý, klavirista, hudobný skladateľ
(85 rokov)
07.01.1944 Tibor Harakály, dirigent
(70 rokov)
07.01.1944 Anna Sýkorová, herečka, pedagogička
(70 rokov)
07.01.1949 Zoroslav Laurinc, herec, textár
(65 rokov)
08.01.1949 Marián Slovák, herec
(65 rokov)
10.01.1929 Ernest Kovalčík, dramaturg
(85 rokov)
11.01.1959 Ivan Gogál, herec
(55 rokov)
15.01.1934 Alica Takáčová, dramaturgička, scenáristka
(80 rokov)
15.01.1954 Alexandra Ruppeldtová, prekladateľka
(60 rokov)
15.01.1949 Olena Lymar, repetítorka
(65 rokov)
18.01.1934 Marián Mikola, divadelný a rozhlasový teoretik, kritik,
pedagóg
(80 rokov)
23.01.1954 Peter Mikuláš, operný sólista (bas)
(60 rokov)
26.01.1934 Oldo Hlaváček, herec
(80 rokov)
26.01.1964 Iveta Kajanová, muzikologička
(50 rokov)
27.01.1924 Milena Cesnaková-Michalcová, divadelná historička
(90 rokov)
28.01.1939 František Kadlec, sólista spevohry
(75 rokov)
28.01.1959 Jozef Švoňavský, herec
(55 rokov)
29.01.1944 Petr Boria, český sólista baletu, choreograf, pedagóg
(70 rokov)
30.01.1954 Valéria Hricovová, korepetítorka
(60 rokov)
31.01.1954 Sergej Vladimirovič Baranov, ruský tanečník
(60 rokov)
31.01.1939 Mojmír Sabol, publicista
(75 rokov)
01.02.1954 Dagmar Puobišová, choreografka, pedagogička
(60 rokov)
05.02.1959 Marián Chudovský, režisér, riaditeľ divadla
(55 rokov)
06.02.1944 Helena Grečnerová-Húsková, herečka
(70 rokov)
08.02.1959 Jitka Krišková, herečka
(55 rokov)
15.02.1934 Vladimír Suchánek, scénograf
(80 rokov)
20.02.1949 Jozef Horváth, tanečník, manažér
(65 rokov)
21.02.1934 Gustáv Mikuš, bábkoherec
(80 rokov)
22.02.1934 Mária Matulová, herečka, bábkoherečka, inšpicientka
(80 rokov)
22.02.1954 Ladislav Milko, bábkoherec, dramaturg
(60 rokov)
23.02.1944 Elena Matulayová, dramaturgička
(70 rokov)
26.02.1939 Sándor Beke, režisér, dramaturg, herec
(75 rokov)
27.02.1944 Peter Gregor, prozaik, básnik, dramatik
(70 rokov)
28.02.1944 Imre Boráros, herec
(70 rokov)
01.03.1954 Juraj Nvota, režisér, herec
(60 rokov)
01.03.1954 Darina Peťková, prekladateľka, redaktorka
(60 rokov)
02.03.1959 Ivan Ožvát, sólista opery (tenor)
(55 rokov)
04.03.1944 Viera Galovičová, sólistka baletu
(70 rokov)
04.03.1944 Jarmila Bařinková, sólistka baletu
(70 rokov)
04.03.1964 Zuzana Nemcová-Gulíková, dramaturgička, divadelná teoretička
(50 rokov)
05.03.1939 Štefan Labanc, herec, umelecký šéf súboru
(75 rokov)
06.03.1929 Alžbeta Tomášková, bábkoherečka
(85 rokov)
06.03.1954 Natália Mihaľovová, herečka, režisérka
(60 rokov)
06.03.1934 Milan Gašparík, tanečník, spevák
(80 rokov)
06.03.1959 Eva Šeniglová, sólistka opery (soprán)
(55 rokov)
07.03.1929 Irena Slezáková, sólistka spevohry
(85 rokov)
08.03.1934 Ján Solovič, dramatik, pedagóg
(80 rokov)
11.03.1939 Marta Gogálová, režisérka
(75 rokov)
12.03.1934 Jarmila Manšingrová, sólistka baletu, pedagogička
(80 rokov)
13.03.1924 Viera Mikulášová-Škridlová, prekladateľka, dramaturgička
(90 rokov)
13.03.1949 Jana Wagnerová, herečka
(65 rokov)
13.03.1964 Tánya Házi/Háziová, herečka
(50 rokov)
15.03.1929 Dagmar Bučanová, animátorka, režisérka
(85 rokov)
15.03.1949 Pavel Tichý, sólista opery
(65 rokov)
15.03.1964
18.03.1939
18.03.1949
22.03.1934
23.03.1949
23.03.1964
25.03.1944
25.03.1944
26.03.1944
29.03.1944
31.03.1954
01.04.1929
04.04.1954
04.04.1939
07.04.1964
12.04.1944
16.04.1944
17.04.1939
20.04.1934
21.04.1934
21.04.1959
22.04.1934
22.04.1934
22.04.1939
23.04.1954
24.04.1964
25.04.1944
26.04.1959
28.04.1934
29.04.1924
Pavol Smolík, operný režisér
(50 rokov)
Anna Kovaľová, tanečnica
(75 rokov)
Richard Haan, sólista opery, herec
(65 rokov)
Zuzana Borhyová, sólistka baletu, choreografka
(80 rokov)
Mikuláš Doboš, sólista opery (bas)
(65 rokov)
Igor Pasek, sólista opery (tenor)
(50 rokov)
Nina Hradiská, kritička, recenzentka
(70 rokov)
Mária Viceníková-Burzová, dramaturgička, scenáristka
(70 rokov)
Vladimír Macko, režisér, scenárista, herec
(70 rokov)
Vladimír Holan, dramaturg
(70 rokov)
Zuzana Maďarová, sólistka spevohry
(60 rokov)
Milan Kundera, český prozaik píšuci po francúzsky, dramatik,
básnik, esejista
(85 rokov)
Dušan Krnáč, scénický a kostýmový výtvarník
(60 rokov)
Iva Mojžišová, výtvarná teoretička a historička
(75 rokov)
Jitka Sapara-Fischerová, sólistka opery (mezzosoprán)
(50 rokov)
Ľubo Roman, herec, riaditeľ divadla
(70 rokov)
József Ropog, herec
(70 rokov)
Alžbeta Mrázová, sólistka opery(soprán)
(75 rokov)
Markéta Schartová-Kočvárová, česká bábkarská režisérka
(80 rokov)
Juraj Kováč, herec
(80 rokov)
František Ďuriač, sólista opery (barytón)
(55 rokov)
Magdaléna Matrtajová-Čaplová, herečka
(80 rokov)
Jaroslav Smitka, riaditeľ divadla
(80 rokov)
Jaroslav Krček, hudobný skladateľ
(75 rokov)
Anton Živčic, herec
(60 rokov)
Ľudovít Ludha, sólista opery (tenor)
(50 rokov)
Dušan Štauder, bábkoherec
(70 rokov)
Maroš Kramár, herec
(55 rokov)
Jozef Gahér, hudobný skladateľ
(80 rokov)
Magda Takáčová, prekladateľka
(90 rokov)
29.04.1954 Ema Selecká, šepkárka
(60 rokov)
01.05.1949 Anna Kukoľová, herečka
(65 rokov)
06.05.1944 Jana Cserhalmiová, bábkoherečka
(nedožitých 70 rokov)
06.05.1954 Eduard Gürtler, režisér, umelecký šéf súboru
(60 rokov)
07.05.1929 Květoslava Hollá, korepetítorka
(85 rokov)
10.05.1934 Štefan Kvietik, herec
(80 rokov)
10.05.1949 Jozef Šimonovič, herec
(65 rokov)
11.05.1949 Pavol Krška, hudobný skladateľ
(65 rokov)
11.05.1954 Laura Pernicová-Vargová, tanečnica
(60 rokov)
11.05.1954 Oľga Letenajová, tanečná pedagogička
(60 rokov)
12.05.1939 Ria Paldiová, režisérka, herečka
(75 rokov)
13.05.1939 Alexandra Sabovčíková, sólistka baletu
(75 rokov)
14.05.1954 František Výrostko, herec, riaditeľ divadla
(60 rokov)
15.05.1939 Titus Pomšár, tanečník, choreograf, pedagóg
(75 rokov)
15.05.1949 Božena Čahojová-Bernáthová, divadelná teoretička, dramatička
(65 rokov)
18.05.1944 Martin Porubjak, teatrológ, dramaturg, režisér, prekladateľ
(70 rokov)
19.05.1929 Ivan Folkman, herec, umelecký šéf súboru
(85 rokov)
19.05.1954 Zdena Studenková, herečka
(60 rokov)
20.05.1929 Taťjana Masariková, sólistka opery(mezzosopranistka)
(85 rokov)
23.05.1939 Darina Markovičová, sólistka opery (soprán)
(75 rokov)
23.05.1949 Ján Selecký, herec
(65 rokov)
23.05.1964 Monika Radványiová, herečka
(50 rokov)
24.05.1934 Heda Šimoneková, tanečnica, pedagogička, choreografka,
kultúrno-osvetová pracovníčka
(80 rokov)
25.05.1929 František Sládeček, český sólista baletu, choreograf, pedagóg
(85 rokov)
25.05.1959 Ivan Krúpa, herec
(55 rokov)
26.05.1924 Miroslav Kůra, český sólista baletu, choreograf
(90 rokov)
27.05.1924 Ladislav Chudík, herec, umelecký šéf súboru, pedagóg
(90 rokov)
27.05.1939 Alta Vášová, spisovateľka, scenáristka, dramaturgička
(75 rokov)
