MATERIAŁ CIERNY JP402
Opis materiału:
Materiał cierny bezazbestowy wykonany na bazie żywic syntetycznych, kauczuku syntetycznego, wypełniaczy
niemetalicznych, włókien mineralnych, korektorów i stabilizatorów współczynnika tarcia. Zastosowanie w okładzinie
pulpy z włókna KEVLAR gwarantuje zachowanie wysokiej odporności termicznej i chemicznej oraz odporności na
zużycie okładziny i partnera tarcia.
Materiał ten wykonany jest techniką prasowania na gorąco. Następnie po procesie prasowania elementy cierne podane są
specjalnej obróbce termicznej stabilizującej właściwości cierne i fizykomechaniczne.
Struktura materiału: jednorodny, gładki, bez opiłków stalowych, w widocznymi wytrąceniami silanowanych włókien
szklanych.
Zakres stosowania:
Hamulce i sprzęgła w zastosowaniach ogólnoprzemysłowych: pierścienie cierne pełne i dzielone, okładziny stożkowe
nacinane (na siatce), okładziny cierne sprzęgieł elektromagnetycznych, okładziny cierne urządzeń górniczych w strefach
zagrożonych wybuchem pod ziemią.
Dane techniczne:
Właściwości fizykomechaniczne
Gęstość
Twardość H
Udarność bez karbu
Norma
badawcza
PN-92/C-82055/10
PN-93/C-89030/01
PN-68/C-89028
Zalecane warunki pracy
Nacisk jednostkowy
0,5 – 3 MPa
Prędkość poślizgu
do 30 m/s
Temperatura pracy - chwilowa
350 °C
Temperatura pracy - długotrwała
250 °C
Materiał przeciwcierny
Zl 250
Parametry
badawcze
20 °C
20 °C
20 °C
Jednostka Wartość
miary
typowa
g/cm³
2,1
MPa
70,0
kJ/m²
4,5
Odporność chemiczna
na płyn hamulcowy
na olej napędowy
na benzynę
na smary stałe
na oleje przekładniowe
dobra
dobra
dobra
dobra
dobra
Materiał nie jest przeznaczony do pracy w oleju.
Współczynnik tarcia
[ ]
V=7m/s
p=1,5MPa
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0
100
200
300
400
500
Temperatura [°C]
p=1,5MPa
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
T=100 C
4
8
12
16
V=7m/s
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
1,2
1,6
T=100 C
2,0
2,4
Nacisk jednostkowy [MPa]
Oznaczenie właściwości ciernych f(T,p,V)
wykonano na stanowisku bezwładnościowym
standardowymi procedurami badawczymi.
zgodnie ze
0
Współczynnik tarcia
[ ]
Współczynnik tarcia [ ]
Właściwości cierne =f(T,p,V) w warunkach laboratoryjnych
20
Prędkość poślizgu [m/s]
87-800 Włocławek
ul. Błotna 8
www.makland.com.pl
tel./fax 54 234 16 83
tel. kom. 695 895 494
e-mail: [email protected]
2,8
TEST ZUŻYCIOWY
materiał cierny: JP402
Parametry badawcze na stanowisku bezwładnościowym:
Po 500 zahamowań dla temp. 60, 100, 200, 300, 350 °C przy stałym ciśnieniu p = 2 MPa
Rzeczywisty moment bezwładności: 16 kgm2
Początkowa prędkość obrotowa: 1075 min-1
Zacisk hamulcowy: Bendix III - Polonez
Średnica tłoczka hamulcowego: ø48 mm
Tarcza hamulcowa: ø227x10 mm
Średni promień tarcia: 0.09 m.
Zużycie okładzin (mm)
2,8
2,4
Zużycie
okładzin
°C
mm
60
0,05
100 0,21
200 0,81
300 2,29
3,36
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
0
60
100 200 300 350 400
Temperatura °C
Zużycie tarczy (g)
15
Zużycie
tarczy
°C
g
60
0,5
100
0,5
200
1
300
1
3
12
9
6
3
0
0
60
100
200
300
350
400
Temperatura °C
87-800 Włocławek
ul. Błotna 8
www.makland.com.pl
tel./fax 54 234 16 83
tel. kom. 695 895 494
e-mail: [email protected]
Download

derma-news-aesthetic