Horehronské hry 2012
Banská Bystrica
11.10.2012
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
finale
mladší žiaci
Vráb Šimon
990317
Koreň Lukáš
990206
Majérik Martin
990614
Figa Lukas
000313
Machovič Martin
991013
Rovňan Martin
990711
Ferianc Patrik
990510
Babušek Igor
990622
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Golianova Banská Bystrica
Lučenec
ZŠ Hronského Krupina
Lučenec
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
7,96
8,08
8,09
8,43
8,64
8,70
8,75
8,82
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
1.rozbeh
Figa Lukas
Ferianc Patrik
Babušek Igor
Berky Matúš
Hamada Adrian
Cipciar Damian
Holek Matúš
Ďurica Matej
Lučenec
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
8,44
8,61
8,87
9,18
9,37
9,63
9,73
9,98
mladší žiaci
000313
990510
990622
990416
990323
010111
000523
990729
w +0,1
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.rozbeh
mladší žiaci
Ivicz Balász
99
Kmeť Jakub
990512
Janovec Adam
000818
Huťka Ivan
990927
Hudec Adam
991217
Kohút Andrej
010925
Koreň Daniel
001005
Kelenyei Richard
010131
HUN - Šalgotarján
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Zarevúca Ružomberok
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
8,88
8,91
9,34
9,37
10,02
10,21
10,88
NP
w -0,1
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
3.rozbeh
mladší žiaci
Koreň Lukáš
990206
Majérik Martin
990614
Machovič Martin
991013
Krška Peter
020812
Lakomčík Peter
990220
Paršo Dávid
001002
László Peter
990804
Kruppa Erik
000706
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Zarevúca Ružomberok
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
8,15
8,18
8,74
8,91
9,09
9,32
9,42
9,92
Lučenec
HUN - Šalgotarján
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
8,76
9,01
9,12
9,22
9,38
9,44
10,39
NP
w -1,3
60 m
1
2
3
4
5
6
7
4.rozbeh
mladší žiaci
Rovňan Martin
990711
Sziklai Péter
99
Prič Martin
990514
Soják Adam
990416
Repka Matej
001207
Píš Patrik
000723
Saniga Kristián
000523
Richrer Maximilián
010720
w +0,3
60 m
1
2
3
4
5.rozbeh
mladší žiaci
Vráb Šimon
990317
Zaťko Dominik
990118
Technovský Lukáš
991217
Ševčík Jakub
010116
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Ďumbierska Banská Bystrica
SSV Skutec Banská Bystrica
Pieninská Banská Bystrica
tr.SNP Banská Bystrica
8,01
8,96
9,04
9,32
5
6
7
Tažký Matej
Úradník Dušan
Šinkovič Nikolas
Markó Virág
000818
990409
990530
99
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
HUN - Šalgotarján
9,43
9,69
10,06
NP
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
9,57
9,68
10,30
10,44
w +0,5
60 m
1
2
3
4
6.rozbeh
Perichta Matej
Boroviak Adam
Kurajda Martin
Bartoš Zdeno
mladší žiaci
99
99
99
99
s MŠ Pionierska Brezno
Bakossova Banská Bystrica
s MŠ Pionierska Brezno
Staré Hory
w +0,8
w -1,0
300 m cel.por.
mladší žiaci
1 Majérik Martin
990614
2 Koreň Lukáš
990206
3 Vráb Šimon
990317
4 Rovňan Martin
990711
5 Praženica Dominik
990207
6 Suchanovský Matúš
99
7 Sáfrány Soma
99
8 Figa Lukas
000313
9 Krupa Viktor
990403
10 Strelec Tomáś
990816
11 Janovec Adam
000818
12 Praženica Peter
990117
13 Kollár Milan
990915
14 Fraňo Milan
990312
15 Jasenovský Marek
990525
16 Krč Martin
990615
17 Hamada Adrian
990323
18 Ševčík Jakub
010116
19 Spodniak Adam
991203
20 Paršo Dávid
001002
21 Soják Adam
990416
22 Huťka Ivan
990927
23 Seman René Rudolf
010704
24 Hudec Adam
991217
25 Šinkovič Nikolas
990530
Mrva Timotej
000415
27 Hoška Oliver
990718
28 Cipciar Damian
010111
29 Fufuliak Andrej
001211
30 Holík Alex
000914
Kelenyei Richard
010131
Richrer Maximilián
010720
Prič Martin
990514
ZŠ Golianova Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Lučenec
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Staré Hory
HUN - Šalgotarján
Lučenec
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Zarevúca Ružomberok
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
41,68
42,21
43,89
45,28
45,87
47,63
47,69
47,76
48,00
48,14
48,38
48,79
49,24
49,78
51,52
52,15
52,17
53,66
54,01
54,56
54,62
54,74
55,76
55,79
56,63
56,63
56,83
57,05
59,18
59,88
NP
NP
NP
300 m 1.beh
mladší žiaci
1 Figa Lukas
000313
2 Fraňo Milan
990312
3 Hamada Adrian
990323
4 Hudec Adam
991217
5 Hoška Oliver
990718
6 Cipciar Damian
010111
7 Fufuliak Andrej
001211
8 Holík Alex
000914
Lučenec
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ s MŠ Badín
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
47,76
49,78
52,17
55,79
56,83
57,05
59,18
59,88
300 m 2.beh
1 Koreň Lukáš
2 Krupa Viktor
3 Janovec Adam
Základná škola Hrnčiar Zvolen
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Zarevúca Ružomberok
42,21
48,00
48,38
mladší žiaci
990206
990403
000818
4
5
6
7
Kollár Milan
Jasenovský Marek
Krč Martin
Huťka Ivan
Kelenyei Richard
990915
990525
990615
990927
010131
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Spojová Banská Bystrica
Spojová Banská Bystrica
Bakossova Banská Bystrica
tr.SNP Banská Bystrica
tr.SNP Banská Bystrica
49,24
51,52
52,15
54,74
300 m 3.beh
mladší žiaci
1 Majérik Martin
990614
2 Rovňan Martin
990711
3 Praženica Dominik
990207
4 Praženica Peter
990117
5 Paršo Dávid
001002
6 Mrva Timotej
000415
Prič Martin
990514
Richrer Maximilián
010720
ZŠ Golianova Banská Bystrica
Lučenec
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
41,68
45,28
45,87
48,79
54,56
56,63
NP
NP
300 m 4.beh
mladší žiaci
1 Vráb Šimon
990317
2 Suchanovský Matúš
99
3 Strelec Tomáś
990816
4 Ševčík Jakub
010116
5 Šinkovič Nikolas
990530
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Ďumbierska Banská Bystrica
Staré Hory
Hronského Krupina
tr.SNP Banská Bystrica
tr.SNP Banská Bystrica
43,89
47,63
48,14
53,66
56,63
300 m 5.beh
mladší žiaci
1 Sáfrány Soma
99
2 Spodniak Adam
991203
3 Soják Adam
990416
4 Seman René Rudolf
010704
HUN - Šalgotarján
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
47,69
54,01
54,62
55,76
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
m cel.por
mladší žiaci
Dedok Martin
990308
Sáfrány Soma
99
Číž Dominik
990727
Škamla Dávid
990923
Dušan Peťko
990831
Kmeť Jakub
990512
Peták Mário
990421
Štrba Pavol
990107
Mojžiš Alex
990102
Madič Viktor
90817
Kňaze Gabriel
000403
Krášek Daniel
990626
Lakomčík Peter
990220
Furčák Daniel
000311
Belko Samuel
990908
Berky Matúš
990416
Caban Tomáš
991208
Koreň Daniel
001005
Svinčák Milan
990105
Macko Matúš
010125
Šebela Andrej
990220
Gazdík Radovan
010328
Saniga Kristián
000523
Píš Patrik
000723
Mrva Samuel
000415
Berky Erik
010810
Daxner Jakub
001016
Hakeľ Mário
001028
Fufuliak Andrej
001211
ZŠ Hronského Krupina
HUN - Šalgotarján
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ a MŠ Predajná
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Banská Belá
ZŠ Valaská
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Spojová Banská Bystrica
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
Gymnázium M.Bella Zvolen
3:14,09
3:14,51
3:14,78
3:20,06
3:21,44
3:21,75
3:28,35
3:29,83
3:31,97
3:35,74
3:38,36
3:38,55
3:39,95
3:45,57
3:48,14
3:49,92
3:50,29
3:51,65
3:52,42
3:53,03
3:53,06
3:53,50
3:57,36
4:02,94
4:06,06
4:08,57
4:11,32
5:31,82
NP
1000
1
2
3
4
m 1.beh
Dedok Martin
Sáfrány Soma
Číž Dominik
Škamla Dávid
ZŠ Hronského Krupina
HUN - Šalgotarján
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
3:14,09
3:14,51
3:14,78
3:20,06
mladší žiaci
990308
99
990727
990923
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
990831
990107
000311
990908
990416
991208
990105
990220
010328
010810
001016
001028
001211
ZŠ a MŠ Predajná
ZŠ Valaská
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
Gymnázium M.Bella Zvolen
3:21,44
3:29,83
3:45,57
3:48,14
3:49,92
3:50,29
3:52,42
3:53,06
3:53,50
4:08,57
4:11,32
5:31,82
NP
m 2.beh
mladší žiaci
Kmeť Jakub
990512
Peták Mário
990421
Mojžiš Alex
990102
Madič Viktor
90817
Kňaze Gabriel
000403
Krášek Daniel
990626
Lakomčík Peter
990220
Koreň Daniel
001005
Macko Matúš
010125
Saniga Kristián
000523
Píš Patrik
000723
Mrva Samuel
000415
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Banská Belá
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Spojová Banská Bystrica
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
3:21,75
3:28,35
3:31,97
3:35,74
3:38,36
3:38,55
3:39,95
