Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy
Str. 1 z 1
Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Prosím, tento formulár vyplňte a pošlite naspäť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.
Adresát:
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
ul. Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda
Adresa pre doručenie elektronickej pošty: [email protected]
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru (názov + artiklové číslo výrobku):
………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………………………….
Dátum objednania tovaru: ...…………………………………………………………………………………….
Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………………………………………………………………………………
Adresa spotrebiteľa: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Poradie artikla v objednávke: ...…..
Nákupná cena má byť vrátená1
-
bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:
................................................ /........................
Podpis spotrebiteľa:
(iba ak je tento formulár zasielaný v papierovej podobe):
……………………………………………..
Dátum:
……………………………………………..
(*) Ide o nepovinný údaj, jeho uvedenie však urýchli vybavenie Vašej požiadavky.
1
Toto políčko vyplňte, prosím, iba v prípade, že ste objednávku platili na dobierku.
Ak ste objednávku zaplatili kartou, bude Vám nákupná cena vrátená bankovým prevodom na účet spojený s vašou kartou.
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., Ul. Logistického parku 1, 929 01 Dunajská Streda, telefón: +420 543 420 430, fax: +420 543 215 354. Zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, vložka číslo: 24485/T, IČO 35 898 933.
Konatelia spoločnosti: Karel Madzia, Georg Müller, Wolfgang Wislsperger, Walter Klein, Gabriela Hrachovinová.
Download

Oznámenie o odstúpení od zmluvy