SOREA spol. s r. o.
Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava
IČO: 31339204 DIČ: 2020389899
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava 1, oddiel:Sro, vložka č. 4069/B
Hotel
SOREA URÁN
Seniorské pobyty na leto a jeseň 2014
Cenník pobytov pre seniorov nad 55 rokov
a osobu s preukazom ŤZP a ŤZP/S
Termín
Cena na osobu/noc
01.07.2014 - 01.09.2014
34,00 €
01.09.2014 - 27.09.2014
30,00 €
27.09.2014 - 13.12.2014
27,00 €
Cena pobytového dňa v EUR obsahuje ubytovanie na 1 noc s polpenziou formou bufetu
(večera a raňajky) pre jedného seniora alebo osobu s preukazom ŤZP vrátane príslušnej
DPH. Ceny sú platné pre pobyty s minimálnou dĺžkou 4 prenocovania (vrátane) .
Bonus
1x bezplatný vstup do nového hotelového wellness počas pobytu
platné od otvorenia wellness centra priamo v hoteli
PRÍPLATKY
Príplatok za samostatné ubytovanie
Príplatok za apartmán
Príplatok pri ubytovaní 2 os. v rodinnej izbe
Príplatok pri ubytovaní 3 os. v rodinnej izbe
Príplatok pri ubytovaní so zvieraťom
Príplatok za obed - senior
Miestna daň *
15,00 €
20,00 €
13,00 €
7,00 €
10,00 €
5,60 €
1,00 €
za pobyt
za noc
za noc
za noc
za noc
za osobu
za osobu a deň
* Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S sú oslobodení od miestnej dane. (preukážu sa dokladom na recepcii hotela)
Pobyt začína prvý deň večerou a končí posledný deň raňajkami. Hotel má bezbariérový vstup a bezbariérové izby.
Ing. Jozef Čajkovič v. r.
riaditeľ hotela
Tatranská Lomnica 13. 03. 2014
Kontakt:
Hotel *** SOREA Urán
VYSOKÉ TATRY
059 60 Tatranská Lomnica
tel. +421 52 4467 841
mobil +421 918 665 409
[email protected]
www.sorea.sk/uran
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Download

URNSenior Leto a jesen 2014-1