28.05.1939 Vratislav Schilder, český bábkar
(75 rokov)
28.05.1939 Jaroslav Sisák, herec, prekladateľ, upravovateľ, režisér,
umelecký šéf súboru
(75 rokov)
28.05.1944 Ľubomír Vajdička, režisér, prekladateľ
(70 rokov)
28.05.1949 Marta Rašlová, herečka
(65 rokov)
29.05.1944 Soňa Šimková, divadelná teoretička, historička a kritička,
pedagogička, prekladateľka
(70 rokov)
03.06.1934 Ladislav Hupka, scénograf
(80 rokov)
03.06.1944 Oľga Šalagová, herečka
(70 rokov)
04.06.1949 Pavol Procházka, zbormajster, korepetítor
(65 rokov)
05.06.1954 Ján Zachar, herec
(60 rokov)
07.06.1964 Ivan Blahút, režisér
(50 rokov)
07.06.1964 Jana Hubinská, herečka
(50 rokov)
10.06.1944 Jozef Podprocký, hudobný skladateľ
(70 rokov)
10.06.1934 Juraj Tandler, hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
(80 rokov)
13.06.1934 Zlata Pšeničná, sólistka spevohry
(80 rokov)
13.06.1949 Viera Dlouhá, tanečnica
(65 rokov)
13.06.1934 Jozef Pavlovič, spisovateľ, dramatik
(80 rokov)
14.06.1964 Eva Gajdošová, tanečnica, dramaturgička baletu
(50 rokov)
15.06.1954 Ildikó V. Mák, herečka
(60 rokov)
17.06.1944 Peter Jerguš, herec
(70 rokov)
19.06.1934 Anna Stejskalová, herečka
(80 rokov)
23.06.1944 Anna Vojteková, bábkoherečka
(70 rokov)
26.06.1939 Helena Štefanová, sólistka opery
(75 rokov)
26.06.1954 Peter Vilhan, bábkoherec, herec
(60 rokov)
30.06.1949 Boris Filan, dramaturg, scenárista
(65 rokov)
01.07.1939 Branislav Vargic, zbormajster, korepetítor, dramaturg
(75 rokov)
04.07.1954 Dana Garguláková, dramaturgička, scenáristka
(60 rokov)
04.07.1954 Boris Farkaš, herec
(60 rokov)
05.07.1944 Nora Kuželová, herečka
(70 rokov)
05.07.1954 Eva Žilineková, herečka, pedagogička
(60 rokov)
07.07.1924 Alena Fabiánová, herečka
(90 rokov)
07.07.1939 Mária Hilda Trégerová, tanečnica
(75 rokov)
10.07.1944 Marta Dočolomanská, herečka
(70 rokov)
11.07.1939 Kvetoslava Slobodníková, prekladateľka
(75 rokov)
12.07.1964 Anton Šulík ml., režisér
(50 rokov)
13.07.1934 Ivan Pacanovský, korepetítor, zbormajster
(80 rokov)
14.07.1954 Anna Maľová, herečka
(60 rokov)
15.07.1924 Larisa Pavlovna Solncevova, ruská teatrologička
(90 rokov)
15.07.1934 Eva Krížiková, herečka
(80 rokov)
16.07.1924 Július Pašteka, literárny historik, teoretik dramatických
umení
(90 rokov)
16.07.1934 Gabriela Fecková, inšpicientka
(80 rokov)
16.07.1959 Ivan Barla, sólista spevohry
(55 rokov)
20.07.1939 Marián Bednár, rozhlasový redaktor, básnik, publicista
(75 rokov)
20.07.1934 Lukáč Bednárik, člen opery
(80 rokov)
20.07.1944 Mihály Kmeczkó, dramaturg, dramatik, prekladateľ
(70 rokov)
20.07.1939 Bernard Adamík, člen opery
(75 rokov)
22.07.1964 Silvia Hroncová, teatrologička, riaditeľka Divadelného
ústavu, riaditeľka Slovenského národného divadla
(50 rokov)
24.07.1934 Štefan Čurilla, hudobný kritik, publicista
(80 rokov)
25.07.1939 Florentína Lojeková, sólistka baletu
(75 rokov)
26.07.1944 Stanislav Štepka, dramatik, herec, režisér, redaktor
(70 rokov)
29.07.1959 Vladimír Marušin, tanečník, choreograf
(55 rokov)
31.07.1934 František Maceška, sólista opery (bas), vokálny pedagóg
(80 rokov)
04.08.1934 Juraj Sanitra, sólista opery (tenor)
(80 rokov)
04.08.1949 Ľudovít Petraško, prekladateľ
(65 rokov)
06.08.1934 Hilda Augustovičová, herečka, riaditeľka divadla
(80 rokov)
07.08.1954 Milada Rajzíková, herečka
(60 rokov)
07.08.1949 Jana Rakšányiová, prekladateľka
(65 rokov)
08.08.1929 Oľga Markovičová, pedagogička tanca, publicistka
(85 rokov)
09.08.1939 Eva Michalová, hudobná kritička, publicistka
(75 rokov)
09.08.1959 Alena Sušilová, bábkoherečka
(55 rokov)
11.08.1939 Naďa Hrčková, muzikologička
(75 rokov)
11.08.1954 Štefan Kožka, herec, pedagóg
(60 rokov)
12.08.1954 Naďa Raková, zbormajsterka
(60 rokov)
13.08.1934 Jozefína Farkašová, herečka, inšpicientka
(80 rokov)
15.08.1949 Mária Krásnohorská, prekladateľka
(65 rokov)
16.08.1959 Darina Abrahámová, dramaturgička
(55 rokov)
19.08.1934 Klára Dubovicová, herečka
(80 rokov)
19.08.1934 Teodor Lipták, hudobný vedec, kritik, publicista
(80 rokov)
21.08.1944 Hana Cigánová, scénická výtvarníčka, pedagogička
(70 rokov)
22.08.1939 Anna Šinkorová, bábkoherečka
(75 rokov)
22.08.1939 Asia Prokopenková, ukrajinská hlasová pedagogička
(75 rokov)
26.08.1954 Peter Viskup, divadelný publicista, kritik
(60 rokov)
27.08.1929 Oľga Hudecová, herečka
(85 rokov)
28.08.1964 Ľubomír Burgr, hudobný skladateľ, herec, hudobník
(50 rokov)
30.08.1944 Daria Miškivová, dramaturgička
(70 rokov)
01.09.1929 Kveta Fialová, herečka
(85 rokov)
02.09.1934 Teodor Piovarči, herec
(80 rokov)
02.09.1954 Zdeněk Černín, český režisér
(60 rokov)
04.09.1944 Růžena Bláhová, česká bábkoherečka
(70 rokov)
04.09.1959 Mária Tomanová, sólistka opery (soprán), publicistka
(55 rokov)
04.09.1964 Ondrej Spišák, režisér, riaditeľ divadla
(50 rokov)
06.09.1959 Jana Eliášová, bábkoherečka
(55 rokov)
07.09.1934 Ladislav Staroň, dramatik, ochotník
(80 rokov)
08.09.1959 Matúš Oľha, režisér, pedagóg, rektor AU v Banskej Bystrici
(55 rokov)
10.09.1954 Alena Michalidesová, herečka
(60 rokov)
10.09.1964 Peter Feranec, dirigent
(50 rokov)
11.09.1944 Tomáš Schrámek, tanečník, sólista baletu
(70 rokov)
14.09.1939 Yvetta Czihalová, sólistka opery (mezzosoprán)
(75 rokov)
18.09.1929 Gita Mišurová, herečka
(85 rokov)
18.09.1964 Roman Domský, divadelný vedec
(50 rokov)
19.09.1929 Martin Bálik, bábkarský výtvarník, technológ
(85 rokov)
19.09.1964 Ivan Holub, režisér
(50 rokov)
20.09.1954 Jozef Hora, člen opery
(60 rokov)
21.09.1944 László Csendes, herec
(70 rokov)
23.09.1934 Per Olov Enquist, fínsky prozaik, dramatik
(80 rokov)
26.09.1949 Ondrej Šulaj, dramaturg, dramatik, režisér, scenárista
(65 rokov)
29.09.1934 Rudolf Dobiáš, prozaik, básnik, dramatik, publicista
(80 rokov)
03.10.1949 Kristína Hanzalová, herečka
(65 rokov)
05.10.1959 Marína Mattielighová, režisérka, bábkoherečka
(55 rokov)
06.10.1954 Vladimír Hanuliak, dramaturg
(60 rokov)
07.10.1944 Martin Bútora, prekladateľ, publicista, scenárista
(70 rokov)
10.10.1954 Václav Patejdl, hudobný skladateľ, spevák, dirigent
(60 rokov)
10.10.1959 Milan Antol, herec
(55 rokov)
11.10.1944 Viera Kaucká, bábkoherečka, metodička
(70 rokov)
12.10.1954 Ingrid Portellová, herečka, tanečná pedagogička
(60 rokov)
13.10.1934 Eva Brogyániová, režisérka, dramaturgička
(80 rokov)
16.10.1944 Ctibor Turba, český mím, choreograf
(70 rokov)
16.10.1944 Ladislav Volko, filmový publicista
(70 rokov)
19.10.1944 Gabriela Rumanová, herečka
(70 rokov)
19.10.1949 Josef Jelínek, český kostýmový výtvarník, scénograf
(65 rokov)
19.10.1939 Judita Vicianová, herečka
(75 rokov)
19.10.1939 Jana Gavalcová, herečka, prozaička, dramatička
(75 rokov)
19.10.1964 Dagmar Livorová, operná a koncertná speváčka, pedagogička
