'^^T
i * tim
?A
Katarzyna Madey obie­
cała, że wyróżnienie od
Juliusza Brauna zajmie
honorowe miejsce
w naszej redakcji. Słowa
dotrzymała.
.- •
T Ewa Farna data
popis swoich moż­
liwości wokalnych
i od razu rozruszała publiczność.
-
-i -«- - *
Adamczyk
Złotą Telekamerę przekazała
Jolanta Gtodowska, zastępca
redaktor naczelnej
•
Prezes TVP przygotował
urodzinową niespodziankę
dla Tele Tygodnia - statuetkę
o nazwie Gwiazda TVP.
Telekamerę dla kanału
ormacyjnego wręczył
lyrektor artystyczny
Tele Tygodnia
icek Andrzejewski.
l\l,i|lo|is/y serial tygodniowy reprezento_ wali producent Michał Kwieciński
oraz aktorzy Agnieszka Więdłocha
i Jakub Wesołowski.
Producentka Dorota Knśmicka-Gacke oraz młodzi
aktorzy Adam Zdrójkowski
i Mateusz Pawłowski z ,.ro
dzinka.pl" ogłosili wygraną
w kategorii Kanał
Dziecięcy.
i. Marlena Skarżyńska,
szefowa fotoeriycji TT
. ze Złotą Telekamerą dla
..Jaka to melodia?".
Według Czytelników - na|lepsza pre­
zenterka pogody, była niezwykle za­
skoczona nagrodą. Urocza pogodynka
podziękowała całej ekipie TVN.
Prezes Dariusz Dąhski
przyjął nagrodę z rąk
Marii Szabłowskiej.
m
Disney
Igor Paja, zastępca redaktor
naczelnej TT, wręczył Złotą
Telekamerę
Maciejowi Bralowi.
Była zaskoczona, kiedy Piotr
Adamczyk wyczytał jej na­
zwisko. To już druga statuetka
1
uwiazdy „Barw szczęścia".
y
Jakub Bojanowski, wicepre­
zes III my. która czuwała nad
głosowaniem.
f
Kanał nagrodzony
za cykl filmów o
Titanicu reprezen­
towała Izabella
Siurdyna.
Ilona Łepkowska wręczyła
statuetkę Marcinowi Skabarze
brand directorowi AXN.
V
Wspólne zdjęcie wzbudziło
wielkie emocje - jedni się
śmiali, inni wzruszali. I
m*r
WYDAWNICTWO BAUER
W finale uroczystości
na scenę wjechał tort
który pokroił Prezes
Grupy Bauer Media'
Witold Woźniak.
ORGANIZATOR PLEBISCYTU TELEKAMERY TELE TYGODNIA 2015
PRZI KA | n
STO CZTERDZIEŚCI PIEC IttlECY ZŁOTYCH
MA DOM ARTYSTÓW WFTERANÓW SCEN POLSKICH
Małgorzata Walkowska-Geyderowicz, Dyrektor Wydawniczy Pism Tele­
wizyjnych Wydawnictwa Bauer przekazała czek na 145 tys. zi Grażynie
** Gratek (z lewej), dyrektor Domu Artysty Weterana Scen Polskich
L uu Skolimowie i Olgierdowi Łukaszewiczowi, prezesowi ZASP-u.
Poważna mina,
ale nastrój znako
mity! Przy stole
ekipa „Klanu".
Jak królowa z królową
Laureatka Telekamery dla
najlepszej aktorki Kata­
rzyna Zielińska przyjmuje
gratulacje od Małgorzat
Kożuchowskiej. w
„Rodzinka.pl" na czerwonym
dywanie: Maciej Musiał,
Małgorzata Kożuchowska, Mateusz .
Pawłowski, producentka
Dorota Kośmicka-Gacke, Adam :JC J
i Zdrójkowski i Anna Męczyńska
M
I
I' ****
Telekamery mają 16 lat, a nasz tygodnik aż 20!
Ttiej okazji wstyd byłoby nie wykorzystać. Gdy
rięc jedni odbierali statuetki, inni omawiali suk
spominali dawne dzieje. Przy bankietowych stołach oraz
/
w foyer towarzyszył im błysk fleszy.
Mistrz kulinarny
Robert Sowa przy­
gotował przepyszny
urodzinowy tort.
Piotr Adamczyk po odebra­
niu złota był bardzo przejęty:
- Od rana miałem tzy
w oczach. Słuchał go
pm Andrzej Morozowski.