3:51,65
3:53,03
3:57,36
4:02,94
4:06,06
diaľka
mladší žiaci
1 Siklai Péter
99
2 Praženica Peter
990117
3 Siklenka Martin
990410
4 Laššák Marko
000222
5 Bambušek Igor
990622
6 Sarvaš Marek
990211
7 Koctúr Tomáš
990228
8 Zaťko Dominik
990118
9 Bažo Alex
991228
10 Krška Peter
020812
11 Belko Samuel
990908
12 Machovič Martin
991013
13 Suchanovský Matúš
99
14 László Peter
990804
Dedok Martin
990308
16 Ševčík Jakub
010116
17 Repka Matej
001207
18 Tažký Matej
000818
19 Lazenga Mário
000405
20 Jasenovský Marek
990525
21 Marek Kňazovický
990617
22 Šebela Andrej
990220
23 Holek Matúš
000523
24 Huťka Ivan
990927
25 Macko Matúš
010125
26 Haško David
990930
27 Technovský Lukáš
991217
28 Boroviak Adam
000207
29 Mrva Timotej
000415
30 Sojka Dominik
010206
31 Kurajda Martin
990504
32 Daxner Jakub
001016
Králik Erik
010123
Šinkovič Nikolas
990530
Samek Nikki
990419
HUN - Šalgotarján
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
Lučenec
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Zarevúca Ružomberok
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Staré Hory
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ a MŠ Predajná
ZŠ Spojová Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
488
480
466
444
443
440
435
426
421
417
414
410
407
405
405
398
393
389
384
382
381
378
376
373
370
369
367
358
352
341
322
302
NF
NF
NF
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dušan Peťko
Štrba Pavol
Furčák Daniel
Belko Samuel
Berky Matúš
Caban Tomáš
Svinčák Milan
Šebela Andrej
Gazdík Radovan
Berky Erik
Daxner Jakub
Hakeľ Mário
Fufuliak Andrej
výška
mladší žiaci
1
2
3
4
5
000222
990228
990211
990509
990330
990102
990718
990419
010328
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Lučenec
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
145
140
135
135
135
135
125
125
110
kriket
mladší žiaci
1 Ferianc Patrik
990510
2 Siklenka Martin
990410
3 Strelec Tomáś
990816
4 Ivicz Balász
99
5 Kalamár Tomáš
990301
6 Lazenga Mário
000405
7 Sarváš Ján
000924
8 Fraňo Milan
990312
9 Svinčák Milan
990105
10 Praženica Dominik
990207
11 Štrba Pavol
990107
12 Majerský Boris
991030
13 Deme Vlastimil
990507
14 Bartoš Zdenko
99
15 Zachar Milan
990820
16 Bažo Alex
991228
17 Kruppa Erik
000706
18 Majer Martin
011004
19 Richter Maximilián
010720
20 Králik Erik
010123
21 Ropec Rastislav
991018
22 Kurajda Martin
990504
23 Bošeľa Michal
000913
24 Hrudka Daniel
010102
25 Saniga Kristián
000523
26 Ďurica Matej
990729
27 Vigaš Martin
001216
Kelenyei Richard
010131
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Hronského Krupina
HUN - Šalgotarján
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Hronského Krupina
ZŠ Valaská
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Staré Hory
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
61,38
53,56
53,36
53,18
50,76
50,09
48,73
46,76
44,93
44,44
42,91
42,31
41,73
41,59
40,78
39,90
39,15
38,84
38,32
36,97
36,52
34,78
30,65
29,04
27,25
27,15
20,95
NP
ZŠ Narnia Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Dráčik Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
Základná škola Hrnčiar Zvolen
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
5:04,75
5:10,27
5:28,48
5:37,94
6:03,17
6:10,15
6:12,40
6:16,97
NF
NP
NP
NP
NP
NP
7
8
9
1 km
1
2
3
4
5
6
7
8
Laššák Marko
Koctúr Tomáš
Sarvaš Marek
Perichta Matej
Suriak Michal
Mojžiš Alex
Hoška Oliver
Samek Nikki
Gazdík Radovan
chôdza
mladší žiaci
Krestianko Matej
010420
Nemčok Patrik
031103
Detko Ľubomír
990416
Machala Michal
990818
Kresťanko Filip
05
Kováč Matej
010607
Palaj Marcel
000222
Kohár Ján
010312
Hrmaňak Andrej
030604
Stacho Rastislav
990127
Machala Michal
990818
Nemčok Patrik
031103
Kováč Matej
010607
Kohár Ján
010312
4 x 60 m
mladší žiaci
1 ZŠ Spojová, B.Bystri
2 ZŠ J.C Hronského Kru
3 ZŠ Hrnčiarska Zvolen
4 ZŠ Pionierska Brezno
5 ZŠ Pieninská B.Bystr
6 ZŠ Sama Cambela Slov
34,38
34,66
35,62
37,32
37,56
37,70
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
finale
mladšie žiačky
Tomková Dáša
000616 Nemecká ZŠ
Markó Virág
99
HUN - Šalgotarján
Voskárová Anna
990707 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Styková Martina
991124 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Baloghová Terézia
010713 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
Takáčová Ľubica
000504 Lučenec
Nemethová Natália
000928
ZŠ Zarevúca Ružomberok
Kovács Flóra
99
HUN - Šalgotarján
w -0,9
60 m 1.rozbeh
mladšie žiačky
1 Baloghová Terézia
010713 ZŠ
2 Bléhová Dominika
010112 ŠG
3 Alexandra Dzuráková
990203 ZŠ
4 Buvalová Lenka
990214 ZŠ
5 Balážová Sofia
991229 ZŠ
6 Blašková Paulína
010107 ZŠ
7 Bošeľová Vanda
020307 ZŠ
8,99
9,02
9,13
9,19
9,20
9,21
9,53
9,55
tr.SNP Banská Bystrica
Banská Bystrica
Cambela Slovenská Lupča
Ďumbierska Banská Bystrica
Radvanská Banská Bystrica
s MŠ Hrochoť
Sitnianska Banská Bystrica
9,23
9,64
9,73
9,84
10,00
10,57
10,70
2.rozbeh
mladšie žiačky
Kindernayová Laura
000728 ZŠ s MŠ MPČL Brezno
Dominika Malatinská
991110 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Hamšíková Alexa
000210 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Kmeťová Diana
000829 Lučenec
Gregorová Natália
010511
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
Domoráková Natália
010208 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Buzásiová Alexandra
990414 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
9,40
9,47
9,49
9,76
9,98
10,16
11,21
w -0,5
60 m
1
2
3
4
5
6
7
w +0,3
60 m
1
2
3
4
5
6
7
3.rozbeh
mladšie žiačky
Kovács Flóra
99
HUN - Šalgotarján
Krnáčová Michaela
90217
Lučenec
Kmeťová Michaela
990621 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Kuklicová Bibiana
990708 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
Konáriková Martina
990304 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Koščáková Agnesa
99
ZŠ Staré Hory
Kmeťová Petra
000427 ZŠ s MŠ Hrochoť
9,39
9,43
9,67
9,74
9,91
10,77
11,36
w +0,7
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
4.rozbeh
mladšie žiačky
Markó Virág
99
HUN - Šalgotarján
Maslíková Martina
001129 ŠG Banská Bystrica
Melichová Aneta
990122 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Ľuptáková Gabriela
010228 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Mikušincová Barbora
991114 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
Mlynárčíková Diana
001213 ZŠ s MŠ Badín
Madošová Marianka
010424 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
Mališová Michaela
000928 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
9,11
9,73
9,91
9,93
10,08
10,52
10,71
10,84
w 0,0
60 m
1
2
3
4
5.rozbeh
mladšie žiačky
Nemethová Natália
000928
ZŠ Zarevúca Ružomberok
Motošková Dominika
990716 Nemecká ZŠ
Murgašová Ema
010102 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Patrícia Cimermanová 990916 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Nosková Ema
001020 ŠG Banská Bystrica
Paprčková Zuzana
980605 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Paučová Lívia
010522 ZŠ s MŠ Banská Belá
9,32
9,65
9,66
10,10
NP
NP
NP
w +0,2
60 m
1
2
3
4
5
6
6.rozbeh
mladšie žiačky
Styková Martina
991124 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Predajnianska Lenka
000915 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Ridzoňová Daniela
990424 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Straková Barbora
010717
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
Predmestká Angelika
011213 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Pupáková Kristína
000808 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
Pupáková Kristína
000808 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
9,22
9,61
9,73
10,27
10,71
11,01
NP
w +0,7
60 m
1
2
3
4
5
6
7
7.rozbeh
mladšie žiačky
Tomková Dáša
000616 Nemecká ZŠ
Voskárová Anna
990707 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Takáčová Ľubica
000504 Lučenec
Vyskočilová Michaela 990904 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Šimonová Barbora
990807 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Vydúreková Viktória
010724 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Zacharová Ružena
010206 ZŠ s MŠ Hrochoť
8,73
8,95
9,14
9,75
9,76
9,95
10,46
w +0,6
300 m cel.por.
