BIEŻACE INFORMACJE:
We czwartek odwiedzimy chorych. Od godziny 9.00 na wioskach, a od 13.00
w Janowie Podlaskim.
W tym tygodniu w piątek, sobotę i niedziele odbędą się rekolekcje
adwentowe.
Spowiedź w trakcie rekolekcji w piątek i w sobotę na pół godziny przed
każdą Mszą św.
DOKŁADNE INFORMACJE PODAWANE SĄ ZAWSZE NA OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH
OFIARY NA RENOWACJĘ ORGANÓW:
 Tadeusz Semeniuk – Werchliś – 200zł
 Anna i Zbigniew Karczmarz – Nowy Pawłów – 100zł
 Marian Dimitruk – ul. Brzeska – 100zł
 Mariola Rogulska – ul. 1 Maja – 100zł
SERDECZNE
BÓG ZAPŁAĆ
Parafia Rzymskokatolicka Trójcy św. w Janowie Podlaskim,
ul. Naruszewicza 17 21-505 Janów Podlaski
tel. Ks. Dziekan - (83)341-30-11 lub 602-511-389
Wikariat - (83) 341-33-73
Konto Parafialne:
84 8025 0007 0392 9030 2000 0010
14 grudnia 2014 r.
Nr 50
W CIENIU
KOLEGIATY
PISMO PARAFII TRÓJCY ŚW. W JANOWIE PODLASKIM
-do użytku wewnętrznego-
TRZECIA NIEDZIELA
ADWENTU
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością,
lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do
niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z
zapytaniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś
Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś
prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc:
Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok
Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I
zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak
odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi
Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii,
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.
J 1, 6-8. 19–28
Iz 61,1-2a.10-11; 1Tes 5,16-24;
J 1,6-8. 19-28
ZE SKARBCA SŁÓW
ŚW. JANA PAWŁA II
Wszystko, co o Janie Chrzcicielu jest
napisane w Nowym Testamencie,
bezpośrednio odnosi się do Jezusa
Chrystusa. Jan nie tylko zapowiada
Jego przyjście, ale wskazuje na Jego
Osobę jako Mesjasza i Syna Bożego.
Dzięki temu pozostaje wzorem dla
każdego chrześcijanina, który dziś
przyznając się do Chrystusa, pragnie
Go głosić i dawać o Nim
świadectwo.
Od Jana Chrzciciela możemy uczyć
się bycia małymi i pokornymi
poprzednikami Chrystusa Pana. To
On posyła nas wszędzie tam, gdzie
przez nas chce być obecnym. Jeśli na
wzór Jana chcemy być Jego głosem,
musimy budzić świadomość grzechu
i potrzebę nawrócenia. Dziś jest to
szczególny znak czasu, w którym
żyjemy. Widzimy bowiem, jak
skutecznie usypia się ludzi, głosząc
relatywizm moralny, zamazując
granice między dobrem a złem,
propagując niczym nieskrępowaną
wolność. Potrzeba więc proroków,
którzy na wzór proroka znad
Jordanu, nazywaliby zło po imieniu,
ostrzegali przed tym, co niszczy,
deprawuje i zabija.
PONIEDZIAŁEK – 15 grudnia 2014
1. + Władysława(r), Karolinę, Ryszarda, Zofię – Maria Ochnik
7.00
2. + Martę Andrzejuk(30dz)
17.00
1. + Eugeniusza Misiejuka(4r), Annę, zm. zr. Murańskich – Rodzina Sijków
WTOREK – 16 grudnia 2014
1. + Ignacego(r), Krzysztofa, Tadeusza, Helenę, Waldemara – Teresa Protasiuk
7.00
2. + Tomasza Skubisza(30dz)
3. + Eugeniusza Żuka(9dz)
17.00
1. + Agnieszkę Ruino, Wacława, Stanisława, Mieczysława – Krystyna Samocka
ŚRODA – 17 grudnia 2014
1. + Franciszka, Helenę, Annę, Janinę, Józefa, Teklę, Pawła, zm. zr. Tychmanowiczów – Kazimiera Murawska
7.00
2. + Marka, Tadeusza, Wiesława, Zdzisława, zm. zr. Karpiuków – Antonina Karpiuk
1. – W intencji Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy w Lublinie i ich gości pod przewodnictwem Bp Kazimierza
10.00
Gurdy
1. + Genowefę Iwaniuk, Pawła, Julię – Jadwiga Iwaniuk
17.00
2. + Wandę(41r), Stefana(30r), zm. zr. Krzyrzanowskich – Irena Klinkiewicz
CZWARTEK – 18 grudnia 2014
1. + Jadwigę, Grzegorza Dunajko, zm. zr. Tereszków, Dunajków, Lenartowiczów – Dzieci
7.00
2. + Walentego Stefaniuka(6r), zm. zr. Stefaniuków – Rodzina
3. + Stanisława Misiejuka(30dz)
1. + Bolesława(r), Tadeusza, Dominika, Honoratę zm. zr. Korolczuków, Szymona, Teofilę zm. zr. Panasiuków – Rodzina
17.00
2. + Leonarda Krzewskiego(13r)
PIĄTEK – 19 grudnia 2014 REKOLEKCJE ADWENTOWE
1. + Helenę Gryglas(r), Klemensa Gryglasa – Rodzina
2. – W intencji Bogu wiadomej