JC
/
i Sergiusz Osmański ArtiI stic&PR Director(ztyłu)
dumnie prezentuje zespół
wizażystów SEPHORA, który
odpowiadał za
a Palej (z lewej), PR Manager
z firmy APART - sponsora statu­
etek z Anetą Rym-Gałką z Biura
Reklamy Wydawnictwa Bauer.
UUI737 niA/!37H
biuro
podróży
ciTROEn
Biuro Podroży Exim Tours - sponsora plebiscytu
reprezentowali: Dyrektorzy Zarządzający - Tomasz
Wrześniewski (z lewej) i Tomaś Husar (trzeci z lewej)
oraz Małgorzata Kania (w środku) i Sebastian Durbacz
(z prawej). Na zdjęciu z Izabelą Sarnecką (druga z lewej)
i Małgorzatą Łopatecką (druga z prawej).
AFARJ
SOHJCA
Rev!toLash
Michel Moran z żoną
Haliną. To ona nauczyła
go polskiego!
- Pogadaliśmy sobie
o kuchni! - wyznał nam
Michel Moran, który
dzieli! radość Roberta
Kozyry.
S."«58
_f
*
- Ta statuetka to
wielka radość!
- cieszyli się prezes
TV Puls Dariusz
Dąbski
i Ewelina Kopie.
<*
Wiceprezes Wydawnictwa
Bauer Tomasz Namyst
i redaktor naczelna TT
Katarzyna Madey.
V
4
«>
h» *
*»
*
\*
«1
r\
)
Za kulisami była okazja do pamiątkowych foto­
grafii. Na zdjęciu: Joanna Kostrzewska, Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu Plazanet-Revitalash
Polska (druga z I.), piosenkarka Małgorzata
Ostrowska oraz Izabela Sarnecka, Dyrektor Re­
klamy Pism Telewizyjnych Wydawnictwa Bauer
(z lewej) i Małgorzata Łopatecka z Biura Reklamy
Wydawnictwa Bauer.
Humory dopisywały im
przed, w trakcie i po gali.
Jarosław Kret z Beatą
Tadlą oraz jej synem.
3
^
Niezawodni! Od
lat Witold Pyrkosz
gości na Telekame­
rach. I zawsze jest
z nim żona Krystyna.
SEPHORA: ST.TROPEZ J £ *
Mateusz Zabiegaj (w środku),
ambasador whisky Grants
wraz z barmanami, którzy obsługiwali
- gości gali
Sl$0 &<£$?
—.'5W**
TVP zdobyła najwięcej statuetek
Na zdj. prezes TVP Juliusz Braun 1
(drugi z pr.), dyr marketingu TVP Iwona
Bocian-Zaciewska oraz Włodzimierz
Szaranowicz, Krzysztof Ziemiec
i Przemysław Babiarz.
Bankiet to dla jed­
nych zabawa,
a dla innych praca.
Naszych gości jak
zwykle oblegały tłu­
my fotoreporterów.
7
Prezes Grupy Bauer Media
Witold Wożniak, Jacek Furman
(Aflofarm), Barbara
Furman oraz Zofia Sanejko
(McCann Ericcson).
I
atarzyna Madey
z nagrodą dla Tele
Tygodnia. ZI. Piotr
Pręgowski, z pr. I
Ewa Kuryło, Iwona
Bocian-Zaciewska
i nasza felietonistka
Ilona Łepkr
i
Razem zawsze
lepiej! Maciej
Kurzajewski miał
czas po gali dla
przyjaciół i... żony,
Pauliny Smaszcz.
^
K
• I
0 tytuł królowej
telekamerowego balu
śmiało mogły walczyć
Anna Dereszowska
Wiosenna sukienka
Anety Zając zrobiła
furorę. Podziwiał
ją kolega z planu
„Pierwszej miłości"
Łukasz Płoszajski.
sukcesy omawiali
Agnieszka Dygant
i Piotr Pułk.
[MiTIiłit^itiMi J[-I'lfi
Maciej A. Brzozowski,
Robert Janowski
i producenci „Jaka to
melodia?" Katarzyna
Ocioszyńska oraz Józef
Węgrzyn cieszą się ze
złotej Telekamery dla
programu.
dla najlepszego aktora! •
- należały do niego. Marek
Bukowski bawił się z żoną
Ewą i synem Marcinem.
\
Producent Tadeusz Lampka
w rozmowie z redaktor
I naczelną TT.
Nas/ pierwszy szef
- redaktor naczelny
Tele Tygodnia Jerzy
Weber z żoną Alicją.
Download

i * tim - Robert Sowa