4.kolo ZsAZ ml. a najmladší žiaci
Nové Zámky
60 m
1
2
3
4
5
6
7
1.rozbeh
ml.žiaci
Husák Matej
010731
Antuš Diminik
011127
Melicher Peter
021103
Vajsábel Gabriel
020909
Šulgan Samuel
011215
Mikušinec Dominik
020202
Sárkány Dominik
020208
TJ Družba Piešťany
TJ Olympia Galanta
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.rozbeh
ml.žiaci
Jurenka Kevin
020324
Bartalský Nikolas
020602
Surový Samuel
020713
Marko Michal
020802
Pinka Boris
021006
Veselský Justin
021120
Kubica Michal
070514
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
Junior Holič
Junior Holič
AŠK Slávia Trnava
AŠK Slávia Trnava
AŠK Slávia Trnava
Junior Holič
Junior Holič
60 m
1
2
3
4
3.rozbeh
Havloň Pavol
Hamar Pavol
Csáky Andreas
Kiliany Andrej
Mihálik Matej
ŠK
ŠK
AK
TJ
TJ
ŠOG Nitra
ŠOG Nitra
Junior Holič
Olympia Galanta
Olympia Galanta
60 m
1
2
3
4
5
6
7
Finále "A"
ml.žiaci
Husák Matej
010731
Melicher Peter
021103
Vajsábel Gabriel
020909
Šulgan Samuel
011215
Havloň Pavol
010810
Hamar Pavol
011221
Mikušinec Dominik
020202
Antuš Diminik
011127
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
60 m
1
2
3
4
5
6
7
Finále "B"
ml.žiaci
Csáky Andreas
011223
Bartalský Nikolas
020602
Surový Samuel
020713
Jurenka Kevin
020324
Marko Michal
020802
Kiliany Andrej
020901
Pinka Boris
021006
Sárkány Dominik
020208
AK
AK
AK
AK
AK
TJ
AK
TJ
ml.žiaci
010810
011221
011223
020901
010502
Junior Holič
Junior Holič
AŠK Slávia Trnava
Junior Holič
AŠK Slávia Trnava
Olympia Galanta
AŠK Slávia Trnava
Olympia Galanta
14.06.2014
8,29
8,51
8,63
8,87
8,93
9,45
9,55
9,62
9,76
9,97
10,04
10,18
10,32
11,08
9,16
9,39
9,55
9,97
NP
8,45
8,72
8,98
9,02
9,19
9,36
9,86
NP
9,34
9,72
9,76
9,88
10,00
10,22
10,36
NP
150 m
ml.žiaci
1 Husák Matej
010731
2 Melicher Peter
021103
3 Dráfi Karol
011005
4 Šulgan Samuel
011215
5 Branderský Sebastian 020414
6 Hamar Pavol
011221
7 Csáky Andreas
011223
8 František Dráfik
010131
9 Kováč Daniel
010701
10 Marko Michal
020802
11 Jurenka Kevin
020324
12 Gál Andrej
020107
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
Atletický club Nové Zámky
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
Semerovo
Slovan Duslo Šaľa
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
Slovan Duslo Šaľa
20,36
21,14
21,34
22,02
22,87
22,88
23,67
24,64
24,98
25,20
26,70
27,60
150 m 1.beh
1 Husák Matej
TJ Družba Piešťany
20,36
ml.žiaci
010731
2
3
4
5
6
Melicher Peter
Dráfi Karol
Šulgan Samuel
Branderský Sebastian
Hamar Pavol
021103
011005
011215
020414
011221
TJ Družba Piešťany
Atletický club Nové Zámky
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
21,14
21,34
22,02
22,87
22,88
150 m 2.beh
ml.žiaci
1 Csáky Andreas
011223
2 František Dráfik
010131
3 Kováč Daniel
010701
4 Marko Michal
020802
5 Jurenka Kevin
020324
6 Gál Andrej
020107
AK Junior Holič
Semerovo
Slovan Duslo Šaľa
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
Slovan Duslo Šaľa
23,67
24,64
24,98
25,20
26,70
27,60
300 m
ml.žiaci
1 Mazan Marek
020208
2 Branderský Sebastian 020414
3 Chvíla Jakub
011004
4 Kozár Filip
011111
5 Surový Samuel
020713
6 Kováč Daniel
010701
7 Pešti Matúš
010721
8 Szarka Ján
020509
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Slovan Duslo Šaľa
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
47,97
50,27
51,09
52,25
52,99
55,05
56,74
57,45
300 m 1.beh
ml.žiaci
1 Mazan Marek
020208
2 Branderský Sebastian 020414
3 Chvíla Jakub
011004
4 Kozár Filip
011111
5 Surový Samuel
020713
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
47,97
50,27
51,09
52,25
52,99
300 m 2.beh
1 Kováč Daniel
2 Pešti Matúš
3 Szarka Ján
Slovan Duslo Šaľa
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
55,05
56,74
57,45
ml.žiaci
010701
010721
020509
600 m
ml.žiaci
1 Dráfi Karol
011005
2 Šmehlík Martin
011107
3 Repa Robert
010209
4 Drahovský Benjamín
011203
5 Gomola Jakub
010627
6 Havloň Pavol
010810
7 Moravčík Jakub
010929
8 Laktiš Jakub
020826
9 Bartalský Nikolas
020602
10 Majtán Adam
020603
11 Petríček Matúš
011104
12 Mikušinec Dominik
020202
13 Gál Andrej
020107
Atletický club Nové Zámky
TJ Družba Piešťany
TJ Olympia Galanta
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK Junior Holič
ŠK ŠOG Nitra
TJ Družba Piešťany
Slávia športové gymná Trenčín
Slovan Duslo Šaľa
60 m
1
2
3
4
5
TJ
AK
AK
TJ
AK
Olympia Galanta
AŠK Slávia Trnava
AŠK Slávia Trnava
Olympia Galanta
AŠK Slávia Trnava
TJ
TJ
TJ
TJ
TJ
Družba Piešťany
Olympia Galanta
Družba Piešťany
Olympia Galanta
Olympia Galanta
prek.
