Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014
Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
1 DF2014/514
168.00 €
požičovné film Jump Street
01.08.2014
ITA Agentúra s.r.o.
Priemyselná 21, 821 09 Bratislava
31345506
2 DF2014/515
112.80 €
požičovné film Jump Street
01.08.2014
ITA Agentúra s.r.o.
Priemyselná 21, 821 09 Bratislava
31345506
01.08.2014
J.F.služba Jozef Ferenčík
Čs.armády 299/44, 955 01 Topoľčany
17694345
Popis faktúrovaného plnenia
3 DF2014/516
výlep plagátov júl
339.20 €
3/2014
4 DF2014/517
požičovné film Rozkoš
19.20 €
01.08.2014
Continental film s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
35730897
5 DF2014/518
služby BTS júl
91.62 €
01.08.2014
BOZPO Agency Igor Rybanský
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311
6 DF2014/532
toner
42.00 €
01.08.2014
TOPSOFT s.r.o.
Muškátová 23/2460, 955 01 Topoľčany
31408699
7 DF2014/533
159.33 €
zabezpečenie ochrany osamelí 2.8.2014
04.08.2014
BS-B s.r.o.
J. Matušku 2798, 955 01 Topoľčany
36543233
8 DF2014/534
86.00 €
el.energia Veľké Bedzany august
04.08.2014
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky
33986401
9 DF2014/519
126.00 €
76/2014
04.08.2014 ARTTEC Némethy Erik
zabezpečenie nočného stráženia tribúny a párty stanu Otvorenie tur.sezóny Oponice 29.6.14
10 DF2014/520
120.00 €
organizovanie tan.programov TS Novum júl
05.08.2014
D.K.R. Matilda Roháčová
Hviezdoslavova 2331, 955 01 Topoľčany
36887552
11 DF2014/535
stravenky 228 ks
05.08.2014
LeCheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674
12 DF2014/536
168.00 €
autorská odmena Dni regiónu 15.8.-16.8.2014
06.08.2014
Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
00178454
13 DF2014/521
144.00 €
požičovné film Herkules
06.08.2014
Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01 Bratislava
46148060
14 DF2014/522
122.40 €
požičovné film Herkules
06.08.2014
Forum Film Slovakia s.r.o.
Einsteinova 20, 851 01 Bratislava
46148060
902.65 €
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 2
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014
Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
07.08.2014
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
07.08.2014
HANYS s.r.o.
275, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
47333162
17 DF2014/539
160.97 €
prev. náklady SCV TS Novum august
08.08.2014
Mesto Topoľčany
Nám. M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
00311162
18 DF2014/540
23.88 €
reinštalácia programu mzdy
08.08.2014
TOPSOFT s.r.o.
Muškátová 23/2460, 955 01 Topoľčany
31408699
19 DF2014/523
požičovné film Rozkoš
21.60 €
08.08.2014
Continental film s.r.o.
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
35730897
3 236.30 € 4
08.08.2014
TOMA s.r.o.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
31421695
21 DF2014/525
telef.hovory júl
87.31 €
11.08.2014
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
22 DF2014/526
telef.hovory júl
73.94 €
11.08.2014
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
23 DF2014/527
1 808.06 €
vodné,stočné,zráž.voda júl SD,DK
11.08.2014
Západoslovenská vodáren.
Tovarnícka 2208, 955 01
36550949
12.08.2014
KG-KANS Miroslav Gieci
Sládkovičova 534/48, 955 01 Topoľčany
33142653
25 DF2014/541
190.97 €
inzercia Dni regiónu 15.-16.8.2014
12.08.2014
Pardon - TO s.r.o.
Bernolákova 1546, 955 01 Topoľčany
36293083
26 DF2014/529
teplo júl DK
13.08.2014
Stredná odborná škola obchodu a T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480
Popis faktúrovaného plnenia
15 DF2014/537
46.00 €
plyn Malé a Veľké Bedzany august
16 DF2014/538
400.00 €
hudobná produkcia osamelí 2.8.2014
20 DF2014/524
teplo SD júl
24 DF2014/528
kancelárske potreby
29.29 €
33/2014
14/2014
788.75 €
27 DF2014/530
el. energia SD júl
1 272.37 € 268464
13.08.2014
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
28 DF2014/531
el.energia DK júl
673.70 € 268464
13.08.2014
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 3
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014
Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
29 DF2014/542
156.57 €
telef.hovory 8.7.-7.8.2014
15.08.2014
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
30 DF2014/543
400.00 €
vystúpenie folkl. súboru Dni regiónu 16.8.2014 Topoľčany
18.08.2014
Folklórny súbor Družba
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
36121894
31 DF2014/544
400.00 €
vystúpenie DH Topoľčianske hody 17.8.2014
18.08.2014
Bojnická kapela občianske
Jesenského 40, 972 01 Bojnice
37919377
32 DF2014/545
400.00 €
vystúpenie DH Nedanovčianka Dni regiónu 16.8.2014 Topoľčany
18.08.2014
Spolok Dychová hudba
280, 958 43 Nedanovce
31870252
33 DF2014/546
400.00 €
hudobná produkcia Dni regiónu Topoľčany 15.8.2014
18.08.2014
Dychová hudba NADLIČANKA
180, 956 32 Nadlice
31871810
34 DF2014/547
toner 2 ks
75.00 €
18.08.2014
TOPSOFT s.r.o.
