PRZEWODNIK
PO MATERIAŁACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
EDUKACJĘ PIERWSZOKLASISTY
SPIS TREŚCI
s. 2-3
1.
Pełna integracja z podręcznikiem i ćwiczeniami - Moje ćwiczenia
s. 4-5
Indywidualizacja w edukacji pierwszoklasisty - Owocna edukacja
s. 6-52
Przykłady publikacji:
Moje ćwiczenia. Domowniczek dla klasy 1
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię – ćwiczenia dodatkowe dla klasy 1
Moje ćwiczenia. Co już potrafię. Sprawdzian dla klasy 1
Wyprawka. Klasa 1
Elementarz małego informatyka. Klasa 1. Zajęcia komputerowe
z płytą CD
Sztuka (plastyka, muzyka) z płytą CD. Klasa 1
Ikonografia wspierająca poruszanie się po publikacjach
i
u
wspieranie
indywidualizacji ucznia
praktyczny
trening umiejętności
z
n
rozwój
zainteresowań
obudowa metodyczna
dla nauczyciela
Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w klasach
1–3 w poszczególnych edukacjach:
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
Drodzy Nauczyciele!
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej to pod wieloma względami osoba wyjątkowa, ponieważ nie
tylko wprowadza dzieci w świat szkolnych obowiązków i pomaga wykształcić nawyk systematyczności, lecz także odkrywa przed uczniami świat w ciekawy i inspirujący sposób. Dla swoich wychowanków jest przewodnikiem i przyjacielem. W związku z nowelizacją ustawy o oświacie praca
z pierwszoklasistami w roku szkolnym 2014/2015 wymagać będzie od nauczyciela zwrócenia jeszcze większej uwagi na indywidualny rozwój każdego z uczniów – zarówno 6-, jak i 7-latków, o różnym poziomie gotowości szkolnej.
Grupa Edukacyjna, łącząc kompetencje dwóch uznanych wydawnictw – MAC Edukacja i Juka,
postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz ich podopiecznych i przygotowała szeroki zestaw materiałów dodatkowych. Oddajemy w Państwa
ręce folder prezentujący pełną ofertę publikacji, które urozmaicą i wzbogacą pracę z dziećmi.
Dzięki nim możliwe będzie dostosowanie procesu nauczania do możliwości psychofizycznych
dzieci oraz ich różnego tempa uczenia się. Przygotowane przez nas publikacje wspierają edukację
pierwszoklasistów przez praktyczny trening umiejętności oraz niezbędny w procesie indywidualizacji rozwój zainteresowań. Prezentowane materiały stanowią uzupełnienie dla serii ćwiczeń
zintegrowanych dla klasy 1 Moje ćwiczenia oraz podręcznika Nasz elementarz. Dodatkowo postanowiliśmy wzbogacić nasze publikacje o materiały dotyczące edukacji nieuwzględnionych w podręczniku rządowym. Wszystko po to, aby owocnie i kompleksowo przygotować najmłodszych do
dalszych etapów ich edukacji.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, która odpowiada współczesnym potrzebom dziecka.
Jakość naszych publikacji doceniło już tysiące nauczycieli.
Wspieramy Was od 25 lat.
Zespół wydawnictw MAC Edukacja i Juka
Bezpieczeństwo i zaufanie
Grupa Edukacyjna S.A. łączy wiedzę ekspercką dwóch wydawnictw:
Mac Edukacja i Juka. Sprawdzone przez nauczycieli cykle edukacyjne
to gwarancja bezpieczeństwa i jakości edukacji wczesnoszkolnej.
Unikatowe kompetencje
Grupa Edukacyjna S.A. jest w czołówce wydawnictw na rynku edukacyjnym. Cenieni za dbałość o jakość edukacji w polskich szkołach zyskaliśmy
zaufanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i obecnie jako partner merytoryczny MEN współtworzymy e-podręcznik dla edukacji wczesnoszkolnej.
Dobrze znany standard jakości
Najmocniejsze strony Grupy Edukacyjnej S.A. to wypracowane wysokie
standardy wydawnicze, ciągła współpraca z autorytetami, czego dowodem jest zaufanie kadry pedagogicznej w polskich szkołach.