ml.žiaci
Deák Adam
010215
Moravčík Jakub
010929
Branderský Sebastian 020414
Jáno Jakub
010222
Švec Dominik
011221
diaľka
1 Husák Matej
2 Deák Adam
3 Melicher Peter
4 Repa Matúš
5 Repa Robert
ml.žiaci
010731
010215
021103
020720
010209
1:45,69
1:50,07
1:54,58
1:55,82
1:57,00
1:57,86
1:59,32
2:03,32
2:03,40
2:06,30
2:07,04
2:08,62
2:17,19
11,84
12,58
12,59
12,60
14,41
498
465
459
441
439
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Spišiak Ján
Šmehlík Martin
Moravčík Jakub
Miloslav Konopka
Sárkány Dominik
Antuš Diminik
Gomola Jakub
Šulgan Samuel
Cimbalík Peter
Petríček Matúš
Majtán Adam
Kubica Michal
Husák Matej
Deák Adam
Melicher Peter
Repa Matúš
Repa Robert
Spišiak Ján
Šmehlík Martin
Moravčík Jakub
Miloslav Konopka
Sárkány Dominik
Antuš Diminik
Gomola Jakub
Šulgan Samuel
Cimbalík Peter
Petríček Matúš
Majtán Adam
Kubica Michal
020208
011107
010929
011220
020208
011127
010627
011215
010322
011104
020603
070514
408
465
408
392
416
386
370
403
402
374
372
367
x
378
364
331
269
498
415
424
397
408
433
401
394
362
393
394
365
379
376
285
x
292
výška
ml.žiaci
1 Jáno Jakub
010222
2 Pivarči Tomáš
010222
3 Repa Matúš
020720
4 Nejedlík Michal
010719
5 Mazan Marek
020208
Cimbalík Peter
010322
Jáno Jakub
Pivarči Tomáš
Repa Matúš
Nejedlík Michal
Mazan Marek
Cimbalík Peter
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
120
o
o
o
o
o
o
TJ Olympia Galanta
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
Nereg
TJ Olympia Galanta
TJ Olympia Galanta
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
Atletický club Nové Zámky
TJ Družba Piešťany
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
125
o
o
o
o
o
o
3kg
ml.žiaci
Greguš Jaroslav
010406
Árva Denis
010104
Pešti Matúš
010721
František Dráfik
010131
Miloslav Konopka
011220
Forró Viliam
010202
Filip Patrik
020626
Kozár Filip
011111
Nejedlík Michal
010719
Granitz Sebastián
010405
Seidler Alex
011219
Kaščák Boris
010108
Sládečka Samuel
020902
Kiliany Andrej
020901
Pycz Lukasz
010804
Veselský Justin
021120
445
x
438
440
428
295
416
398
351
397
394
385
x
x
366
275
492
x
427
441
x
380
x
382
498
x
438
421
439
408
389
370
433
416
403
402
397
394
385
379
378
366
331
292
400
x
459
433
x
x
395
345
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
AK Junior Holič
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
130
o
o
o
xxo
xxx
xxx
135
xo
o
xxo
xxx
140
xo
xo
o
145
xxo
xxo
xxx
150
o
xxx
150
145
140
130
125
125
155
xxx
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
Semerovo
Nereg
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
13,64
9,86
8,67
8,55
8,01
7,91
7,42
7,00
6,46
6,39
6,35
6,33
6,20
5,88
5,56
5,42
17
18
Szarka Ján
Slinták Enrico
020509
030818
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
kriket
ml.žiaci
1 Mihálik Matej
010502
2 Árva Denis
010104
3 Chvíla Jakub
011004
4 Soukup Matej
010219
5 Dráfi Karol
011005
6 Pinka Boris
021006
7 Majtán Adam
020603
8 Seidler Alex
011219
9 Csáky Andreas
011223
10 Mikušinec Dominik
020202
11 František Dráfik
010131
12 Pešti Matúš
010721
13 Molnár Erik
011002
14 Filip Patrik
020626
15 Mazan Marek
020208
16 Vajsábel Gabriel
020909
17 Sládečka Samuel
020902
18 Kozár Filip
011111
19 Švec Dominik
011221
20 Jurenka Kevin
020324
21 Marko Michal
020802
22 Veselský Justin
021120
23 Szarka Ján
020509
24 Pycz Lukasz
010804
25 Slinták Enrico
030818
Muller Peter
010520
TJ Olympia Galanta
TJ Olympia Galanta
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
Semerovo
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
Atletický club Nové Zámky
2000
1
2
3
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
TJ Olympia Galanta
m chôdza
ml.žiaci
Abbatantuono Matteo
020120
Forró Viliam
010202
Granitz Sebastián
010405
4 x 60 m
1 OLYGA
2 OLYGA
3 ASKTT
4 NRSOG
5,36
4,49
63,23
60,40
50,20
45,34
43,50
42,94
41,51
41,06
39,59
38,45
37,86
37,82
37,43
37,18
36,73
36,33
34,22
34,02
33,61
32,68
32,20
30,31
28,93
26,79
21,76
NP
11:01,51
15:11,40
15:25,78
ml.žiaci
"A"
"B"
"A"
"A"
TJ
TJ
AK
ŠK
Olympia Galanta
Olympia Galanta
AŠK Slávia Trnava
ŠOG Nitra
34,35
34,51
37,63
37,87
NNRSOG "A" : Hamar(01), Pivarči(01), Kaščák(01), Havloň(01),
OLYGA "A" : Mihálik(01), Árva(01), Deák(01), Repa(01),
OLYGA "B" : Spišiak(02), Repa(02), Forró(01), Jáno(01),
ASKTT "A" : Surový(02), Švec(01), Vajsábel(02), Chvíla(01),
60 m
1
2
3
4
5
6
8
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
najml.žci
Karol Timotej
030915
Grajcarík Tomáš
040211
Pobjecký Matej
040217
Slezák Michal
030310
Hiadlovský Tadeáš
030222
Seko Jakub
030924
Kubík Filip
031014
Višňovský Roman
041027
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
AFK Nové Mesto nad Váhom
AC Stavbár Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
8,96
8,97
9,08
9,21
9,34
9,50
9,50
10,16
2.rozbeh
Kopček Jakub
Blšták Matúš
Macek Dominik
Bene Daniel
Pačes Viktor
Haspra Dominik