(50 rokov)
20.10.1949 František Obžera, dramatik, režisér, herec
(65 rokov)
20.10.1929 Jaroslav Cimbalík, herec, bábkoherec
(85 rokov)
21.10.1944 Zuzana Havlíková, divadelná teoretička, lektorka
(70 rokov)
23.10.1954 Juraj Adamík, herec, bábkoherec
(60 rokov)
24.10.1929 Jozef Skovay, bábkoherec, riaditeľ divadla
(85 rokov)
25.10.1949 Božena Dlháňová, hudobná kritička, publicistka, korepetítorka
(65 rokov)
25.10.1959 Miroslav Noga, herec
(55 rokov)
26.10.1949 Štefan Fejko, dramaturg, umelecký šéf súboru
(65 rokov)
27.10.1954 Zuzana Jesenská, herečka
(60 rokov)
27.10.1929 Lýdia Lizoňová, bábkoherečka, herečka, riaditeľka bábkového
divadla
(85 rokov)
28.10.1944 Marián Labuda, herec
(70 rokov)
30.10.1934 Ján Čisárik, bábkoherec
(80 rokov)
30.10.1964 Miroslav Trnavský, herec
(50 rokov)
01.11.1954 Iveta Kožková, herečka
(60 rokov)
01.11.1964 Igor Holováč, choreograf
(50 rokov)
01.11.1939 Ivan Paldia, herec
(75 rokov)
02.11.1949 Valér Mikula, literárny kritik, prekladateľ, editor, básnik
(65 rokov)
04.11.1959 Ľuboš Jariabka, dramaturg, scenárista
(55 rokov)
05.11.1949 Rastislav Uhlár, divadelný teoretik, sólista opery (bas)
(65 rokov)
07.11.1964 Judita Sommmerová-Lisová, kostýmová výtvarníčka
(50 rokov)
09.11.1939 Jana Krivošová, kostýmová výtvarníčka, architektka
(75 rokov)
09.11.1944 Fedor Vico, herec, príležitostný scénograf
(70 rokov)
09.11.1954 Miroslava Marčeková, členka spevohry, korepetítorka
(60 rokov)
11.11.1939 Želmíra Kúdelová, tanečnica, pedagogička
(75 rokov)
14.11.1934 Milica Zvarová, hudobná redaktorka
(80 rokov)
14.11.1939 Štefan Povchanič, prekladateľ diel francúzskych klasikov
(75 rokov)
15.11.1934 Ivan Izakovič, prozaik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ
(80 rokov)
17.11.1954 Alžbeta Verešpejová, dramaturgička
(60 rokov)
17.11.1954 Alžbeta Reháková, lektorka dramaturgie, dramaturgička
(60 rokov)
19.11.1929 Štefan Graca, herec
(80 rokov)
20.11.1934 Žofia Martišová, herečka
(80 rokov)
21.11.1949 Viera Kyzeková, zástupkyňa umelec. šéfa súboru, námestníčka
riaditeľa
(65 rokov)
22.11.1949 Jaroslav Kosec, sólista opery (barytón)
(65 rokov)
24.11.1949 Lena Košická, herečka
(65 rokov)
26.11.1934 Anton Bella, herec
(80 rokov)
26.11.1939 Jozef Dolinský st., choreograf, tanečný pedagóg, baletný
majster
(75 rokov)
26.11.1954 Michail Adamenko, sólista spevohry
(60 rokov)
27.11.1954 Zuzana Jezerská, herečka
(60 rokov)
30.11.1924 Galina Basová-Oniščenková, tanečnica, pedagogička
(90 rokov)
30.11.1949 Andrej Hryc, herec
(65 rokov)
30.11.1959 Martin Zaťko, korepetítor, herec
(55 rokov)
01.12.1939 Milan Veselý, akad. maliar, scénický a kostýmový výtvarník
(75 rokov)
01.12.1944 Eva Blahová, koncertná speváčka, vokálna pedagogička
(70 rokov)
02.12.1954 František Javorský, herec, riaditeľ divadla
(60 rokov)
02.12.1949 Zlatica Vejchodská, dramaturgička
(65 rokov)
04.12.1954 Slavomíra Gogárová, režisérka
(60 rokov)
05.12.1949 Alojz Harant, sólista opery (tenor)
(65 rokov)
07.12.1939 Jiří Bláha, český bábkarsky výtvarník
(75 rokov)
09.12.1934 Ivan Letko, herec, pedagóg, umelecký šéf súboru
(80 rokov)
12.12.1934 Eva Galandová, režisérka, dramatička, prekladateľka
(80 rokov)
12.12.1939 Ján Zemko, sólista opery (tenor), vokálny pedagóg
(75 rokov)
13.12.1964 Atilla Mokos, herec
(50 rokov)
14.12.1929 Jarmila Smyčková, sólistka opery (soprán)
(85 rokov)
15.12.1944 Ľubo Záhon, herec
(70 rokov)
16.12.1949 Eva Hojová, kostýmová výtvarníčka
(65 rokov)
16.12.1939 Anna Szekeressová, operná speváčka, šepkárka
(75 rokov)
17.12.1934 Eva Malinová, dramaturgička
(80 rokov)
22.12.1954 Eva Plesníková, sólistka opery (soprán)
(60 rokov)
23.12.1954 Pavol Dvorský, sólista opery (barytón)
(60 rokov)
23.12.1929 Ladislav Holásek, dirigent, zbormajster
(85 rokov)
24.12.1929 Dana Martincová-Velatová, česká sólistka baletu, pedagogička
(85 rokov)
25.12.1934 Štefan Šugár, teatrológ, publicista, recenzent
(80 rokov)
29.12.1939 Ján Meisner, grafik, maliar, grafický dizajnér
(75 rokov)
30.12.1929 Nataša Tanská, spisovateľka, publicistka, dramatička,
herečka, scenáristka
(85 rokov)
31.12.1959 Jana Oľhová, herečka
(55 rokov)
Osobnosti
výročia
2014
01.01.1794 Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, zakladateľ slovenského
ochotníckeho divadla, vydavateľ divadelných hier
(220 rokov od narodenia, zomrel 18.05.1874)
01.01.1924 Vladimír Durdík st., herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 24.09.1978)
03.01.1929 Verona Tureková, bábkoherečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 04.09.2009)
03.01.1984 Hana Slivková, herečka
(30 rokov od skonania, narodená 21.08.1923)
04.01.1879 Mária Pietrová, ochotnícka herečka, organizátorka
(135 rokov od narodenia, zomrela 24.07.1956)
05.01.1939 Dušan Karas, bábkoherec, prekladateľ, režisér, umelecký šéf
(nedožitých 75 rokov, zomrel 09.05.1979)
06.01.1919 Daniel Gálik, scénický výtvarník
(nedožitých 95 rokov, zomrel 29.07.1977)
08.01.1929 Jaroslav Brůha, český tanečník, choreograf
(nedožitých 85 rokov, zomrel 15.05.1992)
08.01.1934 František Velecký, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 05.10.2003)
08.01.1934 Róbert Faltus, tanečník
(nedožitých 80 rokov, zomrel 25.11.2008)
08.01.1939 Juraj Dubovec, tanečník
(nedožitých 75 rokov, zomrel 18.02.2006)
14.01.1999 Jerzy Grotowski, poľský dramatik
(15 rokov od skonania, narodený 11.08.1933)
15.01.1924 Alexander Noskovič, divadelný teoretik a historik, režisér
(nedožitých 90 rokov, zomrel 15.06.1975)
15.01.1994 Viktor Hajný, herec, dramatik
(20 rokov od skonania, narodený 26.04.1932)
19.01.1919 Vladimír Reisel, básnik, prekladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 01.09.2007)
19.01.1989 Ján Ferenčík, prekladateľ
(25 rokov od skonania, narodený 01.11.1923)
22.01.1924 Josef Kaláb, český bábkarský režisér
(nedožitých 90 rokov, zomrel 11.10.2008)
23.01.1909 Ester Šimerová-Martinčeková, maliarka, scénografka
(105 rokov od narodenia, zomrela 07.08.2005)
23.01.1934 Jozef Kvočák, tanečník, choreograf
(nedožitých 80 rokov, zomrel 11.12.2011)
24.01.1979 Anton Šmotlák, divadelný fotograf
(35 rokov od skonania, narodený 15.11.1920)
27.01.1929 Tibor Beňo, tanečník
(nedožitých 85 rokov, zomrel 16.07.2004)
28.01.1914 Karel Raška, český tanečník, choreograf, baletný majster
(100 rokov od narodenia, zomrel 30.06.1972)
29.01.1879 Jozef Hollý, dramatik
(135 rokov od narodenia, zomrel 03.11.1912)
31.01.1934 Karol Jančošek, dramatik, prekladateľ
(nedožitých 80 rokov, zomrel 13.01.1989)
01.02.1909 Marie Chocová, česká tanečnica
(105 rokov od narodenia, zomrela 22.05.1952)
02.02.1849 Pavol Országh Hviezdoslav, básnik, dramatik, prekladateľ
(165 rokov od narodenia, zomrel 08.11.1921)