1
PEŁNA INTEGRACJA Z PODRĘCZNIKIEM I ĆWICZENIAMI
Prezentowane poniżej publikacje dodatkowe to materiały uzupełniające serię ćwiczeń zintegrowanych
dla klasy 1 Moje ćwiczenia. Każda z publikacji jest także dostosowana do podręcznika rządowego Nasz
elementarz i może stanowić dodatkowe wsparcie dla uczniów korzystających z ofert edukacyjnych pozostałych wydawnictw. Wszystkie publikacje przeznaczone są zarówno do pracy w szkole, jak i w domu
– utrwalają i uzupełniają wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych. Przy opracowywaniu cyklu przyświecała nam idea stworzenia materiałów wszechstronnie wspierających rozwój najmłodszych, a pełna integracja z podręcznikiem i ćwiczeniami jest najważniejszą cechą tej serii.
Mo
Moje
oje ćwiczenia.
ćw
wic
Domowniczek
klasy
dla
ak
klas
sy 1, cz. 1–4
Zesszytty z zzad
Zeszyty
zadaniami domowymi, które zawierają
ćwiczenia
do samodzielnej pracy, utrwalające
ćw
wicze
enia
ad
wiadomości
wia
ado
omo
ości i umiejętności zdobyte w szkole.
Mojje ćw
Moje
ćwiczenia.
wicze
enia. Domowniczek, cz. 1
2140120
214
4012
20 c
cena
ena 6,50 zł
Moje
Moj
je ćw
ćwiczenia.
wicze
enia. Domowniczek, cz. 2
2140130
214
4013
30 c
cena
ena 6,50 zł
Moje
Moj
je ćw
ćwiczenia.
wicze
enia. Domowniczek, cz. 3
2140140
214
4014
40 c
cena 6,50 zł
Moje
Moj
je ćw
ćwiczenia.
wicze
enia. Domowniczek, cz. 4
2140150
214
4015
50 c
cena
ena 6,50 zł
i u z n
i
wspieranie
indywidualizacji ucznia
u
praktyczny
trening umiejętności
2
z
rozwój
zainteresowań
n
obudowa metodyczna
dla nauczyciela
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię –
ćwiczenia dodatkowe
dla klasy 1, cz. 1-4
Publikacja przeznaczona zarówno dla dzieci, któktó
óre wymagają dodatkowych doświadczeń i prac
pracy
cy
w celu osiągnięcia danej kompetencji, jak również
wnie
eż
dla dzieci zdolnych. Zawiera atrakcyjne dla dziecka
ieck
ka
formy ćwiczeń (labirynty, rebusy, rytmy, komiksy,
y, hihistoryjki, zagadki, ćwiczenia grafomotoryczne, wyc
wyciinanki, naklejki).
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię cz. 1
2140160 cena 9,00 zł
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię, cz. 2
2140170 cena 9,00 zł
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię, cz. 3
2140180 cena 9,00 zł
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię, cz. 4
2140190 cena 9,00 zł
i u z n
Moje ćwiczenia. Co już potrafię.
Sprawdzian dla klasy 1, część 1–2
Sprawdziany zawierają zadania z poszczególnych
rodzajów edukacji: polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej. Przygotowane zostały
w dwóch częściach. Każdy ze sprawdzianów zawiera szczegółowy opis umiejętności i wiadomosci ucznia oraz punktację.
Moje ćwiczenia. Co już potrafię, część 1
2100250 cena 6,00 zł
Moje ćwiczenia. Co już potrafię, część 2
2100260 cena 6,00 zł
u n
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
3
GWARANCJA INDYWIDUALIZACJI PRACY Z DZIECKIEM
Kolejne trzy publikacje to materiały poszerzające zakres edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej o elementy nieuwzględnione w podręczniku rządowym. W skład nowej, odświeżonej serii
Owocna Edukacja, wchodzą materiały wspierające edukację plastyczną, muzyczną i techniczną oraz
publikacja wspomagająca zajęcia komputerowe. Te trzy publikacje pomagają nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb swoich uczniów i ich indywidualnym traktowaniu. Cykl pozwala na dostosowanie
odpowiedniego materiału do tempa uczenia się i możliwości każdego z uczniów. Publikacje rozwijają
zainteresowania dzieci, pobudzają ich kreatywność i wspierają rozwój ogólny. Materiały są także pomocne zarówno przy wyrównywaniu szans w przypadku dzieci z dysfunkcjami, jak i w pracy z dziećmi
uczącymi się wolniej, wymagającymi większej uwagi.
Wyprawka. Klasa 1
Wyprawkę tworzą zestawy kart (w dużej części
wypychanek) zawierających pomoce dydaktyczne
do wykorzystania przez dzieci podczas zajęć matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych,
a także plastycznych i technicznych.
