IAN 73847
SLOVAK
Z31215C
Napätie
230 V~
Menovitý svetelný tok
160 lm
Menovitý príkon
Menovitá životnosť žiarovky
Teplota farieb
3W
25000 hod.
3000 tis.
Rýchle osvetlenie
0 s = 100 %
Regulácia toku
nestlmiteľná
Rozmery
50 (ruž.) x 80 (V) mm
Obsah ortuti
0 mg
Elektrický súčiniteľ účinnosti žiarovky
0,20
Faktor priebežného svetelného výkonu na konci nominálnej životnosti
>= 80 %
Čas spustenia žiarovky
< 2,0 s
Podanie farieb
>= 70
Objímka na žiarovku
E14
Odstránenie rozbitého výrobku a likvidácia
- Odstránenie: Postupujte podľa pokynov na správne odstránenie*
- Likvidácia: Postupujte podľa pokynov na likvidáciu špeciálneho odpadu**
* Pri rozbití žiarovky je mimoriadne nepravdepodobné, že to bude mať vplyv na vaše zdravie. Ak sa žiarovka rozbije, 30 minút
vetrajte miestnosť a rozbité časti odstráňte, najlepšie rukavicami. Dajte ich do uzatvoreného plastového vrecúška a odneste do
miestneho zberného strediska na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.
** S kompaktnými žiarivkami musí byť zaobchádzané ako s špeciálnym odpadom, musíte ich odniesť do miestneho zberného
strediska na recykláciu. Európsky priemysel svetelnej techniky stanovil infraštruktúru umožňujúcu recyklovať ortuť, iné kovy, sklo
atď.
Download

IAN 73847 SLOVAK Z31215C Napätie 230 V~ Menovitý svetelný tok