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
9,31
9,47
9,51
9,69
9,94
10,11
najml.žci
031006
030904
030718
030403
030408
040428
7
8
Makan Matiáš
Kubala Matúš
040731
060706
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
10,19
10,47
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
3.rozbeh
Remiš Ondrej
Kresák Jakub
Zeleňák Hugo
Štefák Daniel
Susko Šimon
Marko Ondrej
Jarabica Juraj
Petríček Šimon
najml.žci
050203
030226
030924
060413
030926
070330
060711
071006
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AC Stavbár Nitra
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
10,04
10,05
10,10
10,36
10,48
11,06
11,24
12,10
60 m
1
2
3
4
5
4.rozbeh
Žažo Michal
Lukšo Mário
Vavro Damián
Hruška Daniel
Krištof Michal
najml.žci
041219
030731
040930
040119
060327
TJ Družba Piešťany
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
9,61
9,78
10,03
10,74
11,98
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
Finále "A"
najml.žci
Karol Timotej
030915
Grajcarík Tomáš
040211
Pobjecký Matej
040217
Kopček Jakub
031006
Slezák Michal
030310
Hiadlovský Tadeáš
030222
Blšták Matúš
030904
Seko Jakub
030924
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
8,99
9,11
9,19
9,31
9,37
9,43
9,51
9,89
60 m
1
2
3
Finále "B"
Kubík Filip
Žažo Michal
Macek Dominik
Bene Daniel
Lukšo Mário
Pačes Viktor
Remiš Ondrej
Vavro Damián
najml.žci
031014
041219
030718
030403
030731
030408
050203
040930
AFK Nové Mesto nad Váhom
TJ Družba Piešťany
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
9,49
9,55
9,57
9,57
9,96
10,05
10,51
10,63
150 m
najml.žci
1 Paulíny Rastislav
030922
2 Grajcarík Tomáš
040211
3 Pobjecký Matej
040217
4 Seko Jakub
030924
5 Slezák Michal
030310
6 Zachar Lukáš
030213
7 Podolan Leo
050718
8 Bene Daniel
030403
9 Kubík Filip
031014
10 Žažo Michal
041219
11 Haspra Dominik
040428
12 Macek Dominik
030718
13 Makan Matiáš
040731
14 Sauer Timur
041002
15 Remiš Ondrej
050203
16 Zeleňák Hugo
030924
17 Kubala Matúš
060706
18 Štefák Daniel
060413
19 Susko Šimon
030926
20 Jarabica Juraj
060711
21 Krištof Michal
060327
22 Marko Ondrej
070330
23 Grodovský Michal
050831
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
TJ Družba Piešťany
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
21,57
22,45
22,73
23,13
23,49
23,97
23,99
24,11
24,77
24,81
24,86
24,87
25,57
25,61
26,06
26,66
27,15
27,24
28,34
28,53
29,68
29,72
30,56
5
6
7
8
Vavro Damián
Višňovský Roman
Kučík Adam
040930
041027
050926
TJ Družba Piešťany
Atletický club Nové Zámky
Slávia športové gymná Trenčín
NP
NP
NP
150 m 1.beh
najml.žci
1 Paulíny Rastislav
030922
2 Grajcarík Tomáš
040211
3 Pobjecký Matej
040217
4 Slezák Michal
030310
5 Zachar Lukáš
030213
6 Kubík Filip
031014
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
21,57
22,45
22,73
23,49
23,97
24,77
150 m 2.beh
1 Seko Jakub
2 Podolan Leo
3 Bene Daniel
4 Macek Dominik
5 Makan Matiáš
Kučík Adam
najml.žci
030924
050718
030403
030718
040731
050926
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
23,13
23,99
24,11
24,87
25,57
NP
150 m 3.beh
1 Haspra Dominik
2 Remiš Ondrej
3 Zeleňák Hugo
4 Štefák Daniel
5 Susko Šimon
6 Marko Ondrej
najml.žci
040428
050203
030924
060413
030926
070330
AC
AK
AC
AC
AK
AK
24,86
26,06
26,66
27,24
28,34
29,72
Stavbár Nitra
AŠK Slávia Trnava
Stavbár Nitra
Stavbár Nitra
AŠK Slávia Trnava
AŠK Slávia Trnava
150 m 4.beh
najml.žci
1 Žažo Michal
041219
2 Sauer Timur
041002
3 Kubala Matúš
060706
4 Jarabica Juraj
060711
Vavro Damián
040930
Višňovský Roman
041027
TJ Družba Piešťany
AC Stavbár Nitra
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
Atletický club Nové Zámky
24,81
25,61
27,15
28,53
NP
NP
150 m 5.beh
najml.žci
1 Krištof Michal
060327
2 Grodovský Michal
050831
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
29,68
30,56
300 m
najml.žci
1 Grajcarík Tomáš
040211
2 Blšták Matúš
030904
3 Niko Adrian
040424
4 Kopček Jakub
031006
5 Kučík Adam
050926
6 Kročka Marek
030723
7 Remiš Michal
030329
8 Pačes Viktor
030408
9 Lukšo Mário
030731
10 Kresák Jakub
030226
11 Hruška Daniel
040119
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
49,24
52,14
53,03
53,54
54,02
54,80
55,98
58,78
59,42
63,03
65,86
300 m 1.beh
najml.žci
1 Grajcarík Tomáš
040211
2 Blšták Matúš
030904
3 Niko Adrian
040424
4 Kučík Adam
050926
5 Pačes Viktor
030408
6 Lukšo Mário
030731
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
49,24
52,14
53,03
54,02
58,78
59,42
300 m 2.beh
1 Kopček Jakub
2 Kročka Marek
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
53,54
54,80
najml.žci
031006
030723
3
4
5
Remiš Michal
Kresák Jakub
Hruška Daniel
030329
030226
040119
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
600 m
najml.žci
1 Bartek Denis
030504
2 Hiadlovský Tadeáš
030222
3 Sauer Timur
041002
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AC Stavbár Nitra
60 m
1
2
3
4
AK AŠK
AK AŠK
Slávia
AK AŠK
prek.