Wyprawka. Klasa 1
2150210 cena 20,00 zł
u z n
i
wspieranie
indywidualizacji ucznia
u
praktyczny
trening umiejętności
4
z
rozwój
zainteresowań
n
obudowa metodyczna
dla nauczyciela
Elementarz małego informatyka.
Klasa 1. Zajęcia komputerowe
z płytą CD
Publikacja wprowadza dzieci w świat komputerów. Znajdują się w niej podstawowe informacje na temat obsługiwania komputera
oraz instrukcje obrazkowe. Płyta zawiera gry
i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania
z komputera.
Elementarz małego informatyka
2109000 cena 17,00 zł
u z n
Sztuka (plastyka, muzyka)
z płytą CD. Klasa 1
Publikacja składa się z dwóch części
– plastycznej i muzycznej. Część plastyczna zawiera kilkanaście propozycji
działań plastycznych opartych na instrukcjach krok po kroku i kartach pracy. Część muzyczna to ciekawie zilustrowane teksty piosenek i karty pracy.
Publikacja została wzbogacona o płytę
zawierającą piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej.
2w1
Sztuka (plastyka, muzyka)
2138100 cena 17,00 zł
i z n
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
5
Moje ćwiczenia. Domowniczek dla klasy 1
1. Posłuchaj rymowanki i pokoloruj koty zgodnie z jej treścią. Podkreśl w tekście rymowanki
litery a, A.
A, a, a kotki dwa,
MHGHQNRWSODPNLPD
A, a, a kotki dwa,
GUXJLNRWSDVNLPD
Rymowanki
edukacyjne
2. Dokończ rysować szlaczki.
Grafomotoryka
3. Wskaż miejsca klocków w układance. Pokoloruj te miejsca takimi kolorami, jakie mają klocki.
Spostrzegawczość
Tematy zgodne
z Moimi ćwiczeniami
A jak album. Figury geometryczne – prostokąt
11
1. Przeczytaj wyrazy, wymów je z podziałem na głoski i połącz liniami z odpowiednią liczbą okienek.
Lola Ala
Analiza i synteza
słuchowa
mama
mam
Ola
lama
lala
i
2. Dobierz podpisy do zdjęć i je napisz.
Ćwiczenia w pisaniu
3. Dorysuj dwa coraz większe dzbanki.
Edukacja matematyczna
wielkości
Dorysuj dwie coraz mniejsze piłki.
22
Moja mama jest naj…
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
informacja
ogólna
DOMOWNICZEK dla klasy 1
Moje
ĐnjħƑđ
1.
Dokończ kolorować szlaczek według wzoru. Podkreśl ten szlaczek, w którym jest więcej trójkątów.
Wymyśl i narysuj szlaczek składający się tylko z kół i trójkątów.
2.
Wymów nazwy zdjęć. Połącz liniami zdjęcia ze znaczkami, które wskazują miejsca głoski a w nazwach zdjęć (na początku , w środku
, na końcu ).
Podskocz tyle razy, ile jest zdjęć z głoską a na początku.
10
Figury geometryczne – trójkąt
1.
Posłuchaj rymowanki i pokoloruj koty zgodnie z jej treścią. Podkreśl w tekście rymowanki
litery a, A.
A, a, a kotki dwa,
MHGHQNRWSODPNLPD
A, a, a kotki dwa,
GUXJLNRWSDVNLPD
2.
Dokończ rysować szlaczki.
3.
Wskaż miejsca klocków w układance. Pokoloruj te miejsca takimi kolorami, jakie mają klocki.
A jak album. Figury geometryczne – prostokąt
11
1.
Przeczytaj wyrazy, wymów je z podziałem na głoski i połącz liniami z odpowiednią liczbą okienek.
Lola Ala
mama
2.
Dobierz podpisy do zdjęć i je napisz.
3.
Dorysuj dwa coraz większe dzbanki.
Dorysuj dwie coraz mniejsze piłki.
22
Moja mama jest naj…
mam
lama
Ola
lala
1.
Wymów nazwy zdjęć z podziałem na sylaby. W okienkach pod każdym zdjęciem narysuj tyle
kropek, ile jest sylab w jego nazwie.
Wymów nazwy zdjęć. Połącz liniami zdjęcia ze znaczkami, które wskazują miejsca głoski t
, na końcu ).
w nazwach zdjęć (na początku , w środku
2.
Przeczytaj tekst wyrazowo-obrazkowy. Podkreśl w nim litery t, T.
7DPWDWD7ROD
7DPWDWD0DW
3.
