Prevádzka paroplynového cyklu
Považská Bystrica
Ing. Miroslav Struž
16.5.2012
1
GGE – silný investičný partner v energetike
2
Komplexné riešenie energetiky - Považská Bystrica
dodávka a distribúcia
elektrina, plyn, teplo
horúcovod
mesto PB
PPC PB
3
Komplexné riešenie energetiky - Považská Bystrica
4
5
Paroplynový cyklus - výstavba
07/2009
príprava základov
11/2009
uloženie GTG na základ
04/2010
kompletizácia GTG
11/2010
spustenie „simple cycle“
05/2011
spustenie parnej turbíny
07/2011
komplexné funkčné skúšky
6
Paroplynový cyklus - Považská Bystrica
elektrický výkon:
57 MWe /45+12/
plynová turbína:
GE LM 6000 sprint
parná turbína:
Siemens SST 300
elektrická účinnosť:
52%
tepelný výkon:
95 MWt
7
SPP - D
V4 VTL
STL
Dodávka a distribúcia plynu
V4
Energia
v pali ve
40 GWh
SEPSPpS RE
610 GWh
110 kV
SSEKVET
22 kV
SSE dis
t.
22 kV
GGE dist.
T1
11 kV
6 kV
VL.SP
290 GWh
Výroba
elektri ny
v KVET
30 GWh
Dodávka
a distribúcia
elektriny
T2
ll. nap. veden.
TS
Podporné
služby pre
ES SR
TS
TS
Zákazníci VN
VL.SP
STG
G
Zákazníci NN
Dodávka tepla
GTG
VT
G
ST
HV
70 GWh
120 GWh
Priemyselný
park
Mesto
POVBYT
8
Podiel očakávaných výnosov
Komodita
Predaj elektriny (straty + doplatok + LDS)
Podporné služby pre ES SR (SEPS)
Teplo fix. + variab (mesto + priem. park)
Iné výnosy





podiel
50%
20%
20%
10%
prioritou je výroba elektriny
prevádzkovanie počas celého roka (mimo 2 odstávok*5dní)
rozsah podporných služieb zohľadňuje vykurovaciu sezónu
dodávka tepla s horúcovodnou časťou spalinového kotla
využitie akumulácie tepla pri výkyvoch podporných služieb
9
Predaj elektriny KVET (doplatok + straty + LDS)
 prevádzkovanie s max. účinnosťami pri požadovaných výkonoch
 máme vlastnú zodpovednosť za odchýlku
 predaj elektriny regionálnej distribučnej spoločnosti
a do lokálnej DS GGE-distribucia
10
Poskytovanie podporných služieb pre
elektrizačnú sústavu SR
 poskytujeme SRV +/-15MW
(Sekundárna Regulácia Výkonu)
 máme možnosť poskytovať aj TRV+ 30min (Tercialna RV)
 pre rok 2012 uvažujeme aj s poskytovaním PRV (Primárna RV)
11
Dodávka tepla - Považská Bystrica
 prepojenie
odberateľov starých
plynových kotolní na
PPC
sídlisko Rozkvet a SNP
40km rozvodov
133 KOST
 predaj tepla aj pre technologické účely - mimo vykurovacej
sezóny (zákazníci v rámci priemyselného parku)
12
Fakturované ceny tepla - Tepláreň Považská Bystrica
Medziročný vývoj ceny tepla:
Fakturované ceny tepla
2009 2010 2011 2012
variab. zložka tepla pre
dom.
EUR/kWh 0,0367 0,0357 0,0376 0,0376
variab. zložka tepla pre
ost.
EUR/kWh 0,0388 0,0367 0,0376 0,0376
fixná zložka tepla
EUR/kW 116,95 116,95 116,95 116,95
celková cena tepla pre
dom.
EUR/MWh 58,78 57,78 59,67 59,67
celková cena tepla pre
ost.
EUR/MWh 60,83 58,76 59,67 59,67
13
Výroba elektriny a tepla pri optimálnych parametroch PPC
14
Príprava systému vyhodnocovania účinností a efektivity
15
GGE vyhrala tender na výstavbu paroplynu v Srbsku
Investíciu za 450 mil. EUR slávnostne podpísali v srbskom meste Novi Sad
Skupina GGE vyhrala medzinárodný tender na výstavbu a prevádzku
paroplynovej elektrárne v srbskom meste Novi Sad. Investíciu bude realizovať
spolu so spoločnosťou NIS Gazprom NEFT. Elektráreň by mala mať inštalovaný
výkon 2 x 230 MW a celková investícia dosiahne 450 mil. EUR. Projekt by mal
byť zrealizovaný v dvoch etapách, v rámci každej sa postaví inštalovaný výkon
230 MWe. Prvá etapa by mala byť dokončená do konca roka 2014, druhá etapa
následne do konca roka 2019. Paroplynový cyklus bude dodávať elektrickú
energiu pre spoločnosť EPS a zároveň zásobovať teplom 380 000 obyvateľov
mesta Novi Sad. Tender na elektráreň bol vyhlásený v októbri 2009.
Memorandum o príprave realizácie tohto projektu slávnostne podpísali
zástupcovia GGE v meste Novi Sad v utorok 24. apríla 2012. Aktu podpísania sa
zúčastnili premiér vlády autonómnej provincie Vojvodina Bojan Pajtić,
generálny riaditeľ EPS (Electric Power Industry of Serbia) Dragomir Marković,
primátor mesta Novi Sad Igor Pavličić a poradca premiéra pre energetiku Petr
Škundrić.
16
Ďakujem za pozornosť.
Ing. Miroslav Struž
výrobno-obchodný riaditeľ
GGE a.s.
 Mob.: 0911 749 349
 E-mail: [email protected]
17
Download

Paroplynový cyklus - Považská Bystrica