mladšie žiačky
1 Tomková Dáša
000616 Nemecká ZŠ
2 Balážová Michaela
990330 Gymnázium M.Bella Zvolen
3 Kovács Flóra
99
HUN - Šalgotarján
4 Kohútová Mária
990802 ZŠ Hronského Krupina
5 Šimonová Barbora
990807 ZŠ Spojová Banská Bystrica
6 Daniela Žilinská
990218 ZŠ Spojová Banská Bystrica
7 Kubicová Magdaléna
990612 ZŠ Golianova Banská Bystrica
8 Aneštíková Katarína
990702 Gymnázium J.Chalúpku Brezno
9 Predajnianska Lenka
000915 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Styková Martina
991124 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
11 Kvaššayová Timea
000320 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
12 Maslíková Martina
001129 ŠG Banská Bystrica
13 Graňáková Janka
001115 ZŠ Valaská
14 Hamšíková Alexa
000210 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
15 Baloghová Terézia
010713 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
Kršáková Monika
990408 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
17 Balus Elisa
000408 ZŠ Spojová Banská Bystrica
18 Melichová Aneta
990122 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
19 Benková Alexandra
000118 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
20 Švantneroá Viktória
990622 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
21 Vyšná Miriam
99
ZŠ Staré Hory
22 Snopková Bibiana
010724 ZŠ Golianova Banská Bystrica
23 Richterová Dajana
990616 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
24 Kočajdová Klaudia
000108 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
25 Diana Zboranová
001114
ZŠ a MŠ Predajná
26 Petrovičová Laura
010430 ZŠ s MŠ Badín
27 Lenka Svitová
000118
ZŠ a MŠ Predajná
28 Medveďová Anna
001207 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
29 Madošová Marianka
010424 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
30 Predmestká Angelika
000928 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Paučová Lívia
010522 ZŠ s MŠ Banská Belá
Nosková Ema
001020 ŠG Banská Bystrica
Virágová Viktória
000802 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Piláriková Gabriela
990702 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
48,62
49,40
49,74
50,25
50,67
51,00
51,12
51,15
51,68
51,68
52,57
52,71
53,05
53,93
54,39
54,39
54,45
55,01
56,53
57,18
57,89
58,25
59,01
59,31
59,89
60,40
60,55
60,98
64,02
64,37
NP
NP
NP
NP
300 m 1.beh
mladšie žiačky
1 Daniela Žilinská
990218 ZŠ Spojová Banská Bystrica
2 Aneštíková Katarína
990702 Gymnázium J.Chalúpku Brezno
3 Graňáková Janka
001115 ZŠ Valaská
4 Hamšíková Alexa
000210 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
5 Baloghová Terézia
010713 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
51,00
51,15
53,05
53,93
54,39
6
7
8
Balus Elisa
Benková Alexandra
Diana Zboranová
000408
000118
001114
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ a MŠ Predajná
54,45
56,53
59,89
300 m 2.beh
mladšie žiačky
1 Kovács Flóra
99
HUN - Šalgotarján
2 Kohútová Mária
990802 ZŠ Hronského Krupina
3 Kubicová Magdaléna
990612 ZŠ Golianova Banská Bystrica
4 Kvaššayová Timea
000320 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
5 Kršáková Monika
990408 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
6 Kočajdová Klaudia
000108 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
7 Lenka Svitová
000118
ZŠ a MŠ Predajná
8 Madošová Marianka
010424 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
49,74
50,25
51,12
52,57
54,39
59,31
60,55
64,02
300 m 3.beh
mladšie žiačky
1 Maslíková Martina
001129 ŠG
2 Melichová Aneta
990122 ZŠ
3 Petrovičová Laura
010430 ZŠ
4 Medveďová Anna
001207 ZŠ
5 Predmestká Angelika
000928 ZŠ
Nosková Ema
001020 ŠG
Paučová Lívia
010522 ZŠ
Piláriková Gabriela
990702 ZŠ
52,71
55,01
60,40
60,98
64,37
NP
NP
NP
Banská Bystrica
Cambela Slovenská Lupča
s MŠ Badín
s MŠ Pionierska Brezno
Sitnianska Banská Bystrica
Banská Bystrica
s MŠ Banská Belá
SSV Skutec Banská Bystrica
300 m 4.beh
mladšie žiačky
1 Balážová Michaela
990330 Gymnázium M.Bella Zvolen
2 Predajnianska Lenka
000915 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
3 Vyšná Miriam
99
ZŠ Staré Hory
4 Richterová Dajana
990616 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
49,40
51,68
57,89
59,01
300 m 5.beh
mladšie žiačky
1 Tomková Dáša
000616 Nemecká ZŠ
2 Šimonová Barbora
990807 ZŠ Spojová Banská Bystrica
3 Styková Martina
991124 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
4 Švantneroá Viktória
990622 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
5 Snopková Bibiana
010724 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Virágová Viktória
000802 ZŠ Cambela Slovenská Ľupča
48,62
50,67
51,68
57,18
58,25
NP
600 m cel.por.
