Bežecký klub SLIAČ
Topoľová 5, 962 31 SLIAČ
Tel.: 045/5321 109
IČO: 42 001 790
VÁS POZÝVA NA
BEH SLIAČSKYM CHOTÁROM
VII. ročník
8.5.2012
Propozície VII. ročníka
„BEH SLIAČSKYM CHOTÁROM"
Usporiadateľ:
Bežecký klub Sliač, Topoľová 5, 962 31 SLIAČ
Dátum:
8. 5.2012 (utorok)
Miesto konania:
Kúpele Sliač, okres Zvolen
Prihlášky a informácie:
Milan Ivan, 0911/141512
Renáta Barcíková, 0948/518257, 045/5321109
[email protected]
http://www.prbservices.sk/podporujeme-sport
Štart:
o 1100 hod. Trať 1 – 12 500 m
o 1105 hod. Trať 2 – 8 000 m
o 1110 hod. Trať 3 – 2 000 m
Prezentácia:
V deň pretekov od 830 do 1045, pred kúpeľným domom
PALACE, Kúpele Sliač
Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Dĺžka tratí:
Trať 1 - 12 500 m kategórie A, B
Trať 2 - 8 000 m kategórie C, D, E, F, JD, JM
Trať 3 - 2 000 m Sliačania, rekreační bežci, žiaci ZŠ
Každý pretekár si môže vybrať trať podľa svojich síl z troch
tratí.
Kategórie:
Na Tratiach 1 a 2 budú samostatne vyhlasovaní pretekári
ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach
A – muži do 40 (narodení 1973 a mladší)
B – muži do 50 (narodení 1972 – 1963)
C – muži do 60 (narodení 1962 - 1953)
D – muži nad 60 (narodení 1952 a starší)
E – ženy do 35 (narodené 1978 a mladšie)
F – ženy nad 35 (narodené 1977 a staršie)
JD/JM – Juniorky/Juniori (narodení 1995 a mladší)
Sliačania – bez obmedzenia veku
Prví traja pretekári v kategóriách JD, JM obdržia vecné
ceny.
Sliačania, rekreačný bežci, žiaci ZŠ (trať 2 km) – vecné
ceny pre všetkých zúčastnených
Prihlášky:
do 6.5.2012 e-mailom na adresu:
[email protected]
V prihláške uviesť: meno a priezvisko, rok narodenia,
klubovú príslušnosť, zvolenú trať
Prihlásiť sa (obmedzený počet) je možné aj v deň preteku
pri prezentácii
Štartovné:
Sliačania, rekreační bežci a žiaci ZŠ - bezplatné
ostatné kategórie 4 €
Štartovné 4€ zahŕňa:
šatňu na prezlečenie, občerstvenie v cieli
(tyčinka+nápoj), vstup do termálneho bazéna,
chutné cestoviny
Šatne:
K dispozícii na kúpalisku
Trate:
Časť trate vedie po asfaltovej komunikácii (cca 1 km)
a ostatná časť po spevnenej lesnej ceste
Občerstvenie:
V cieli pretekov
Doprava:
Vlakom do stanice Sliač Kúpele, ďalej pešo cca 1 km
Autobusom zo Zvolena na konečnú Sliač Kúpele
Autom na parkovisko kúpeľov Sliač, ďalej pešo cca 300
Poistenie:
Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko
Milan Ivan v.r.
riaditeľ pretekov
Kúpele
Sliač
Sponzori podujatia:
Výhradné zastúpenie produktov CATERPILLAR
Spracovanie účtovníctva a miezd
www.prbservices.sk
Download

Beh Sliačskym chotárom