é
v
o
N
GMK 2410
Guma – Kov - lepidlo
rýchlotuhnúce, silné, trvaloplastické
WEICON GMK 2410 je kontaktné lepidlo s obsahom
rozpúšťadiel na báze Polychloroprénu (CR). Používa sa na
plošné a pružné lepenie materiálov ako guma/guma a guma/kov.
WEICON GMK 2410 lepí aj machovú gumu (napr. neoprén),
kožu, filc, izolačné materiály, textílie, drevo a mnohé plasty.
Lepené spoje sú po vytvrdnutí odolné proti vlhkosti.
WEICON GMK 2410 nie je určené pre materiály, ako napr.
polystyrolová pena, polyetylén, polypropylén, PVC-pena a
PVC-syntetická koža.
Oblasti použitia:
•nalepenie gumy na kovové platne
•nalepenie gumených profilov, tesnení dverí nákladných
vozidiel, úžitkových vozidiel, ako aj pri stavbe obytných
prívesov a kontajnerov.
•fixovanie izolačných materiálov, proti hlukových izolácií
(platne, fólie) na stavebné konštrukcie
•ako hospodárne univerzálne lepidlo v mnohých priemyselných
oblastiach
ti
ck
ov
akt
kont guma – k
é
lepiace o
e
n
pidl
sil
né le
t r v a l e pl a s
Dodávané balenie:
185 g tuba
obj. číslo: 16100185
300 g krabica
700 g krabica
obj. číslo: 16100300
obj. číslo: 16100700
5 kg vedro
25 kg vedro
obj. číslo: 16100905
obj. číslo: 16100925
Guma – Kov - lepidlo
rýchlotuhnúce, silné, trvaloplastické
Príprava a spracovanie:
Lepené ciely musia byť čisté, suché, bez prachu a tukov
(WEICON Čistič povrchov). Zdrsnením povrchu materiálov sa
dosiahne účinné zvýšenie pevnosti lepeného spoja.
GMK 2410 pred použitím dobre premiešať, potom naniesť na
obidve lepené plochy tenkú vrstvu na celú plochu pomocou
štetca, alebo špachtle (hladká, alebo s jemnými zubami).
Nechať odvetrať 5 – 10 minút podľa hrúbky nanesenej vrstvy,
okolitej teploty a vzdušnej vlhkosti. Na savých podkladoch
(napr. filc) by sa mala po odvetraní jednej vrstvy naniesť druhá
vrstva. Keď je povrch suchý, ale ešte jemne lepí (lepkavý na
dotyk), musia byť lepené plochy spojené pod krátkym, ale
silným tlakom. Pri prekročení lehoty odvetrania (zaschnutie)
je potrebné naniesť novú vrstvu lepidla. Vytlačené zvyšky
lepidla na nesavých povrchoch je možné odstrániť pomocou
WEICON Čistič povrchov.
Technické údaje
Základ:
polychloroprén (CR)
Hustota:
0,93 g/cm³
Viskozita:
cca. 2.400 mPa.s
hnedastá
Farba:
Spotreba:
250 – 350 g/m²
Doba odvetrania:
5 – 10 minút
Čas kontaktného lepenia:
10 minút
Konečná pevnosť:
Tepelný rozsah:
Teplota pre spracovanie:
Doba skladovania:
Skladovanie:
nach cca. 24 hodín
od -40°C do +80°C, krátkodobo (1 hodina) do +100°C
+15°C až +35°C, lepidlo rôsolovatie pod +5°C, ale pri
opatrnom zahriatí na izbovú teplotu je znovu použiteľné!
12 mesiacov v neotvorenom obale
pri izbovej teplote (+15°C až +25°C) v suchu,
tesne uzavretom obale
Stredná pevnosť na strih
ALTIS Slovakia s.r.o.
Langsfeldova 3
SK-036 01 Martin
tel./fax: +421 (0) 43-4220 258
tel.: +421 (0) 43-4300 530
tel.: +421 (0) 43-4300 529
tel.: +421 (0) 905-447 613
tel.: +421 (0) 905-236 314
www.weicon-sk.sk · [email protected]
pozinkovaná oceľ / EPDM:
0,16 N/mm² (16,0 N/cm² *)
pozinkovaná oceľ / pozinkovaná
oceľ:
1,60 N/mm² (160,0 N/cm² *)
pozinkovaná oceľ / SBR:
0,54 N/mm² (54,0 N/cm² *)
pozinkovaná oceľ / NBR:
0,57 N/mm² (57,0 N/cm² *)
* Skúška pevnosti v šmyku podľa normy DIN 53281-83
Váš odborný predajca:
Všetky údaje a odporučenia, uvedené v tomto prospekte, sú založené na skúsenostiach z praxe a laboratórnych skúškach. Sú poskytnuté s najväčšou zodpovednosťou. Sú však nezáväzné, vzhľadom k podmienkam použitia, kde nám nie sú známe špeciálne požiadavky na vlastnosti a podmienky v ktorých majú byť produkty použité.
Zodpovednosť nesieme len za stálu vysokú kvalitu dodávaných produktov. Doporučujeme vykonať pre každé použitie skúšku v daných podmienkach, či produkt spĺňa požadované vlastnosti. V prípade nesprávneho použitia, alebo použitia na nesprávne účely, nesie plnú zodpovednosť za prípadné škody sám používateľ. Naša zodpovednosť
je v tomto prípade z tohto v plnom rozsahu vylúčená.
GMK 2410
Download

WEICON GMK 2410 kontaktné lepidlo