03.02.1809 Felix Mendelssohn-Bartholdy, nemecký hudobný skladateľ
(205 rokov od narodenia, zomrel 04.11.1847)
04.02.1909 Pavol Braxatoris, libretista
(105 rokov od narodenia, zomrel 19.01.1980)
04.02.1914 Juraj Berczeller, klavirista, vedúci orchestra Tatra revue
(100 rokov od narodenia, zomrel 20.10.2008)
06.02.1914 Emil Adamík, herec
(100 rokov od narodenia, zomrel 02.04.1992)
07.02.1929 Milan Hložek, scénograf
(nedožitých 85 rokov, zomrel 13.01.1975)
09.02.1999 Marián Jurík, hudobný vedec, publicista
(15 rokov od skonania, narodený 05.04.1933)
16.02.1914 Robert Braun, český tanečník, pedagóg, choreograf
(100 rokov od narodenia, zomrel 16.01.1982)
17.02.1924 Jozef Palka, režisér
(nedožitých 90 rokov, zomrel 03.02.1982)
18.02.1924 Luboš Ogoun, český choreograf, tanečník, režisér a pedagóg
(nedožitých 90 rokov, zomrel 14.02.2009)
18.02.1964 Janko Borodáč, herec, režisér, pedagóg
(50 rokov od skonania, narodený 18.06.1892)
18.02.1974 Bohdan Slavík, český bábkarský výtvarník, režisér
(40 rokov od skonania, narodený 28.08.1917)
19.02.1894 Valentín Beniak, básnik, prekladateľ
(120 rokov od narodenia, zomrel 06.11.1973)
20.02.1904 Alexander Kautnik, herec
(110 rokov od narodenia, zomrel 01.02.1988)
21.02.1909 Rudolf Macharovský, český choreograf, tanečník, pedagóg
(105 rokov od narodenia, zomrel 22.03.1978)
23.02.1914 Belo Turba, sólista spevohry (tenor)
(100 rokov od narodenia, zomrel 19.08.1980)
23.02.1924 Leo Spáčil, český režisér, autor bábkových hier
(nedožitých 90 rokov, zomrel 20.11.2000)
24.02.1924 Oldrich Šabek, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 15.01.1982)
27.02.1769 Juraj Palkovič, dramatik, pedagóg, vydavateľ, prekladateľ
(245 rokov od narodenia, zomrel 13.06.1850)
27.02.1869 Achille Viscusi, taliansky tanečník, choreograf, pedagóg
pôsobiaci na Slovensku
(145 rokov od narodenia, zomrel 20.08.1945)
27.02.1934 Anton Mrvečka, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 20.04.1985)
27.02.1954 Bohuš Machník, český herec
(60 rokov od skonania, narodený 12.10.1897)
27.02.1999 Viera Bálinthová, herečka
(15 rokov od skonania, narodená 2.10.1910)
28.02.1914 Anton Matejček, sólista opery (bas)
(100 rokov od narodenia, zomrel 13.12.1994)
28.02.1909 Maximilián Buš, výtvarník, scénograf
(nedožitých 105 rokov, zomrel 01.10.1990)
02.03.1824 Bedřich Smetana, český hudobný skladateľ
(190 rokov od narodenia, a 130 rokov od skonania, zomrel
12.05.1884)
02.03.1944 Pavol Mikulík, herec
(nedožitých 70 rokov, zomrel 27.11.2007)
04.03.1824 Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, dramatik
(190 rokov od narodenia, zomrel 20.08.1908)
06.03.1844 Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov, ruský hudobný skladateľ
(170 rokov od narodenia, zomrel 08.06.1908)
07.03.2009 Ján Guoth, tanečník, choreograf, režisér, pedagóg, libretista
(5 rokov od úmrtia, narodil sa 16.02.1930)
08.03.1879 Bohumil Haluzický, hudobný a divadelný kritik, publicista
(135 rokov od narodenia, zomrel 11.01.1957)
08.03.1909 Svetozár Hurban, herec
(105 rokov od narodenia, zomrel 30.07.1933)
08.03.1909 Jozef Cincík, výtvarný kritik, scénograf, prekladateľ
(105 rokov od narodenia, zomrel 28.01.1992)
08.03.1924 Jitka Mňačková, sólistka baletu, choreografka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 23.08.1984)
10.03.1934 Miroslav Pokorný, český hudobný skladateľ, bábkoherec,
riaditeľ divadla
(nedožitých 80 rokov, zomrel 20.10.2012)
10.03.1944 František Jánoš, herec
(nedožitých 70 rokov, zomrel v roku 1982)
12.03.1984 Andrej Kostolný, literárny a divadelný historik, kritik,
dramatik
(30 rokov od skonania, narodený 26.11.1903)
14.03.1899 Anna Korínska, vokálna pedagogička
(nedožitých 115 rokov, zomrela 02.05.1979)
15.03.1894 Rose Pauly, maďarská sólistka opery (soprán)
(120 rokov od narodenia, zomrela 14.12.1976)
15.03.1914 Jozef M. Soukup, autor scénickej hudby, dirigent
(100 rokov od narodenia, zomrel 01.12.1995)
15.03.1924 Kvetuša Dibarborová, dramaturgička
(nedožitých 90 rokov, zomrela 28.01.2004)
16.03.1914 Helena Rozgiewiczová, herečka, speváčka, dramaturgička
(100 rokov od narodenia, zomrela 09.09.1977)
17.03.1924 Jiří Svoboda-Malecký, český režisér
(nedožitých 90 rokov, zomrel 09.12.1990)
18.03.1924 Ľuba Pavlovičová, dramaturgička, scenáristka, speváčka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 27.08.1998)
18.03.1849 Ľudovít Vladimír Rizner, bibliograf, ochotník, prekladateľ,
publicista
(165 rokov od narodenia, zomrel 07.10.1913)
19.03.1979 Michal Vilec, hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, pedagóg
(35 rokov od skonania, narodený 06.08.1902)
20.03.1924 Jozef Kroner, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 12.03.1998)
20.03.1934 Stanislav Kubiš, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 12.01.1980)
20.03.1964 Karel Nedbal, český dirigent, umelecký šéf opery SND
(50 rokov od skonania, narodený 28.10.1888)
22.03.1934 Stanislav Vrbka, teatrológ, divadelný kritik, riaditeľ
Divadelného ústavu v Bratislave
(nedožitých 80 rokov, zomrel 01.12.1991)
26.03.1874 Oskar Nedbal, český hudobný skladateľ, dirigent, riaditeľ SND
(140 rokov od narodenia, zomrel 24.12.1930)
27.03.1924 Pavol Herchl, scénograf
(nedožitých 90 rokov, zomrel 02.08.1993)
28.03.1909 Ján Mudroch, akademický maliar, pedagóg
(105 rokov od narodenia, zomrel 04.02.1968)
28.03.1914 Bohumil Hrabal, český spisovateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 03.02.1997)
28.03.1994 Eugene Ionesco, francúzsky dramatik
(20 rokov od skonania, narodený 26.11.1909)
29.03.1919 Daniel Králik, herec, bábkoherec
(100 rokov od narodenia)
30.03.1919 Ladislav Longauer, sólista opery (barytón), vokálny pedagóg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 08.07.2004)
30.03.1989 Imrich Strelka, herec, režisér
(25 rokov od skonania, narodený 12.09.1926)
31.03.1909 Ivan Minárik, prozaik, prekladateľ, divadelný kritik
(105 rokov od narodenia, zomrel 23.02.1967)
01.04.1809 Nikolaj Vasilievič Gogoľ, ruský spisovateľ
(205 rokov od narodenia, zomrel 04.03.1852)
01.04.1939 Anton Semionovič Makarenko, ruský pedagóg, dramatik
(75 rokov od skonania, narodený 13.03.1888)
02.04.1924 Tibor Sedlický, hudobný vedec, kritik, pedagóg
(nedožitých 90 rokov, zomrel 27.07.2004)
02.04.1929 Ján Papp, spisovateľ, dramatik, riaditeľ bábkového divadla
(nedožitých 85 rokov, zomrel 02.05.1998)
03.04.1904 Nina Bártů, česká herečka
(110 rokov od narodenia, zomrela 14.11.1992)
03.04.1929 Nelly Štúrová, teatrologička, zakladateľka dokumentačného
04.04.1939
04.04.1974
05.04.1929
06.04.1824
07.04.1884
07.04.1909
07.04.1994
08.04.1909
13.04.1919
13.04.1979
15.04.1924
15.04.1979
15.04.1989
