ZOZNAM DODÁVATEĽOV SLUŽIEB - "číselník profesií
Zoznam profesií pre rekonštrukciu,
opravu a údržbu bytového fondu v správe SBD III Košice:
por.č.
1.
2.
3.
zo zákona
4.
5.
6.
7.
VTZ
VTZ
VTZ
sklenárske práce
zámočnícke práce
montáž rozvodov domácich telefónov
skúšky a údržba elektrických rozvodov
skúšky a údržba plynového zariadenia
skúšky a údržba bleskozvodov
montáž poštových schránok
8.
dlažby, obklad, podlahy
9.
čistenie a oprava kanalizácie
10.
maliarske práce
11.
12.
daratizácia, dezinnsekcia, dezinfekcia
zatepľovacie práce
13.
murárske práce
14.
rekonštrukcia stupačkových rozvodov
15.
16.
17.
18.
PO
VTZ
revízia a oprava hasiacich prístrojov
skúšky, oprava a údržba výťahov
oprava lodžií
výmena okien
Cinkanič Jozef
RUPIOSE-Bujaky
RUPIOSE-Bujaky
KENY-Kebysek
SBD III Košice
REGAS -Daniel Bánóci
SBD III Košice
RUPIOSE-Bujaky
MARMI-Martinásek
Kakaš Štefan
Juhas Jan J+J
Scarabeus, s.r.o.
Kontrakt, s.r.o.
Kakaš Štefan
Juhas Jan J+J
Ján Mesaroš
Setex,s.r.o.
ASANARATES - Leysek Daniel
Róbert Dargó
BuildSystems,s.r.o.
Izola,s.r.o.
Izolplast,s.r.o.
Majo-stav,s.r.o.
Twinstav,s.r.o.
Technoizol,s.r.o.
Stakas,s.r.o.
Generaltradinggroup,s.r.o.
LK servis,s.r.o.
Jamada-stav,s.r.o.
Stavmart-invest,s.r.o.
Wavex-IZ,s.r.o.
Kalterm,s.r.o.
Kakaš Štefan
Juhas Ján J+J
Water-mont,s.r.o.
Gas-stav,s.r.o.
Juraj Lemešani
Karmont,s.r.o.
Vokup,s.r.o.
Brenax
SBD III KOŠICE
Izolastav
Kakaš Štefan
Štefan Brížek
Róbert Dargó
viď zatepľovacie práce
Setex,s.r.o.
Doorsec,s.r.o.
Oknoplast,s.r.o.
A-windor,s.r.o.
LK-servis,s.r.o.
Slovsystem,s.r.o.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Novplast,s.r.o.
Izolcentrum
Izolastav
Róbert Dargó
IZOLPLAST,s.r.o.
Jamada-stav,s.r.o.
tlakové skúšky a revízie hydrantov
SBD III Košice
výmena vodomerov
SBD III Košice
projekčné práce
Olicon,s.r.o.
Ing.Komendátová Daniela
Ing.Havrilla Alexander
Roboko,s.r.o.
Gratus Habitare,s.r.o.
T.D.Line
Cigan
Romanek
Innovia,s.r.o.
havarijná služba
NAMONT,s.r.o.
projekčné práce- hydraulické vyregulovanie Ing.Juraj Šmelík
vypracovanie energetického certifikátu
Energo-CT
Cigán
Mačuga
vodárenské a kúrenárske práce
SBD III Košice
NAMONT,s.r.o.
výmena prípojky SV od vodomernej šachty Pliška Juraj
fy:,ktoré realizujú stupačky
bezpečnostný systém (kamerový systém) Glarmtech
Setex,s.r.o.
dodávka MaRT
ENBRA, s.r.o.
tepelná služba
TECHEM, s.r.o.
REGENA Strážske
SBD III Košice
vyúčtovanie služieb
CORECT plus
klampiarske práce
fy:,ktoré realizujú zatepl.,strechy
hydroizolačné práce (strechy)
PO
SMU
PO - požiarna ochrana
VTZ - vyhradené technické zariadenie
SMU - Slovenský metrologický ústav
Spracoval: Ing.Nagy, TN
V Košiciach, dňa 26.4.2012
Download

druhy prac