Narysuj na liczydłach tyle koralików,
ile jest razem torebek.
PD
PD
Narysuj na liczydłach tyle koralików,
ile jest razem tulipanów.
T jak tata
23
1.
Odszukaj klocki potrzebne do zbudowania takich domów jak na obrazku po prawej stronie.
Pokoloruj klocki takimi samymi kolorami, jakie mają klocki w tych domach.
Policz klocki w każdym domu i napisz, ile ich jest.
2.
38
Podpisz zdjęcia.
'RPOLVD'RPNRVD
Z czego można zbudować dom? Spotkanie z liczbą 3
1.
Posłuchaj zagadek lub przeczytaj je sam i połącz z właściwymi zdjęciami.
1LHUREL
]DNXSyZ
DWRUEĊQRVL
QDEU]XFKX
– Ko, ko, ko – 7HQNRWVLĊ
JáRVLJG\MDMNR FLFKRSRUXV]D
3ĊG]HONLPD
]QRVL
QDXV]DFK
Wymów nazwy zwierząt z podziałem na sylaby. Zaznacz w okienkach kropkami liczbę sylab.
Podkreśl w zagadkach litery r, R.
2.
Policz w akwarium ryby każdego rodzaju i napisz, ile ich jest.
5\E\DNZDULRZH
,OH"
Gdzie na Ziemi znajduje sięwoda? R jak rak
Gdzie na Ziemi znajduje się woda? R jak rak
39
1.
Narysuj w pętlach wskazaną liczbę elementów. Napisz znaki równości według wzoru.
2.
Przyjrzyj się obrazkom i zaznacz na drugim 5 szczegółów, którymi się różnią.
Wyjaśnij, co to znaczy podobne do siebie jak dwie krople wody.
Czy te obrazki są podobne do siebie jak dwie krople wody?
42
Jak można oszczędzać wodę? Tyle samo, znak =
1.
Przeczytaj wyrazy. Napisz je we właściwych liniach. Znak oznacza, że litera u jest na początku
oznacza, że litera u jest w środku wyrazu.
wyrazu, znak
Napisz w kratkach, ile wyrazów zapisanych jest w każdej linii.
W której linii jest mniej wyrazów? O ile?
2.
Zaprowadź pszczoły do uli. Pokoloruj belki, na których siedzą pszczoły na kolor dachów uli, do
których lecą.
U jak ul
43
Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię.
Ćwiczenia dodatkowe dla klasy 1
Stosunki przestrzenne.
Naklejki
Rozróżnianie stron
prawej i lewej
Logiczne myślenie.
Sprawność manualna
Dodatkowe polecenia
do pracy z uczniem
zdolnym
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
i
informacja
ogólna
t / D / W K d Z & / % − đ ǁ ŝ Đ njĞ Ŷ ŝ Ă Ě Ž Ě Ă ƚ ŬŽ ǁ Ğ Ě ů Ă Ŭ ů Ă Ɛ LJ ϭ
Moje
ĐnjħƑđ
Moje ćwiczenia. Co już potrafię. Sprawdzian dla klasy 1
11. Połącz liczby od najmniejszej do największej.
4
6
0
1
5
10
2
9
3
........
Ustalanie kolejności
liczb
8
Napisz podane liczby od największej do najmniejszej.
........
12. Oblicz.
........
6+3=
3+3=
10 – 7 =
6–4=
2+5=
7+3=
4–0=
3–3=
4+1=
0+5=
9–4=
8–7=
Działania matematyczne
13. Oblicz i napisz, ile pieniędzy jest w portmonetce.
W portmonetce jest
]áRW\FK
Obliczenia pieniężne
........
11
4.
Ułóż i napisz zdania z rozsypanych wyrazów.
QD
ZVNRF]\áD
JDáąĨ
:LHZLyUND
VFKRZDá VLĊ
OLĞü ĝOLPDN
SDSURFL SRG
Rozsypanki wyrazowe
5.
Policz i napisz, ile jest głosek i sylab w nazwach obrazków. Policz i napisz, ile jest liter w wyrazach.
2EUD]NLLZ\UD]\
Głoski, sylaby, litery
ODV
RáyZHN
F]HNRODGD
V]F]RWND
/LF]ED
JáRVHN
/LF]ED
V\ODE
/LF]ED
OLWHU
4
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
i
informacja
ogólna
SPRAWDZIAN dla klasy 1
część
Moje
1
CO JUŻ POTRAFIĘ
Imię: ......................................................................
Nazwisko: ......................................................................
Klasa 1 ......................................................................