16.04.1919
16.04.1934
16.04.1959
18.04.1899
18.04.1934
20.04.1934
21.04.1914
23.04.1564
23.04.1939
23.04.1944
24.04.1939
25.04.1984
26.04.1999
29.04.1969
30.04.1854
01.05.1909
pracoviska Divadelného ústavu v Bratislave
(nedožitých 85 rokov, zomrela 19.06.1998)
Štefan Píšša, bábkoherec, inšpicient
(nedožitých 75 rokov, zomrel 13.10.2008)
Andrej Vrbacký, novinár, prekladateľ
(40 rokov od skonania, narodený 16.04.1908)
Ondrej Malachovský, spevák (bas)
(nedožitých 85 rokov, zomrel 03.04.2011)
Anna Jurkovičová, ochotnícka herečka
(190 rokov od narodenia, zomrela 02.02.1905)
Bohuš Vilím, český režisér, hudobný skladateľ, pedagóg
(130 rokov od narodenia, zomrel 07.02.1953)
Ivan Ballo, hudobný kritik, teoretik
(105 rokov od narodenia, zomrel 23.04.1977)
Henrich Hoffstädter, sólista baletu
(20 rokov od skonania, narodený 01.02.1923)
Štefan Králik, dramatik
(105 rokov od narodenia, zomrel 30.01.1983)
Ľubomír Smrčok, dramatik, režisér
(nedožitých 95 rokov, zomrel 01.08.1970)
Imrich Godin, sólista opery (tenor), vokálny pedagóg
(35 rokov od skonania, narodený 17.07.1907)
Anton Hucik, sólista opery (barytón)
(nedožitých 90 rokov, zomrel 15.03.1994)
Ladislav Stanček, hudobný skladateľ, zbormajster
(35 rokov od skonania, narodený 07.02.1898)
Bernard-Marie Koltès, francúzsky dramatik
(25 rokov od skonania, narodený 09.04.1948)
Karola Vajdová, sólistka operety
(nedožitých 95 rokov, zomrela 29.09.1968)
Viliam Stražan, kočovný bábkar
(80 rokov od skonania, narodený 29.04.1882)
Vladimír Čáp, scénický a kostýmový výtvarník
(nedožitých 55 rokov, zomrel 31.01.2007)
Zdeněk Chalabala, český dirigent, šéf opery SND
(115 rokov od narodenia, zomrel 04.03.1962)
Adam Kijevský, sólista baletu
(nedožitých 80 rokov, zomrel 12.10.1993)
Juraj Oniščenko, sólista opery (barytón)
(nedožitých 80 rokov, zomrel 23.06.1999)
Ján Sedlák, dramaturg, prekladateľ, literárny vedec
(100 rokov od narodenia, zomrel 25.03.2007)
William Shakespeare, anglický dramatik
(450 rokov od narodenia, zomrel 23.04.1616)
Jozef Adamovič, herec, pedagóg
(nedožitých 75 rokov, zomrel 02.08.2013)
Marián Sotník, herec
(nedožitých 70 rokov, zomrel 27.09.1998)
Ján Melkovič, hudobný skladateľ, herec
(nedožitých 75 rokov, zomrel 21.03.2004)
Ernest Pauš, herec, režisér
(30 rokov od skonania, narodený 16.01.1933)
Jana Gabčová, sólistka opery (alt), pedagogička
(15 rokov od skonania, narodená 14.05.1907)
Josef Křepela, sólista spevohry
(45 rokov od skonania, narodený 16.03.1896)
Miloslav Francisci, hudobný skladateľ, organizátor kultúrneho
života
(160 rokov od narodenia, zomrel 29.01.1926)
Július Barč-Ivan, dramatik, prozaik
(105 rokov od narodenia, zomrel 25.12.1953)
01.05.1954 Ľudovít Jakubóczy, herec
(60 rokov od skonania, narodený 16.05.1898)
02.05.1914 Angela Jakubisová, herečka
(100 rokov od narodenia, zomrela 07.02.1991)
02.05.1929 Ivan Čisárik, tanečník, choreograf
(nedožitých 85 rokov, zomrel 19.06.1991)
03.05.1909 Zora Jesenská, spisovateľka, prekladateľka
(105 rokov od narodenia, zomrela 21.12.1972)
04.05.1939 Ružena Bóriová, bábkoherečka
(nedožitých 75 rokov, zomrela 03.06.2012)
04.05.1999 Emília Štercová, dramaturgička, prekladateľka
(15 rokov od skonania, narodená 04.02.1935)
05.05.1934 Viera Pelikánová-Echtnerová, herečka, kultúrno-osvetová
pracovníčka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 27.01.2001)
06.05.1919 Natália Michalcová, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 28.06.1952)
06.05.1929 Ján Šilan, režisér, dramaturg, riaditeľ divadla, spevák,
organizátor
(nedožitých 85 rokov, zomrel 12.06.2011)
06.05.1949 Ida Kirilová, sólistka opery (mezzosoprán)
(nedožitých 65 rokov, zomrela 21.07.2004)
06.05.1949 Maurice Maeterlinck, belgický básnik, dramatik a esejista
(65 rokov od skonania, narodený 29.08.1862)
07.05.1964 Mária Oravcová, spisovateľka, dramatička, pedagogička
(50 rokov od skonania, narodená 12.08.1893)
08.05.1904 Viktor Jassik, tanečník, baletný majster, choreograf
(110 rokov od narodenia, zomrel 18.03.1991)
09.05.1969 Imrich Jakubek, sólista opery (tenor)
(45 rokov od skonania, narodený 01.03.1922)
12.05.1919 Milan Ivák, režisér, dramaturg, prekladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 05.12.1994)
14.05.1894 Jindřich Honzl, český režisér, divadelný kritik, riaditeľ divadla
(120 rokov od narodenia, zomrel 20.04.1953)
15.05.1909 Štefan Bednár, akademický maliar, príležitostný scénograf
(105 rokov od narodenia, zomrel 15.01.1976)
16.05.1904 Jan Reimoser (um. m. Jan Rey), český tanečný teoretik, historik,
publicista, kritik, pedagóg, dramatik, prekladateľ
(110 rokov od narodenia, zomrel 30.05.1979)
17.05.1914 Ivan Turzo-Nosický, herec, režisér, riaditeľ divadla
(100 rokov od narodenia, zomrel 16.09.1994)
17.05.1924 Magdaléna Robinsonová, výtvarná fotografka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 24.07.2006)
18.05.1934 Mikuláš Kováč, básnik, dramatik, dramaturg
(nedožitých 80 rokov, zomrel 26.05.1992)
19.05.1909 Gizela Chmelková, herečka
(105 rokov od narodenia, zomrela 10.03.1998)
19.05.1909 Oto Kaušitz, libretista, textár, prekladateľ
(105 rokov od narodenia, zomrel 30.04.1982)
22.05.1939 Jiří Mahen, český dramatik, básnik
(75 rokov od skonania, narodený 12.12.1882)
22.05.1914 Gréta Schmidtová, sólistka baletu, tanečnica
(100 rokov od narodenia, zomrela 26.03.1995)
22.05.1999 Lýdia Vadkerti-Gavorníková, prekladateľka, poetka
(15 rokov od skonania, narodená 30.03.1932)
23.05.1929 Daniel Michaelli, dramaturg, scenárista, herec, režisér
(nedožitých 85 rokov, zomrel 07.11.1980)
23.05.1949 Vladimír Durdík ml., herec
(nedožitých 65 rokov, zomrel 09.03.2003)
24.05.1914 George Tabori, maďarský dramatik, režisér, scenárista
(l00 rokov od narodenia, zomrel 23.07.2007)
27.05.1944 Alex Koenigsmark, český dramatik, scenárista
(nedožitých 70 rokov, zomrel 23.01.2013)
28.05.1904 Anton Prídavok, spisovateľ, dramatik, rozhlasový a
divadelný organizátor, režisér, herec
(110 rokov od narodenia, zomrel 12.05.1945)
28.05.1989 Mária Hájková, herečka
(25 rokov od skonania, narodená 18.01.1920)
29.05.1929 Ján Géc, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 27.04.1996)
29.05.1944 Ján Čajak st., prozaik, dramatik
(70 rokov od skonania, narodený 19.12.1863)
30.05.1924 Ján Mišura, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 24.02.1977)
30.05.1924 Oldřich Augusta, český dramatik
(nedožitých 90 rokov, zomrel 01.08.1997)
31.05.1899 Leonid Maximovič Leonov, ruský dramatik
(115 rokov od narodenia, zomrel 08.08.1994)
31.05.1919 Ctibor Kováč, režisér, scenárista, dramaturg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 30.08.1992)
01.06.1904 Míla Beran, herec
(110 rokov od narodenia, zomrel 25.10.1976)