mladšie žiačky
1 Barta Luca
99
HUN - Šalgotarján
2 Machyniaková Júlia
000610 ZŠ Valaská
3 Chrienová Nikola
990311 ZŠ Hronského Krupina
4 Kmeťová Diana
000829 Lučenec
5 Melicherčíková Domin 990219 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
6 Striežová Monika
000125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
7 Kmeťová Michaela
990621 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
8 Sedíleková Valentína 000420 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
9 Gabaníková Ema
010302 ZŠ Golianova Banská Bystrica
10 Gurská Nikola
010125 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
11 Lalíková Lenka
000625 ZŠ s MŠ Banská Belá
Kantorová Vanesa
000131 ZŠ s MŠ Hrochoť
13 Mikušincová Barbora
991114 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
14 Verešová Veronika
000820 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
15 Švedová Laura
990614 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
16 Hanková Simona
990611 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
17 Kudelková Alexandra
000710 ZŠ Valaská
18 Klimentová Alžbeta
99
ZŠ Golianova Banská Bystrica
19 Zacharová Ružena
010206 ZŠ s MŠ Hrochoť
20 Šidlová Viktória
010312 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
21 Slivková Ema
000210 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
22 Adriana Nátanová
990609 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
23 Mišányová Veronika
001028 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
24 Zelenčíková Beáta
990710 ZŠ Valaská
25 Bartková Jarmila
000712 ZŠ Spojová Banská Bystrica
26 Struhárová Dominika
01
Gymnázium M.Bella Zvolen
1:55,28
1:55,79
1:58,21
1:59,92
2:02,62
2:03,73
2:06,41
2:06,48
2:07,93
2:08,04
2:10,16
2:10,16
2:11,14
2:11,23
2:14,49
2:15,57
2:15,79
2:16,70
2:19,16
2:21,35
2:23,59
2:24,87
2:25,56
2:26,36
2:28,78
2:32,02
27
28
29
30
Kulfasová Simona
Mazúchová Vanessa
Domoráková Natália
Kostková Monika
000312
010322
010208
991101
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Spojová Banská Bystrica
s MŠ Hrochoť
Pieninská Banská Bystrica
s MŠ Badín
2:32,80
2:33,14
2:36,59
2:38,03
600 m 1.beh
mladšie žiačky
1 Barta Luca
99
HUN - Šalgotarján
2 Chrienová Nikola
990311 ZŠ Hronského Krupina
3 Kmeťová Diana
000829 Lučenec
4 Kmeťová Michaela
990621 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
5 Gabaníková Ema
010302 ZŠ Golianova Banská Bystrica
6 Gurská Nikola
010125 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
7 Kantorová Vanesa
000131 ZŠ s MŠ Hrochoť
Lalíková Lenka
000625 ZŠ s MŠ Banská Belá
9 Hanková Simona
990611 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
10 Kudelková Alexandra
000710 ZŠ Valaská
11 Adriana Nátanová
990609 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
12 Bartková Jarmila
000712 ZŠ Spojová Banská Bystrica
13 Kulfasová Simona
000312 ZŠ Spojová Banská Bystrica
14 Domoráková Natália
010208 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
15 Kostková Monika
991101 ZŠ s MŠ Badín
1:55,28
1:58,21
1:59,92
2:06,41
2:07,93
2:08,04
2:10,16
2:10,16
2:15,57
2:15,79
2:24,87
2:28,78
2:32,80
2:36,59
2:38,03
600 m 2.beh
mladšie žiačky
1 Machyniaková Júlia
000610 ZŠ Valaská
2 Melicherčíková Domin 990219 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
3 Striežová Monika
000125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
4 Sedíleková Valentína 000420 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
5 Mikušincová Barbora
991114 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
6 Verešová Veronika
000820 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
7 Švedová Laura
990614 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
8 Klimentová Alžbeta
99
ZŠ Golianova Banská Bystrica
9 Zacharová Ružena
010206 ZŠ s MŠ Hrochoť
10 Šidlová Viktória
010312 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
11 Slivková Ema
000210 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
12 Mišányová Veronika
001028 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
13 Zelenčíková Beáta
990710 ZŠ Valaská
14 Struhárová Dominika
01
Gymnázium M.Bella Zvolen
15 Mazúchová Vanessa
010322 ZŠ s MŠ Hrochoť
1:55,79
2:02,62
2:03,73
2:06,48
2:11,14
2:11,23
2:14,49
2:16,70
2:19,16
2:21,35
2:23,59
2:25,56
2:26,36
2:32,02
2:33,14
diaľka
mladšie žiačky
1 Chrienová Nikola
990311 ZŠ Hronského Krupina
2 Tomková Dáša
000616 Nemecká ZŠ
3 Markó Virág
99
HUN - Šalgotarján
4 Dominika Malatinská
991110 ZŠ Spojová Banská Bystrica
5 Takáčová Ľubica
000504 Lučenec
6 Nemethová Natália
000928
ZŠ Zarevúca Ružomberok
7 Daniela Žilinská
990218 ZŠ Spojová Banská Bystrica
8 Kindernayová Laura
000728 ZŠ s MŠ MPČL Brezno
9 Kohútová Mária
99
10 Murgašová Ema
010102 Základná škola Hrnčiar Zvolen
11 Virágová Viktória
000802 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
12 Voskárová Anna
990707 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
13 Piláriková Gabriela
990702 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
Dénes Réka
99
HUN - Šalgotarján
15 Baloghová Terézia
010713 ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
16 Kubicová Magdaléna
990612 ZŠ Golianova Banská Bystrica
17 Balážová Sofia
991229 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
18 Bléhová Dominika
010112 ŠG Banská Bystrica
Lalíková Lenka
000625 ZŠ s MŠ Banská Belá
20 Straková Barbora
010717
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
21 Paršová Veronika
991006 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
22 Vyšná Miriam
99
ZŠ Staré Hory
23 Šidlová Viktória
010312 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
24 Hanková Simona
990611 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
425
421
420
412
410
386
385
380
379
370
362
360
357
357
356
354
348
346
346
338
337
336
335
334
25
26
27
28
29
30
31
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Staré Hory
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ŠG Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
330
323
305
304
300
265
257
0
0
NP
NP
NP
NP
výška
mladšie žiačky
1 Jacenková Timea
000406
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
2 Barta Luca
99
HUN - Šalgotarján
3 Kuklicová Lívia
990708 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
4 Bahledová Ema
010905
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
5 Zajacová Lucia
000120 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Badányová Barbora
000406 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Balus Elisa
000408 ZŠ Spojová Banská Bystrica
130
130
125
120
100
NF
NP
kriket
mladšie žiačky
1 Roháčová Michaela
990119 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
2 Machyniaková Júlia
000610 ZŠ Valaská
3 Holčíková Lenka
010118 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
4 Dénes Réka
99
HUN - Šalgotarján
5 Cimermanová Patrícia 990916 ZŠ Spojová Banská Bystrica
6 Zvarová Mária
990619 ZŠ Spojová Banská Bystrica
7 Ridzoňová Daniela
990424 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
8 Murgašová Natália
000614 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
9 Alexandra Dzuráková
990203 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
10 Švantneroá Viktória
990622 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
11 Striežová Monika
000125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
12 Paršová Veronika
991006 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
13 Alžbeta Turčanová
000404
ZŠ a MŠ Predajná
14 Predmestká Angelika
011213 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
15 Beláňová Sabina
990606 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
16 Šuhajdová Stanislava 991228 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
17 Vidovencová Tereza
990117 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
18 Motošková Dominika
990716 Nemecká ZŠ
19 Adamovičová Eva
991106 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
20 Ferienčíková Patríci 000321 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
21 Kršáková Monika
990408 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
22 Gregorová Natália
010511
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
23 Majerová Zuzana
99
ZŠ Staré Hory
24 Medveďová Anna
001207 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Klimentová Alžbeta
990921 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Kohútová Mária
990802 ZŠ Hronského Krupina
Buzásiová Alexandra
990414 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Bartoš Zdenka