11. Połącz liczby od najmniejszej do największej.
4
5
6
0
1
3
10
2
9
8
........
Napisz podane liczby od największej do najmniejszej.
........
12. Oblicz.
........
6+3=
3+3=
10 – 7 =
6–4=
2+5=
7+3=
4–0=
3–3=
4+1=
0+5=
9–4=
8–7=
13. Oblicz i napisz, ile pieniędzy jest w portmonetce.
W portmonetce jest
złotych.
........
11
„Zapłać” za każdą z tych zabawek, podkreślając odpowiednie monety.
6 zł
4 zł
9 zł
14. Przeczytaj zadanie. Rozwiąż je i napisz odpowiedź.
Zosia wzięła na wycieczkę 7 cukierków.
Zjadła już 4 cukierki. Ile cukierków zostało Zosi?
Odpowiedź:
27
12
4.
Ułóż i napisz zdania z rozsypanych wyrazów.
na
wskoczyła
gałąź.
Wiewiórka
........
schował
się
liść
Ślimak
paproci. pod
........
5.
Policz i napisz, ile jest głosek i sylab w nazwach obrazków. Policz i napisz, ile jest liter w wyrazach.
Obrazki i wyrazy
las
ołówek
czekolada
........
4
szczotka
Liczba
głosek
Liczba
sylab
Liczba
liter
a
Edukacja wczesnoszkoln
KLASA
Suwak literowy
k
k
t
g
m
s
r
t
s
m
l
l
w
o
d
n
p
r
c
p
b
d
k
k
g
t
s
m
at
o
r
m
s
l
l
n
w
p
c
r
p
b
karta 7
Mapa Europy – puzzle
Islandia
Szwecja
Finladia
Norwegia
Estonia
Rosja
Łotwa
Dania
Irlandia
Litwa
Wielka
Brytania
Rosja
Holandia
Belgia
Białoruś
Polska
Niemcy
Ukraina
Czechy
Słowacja
Mołdawia
Austria
Francja
Szwajcaria
Węgry
Słowenia
Chorwacja
Portugalia
Włochy
Hiszpania
Rumunia
Bośnia
i Hercegowina Serbia
Czarnogóra
Albania
Bułgaria
Macedonia
Grecja
Turcja
Malta
karta 30
Gra planszowa
karta 40
&]DVZ\NRQ\ZDQLDF]\QQRĞFL
JRG]
JRG]
JRG]
JRG]
JRG]
JRG]
JRG]
JRG]
NDUWD
Elementarz małego informatyka. Klasa 1.
Zajęcia 24
Świąteczny czas.
Wykorzystanie narzędzia Lupa.
Tematy zgodne
z kalendarzem
1. Rozpoznaj przedstawione poniżej sposoby zdobienia świątecznych jaj.
Podpisz jajka, używając określeń: drapanki, kraszanki, pisanki.
Wzbogacenia słownictwa.
Pisanie
Narzędzie Lupa w programie Paint służy do powiększania wybranych części
rysunku.
Jeśli chcesz obejrzeć z bliska szczegóły swojego rysunku lub dorysować
bardzo małe elementy, możesz posłużyć się Lupą.
2. Na którym zdjęciu lepiej widać szczegóły?
Ciekawe obserwacje
3. Znajdź i zaznacz 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki.
Spostrzegawczość
40
Zajęcia 26
Analiza
i synteza
Temat
zajęć
Pisanie wielkich liter na klawiaturze
komputera.
1. Nazwij czynności, które można wykonać za pomocą komputera.
Znajdź w wyklejance nazwy czynności i naklej je w ramkach pod obrazkami.
Znajomość wykorzystania
komputera
W edytorze tekstu Word wciśnięcie klawisza
Caps Lock
umożliwia pisanie wielkich liter.
Pamiętaj! Jeżeli chcesz z powrotem pisać małymi literami, znowu
Dokładne opisy działań
wciśnij klawisz
Caps
Lock
Caps Lock. Aktywność klawisza wskazuje
zapalone światełko Caps Lock na klawiaturze.
42
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
i
informacja
ogólna
edukacja
przyrodnicza
Zajęcia 24
Świąteczny czas.
Wykorzystanie narzędzia Lupa.
1. Rozpoznaj przedstawione poniżej sposoby zdobienia świątecznych jaj.
Podpisz jajka, używając określeń: drapanki, kraszanki, pisanki.
Narzędzie Lupa w programie Paint służy do powiększania wybranych części
rysunku.
