Obsah
Editorial
3
Fejeton
4
Anketa: Má být zvýšena hranice škody nikoliv nepatrné?
5
Rozhovor s prezidentem Unie státních zástupců Zdeňkem Matulou
Téma čísla: Daňová kriminalita
9
Pár poznámek k postihu daňové kriminality (Lukáš Starý)
11
Karuselové podvody – jak je poznat a vést v nich dokazování (Vít Koupil)
15
Závažná daňová kriminalita – poznámky z praxe policejního orgánu (Tomáš Dokulil, Dan Krobot)
21
Náhrada škody při zkrácení daně (Radek Doležel)
23
Několik úvah nad otázkou místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení u trestného
činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (Pavlína Nesvadbová)
27
Poznatky z trestních řízení k problémům při odhalování a dokumentování daňové trestné
činnosti (Aleš Sosík, Marek Studnička)
29
Zneužití celního režimu „42xx“ a dopady na zkrácené DPH (Aleš Hrubý)
31
Boj proti daňovej trestnej činnosti v Slovenskej republike v kontexte zisovania, zaisovania
a konfiškácie výnosov z trestnej činnosti (Ladislav Hamran)
36
Švédský úřad pro hospodářskou kriminalitu
(The Swedish Economic Crime Authority - „SECA“) (Jonas Arvidsson)
39
Analýza rizik u jednotlivých typů daňových podvodů – belgický přístup (Yannic D. Hulot)
Články
46
K některým procesním účinkům podmíněného zastavení trestního stíhání (Zbyněk Žárský)
52
Trestná zodpovednos právnických osob – komparácia vybraných aspektov právnych úprav
niektorých členských štátov Evrópskej únie, USA a Švajčiarska a možnosti ich alšieho vývoja
na pôde Evrópskej únie (Ivan Šimovček, Eva Szabová)
62
Soudní úschovy a trestní řízení (Karel Šabata)
66
Judikatura
Informace
71
Setkání vedení Unie státních zástupců s právními čekateli (Ondřej Šastný)
73
Čítárna
74
Retro
2
I
Státní zastupitelství 5/2014
Download

Obsah č. 5/2014 - Wolters Kluwer, as