03.06.1924 Franz Kafka, pražský, nemecký prozaik
(90 rokov od skonania, narodený 03.07.1883)
04.06.1919 Milan Wölfl, zbormajster, dirigent, korepetítor, klavirista
(nedožitých 95 rokov, zomrel 16.10.1999)
05.06.1884 Ralph Benatzky, český hudobný skladateľ
(130 rokov od narodenia, zomrel 17.10.1957)
06.06.1799 Alexander Sergejevič Puškin, ruský básnik, prozaik
(215 rokov od narodenia, zomrel 10.02.1837)
06.06.1904 Vít František Hejný, ochotník
(110 rokov od narodenia, zomrel 16.05.1977)
08.06.1869 Vilém Táborský, český herec, režisér, prekladateľ
(145 rokov od narodenia, zomrel 08.04.1935)
08.06.1904 Martin Hollý st., divadelný režisér, herec
(110 rokov od narodenia, zomrel 01.10.1965)
08.06.1934 Boris Droppa, hudobný publicista, textár
(nedožitých 80 rokov, zomrel 25.06.2004)
08.06.1964 Ivan Svetko, režisér, scenárista
(nedožitých 50 rokov, zomrel 12.12.1989)
09.06.1924 Mária Pokorná, herečka, bábkoherečka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 31.10.1980)
09.06.1929 Ladislav Kicko, sólista spevohry
(nedožitých 85 rokov, zomrel 04.10.1979)
10.06.1904 Frederick Loewe, hudobný skladateľ rakúskeho pôvodu
(110 rokov od narodenia, zomrel 14.02.1988)
10.06.1914 Miloš Borský, ochotnícky herec, organizátor, riaditeľ divadla
(100 rokov od narodenia, zomrel 14.02.2001)
11.06.1934 Vojtěch Kristián Blahník, český teatrológ
(80 rokov od skonania, narodený 12.08.1888)
12.06.1924 Naďa Nináčová, herečka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 29.02.1984)
13.06.1889 Maxmilián Froman, ruský tanečník, choreograf pôsobiaci na
Slovensku
(125 rokov od narodenia, zomrel 21.05.1971)
15.06.1999 Čestmír Pechr, grafik, scénograf
(15 rokov od skonania, narodený 30.09.1926)
17.06.1999 Arnold Judt, sólista opery (tenor)
(15 rokov od skonania, narodený 05.03.1938)
16.06.1934 Hilda Holinová, prekladateľka, redaktorka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 20.04.2013)
21.06.1944 Jozef Revallo, dramaturg, hudobný skladateľ, režisér, prekladateľ
(nedožitých 70 rokov, zomrel 25.06.1993)
22.06.1924 Terézia Kronerová-Hurbanová, herečka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 15.06.1999)
22.06.1929 Pavol Mária Gábor, scénický výtvarník
(nedožitých 85 rokov, zomrel 02.09.1991)
22.06.1949 Jaroslav Filip, herec, dramaturg, hudobný skladateľ
(nedožitých 65 rokov, zomrel 11.07.2000)
23.06.1914 Dita Gabajová, sólistka opery (mezzosoprán)
(100 rokov od narodenia, zomrela 23.01.2000)
24.06.1924 Ján Kákoni, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 20.04.2006)
25.06.1894 Hana Pírková, česká sólistka opery (soprán)
(120 rokov od narodenia, zomrela 03.12.1944)
26.06.1889 Július Ivan Hemerka, hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg
(125 rokov od narodenia, zomrel 23.12.1942)
27.06.1894 Vladimír Pirnikov (vl m. Ladislav Häusler), český tanečník,
choreograf
(120 rokov od narodenia, zomrel 15.04.1948)
29.06.1999 Peter Scherhaufer, režisér
(15 rokov od skonania, narodený 31.07.1942)
01.07.1824 Samuel Ormis, pedagóg, dramatik
(190 rokov od narodenia, zomrel 18.10.1875)
01.07.1924 Elena Volková, herečka, prekladateľka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 18.09.1989)
03.07.1854 Leoš Janáček, český hudobný skladateľ
(160 rokov od narodenia, zomrel 12.08.1928)
04.07.1914 Jozef Grajciar, prekladateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 23.06.1989)
05.07.1869 Štefan Moyzes (Moyses), národnokultúrny dejateľ, verejný činiteľ,
prvý predseda Matice slovenskej
(145 rokov od skonania, narodený 24.10.1797)
05.07.1889 Jean Cocteau, francúzsky básnik, dramatik, scenárista, režisér,
maliar, ilustrátor
(125 rokov od narodenia, zomrel 11.10.1963)
05.07.1929 Igor Galanda, dramaturg
(nedožitých 85 rokov, zomrel 04.12.1990)
07.07.1934 Ján Chlebík, režisér
(nedožitých 80 rokov, zomrel 08.05.2006)
10.07.1924 Ján Koršo, herec, spevák, inšpicient
(nedožitých 90 rokov, zomrel 05.10.1981)
11.07.1924 Jozef Bobok,(ps. Peter Sever), dramaturg, prekladateľ,
televízny a rozhlasový scenárista
(nedožitých 90 rokov, zomrel 22.07.2004)
12.07.1944 Ica/Ilona Némethová-Škreková, herečka
(nedožitých 70 rokov, zomrela 14.01.2011)
12.07.1974 Ferdinand Gabaj, spisovateľ, dramatik, prekladateľ
(40 rokov od skonania, narodený 17.12.1908)
14.07.1914 Marius Petipa, francúzsky libretista
(100 rokov od skonania, narodený 11.03.1818)
16.07.1934 Jiří Šér, český bábkarsky výtvarník
(nedožitých 80 rokov, zomrel 13.05.2005)
17.07.1924 Gustáv Legéň, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 22.03.1998)
18.07.1909 Július Alexej Illéš, hudobný pedagóg, dramatik
(105 rokov od narodenia, zomrel v roku 1965)
20.07.1914 Hana Zelinová, spisovateľka, dramatička
(100 rokov od narodenia, zomrela 16.03.2004)
21.07.1874 Jozef Karol Viktorin, vydavateľ, publicista, osvetovo-kultúrny
pracovník
(140 rokov od skonania, narodený 12.03.1822)
22.07.1909 František Kudláč, akademický maliar, režisér, scénograf
(105 rokov od narodenia, zomrel 01.12.1990)
22.07.1914 Ladislav Jánsky, prekladateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 14.02.1989)
23.07.1904 Samuel Adamčík, herec
(110 rokov od narodenia, zomrel 10.07.1984)
25.07.1894 Krešimir Baranović, srbský hudobný skladateľ, dirigent, šéf opery
SND
(120 rokov od narodenia, zomrel 17.09.1975)
25.07.1919 Bohuš Králik, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 03.12.1973)
26.07.1904 Ivan Horváth, verejný činiteľ, prozaik, dramatik
(nedožitých 110 rokov, zomrel 05.09.1960)
30.07.1929 Michal Slivka, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 15.10.2007)
30.07.1934 Radoslav Bartoník, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 20.10.1991)
31.07.1924 Gejza Zelenay, sólista opery (bas)
(nedožitých 90 rokov, zomrel 25.05.2008)
03.08.1934 Milan Kiš, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 05.03.2007)
04.08.1884 Vladimír Hurban Vladimírov, (ps. VHV), dramatik
(130 rokov od narodenia, zomrel 28.09.1950)
05.08.1964 Mária Rázusová-Martáková, prozaička, prekladateľka, dramatička
a televízna scenáristka
(50 rokov od skonania, narodená 28.06.1905)
05.08.1964 Róbert Stankovský, dirigent
(nedožitých 50 rokov, zomrel 06.01.2001)
06.08.1799 Ján Andraščík, osvietenecký dramatik
(215 rokov od narodenia, zomrel 24.12.1853)
07.08.1899 Oldřich Nový, český herec, režisér
(115 rokov od narodenia, zomrel 15.03.1983)
09.08.1919 Ruggiero Leoncavallo, taliansky hudobný skladateľ
(95 rokov od skonania, narodený 23.04.1857)
11.08.1909 Jiří Fiedler, český operný režisér, pedagóg
(105 rokov od narodenia, zomrel 01.06.1972)
11.08.2004 Peter Homolka, tanečník, choreograf, pedagóg, metodik