990107 ZŠ Staré Hory
47,79
45,45
44,64
42,02
41,97
41,95
39,46
38,58
38,51
37,59
35,35
34,97
34,45
33,60
33,28
33,09
31,92
31,40
30,89
30,04
29,18
27,65
23,46
23,00
NP
NP
NP
NP
1 km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Badányová Barbora
Buvalová Lenka
Vydúreková Viktória
Koščáková Agnesa
Madošová Marianka
Sliacka Viktória
Pupáková Kristína
Bošeľová Vanda
Ľuptáková Gabriela
Nosková Ema
Azor Kristián
Pupáková Kristína
Beňušková Michaela
000406
990214
010724
99
010424
010814
000808
020307
010228
001020
960705
000808
980402
chôdza
mladšie žiačky
Kuklicová Bibiana
990708 ZŠ
Kuklicová Lívia
990708 ZŠ
Rusková Lucia
011103 ZŠ
Krestianková Anežka
030630 ZŠ
Beláňová Sabina
990606 ZŠ
Paňaková Lenka
010706 ZŠ
Kovácsová Michaela
020307 ZŠ
Kachalavá Adryana
011031 ZŠ
Šrenkelová Michaela
030724 ZŠ
Kálusová Elizabeth
030721 ZŠ
Majeríková Natália
020227 ZŠ
Záskalanová Dorota
030507 ZŠ
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Narnia Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Narnia Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
Moskovská Banská Bystrica
4:49,52
5:02,25
5:31,17
5:43,50
6:02,45
6:29,85
6:39,65
6:52,61
7:46,62
NF
NF
NF
Kováčová Ľubica
Ištváfyová Mia
Rusková Lucia
020821
021204
011103
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
4 x 60 m
mladšie žiačky
1 HU Šalgotarián
2 ZŠ Spojová B.Bystric
3 ZŠ Pieninská B.Bystr
4 ZŠ Sama Cambela Slov
5 ZŠ Valašská
60 finale
starší žiaci
1 Mester Ádám
96
2 Stremi Richard
970624
3 Mitró Balázs
96
4 Badinka Radoslav
970310
5 Hric Erik
970924
6 Kamenský Peter
960731
7 Surjansky Šimon
97
8 Chamko Matúš
970621
NF
NF
NP
36,21
36,52
37,44
38,13
38,16
HUN - Šalgotarján
Lučenec
HUN - Šalgotarján
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
GAS Banská Bystrica
Obchodná Aka Banská Bystrica
7,51
7,73
7,76
7,79
8,00
8,02
8,04
8,07
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
Obchodná Aka Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
7,89
7,99
8,49
8,51
8,57
8,93
NP
NP
starší žiaci
970126
970218
960804
971015
960206
980304
971212
970606
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
Nemecká ZŠ
Hotelová akadémia Brezno
Hotelová akadémia Brezno
8,35
8,39
8,45
8,59
8,62
8,65
9,10
9,16
3.rozbeh
starší žiaci
Kamenský Peter
960731
Hric Erik
970924
Gross Denis
97
Herda Dušan
971005
Ježek Sebastián
980413
Krchňavý Jakub
981125
Horváth Daniel
980913
Králik Marek
970714
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Badín
SOŠ Školská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
8,07
8,08
8,19
8,47
8,78
9,29
NP
NP
HUN - Šalgotarján
HUN - Šalgotarján
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ a MŠ Predajná
7,66
7,88
8,42
8,56
8,74
w -1,9
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
starší žiaci
Badinka Radoslav
970310
Chamko Matúš
970621
Alberty Peter
961214
Bučko Kristián
970530
Blahút Peter
980603
Antal Patrik
970812
Boháčik Dávid
970124
Bublák Tomáš
960223
w -0,8
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
2.rozbeh
Drugda Patrik
Gaško Erik
Faško Matej
Greško Patrik
Filip Martin
Chlepko Marek
Cvacho Damján
Demian Adam
w -0,4
60 m
1
2
3
4
5
6
w -0,7
60 m
1
2
3
4
5
4.rozbeh
Mester Ádám
Mitró Balázs
Maslen Filip
Makara Viktor
Lukáš Liskay
starší žiaci
96
96
970619
960522
980213
6
7
8
Kršiak Dominik
Masarik Matej
Michal Vitásek
961024
980907
970910
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
8,88
9,55
9,80
5.rozbeh
starší žiaci
Poliak Samuel
960304
Molnár Boris
960426
Piták Adam
960820
Petráň Erik
971128
Ondrejka Michal
980602
Pavúr Samo
960102
Pavlík Jozef
97
Ridzoň Matúš
96
SOŠ Elektro Banská Bystrica
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
ZŠ Staré Hory
GAS Banská Bystrica
8,22
8,23
8,34
8,36
8,59
8,68
9,19
NP
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Staré Hory
ŠG Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
8,22
8,36
8,52
8,68
8,77
8,93
8,95
NP
Lučenec
GAS Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Obchodná Aka Banská Bystrica
7,91
8,09
8,38
8,58
8,59
8,66
8,73
8,78
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Gymnázium M.Bella Zvolen
Gymnázium M.Bella Zvolen
SOŠ Elektro Banská Bystrica
8,61
8,70
8,87
9,30
NP
w -0,11
60 m
1
2
3
4
5
6
7
w -0,9
60 m
1
2
3
4
5
6
7
6.rozbeh
starší žiaci
Ružinský Šimon
970419
Riedl Denis
981016
Ružinský Jerguš
980712
Rusnák Pavol
960903
Stančík Marek
971211
Rýs Miloš
97
Sečkar Michal
971221
Seget Patrik
981029
w -2,6
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
7.rozbeh
starší žiaci
Stremi Richard
970624
Surjansky Šimon
97
Šrobár Michal
971114
Škropek Jaroslav
971210
Struhár Vladimír
970317
Svetlík Matúš
970909
Tunák Radovan
970326
Valovčan Ján
960917
w -1,0
60 m
1
2
3
4
8.rozbeh
Suja Mojmír
Vičan Andrej
Orság Patrik
Kuzma Róbert
Vojtek Daniel
starší žiaci
961120
980427
960527
980711
961015
w -1,0
60 m
1
2
3
4
5
9.rozbeh
starší žiaci
Víboštok Vladimír
99
Gergej Lukáš
97
Bakaliar Maroš
97
Strážovec Adam
98
Svit Juraj
98
300 m cel.por.
starší žiaci
1 Stremi Richard
970624
2 Surjansky Šimon
97
3 Laksík Ján
96
4 Drugda Patrik
970126
5 Ružinský Šimon
970419
6 Faško Matej
960804
7 Kostolňák Kamil
960911
8,19
8,66
8,92
8,93
9,11
Lučenec
GAS Banská Bystrica
SOŠ Školská Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
41,47
41,67
42,10
42,37
42,42
42,60
42,72
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Piták Adam
Škamla Roman
Poliak Samuel
Šrobár Michal
Vallo Mathis
Stork Mihály
Dudáš Filip
Kašša Michal
Bakaliar Maroš
Suja Kristián
Maslen Filip
Greško Patrik
Dobrota Ondrej
Ružinský Jerguš
Gergeľ Lukáš
Tunák Radovan
Toma Richard
Strážovec Adam
Bartoš Ján
Holbus Branislav
Masarik Matej
Škropek Jaroslav
Kršiak Dominik
Mika Kristián
Kohút Milan
Ivanič Martin
Braciník Ján
Schmidt Juraj
Struhár Vladimír
Majdák Miloš
Krištof Erik
Bublák Tomáš
Valent Roland
Sopko Ján
Boháčik Dávid
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
Gymnázium Sládkovičov Krupina
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
Gymnázium Sládkovičov Krupina
ZŠ Golianova Banská Bystrica
42,84
42,89
43,09
43,34
44,01
44,04
44,51
44,54
45,11
45,17
45,26
45,48
45,75
45,98
46,09
46,79
46,81
47,02
47,54
48,37
48,55
48,60
48,79
49,98
51,46
52,49
52,93
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
starší žiaci
970126
960804
960828
971101
970918
980919
960223
970124
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
42,37
42,60
44,51
45,75
47,54
52,93
NP
NP
300 m 2.beh
starší žiaci
1 Kostolňák Kamil
960911
2 Kašša Michal
970904
3 Greško Patrik
971015
4 Holbus Branislav
970210
5 Kršiak Dominik
961024
6 Kohút Milan
980325
7 Ivanič Martin
971204
Krištof Erik
960520
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
42,72
44,54
45,48
48,37
48,79
51,46
52,49
NP
300 m 3.beh
starší žiaci
1 Laksík Ján
96
2 Piták Adam
960820
3 Poliak Samuel
960304
4 Maslen Filip
970619
5 Ružinský Jerguš
980712
6 Masarik Matej
980907
7 Mika Kristián
980918
Majdák Miloš
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Gymnázium Sládkovičov Krupina
42,10
42,84
43,09
45,26
45,98
48,55
49,98
NP
300 m 1.beh
1 Drugda Patrik
2 Faško Matej
3 Dudáš Filip
4 Dobrota Ondrej
5 Bartoš Ján
6 Braciník Ján
Bublák Tomáš
Boháčik Dávid
960820
970421
960304
971114
980612
97
960828
970904
97
970508
970619
971015
971101
980712
970402
970326
960617
980506
970918
970210
980907
971210
961024
980918
980325
971204
980919
980422
970317
97
960520
960223
971118
96
970124
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
HUN - Šalgotarján
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
300 m 4.beh
starší žiaci
1 Stremi Richard
970624
2 Ružinský Šimon
970419
3 Stork Mihály
97
4 Suja Kristián
970508
5 Strážovec Adam
980506
Schmidt Juraj
980422
Sopko Ján
96
Struhár Vladimír
970317
Lučenec
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
HUN - Šalgotarján
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Gymnázium Sládkovičov Krupina
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
41,47
42,42
44,04
45,17
47,02
NP
NP
NP
300 m 5.beh
starší žiaci
1 Surjansky Šimon
97
2 Škamla Roman
970421
3 Šrobár Michal
971114
4 Škropek Jaroslav
971210
GAS Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
41,67
42,89
43,34
48,60
ZŠ Spojová Banská Bystrica
44,01
45,11
46,09
46,79
46,81
NP
300 m 6.beh
1 Vallo Mathis
2 Bakaliar Maroš
3 Gergeľ Lukáš
4 Tunák Radovan
5 Toma Richard
Valent Roland
starší žiaci
980612
97
970402
970326
960617
971118
800 m cel.por.
