ÚŘAD VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY
Organizační struktura Sekce pro evropské záležitosti
státní tajemník pro evropské záležitosti
a ředitel sekce
Ing. Tomáš Prouza, MBA
tel. 224 002 212
sekretariát: Bc. Lukáš Dudinský
Mgr. Iveta Pýchová
Odbor koordinace
evropských politik
ředitel odboru
PhDr. Jan Král
Odbor koncepční a
institucionální
ředitelka odboru
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Odbor strategie a trendů
Odbor informování o evropských Odbor koordinace růstových
Odbor EU fondů
růstových politik a
záležitostech
politik a hospodářského rozvoje
pověřená řízením
ředitelka odboru a náměstkyně ST Ing. Lucie Šestáková hospodářského rozvoje
ředitelka odboru
pověřený řízením
PhDr. Lucie Poková
Ing. Lucie Šestáková
Aleš Chmelař, MSc.
Oddělení koordinace
sektorových politik CRP
I
vedoucí oddělení
PhDr. Štěpán Černý
Oddělení institucionální
komunikace
vedoucí oddělení
Dipl.-Pol. Jana Maláčová
Oddělení koordinace
sektorových politik CRP
II
vedoucí oddělení
Mgr. Marek Souček
Oddělení strategie,
právních a
institucionálních analýz
vedoucí oddělení
Ing. Olga Francová
Oddělení hospodářských
reforem a
konkurenceschopnosti
Oddělení hodnocení
růstových politik a
hospodářského rozvoje
Oddělení řízení a
koordinace růstových
politik a hosp. rozvoje
vedoucí oddělení
Miroslav Benáček,
Master
Oddělení sekretariátu
Výboru pro EU a PT
RHSD pro EU
vedoucí oddělení
PhDr. Jan Rychlík
stav k 1. srpnu 2014
Download

Organizační schema Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR