Fotoalbum vytvorený k 50. výročiu
otvorenia novej budovy základnej školy
v Stráňavách
1962/1963 - 2012/ 2013
Fotoalbum obsahuje zoznamy žiakov z triednych výkazov a triednych kníh
z rokov 1962/1963 až po súčasný školský rok 2012/2013. Pri tvorbe fotoalbumu
spolupracovali žiaci našej školy súčasní aj bývalí. Kolektív zostavovateľov
fotoalbumu prosí o zhovievavosť pri hodnotení spracovania fotoalbumu najmä
zoznamov mien pod fotografiami. Niektorých spolužiakov sme nevedeli
identifikovať. Taktiež nie je v súlade zoznam žiakov z deviateho (ôsmeho )
ročníka, nakoľko sa počas školskej dochádzky z rôznych dôvodov menili žiacke
kolektívy v triedach. V budúcnosti chceme pokračovať v získavaní
fotodokumentácie našej školy a možno by sme vydali fotoalbum v elektronickej
podobe s fotografiami aktuálnymi pri zoznamoch absolventov. Viete, že za tých
50 rokov povinnej školskej dochádzky opustilo brány našej školy celkom 1984
žiakov ?
Zostavovatelia
1962/63
9.ročník – IX.trieda - Triedna učiteľka: Žilinčíková Anna
Zoznam žiakov:
Balco Ján, Barošincová Mária, Belčíková Anna, Benedigová Eva, Bernátová lrena, Berzák Ivan, Betka
Marián, Danaj Milan, Funtíková Eva, Gjablová Jana, Hreus Ján, Hreusová Mária, Hruška Ján, Kajsík
Anton, Kollár Ivan, Krajčíková Mária, Kucharová Anna, Kucharová valéria, Lončíková Margita, Milová
Marta, Moravčíková Rozália, Moravčíková Terézia, Ondák Peter,Prieložná Valéria, Prášková Elena,
Pytlová Lýdia, Piteľ Jozef, Šmidovčin Vladimír, Tkáčik Milan, Trpišová Annastázia, Verešová Vilma,
Zajková Elena, Zemiaková Anna, Zemiaková Emília, Zemiaková Mária, Zemiaková Oľga
Horný rad zľava : Kajsík Anton, Betka Marián, Tkáčik Milan, Moravčíková Terézia, Benedigová Eva , Kucharová
Valika, Hruška Ján, Hreus Kamil, Kollár Ivan,
Druhý rad: Hreusová Mária, Krajčíková Mária, Zajková Elena, Funtíková Eva, Zemiaková Emília, Gjablová Jana ,
Zemiaková Mária, Bernátová Leokádia, Prieložná Viera, Trpišová Anastázia, Zemiaková Anna, Belčíková Anna,
Moravčíková Rozália,
Tretí rad : Prášková Elena, Verešová Vilma, Zemiaková Oľga, Milová Marta, Barošincová Mária, Lončíková Gita,
Kucharová Anna, Pytlová Lýdia,
Štvrtý rad : Piteľ Jozef, Ondák Peter, Danaj Milan, Berzák Ivan, Šmidovčan Vladimír, Balco Ján
1963/1964
9.ročník – IX.trieda - Triedny učiteľ Martin Nemčko
Zoznam žiakov
Milan Bareš, Štefánia Berzáková, Marian Danaj, Emília Eviaková, Eva Grňová, Marta Grňová, Božena
Hacková, Anna Hegerová, Mária Hreusová, Kveta Hrušková, Štefan Hreus, Anton Kampas, Štefan
Kollár, Anna Kučeríková, Jozef Kučerík, Ladislav Kučera, Alojzia Kučerová, Miroslav Kuchar, Elena
Milová, Anna Moravčíková, Anna Moravčíková, Tibor Papán, Alojzia Papánová, Mária Pešková,Michal
Peško, Štefan Púček, Miroslav Rusnák, Agneša Škvarnová, Emília Tabačková, Dušan Trpiš, Dominik
Vrabec, Anton Zemiak, Pavol Zemiak, Peter Zemiak
Horný rad zľava : Peter Zemiak, Milan Kuba, Milan Hanuliak, Tibor Papán, Milan Bareš, Rudo Vereš,
Dominik Vrabec, Pavol Zemiak, Marian Kuba, Štefan Hreus
Druhý rad zhora: Jozef Kučerík, Miro Kuchár, Štefan Kollár, Vlasta Tarasovičová, Milka Eviaková,
Martin Nemčko, Eva Tabačková, Božena Hacková, Tono Zemiak, Dušan Trpiš, Michal Peško
Tretí rad zhora: Kveta Hrušková, Štefka Berzáková, Eva Grňová, Mária Hreusová, Anna Kučeríková,
Mária Pešková, Agnesa Škvarnová, Elena Milová, Milka Tabačková
Spodný rad zľava: Štefan Vereš, Miro Rusnák, Laco Kučera, Marián Danaj, Štefan Púček, Tono
Kampas
1964/1965
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Anna Walterová
Zoznam žiakov:
Ján Betka, Vlasta Ceterová, Anna Daňová, Margita Grňová, Vladimír Hanuljak, Alexandra Hrušková,
Anna Jantová, Mária Jantová, Anna Kajsíková, Jozef Kampas, Marta Kubová, Emília Kucharová, Elena
Kulišová, Ján Lúčan, Ján Maco, Žofia Magočová, Emília Mičíková, Jozef Moravčík, Stanislav Moravčík,
Eva Moravčíková, Marta Ondáková, Vlasta Ondáková, Alžbeta Pešková, Ján Piroha, Ladislav Prášek,
Jozef Stanco, Mária Stancová, Vlasta Štrbová, Ján Tabaček, Zita Tabačková, Ľubica Trpišová, Milan
Vereš
Foto asi zo 7.triedy
Horný rad zľava : Štefan Kysela, Ján Piroha, Julo Trpiš, Ján Maco, MoravčíK Stanislav, Karol Lončík
Druhý rad: Margita Grňová, Emília Milová, Marta Ondáková, Marta Čamajová, Marta Ondáková,
Mária Jantová, Betka Pešková, Anna Daňová, Soňa Kotulášová, Mária Pytlová
Tretí rad: Anna Jantová, Žofia Magočová, Zita Tabačková, Mária Stancová, Anna Kajsíková, Vlasta
Ondáková , Ľuba Trpišová, Vlasta Ceterová, Eva Moravčíková, Alexandra Hrušková, Emília Mičíková
Štvrtý rad: Jozef Moravčík, Ján Tabaček, Štefan Jánošík, Ján Magoč, Jozef Kampas, Michal Barošinec
1965/66
9.ročník - IX.A trieda - triedna učiteľka Zuzíková
Anna Berzáková, Vasil Cetera, Marián Kučera, Pavol Kučera, Mária Kuchárová, Vladislav Milo, Rudolf
Moravčík, Jana Moravčíková, Anastázia Moravčíková, Stanislav Ondák, Mária Ondáková, Anna
Pešková, , Ján Pidych, Rudolf Prášek, Eduard Prieložný, Jozefína Rendárová, Anna Strýčková, Jarmila
Syrovátková, Bohuslav Škvarna, Štefan Turianik, Kamil Zemiak, Žofia Žiaková
Triedna učiteľka Anna Walterová fotografia je z roku 64/65 – 8.trieda
Prvý rad zľava: Syrovátková Jarmila, Pidych Ján, Prieložný Eduard , Turianik Štefan, Milo Vladimír,
Zemiak Kamil, Kučera Pavol, Kučera Marián, Škvarna Bohuslav, Ondáková Mária
Dolný rad zľava: Pešková Anna, Žiaková Žofia, Berzáková Anna, Moravčíková Jana, p.uč. Walterová
Anna, Kuchárová Mária, Rendárová Jozefa, Strýčková Anna
1965/66
9.ročník – IX.B trieda - triedna učiteľka Terézia Macková
Zoznam žiakov:
Stanislav Benedig, Irena Hoštáková, Dušan Hreus, Kamil Hreus, Milan Koňuch, Anton Kučerík, Ján
Kucharčík, Irena Kučerová, Zita Lončíková, Vladislav Milo, Milan Moravčík, Viera Ondáková, Anna
Pavelková, Emília Pešková, Mária Pešková, Margita Pirohová, Terézia Remeková, Mária Rendárová,
Ján Richter, Anton Rusnák, František Špalek, Slavomír Trpiš
1966/1967
9.ročník - 9.A trieda – triedna učiteľka Vozárová
Zoznam žiakov:
Žofia Berzáková, Oľga Daňová, Vladimír Daniš, Karol Daňo, Emil Hanuliak, Ján Hreus, Milan Harmečko,
Daniel Janto, Darina Kotulášová, Milan Mintúch, Mária Moravčíková, Anna Ondáková, Ján Ondák,
Jaroslav Peško, Emília Pešková, Emília Pitlová, Emília Pytlová, Stanislav Potreba, Zdena Syrovatková,
Stanislav Šupej, Dušan Tabaček, Peter Tabaček, Elena Trpišová, Peter Vereš
Zadný rad zľava: Milan Harmečko, Dušan Tabaček, Stanislav Potreba, Jaroslav Peško
Stredný rad zľava: Pitlová Emília, Peter Vereš, Ján Hreus, Vladimír Daniš, Daniel Janto, Emil Hanuliak
p.uč.Vozárová, Karol Daňo, Ján Ondák, Peter Tabaček, Žofia Berzáková
Dolný rad zľava : Emília Pešková, Pytlová Emília, Anna Ondáková, Mária Moravčíková, Soňa
Kotulášová, Elena Trpišová, Zdena Syrovátková, Oľga Daňová
1966/1967
9.ročník – IX.B – triedna učiteľka Trpišová Anna
Zoznam žiakov:
Stanislav Barošinec, Klement Bulka, Peter Daňo, Viera Eviaková, Ján Hreus, Jana Kollárová, František
Kučera, Anna Kucharčíková, Anna Lúčanová, Miloš Martinka, Anna Milová, Zita Moravčíková, Miloš
Peško, Marta Pešková, Anton Púček, Jozef Púček, Oľga Púčková, Jaroslav Rendár, Elena Salátová,
Vincencia Tabačková, Viera Trpišová
Fotografia je z roku 62/63 – triedna učiteľka Elena Lopčianska - Rugalová
Mená pod fotografiou sú bez poradia
P.Daňo, A.Milová, K.Bulka, E.Lončíková, E.Salátová, J.Kollárová, S.Púček, J.Hreus, M.Peško,
O.Moravčíková, A.Kucharčíková, S.Barošinec, T.Púček, M.Grňa, V.Eviaková, V.Tabačková,
J.Rendár,P.Škvarna, V.Lončík, M.Martinka, O.Púčková, V.Trpišová, F.Kučera, Z.Piroha,
E.MilováA.Lúčanová, M.Pešková, J.Hrušková, J.Repáňová, P.Hruška, J.Púček
1967/1968
9.ročník - IX.A trieda – triedny učiteľ Šušolík
Zoznam žiakov:
Emília Barošincová, Miroslav Barošinec, Irena Bazgierová, Anton Bičianek, Terézia Danišová, Ján
Eviak, Mária Gajdošová, Pavol Gjabel, Melánia Grňová, Božena Hreusová, Ladislav Hreus, Anna
Hrušková, Jaroslav Janto, Vladimír Kelemen, Vladimír Lončík, Mária Macová, Zdeno Majerčák, Štefan
Moravčík, Elena Papánová, Jozef Peško, Štefan Piroha, Stanislav Prášek, Dagmar Púčková, Rudolf
Stranianek, Emília Strýčová, Daniela Špalková, Elena Špalková, Emília Špalková, Ivan Štrba, Mária
Tabačková, Eduard Vereš
Horný rad zľava : Pavol Škvarna, Juraj Ondák, Elena Papánová, Dana Špalková, Mária Gajdošová,
Emília Barošincová, Elena Lipovčanová, Jozef Peško, Stanislav Prášek, Pavol Gjabel, Štefan Moravčík
Druhý rad zľava : Štefan Piroha, Jaroslav Janto, Eduard Vereš, Ivan Štrba, Miroslav Barošinec, Ladislav
Hreus, za ním p.uč. Šušolík, Ján Eviak, Vladimír Kelemen , Zdeno Majerčák, Pavol Gjabel, Vladimír
Lončík
Dolný rad: Emília Strýčková, Irena Bazgierová, Anna Hrušková, Mária Macová, Božena Hreusová,
Terézia Danišová, Mária Tabačková, Dagmar Púčková, Emília Špalková
1967/1968
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Terézia Macková
Zoznam žiakov :
Emil Barošinec, Ladislav Barošinec, Jarmila Berzáková, Milan Bulka, Elena Begáňová, Eva Ceterová,
Rudolf Cetera, Emília Holbojová, Anna Hreusová, Marta Jantová, Eva Kelemenová, Ján Kalamár,
Emília Koňuchová, Soňa Lopčianska, Eva Lúčanová st., Eva Lúčanová ml., Agneša Milová, Eva
Muráriková, Marianna Ondáková, Jozef Ondák, Jozef Pavlík, Anton Pidych, Ján Púček, Ján Vrabec,
Prieložná Jana, Anna Remková, Jana Saganová, Jana Salátová, Margita Tkáčiková
Horný rad zľava : Saganová Jana, Muráriková Eva, Lopčianska Soňa, Tkáčiková Margita, Cetera Rudolf,
Bulka, Milan, Holbojová Emília, Hreusová Anna, Koňuchová Emília, Kelemenová Eva
Stredný rad: Ondák Juraj, Barošinec Ladislav, Ján Vrabec, Kalamár Ján, Piroha Zdeno, Pavlík Jozef,
Púček Ján, Barošinec Emil, Ondák Jozef, Pidych Anton, Stranianek Rudolf,
Dolný rad: Jantová Marta, Ondáková Mariana, Lúčanová Eva,Salátová Jana, p.uč. Kuderavá Ľubica,
Prieložná Jana, Berzáková Jarmila, Ceterová Eva, Lúčanová Eva, Begáňová Elena
1968/1969
9.ročník – IX.B trieda - triedna učiteľka Anna Walterová
Zoznam žiakov :
Elena Magočová, Elena Melišová, Ladislav Milo, Edurard Moravčík, Bohuslav Murárik, Ĺubomír
Ondák, Jana Ondáková, Ján Peško, Peter Piroha, Anna Pirohová, Jana Pirohová, Moloslav Púček,
Vendelín Púček, Ján Stanco, František Syrovátka, Dušan Škvarna, Anastázia Špalková, Eduard Trpiš,
Alena Trpišová, Milan Turiak, Miroslav Zemiak, Elena Zemiaková, Mária Zjavková, Stanislav Zajko,
Peter Magoč
Fotografia z 8.triedy
Horný rad zľava: Ľubomír Gašper, Ladislav Kucharčík, Ladislav Milo, Milan Turiak, František Syrovátka,
Miroslav Hláčik , Eduard Moravčík, Milan Kampas, Pavol Hreus
Stredný rad: Anna Potrebová, Miroslav Zemiak, Bohuslav Murárik, Miloš Púček, Ladislav Zajko, Alena
Trpišová
Dolný rad zľava: Anna Pirohová, Jana Pirohová, Mária Giablová, Jana Ondáková, Elena Zemiaková,
triedna, Alžbeta Hodasová, Kucharová Daniela, Grňová Edita, Viera Krajčíková, Elena Magočová
1968/1969
9.ročník - IX.A trieda , triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Trpiš
Zoznam žiakov:
Július Bizík, Otto Cetera, Anton Daňo, Helena Funtíková, Ľubomír Gašper, Edita Grňová, Viera Grňová,
Ladislav Harmečko, Vladimír Holboj, Pavol Hreus, Rudolf Hreus, Stanislav Hreus, Alžbeta Hodásová,
Miroslav Hláčik, Milan Kampas, Anna Kollárová, Viera Krajčíková, Ladislav Kucharčík, Miroslav
Kucharčík, Daniela Kucharová, Emília Lončíková, Michal Lúčan, Peter Magoč, Ľudmila Nováková
( fotografia z 8.triedy)
Horný rad zľava: Stanislav Hreus, Vendelín Púček, Anton Daňo, Ladislav Harmečko, Ľubomír Ondák,
Dušan Škvarna, Ján Peško, Július Bizík, Eduard Trpiš, Rudolf Hreus, Peter Piroha,
Stredný rad zľava: Miroslav Kucharčík, Ján Stanco, Jozef Kucharčík, Vladimír Holboj, Oto Cetera, Peter
Magoč, Michal Lúčan
Dolný rad zľava: Mária Zjavková, Anastázia Špalková, Viera Grňová , p.uč.Walterová, Emília
Lončíková, Helena Funtíková, Elena Melišová, Anna Kollárová
1969/1970
9.ročník - IX.A trieda – triedna učiteľka Margita Formánková
Zoznam žiakov:
Anna Barošincová, Emil Bazgier, Anna Berešíková, Peter Bulka, Bernadetta Daňová, Jozefa Daňová,
Mária Daňová, Pavol Daňo, Ján Gašper, Ladislav Grňa, Pavol Harmečko, Ladislav Hlávka, Anežka
Holešová, Milan Hošták, Anton Hreus, Miroslav Hreus, Ľuba Hreusová, Milan Hruška, Emil Kajsík,
Viera Kampasová, Mária Koňuchová, Mária Kuchárová, Eva Krejnusová, Dagmar Lúčanová, Jozef
Lúčan, Ján Milo
Prvá trieda p.uč Bieľakovej
1969/1970
9.ročník - IX.B trieda - triedna učiteľka Krauszová – Piatnicová
Zoznam žiakov :
Darina Majerčáková, Mária Milová, Ľuba Moravčíková, Marta Moravčíková, Rudolf Neomány, Miloš
Nimohaj, Eva Ondáková, Anton Peško, Marta Pešková, Daniel Pitel, Dušan Púček, Mária Púčková,
Elena Púčková, Ján Remek, Elena Remková, Emília Saganová, Anton Stranianek, Anna Stancová, Jana
Špalková, Štefan Štrba, Kamil Tkáčik, Pavol Trpiš, Jana Verešová, Mária Verešová, Vilam Zajko, Jozef
Žiak
Horný rad : Anton Stranianek, , Marta Moravčíková, Pavol Trpiš, Eva Ondáková, Miloš Nimohaj,
Darina Majerčáková, Ľ.Moravčíková, Ján Lončík
Strednýrad :Emil Bazgier, R.Buľka, Dušan Púček, Emília Saganová, Mária Milová, Helena Remková,
Helena Púčková,
Dolný rad: Pitel Daniel, Štefan Štrba, Anna Stancová, Mária Púčková, p.uč.Krauseová, Marta Pešková,
Jana Verešová
1970/1971
9.ročník – IX.A – triedna učiteľka Milada Mikulcová- Peteyová
Zoznam žiakov:
Miloš Bizík, Alžbeta Bizíková, Rudolf Bulka, Adolf Cetera, Pavol Cetera, Viliam Eviak, Milan Funtík,
Štefan Gajdoš, Anton Gjabel, Štefan Hošták, Jozef Hreus, Juraj Hreus, Vladimír Hreus, Mária
Hreusová, Štefan Jánošík, Magda Jantová, Pavol Kajsík, Elena Krajčíková, Irena Kelemenová, Anna
Krejnusová, Štefan Kuchár, Peter Kučera, Rudolf Kucharčík, Ľudmila Kucharčíková, Kucharčíková
Oľga, Jaroslav Lúčan, Mária Lúčanová, Ľubomír Magoč, Elena Macová, Alžbeta Majerčáková, Alena
Michalčíková
Fotografia z II.triedy
1970/1971
9.ročník – IX.B – triedna učiteľka
Zoznam žiakov :
Peter Magoč, Štefan Magoč, Eva Makuková, Mária Milová, Ján Moravčík, Eva Nezdobová, Milena
Nováková, Ladislav Ondák, Milada Ondáková, Miroslav Ondák, Valéria Partlová, Šrefánia Pešková,
Valéria Piovarčiová, Jaroslav Piroha, Milan Piroha, Pavol Piroha, Mária Pirohová, Dušan Prášek, Elena
Prieložná, Dušan Púček, Viera Rusnáková, Františka Stancová, Jaroslav Syrovatka, Jozef Strýček, Ján
Špalek, Anna Šupejová, Jaroslav Trpiš, Jozef Turianik, Ivan Vereš, Pavol Vereš, Vladimír Vrabec,
Jarmila Repáňová
1971/1972
9.ročník – IX.A trieda - triedny učiteľ Daniel Ondák
Zoznam žiakov:
Ján Barošinec, Jozef Begáň, Ján Berešík, Jarmila Bičianková, Marián Bulka, Ján Ďurnek, Mária
Funtíková, Jozef Gašper, Mária Grňová, Ján Hacek, Blažena Hanuliaková, Alena Holbojopvá, Mária
Holbojová, Jozef Hruška, Ján Jaríček, Mária Kajsíková, Viera Kajsíková, Miroslav Kajsík, Ladislav
Kampas, Júlia Koňuchová, Eva Kopečná, Elena Kuchárová, Stanislav Kucharčík, Jozef Krupik, Pavol
Kysela, Mária Lysičanová, Štefan Hruška
Triedna učiteľka Jozefa Hrušková - Moravčíková
1971/1972
9.ročník – IX.B trieda - triedna učiteľka Milada Mikulcová - Peteyová
Zoznam žiakov :
Viera Magočová, Viera Melišová, Anastázia Mičíková, Eva Milová, Ľubica Mičíková, Dáša
Neományová, Anna Nimohájová, Katarína Ondáková, Milan Pavlík, Vladimir Peško, Mária Pirohová,
Viera Pirohová, Rozália Prášková, Ján Púček, Jozef Púček, Jozef Rendár, Milan Rendár, Božena
Rendárová, Vladimír Sokolovksý, Eleońora Škvarnová, Zdena Špalková , Ján Turianik, Dušan Vereš,
Jozef Zajko, Helena Zemiaková
Foto s p.uč. Teréziou Turčekovou
Horný rad zľava : Marián Buľka, Jožo Begáň, Milan Rendár, Jano Ďurnek, Jano Púček, Dušan Vereš,
Jožko Gašper, Jano Barošinec, Jožko Púček, Peter Pavelka
Dolný rad zľava: Vlado Kampas Viera Pirohová, Alena Krupiková, Dáša Neományová, Zdenka
Špalková, Stáza Mičíková, Julka Koňuchová, Katka Ondáková, Maja Holbojová, Julo Majerčák, triedna
učiteľka Terézia Turčeková
1972/1973
9.ročník – IX.A trieda - triedny učiteľ Jaroslav Trpiš
Zoznam žiakov:
Marián Bernát, Štefan Brezina, Jana Bulková, Elena Danišová, Ján Daňo, Juraj Daňo, Marta Funtíková,
Pavol Funtík, Mária Gjablová, Jolana Grňová, Emil Halama, Edita Hlávková, Miloš Hodás, Dušan Hreus,
Miroslav Hreus, Želmíra Jantová, Viera Kajsíková, Ján Kollár, Ján Krajčík, Pavol Kučera, Milan
Kucharčík, Vlasta Lipovčanová, Dušan Lúčan, Ladislav Lúčan, Štefan Lúčan, Jana Mičíková, Ladislav
Milo, Emília Moravčíková
Foto z roku 1967/1968
Horný rad zľava : p.uč.Galková, Kollár Ján, Daňo Juraj, Kučera Pavol, Rusnák Ladislav, Špalek Július,
Pavelka Peter, Púček František, Tabaček Ladislav, Kucharčík Milan, Bernát Marián, Majerčák Juraj,
Púček Ján
Spodný rad zľava : Lúčan Dušan, Hreus Dušan, Mičíková Jana, Prášková Eva, Lipovčanová Vlasta,
Jantová Želmíra, Ondáková Oľga, Smoláková Naďa, Ondáková Dana, Syrovátková Hana
1972/1973
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Anna Walterová
Zoznam žiakov:
Tichomír Moravčík, Nadežda Nezdobová, Ján Ondák, Daniela Ondáková, Emília Ondáková, Oľga
Ondáková, Helena Palúchová,Ján Pecko, Helena Pirohová, Ladislav Piroha, Eva Prášková, Ján Prášek,
Ľubica Remková, Ladislav Rusnák, Nadežda Smoláková, Emília Stancová, Daniela ŠKvarnová, Ján
Púček, Viera Škvarnová, Anna Šmídová, Júlis Špalek, Ladislav Tabaček, Ján Trpiš, Helena Trpišová,
Jozef Vrabec
Foto z roku 1967/1968
1973/1974
9.ročník – IX.A trieda – triedna učiteľka Margita Formánková – Lúčanová
Zoznam žiakov:
Viera Betková, Eva Brezinová, Ján Bulka, Ladislav Bulka, Peter Cetera, Štefan Daniš, Tibor Daňo,
Daniela Ďurneková, Marián Funtík, Peter Halama, Pavol Hlávka, Peter Holboj, Magdaléna Holbojová,
Ján Hošták, Viera Hreusová, Mária Prášková, Viera Jaríčková, Božena Kubová, Alena Kučerová,
Miroslav Holboj, Jana Kampasová, Anna Magočová, Viera Remková, Mária Škvarnová, Viera Špalková,
Anastázia Tkáčiková, Želmíra Trpišová
Horný rad zľava: Pavol Hlávka, Škvarna, Tibor Daňo,Peter Holboj, Peter Cetera, Ján Bulka, Miroslav
Miroslav
Stredný rad zľava : Štefan Daniš, ..., Želmíra Trpišová, Božena Kubová, Viera Špalková, Viera Remková,
p.u.Formánková, Anna Magočová, Mária Prášková, Ladislav Bulka, Mária Škvarnová
Dolný rad zľava zľava: Eva Brezinová, Viera Betková, Alena Kučerová, Jana Kampasová, Magdaléna
Holbojová, Viera Hreusová, Daniela Ďurneková, Viera Jaríčková
1973/1974
9.ročník - IX.B trieda – triedna učiteľka Krauszová
Zoznam žiakov :
Martin Hruška, Marián Jaríček, Jozef Kopačka, Rudolf Koňuch, Dušan Krajčík, Peter Kucharčík, Ladislav
Kučera, Ján Lončík, Anton Lúčan, Michal Moravčík, Marián Ondák, Marián Pavlík, Ján Pastorek, Miloš
Piroha, Stanislav Púček, Štefan Stanco, Miroslav Trpiš, Rastislav Štafen, Tibor Trpiš, Vladimír Turianik
Horný rad zľava: Stanislav Púček, Jozef Kopačka, Tibor Trpiš, Peter Kucharčík, Krajčík,
Miroslav Trpiš
Stredný rad zľava: Vladimír Turianik, Ján Lončík, Marián Jaríček, Miloš Piroha, Marián
Ondák, Rudolf Koňuch p.uč. Krauszová Erika
Dolný rad zľava: Rastislav Štafen, Martin Hruška, Anton Lúčan, Marián Pavlík, Ladislav
Kučera, Ján Pastorek, Štefan Stanco
1974/1975
9.ročník – IX.A trieda – triedny učiteľ Daniel Ondák
Zoznam žiakov :
Peter Barošinec, Anton Brezina, Anton Bulka, Júlis Funtík, Karol Hreus, Peter Jahôdka, Ladislav Janto,
Rudolf Janto, Ján Kajsík, Miroslav Kováč, Anton Kucharčík, Marián Mičík, Štefan Moravčík, Viliam
Mičík, Murárik Jaroslav, Jarolím Palúch, Milan Peško
1974/1975
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Milada Peteyová / Krauszová
Zoznam žiakov:
Mária Berešíková, Anna Danišová, Viera Gašperová, Dana Hreusová, Marta Hreusová, Daniela
Kucharčíková, Emília Ondáková, Jaroslav Piroha, Jaroslav Púček, Juraj Púček, Marián Púček, Milan
Stranianek, Miroslav Škvarna, Vladimír Škvarna, Štefan Šmida, Alžbeta Tabačková, Mária Turianiková,
Marta Zajková
Foto z II.triedy
1975/1976
9.ročník – IX.A trieda – triedny učiteľ Daniel Ondák
Zoznam žiakov:
Katarína Barošincová, Milan Begáň, Terézia Berešíková, Mária Beniačová, Ján Bernát, Miloš Berzák,
Ladislav Bizík, Vladislav Bizík. Eva Bulková, Jaroslav Daňo, Anna Daňová, Lenka Daňová, Žofia Daňová,
Jozef Ďurnek, Pavol Holboj, Igor Hruška, Jaroslav Jaríček, Jozef Jendrišák, Anna Kelemenová, Anna
Koňuchová, Elena Kopačková, Jana Kučerová, Štefan Kuliš, Milan Milo
Fotografia z 8.triedy – triedna učiteľka Jožka Rusnáková
Na fotografii z 8.triedy:
1975/1976
9. ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Terézia Macková
Zoznam žiakov:
Jana Kucharčíková, Štefan Kucharčík, Darina Lúčanová, Ľubica Majerčáková, Igor Malý, Pavol Milo,
Jaroslav Moravčík, Vendelín Moravčík, Anastázia Ondáková, Peter Partl, Anna Paluchová, Anna
Pastorková, Ladislav Pavlič, Anna Pecková, Jana Prášková, Pavol Prášek, Ladislav Remek, Jana
Rendárová, Štefan Richter, Jozef Smolák, Anna Špalková, Michal Špalek, Ľubica Šupejová, Ľuboš
Trpiš, Oľga Žiaková
Dolný rad zľava : Oľga Žiaková, Anna Palúchová, Anna Pecková, Darina Lúčanová, Ľubica
Majerčáková, Jana Rendárová, Anastázia Ondáková, Ľubica Šupejopvá
Stredný rad: Anna Pastorková, Jana Kucharčíková, Jana Prášková, Anna Špalková, Jaro Moravčík, Palo
Mydlo, p.uč.Terézia Macková
Horný rad zľava: Vendo Moravčík, Štefan Richter, Peter Partl, Jozef Smolák, Vlado Moravčík, Laco
Paulič, Michal Špalek, Štefan Kucharčík , Pavol Prášek,
Chýba – Ľubo Trpiš
1976/1977
9.ročník – IX.A trieda – triedny učiteľ Rychlík
Zoznam žiakov:
Leokádia Berzáková, Milan Bulka, Marta Bulková, Ladislav Daňo, Želmíra Ďurneková, Katarína
Funtíková, Peter Gjabel, Ján Grňa, Daniela Holbojová, Vladimír Holeša, Mária Hoštáková, Alena
Jahôdková, Jozef Jaríček, Vladislav Jaríček, Ľubomír Kajsík, Peter Kajsík, Eva Kováčová, Jaroslav
Krajčík, Štefan Kuba, Magdaléna Kučerová, František Lúčan, Iveta Majerčáková
1976/1977
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Ľudmila Danajová
Zoznam žiakov:
Peter Lúčan, Viliam Lúčan, Ivan Maretta, Miroslav Moravčík, Vincent Moravčík, František Ondák,
Elena Ondáková, Július Peško, Ľubomír Peško, Eva Pirohová, Peter Púček, Marta Púčková, Mária
Pytlová, Jozef Remek, Viliam Repáň, Dana Rusnáková, Darina Špalková, Jozef Štrba, Jarmila Verešová,
Iveta Vrabcová
Foto zo VII.triedy – triedny učiteľ Štefan Partl
1977/1978
9.ročník – IX.A trieda – triedna učiteľka Margita Formánková
Zoznam žiakov :
Daniel Barošinec, Jaroslav Begáň, Ladislav Bernát, Lívia Bičianková, Igor Cetera, Marta Daňová, Jana
Hlávková, Karol Holboj, Dušan Hreus, Daniela Jantová, Katarína Jantová, Ladislav Jaríček, Božena
Klocáňová, Vladimír Koňuch, Anna Lončíková, J ana Lončíková, Ľubomíra Milová, Mária Škvarnová,
Anežka Štafenová
Horný rad zľava: Jaroslav Begáň, M.Hruška, Ladislav Bernát, Daniel Barošinec, Ladislav Jaríček,
-, Igor Cetera, Vladimír Koňuch, Karol Holboj
Stredný rad zľava: - , Daniela Jantová, Janka Bizíková, Dušan Hreus, - Dolný rad zľava: Katarína Jantová, Anežka Štafenová, Daňová Marta, - -, Lívia Bičianková, Anna
Lončíková, Jana Lončíková
1977/1978
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Siváková / Peteyová
Zoznam žiakov:
Karol Bulka, Miroslav Krajčík, Daniela Lúčanová, Jaroslav Mičík, Peter Mičík, Eva Moravčíková,
Katarína Moravčíková, Viera Moravčíková, Nadežda Moravčíková, Želmíra Neományová, Jana
Ondáková, Ladislav Ondák, Dana Repáňová, Ján Repák, Marta Stranianková, Božena Šupejová,
Danuša Šupejová, Jana Zemjaková
1977/1978
8.ročník – VIII.A trieda - Triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov:
Rastislav Barošinec, Eva Barošincová, Milan Bernát, Pavol Daniš, Juraj Ďurnek, Peter Hreus, Jaroslav
Hruška, Alena Jaríčková, Anna Magočová, Alena Majerčáková, Ján Milo, Alena Moravčíková, Juraj
Moravčík, Anna Ondáková, Miriam Ondáková, Zuzana Ondáková, Štefan Ondák, Ľubica Pešková,
Marián Púček, Jana Verešová, Miroslav Vereš, Miroslav Zemiak Viera Žiaková
Horný rad zľava : Juraj Moravčík, Peter Hreus, Jaroslav Hruška, Milan Zemiak, Ján Milo, Miroslav
Vereš
Stredný rad zľava : Lena Majerčáková, Pavol Daniš, Štefan Ondák, Milan Bernát, Juraj Ďurnek, Ľubica
Pešková
Dolný rad zľava : Eva Barošincová, Anna Ondáková, Alena Moravčíková, Alena Jaríčková, Viera
Žiaková, Jana Verešová
1977/1978
8.ročník – VIII.B trieda – triedna učiteľka Terézia Macková
Zoznam žiakov:
Tibor Cabadaj, Jana Funtíková, Miroslav Gjabel, Helena Halamová, Jaroslava Holbojová, Marta
Hlávková, Jaroslav Hreus, Jana Jahôdková, Anna Kampasová, Ján Kelemen, Viera Knapíková, Štefan
Knapík, Pavol Kopačka, Paulína Kucharčíková, Miloš Lúčan, Jana Lúčanová, Ľubomír Makuka, Jozef
Moravčík, Miroslav Piroha, Jaroslava Púčková, Igor Škvarna, Pavol Turianik, Daniela Zemiaková,
Ľubomíra Zemiaková
1978/1979
8.ročník - VIII.B trieda – triedny učiteľ Mgr.Tibor Takács
Zoznam žiakov :
Pavol Magoč, Anna Mičíková, Viera Mičíková, Mária Moravčíková, Anna Moravčíková, Karol Ondák,
Iveta Ondáková, Monika Ondáková, Jozef Pastorek, Miroslav Pidych, Mária Pirohová, Magdaléna
Púčková, Július Remek, Rudolf Škvarna, Jaroslav Štrba, Ľubica Tabačková, Marta Tabačková, Dušan
Trpiš, Daniela Trpišová, Anna Turianiková, Ivan Záhorec
Horný rad zľava : Tabačková Ľuba, Magoč Pavol, Štrba Jaroslav, Záhorec Ivan, Mičíková Vierka,
Stredný rad zľava : Ondák Karol, Mičíková Anna, Moravčíková Anna, Škvarna Rudolf, Trpiš Dušan,
Remek Július, Púčková Magda
Dolný rad zľava : Ondáková Monika, Turianiková Anna, Trpišová Danka, Tabačková Marta, Ondáková
Iveta, Pirohová Marika, Moravčíková Mária
1978/1979
9. ročník - IX.trieda- triedna učiteľka Terézia Macková
Zoznam žiakov:
Rastislav Barošinec, Eva Barošincová, Tibor Cabadaj, Pavol Daniš, Jana Funtíková, Helena Halamová,
Marta Hlávková, Jaroslava Holbojová, Peter Hreus, Jana Jahôdková, Alena Jaríčková, Ján Kelemen,
Viera Knapíková, Pavol Kopačka, Paulína Kucharčíková, Miloš Lúčan, Jana Lúčanová, Ľubomír Makuka,
Ján Milo, Alena Moravčíová, Juraj Moravčík, Anna Ondáková, Zuzana Ondáková, Miriam Ondáková,
Štefan Ondák, Ľubica Pešková, Jaroslava Púčková, Igor Škvarna, Ivan Trnovec, Pavol Turianik, Jana
Verešová, Daniela Zemiaková, Ľubomíra Zemiaková, Viera Žiaková, Milan Bernát, Miroslav Gjabel,
Jozef Moravčík
Horný rad zľava: Ľubomír Makuka ,Pavol Turianik, Igor Škvarna, Tibor Cabadaj, Juraj Moravčík, Pavol
Kopačka, Ján Milo, Peter Hreus, Štefan Ondák,
Stredný rad: Eva Barošincová, Miloš Lúčan, Marta Hlávková, Jozef Moravčík, Jaroslava Púčková, Ján
Kelemen, Rastislav Barošinec, Miroslav Giabel, Dana Zemiaková, Milan Bernát, Ľubica Zemiaková,
Alenka Jaríčková,
Dolný rad zľava: Ľubica Pešková, Jana Funtíková, Zuzana Ondáková, Miriam Ondáková, Anna
Ondáková, Jaroslava Holbojová, Alena Moravčíková, Viera Knapíková, Jana Verešová, Pavla
Kucharčíková, Jana Jahôdková, Jana Lúčanová
1979/1980
8. ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov :
Miloš Barošinec, Mária Barošincová, Ivana Berzáková, Mária Bizíková, Juraj Bulka, Marta Cabadajová,
Dušan Cetera, Iveta Danišová, Jaroslava Danišová, Stanislava Hlávková, Jozef Jahôdka, Iveta
Knapíková, Stanislav Krupík, Eva Kyselová, Peter Lončík, Anna Milová, Helena Nováková, Dagmar
Ondáková, Juraj Ondák, Renáta Ondáková, Roman Ondák, Jozef Palúch, Juraj Pastorek, Andrej Peško,
Rastislav Peško, Jana Pirohová, Dušan Piovarči, Renáta Prášková, Anton Púček, Ľubomír Sokolovský,
Ľubomír Škvarna, Jana Šmídová, Zdenko Špalek, Jana Tlacháčová, Jozef Turza, Božena Zemiaková
Horný rad zľava : Ľubomír Škvarna, Stanislav Krupík, Roman Ondák, Anton Púček, Peter Lončík,
Ondrej Peško, Ľubomír Sokolovský, Dušan Cetera, Dušan Piovarči, Jozef Turza, Juraj Ondák, Michal
Štrba
Stredný rad zľava: Juraj Pastorek, Jozef Palúch, Blanka Ondáková, Jaroslava Danišová, Slavomíra
Hlávková, Marika Bizíková, Renáta Prášková, Renáta Ondáková, Jozef Jahôdka, Rastislav Peško, Zdeno
Špalek, Miloš Barošinec,
Dolný rad zľava: Mária Barošincová, Eva Kyselová, Helena Nováková, Iveta Krupiková, Ivana
Berzáková, Marta Cabadajová, Iveta Danišová, Jana Tlacháčová, Janka Pirohová, Jana Šmídová,
Božena Zemiaková
1979/1980
9.ročník – IX.trieda - triedny učiteľ Mgr.Daniel Ondák
Zoznam žiakov :
Begáň Ján, Bizíková Viola, Danišová Jana, Daňová Tatiana, Ďurnek Anton, Ďurneková Eva, Grňa Tibor,
Grňová Eleonóra, Hreusová Dana, Hruška Juraj, Jaríčková Jana, Kajsík Daniel, Kajsíková Marta,
Krejnus Tibor, Kučerová Marianna, Kucharčíková Miroslava, Lipovčanová Emília, Lúčan Július,
Mičíková Anna, Moravčíková Anna, Moravčíková Mária, Ondák Karol, Ondáková Monika, Pastorek
Jozef, Pidych Miroslav, Pirohová Mária, Púčková Magdaléna, Remek Július, Škvarna Rudolf,
Tabačková Ľubica, Tabačková Marta, Trpiš Dušan, Trpišová Daniela , Záhorec Ivan
1980/1981
9.trieda – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov::
Miloš Barošinec, Mária Barošincová, Ivana Berzáková, Mária Bizíková, Marta Cabadajová, Iveta
Danišová, Jaroslava Danišová, Jozef Jahôdka, Eva Kyselová, Anna Milová, Helena Nováková, Juraj
Ondák, Jozef Palúch, Juraj Pastorek, Rastislav Peško, Dušan Piovarči, Renáta Prášková, Anton Púček,
Ľubomír Sokolovský, Ľubomír Škvarna, Jana Šmídová, Michal Štrba
1980/1981
8.ročník – VIII.trieda – triedna učiteľka Mgr.Danajová Ľudmila
Zoznam žiakov
Horný rad zľava : Ivan Mičík, Miloš Sagan, Ivan Húževka, Igor Moravčík, Juraj Slezáček, Vlastimil
Magoč, Michard Smolák,
Stredný rad: Jaroslav Lončík, Beáta Hreusová, Terézia Gjablová, Pavol Bizík, Ján Čičmanec, Jozef
Hreus,
Dolný rad zľava:Jana Rendárová, Monika Ďurneková, Gréta Krajčíková, Anna Moravčíková, Jana
Ondáková, Jana Danišová, Dana Repáková, Jarmila Trpišová, Renáta Remeková
Na fotografii chýbajú: Ján Bizík, Marta Hacková, Pavol Kucharčík, Dušan Ondák, Viera Verešová, Mária
Zemiaková
1981/1982
8.ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Ľudmila Danajová
Zoznam žiakov :
Barošincová Monika, Bernát Štefan, Ceterová Zuzana, Duháčková Emília, Gašper Pavol, Hrušková
Jana, Jantová Iveta, Juršová Klaudia, Klocáňová Eva, Krejnus Ján, Kuba Ján, Kučeríková Monika, Lončík
Radoslav, Maretta Pavol, Mičík Marián, Neomány Ivan, Ondák Ladislav, Ondáková Adriana, Ondáková
Ivana, Ondáková Viera, Pešková Viera, Púček Kamil, Slezáček Anton, Trpiš Peter
1982/1983
8.ročník – VIII.A trieda - triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov :
Bulka Peter, Bulková Mária, Čičmanec Róbert, Daniš Miloš, Daňo Pavol, Duháček Peter, Ďurnek Peter,
Chmielová Jana, Infnerová Ivana, Jahôdková Dana, Janošková Elena, Jantová Monika, Kajsíková
Katarína, Kováč Milan, Krajčíková Stella, Kuba Marián, Kucharčík Milan, Kucharčíková Jarmila, Lončík
Miroslav, Melišová Daniela
Horný rad zľava : Mgr. Anna Takácsová, Kuba Maroš, Peter Ďurnek, Pavol Daňo, Robert Čičmanec,
Peter Duháček, Milan Kucharčík, Miroslav Lončík,
Dolný rad zľava : Stela Krajčíková, Jarka Kucharčíková, Katka Kajsíková, Marika Bulková, Dana
Melišová, Dana Jahôdková, Ivana Infnerová, Jana Chmielová
1982/1983
8.ročník – VIII.B trieda - triedna učiteľka Mgr.Kirnerová
Zoznam žiakov:
Lipovčan Milan, Moravčíková Zuzana, Ondák Miroslav, Ondáková Miroslava, Ožvoldík Ján, Pavelková
Alena, Piovarčiová Iveta, Peško Miroslav, Prášek Miroslav, Púčková Iveta, Púček Miroslav, Rendárová
Jana, Repák František, Rychlíková Helena, Špalek Miroslav, Tabačková Jana, Tabaček Miloš, Tabaček
Roman, Zemiaková Štefánia, Zemiak Miroslav
Horný rad zľava :Zuzana Moravčíková, Milan Lipovčan, Miroslav Špalek, Miroslav Peško, Miroslav
Ondák, Stredný rad : Ján Ožvoldík, Miloš Tabaček, Miroslav Púček, -, Roman Tabaček, Helena Rychlíková
Dolný rad zľava : Jana Rendárová, Iveta Piovarčiová, Jana Tabačková, Iveta Púčková, Štefánia
Zemiaková, Alena Pavelková
1983/1984
8. ročník – VIII.trieda - triedny učiteľ : Mgr.Daniel Ondák
Zoznam žiakov :
Bernát Anton, Cabadajová Marcela, Cetera Róbert, Danaj Marián, Daňo Dušan, Holboj Ján, Klocáňová
Monika, Koňuchová Beáta, Lúčan Pavol, Lúčanová Miroslava, Machalová Renáta, Mičíková Jana,
Gabriela Neományová, Mária Nováková, Ondák Juraj, Ondáková Lívia, Pelc Miroslav, Púčková Zuzana,
Pytel Igor, Špalková Monika, Šupejová Tatiana, Trpiš Zdenko, Trpišová Ľubica, Vereš Ľubomír,
Verešová Renáta, Zemiak Mikuláš
Horný rad zľava: Pavol Lúčan, Ľubomír Vereš, Igor Pytel, Miroslav Pelc, Róbert Cetera, Maroš Danaj,
Zdeno Trpiš, Dušan Daňo, Juraj Ondák,
Stredný rad: Ľubica Trpišová, Gabriela Neományová, Miroslava Lúčanová, Zuzana Púčková, xxx ,
Beáta Koňuchová, Ján Holboj , Daniel Ondák
Dolný rad: Renáta Verešová, Mária Nováková, Jana Mičíková, Marcela Cabadajová, Monika Špalková,
Lívia Ondáková, Monika Klocáňová, Tatiana Šupejová
1984/1985
8.ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov :
Mariana Berzáková, Roman Betka, Peter Bizík, Jana Daňová, Marcela Ďurneková, Iveta Gáboríková,
Edita Gáliková, Štefan Hlávka, Jana Hacková, Vladimír Hollý, Ján Huževka, Monika Chmielová, Július
Infner, Dušan Jahôdka, Pavol Kampas, Anna Knapíková, Jozef Kučerík, Maroš Kučerík, Ľubica
Kyselová, Rudolf Lopčiansky, Anastázia Lúčanová, Roman Martinka, Monika Mičíková, Katarína
Ondáková, Silvia Ondáková, Adriana Paurová, Gabriela Pelcová, Ivan Púček, Miroslava Rendárová,
Ľubica Richterová, Vladimír Santa,, Gabriela Slezáčková, Jaroslav Vereš
Horný rad, zľava : Rendárová Miroslava, Kučerík Maroš, Betka Roman, Holý Vladimír, Púček Ivan,
Huževka Ján, Ondáková Katarína, Pelcová Gabriela, Hacková Jana, Paurová Adriana, Mičíková Monika,
Ondáková Silvia,
Stredn rad zľava: Daňová Jana, Richterová Ľubica, Lúčanová Anastázia, Hlávka Štefan, Bizík Peter,
Lopčiansky Rudolf, Infner Július, Chmielová Monika, Ďurneková Marcela, Slezačková Gabriela
Spodný rad zľava : Santa Vladimír, Jahôdka Dušan, Vereš Jaroslav, Kyselová Ľubica, Gáboríková Iveta,
Berzáková Marianna, Knapiková Anna, Kampas Pavol, Kučerík Jozef, Martinka Roman, Gáliková Edita
1985/1986
8.ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Ľudmila Danajová
Zoznam žiakov :
Pavol Berešík, Zuzana Berzáková, Radoslav Čičmanec, Pavol Ďurnek, Katarína Ďurneková, Vladimír
Funtík, Dana Gáboríková, Lenka Hollá, Juraj Jaríček, Daniela Jaríčková, Dana Kartuchňáková, Elena
Kováčová, Milan Krajčík, Alena Kubová, Jana Melišová, Ľubomír Mičík, Róbert Mičík, Radoslav Ondák,
Želmíra Pirohová, Elena Prášková, Andrea Pytllová,Miroslava Pešková, Miroslav Remek, Róbert
Rusnák, Viliam Santa, Monika Škvarnová, Róbert Škvarna, Jozef Špalek, Martina Špalková, Jana
Tojčíková, Beáta Verešová, Mariana Verešová, Róbert Vereš, Ivana Vrabcová
Dolný rad zľava: Radoslav Čičmanec, Daniela Jaríčková, Viliam Santa, Elena Prášková, Martina
Špalková, Dana Gáboríková, Alena Kubová, Jana Melišová, Beáta Verešová, Katarína Ďurneková
Stredný rad : Andrea Pytlová, Monika Škvarnová, Pavol Ďurnek, Róbert Rusnák, Milan Krajčík,
Radoslav Ondák, Pavol Berešík, Róbert Vereš, Róbert Mičík, Elena Kováčová, Zuzana Berzáková
Horný rad zľava: Mariana Verešová, Róbert Škvarna, Vladimír Funtík, Miroslav Remek, Juraj Jaríček,
Ľubomír Mičík, Jozef Špalek, Jana Tojčíková, Ivana Vrabcová, Dana Karchutňáková, Miroslava
Pešková
Na foto chýbajú: Želmíra Pirohová, Lenka Hollá
1986/1987
8.ročník – VIII. trieda - triedny učiteľ Mgr.Tibor Takács / zastupujúci Mgr. Daniel Ondák
Zoznam žiakov:
Barošincová Slávka, Barošincová Tatiana, Beháňová Júlia, Betka Marián, Budayová Monika, Harmečko
Daniel, Hreusová Martina, Infner Marián, Kajsíková Milena, Kampas Peter, Koňuchová Andrea,
Kubišová Emília, Kučeríková Erika, Lúčan Radoslav, Macová Lenka, Marettová Mária, Martinková
Andrea, Milová Erika, Moravčíková Viera, Ondáková Henrieta, Ondáková Júlia, Ondák Rastislav, Púček
Roman, Repáň Stanislav, Richter Zdenko, Smetanová Margita, Stanco Marián, Špalková Iveta, Štrba
Branislav, Tabaček Radoslav, Verešová Miroslava, Šupej Peter
Horný rad zľava: Ondáková Júlia, Ondáková Henrieta, Macová Lenka, Infner Marián, Betka Marián,
Repáň Miroslav, Šupej Peter, Richter Zdenko
Stredný rad: Púček Roman, Milová Erika, Kubišová Emília, Špalková Iveta, Barošincová Tatiana,
Hreusová Martina, Koňuchová Andrea, Kučeríková Erika, Stanco Marián, Ondák Rastislav, zastupujúci
tr. učiteľ Mgr. Ondák Daniel
Spodný rad zľava: Lúčan Radoslav, Harmečko Daniel, Štrba Branislav, Moravčíková Viera, Marettová
Mária, Beháňová Júlia, Budayová Monika, Barošincová Slavomíra, Kampas Peter, Tabaček Radoslav
1987/1988
8.ročník –VIII. trieda - triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov:
Pavol Barošinec, Betková Renáta, Cetera Ján, Daňová Gabriela, Grafová Jana, Harmečko Jaroslav,
Holbojová Jana, Hreus Kamil, Chmielová Dana, Karchutňáková Daniela, Kelemenová Ivana, Koňuch
Jaroslav, Kuba Milan, Robert Holboj, Miroslav Kuba, Kubačka Anton, Kuchár Ján, Kučerík Michal,
Kučeríková Anna, Lúčanová Jaroslava, Mičík Roman, Ondák Jaroslav, Ondák Patrik, Pelcová Zuzana,
Remenec Jozef, Remeková Lýdia, Smetana Milan, Stancová Jana, Špalková Adriana, Tabaček
Radoslav, Tabačková Dana, Tojčíková Anna, Zemiaková Iveta
Horný rad zľava: Milan Smetana, Michal Kučerík, Jozef Remenec, Jaroslav Koňuch, Gabriela Daňová,
Renáta Betková, Daniela Chmielová, Iveta Zemiaková, Daniela Tabačková, Ivana Kelemenová
Stred: Milan Kuba, Kamil Hreus, Ján Kuchár, Jaroslava Lúčanová, Jana Holbojová, Miroslav Kuba,
Patrik Ondák, Jaroslav Harmečka, Robert Holboj
Dolný rad zľava : Anton Kubačka, Pavol Barošinec, Roman Mičík, Radoslav Tabaček, Adriana Špalková,
Lýdia Remeková, Adriana Karchutňáková, Jaroslav Ondák, Anna Tojčíková
Pri fotografovaní chýbali: Zuzana Pelcová, Jana Stancová, Anna Kučeríková, Jaroslav Bernát
1988/1989
8. ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov :
Berzák Ivan, Cetera Adrián, Danaj Branislav, Funtík Ján, Harmečko Rudolf, Hreus Branislav,
Husáriková Monika, Janto Radoslav, Jaríčková Darina, Kašparová Miroslava, Klocán Pavol, Koňuchová
Jana, Krajčiová Iveta, Kubačka Peter, Kubicová Eva, Kubiš Milan, Mičíková Ida, Mičík Radoslav,
Melišová Ľudmila, Moravčíková Silvia, Moravčík Róbert, Ondáková Andrea, Ondáková Zuzana,
Pastorková Adriána, Paurová Zuzana, Pirohová Gabriela, Račková Alexandra, Rosincová Melánia,
Špalek Jaroslav, Tabaček Róbert, Tlacháčová Monika, Verešová Beáta,Verešová Kamila, Zemiaková
Ivana, Bernát Jaroslav
Horný rad zľava: Radoslav Mičík, Jaroslav Špalek, Milan Kubiš, Jaroslav Bernát, Branislav Hreus,
Monika Tlacháčová, Zuzana Ondáková, Karol Klocáň, Ján Funtík, Gabriela Pirohová
Stredný rad zľava: Ivan Berzák, Radoslav Tabaček, Zuzana Paurová, Róbert Moravčík, Branislav Danaj,
Adriana Pastorková, Kamila Verešová, Andrea Ondáková, Ivana Zemiaková, Miroslava Kašparová,
Melánia Rosincová, Erika Kubicová
Dolný rad zľava: Peter Kubačka, Rudolf Harmečko, Radoslav Janto, Jana Koňuchová, Silvia
Moravčíková, Darina Jaríčková, Iveta Krajčiová, Alexandra Račková, Ľudmila Melišová, Beáta
Verešová
1989/1990
8.ročník –VIII. trieda - triedna učiteľka Mgr.Alena Sládková
Zoznam žiakov :
Katarína Bačinská, Rastislav Barošinec, Rastislav Belán, Milan Bičianek, Zuzana Bitušíková, Pavol
Buday, Ivana Filipová, Marek Gajdoš, Peter Gjabel, Denisa Hrbeková, Branislav Hreus, Stanislav Hreus,
Alena Hreusová, Miroslava Kalamárová, Jana Kováčová, Jana Krajčiová, Jana Kubová, Branislav
Kučera, Vladislav Milo, Jana Milová, Radoslava Nimohájová, Pavol Ondák, Branislav Ondák, Gabriela
Ondáková, Anton Peško, Ladislav Púček, Gabriela Surovčíková, Vladimír Sventek, Radoslav Špalek,
Mária Špalková, Dušan Tabaček, Renáta Tabačková, Jana Turiaková, Adriana Turianiková, Rastislav
Vereš, Jana Hláčiková, Daniela Saganová
Horný rad zľava : Marek Gajdoš, Pavol Ondák, Ladislav Púček, Milan Bičianek, Branislav Hreus,
Stanislav Hreus, Radoslav Špalek , Gabriela Ondáková, Daniela Saganová, Jana Kováčová, Jana
Turiaková, Jana Krajčiová
Stredný rad zľava: Peter Gjabel, Vlado Sventek, Branislav Kučera, Anton Peško, Denisa Hrbeková,
Vlado Milo, Rastislav Beháň, Katarína Bačinská, Gabriela Surovčíková, Alena Hreusová, Radka
Nimohájová, Andrea Turianiková, Ivana Filipová
Dolný rad zľava: Rastislav Vereš, Dušan Tabaček, Rastislav Barošinec, Renáta Tabačková, Branislav
Ondák, Zuzana Bitušíková, Pavol Buday, Jana Milová, Jana Hláčiková, Mária Špancová, Miroslava
Kalamárová, Jana Kubová
1990/1991
8.ročník : VIII.A - triedna učiteľka Mgr.Jurčišinová
Zoznam žiakov :
Peter Bačinský, Adriana Bičianková, Mário Bizík, Ivana Bukovčanová, Andrea Čičmancová, Zuzana
Ďurneková, Iveta Gabajová, Lenka Gáboríková, Jozef Gráf, Petra Hrbeková, Iveta Hreusová, Roman
Hreus, Stanislava Husáriková, , Radovan Ilovský, Igor Karchutňák, Rastislav Kasper, Jana Kašparová,
Pavol Krejnus, Ladislav Kuba, Marcela Kubicová, Gabriela Kubišová, Katarína Kučeríková, Martina
Kučerová, Anna Kucharová, Miroslav Lúčan, Ivana Mičíková, Róbert Oberta
Horný rad zľava: Róbert Oberta, Iveta Gabajová, Stanislava Husáriková, Iveta Hreusová, Petra
Hrbeková, Martina Kučerová, Lenka Gáboríková, Gabriela Kubišová, Jurčišinovvá E.
Stredný rad: Katarína Kučeríková, Andrea Čičmancová, Ivana Mičíková, Ivana Bukovčanová, Janka
Kašparová, Anna Kuchárová, Marcela Kubicová, Radoslav Ilovský
Dolný rad zľava : Peter Bačinský, Roman Hreus, Mário Bizík, Vladislav Kuba, Rastislav Kasper, Pavol
Krejnus, Igor, Karchutňák, Jozef Gráf, Miroslav Lúčan
1990/1991
8.ročník – VIII.B - Triedna učiteľka Mgr.Renáta Rybárová
Zoznam žiakov :
Michaela Ondáková, Marián Ondák, Miloš Ondák, Viliam Ondák, Eva Pelcová, Katarína Pešková,
Kristína Pirohová, Stanislav Prášek, Katarína Pršalová, Ivana Púčková, Miloslav Púček, Pavol Rosinec,
Ivana Rusnáková, Andrej Rusnák, Václav Sedlák, Andrea Syrovatková, Mário Štrba, Monika
Tabačková, Stanislav Tabaček, Pavol Tojčík, Katarína Trpišová, Zuzana Turčanová, Martina
Turianiková, Miroslav Vajda, Branislav Vereš, Alena Verešová, Iveta Žiaková
Dolný rad zľava: Branislav Vereš, Václav Sedlák, Stanislav Prášek, Maroš Ondák, Mário Štrba, Viliam
Ondák, Miloš Púček, Stanislav Tabaček
Stredný rad zľava: Miloš Ondák, Pavol Rosinec, Pavol Tojčík, Syrovatková Adriana, Pešková Katarína,
Ondáková Dana, Verešová Alena
Horný rad zľava: Eva Pelcová, Ivana Rusnáková, Monika Tabačková, Katarína Pršalová, Martina
Turianiková, Ivana Púčková, Turčanová Zuzana, Žiaková Iveta
1991/1992
8.ročník – VIII.A - Triedny učiteľ Mgr.Daniel Ondák
Zoznam žiakov :
Barošinec Michal, Betka Juraj, Bielek Mário, Bieleková Simona, Bičianek Peter, Bitušíková Eva, Cetera
Andrej, Duchoň Marián, Gabaj Ivan, Gáboríková Eva, Gajdošová Mária, Gajdošová Viera, Harmečko
Martin, Hreus Miroslav, Hreus Radovan, Hreus Peter, Chalupa Peter, Chovančíková Lenka, Janto
Róbert, Kováčová Katarína, Kučeríková Vincencia, Mičíková Romana
Horný rad zľava: Harmečko Martin, Gabaj Ivan, Hreus Radoslav, Hreus Miroslav, Gáboríková Eva,
Chalupa Peter
Stredný rad zľava: Betka Juraj, Chovančíková Lenka, Kováčová Katarína, Mičíková Romana, Bielekova
Simona, Kučeríková Vincencia, Gajdošová Marika, Bitušíková Eva, Mgr. Daniel Ondák
Dolný rad zľava : Bičianek Peter, Barošinec Michal, Cetera Andrej, Hreus Peter, Janto Róbert, Bielek
Mário, Duchoň Marián
1991/1992
8.ročník - VIII.B - Triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov :
Beniačová Monika, Jánošík Štefan, Kucharčík Ján, Kučera Róbert, Kopřiva Róbert, Magoč Ján, Magoč
Peter, Oščiatková Miriam, Pirohová Erika, Piovarči Milan, Púčeková Erika, Remencová Veronika,
Sventeková Eva, Syrovatka Franatišek, Tabaček Peter, Tabačková Zuzana, Tkáčik Martin, Turčanová
Anna, Verešová Zuzana, Vrabec Marek
Horný rad zľava : Piovarči Milan, Kucharčík Ján, Púčeková Erika, Tabačková Zuzana, Verešová Zuzana,
Pirohová Erika,
Stredný rad zľava : Turčanová Anna, Beniačová Monika, Kopřiva Róbert, Remencová Mirka,
Sventeková Evka,
Dolný rad zľava : Jánošík Štefan, Kučera Róbert, Tkáčik Martin, Tabaček Peter, Syrovátka František,
Magoč Peter, Vrabec Marek
1992/1993
8.ročník – VIII.A trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov :
Radoslav Barošinec, Stanislav Barošinec, Stanislava Bizíková, Ján Bukovčan, Tatiana Bulková, Branislav
Cetera, Štefan Ďurnek, Peter Funtík, Katarína Gabajová, Janka Hollá, Ivana Hreusová, Monika
Hreusová, Jana Chalupová, Vladimír Kelemen, Anežka Krajčiová, Júlia Kubová, Žofia Kučeríková,
Milan Kucharčík, Zuzana Lúčanová, Marián Magoč
Horný rad zľava: Anežka Krajčiová, Monika Hreusová, Žofia Kučeríková, Vladimír Kelemen, Tatiana
Bulková
Stredný rad zľava: Peter Funtík, Štefan Ďurnek, Branislav Cetera, Janka Hollá, Zuzana Lúčanová, Júlia
Kubová
Dolný rad zľava: Katarína Gabajová, Ivana Hreusová. Marián Magoč, Milan Kucharčík, Radoslav
Barošinec, Stanislav Barošinec, Jana Chalupová, Stanislava Bizíková
1992/1993
8.ročník – VIII.B trieda - triedna učiteľka Mgr.Medvecká
Zoznam žiakov :
Jana Mičíková, Erika Milová, Zuzana Moravčíková, Ivana Ondáková, Michaela Pešková, Róbert Púček,
Marianna Púčeková, Jana Púčeková, Kamil Raček, Ladislav Remenec, Miroslav Smetana , Slávka
Sventeková, Jaroslav Syrovatka, Zuzana Syrovatková, Katarína Škvarnová, Martin Tabaček, Tibor
Takács, Viera Trpišová, Ivana Verešová, Katarína Verešová, Monika Verešová, Peter Vereš, Martin
Žiak
Horný rad zľava: Jaroslav Syrovatka, Tibor Takacs, Róbert Púček, Erika Milová, Mariana Púčeková,
Slávka Sventeková
Stredný rad zľava: Kamil Raček, Martin Žiak, Katarína Škvarnová, Janka Pučková, Viera Trpišová,
Ladislav Remenec,
Dolný rad zľava: p.uč.Rusnáková, Michaela Pešková, Janka Mičíková, Ivana Verešová, Zuzana
Moravčíková, Katarína Verešová, Ivana Ondáková, p.uč. Medvecká
1993/1994
8.ročník - VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr.Alena Sládková
Zoznam žiakov:
Štefan Bielek, Michaela Ceterová, Andrej Daňo, Anna Ďurneková, Ivan Filip, Branislav Gjabel, Peter
Holboj, Martina Hreusová, Miroslava Hreusová, Marián Hreus, Tatiana Chmielová, Slavomíra
Chovančíková, Jaroslav Janto, Róbert Kajsík, Miroslava Kajsíková, Martin Kampas, Miroslava
Kucharčíková, Eva Kunhartová, Alžbeta Mičíková, Barbora Ondáková, Branislav Ondák, Janka
Ondáková, Róbert Oščiatka, Palúch Marek, Andrea Richterová, Katarína Syrovatková, Igor Štrba,
Martina Tabačková, Takács Ivan, Tkáčiková Monika, Verešová Jana , Verešová Milada, Ľubomír Kuba,
Ľubica Rechotoríková
Foto zo 7.triedy
Horný rad zľava: Jana Verešová, Ľubomír Kuba, Peter Holboj, Róbert Oščiatka, Tatiana Chmielová, Eva
Kunhartová, Ivan Filip, Andrej Daňo, Branislav Gjabel, Ivan Takács
Stredný rad zľava: Marián Hreus, Miroslava Kajsíková, Monika Tkáčiková, Miroslava Hreusová,
Michaela Ceterová, Róbert Kajsík, Jozef Kysela, Štefan Bielek, Katarína Syrovátková, Martina
Hreusová, Barbora Ondáková
Spodný rad zľava: Igor Štrba, Martin Kampas, Jaroslav Janto, Slavomíra Chovančíková, Andrea
Richterová, Alžbeta Mičíková, Martina Tabačková, Miroslava Kucharčíková, Milada Verešová, Janka
Ondáková, Anna Ďurneková
1994/1995
8.ročník – VIII.trieda - Triedna učiteľ ka - Ing.Viera Kollárová
Zoznam žiakov:
Beniač Daniel, Bitušík Pavol, Daňo Juraj, Hasko Roman, Hláčiková Zlatica, Hreusová Andrea, Hreusová
Mária, Hreus Radoslav, Ilovský Milan, Janto Marián, Kováčiková Andrea, Kopřiva Tomáš, Krajčiová
Katarína, Kučerová Katarína, Kuchar Štefan, Lúčanová Daniela, Mičíková Zuzana, Pallová Zdenka,
Papánová Katarína, Pešková Martina, Prášková Zuzana, Remenec Marek, Rusnák Igor, Smoláková
Zuzana, Stancová Stanislava, Surovčíková Miriama, Tabačková Jana, Tabaček Rastislav, Turiaková
Miroslava, Vereš Ivan, Verešová Júlia
Horný rad zľava: Ondák Daniel, Hreusová Marika, Ilovský Milan, Daňo Juraj, Kuchar Štefan, Remenec
Marek, Kopřiva Tomáš, Rusnák Igor, Vereš Radoslav, Hreus Radoslav, Takácsová Anna, Takács Tibor
Stred: Medvecká, Brodňanová M, Ceterová S, Danajová Ľ, Hláčiková Zlarica, Papánová Katka,
Tabačková Jana, Mičíková Zuzana, Verešová Júlia, Kováčiková Andrea, Lúčanová Daniela, Stancová
Stanka, Surovčíková Mirka, Pešková Martina, Smoláková Zuzana, Smolková E, Bernátová E.
Dolný rad: Janto Marián, Rusnáková Jožka,Tabaček Rastislav, Hasko Roman, Hreusová Andrea,
Prášková Zuzana, Pallová Zdenka, Krajčiová Katarína, Bitušík Pavol, Turiaková Mirka, Kučerová Katka
1995/1996
8.ročník – VIII. trieda- triedna učiteľka Mgr.Eva Smolková
Zoznam žiakov:
Barošinec Andrej, Bulka Mário, Cetera Radoslav, Gajdošová Eva, Hláčiková Kristína, Holbojová
Martina, Hrbek Ján, Hreus Martin, Hreusová Barbora, Jánošík Martin, Kasper Dušan, Kajsík Martin,
Komada Andrej, Kubačka Pavol, Pallová Mária, Pribylová Mária, Piroha Michal, Pirohová Lucia,
Pršalová Barbora, Púček Ján, Syrovatka Tibor, Štafen Rastislav, Tabačková Tatiana, Tomášová
Radoslava, Vajda Tomáš, Verešová Denisa, Verešová Edita, Verešová Eva, Rechtorík Erik, Bizíková
Michaela
Horný rad zľava: Verešová Denisa, Pallová Mária, Hreusová Barbora, Holbojová Martina, Hláčiková
Kristína, Tomašová Radoslava, Jánošík Martin, Pršalová Barbora
Stredný rad zľava: Mgr. Smolková Eva, Bizíková Michaela, Gajdošiová Eva, Verešová Eva, Pribylová
Mária , Tabačková Tatiana, Hrbek Ján, Vajda Tomáš
Dolný rad zľava: Rechtorík Erik, Piroha Michal, Komada Andrej, Barošnec Andrej, Buľka Mário, Púček
Ján, Kasper Dušan, Cetera Radoslav, Kubačka Pavol, Hreus Martin
Na foto chýba: Edita Verešová, Martin Kajsík, Syrovatka Tibor, Štafen Rastislav, Bizíková Michaela
1996/1997
8.ročník – VIII.trieda - triedna Mgr.Takácsová Anna
Barošincová Katarína, Danišek Tomáš, Gjabel Juraj, Husárik Marián, Kuba Zdenko, Kováčová Veronika,
Kováčik Marián, Kubicová Mariana, Kucharčík Juraj, Lažetiš Nino, Milová Jana, Mydlo Róbert,
Neomány Rudolf, Novák Martin, Púček Andrej, Púčková Monika, Ružičková Martina, Stanco Ján,
Syrovatka Martin, Špirtovič Larisa, Tabačková Ľubica, Tancoš Stanislav, Toma Branislav, Vereš Eduard,
Verešová Lenka, Vraňan Mário, Zemánková Lenka, Zemánková Emília, Zemiaková Michaela, Žiaková
Eva, Berzáková Michaela
Horný rad zľava: Michaela Zemiaková, Lenka Zemánková, Lenka Verešová, Larisa Špirtovič, Róbert
Mydlo, Andrej Púček, Ján Stanco, p.uč.Takácsová, Juraj Gjabel, Zdeno Kuba, Nino Lažetič,Marián
Husárik, Marián Kováčik, Rudolf Neomány
Stredný rad zľava: Eva Žiaková, Mariana Kubicová, Emília Zemánková, Martina Ružičková, Ľubica
Tabačková, Monika Púčková, Katarína Barošincová, Veronika Kováčová, Jana Milová
Spodný rad: Martin Syrovatka, Mário Vraňan, Eduard Vereš, Juraj Kucharčík, Stanislav Tancoš, Tomáš
Daníšek, Branislav Toma
1997/1998
9.ročník -IX. trieda- triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov
Tomáš Danišek, Veronika Kováčová, Mariana Kubicová, Juraj Kucharčík, Rudolf Neomány, Andrej
Púček, Martina Ružičková, ,Stanislav Tancoš, Branislav Toma, Eduard Vereš, Lenka Zemánková,
Milka Zemánková, Jana Kadašiová, Miroslava Macáková, Jaroslava Obertová, Andrea Štadániová,
Simona Štefeková
Horný rad zľava: Michaela Zemiaková, Lenka Zemánková, Lenka Verešová, Larisa Špirtovič, Róbert
Mydlo, Andrej Púček, Ján Stanco, p.uč.Takácsová, Juraj Gjabel, Zdeno Kuba, Nino Lažetič,Marián
Husárik, Marián Kováčik, Rudolf Neomány
Stredný rad zľava: Eva Žiaková, Mariana Kubicová, Emília Zemánková, Martina Ružičková,Ľubica
Tabačková, Monika Púčková, Katarína Barošincová, Veronika Kováčová, Jana Milová
Spodný rad: Martin Syrovátka, Mário Vraňan, Eduard Vereš, Juraj Kucharčík, Stanislav Tancoš, Tomáš
Daníšek, Branislav Toma
1997/98
8.ročník – VIII.trieda - triedna učiteľka Mgr. Eva Bernátová
Zoznam žiakov:
Jana Bačinská, Marek Bizík, Michal Berník, Adela Ceterová, Ivana Daňová, Eva Chovančíková, Jozef
Infner, Michaela Kajsíková, Eva Kubicová, Katarína Kuchárová, Barbora Lúčanová, Lucia Lúčanová,
Michal Magoč, Katarína Milová, Jaroslav Murárik, Vladimír Mydlo, Lenka Ondáková, Zuzana
Ondáková, Eva Pallová, Jana Pallová, Ivana Pavlíková, Martina Pribylová, Martina Smoláková,
Radoslav Sventek, Ján Šimko, Ján Štaffen, Dominika Tomášová, Jana Verešová, Matúš Turčan, Martin
Vereš, Jozef Macejko
Horný rad zľava: Jaroslav Murárik, Michal Magoč, Jozef Infner, Adela Ceterová, Martina Pribylová,
Katarína Kucharová, Eva Kubicová, Zuzana Ondáková, Dominika Tomášová, Lucia Lúčanová, Martina
Smoláková, Jana Pallová, Jozef Macejko
Stredný rad zľava: - , Daubnerová, Ivana Daňová, Eva Pallová, Jana Bačinská, Barbora Lúčanová,
Jana Verešová, Lenka Ondáková, Katarína Milová, Ivana Pavlíková, Eva Chovančíková, Michaela
Kajsíková, Ján Šimko, Vladimír Mydlo, Ján Štafen, Marek Berník
Dolný rad: Daniel Ondák, Eva Smolková, Jožka Rusnáková, Ľudmila Danajová, Eva Bernátová, Anna
Takácsová, Tibor Takács, Elena Lopčianska, - Radoslav Sventek
1999/2000
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Ing.Vierka Kollárová
Zoznam žiakov :
Tatiana Barošincová, Martin Bernát, Marek Bizík, Eva Bukovanová, Kristína Ceterová, Michal Česák,
Andrea Daňová, Karol Daňo, Petra Dingová, Martina Ďurneková, Zuzana Hreusová, Igor Kalamár,
Martin Komada, Lenka Kulišová, Gabriela Kunhartová, Marianna Kyselová, Nela Lažetič, Júlia
Lúčanová, Juraj Lúčan, Martin Lúčan, Adriana Milová, Samuel, Murárik, Viera Neományová, Monika
Plavá, Renáta Púčková, Miroslava Rozinová, Ivana Rusnáková, Michal Žiak
Dolný rad zľava: Miroslava Rozinová, Lenka Kulišová, Andrea Daňová, Andrea Hreusová, Júlia
Lúčanová, Petra Dingová, Tatiana Barošincová, Gabriela Kunhartová.
Stredný rad: Viera Kollárová, Adriana Milová, Eva Bukovinská, Zuzana Hreusová, Monika Plavá,
Renáta Pučková, Kristína Ceterová, Martin Lúčan, Marek Bizík, Michal Žiak, Juraj Lúčan.
Horný rad zľava: Martin Komada, Viera Neományová, Samuel Murárik, Igor Kalamár, Martin Bernát,
Michal Kučes, Karol Daňo.