starší žiaci
1 Sopko Ján
96
2 Miloš Majdák
980824
3 Pleva Martin
96
4 Balga Adrián
960808
5 Berky Daniel
970925
6 Benedek Dávid
98
7 Bartoš Miroslav
980727
8 Orság Patrik
960527
9 Šimko Matej
970724
10 Suja Mojmír
961120
11 Rochovský Jozef
980219
12 Chramec Ondrej
960717
13 Sľuka Peter
970404
14 Ferko Michal
980616
15 Vajda Marek
980929
16 Kindernay
970605
17 Zachar Vojtech
980508
18 Palka Jakub
980823
19 Nátan Matúš
970418
20 Banský Filip
98
Laksík Ján
96
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
Gymnázium Sládkovičov Krupina
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
HUN - Šalgotarján
Nemecká ZŠ
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ s MŠ Hrochoť
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
SOŠ Školská Banská Bystrica
2:18,16
2:22,38
2:24,95
2:26,90
2:27,46
2:28,23
2:31,00
2:33,36
2:34,28
2:36,02
2:40,17
2:42,08
2:45,07
2:45,79
2:46,04
2:48,35
2:50,46
2:50,84
2:50,93
2:53,94
NP: ,
800 m 1.beh
starší žiaci
1 Sopko Ján
96
2 Miloš Majdák
980824
3 Balga Adrián
960808
4 Berky Daniel
970925
5 Benedek Dávid
98
6 Bartoš Miroslav
980727
7 Chramec Ondrej
960717
8 Ferko Michal
980616
9 Kindernay
970605
10 Banský Filip
98
Gymnázium Sládkovičov Krupina
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
HUN - Šalgotarján
Nemecká ZŠ
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
2:18,16
2:22,38
2:26,90
2:27,46
2:28,23
2:31,00
2:42,08
2:45,79
2:48,35
2:53,94
800 m 2.beh
starší žiaci
1 Pleva Martin
96
2 Orság Patrik
960527
3 Šimko Matej
970724
4 Suja Mojmír
961120
5 Rochovský Jozef
980219
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ s MŠ Hrochoť
Gymnázium M.Bella Zvolen
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
2:24,95
2:33,36
2:34,28
2:36,02
2:40,17
6
7
8
9
10
Sľuka Peter
Vajda Marek
Zachar Vojtech
Palka Jakub
Nátan Matúš
Laksík Ján
970404
980929
980508
980823
970418
96
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
SOŠ Školská Banská Bystrica
2:45,07
2:46,04
2:50,46
2:50,84
2:50,93
NP
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
m cel.por.
starší žiaci
Bartík Markus
96
Stork Mihály
97
Schieber Matej
960606
Kňaze Adam
970706
Uhlík Matej
970108
Valent Roland
971118
Kostolňák Kamil
960911
Ježek Sebastián
980413
Fodrek Kristián
980909
Gajan Jakub
961026
Somora Samuel
981122
Bartko Martin
980226
Brabec Matúš
980324
Mikušinec Jakub
981202
Peniak Patrik
970702
Kochan Miroslav
970315
Ryboš Róbert
970727
Marko Igor
980330
Rajčok Daniel
980717
Duschek Andrej
980724
Bartoš Miroslav
980727
KAGAS
HUN - Šalgotarján
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ Valaská
Obchodná Aka Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
Obchodná Aka Banská Bystrica
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
Nemecká ZŠ
4:41,89
4:52,68
5:02,54
5:06,65
5:07,61
5:18,90
5:22,06
5:28,72
5:30,61
5:46,24
5:46,37
5:49,16
5:53,94
5:57,45
5:59,48
6:04,29
NP
NP
NP
NP
NP
1500
1
2
3
4
5
6
7
m 1.beh
starší žiaci
Kňaze Adam
970706
Kostolňák Kamil
960911
Fodrek Kristián
980909
Gajan Jakub
961026
Bartko Martin
980226
Brabec Matúš
980324
Kochan Miroslav
970315
Bartoš Miroslav
980727
Duschek Andrej
980724
Marko Igor
980330
Gymnázium J.Chalúpku Brezno
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ Valaská
Obchodná Aka Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Obchodná Aka Banská Bystrica
Nemecká ZŠ
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
5:06,65
5:22,06
5:30,61
5:46,24
5:49,16
5:53,94
6:04,29
NP
NP
NP
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
m 2.beh
starší žiaci
Bartík Markus
96
Stork Mihály
97
Schieber Matej
960606
Uhlík Matej
970108
Valent Roland
971118
Ježek Sebastián
980413
Somora Samuel
981122
Mikušinec Jakub
981202
Peniak Patrik
970702
Rajčok Daniel
980717
Ryboš Róbert
970727
HUN - Šalgotarján
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
SOŠ Elektro Banská Bystrica
4:41,89
4:52,68
5:02,54
5:07,61
5:18,90
5:28,72
5:46,37
5:57,45
5:59,48
NP
NP
diaľka
starší žiaci
1 Gross Denis
97
2 Mitró Balázs
96
3 Chamko Matúš
970621
4 Benedek Dávid
98
5 Bučko Kristián
970530
6 Majdák Miloš
97
7 Rochovský Jozef
980219
8 Petráň Erik
971128
9 Štefánek Rastislav
960916
10 Blahút Peter
980603
SOŠ Školská Banská Bystrica
HUN - Šalgotarján
Obchodná Aka Banská Bystrica
HUN - Šalgotarján
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Gymnázium Sládkovičov Krupina
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Spojová Banská Bystrica
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
532
525
522
505
497
489
488
483
482
475
12
15
16
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Adam Adamov
Biro Lukáš
Kindernay Marián
Caban Marek
Vybošťok Tomáš
Homola Jozef
Rosiar Martin
Silber Martin
Chlepko Marek
Berky Daniel
Gabaj Jakub
Azor Kristián
Králik Marek
Sečkar Michal
Strážovec Adam
Pavlík Jozef
Brabec Matúš
Herda Dušan
Vitásek Michal
Mikušinec Jakub
Stančík Marek
Ondrejka Michal
Kuzma Róbert
Žatko Radoslav
Samek Nikki
Rýs Miloš
Seget Patrik
Toma Richard
Cvacho Damján
Boroviak Martin
Alberty Peter
Horváth Daniel
Riedl Denis
Matys Boris
Franke Ann-Curistin
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ŠG Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
475
472
472
472
465
455
455
450
441
438
436
435
434
434
434
423
419
414
412
409
404
399
398
397
395
393
392
388
382
358
351
332
NM
NM
NM
starší žiaci
96
971118
970705
970313
970105
980224
980621
980212
970218
970730
980616
960823
970606
970905
970302
HUN - Šalgotarján
ZŠ Golianova Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ŠG Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
165
165
165
160
160
150
150
150
150
150
150
145
145
140
120
starší žiaci
Priškin Tomáš
970423
Tomko Jakub
971226
Ročkár Martin
980821
Kvočka Rastislav
970605
Medveď Matúš
980212
Kohut Milan
97
Žáčik Jozef
981021
Fodrek Kristián
980909
Branislav Holbus
970210
Zachar Vojtech
980508
Mazúch Róbert
970323
Bartoš Ján
970918
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
Nemecká ZŠ
ZŠ s MŠ Badín
SOŠ Elektro Banská Bystrica
ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Gymnázium Sládkovičov Krupina
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Valaská
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
11,86
10,84
10,64
10,60
10,28
10,01
9,80
9,76
9,71
9,44
9,36
9,35
výška
1 Mester Ádám
2 Adamov Adam
3 Galčík Radovan
4 Varga Ladislav
Caban Marek
6 Matys Boris
Bača Miloš
8 Medveď Matúš
Gaško Erik
Vybošťok Tomáš
11 Ferko Michal
12 Bečka Andrej
Demian Adam
14 Jeňo Robert
15 Blaho Róbert
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
971118
971023
980824
970105
970730
971115
960331
96
980304
970925
960128
96
97
971221
980506
97
980324
971005
970910
981202
971211
980602
98
971206
99
97
981029
960617
971212
980918
961214
98
981016
980224
970605
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
Nemecká ZŠ
ZŠ s MŠ Hrochoť
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
ŠG Banská Bystrica
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
ZŠ Staré Hory
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Hrochoť
ZŠ Spojová Banská Bystrica
ZŠ Staré Hory
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
13
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
guľa
1
2
3
4
Frimm Richard
Máčadi Marek
Palka Jakub
Kán Lukáš
Vičan Andrej
Škamla Roman
Maurer Marcel
Ridzoň Matúš
Jeňo Robert
Lencse Michal
Stacho Rastislav
Vigaš Martin
Hrudka Daniel
Ďurica Matej
Pajta Richard
Dvořák Jakub
Pavúr Samo
Rusko Martin
970917
980423
980823
97
980427
970421
970827
97
970905
970101
990127
001216
010102
990729
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
SOŠ Školská Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
ZŠ Golianova Banská Bystrica
ZŠ Golianova Banská Bystrica
GAS Banská Bystrica
ZŠ Pieninská Banská Bystrica
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
ZŠ s MŠ Poniky
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
ZŠ tr.SNP Banská Bystrica
9,34
9,04
9,04
8,85
8,85
8,81
8,72