1. + Kazimierza(12r), Annę, Edwarda, Bronisławę, Piotra, Marka, Leokadię – Alicja Barabasz
9.30
2. + Zbigniewa(r), Aleksandra, Annę, Kazimierę, Stanisława – Krystyna Bielińska
1. + Marię, Franciszka, Stanisława, Aleksandrę
11.30
2. +Czesławę(1r), zm. zr. Jakubskich, Wachowiaków, Wawryniuków, Filipiuków
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (g. 16.50)
1. + Stanisławę, Stanisława, zm. zr. Semeniuków – Córka
17.00
SOBOTA – 20 grudnia 2014 REKOLEKCJE ADWENTOWE
7.00
1. + Balbinę Misiejuk(30dz)
7.00
9.30
1. + Za zmarłych polecanych w wypominkach
11.30
1. + Władysława Noweszewskiego i za jego rodziców – Siostra
17.00
1. + Barbarę(1r), zm zr. Syrokosz, Andrzejuk, Szyszka, Matuszuk, Trochimiuk – Rodzina
2. – W intencji Bogu wiadomej
NIEDZIELA – 21 grudnia 2014 CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, REKOLEKCJE ADWENTOWE
8. 0 0
1. + Leokadię(3r), Aleksandra(19r), Marię, Franciszkę, Jana, zm. zr. Wasiuków – Czesław Wasiuk
2. + Anatola Murawskiego(9dz)
9.30
11.30
17.00
1. + Helene Okoń, zm. zr. Okoniów i Cyplów – Synowa
2. + Ryszarda(r), Annę(r), Feliksa, rodziców z obu stron, zm. zr. Dawidziuków i Biliczów – Rodzina
ZA PARAFIAN
1. – Dz – błag w 50r urodzin Janusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaski i opiekę Matki Bożej – Żona i synowie
2. + Janinę(6r), Aleksandra, Mariannę, Stanisława, Katarzynę, Witolda, Stefanię, Tadeusza, Adelę, Henryka, zm. zr.
Korolczuków, Juszczuków, Kwiatkowskich – Wacława Korolczuka
3./poza/ + Kazimierza(r), Franciszka i za zmarłych polecanych w wypominkach - Rodzina
1. – Dz – błag z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny – Karolina Stefaniuk
Podczas Adwentowych rekolekcji ważna jest spowiedź św. Ale co zrobić, aby się
dobrze wyspowiadać? Bardzo często słyszymy o tzw. pięciu warunkach dobrej
spowiedzi. Dzisiejsza teologia mówi raczej o pięciu aktach penitenta.
Pierwszy z nich to rachunek sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie zło i
dobro, które uczyniliśmy od ostatniej spowiedzi. Można bowiem powiedzieć, że
sumienie jest sumą tego, co dobre, i tego, co złe. Dlatego też podczas
przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania na początku warto
podziękować Panu Bogu za dobro, które udało nam się uczynić jako rezultat
naszej współpracy z Bożą łaską. Korzystając zaś z pytań do rachunku sumienia z
tradycyjnych książeczek do nabożeństwa, na pewno nie możemy się wyłącznie do
nich ograniczyć, nawet powinniśmy codziennie podsumowywać swój dzień w
świetle Bożych przykazań.
Drugim aktem penitenta jest żal za grzechy. Rodzi się on w człowieku
wtedy, gdy po dobrze przeprowadzonym rachunku sumienia dochodzimy do
świadomości naszej grzeszności. Właśnie z tej świadomości wypływa również żal
za złe czyny. Bez żalu za grzechy spowiedź nie jest ważna. W teologii mówi się o
dwóch rodzajach żalu: doskonałym i niedoskonałym. W pierwszym przypadku
jego motywem jest miłość do Boga. Z miłości do Niego człowiek żałuje za to, co
zrobił złego. Drugi zaś przypadek dotyczy sytuacji, w której motywem żalu jest lęk
przed wiecznym potępieniem, przed piekłem. Jest to wystarczający żal do
ważności sakramentu.
Trzecim aktem penitenta jest mocne postanowienie poprawy. Jest to
jakby oczywista konsekwencja spełnienia poprzednich warunków. Ten akt ma
być możliwy do spełnienia, proporcjonalny w odniesieniu do winy i bardzo
konkretny, np. odnoszący się do jednego grzechu, którego nie chcemy już więcej
popełniać.
Czwarty warunek to wyznanie grzechów. To jest tzw. materia
sakramentu pokuty (formą jest kapłańskie rozgrzeszenie). Sakrament pokuty
gładzi nasze grzechy i jest najlepszym nadprzyrodzonym sposobem na
kształtowanie naszego sumienia.
Ostatni akt spowiadającego się to zadośćuczynienie. Dotyczy ono
zarówno Pana Boga, jak i bliźniego. W praktyce wiąże się to z wypełnieniem
pokuty oraz wyrównaniem szkód. Przy szkodzie materialnej zadośćuczynienie
wiąże się z obowiązkiem restytucji, czyli oddaniem rzeczy ukradzionej czy
zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie oddać danej rzeczy, to ma wyrównać
szkodę przez materialny odpowiednik..
Download

Pobierz 50 Nr Gazetki z 14.12.2014 r. (PDF)