Jeśli chcesz obejrzeć z bliska szczegóły swojego rysunku lub dorysować
bardzo małe elementy, możesz posłużyć się Lupą.
2. Na którym zdjęciu lepiej widać szczegóły?
3. Znajdź i zaznacz 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki.
40
Liczenie z użyciem komputerowego
kalkulatora.
Zajęcia 25
Kalkulator jest programem komputerowym,
dzięki któremu możesz sprawdzić swoje
obliczenia. Działa tak samo jak zwykły
kalkulator.
1. Rozwiąż zadanie, korzystając z kalkulatora komputerowego.
Tomek i jego siostra Ola wybrali się na zakupy. Tomek dostał
12 zł. Ma kupić kapustę, rzodkiewkę i sałatę. Ola ma 10 zł.
Zamierza kupić paprykę, szczypiorek i pietruszkę.
Pieniądze Tomka
Cennik:
papryka
szczypiorek
pietruszka
kapusta
rzodkiewka
sałata
5 zł
2 zł
3 zł
4 zł
3 zł
3 zł
Pieniądze Oli
• Uzupełnij rachunki. Napisz, co kupiły dzieci. Policz, ile zapłaciły.
Rachunek Tomka
Rachunek Oli
....................................... 4 zł
....................................... 5 zł
rzodkiewka
....................................... 2 zł
...............
....................................... 3 zł
pietruszka
...............
razem
razem
..............
..............
• Policz, ile pieniędzy zostało Oli, a ile – Tomkowi. Zapisz obliczenia.
Ola
Tomek
10 zł – ……… = ………
12 zł – ………. = ………
41
Zajęcia 26
Pisanie wielkich liter na klawiaturze
komputera.
1. Nazwij czynności, które można wykonać za pomocą komputera.
Znajdź w wyklejance nazwy czynności i naklej je w ramkach pod obrazkami.
W edytorze tekstu Word wciśnięcie klawisza
Caps Lock
umożliwia pisanie wielkich liter.
Pamiętaj! Jeżeli chcesz z powrotem pisać małymi literami, znowu
wciśnij klawisz
Caps
Lock
42
Caps Lock. Aktywność klawisza wskazuje
zapalone światełko Caps Lock na klawiaturze.
Zajęcia 27
Przysmaki zwierząt.
Pisanie liter kolorową czcionką.
1. Zwierzęta pogubiły swoje kosze z jedzeniem. Pomóż zwierzętom odnaleźć smakołyki,
łącząc je w pary z właściwymi koszami.
43
2. Czy wiesz, czym żywią się inne zwierzęta? Nazwij obrazki. Znajdź w wyklejance odpowiednie wyrazy i naklej je w ramkach pod obrazkami. Powiedz, czyje to przysmaki.
Czcionka jest to komplet liter i znaków, takich jak, np.: ? ! , .
Tekst napisany w komputerze nie zawsze musi mieć czarny kolor.
Można go również napisać kolorową czcionką. Aby wybrać kolor
pisma, należy kliknąć
1
na przycisk
znajdujący się na górnym pasku Menu.
3. Napisz swoje imię i nazwisko wybranym kolorem.
44
Kolor czcionki,
Zajęcia 28
Powtórzenie wiadomości.
1. Odszukaj w wyklejance ikony podanych programów. Naklej je w odpowiednich prostokątach.
Paint
Word
2. Rozpoznaj narzędzia programu Paint i połącz je z ich nazwami.
Lupa
Zaznacz dowolny kształt
Linia
Ołówek
Gumka
Zaznacz
Prostokąt
Wybierz kolor
Wypełnianie kolorem
3. Znajdź w wyklejance wyrazy określające znaczenie podanych skrótów klawiaturowych
i naklej je w odpowiednich prostokątach.
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + Z
45
Sztuka (plastyka, muzyka) z płytą CD
Wprowadzenie do tematu
Kreatywność
Szczegółowy opis
=DEDZDZWHDWU
P
Przygotuj:
drewnianą łyżkę lub widelec, flamastry, kolorowe włóczki, dekoracyjne serwetki
sstołowe, taśmę klejącą, tasiemkę lub wstążkę, klej, nożyczki.
Teatr to miejsce, gdzie odbywają się przedstawienia, czyli wystawiane są sztuki teatralne.
Przedstawienie odbywa się na scenie, występują w nim aktorzy lub lalki w specjalnie
dla nich przygotowanych strojach i dekoracjach. Przyjrzyjcie się, jak zrobić kukiełkę,
którą można wykorzystać w zabawie w teatr.