najml.žci
Paulíny Rastislav
030922
Remiš Michal
030329
Niko Adrian
040424
Zachar Lukáš
030213
diaľka
najml.žci
1 Paulíny Rastislav
030922
2 Pobjecký Matej
040217
3 Blšták Matúš
030904
4 Remiš Michal
030329
5 Karol Timotej
030915
6 Kubík Filip
031014
7 Slezák Michal
030310
8 Podolan Leo
050718
9 Kubala Matúš
060706
10 Žažo Michal
041219
11 Petríček Šimon
071006
Macek Dominik
030718
Vavro Damián
040930
Paulíny Rastislav
Pobjecký Matej
Blšták Matúš
Remiš Michal
Karol Timotej
Kubík Filip
Slezák Michal
Podolan Leo
Kubala Matúš
Žažo Michal
Petríček Šimon
Macek Dominik
výška
Seko Jakub
Seko Jakub
guľa
1
2
3
4
423
x
385
371
349
354
330
346
315
325
x
x
x
404
x
380
323
354
337
345
x
318
x
x
najml.žci
030924
Slávia Trnava
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
TJ Družba Piešťany
Atletický klub Bojni Bojničky
TJ Družba Piešťany
426
413
401
372
373
360
359
310
334
269
206
x
432
426
413
362
349
350
330
324
448
439
398
378
378
360
313
361
55,98
63,03
65,86
1:52,24
1:55,18
2:06,93
11,34
12,12
12,66
12,70
448
439
414
394
378
374
363
361
334
325
206
NM
NP
422
413
414
394
337
374
363
x
AC Stavbár Nitra
NM
110
xxx
2kg
najml.žci
Kerďo Filip
030906
Kročka Marek
030723
Kučík Adam
050926
Fleishhacker Filip
040927
kriket
najml.žci
1 Kerďo Filip
030906
2 Hiadlovský Tadeáš
030222
3 Bartek Denis
030504
4 Zachar Lukáš
030213
5 Karol Timotej
030915
6 Fleishhacker Filip
040927
7 Kopček Jakub
031006
8 Remiš Ondrej
050203
TJ Olympia Galanta
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AC Stavbár Nitra
TJ Olympia Galanta
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
8,08
7,75
6,36
5,93
42,80
42,26
38,67
37,02
35,42
34,38
31,23
25,44
9
Grodovský Michal
4 x 60 m
1 SLATN
2 ACSNR
3 ASKTT
4 ASKTT
ACSNR
SLATN
ASKTT
ASKTT
"A"
"A"
"A"
"B"
050831
AK AŠK Slávia Trnava
25,32
Slávia športové gymná Trenčín
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
39,73
40,95
41,09
43,65
najml.žci
"A"
"A"
"A"
"B"
:
:
:
:
Haspra(04), Štefák(06), Zeleňák(03), Bene(03),
Lukšo(03), Niko(04), Kresák(03), Kučík(05),
Kročka(03), Susko(03), Hruška(04), Podolan(05),
Grodovský(05), Jarabica(06), Makan(04), Pačes(03),
60 m
1
2
3
4
5
6
7
1.rozbeh
ml.žiačky
Barčáková Rebeka
011109
Pavleová Michaela
010212
Kovačovicová Lenka
010511
Mihoková Petra
010125
Ácsová Paula
021002
Holešová Natália
020218
Barteková Sabina
020615
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
8,37
8,38
8,40
8,57
8,74
8,93
9,03
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.rozbeh
ml.žiačky
Sekerková Svetlana
010908
Ondrášová Sabína
020124
Migašová Markéta
021224
Botková Petra
010213
Töröková Kiara
020625
Kubíčková Stela
010517
Kukučková Barbora
010719
Slávia športové gymná Trenčín
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
AC Stavbár Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
8,84
8,90
9,08
9,11
9,14
9,29
9,62
60 m
1
2
3
4
5
6
7
3.rozbeh
ml.žiačky
Trabalíková Dagmar
010902
Barnášová Sára
010706
Bédiová Ema
010826
Gavalovičová Zuzana
020329
Jindrová Estér Júlia 010213
Knihárová Lucia
010928
Pravdová Júlia
020107
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
9,07
9,13
9,53
9,57
9,59
9,65
9,69
60 m
1
2
3
4
5
6
4.rozbeh
ml.žiačky
Pösingerová Ema
011130
Vozafová Martina
010321
Bošnáková Ema
020620
Pilhovičová Eva
020210
Hajduová Elisabeth
020121
Juríková Marta
010514
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
9,61
10,05
10,09
10,13
10,59
10,93
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
Finále "A"
ml.žiačky
Barčáková Rebeka
011109
Kovačovicová Lenka
010511
Pavleová Michaela
010212
Ácsová Paula
021002
Mihoková Petra
010125
Sekerková Svetlana
010908
Holešová Natália
020218
Ondrášová Sabína
020124
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AK Junior Holič
8,39
8,41
8,43
8,67
8,71
8,72
9,02
9,13
60 m
1
2
3
4
5
Finále "B"
ml.žiačky
Trabalíková Dagmar
010902
Barteková Sabina
020615
Töröková Kiara
020625
Migašová Markéta
021224
Barnášová Sára
010706
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
8,99
9,11
9,13
9,16
9,21
6
7
8
Kubíčková Stela
Botková Petra
Bédiová Ema
010517
010213
010826
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
9,31
9,39
9,59
150 m
ml.žiačky
1 Barčáková Rebeka
011109
2 Pavleová Michaela
010212
3 Ácsová Paula
021002
4 Sekerková Svetlana
010908
5 Szturcová Michaela
010413
6 Kubíčková Stela
010517
7 Trabalíková Dagmar
010902
8 Spačková Karolína
010422
9 Töröková Kiara
020625
10 Pösingerová Ema
011130
11 Jindrová Estér Júlia 010213
12 Bédiová Ema
010826
13 Knihárová Lucia
010928
14 Maňásková Martina
011227
15 Koláriková Lesana
010324
16 Cintulová Silvia
