Držiteľ certifikátu ISO 9001:2008
Huncovská 42, 060 01 K e ž m a r o k
EDUKAČNÝ LIST
VARIXY – kŕčové žily, chirurgické odstránenie varixov
Varixy - vakovité rozšírenie povrchových žíl dolných končatín. Ide o menejcennosť
spojivového tkaniva, ktorá vedie k oslabeniu steny žíl a postupnej dilatácií (rozšírenie)
žilovej steny. V takejto žile nedovierajú chlopne a stagnuje (hromadí) sa v nej krv.
Príznaky varixov: bolesť (predovšetkým v stoji), kŕče (prevažne v noci), únava končatín,
pocit ťažkých nôh, syndróm nepokojných nôh, svrbenie, poruchy citlivosti, opuch nôh,
viditeľné modré pruhy nad úrovňou kože, kožné zmeny (zmeny sfarbenia, vznik defektov –
vredov predkolenia)
Komplikácie: venózny vred predkolenia, tromboflebitída (zápal povrchových žíl),
flebotrombóza (upchatie hlbokého žilového systému krvnou zrazeninou), ruptúra varixov
(prasknutie)
Odstránenie varixov je indikované pri insuficiencii (nedostatočnej funkčnosti) povrchového
žilového systému. Výkon si vyžaduje mať zrealizované interné predoperačné vyšetrenie
(krvný obraz+diff., hemokoagulačné vyšetrenie, biochémia, ionogram) a anestéziologické
predoperačné vyšetrenie. Výsledok dopplerovej sonografie dolných končatín (USG ciev) –
musí byť priechodný hlboký žilový systém.
Kontraindikácie:
Dočasne sa operačný výkon odloží: pri akútnych zápaloch žíl, systémových chorobách,
obezite, gravidite a 1 rok po pôrode, hormonálnej antikoncepcii (3 mesiace po vysadení).
Absolútna kontraindikácia (úplná nemožnosť operačného výkonu) je vek nad 70 rokov,
vážne systémové ochorenia, malígne ochorenia, výrazný opuch dolných končatín.
Operačný výkon:
Pacienti indikovaní k operačnému výkonu prichádzajú na príjem na JZS ráno, v deň operácie
– nalačno. Dolná končatina musí byť celá vyholená. Operatér si zaznačí priebeh varixov
nezmývateľnou fixkou. Výkon sa realizuje väčšinou v spinálnej anestézii (umŕtvenie dolnej
polovice tela). Pacient leží v polohe na chrbte.
Operačný výkon: výkon spočíva v odstránení nefunkčných úsekov povrchových žíl.
Operačné rany sú v slabinovej oblasti a v oblasti vnútorného členka. Hlavná cieva (vena
saphena magna) sa odstráňuje pomocou striperov (zavádzač), ktorý sa zavedie po celej dĺžke
cievy a po prerušení vedľajších prítokov sa cieva vytiahnutím odstráni. Ostatné miesta
varixov sa odstránia pomocou lokálnych incízií kože (nárezov). Na dolnú končatinu sa naloží
elastická bandáž.
Komplikácie operačného výkonu:
krvácanie, poranenie veľkých ciev, hematómy (modriny), zmeny citlivosti dolnej končatiny
Pooperačná starostlivosť:
Po operačnom výkone musí byť končatina v mierne zvýšenej polohe. Pacient dostáva lieky
proti zrážaniu krvi a na tlmenie bolestí. Preväz sa realizuje na druhý deň. Po kontrole
a ošetrení rán sa naloží elastická bandáž (pančucha). Bandáž sa musí nosiť na operovanej
končatine po dobu 4 - 6 týždňov po výkone. Stehy sa odstránia v priebehu približne 10 dní.
Vyžaduje sa telesné šetrenie. Pacient odchádza na druhý deň po operácii, po kontrole
chirurgom.
Spracovala: Mgr. Veronika Nadžadyová
Dátum: 07.10.2013
Download

(Edukačný list