N zewnętrznej stronie drewnianej łyżki lub widelca narysuj flamastrami oczy, nos, usta, rumieńce,
Na
przyklej włosy z włóczki. Ubierz kukiełkę w strój z papierowej, pomarszczonej serwetki w następujący
sposób: wykonaj otwór w środku serwetki i włóż w niego trzonek łyżki (lub widelca). W miejscu gdzie
kończy się trzonek, a zaczyna zagłębienie łyżki przyklej taśmą klejącą serwetkę. Miejsce to można
dla ozdoby przewiązać tasiemką lub wstążką. Zanim zrobisz swoją kukiełkę, możesz zaplanować jej
wygląd – wykorzystaj do tego łyżkę przedstawioną na fotografii.
29
28
Sprawność manualna
Wykorzystanie materiałów
łatwo dostępnych
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
i
informacja
ogólna
a
Edukacja wczesnoszkoln
KLASA
ISBN 978-83-7873-152-8
indeks 2138000 zlecenie 211841
6\PSDW\F]QH]ZLHU]ĔWD
Tematem obrazów i rzeźb często są zwierzęta. Przyjrzyj się zwierzakom na ilustracjach i powiedz, jak są wykonane
– jakie mają kształty, jak zrobiono futro
baranka, sierść kota, skorupę żółwia. Które zwierzęta rozpoznajesz na ilustracjach?
Wymień je.
Przygotuj:
P
rzy
glinę samoutwardzalną lub plastelinę, nożyk plastikowy, wykałaczkę, tekturkę.
Wykonaj z gliny lub plasteliny rzeźbę swojego ulubionego zwierzątka. Szorstką powierzchnię futerka
możesz otrzymać przez wykonanie na powierzchni gliny nożykiem lub wykałaczką nakłuć, zagłębień
i rysunków.
16
Przygotuj: flamastry, papier kolorowy, klej, nożyczki.
Ten puchaty futrzak będzie najdziwniejszym zwierzakiem na świecie. Brakuje mu jednak oczu,
pyszczka, łapek. Dorysuj je flamastrami lub wytnij z papieru kolorowego i doklej. Postaraj się, aby były
bardzo dziwne.
17
=DEDZDZWHDWU
Teatr to miejsce, gdzie odbywają się przedstawienia, czyli wystawiane są sztuki teatralne.
Przedstawienie odbywa się na scenie, występują w nim aktorzy lub lalki w specjalnie
dla nich przygotowanych strojach i dekoracjach. Przyjrzyjcie się, jak zrobić kukiełkę,
którą można wykorzystać w zabawie w teatr.
28
P
Przygotuj:
drewnianą łyżkę lub widelec, flamastry, kolorowe włóczki, dekoracyjne serwetki
sstołowe, taśmę klejącą, tasiemkę lub wstążkę, klej, nożyczki.
N zewnętrznej stronie drewnianej łyżki lub widelca narysuj flamastrami oczy, nos, usta, rumieńce,
Na
przyklej włosy z włóczki. Ubierz kukiełkę w strój z papierowej, pomarszczonej serwetki w następujący
sposób: wykonaj otwór w środku serwetki i włóż w niego trzonek łyżki (lub widelca). W miejscu gdzie
kończy się trzonek, a zaczyna zagłębienie łyżki przyklej taśmą klejącą serwetkę. Miejsce to można
dla ozdoby przewiązać tasiemką lub wstążką. Zanim zrobisz swoją kukiełkę, możesz zaplanować jej
wygląd – wykorzystaj do tego łyżkę przedstawioną na fotografii.
29
Sztuka (plastyka, muzyka) z płytą CD
Rozwijanie różnorodnych
umiejętności ucznia w połączeniu z edukacją muzyczną
Tekst piosenki
Sprawność manualna
Weź pałeczkę do ręki
1DV]HPDýHLQVWUXPHQW\
Rysuj po śladach, a dowiesz się, która pałeczka służy do gry na bębenku, która – do gry
na trójkącie, a która – do gry na dzwonkach.
&RWRMHVWSHUNXVMD"
Mała orkiestra
Słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska
Dziś w naszej szkole ładnie muzyka gra,
bo każde dziecko instrument w ręku ma.
Tamburyny grają tak...
Tamburyn mam, na tamburynie sobie gram.
Marakasy grają tak…
Marakas mam, na marakasie sobie gram.
Nasze trójkąty grają tak…
Trójkącik mam i na trójkącie sobie gram.
Nasze bębenki grają tak…
Bębenek mam i na bębenku sobie gram.
