Staničná 1062/24
911 05 Trenčín
IČO: 36348279
DIČ: SK 2022071040
Pozvánka
na odbornú prípravu pracovníkov so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia - radiačná ochrana
v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., “O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov”
Zameranie 1. pracovníci riadiaci práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - na pracoviskách nukleárnej medicíny 2. odborní zástupcovia - na pracoviskách nukleárnej medicíny
Termín 11-12.6.2012
začiatok o 9 hod. (registrácia od 8:30 hod.)
Rozsah 16 hod.
Miesto konania Krakovany
okres Piešťany, viď mapka
Poplatok
170,- Eur/osoba
Platba v hotovosti pri registrácii. V cene je zahrnuté DPH, študijné materiály a
občerstvenie.
Prednášajúci Lektori schválení Úradom Verejného Zdravotníctva SR.
Skúšky Žiadosť o vykonanie skúšky si môžete stiahnuť na www.uvzsr.sk.
odbornej Vyplnenú prihlášku v elektronickej forme zašlite na adresu:
spôsobilosti [email protected]
Ubytovanie Každý účastník školenia si zabezpečuje ubytovanie individuálne. Možnosť ubytovania
priamo v mieste konania školenia.
Chateau Krakovany
Web: www.chateaukrakovany.sk
ul. Hoštáky 204/74
Tel./fax: 033/77 191 40
922 02 Krakovany
E-mail: [email protected]
okres Piešťany
GPS: 48° 36' 43.50'' N
17° 44' 56.50'' E
Kontaktná Mgr. Anna Šalátová
osoba +421 32 64 01 947
[email protected]
V prípade záujmu o školenie sa môžte prihlásiť elektronickou formou, bližšie informácie a
prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke www.uro.sk v sekcii školenia.
V prípade nedostatočného záujmu si Ústav radiačnej ochrany, s.r.o vyhradzuje zmenu
termínu konania odbornej prípravy a bude Vás o tom vopred informovať.
Miesto konania
Krakovany sa nachádzajú asi 5 km západne od mesta Piešťany.
Download

Pozvánka na stiahnutie TU