010428
17 Vozafová Martina
010321
18 Bošnáková Ema
020620
19 Pilhovičová Eva
020210
20 Hajduová Elisabeth
020121
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
20,48
20,60
20,90
21,79
22,00
22,30
22,53
22,59
23,20
23,52
23,57
23,72
24,21
24,34
24,41
24,82
25,16
25,52
26,06
26,54
150 m 1.beh
ml.žiačky
1 Barčáková Rebeka
011109
2 Pavleová Michaela
010212
3 Ácsová Paula
021002
4 Szturcová Michaela
010413
5 Kubíčková Stela
010517
6 Töröková Kiara
020625
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
20,48
20,60
20,90
22,00
22,30
23,20
150 m 2.beh
ml.žiačky
1 Sekerková Svetlana
010908
2 Trabalíková Dagmar
010902
3 Spačková Karolína
010422
4 Jindrová Estér Júlia 010213
5 Knihárová Lucia
010928
6 Koláriková Lesana
010324
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
21,79
22,53
22,59
23,57
24,21
24,41
150 m 3.beh
ml.žiačky
1 Bédiová Ema
010826
2 Vozafová Martina
010321
3 Bošnáková Ema
020620
4 Pilhovičová Eva
020210
5 Hajduová Elisabeth
020121
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
23,72
25,16
25,52
26,06
26,54
150 m 4.beh
ml.žiačky
1 Pösingerová Ema
011130
2 Maňásková Martina
011227
3 Cintulová Silvia
010428
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
23,52
24,34
24,82
300 m
ml.žiačky
1 Barteková Sabina
020615
2 Mihoková Petra
010125
3 Podoláková Paulína
021209
4 Ondrášová Sabína
020124
5 Gavalovičová Zuzana
020329
6 Migašová Markéta
021224
7 Pravdová Júlia
020107
8 Michalíková Barbora
020212
9 Černáková Laura
020315
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK Junior Holič
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
47,59
48,15
49,78
51,03
52,17
52,80
53,15
53,52
57,13
Botková Petra
010213
TJ Olympia Galanta
NP
300 m 1.beh
ml.žiačky
1 Barteková Sabina
020615
2 Mihoková Petra
010125
3 Ondrášová Sabína
020124
4 Gavalovičová Zuzana
020329
5 Pravdová Júlia
020107
Botková Petra
010213
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Olympia Galanta
47,59
48,15
51,03
52,17
53,15
NP
300 m 2.beh
ml.žiačky
1 Podoláková Paulína
021209
2 Migašová Markéta
021224
3 Michalíková Barbora
020212
4 Černáková Laura
020315
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
49,78
52,80
53,52
57,13
600 m
ml.žiačky
1 Majzlíková Kristína
011025
2 Mečiarová Veronika
011123
3 Černá Lenka
010328
4 Šimorová Simona
010926
5 Šišoláková Lucia
021214
6 Harceková Mária
020703
7 Gondárová Lucia
020405
8 Kukučková Barbora
010719
9 Záhorská Viktória
010331
10 Seidlová Ester
010731
11 Vargová Veronika
021213
12 Šmičková Emma
010710
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
TJ Olympia Galanta
Slávia športové gymná Trenčín
AFK Nové Mesto nad Váhom
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
1:45,61
1:49,09
1:55,06
1:59,42
2:01,40
2:03,51
2:05,43
2:05,49
2:09,91
2:10,35
2:13,68
2:15,19
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
prek.
ml.žiačky
Szturcová Michaela
010413
Mečiarová Veronika
011123
Holešová Natália
020218
Barčáková Rebeka
011109
Spačková Karolína
010422
Bučková Denisa
011030
Halasová Linda
011023
Koláriková Lesana
010324
Fonód Lilla
010317
Lehenová Monika
020423
Jakubcová Zuzana
020618
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
AK Junior Holič
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
10,31
10,91
10,93
11,41
11,77
11,97
12,76
12,82
13,14
13,32
13,79
60 m
1
2
3
4
5
6
prek. 1.beh
ml.žiačky
Szturcová Michaela
010413
Mečiarová Veronika
011123
Holešová Natália
020218
Barčáková Rebeka
011109
Spačková Karolína
010422
Bučková Denisa
011030
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
10,31
10,91
10,93
11,41
11,77
11,97
60 m
1
2
3
4
5
prek. 2.beh
ml.žiačky
Halasová Linda
011023
Koláriková Lesana
010324
Fonód Lilla
010317
Lehenová Monika
020423
Jakubcová Zuzana
020618
AK Junior Holič
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
12,76
12,82
13,14
13,32
13,79
diaľka
ml.žiačky
1 Pavleová Michaela
010212
2 Töröková Kiara
020625
3 Kovačovicová Lenka
010511
4 Ácsová Paula
021002
5 Mihoková Petra
010125
Slávia športové gymná Trenčín
AC Stavbár Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
487
470
456
437
426
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Knihárová Lucia
Černá Lenka
Bučková Denisa
Sekerková Svetlana
Botková Petra
Szturcová Michaela
Fonód Lilla
Pösingerová Ema
Koláriková Lesana
Podoláková Paulína
Maňásková Martina
Gondárová Lucia
Pilhovičová Eva
Šmičková Emma
Barnášová Sára
Mečiarová Veronika
Juríková Marta
Šišoláková Lucia
Pavleová Michaela
Töröková Kiara
Kovačovicová Lenka
Ácsová Paula
Mihoková Petra
Knihárová Lucia
Černá Lenka
Bučková Denisa
Sekerková Svetlana
Botková Petra
Szturcová Michaela
Fonód Lilla
Pösingerová Ema
Koláriková Lesana
Podoláková Paulína
Maňásková Martina
Gondárová Lucia
Pilhovičová Eva
Šmičková Emma
Barnášová Sára
Mečiarová Veronika
Juríková Marta
Šišoláková Lucia
010928
010328
011030
010908
010213
010413
010317
011130
010324
021209
011227
020405
020210
010710
010706
011123
010514
021214
453
444
426
251
x
412
420
401
406
403
402
389
402
388
379
351
353
354
x
341
x
217
x
487
446
447
x
415
400
406
410
304
380
389
402
379
366
383
x
358
x
351
342
328
x
x
výška
ml.žiačky
1 Lehenová Monika
020423
2 Šimorová Simona
010926
3 Podoláková Paulína
021209
4 Harceková Mária
020703
5 Hanuliaková Petra
020624
6 Ciberejová Bianka
011009
Lehenová Monika
Šimorová Simona
Podoláková Paulína
Harceková Mária
Hanuliaková Petra
Ciberejová Bianka
guľa
1
2
3
100
o
xo
105
o
o
3kg
ml.žiačky
Hanuliaková Petra
020624
Jankovičová Kristína 010527
Ciberejová Bianka
011009
Atletický club Nové Zámky
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
454
454
430
415
x
x
421
387
406
347
396
x
x
383
377
364
357
341
332
335
x
235
x
483
464
424
390
343
426
421
380
480
470
430
437
426
402
417
415
465
466
456
390
381
378
423
407
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
110
o
o
o
115
o
o
o
o
o
xxx
120
o
o
o
o
o
125
o
o
o
xo
xxx
426
423
415
406
403
402
402
402
388
383
364
358
354
351
342
328
235
NM
130
o
o
xxo
xxx
138
o
xxx
xxx
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
TJ Olympia Galanta
138
130
130
125
120
110
142
xxx
8,93
7,48
6,64
=
=
4
5
6
7
8
010908
010821
020118
011023
021213
TJ Olympia Galanta
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
6,39
6,34
5,89
5,50
5,04
kriket
ml.žiačky
1 Hanuliaková Petra
020624
2 Fonód Lilla
010317
3 Maňásková Martina
011227
4 Jankovičová Kristína 010527
5 Kovačovicová Lenka
010511
6 Petrovič Dorota
010908
7 Halasová Linda
011023
8 Migašová Markéta
021224
9 Michalíková Barbora
020212
10 Sedláková Karina
010821
11 Jakubcová Zuzana
020618
12 Ščasnovičová Soňa
020118
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
AFK Nové Mesto nad Váhom
TJ Olympia Galanta
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
53,58
50,91
49,99
49,36
39,68
33,42
31,59
30,22
27,81
23,16
22,30
20,02
2000 m chôdza
ml.žiačky
1 Cintulová Silvia
010428
2 Laurová Dajana
010514
Atletický klub Bojni Bojničky 11:50,43
TJ Olympia Galanta
14:28,52
4 x 60 m
1 NRSOG
2 NRSOG
3 BOJNI
4 SLATN
5 ASKTT
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
SLATN
NRSOG
NRSOG
BOJNI
ASKTT
Petrovič Dorota
Sedláková Karina
Ščasnovičová Soňa
Halasová Linda
Vargová Veronika
"A"
"A"
"B"
"A"
"A"
ml.žiačky
"A"
"B"
"A"
"A"
"A"
:
:
:
:
:
34,95
36,83
37,41
37,91
38,05
Jakubcová(02), Michalíková(02), Vargová(02), Harceková(02),
Kubíčková(01), Gavalovičová(02), Majzlíková(01), Holešová(02),
Barnášová(01), Hajduová(02), Spačková(01), Trabalíková(01),
Bučková(01), Šimorová(01), Jankovičová(01), Cintulová(01),
Bošnáková(02), Pravdová(02), Jindrová(01), Šmičková(01),
60 m
1
2
3
4
5
6
7
1.rozbeh
najml.žčky
Mikušincová Miroslav 030211
Švachová Martina
030621
Díteová Nikoleta
030212
Ďurišová Hana
031110
Janeková Šárka
031130
Šarinová Daniela
030307
Čudaiová Ema
050309
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
8,93
9,27
9,33
9,35
9,43
9,49
9,77
60 m
1
2
3
4
2.rozbeh
najml.žčky
Petrovičová Lucia
040406
Cibuľová Karin
030816
Bezáková Lenka
031031
Modrocká Veronika
030308
Michalcová Veronika
030707
Lovászová Barbora
030709
Lencová Laura
030804
Atletika ŠK Skalica
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
9,81
9,87
10,08
10,09
10,09
10,09
10,36
3.rozbeh
najml.žčky
Mokošová Alexandra
040421
Grňová Klára
050322
Juhásová Katarína
030126
Kukučková Elena
030607
Hasprová Laura
060508
Seewaldová Vanessa
050109
Matulová Natália
040101
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
10,34
10,59
10,65
11,01
11,15
11,35
11,71
7
60 m
1
2
3
4
5
6
7
60 m
1
2
3
4
5
6
4.rozbeh
najml.žčky
Mišová Lucia
040106
Tomanová Laura
050115
Patková Tereza
030616
Mixová Radka
030428
Kosmálová Simona
040804
Hlubinová Izabela
070423
Tomanová Laura
050115
Atletika ŠK Skalica
Atletický club Nové Zámky
Atletika ŠK Skalica
Atletika ŠK Skalica
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
9,98
10,59
10,65
10,73
10,81
12,33
NP
60 m
1
2
3
4
5
6
7
5.rozbeh
najml.žčky
Farkas Lea
030430
Némethová Viktória
030731
Macháčková Diana
030107
Vološinová Nina
030227
Beniánová Rebeka
030216
Slobodová Diana
051103
Štrbová Barbora
030806
Atletický club Nové Zámky
TJ Olympia Galanta
Atletika ŠK Skalica
Slovan Duslo Šaľa
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
8,95