8,72
8,52
8,30
6,51
6,08
6,00
5,31
dorastenci
960524
960626
960102
961204
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
SPŠ Jozefa M Banská Bystrica
10,84
10,61
9,91
8,65
4 x 60 m
starší žiaci
1 HU Šalgotarián
2 ZŠ Pieninská B.Bystr
3 ZŠ Spojová
4 SPŠ JM B.Bystrica
5 ZŠ Sama Cambela Slov
30,62
31,95
32,44
32,64
34,93
60 m finále
staršie žiačky
1 Veronyová Veronika
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
2 Vlčková Anna
980812 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Ferencz Flóra
98
HUN - Šalgotarján
4 Dendišová Klára
97
Gymnázium Sládkovičov Krupina
5 Rybáriková Natália
981020 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
6 Kmeťová Lenka
980524 ZŠ Spojová Banská Bystrica
7 Giertlová Dominika
961030
Hotelová akadémia Brezno
8 Motúzová Viktória
971231 ZŠ Valaská
8,72
8,75
8,75
8,77
9,05
9,12
9,19
9,58
w -0,5
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
staršie žiačky
Dendišová Klára
97
Gymnázium Sládkovičov Krupina
Ferencz Flóra
98
HUN - Šalgotarján
Giertlová Dominika
961030
Hotelová akadémia Brezno
Giertlová Denisa
980817 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Haviarová Veronika
980713
Katolícke Gy Banská Bystrica
Dernáčová Lenka
96
SOŠ Školská Banská Bystrica
Halušková Viktória
980317 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Hlinková Tímea
970422 Gymnázium M.Bella Zvolen
8,70
8,84
9,16
9,61
9,64
11,62
NP
NP
w +0,1
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.rozbeh
staršie žiačky
Kmeťová Lenka
980524 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Jóbová Martina
981004 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Hricová Nikoleta
980721 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Kósy Nikolett
98
HUN - Šalgotarján
Jakobeiová Ivana
980712 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Kozáková Viktória
980625 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Hrachovinová Klaudia 981223
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
Huťková Paulína
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
9,21
9,47
9,60
9,65
10,18
10,38
10,76
NP
w -0,3
60 m
1
2
3
4
5
6
7
3.rozbeh
staršie žiačky
Motúzová Viktória
971231 ZŠ Valaská
Michaela Šebová
980401
ZŠ a MŠ Predajná
Majlingová Zuzana
981109 ZŠ s MŠ Hrochoť
Meľagová Martina
97
ZŠ Staré Hory
Mazúchová Barbora
970226 ZŠ s MŠ Hrochoť
Oceľová Denisa
980301 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Pecková Katarína
98
ZŠ Staré Hory
Mihuliaková Simona
981112 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
9,34
9,53
10,53
10,57
10,90
10,92
11,24
NP
w -1,2
60 m
1
2
3
4
5
6
7
4.rozbeh
staršie žiačky
Rybáriková Natália
981020 ZŠ
Rajnohová Zuzana
980612 ZŠ
Šomodiová Dagmar
980504 ZŠ
Valová Linda
971031 ZŠ
Švecová Klaudia
981112 ZŠ
Sokolová Ema
981224 ZŠ
Petráňová Katarína
971016 ZŠ
Piatriková Petra
980320 ŠG
SSV Skutec Banská Bystrica
Golianova Banská Bystrica
Sitnianska Banská Bystrica
SSV Skutec Banská Bystrica
Sitnianska Banská Bystrica
Pieninská Banská Bystrica
Bakossova Banská Bystrica
Banská Bystrica
8,90
9,42
9,45
9,62
10,11
10,33
10,49
NP
w -0,6
60 m
1
2
3
5.rozbeh
staršie žiačky
Veronyová Veronika
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
Vlčková Anna
980812 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Válovčanová Katarína 971129
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
8,64
8,93
9,63
4
5
6
Kotruchová Lenka
Parčková Zuzana
Vešelényiová Lenka
98
98
970131
Základná škola Hrnčiar Zvolen
Hotelová akadémia Brezno
9,75
9,82
10,15
w -1,5
300 m 1.beh
staršie žiačky
1 Kollárová Andrea
980924 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
2 Hraśková Andrea
980226 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
3 Hudobová Petra
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
4 Hrachovinová Klaudia 981223
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
5 Chovancová Silvia
970125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
6 Babicová Diana
970923 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
7 Huťková Paulína
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
8 Hrašnová Kristína
980906 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
48,68
52,25
56,22
56,85
58,59
62,02
65,22
72,35
300 m 2.beh
staršie žiačky
1 Laštiaková Ema
980629 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
2 Mutišová Denisa
980407 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
3 Mojžitová Lucia
981004 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
4 Mihuliaková Simona
981112 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
5 Puškárová Zuzana
980314 ZŠ s MŠ Banská Belá
6 Michaela Šebová
980401
ZŠ a MŠ Predajná
Šomodiová Dagmar
980504 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Olvecká Diana
980725 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
49,57
49,58
51,77
52,79
52,83
53,00
NP
NP
300 m cel.por.
staršie žiačky
1 Švantnerová Veronika 980402 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
2 Veronyová Veronika
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
3 Kollárová Andrea
980924 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
4 Valová Linda
971031 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
5 Laštiaková Ema
980629 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
6 Mutišová Denisa
980407 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
7 Vlčková Anna
980812 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
8 Mojžitová Lucia
981004 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
9 Štefanovie Michaela
980709 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
10 Hraśková Andrea
980226 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
11 Mihuliaková Simona
981112 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
12 Puškárová Zuzana
980314 ZŠ s MŠ Banská Belá
13 Michaela Šebová
980401
ZŠ a MŠ Predajná
14 Ivanová Tatiana
97
Gymnázium M.Bella Zvolen
15 Gregorová Nikola
981125
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
16 Hudobová Petra
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
17 Vešelényiová Lenka
970131
Hotelová akadémia Brezno
18 Hrachovinová Klaudia 981223
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
19 Chovancová Silvia
970125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
20 Zverková Lucia
980716 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
21 Švecová Klaudia
981112 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
22 Babicová Diana
970923 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
23 Huťková Paulína
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
24 Hrašnová Kristína
980906 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Trtolová Alena
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
Šomodiová Dagmar
980504 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Olvecká Diana
980725 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
47,29
48,54
48,68
48,72
49,57
49,58
49,84
51,77
52,23
52,25
52,79
52,83
53,00
53,71
55,73
56,22
56,59
56,85
58,59
60,80
61,26
62,02
65,22
72,35
NP
NP
NP
300 m 3.beh
staršie žiačky
1 Švantnerová Veronika 980402 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
2 Valová Linda
971031 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
3 Štefanovie Michaela
980709 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
4 Švecová Klaudia
981112 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
Trtolová Alena
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
47,29
48,72
52,23
61,26
NP
300 m 4.beh
staršie žiačky
1 Veronyová Veronika
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
2 Vlčková Anna
980812 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
3 Ivanová Tatiana
97
Gymnázium M.Bella Zvolen
48,54
49,84
53,71
4
5
6
Gregorová Nikola
Vešelényiová Lenka
Zverková Lucia
981125
970131
980716
ZŠ Gaštanová Banská Bystrica
Hotelová akadémia Brezno
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
55,73
56,59
60,80
800 m cel.por.