Muškátová 23/2460, 955 01 Topoľčany
31408699
35 DF2014/548
55.20 €
požičovné film Strážcovia Galaxie
18.08.2014
SATURN Entertainment s.r.o.
Senická 17, 811 04 Bratislava
31382258
36 DF2014/549
201.60 €
požičovné film Strážcovia Galaxie
18.08.2014
SATURN Entertainment s.r.o.
Senická 17, 811 04 Bratislava
31382258
37 DF2014/550
115.00 €
oprava vitríny DK Jednota dôchodcov
18.08.2014
Katzbunda Peter
Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany
14095891
38 DF2014/561
300.00 €
hudobná produkcia TEXAS 17.8.2014 Hody
18.08.2014
Mištuna Radoslav
Krušovská 2285/56, 955 01 Topoľčany
46102477
39 DF2014/573
47.66 €
služby kulturato.sk 1.9.-30.11.2014
18.08.2014
WEBGLOBE s.r.o.
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
36306444
40 DF2014/551
500.00 €
stavba pódia a zastrešenia Dni regiónu 15.-16.8.2014
19.08.2014
ARTTEC Némethy Erik
Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky
33986401
41 DF2014/552
2 000.00 €
ozvučenie a osvetlenie Dni regiónu Topoľčany 15.-16.8.2014
19.08.2014
ARTTEC Némethy Erik
Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky
33986401
42 DF2014/553
2 000.00 €
ozvučenie a osvetlenie Hody 17.8.2014
19.08.2014
ARTTEC Némethy Erik
Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky
33986401
Popis faktúrovaného plnenia
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 4
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014
Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
43 DF2014/554
120.00 €
ozvučenie akcie B.Filan Pálenica Dni regiónu 15.8.2014 Topoľčany
19.08.2014
ARTTEC Némethy Erik
Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky
33986401
44 DF2014/555
320.00 €
konferenc.služby Topoľčianske hody 17.8.2014
19.08.2014
BB SERVICE Ing.Katarína Bujnová J.Jesenského 2321/21, 955 01 Topoľčany
47139064
45 DF2014/556
230.00 €
konferenc. servis Dni regiónu 15.-16.8.2014 Topoľčany
19.08.2014
BB SERVICE Ing.Katarína Bujnová J.Jesenského 2321/21, 955 01 Topoľčany
47139064
46 DF2014/557
120.00 €
fotodokumentácia Topoľčianske hody 17.8.2014
20.08.2014
Videoštúdio Jacovce Miroslav
pod Hôrkou 470/10, 956 21 Jacovce
41777247
47 DF2014/558
270.00 €
divadlo Červená čiapočka Hody 17.8.2014
20.08.2014
Divadlo bez opony
Podháj 41, 974 05 Banská Bystrica
43794505
48 DF2014/559
156.00 €
inzercia Dni regiónu 15.-16.8.2014
20.08.2014
Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253
49 DF2014/560
60.00 €
inzercia Hody 17.8.2014
20.08.2014
Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253
50 DF2014/562
1 300.00 €
hudobná produkcia kapela The Rock Set Hody 17.8.14
20.08.2014
Zuzana Nová
Nad vodovodem 243/60, 100 00 Praha 10
200872953
51 DF2014/563
194.40 €
odborná prehliadka výťahu SD
20.08.2014
EM - LIFT s.r.o.
Mierová 8, 966 81 Žarnovica
36016802
52 DF2014/564
166.80 €
inzercia Dni regiónu 15.-16.8.14 Topoľčany
22.08.2014
PRESTIGE J&S s.r.o.
Mlynská 4, 95618 Bošany
47035137
53 DF2014/565
108.00 €
video spoty na veľkoplošnej obrazovke júl
22.08.2014
PEKAMEDIA s.r.o.
Sv.Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany
46035303
54 DF2014/566
548.00 €
občerstvenie pre účinkujúcich Dni regiónu 15.-16.8.2014
22.08.2014
Vinothek Vineria s.r.o.
M.R.Štefánika 30/33, 95501 Topoľčany
46409165
55 DF2014/567
1 150.00 €
lektori tanca tan. workshopov TS Novum 18.-20.8.14
26.08.2014
Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina
Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
11982837
56 DF2014/568
4 500.00 €
vystúpenie hud. skupiny Vaša Patejdla 17.8.2014 Topoľčianske hody
26.08.2014
Agentúra Kalypso Ľuboš Ďurina
Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany
11982837
Popis faktúrovaného plnenia
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Mestské kultúrne stredisko
Topoľčany
P.č. Číslo faktúry
Celková hodnota Č.zmluvy
Strana 5
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014
Č.objednávky
Dát.doručenia Dodávateľ
Adresa
IČO
57 DF2014/569
720.00 €
vystúpenie FS Vršatec Topoľčianske hody 17.8.2014
28.08.2014
Záujmové združenie FS Vršatec
Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom
37916858
58 DF2014/570
24.00 €
inzercia Dni regiónu Topoľčany 15.-16.8.2014 Hody 17.8.2014
28.08.2014
Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253
Medialka s.r.o.
262, 076 12 Slivník
47380250
Popis faktúrovaného plnenia
59 DF2014/572
3 250.00 €
28.08.2014
Summer dance evening s Erikom Ňarjašom a hosťami Dni regiónu Topoľčany 16.8.2014
Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Vystavil
Download

August 2014 - kulturato.sk