(10 rokov od skonania, narodený 28.07.1942)
13.08.1924 Pavol Gejdoš, dramatik, prozaik, scenárista
(nedožitých 95 rokov, zomrel 07.03.1998)
14.08.1864 Tichomír Milkin (vl. m. Ján Donoval), literárny kritik a
teoretik, dramatik
(150 rokov od narodenia, zomrel 04.11.1920)
14.08.1989 Oľga Chodáková, choreografka, režisérka
(25 rokov od skonania, narodená 25.12.1920)
16.08.1959 Janko Matuška, hudobný skladateľ, redaktor, režisér, klavirista
(55 rokov od skonania, narodený 25.10.1897)
17.08.1974 Elena Pappová, herečka
(40 rokov od skonania, narodená 05.05.1935)
19.08.1984 Jindřich Volejníček, český sólista baletu, pedagóg
(30 rokov od skonania, narodený 08.01.1933)
23.08.1904 Lea Juríčková, herečka
(110 rokov od narodenia, zomrela 01.02.1967)
23.08.1924 Ephraim Kishon, maďarský spisovateľ, dramatik
(nedožitých 90 rokov, zomrel 29.01.2005)
24.08.1904 Milo Urban, prozaik, dramatik, prekladateľ
(110 rokov od narodenia, zomrel 10.03.1982)
26.08.1934 Martin Braxatoris-Sládkovič, prekladateľ, dramatik
(80 rokov od skonania, narodený 02.05.1863)
29.08.1914 Bartolomej Bavoľár, režisér, riaditeľ divadla
(100 rokov od narodenia, zomrel 18.01.1956)
30.08.1924 Branislav Choma, literárny kritik, prekladateľ
01.09.1914
02.09.1994
03.09.1929
03.09.1944
04.09.1994
05.09.1959
09.09.1939
10.09.1919
11.09.2004
13.09.1894
13.09.1924
13.09.1929
14.09.1904
15.09.1859
16.09.1924
17.09.1944
18.09.1914
19.09.1899
19.09.1909
19.09.1924
20.09.1884
21.09.1894
23.09.1914
23.09.1909
25.09.1934
27.09.1924
28.09.1919
28.09.1939
28.09.1974
juhoslovanskej literatúry, pedagóg
(nedožitých 90 rokov, zomrel 13.01.2007)
Ján Párička, kníhtlačiar, vydavateľ, ochotník
(100 rokov od skonania, narodený 20.04.1882)
Gabriel Rapoš, dramaturg, divadelný publicista
(20 rokov od skonania, narodený 14.06.1917)
Ján Mňačko, sólista baletu
(nedožitých 85 rokov, zomrel 01.09.1973)
Gabriel Erdélyi, scénický výtvarník
(nedožitých 70 rokov, zomrel 30.06.2002)
Ladislav Holoubek, hudobný skladateľ, dirigent, klavirista
(20 rokov od skonania, narodený 13.08.1913)
Marta Žecová, tanečnica, šéfka baletu
(nedožitých 55 rokov, zomrela 20.02.2008)
Tibor Platzner, scénograf
(nedožitých 75 rokov, zomrel 31.12.2000)
Ladislav Slovák, dirigent, pedagóg
(nedožitých 95 rokov, zomrel 22.07.1999)
Juraj Beneš, hudobný skladateľ
(10 rokov od úmrtia, narodený 02.03.1940)
Julian Tuwin, poľský básnik, dramatik
(120 rokov od narodenia, zomrel 27.12.1953)
Maurice-Alexis Jarre, francúzsky hudobný skladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 28.03.2009)
Ján Števček, literárny vedec, dramaturg, pedagóg
(nedožitých 85 rokov, zomrel 26.09.1996)
Jozef Vecsei, (ps. Jozef Valentín), scénograf
(110 rokov od narodenia, zomrel 09.09.1980)
Václav Kliment Klicpera, český spisovateľ, dramatik
(155 rokov od skonania, narodený 23.11.1792)
Ján Kusenda, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 19.10.2003)
Mária Malátková, sólistka opery (soprán)
(nedožitých 70 rokov, zomrela 26.06.1983)
Gizela Mačugová, dramaturgička, divadelná kritička
(100 rokov od narodenia, zomrela 22.11.1997)
Emil Belluš, architekt, pedagóg, scénograf
(115 rokov od narodenia, zomrel 14.12.1979)
Vasiľ Zozuľák, prozaik, dramatik
(105 rokov od narodenia, zomrel 15.05.1994)
Ladislav Ťažký, spisovateľ, dramatik, scenárista
(nedožitých 90 rokov, zomrel 20.01.2011)
Leon Geitler, český sólista opery (lyrický tenor)
(130 rokov do narodenia, zomrel 19.08.1933)
Hana Ruppeldtová, prekladateľka
(120 rokov od narodenia, zomrela 04.01.1960)
Móric Mittelmann-Dedinský, divadelný teoretik, kritik,
prekladateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 06.05.1989)
Ján Domasta, prozaik, dramatik
(105 rokov od narodenia, zomrel 26.08.1989)
Karol Zaremba, bábkoherec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 05.04.2005)
Jiří Bažant, český hudobný skladateľ
(nedožitých 90 rokov, zomrel 26.11.2011)
Gustáv Papp, sólista opery (tenor)
(nedožitých 95 rokov, zomrel 07.10.1997)
József Bor, maďarský režisér hosťujúci na Slovensku
(nedožitých 75 rokov, zomrel 01.05.2013)
Milada Želenská-Frýdová, herečka
(40 rokov od skonania, narodená 16.01.1897)
29.09.1919 Mária Ďuríčková, spisovateľka, prozaička, prekladateľka,
dramatička a televízna scenáristka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 15.03.2004)
02.10.1929 Alica Lörinčíková, herečka, speváčka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 24.01.2007)
03.10.1939 Ján Šuda, dramaturg, režisér, scenárista
(nedožitých 75 rokov, zomrel 09.07.2012)
05.10.1934 Dušan Dobrík, riaditeľ divadla
(nedožitých 80 rokov, zomrel 19.08.1986)
07.10.1914 Stanislav Remar, český tanečník, choreograf, pedagóg, režisér,
libretista
(100 rokov od narodenia, zomrel 19.07.2006)
08.10.1864 Branislav Nušić, srbský prozaik, dramatik
(150 rokov od narodenia, zomrel 19.01.1938)
14.10.1919 Jiří Wiedermann, český sólista opery (barytón)
(nedožitých 95 rokov, zomrel 17.12.2005)
14.10.1924 Jaroslav Rozsíval, herec, sólista spevohry
(nedožitých 90 rokov, zomrel 13.01.1996)
16.10.1854 Oscar Wilde, írsky dramatik, spisovateľ a básnik
(160 rokov od narodenia, zomrel 30.11.1900)
17.10.1914 Karol Vait, korepetítor
(100 rokov od narodenia, zomrel 14.04.1992)
17.10.1974 Tamar Corpona,(vl. m. Marta Tamara Pokorná, vyd. Bagarová)
tanečnica, choreografka, pedagogička
(40 rokov od skonania, narodená 14.04.1908)
18.10.1874 Jozef Gregor Tajovský, dramatik, prozaik
(140 rokov od narodenia, zomrel 20.05.1940)
18.10.1889 Jozef Kello, herec zakladateľskej generácie
(125 rokov od narodenia, zomrel 17.03.1951)
19.10.1904 Oskar Linhart, operný režisér
(110 rokov od narodenia, zomrel 11.06.1987)
19.10.1919 Margita Príbusová, prekladateľka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 18.01.1997)
19.10.1919 Mikuláš Huba, herec, pedagóg, umelecký šéf súboru
(nedožitých 95 rokov, zomrel 12.10.1986)
19.10.1969 Ľudmila Hurbanová,(ps. Teta Ľudmila) kultúrno-osvetová
pracovníčka, ochotnícka herečka, spisovateľka
(45 rokov od skonania, narodená 08.06.1878)
20.10.1974 Julo Zborovjan, dramaturg, prekladateľ
(40 rokov od skonania, narodený 14.01.1921)
22.10.1899 Helena Petzová, herečka
(115 rokov od narodenia, zomrela 12.09.1973)
23.10.1904 Rudolf Uhlár, divadelný kritik, prekladateľ
(110 rokov od narodenia, zomrel 14.11.1934)
24.10.1929 Jordan Radičkov, bulharský dramatik, spisovateľ
(nedožitých 85 rokov, zomrel 21.01.2004)
24.10.1979 Jozef Staník, sólista opery (barytón), vokálny pedagóg
(35 rokov od skonania, narodený 16.06.1911)
25.10.1914 Mária Babiaková-Bajová, prekladateľka z poľskej literatúry
(100 rokov od narodenia, zomrela 27.11.1993)
25.10.1914 Ján Ozábal, bábkar, dramatik, riaditeľ bábkového divadla
(100 rokov od narodenia, zomrel 27.10.1981)
25.10.1924 Vladislav Pavlovič, režisér, herec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 31.10.1973)
26.10.1949 Vladimír Hurban Svetozárov,(ps. VHS, vl. m. Vladimír Hurban),
dramatik, prekladateľ
(65 rokov od skonania, narodený 04.04.1883)
27.10.1929 Štefan Gajdoš, dirigent
(nedožitých 85 rokov, zomrel 15.10.1991)
28.10.1919 Renáta Šimanová, sólistka operety
(nedožitých 95 rokov, zomrela 27.05.1985)
28.10.1934 Milota Bagoňová-Šidlová, prekladateľka z rumunskej literatúry
(nedožitých 80 rokov, zomrela 28.07.1980)
28.10.1934 Július Farkaš, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 16.09.1983)
30.10.1929 Viera Strnisková, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 31.08.2013)
30.10.1999 Eliška Slancová, sólistka baletu
(15 rokov od skonania, narodená 29.03.1921)
31.10.1929 Jaroslav Pivko, režisér, dramaturg, dramatik, prekladateľ
(nedožitých 85 rokov, zomrel 16.04.2008)
31.10.1929 Elena Čaplová, herečka
(nedožitých 85 rokov, zomrela 24.03.1956)
31.10.1954 Josef František Munclinger, český sólista opery (bas), režisér
(60 rokov od skonania, narodený 13.09.1888)
01.11.1919 Štefan Klimo, dirigent, zbormajster
(nedožitých 95 rokov, zomrel 05.01.2000)
01.11.1929 Martin Slivka, dokumentarista, folklorista, scenárista, režisér,
pedagóg
(nedožitých 85 rokov, zomrel 23.09.2002)
03.11.1934 Adriana Barónová, bábkoherečka, herečka
(nedožitých 80 rokov, zomrela 18.11.1987)
04.11.1979 Martin Jančuška, osvetový pracovník, ochotník
(35 rokov od skonania, narodený 06.08.1912)
07.11.1994 Milan Hojdys, tanečník, choreograf, režisér, šéf baletu
(20 rokov od skonania, narodený 02.06.1926)
10.11.1984 Mária Markovičová, herečka
(30 rokov od skonania, narodená 29.08.1908)
11.11.1934 Michal Lisoň, tanečník, choreograf, pedagóg, herec
(nedožitých 80 rokov, zomrel 10.07.2012)
12.11.1939 Lucia Poppová, sólistka opery (soprán)
(nedožitých 75 rokov, zomrela 16.11.1993)
18.11.1954 Jaromír Žid, český dirigent
(60 rokov od skonania, narodený 12.06.1898)
19.11.1909 Martin Brezina, scénický výtvarník, pedagóg, architekt
(105 rokov od narodenia, zomrel 29.05.1997)
19.11.1929 Jozef Dóczy, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 21.01.2013)
20.11.1944 Anton Anderle, bábkar, principál bábkového divadla
(nedožitých 70 rokov, zomrel 16.05.2008)
20.11.1984 Alexander Moyzes, hudobný skladateľ
(30 rokov od skonania, narodený 04.09.1906)
21.11.1899 Ľubomír Petrov Pančev, bulharský tanečník, pedagóg
(115 rokov od narodenia, zomrel 04.02.1968)
25.11.1884 Karol Kuník, kočovný bábkar
(130 rokov od narodenia, zomrel 22.05.1957)
25.11.1914 František Kabrheľ, herec
(100 rokov od narodenia, zomrel 25.10.1982)
25.11.1914 Barbora Popovičová, herečka
(100 rokov od narodenia, zomrela 17.04.1997)
25.11.1919 Zbyněk Mrkos, český dirigent
(nedožitých 95 rokov, zomrel 14.04.1993)
25.11.1929 Jozef Kramár, herec
(nedožitých 85 rokov, zomrel 04.03.2013)
27.11.1974 Rudolf Bachlet, sólista opery (barytón)
(40 rokov od skonania, narodený 08.12.1895)
28.11.1824 Mikuláš Dohnány, dramatik, historik, literárny kritik
(190 rokov od narodenia, zomrel 02.06.1852)
28.11.1904 Andrej Mráz, literárny a divadelný historik, kritik,
dramaturg, prekladateľ
(110 rokov od narodenia, zomrel 29.05.1964)
29.11.1919 Elena Kotliarevská-Bednárová, sólistka spevohry
(nedožitých 95 rokov, zomrela 08.04.2004)
29.11.1924 Giacomo Puccini, taliansky hudobný skladateľ
(90 rokov od skonania, narodený 22.12.1858)
30.11.1919 Karol Skovay, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 03.02.1975)
02.12.1929 Jaroslav Černý, český divadelný teoretik a kritik
(nedožitých 85 rokov, zomrel 01.01.2013)
05.12.1919 Víťazoslav Hečko, básnik, prekladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 07.12.1972)
05.12.1964 Alexander Pogorielov, bábkarský výtvarník, režisér
(50 rokov od skonania, narodený 25.10.1915)
06.12.1939 Ľudmila Ďurčeková, herečka, pedagogička
(nedožitých 75 rokov, zomrela 23.11.1967)
07.12.1879 Rudolf Friml, český hudobný skladateľ
(135 rokov od narodenia, zomrel 12.11.1972)
07.12.1989 František Greguš, herec, režisér
(25 rokov od skonania, narodený 19.09.1911)
07.12.1999 Ivan Hryc-Duda, dramatik, riaditeľ divadla
(15 rokov od skonania, narodený 05.06.1911)
08.12.1929 Pavol Haspra, režisér
(nedožitých 85 rokov, zomrel 27.04.2004)
09.12.1929 Kliment Ondrejka, folklorista, etnograf
(nedožitých 85 rokov, zomrel 19.02.2011)
10.12.1914 Július Lenko, básnik, prekladateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 18.01.2000)
10.12.1934 Ferko Urbánek, dramatik
(80 rokov od skonania, narodil sa 31.07.1858)
11.12.1924 Vladimír Ragala, bábkoherec
(nedožitých 90 rokov, zomrel 28.12.2008)
12.12.1934 Ľudovít Kovács, sólista opery (bas)
(nedožitých 80 rokov, zomrel 09.02.1994)
14.12.1929 Milan Ferko, spisovateľ, scenárista, dramatik, prekladateľ
(nedožitých 85 rokov, zomrel 26.11.2010)
15.12.1879 Rudolf von Laban, choreograf, tanečník
(135 rokov od narodenia, zomrel 01.07.1958)
15.12.1919 Tibor Bogdan, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 22.09.2000)
16.12.1899 Oľga Borodáčová-Országhová, herečka, pedagogička
(115 rokov od narodenia, zomrela 13.09.1986)
20.12.1904 František Tröster, český scénograf, pedagóg
(110 rokov od narodenia, zomrel 14.12.1968)
21.12.1989 Ján Cikker, hudobný skladateľ, pedagóg
(25 rokov od úmrtia, narodil sa 29.07.1911)
23.12.1914 Dezider Kardoš, hudobný skladateľ
(100 rokov od narodenia, zomrel 18.03.1991)
23.12.1919 Alfréd Croitor, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 01.08.1945)
24.12.1884 Antonín Tihelka, český herec
(130 rokov od narodenia, zomrel 25.09.1961)
25.12.1919 Bohumila Horňáková-Růžičková, herečka
(nedožitých 95 rokov, zomrela 27.12.1992)
25.12.1924 Jarmila Štítnická, dramatička, prekladateľka
(nedožitých 90 rokov, zomrela 07.04.1980)
26.12.1919 Imre Fazekas, herec
(nedožitých 95 rokov, zomrel 01.06.1998)
27.12.1919 Zdeněk Cón, hudobný skladateľ
(nedožitých 95 rokov, zomrel 03.11.1995)
27.12.1919 Štefan Gabriš, sólista opery (tenor)
(nedožitých 95 rokov, zomrel 25.03.2011)
30.12.1994 Boris Slovák, tanečník, choreograf, režisér
(20 rokov od skonania, narodený 22.10.1926)
31.12.1914 Ján Trachta, prekladateľ, publicista, scenárista
(100 rokov od narodenia, zomrel 21.02.1993)
31.12.1984 Ján Gogál, herec, režisér
(30 rokov od skonania, narodený 24.12.1933)
31.12.1994 Bohuš Slezák, dirigent
(20 rokov od skonania, narodený 16.12.1922)
koncom roka 1944 Viktor Šulc, český režisér, umelecký šéf českej činohry SND
(70 rokov od skonania, narodený 07.03.1897)
Download

Divadelný kalendár 2 0 1 4 Udalosti 2014 4.2. a