staršie žiačky
1 Malčeková Viktória
970106 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
2 Veres Mirella
98
HUN - Šalgotarján
3 Halušková Jana
96
Gymnázium Ta Banská Bystrica
4 Švantnerová Veronika 980402 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
5 Tatolová Alena
6 Lichancová Alica
980408 ŠG Banská Bystrica
7 Dovalová Barbora
981023 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
8 Krnáčová Tatiana
981003 ZŠ Valaská
9 Messerschm Vladimíra 981212 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
10 Slančíková Eva
981228 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
11 Čerepanová Anastázia 980907 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
12 Zvarová Frederika
980612 ZŠ Valaská
13 Mermanová Barbora
960926 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
14 Javorová Eva
970507
Hotelová akadémia Brezno
15 Machyniaková Veronik 970914 ZŠ Valaská
16 Ďurková Alica
980502 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
17 Temniaková Miroslava 980804 ZŠ s MŠ MPČL Brezno
18 Stanislavová Veronik 980105 EG Banská Bystrica
19 Vrbová Júlia
980523 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
20 Krin Franke Anna
21 Auxtová Ivana
970329
Hotelová akadémia Brezno
22 Motyková Alexandra
981204 ZŠ Bakossova Banská Bystrica
23 Majlingová Zuzana
981109 ZŠ s MŠ Hrochoť
Alexandra Durajová
980510 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Patrášová Mária
96
SOŠ Školská Banská Bystrica
Bicianová Alžbeta
970814 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Struhárová Dominika
010619 Gymnázium M.Bella Zvolen
Pavlovičová Michaela 970205 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Ivanová Tatiana
970523 Gymnázium M.Bella Zvolen
Randová Martina
971002 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Kotruchová Lenka
980105 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Majsniarová Kristína 980522 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Pleva Martin
960204 SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
2:25,90
2:40,19
2:42,00
2:44,75
2:45,33
2:46,63
2:48,98
2:49,79
2:51,31
2:51,43
2:51,57
2:55,32
2:56,12
2:56,46
2:57,59
3:01,82
3:02,07
3:03,24
3:10,08
3:13,01
3:19,24
3:25,71
3:40,54
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
800 m 1.beh
staršie žiačky
1 Malčeková Viktória
970106 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
2 Halušková Jana
96
Gymnázium Ta Banská Bystrica
3 Lichancová Alica
980408 ŠG Banská Bystrica
4 Dovalová Barbora
981023 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
5 Krnáčová Tatiana
981003 ZŠ Valaská
6 Čerepanová Anastázia 980907 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
7 Javorová Eva
970507
Hotelová akadémia Brezno
8 Machyniaková Veronik 970914 ZŠ Valaská
9 Ďurková Alica
980502 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
10 Auxtová Ivana
970329
Hotelová akadémia Brezno
11 Majlingová Zuzana
981109 ZŠ s MŠ Hrochoť
Majsniarová Kristína 980522 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Bicianová Alžbeta
970814 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Alexandra Durajová
980510 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Kotruchová Lenka
980105 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Ivanová Tatiana
970523 Gymnázium M.Bella Zvolen
2:25,90
2:42,00
2:46,63
2:48,98
2:49,79
2:51,57
2:56,46
2:57,59
3:01,82
3:19,24
3:40,54
NP
NP
NP
NP
NP
800 m 2.beh
staršie žiačky
1 Veres Mirella
98
HUN - Šalgotarján
2 Švantnerová Veronika 980402 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
3 Tatolová Alena
4 Messerschm Vladimíra 981212 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
5 Slančíková Eva
981228 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
6 Zvarová Frederika
980612 ZŠ Valaská
7 Mermanová Barbora
960926 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen
2:40,19
2:44,75
2:45,33
2:51,31
2:51,43
2:55,32
2:56,12
8
9
10
11
12
Temniaková Miroslava
Stanislavová Veronik
Vrbová Júlia
Krin Franke Anna
Motyková Alexandra
Struhárová Dominika
Pleva Martin
Patrášová Mária
Randová Martina
Pavlovičová Michaela
980804
980105
980523
ZŠ s MŠ MPČL Brezno
EG Banská Bystrica
ZŠ Moskovská Banská Bystrica
981204
010619
960204
96
971002
970205
ZŠ Bakossova Banská Bystrica
Gymnázium M.Bella Zvolen
SŠŠ Kremnička Banská Bystrica
SOŠ Školská Banská Bystrica
ZŠ Cambela Slovenská Lupča
ZŠ Spojová Banská Bystrica
3:02,07
3:03,24
3:10,08
3:13,01
3:25,71
NP
NP
NP
NP
NP
diaľka
staršie žiačky
1 Kamenská Zuzana
980307
Hriňová ZŠ a MŠ Školská 1575
2 Dendišová Klára
97
Gymnázium Sládkovičov Krupina
3 Ferencz Flóra
98
HUN - Šalgotarján
4 Haviarová Veronika
980713
Katolícke Gy Banská Bystrica
5 Jóbová Martina
981004 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
6 Kopšová Zuzana
970509 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
7 Laštiaková Ema
980629 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
8 Ivanová Tatiana
970523 Gymnázium M.Bella Zvolen
9 Kollárová Andrea
980924 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
10 Kmeťová Lenka
980524 ZŠ Spojová Banská Bystrica
Motúzová Viktória
971231 ZŠ Valaská
12 Štefanovie Michaela
980709 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
13 Vešeléniyová Radosla 970927 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Giertlová Dominika
961030
Hotelová akadémia Brezno
15 Mutišová Denisa
980407 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Jablonská Ema
981005 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
17 Diškanová Simona
980307 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
18 Vaverková Klaudia
980107 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
19 Šomodiová Dagmar
980504 ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
20 Chovancová Silvia
970125 ZŠ Spojová Banská Bystrica
21 Dovalová Barbora
981023 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
22 Koreisová Adriana
970811 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
23 Hlinková Tímea
970422 Gymnázium M.Bella Zvolen
24 Slašťanová Bianka
980617 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
25 Hudobová Petra
97
SOŠ Školská Banská Bystrica
26 Sokolová Ema
981224 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
27 Buvalová Lenka
970923 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
28 Franke Ann-Christin
98
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica
29 Mojžitová Lucia
981004 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
30 Meľagová Martina
97
ZŠ Staré Hory
31 Pecková Katarína
98
ZŠ Staré Hory
Rybáriková Natália
981020 ZŠ SSV Skutec Banská Bystrica
Kotruchová Lenka
980105 Základná škola Hrnčiar Zvolen
Paprčková Zuzana
980605 Základná škola Hrnčiar Zvolen
467
465
440
419
417
413
410
408
405
403
403
400
392
392
388
388
387
384
383
382
373
370
367
348
342
341
336
324
294
284
264
NP
NP
NP
výška
staršie žiačky
1 Haviarová Veronika
980713
Katolícke Gy Banská Bystrica
2 Vešeléniyová Radosla 970927 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Diškanová Simona
980307 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
4 Hricová Nikoleta
980721 ZŠ Spojová Banská Bystrica
5 Kačáková Radka
980418 Základná škola Hrnčiar Zvolen
6 Messerschm Vladimíra 981212 ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Alica Lipová
971117 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
8 Procházková Nikoleta 970316
Hotelová akadémia Brezno
9 Dominika Oršulová
960924
Obchodná Aka Banská Bystrica
Alexandra Durajová
980510 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Miškovová Paula
97
Gymnázium Sládkovičov Krupina
12 Veverková Klaudia
980107 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
13 Zacharová Scarlett
980111 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Mačkovičová Eva
971117 ZŠ Cambela Slovenská Lupča
Halušková Viktória
980317 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Dernáčová Lenka
96
SOŠ Školská Banská Bystrica
Procházková Nikoleta 970316
Hotelová akadémia Brezno
138
130
130
130
130
125
125
125
125
125
125
125
120
NM
NP
NP
NP
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
staršie žiačky
Puškárová Zuzana
980314 ZŠ s MŠ Banská Belá
Kósy Nikolett
98
HUN - Šalgotarján
Kralj Veronika
96
Gymnázium Sládkovičov Krupina
Patrášová Vladimíra
970203
Obchodná Aka Banská Bystrica
Zacharová Scarlett
980111 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Töröková Martina
980127 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Procháczková Nikolet 97
Hotelová akadémia Brezno
Koreisová Adriana
970811 ZŠ Moskovská Banská Bystrica
Machyniaková Veronik 970914 ZŠ Valaská
Kozáková Viktória
980625 ZŠ Pieninská Banská Bystrica
Fedorová Adriana
980224 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Ferenčíková Patrícia 00
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
Giertlová Denisa
980817 ZŠ s MŠ Pionierska Brezno
Beňušková Michaela
980402 ZŠ Radvanská Banská Bystrica
Zvarová Frederika
980612 ZŠ Valaská
Mydlová Zuzana
97
ZŠ Staré Hory
Kubíčková Katarína
96
SOŠ Pod Bánoš Banská Bystrica
Korbeľová Eva
981029 ZŠ Golianova Banská Bystrica
Piatriková Petra
980320 ŠG Banská Bystrica
1 km chôdza
staršie žiačky
1 Radoslava Piliarová
96
ŠG Banská Bystrica
Bódiová Klaudia
96
ŠG Banská Bystrica
Hríbiková Janka
96
ŠG Banská Bystrica
4 x 60 m
staršie žiačky
1 Gym. A. Sládkoviča K
2 ZŠ Pionierska Brezno
3 HU - Šalgotarián
4 ZŠ Sama Cambela Slov
5 ZŠ Valašská
6 ZŠ Pieninská B.Bystr
7 HA Brezno
ZŠ Spojová B.Bystric
10,09
9,96
9,49
8,95
8,70
8,58
8,42
8,26
8,00
7,83
7,71
7,37
7,31
7,02
6,70
4,98
NP
NP
NP
4:23,81
NF
NF
34,98
35,19
35,58
37,33
38,38
38,57
39,25
NP,
Download

Horehronské hry 2012.pdf