RZ 2012 - Oznámenie verejnou vyhláškou
Naša značka:
CZ 4584/2013
Dátum:
26.11.2013
Oprávnená osoba:
Ing. Anna Vajdová - manažérka odboru kontroly poistného
Oznámenie verejnou vyháškou
(podľa § 17b zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) oznamuje, že platitelia poistného
na verejné zdravotné poistenie majú v sídle zdravotnej poisťovne uloženú zásielku – výkaz nedoplatkov (ďalej len „VN“) alebo oznámenie
o výsledku (ďalej len „OV“) podľa § 17a, resp. § 19 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým zdravotná
poisťovňa oznámila výsledok (nedoplatok, resp. preplatok) vykonaného ročného zúčtovania poistného za rok 2012.
Zásielky sú uložené pre týchto občanov:
P.
č.
meno
priezvisko
dátum
narodenia
PSČ
obec
číslo
VN/OV
z RZ2012
dátum vydania
VN/OV
z RZ2012
1
STANISLAV
ČURILLA
27.4.1980
95701
BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU
1340720837
26.09.2013
2
MICHAL
ZEMKO
13.7.1989
91307
BOŠÁCA
1338696537
14.09.2013
3
JÁN
LAKY
9.4.1973
82106
BRATISLAVA
1338676637
14.09.2013
RÓBERT
KOHLMANN
20.3.1968
81101
BRATISLAVA
1339090937
14.09.2013
5
ROMAN
KRAJMER
12.6.1974
85104
BRATISLAVA
1339251837
14.09.2013
6
EVA
RIGOVÁ
4.6.1959
85101
BRATISLAVA
1339252137
14.09.2013
7
PETER
MARKOVIČ
27.6.1977
82101
BRATISLAVA
1339302437
14.09.2013
8
SOULEYMANE DE
SAGANA
FALL
19.6.1969
91902
DOLNÉ OREŠANY
1339927637
14.09.2013
9
ĽUDOVÍT
HUTÁR
8.8.1971
02601
DOLNÝ KUBÍN
1339445937
14.09.2013
10
TOMÁŠ
ZÁTHURECKÝ
17.1.1985
02601
DOLNÝ KUBÍN
1339709937
14.09.2013
11
PAVOL
DUDŽÍK
11.1.1959
01841
DUBNICA NAD VÁHOM
1339457637
14.9.2013
12
FREDERIK
SIVÁK
2.6.1977
97251
HANDLOVÁ
1338938937
14.09.2013
13
IVAN
ŠULÁK
9.4.1967
92001
HLOHOVEC
1339519537
14.09.2013
14
HENRIETA
SIPOSOVÁ
7.12.1974
92001
HLOHOVEC
1339815737
14.09.2013
15
ALENA
RINGOŠOVÁ
16.3.1963
05332
HNILČÍK
1339798237
14.09.2013
16
ĽUBOMÍR
ONDRUŠKA
4.5.1961
91305
IVANOVCE
1339130637
14.09.2013
17
JÁN
GRUŠKA
13.5.1967
08212
KAPUŠANY
1339937637
14.09.2013
18
KRISTÍNA
MAZÁNOVÁ
5.2.1992
94501
KOMÁRNO
1339073337
14.09.2013
19
JÁN
KUDREC
21.5.1965
04011
KOŠICE
1327406837
05.07.2013
20
KAROL
IĽKO
29.3.1969
04001
KOŠICE
1338976237
14.09.2013
21
STANISLAV
HVIZDOŠ
31.7.1971
05342
KROMPACHY
1338648937
14.09.2013
PETER
ŠPELITZ
9.9.1968
93401
LEVICE
1339026837
14.09.2013
BORIS
KRATOCHWILL
24.8.1964
03601
MARTIN
1338599737
14.09.2013
4
22
23
titul
Ing.
Ing.
