CENNÍK
Jednorázový vstup do posilnovne, na všetky kurzy
- 3,30 €
Jednorázový vstup – osobný tréning Vibro Plate
- 3,90 €
Personal training – kondičný v posilňovni
- 9,90 €
Vypracovanie tréningového plánu
- 9,90 €
Vypracovanie stravovacieho plánu
- 9,90 €
Mesačné permanentky
- POSILŇOVŇA nad 19 rokov
- 19,90 €
- POSILŇOVŇA + KURZY !!!
- 29,90 €
(max.2x I.C./týždeň, 2x vibroplate/ týždeň, posilňovňa neobmedzene)
- POSILŇOVŇA + KURZY+ os. tr. VIBRO PLATE ALL INCLUSIVE - 39,90 €
- FITNESS MLÁDEŽE – 15,16,17,18 rokov
- 16,90 €
- FITNESS DETÍ 10 – 14 rokov ( jednorazový vstup)
- 2,00 €
10 - vstupové permanentky
POSILŇOVŇA , KURZY#
(indoor cycling!!!)
VIBRO PLATE – osobné tréningy (9 + 1GRATIS)
- 29,90 €
- 35,10 €
# Indoor cycling, inSPORT jump, hydraulic circle training, vibro plate kurzy, špeciál.gymnastika
chrbtice, Kickbox Jump, TRX ...
BOMBA cena a super výsledky !!!!
6- týždnové redukčné kurzy ALL INCLUSIVE + stravovací + tréningový plán
ZAČIATOČNÍCI
( 3x spoloč.cvičenie)
- 49,90 €
MIERNE POKROČILÍ ( 4x spoloč.cvičenie)
+ 5,00 €
POKROČILÍ ( 5x spoloč,cvičenie)
+ 10,00 €
( všetky cvičenia na základe odporúčania trénera)
Download

CENNÍK - marieta.sk