Nasze kołatki grają tak …
Kołatkę mam i na kołatce sobie gram.
Ukryte instrumenty
Nasze drewienka grają tak…
Drewienko mam i na drewienku sobie gram.
Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Odszukaj na niej wszystkie instrumenty i je pokoloruj.
Policz, ile ich jest i je nazwij.
Nasze talerze grają tak…
Talerze mam i na talerzach sobie gram.
Nasze janczary grają tak…
Janczary mam i na janczarach sobie gram.
Posłuchaj różnych dźwięków. Czy poznajesz, jaki to instrument?
Instrumenty perkusyjne to przedmioty, w które trzeba
uderzyć lub nimi potrząsnąć, aby wydobyć z nich dźwięk.
11
10
Dodatkowe informacje
Spostrzegawczość
edukacja
polonistyczna
edukacja
plastyczna/techniczna
zajęcia
komputerowe
edukacja
matematyczna
edukacja
muzyczna
edukacje
w pełni
zintegrowane
i
informacja
ogólna
a
Edukacja wczesnoszkoln
KLASA
Grupa Edukacyjna S.A.
25-655 Kielce, ul. Łódzka 308
tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55
e-mail: [email protected];
www.mac.pl
1DV]HPDýHLQVWUXPHQW\
&RWRMHVWSHUNXVMD"
Mała orkiestra
Słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska
Dziś w naszej szkole ładnie muzyka gra,
bo każde dziecko instrument w ręku ma.
Tamburyny grają tak...
Tamburyn mam, na tamburynie sobie gram.
Marakasy grają tak…
Marakas mam, na marakasie sobie gram.
Nasze trójkąty grają tak…
Trójkącik mam i na trójkącie sobie gram.
Nasze bębenki grają tak…
Bębenek mam i na bębenku sobie gram.
Nasze kołatki grają tak …
Kołatkę mam i na kołatce sobie gram.
Nasze drewienka grają tak…
Drewienko mam i na drewienku sobie gram.
Nasze talerze grają tak…
Talerze mam i na talerzach sobie gram.
Nasze janczary grają tak…
Janczary mam i na janczarach sobie gram.
Posłuchaj różnych dźwięków. Czy poznajesz, jaki to instrument?
Instrumenty perkusyjne to przedmioty, w które trzeba
uderzyć lub nimi potrząsnąć, aby wydobyć z nich dźwięk.
10
Weź pałeczkę do ręki
Rysuj po śladach, a dowiesz się, która pałeczka służy do gry na bębenku, która – do gry
na trójkącie, a która – do gry na dzwonkach.
Ukryte instrumenty
Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Odszukaj na niej wszystkie instrumenty i je pokoloruj.
Policz, ile ich jest i je nazwij.
11
7DĞF]ďF\ĨQLHJ
Tańczący śnieg
Słowa: Julia Żesławska
Muzyka: Krzysztof Żesławski
Tańczy śnieg za oknem walca, wyczarował piękny puch.
Cieszy to każdego malca, zaraz sanki pójdą w ruch!
Refren:
Biały śnieg zmienia świat,
błyszczy jak tysiące gwiazd.
Cichy dźwięk srebrnych sań
niech przygrywa nam.
Śnieg do tańca nas zaprasza. Hej! Zmarzluchy, ruszcie się!
Niech was zima nie odstrasza, choć szalony wicher dmie!
Refren: Biały śnieg zmienia świat...
Będą polki i oberki, mróz przegoni każdy sen.
Zaprosimy też wróbelki w ten zimowy, piękny dzień.
Refren: Biały śnieg zmienia świat...
Słuchając muzyki, przedstaw ruchem zimowe zabawy na śniegu.
Claude Debussy Taniec płatków śniegu
Wysłuchaj uważnie wiersza Wandy Grodzieńskiej Pierwszy śnieżek. Postaraj się wyklaskać jego
rytm, następnie zagraj go na trójkącie lub bębenku.
26
Pierwszy śnieżek
Za kołnierzyk
Wpadł.
Jaki biały
Wkoło cały
Świat.
Pal, ogieńku,
Pomaleńku
Drwa!
Niech tam hula
Kuma-zima
Zła.
Idzie grudzień,
Niesie ludziom
Mróz.
Trzeba w piecu
Ogień niecić
Już.
Niech na dworze
Idzie z mrozem
W tan.
Przy ogieńku
Ciepluteńko
Nam!
infolinia: 801 700 102, 41 366 57 91
Kup w księgarni MAC Edukacja
6000920
Download

1 - Akademia Mac