24
LADISLAV
Dőmeny
20.9.1961
03601
MARTIN
1338694137
14.09.2013
25
MARIAN
LAMOŠ
15.4.1987
03601
MARTIN
1338762637
14.09.2013
26
KATARÍNA
HANZELOVÁ
30.11.1979
03601
MARTIN
1339232937
14.09.2013
27
JÚLIA
FAZEKAŠOVÁ
5.5.1981
02901
NÁMESTOVO
1338739537
14.09.2013
PETER
SÝKORA
2.3.1983
94901
NITRA
1338540137
14.09.2013
29
PETER
GAJDOŠÍK
25.4.1955
94901
NITRA
1339088537
14.09.2013
30
ĽUBOMÍR
DEKR
31.7.1965
01851
NOVÁ DUBNICA
1338561937
14.09.2013
31
IVAN
KOLLÁRIK
26.5.1968
94001
NOVÉ ZÁMKY
1327352837
05.07.2013
32
LUKÁŠ
GLOGAS
11.12.1989
94001
NOVÉ ZÁMKY
1338886137
14.09.2013
33
ROMAN
KOTLÁR
22.11.1975
94001
NOVÉ ZÁMKY
1339855637
14.09.2013
34
DÁŠA
MLYNEKOVÁ
26.6.1984
90201
PEZINOK
1339503037
14.09.2013
35
STANISLAV
MALOVEC
3.8.1972
90201
PEZINOK
1339698037
14.09.2013
36
TOMÁŠ
ZAŤKO
30.8.1988
90068
PLAVECKÝ ŠTVRTOK
1338974237
14.09.2013
37
MARTIN
ŠIMKOVIČ
29.8.1978
08001
PREŠOV
1339772937
14.09.2013
38
MAREK
BELKOVIČ
26.11.1974
97101
PRIEVIDZA
1338735837
14.09.2013
39
ERVÍN
DROZD
16.3.1953
97101
PRIEVIDZA
1339202737
14.09.2013
40
IGOR
STANO
26.3.1980
97901
RIMAVSKÁ SOBOTA
1327831837
05.07.2013
41
TOMÁŠ
KLUBICA
10.11.1972
03401
RUŽOMBEROK
1339015537
14.09.2013
42
JIŘÍ
ONDERČO
10.1.1965
08243
SEDLICE
1339246637
14.09.2013
43
ROMAN
TRUSKA
10.6.1971
90501
SENICA
1338584437
14.09.2013
44
MICHAL
JETMAR
28.2.1984
90901
SKALICA
1339101937
14.09.2013
45
RÓBERT
PECHA
10.11.1979
05201
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
1338761637
14.09.2013
46
DÁVID
SLOVEŇÁK
16.10.1987
05976
STRÁNE POD TATRAMI
1323740737
22.06.2013
47
MATEJ
BIRDÁČ
2.12.1989
94301
ŠTÚROVO
1338630937
14.09.2013
48
MIRIAM
HERDOVÁ
15.12.1979
95501
TOPOĽČANY
1339883837
14.09.2013
49
MIHAI-VALENTIN
CRETU
29.5.1977
91701
TRNAVA
1338572937
14.09.2013
50
ADAM
GLASA
17.6.1977
91700
TRNAVA
1338616837
14.09.2013
51
VIKTOR
ŠVORČÍK
2.12.1963
91701
TRNAVA
1315330037
15.06.2013
52
MILENA
PETLÁKOVÁ
11.9.1974
91701
TRNAVA
1323227737
22.06.2013
53
PATRIK
BEŇO
28.12.1978
91700
TRNAVA
1317496537
15.06.2013
54
ANDREJ
LABAŠ
22.3.1974
91701
TRNAVA
1318697837
15.06.2013
55
ŠTEFAN
RÖDER
18.2.1971
90873
VEĽKÉ LEVÁRE
1339392737
14.09.2013
56
ANNA
SZUDOVÁ
16.10.1956
92522
VEĽKÉ ÚĽANY
1325403537
29.06.2013
57
STANISLAVA
KAPUSTOVÁ
6.4.1976
96001
ZVOLEN
1328410237
04.08.2013
58
MAREK
TÓTH
10.12.1991
96501
ŽIAR NAD HRONOM
1338925437
14.09.2013
59
PETER
FABIAN
20.8.1986
96501
ŽIAR NAD HRONOM
1339568437
14.09.2013
60
ĽUBOMÍR
BALTA
26.9.1964
01001
ŽILINA
1338727637
14.09.2013
61
DUŠAN
GÁBRIŠ
12.10.1957
01001
ŽILINA
1339190837
14.09.2013
62
PAVOL
KENTOŠ
2.1.1964
01001
ŽILINA
1339384637
14.09.2013
28
Mgr.
Zásielku si možno prevziať v sídle zdravotnej poisťovne v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tejto verejnej vyhlášky, a to v pracovných dňoch od 08:00
hod. do 16:00 hod. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
V Bratislave dňa 26.11.2013
Download

Oznámenie verejnou vyhláškou - Dôvera zdravotná poisťovňa, as