2000/2001
9. ročník – IX.trieda - triedna učiteľka: Mgr.Viola Kiššová
Zoznam žiakov :
Barošinec Ján, Bernát Miloš, Ďurneková Jana, Grochalová Katarína, Harmečková Petra, Holbojová
Slávka, Hreusová Lucia, Kašparová Blanka, Krejnus Peter, Krajčík Lukáš, Květoňová Michaela, Kysela
Ladislav, Lúčan Ján, Lúčanová Ivana, Lúčanová Lucia, Majtán Pavol, Ondáková Jana, Pavlíková Andrea,
Peško Michal, Plavá Marika, Rusnák Michal, Sládková Daniela, Smetanová Lucia, Škvarnová Michaela,
Špaleková Eva, Rechtoríková Petra
Horný rad zľava: Michal Rusnák, Michal Peško, Lukáš Krajčík, Miloš Bernát, Ján Lúčan, Ivana
Lúčanová, Slávka Holbojová, Pavol Majtán,
Stredný rad zľava: Mgr. Viola Kiššová, Daniela Sládková, Lucia Hreusová, Janka Ondáková, Petra
Harmečková, Katarína Grochalová, Michaela Škvarnová, Ladislav Kysela
Dolný rad zľava: Lucia Lúčanová, Marika Plavá, Jana Ďurneková, Andrea Pavlíková, Michaela
Květoňová, Blanka Kašparová, Eva Špaleková, Lucia Smatanová
2001/2002
9.ročník - IX.A trieda – triedna učiteľka Mgr.Cisaríková
Zoznam žiakov:
Stanislava Balánová, Michal Bitušík, Lukáš Cetera, Róbert Cigánik, Jozef Daňo, Oľga Gondová, Roman
Hodas, Branislav Holboj, Michaela Hreusová, Jela Chovančíková, Dana Janurová, Soňa Kubičková,
Lucia Kučerová, Matúš Kunhart, Etela Krajčíková, Ľuboš Kysela, Radoslav Lúčan, Katarína Lúčanová,
Eva Majtánová, Marián Marčiš
Horný rad zľava: Mgr.Cisáriková, Jozef Daňo, Róbert Cigánik, Radoslav Lúčan, Ľubomír Kysela, Roman
Hodas, Marián Marčiš, Michal Bitušík, Lukáš Cetera, Branislav Holboj, Matúš Kunhart
Dolný rad zľava: Etela Krajčíková, Katarína Lúčanová, Oľga Gondová, Michaela Hreusová, Soňa
Kubičková, Danka Janurová, Evka Majtánová, Stanislava Balanová, Jela Chovančíková
2001/2002
9.ročník – IX.B trieda – triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov :
Veronika Gužíková, Katarína Moravčíková, Lenka Moravčíková, Matúš Moravčík,Peter Novák, Lucia
Ondáková, Jaroslav Piroha, Pavol Richter, Denisa Rozinová, Monika Ružičková, Peter Sagan, Kristína
Šoltésová, Tomáš Turianik, Lenka Verešová, Miroslava Škvarnová, Jaroslav Vraňan, Tomáš Zavadzan,
Katarína Žiaková, Vladimír Marek
Horný rad zľava: Mgr. Eva Bernátová, Lenka Verešová, Peter Marek, Jaroslav Piroha, Peter Novák,
Peter Sagan, Jaroslav Vraňan, Pavol Richter, Matúš Moravčík, Tomáš Zavadzan, Tomáš Turianik
Dolný rad zľava: Lenka Moravčková, Katarína Žiaková, Veronika Gužíková, Monika Ružičková, Katarína
Moravčíková, Lucia Ondáková, Kristína Šoltésová, Miroslava Škvarnová
2002/2003
9. ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Erika Ceterová
Zoznam žiakov:
Ladislav Barošinec, Monika Bernátová, Adriána Cigániková, Ivana Gabajová, Jakub Grochal, Júlia
Kollárová, Branislav Komada, Júlia Kučerová, Radoslav Kysela, Matej Lončík, Anna Lúčanová,
Katarína Lúčanová, Miloš Lúčan, Tomáš Lúčan, Zuzana Macejková, Jarmila Marčišová, Patrik Minárik,
Mária Moravčíková, Renáta Nováková, Jozef Papán, Lukáš Rozin, Michal Sventek, Andrea Szabová,
Marek Špalek, Ján Vallo, Nora Zahradníková, Barbora Zavadzanová
Horný rad zľava: Michal Sventek , Tomáš Lúčan, Ladislav Barošinec, Patrik Minárik, Radoslav Kysela,
Lukáš Rozin, Marek Špalek
Stredný rad zľava: Matej Lončík, Jakub Grochal, Branislav Komada, Renáta Nováková, Nora
Zahradníková, Júlia Kučerová, Adriána Cigániková, Monika Bernátová, Mária Moravčíková, Ján Vallo,
pani učiteľka Futáková
Dolný rad zľava: Ivana Gabajová, Anna Lúčanová, Barbora Zavadzanová, Miloš Lúčan, Katarína
Lúčanová, Júlia Kolárová, Zuzana Macejková, Andrea Szabová
2003/2004
9.ročník – IX. trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Bernátová
Zoznam žiakov:
Mariana Bulková, Martin Daňo st., Martin Daňo ml., Martin Cetera, Petra Hreusová, Lukáš Hríň,
Miroslava Janicová, Magda Janurová, Martina Jasenovcová, Jozef Kollár, Jakub Lúčan, Jana Milová,
Simona Mináriková, Radoslav Neomány, Barbora Pešková, Patrícia Rusnáková, Tomáš Vavrík, Marek
Ďurana, Erika Nováková, Michal Macejko, Peter Marek, Michela Barillová
Horný rad zľava: Martin Daňo st., Jakub Lúčan, Tomáš Vavrík, Martin Daňo ml., Lukáš Hríň. Magda
Janurová, Mgr. Eva Bernátová
Dolný rad zľava: Martina Jasenovcová, Mariana Bulková, Erika Nováková, Janka Milová, Patrícia
Rusnáková, Miroslava Janicová, Simona Mináriková, Barbora Pešková, Petra Hreusová, Michaela
Barillová
2004/2005
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Ing.Viera Kollárová
Zoznam žiakov :
Bernát Marek, Berzáková Monika, Gajdošová Magdaléna, Chromčák Ladislav, Chromčáková Zuzana,
Ilovská Katarína, Janicová Ivana, Janus Jakub, Kuba Peter, Kubiš Zdeno, Moravčík Andrej, Pastorek
Juraj, Peško Marek, Púčková Júlia, Remek Marek, Rosincová Mária, Rozinová Barbora, Rybárová
Kristína, Sventek Dušan, Šoltésová Zuzana, Vallo Michal, Tabaček Miloš, Veronika Barillová, Chasník
Tomáš
Dolný rad zľava: Juraj Pastorek, Magdaléna Gajdošová, Zuzana Chromčáková, Barbora Rozinová,
Mária Rozinová, Zuzana Šoltésová, Jakub Janus, Monika Berzáková, Kristína Rybárová, Katarína
Ilovská, Veronika Barillová,
Horný rad zľava: Dušan Sventek, Viera Kollárová, Júlia Púčková, Ivana Janicová, Marek Remek, Marek
Peško, Andrej Moravčík,, Ivan Chasník, Marek Bernát, Miloš Tabaček, Zdeno Kuliš, Ladislav Chromček,
Michal Vallo, Peter Kuba
2005/2006
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Janka Slezáková
Zoznam žiakov
Veronika Barošincová, Júlia Bernátová, Lukáš Bizík, Alexandra Bulková, Lukáš Dupkala, Norbert
Fecko, Michaela Halamová, Martin Hodas, Michal Hreus, Marek Janči, Peter Jánošík, Iveta
Krejnusová, Dana Kučerová, Silvia Kubišová, Marek Kuriš, Tomáš Lončík, Lucia Neományová, Kristína
Ondáková, Miroslava Pešková, Tomáš Slezáček, Zuzana Smatanová, Simona Šavelová, Monika
Zahradníková, Daniel Zemánek, Barbora Žiaková, Maroš Moravčík, Michal Grňa, Michal Tóth
Horný rad: Alexandra Bulková, Veronika Barošincová, Dana Kučerová, Monika Záhradníková, Júlia
Bernátová, Silvia Kubišová, Kristína Ondáková, Zuzana Smatanová, Simona Šavelová, Tomáš Lončík
Stredný rad zľava: Daniel Zemánek, Martin Hodas, Michaela Halamová, Miroslava Pešková, Iveta
Krejnusová, Lucia Neományová, Barbora Žiaková, Norbert Fecko
Dolný rad zľava: Marek Janči, Peter Jánošík, Michal Hreus, Lukáš Bizík, Lukáš Dupkala, Maroš
Moravčík, Marek Kuriš, Tomáš Slezáček
2006/2007
9.ročník – IX.A trieda - triedna učiteľka Mgr.Bogová Oľga
Zoznam žiakov:
Kristína Barošincová, Katarína Bernátová, Matej Berzák, Monika Bukovinská, Zuzana Dupkalová,
Martin Gajdoš, Simona Grňová, Mária Halamová, Jana Hriňová, Alexandra Infnerová, Adela Janusová,
Barbora Janusová, Lukáš Kučes, Michal Lončík, Roman Lúčan, Martin Macák, Marta Mareková,
Martin Pavelka, Mikuláš Gonda, Martina Rozinová, Lukáš Tomaň, Jakub Ondák
Horný rad zľava : Bogová Oľga, Gajdoš Martin, Kučes Lukáš, Lončík Michal, Berzák Matej, Lúčan
Roman, Gonda Mikuláš
Dolný rad zľava : Halamová Mária, Infnerová Alexandra, Grňová Simona, Bukovinská Monika,
Barošincová Kristína, Janusová Barbora, Bernátová Katarína, Hriňová Jana, Rozinová Martina
Na foto chýbajú: Dupkalová Zuzana, Tomaň Lukáš, Mareková Marta
2006/2007
9.ročník – IX.B trieda - triedna učiteľka Ing.Viera Kollárová
Zoznam žiakov:
Marek Bukovan, Jaroslav Cigánik, Petra Holbojová, Marcela Hreusová, Ľubica Kubányová, Lukáš
Kučera, Adam Martinček, Vladimír Moravčík, Dominika Moravčíková, Lenka Moravčíková, Veronika
Mydlová, Jakub Ondák, Michal Pastorek, Miroslava Plavá, Jana Púčková, Erik Remek, Gabriela
Remeková, Zuzana Sventeková, Katarína Štafenová
Prvý rad zľava: Ľubica Kubányová, Dominika Moravčíková, Janka Pučková, Petra Holbojová, Veronika
Mydlová, Gabika Remeková, Miroslava Plavá.
Druhý rad zľava: Zuzana Sventeková, Marcela Hreusová, Michal Pastorek, Vladimír Moravčík, Erik
Remek, Viera Kollárová.