9,92
9,97
10,11
10,25
10,35
10,83
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
Finále "A"
najml.žčky
Mikušincová Miroslav 030211
Farkas Lea
030430
Díteová Nikoleta
030212
Švachová Martina
030621
Ďurišová Hana
031110
Janeková Šárka
031130
Šarinová Daniela
030307
Čudaiová Ema
050309
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
TJ Olympia Galanta
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
8,81
8,94
9,15
9,17
9,23
9,39
9,49
9,64
60 m
1
2
3
4
5
6
Finále "B"
najml.žčky
Petrovičová Lucia
040406
Macháčková Diana
030107
Cibuľová Karin
030816
Némethová Viktória
030731
Bezáková Lenka
031031
Mišová Lucia
040106
Atletika ŠK Skalica
Atletika ŠK Skalica
ŠK ŠOG Nitra
TJ Olympia Galanta
AC Stavbár Nitra
Atletika ŠK Skalica
9,61
9,69
9,71
9,73
9,88
9,99
150 m
najml.žčky
1 Farkas Lea
030430
2 Švachová Martina
030621
3 Birošíková Lenka
030519
4 Ďurišová Hana
031110
5 Juráková Zuzana
050802
6 Čudaiová Ema
050309
7 Cibuľová Karin
030816
8 Janeková Šárka
031130
9 Vološinová Nina
030227
10 Vargová Margaret
041120
11 Bezáková Lenka
031031
12 Macháčková Diana
030107
13 Petrovičová Lucia
040406
14 Lovászová Barbora
030709
15 Michalcová Veronika
030707
16 Lencová Laura
030804
17 Slobodová Diana
051103
18 Chromiaková Terézia
040404
19 Juhásová Katarína
030126
20 Patková Tereza
030616
21 Hasprová Laura
060508
22 Seewaldová Vanessa
050109
23 Matulová Natália
040101
24 Hlubinová Izabela
070423
Tomanová Laura
050115
150 m 1.beh
najml.žčky
Atletický club Nové Zámky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Slovan Duslo Šaľa
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
Atletika ŠK Skalica
Atletika ŠK Skalica
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
22,61
22,72
23,70
23,94
23,98
24,18
24,37
24,40
24,51
24,52
24,59
24,73
24,76
25,19
25,34
25,43
25,89
26,80
27,62
27,92
28,34
28,50
29,52
32,29
NP
1
2
3
4
5
Švachová Martina
Birošíková Lenka
Ďurišová Hana
Čudaiová Ema
Janeková Šárka
030621
030519
031110
050309
031130
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
22,72
23,70
23,94
24,18
24,40
150 m 2.beh
najml.žčky
1 Juráková Zuzana
050802
2 Vargová Margaret
041120
3 Petrovičová Lucia
040406
4 Michalcová Veronika
030707
5 Hlubinová Izabela
070423
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
23,98
24,52
24,76
25,34
32,29
150 m 3.beh
najml.žčky
1 Cibuľová Karin
030816
2 Vološinová Nina
030227
3 Lovászová Barbora
030709
4 Lencová Laura
030804
5 Slobodová Diana
051103
ŠK ŠOG Nitra
Slovan Duslo Šaľa
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
24,37
24,51
25,19
25,43
25,89
150 m 4.beh
najml.žčky
1 Chromiaková Terézia
040404
2 Juhásová Katarína
030126
3 Hasprová Laura
060508
4 Seewaldová Vanessa
050109
5 Matulová Natália
040101
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
26,80
27,62
28,34
28,50
29,52
150 m 5.beh
najml.žčky
1 Farkas Lea
030430
2 Bezáková Lenka
031031
3 Macháčková Diana
030107
4 Patková Tereza
030616
Tomanová Laura
050115
Atletický club Nové Zámky
AC Stavbár Nitra
Atletika ŠK Skalica
Atletika ŠK Skalica
Atletický club Nové Zámky
22,61
24,59
24,73
27,92
NP
300 m
najml.žčky
1 Mikušincová Miroslav 030211
2 Díteová Nikoleta
030212
3 Michalcová Veronika
030707
4 Šupicová Lenka
031222
5 Janeková Šárka
031130
6 Švecová Kristína
040724
7 Sára Studeničová
031007
8 Marková Mária
040512
9 Hulíková Tamara
031012
10 Mišová Lucia
040106
11 Beniánová Rebeka
030216
12 Grňová Klára
050322
13 Mokošová Alexandra
040421
14 Kristová Emma
050206
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
47,68
51,65
53,15
54,15
54,70
57,10
57,28
57,99
59,37
59,75
60,24
61,02
61,13
62,26
300 m 1.beh
najml.žčky
1 Mikušincová Miroslav 030211
2 Díteová Nikoleta
030212
3 Michalcová Veronika
030707
4 Šupicová Lenka
031222
5 Mišová Lucia
040106
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Atletika ŠK Skalica
47,68
51,65
53,15
54,15
59,75
300 m 2.beh
najml.žčky
1 Švecová Kristína
040724
2 Sára Studeničová
031007
3 Beniánová Rebeka
030216
4 Grňová Klára
050322
5 Kristová Emma
050206
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
57,10
57,28
60,24
61,02
62,26
300 m 3.beh
najml.žčky
1 Janeková Šárka
031130
2 Marková Mária
040512
3 Hulíková Tamara
031012
4 Mokošová Alexandra
040421
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
54,70
57,99
59,37
61,13
600 m
najml.žčky
1 Šarinová Daniela
030307
2 Krištofová Laura
030610
3 Pomajbová Vanesa
050718
4 Maceková Karin
040718
5 Štrbová Barbora
030806
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
1:56,52
2:11,95
2:12,73
2:13,67
2:17,25
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
prek.
najml.žčky
Krištofová Laura
030610
Podolanová Stella
030417
Švecová Kristína
040724
Hulíková Tamara
031012
Kukučková Elena
030607
Vargová Margaret
041120
Juráková Zuzana
050802
Babulíková Bianka
030116
Kristová Emma
050206
Marková Mária
040512
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
13,09
13,16
13,47
13,67
14,01
14,23
14,40
14,67
14,73
16,81
60 m
1
2
3
4
5
prek. 1.beh
najml.žčky
Krištofová Laura
030610
Švecová Kristína
040724
Vargová Margaret
041120
Juráková Zuzana
050802
Marková Mária
040512
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
13,09
13,47
14,23
14,40
16,81
60 m
1
2
3
4
5
prek. 2.beh
najml.žčky
Podolanová Stella
030417
Hulíková Tamara
031012
Kukučková Elena
030607
Babulíková Bianka
030116
Kristová Emma
050206
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
13,16
13,67
14,01
14,67
14,73
diaľka
najml.žčky
1 Farkas Lea
030430
2 Podolanová Stella
030417
3 Juráková Zuzana
050802
4 Ďurišová Hana
031110
5 Tináková Emma
030519
6 Vargová Margaret
041120
7 Mišová Lucia
040106
8 Macháčková Diana
030107
9 Vološinová Nina
030227
10 Juhásová Katarína
030126
11 Petrovičová Lucia
040406
12 Chromiaková Terézia
040404
13 Némethová Viktória
030731
14 Slobodová Diana
051103
15 Sára Studeničová
031007
16 Mokošová Alexandra
040421
17 Maceková Karin
040718
18 Viktória Várniková
030207
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
Atletika ŠK Skalica
Slovan Duslo Šaľa
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletika ŠK Skalica
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
Semerovo
421
382
377
375
369
364
353
348
328
325
310
304
304
296
291
283
282
263
Farkas Lea
Podolanová Stella
Juráková Zuzana
Ďurišová Hana
Tináková Emma
414
375
321
347
369
x
382
335
367
352
419
380
368
375
365
x
357
338
354
366
410
368
377
355
368
421
362
x
369
x
Vargová Margaret
Mišová Lucia
Macháčková Diana
Vološinová Nina
Juhásová Katarína
Petrovičová Lucia
Chromiaková Terézia
Némethová Viktória
Slobodová Diana
Sára Studeničová
Mokošová Alexandra
Maceková Karin
Viktória Várniková
323
308
348
328
310
x
304
285
296
227
283
266
263
342
315
337
291
289
310
291
x
277
264
247
282
263
výška
najml.žčky
1 Mixová Radka
030428
2 Lovászová Barbora
030709
3 Viktória Várniková
030207
4 Bezáková Lenka
031031
5 Modrocká Veronika
030308
Tináková Emma
030519
Balušková Soňa
030717
Mixová Radka
Lovászová Barbora
Viktória Várniková
Bezáková Lenka
Modrocká Veronika
Balušková Soňa
Tináková Emma
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
o
o
o
o
o
xxx
xxx
105
o
o
o
o
o
352
345
326
321
325
291
304
304
290
291
249
276
244
283
335
296
364
353
324
323
x
348
Atletika ŠK Skalica
AC Stavbár Nitra
Semerovo
AC Stavbár Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
110
xo
o
o
xo
xxo
115
o
xxo
xxx
xxx
xxx
115
115
110
110
110
NM
NM
120
xxx
xxx
2kg
najml.žčky
Komínková Kristína
030704
Eremiášová Elizabeth 030123
Malíková Danka
031101
Úradníčková Viktória 030101
Kováříková Sabína
030530
Babulíková Bianka
030116
Šupicová Lenka
031222
Kosmálová Simona
040804
Bujnová Emma
040620
Očenášová Rebecca
040722
Gazárková Mária
050926
Atletika ŠK Skalica
Slovan Duslo Šaľa
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Miestny ŠK Borský Mikuláš
7,67
7,50
6,81
6,53
6,43
6,15
5,87
5,43
5,07
4,66
2,99
kriket
najml.žčky
1 Sára Studeničová
031007
2 Lencová Laura
030804
3 Mixová Radka
030428
4 Eremiášová Elizabeth 030123
5 Komínková Kristína
030704
6 Tináková Emma
030519
7 Babulíková Bianka
030116
8 Patková Tereza
030616
9 Očenášová Rebecca
040722
10 Malíková Danka
031101
11 Úradníčková Viktória 030101
12 Kováříková Sabína
030530
13 Chromiaková Terézia
040404
14 Kosmálová Simona
040804
15 Birošíková Lenka
030519
16 Bujnová Emma
040620
Atletika ŠK Skalica
Slávia športové gymná Trenčín
Atletika ŠK Skalica
Slovan Duslo Šaľa
Atletika ŠK Skalica
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
Atletika ŠK Skalica
Atletický klub Bojni Bojničky
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický klub Bojni Bojničky
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub Bojni Bojničky
Slávia športové gymná Trenčín
AFK Nové Mesto nad Váhom
33,04
30,21
29,56
28,48
27,29
26,78
24,72
22,41
21,51
20,73
20,00
19,46
19,03
18,56
16,41
10,21
1000 m chôdza
najml.žčky
1
Gazárková Mária
4 x 60 m
1 SLATN
2 OLYGA
3 SLATN
4 ASKTT
5 BOJNI
SLATN
SLATN
BOJNI
ASKTT
OLYGA
"A"
"A"
"A"
"A"
"A"
050926
Miestny ŠK Borský Mikuláš
6:37,30
najml.žčky
"A"
"A"
"B"
"A"
"A"
:
:
:
:
:
Slávia športové gymná Trenčín
TJ Olympia Galanta
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
37,24
38,74
38,80
39,52
42,16
Mikušincová(03), Birošíková(03), Šarinová(03), Švachová(03),
Modrocká(03), Čudaiová(05), Krištofová(03), Šupicová(03),
Maceková(04), Grňová(05), Kukučková(03), Seewaldová(05),
Švecová(04), Hulíková(03), Marková(04), Podolanová(03),
Némethová(03), Beniánová(03), Díteová(03), Beňušková
Download

4.kolo ZsAZ ml. a najmladší žiaci Nové Zámky 14.06.2014