2007/2008
9.ročník – IX. trieda - triedna učiteľka Mgr.Marcela Stasová – Nimohajová
Zoznam žiakov:
Monika Barošincová, Dušan Cetera, Tibor Grňa, Martin Jaríček, Lucia Kubanyová, Lukáš Lončík,
Veronika Lopčianska, Matej Lúčan, Matej Moravčík, Andrej Neomány, Radoslav Peško, Tatiana
Pešková, Martin Plavý, Kamil Púček, Adelka Pytlová, Andrej Rybár, Simona Slezáčková, Martin
Tabaček, Michaela Kelemenová, Martin Chasník, Dominika Hreusová, Michaela Ceterová
Horný rad zľava: Tibor Grňa, Matej Moravčík, Monika Barošincová, Tatiana Pešková, Marcela Stasová,
Michaela Kelemenová, Dominika Hreusová, Veronika Lopčianska, Simona Slezáčková, Lucia
Kubányová, Kamil Púček, Adela Pytlová, Martin Plavý
Dolný rad zľava: Radoslav Peško, Matej Lúčan, Andrej Neomány, Andrej Rybár, Lukáš Lončík, Dušan
Cetera, Martin Tabaček
2008/2009
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Anna Takácsová
Zoznam žiakov:
Michaela Bernátová, Juraj Bukovan, Petra Bukovinská, Bulka Jakub, Holboj Matej, Erik Holúbek,
Lukáš Janči, Dominika Jančiová, Erika Kruteková, Peter Melo, Patrik Michalčák, Roman Púček,
Miroslava Rosincová, Karol Sládek, Patrik Szabó, Daniela Šmidová, Vladimír Vallo, Soňa Ondáková,
Radoslav Lončík, Jakub Holboj
Horný rad zľava: Mgr. Takácsová Anna, Bukovinský Juraj, Kruteková Erika, Bernátová Michaela,
Michalčák Patrik, Jančiová Dominika, Rozinová Miroslava, Šmídová Daniela, Bukovinská Petra,
Ondáková Soňa, Holboj Jakub, Lončík Radoslav
Dolný rad zľava : Vallo Vladimír, Bulka Jakub, Melo Peter, Holboj Matej, Szabo Patrik, Holúbek Erik,
Sládek Karol, Janči Lukáš, Púček Roman
2009/2010
9.ročník - IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Eva Laurová – Hornáčková
Zoznam žiakov:
Michaela Badíková, Nina Hlavienková, Mária Hrbeková, Marek Hríň, Frederika Hrušková, Matej
Krejnus, Andrej Lopčiansky, Roman Moravčík, Tomáš Pytel, Daniela Remeková, Petra Santová, Peter
Sventek, Šimon Šavel, Radka Verešová, Jozef Barilla
Horný rad zľava: Peter Sventek, Andrej Lopčiansky, Jozef Barilla, Matej Krejnus, Tomáš Pytel, Marek
Hríň, Šimon Šavel, Roman Moravčík
Dolný rad zľava: Nina Hlavienková, Daniela Remeková, Mária Hrbeková, Mgr.Eva Laurová, Michaela
Badíková, Petra Santová, Frederika Hrušková, Radka Verešová
2010/2011
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr.Janka Slezáková - Ondáková
Zoznam žiakov:
Lucia Barošincová, Lucia Brodňanová, Miroslava Barošincová, Lukáš Harciník, Laura Janicová, Daniel
Krajčík, Patrícia Kampasová, Matej Milo, Erika Ožvoldíková, Erika Ondáková, Martin Ondák, Katarína
Sládeková, Ivan Chasník, Patrik Grňa, Michal Kuba, Mário Remek, Tomáš Smetana, Anton Novotoný,
Ivana Šindelářová , Tomáš Janči
Horný rad zľava: Ondák Martin, Novotný Anton, Patrik Grňa, Harciník Lukáš, Krajčík Daniel, Remek
Mário, Janči Lukáš , Kuba Michal, Smatana Tomáš, Mgr. Slezáková Janka, Milo Matej
Dolný rad zľava:Janicová Lucia, Šindelářová Ivana, Barošincová Lucia, Barošincová Miroslava,
Brodňanová Lucia, Ondáková Erika, Sládková Katarína , Kampasová Patrícia , Ožvoldíková Erika
2011/2012
9.ročník - IX.trieda - triedna učiteľka Ing.Vierka Kollárová
Zoznam žiakov :
Patrik Badík, Patrik Barilla, Henrieta Barošincová, Scarlet Gardiánová, Jana Holúbková, Mário Infner,
Richard Kampas, Eva Kampasová, Miriam Kubová, Samuel Krajčík, Martin Kubiš, Alexander Kučes,
Lucia Kurtíková, Matúš Martinček, Norbert Mucha, Diana Nimohájová, Laura Nimohájová, Jozef
Pastorek, Nikol Porubčanská, Tomáš Randuška, Peter Smatana, Barbora Smetanová, Veronika
Szekelyová, Michaela Tabačková, Matej Tavač, Jozef Bitto
Horný rad zľava: Ing. Kollárová Viera, Kučes Alexander, Kampas Richard, Krajčík Samuel, Barilla
Patrik, Martinček Matúš, Randuška Tomáš, Badík Patrik, Jozef Pastorek, Martin Kubiš, Smetana
Peter, Tavač Matej
Stredný rad: Smatanová Barbora, Kampasová Eva, Kurtíková Lucia, Barošincová Henrieta, Holúbková
Janka, Gardiánová Scarlet, Sekelyová Veronika
Dolný rad zľava: Tabačková Michaela, Porubčanská Nikol, Mucha Norbert, Infner Mário,
Na fotke chýbajú: Diana Nimohajová, Laura Nimohajová, Miriam Kubová, Jozef Bitto
2012/2013
1.ročník – I.trieda - triedna učiteľka Mgr.Anna Bayerová
Zoznam žiakov:
Bitušík Alexej, Bitušík Gabriel, Buchtová Martina, Daniška Jaroslav, Duchoňová Simona,
Krupíková Alexandra, Loncko Matej, Mintál Matej, Slezák Daniel, Sučík Lukas, Tabaček Dávid,
Vereš Eduard
Horný rad zľava: Slezák Daniel, Súčik Lukas, Daniška Jaroslav, Loncko Matej, Mintál Matej
Dolný rad zľava : Bitušík Alexej, Bitušík Gabriel, Buchtová Martina, Duchoňová Simona,
Tabašek Dávid, Vereš Eduard
2012/2013
2.ročník – II.trieda - triedna učiteľka Mgr.Milada Šechná
Zoznam žiakov:
Danišková Natália, Daňová Júlia, Duchoňová Andrea, Hanuliaková Karin, Homola Samuel,
Hozáková Katarína, Jánošík Martin, Kampas Šimon, Kučeríková Tatiana, Lončíková Nina,
Mikulášová Sarah, Mrázová Nina, Purašová Bianka, Remek Lukáš, Sventeková Kristína, Štrba
Šimon, Tabaček Timotej, Tabačková Barbora, Samec Šimon
Horný rad zľava: Danišková Natália, Tabaček Timotej, Mrázová Nina, Jánošík Martin,
Hozáková Katarína, Remek Lukáš, Daňová Júlia, Hanuliaková Karin, Mgr.Milada Šechná
Dolný rad zľava : Kampas Šimon, Purašová Bianka, Homola Samuel, Tabačková Barbora, Štrba
Šimon, Lončíková Nina, Samec Šimon, Sventetková Kristína, Duchoňová Andrea
2012/2013
3.ročník – III.trieda - triedna učiteľka Mgr.Marcela Ondáková
Zoznam žiakov:
Barčík Erik, Čuraj Filip, Gašpierik Marek, Hlavienka Alexander, Hroš Dávid, Chmiel Michal,
Krištof Marko, Krupík Andrej, Kuzmík Tomáš, Ľašová Barbora , Martinka Michal, Mráz Martin,
Remeková Anna Mária, Remeková Júlia, Ripel Filip, Rosinec Adrián, Rusnák Adam,
Skukálková Aneta, Slezáčková Viktória, Tabačková Gabriela, Tlacháčová Dianka, Kyselová
Karolína, Hurtoš Tomáš
Horný rad zľava: Rusnák Adam, Gašpierik Marek, Rosinec Adrián, Krupík Andrej, Ripel Filip,
Hlavienka Alexander, Krištof Marko, Martinka Michal, Chmiel Michal, Mráz Martin, Kuzmík
Tomáš, Barčík Erik, Mgr.Ondáková Marcela
Dolný rad zľava: Hroš Dávid, Hurtoš Tomáš, Ľašová Barbora, Tlacháčová Dianka, Skukálková
Aneta, Remeková Júlia, Remeková Anna Mária, Kyselová Karolína, Slezáčková Viktória,
Tabačková Gabriela, Čuraj Filip
2012/2013
4.ročník – IV.trieda - triedna učiteľka Mgr.Erika Ceterová
Zoznam žiakov :
Cetera Boris, Giabel Roman, Harmečková Natália, Hreus Adam, Kampasová Natália,
Kelemenová Klaudia, Klocáň Timotej, Lončík Samuel, Lopčiansky Michal, Mintálová Natália,
Ondák Matúš, Ondáková Dominika, Prášková Bronislava, Sládek Adam, Syrovatka Tibor,
Tabaček Róbert, Tršková Karin, Bitto Michal, Kubová Dominika, Hurtoš Peter, Samcová Lucia
Horný rad zľava: Hurtoš Peter, Tabaček Róbert, Giabel Roman, Ondák Matúš, Bitto Michal,
Syrovatka Tibor, Hreus Adam, Cetera Boris, Klocáň Timotej, Lopčiansky Michal, Sládek Adam,
Lončík Samuel
Dolný rad zľava: Kampasová Natália, Klemenová Klaudia, Mintálová Natália, Prášková
Bronislava, Ondáková Dominika, Mgr.Ceterová Erika, Kubová Dominika, Harmečková Natália,
Samcová Lucia, Tršková Karin
2012/2013
5.ročník – V.trieda - triedna učiteľka Ing. Viera Kollárová
Zoznam žiakov:
Barošinec Samuel, Ceterová Emma, Harciníková Nikola, Koňuch Tibor, Ondák Radoslav,
Ožvoldík Ján, Púčková Dominika, Púček Ladislav, Remek Richard, Šechná Júlia, Štrbová
Natália, Krištof Boris, Pastorková Aneta, Lipták Ľuboš
Horný rad zľava: Barošinec Samuel, Krištof Boris, Púček Ladislav, Ožvoldík Ján, Ondák
Radoslav, Koňuch Tibor, Lipták Ľuboš, Remek Richard, Púčková Dominika, Ing.Kollárová Viera
Dolný rad zľava: Štrbová Natália, Ceterová Emma, Pastorková Aneta, Harciníková Nikola,
Šechná Júlia
2012/2013
6.ročník – VI. trieda - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Korbášová - Pirošíková
Zoznam žiakov:
Daňo Pavol, Fencík Jakub, Gašpieriková Petronela, Kohút Samuel, Ľašová Dominika, Melo
Marek, Pešková Gabriela, Reichel Adam, Santa Matej, Šmida Matej, Štrba Samuel, Tabaček
Tomáš, , Vallová Kristína, Skála Roman
Horný rad zľava: Mgr. Korbášová Zuzana, Skála Roman, Melo Marek, Šmida Matej, Santa
Matej, Tabaček Tomáš, Pastorek Filip, Reichel Adam, Kohút Samuel, Fencík Jakub, Daňo
Pavol, Štrba Samuel
Dolný rad zľava: Tabačková Adriána, Ľašová Dominika, Vallová Kristína, Gašpieriková
Petronela, Pešková Gabriela
2012/2013
7.ročník – VII.trieda - triedny učiteľ Mgr. Tomáš Kiš
Zoznam žiakov:
Barošincová Veronika, Buchta Tomáš, Hlavienka Boris, Kampasová Michaela, Koňuchová
Linda, Kruteková Margaréta, Kubiš Radoslav, Kubová Nikola, Muchová Gabriela, Murárik
Adam, Pastorek Marek, Randuška Peter, Šechná Milada, Purašová Nikola, Macejko Erik, Tóth
Patrik
Horný rad zľava: Randuška Peter, Buchta Tomáš, Murárik Adam, Mgr. Kiš Tomáš, Macejko
Erik, Tóth Patrik, Kubiš Radoslav
Dolný rad zľava: Šechná Milada, Barošincová Veronika, Kampasová Michaela, Kubová Nikola,
Muchová Gabriela
Chýbajú : Koňuchová Linda, Hlavienka Boris, Pastorek Marek
2012/2013
8.ročník – VIII. trieda - triedna učiteľka Mgr. Jana Šindlerová
Zoznam žiakov:
Daníčková Natália, Ďurnek Juraj, Gajdoš Erik, Gajdoš Marek, Grňová Nikola, Hreusová
Kristína, Krajčíková Soňa, Kuba Martin, Kurtík Jakub, Ľašová Veronika, Mičík Denis, Milová
Gabriela, Ondák Jakub, Pešková Veronika, Púček Róbert, Santa Tomáš, Berešík Boris
Horný rad zľava: Mgr.Jana Šindlerová, Róbert Púček, Mičík Denis, Kuba Martin, Ďurnek Juraj,
Berešík Boris, Gajdoš Erik, Ondák Jakub, Santa Tomáš, Gajdoš Marek
Dolný rad zľava: Kurtík Jakub, Grňová Nikola, Milová Gabriela, Daníčková Natália, Hreusová
Kristína, Krajčíková Soňa, Pešková Veronika, Ľašová Veronika
2012/2013
9.ročník – IX.trieda - triedna učiteľka Mgr. Marcela Stasová
Zoznam žiakov:
Gondová Angelika, Hrušková Timea, Jasenovcová Darina, Lipták Kamil, Púčková Katarína,
Slezáček Juraj, Štrba Patrik, Rusnák Matej, Klocáňová Mária, Novovotná Mária, Škvarna
Mário, Hreus Maroš, Tomaňová Natália, Púček Lukáš, Jahôdka Andrej
Horný rad zľava: Slezáček Juraj, Púček Lukáš, Štrba Patrik, Rusnák Matej, Hreus Maroš,
Lipták Kamil, Mgr. Stasová Marcela
Dolný rad zľava: Hrušková Timea, Klocáňová Mária, Jasenovcová Darina, Gondová Angelika,
Púčková Katarína, Tomaňová Natália,
Na foto chýbajú : Novotná Mária, Škvarna Mário, Jahôdka Andrej
2012/2013
Kolektív učiteľov
Horný rad zľava: Mgr.Tomáš Kiš, Mgr.Zuzana Korbášová, Mgr.Tatiana Geratová, Mgr.Anna
Bayerová, Zita Berzáková, Bc.Mária Paučinová, Mgr.Marcela Stasová, Mgr.Marcela
Ondáková, Mgr.Jana Šindlerová, Mgr.Pavol Hrvol
Dolný rad zľava Ing. Viera Kollárová, Mgr.Miroslava Brodňanová, Mgr.Renáta Bernátová,
Mgr.Milada Šechná, Mgr.Erika Ceterová
Download

stiahnuť