Cenník platný od 30.6.2014
300x300 / 300x600
Azet.sk hlavná stránka
Zobrazenia / prepočet CPT
(len 300x300 alebo 300x600)
Cena
Pokec.sk hlavná stránka
Zobrazenia / prepočet CPT
(len 300x300)
Cena
Aktuality.sk
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena
Cas.sk
hlavná stránka
alebo 1 sekcia
Cas.sk
Cena
Diva.sk
Cena
CasPreZeny.sk
Cena
Najmama.sk
Cena
Autobild.sk
Cena
Zivot.sk
Cena
Cestovanie.sk
Cena
Zive.sk / Mobilmania.sk
Cena
Eva.sk
200 000
20
200 000
200 000
200 000
200 000
16
18
Zobrazenia / prepočet CPT
1 000 000
8
1 500 000
8 000 €
Zobrazenia / prepočet CPT
1 500 000
7,50
600 000
9,75
2 000 000
7
1 000 000
6 600 €
Cena / CPT
100 000
200 000
400 000
16
6 400 €
13
100 000
600 €
13
200 000
23,40
700 €
13
1 300 € 2 340 €
600 €
11,70
200 000
500 €
20,80
2 340 € 4 160 €
900 €
exkluzívny branding 12.500 EUR / týždeň
700 €
2 000 000
7,50
15 000 €
3 000 000
30
1 000 000
10,40
1 500 000
10 400 €
-­‐
-­‐
600 000
14,30
1 000 000
8 580 €
-­‐
100 000
30
3 000 €
11,70
11 700 €
10" -­‐ 30" preroll video (tivi + v článkoch)
CPT
9,75
14 625 €
6,50
19 500 €
Video square 300x300 na magazínoch
CPT
CPT
45 €
(1x na užívateľa za deň)
960x200/Fireplace 40 EUR (okrem Pokec.sk a Azet.sk)
200 000
Cena
Zobrazenia / prepočet CPT
12
200 000
Cena
400 000
2 400 €
(len 300x50)
Interaktívny formát
35 €
90 EUR
(len 300x50)
12
10
4 000 €
400 000
12
Zobrazenia / prepočet CPT
750 000
8
6 000 €
(len 300x50)
750 000
10
2 400 € 4 800 € 7 500 €
(len 300x50)
6 000 000
0,10
600 €
Profily
Skyscraper 160x600
Screen 745x70
CPT ciel.: vek, pohl., 2 €
región CPT 3 €
ciel.: vek, pohlavie, región Skyscraper 160x600
Rýchla pošta
640x90 (statický formát JPG)
CPT 3 €
ciel.: vek, pohlavie, región CPT 3 €
Direct mail HTML
Zobrazenia / prepočet CPT
-­‐
Zobrazenia / prepočet CPT
100 000
cielenie: vek, pohlavie, región
10
500 000
1,50
-­‐
200 000
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
12
200 000
7
CPT
CPT
1 050 € 15 €
-­‐
Zobrazenia / prepočet CPT
200 000
-­‐
12
2 400 € 20 €
-­‐
Cena / CPT
CPT
2 400 € 20 €
-­‐
150 000
CPT 65 €
-­‐
750 € 10 €
Zobrazenia / prepočet CPT
cielenie: vek, pohlavie, región
CPT
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
CPT 5 €
CPT
1 000 € 15 €
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
Zoznamka.sk
15,60
100 000
9 000 €
3 000 € 45 €
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
Tahaky-­‐referaty.sk
200 000
Formát pre mobilné telefóny (300x50, 300x80, 300x100 a 300x150)
Cena / CPT
Bazar.sk
15,60
700 €
23,40
1 560 € 2 600 €
9
Azet video v článkoch/magazínoch
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
Autobazar.sk
200 000
-­‐
14 000 €
11
Square 300x300
Slovnik.sk
26
700 €
20,80
-­‐
14 625 €
11 250 €
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena / CPT
Minihry.sk
400 000
2 600 € 4 680 €
-­‐
Miestnosť
Square button 216x100
Azet.sk email
100 000
100 000
3 600 €
Samostatný nákup zobrazení CPT (aj s možnosťou cielenia)
300x300/300x600 30 EUR (Pokec.sk len 300x300)
Pokec.sk
23,40
900 €
15,60
2 340 € 8 320 €
11,70
200 000
400 000
3 640 € 6 240 €
100 000
500 €
15,60
1 560 € 2 600 €
-­‐
2 340 €
350 000
18,20
1 600 €
9,75
3 380 € 5 460 €
200 000
-­‐
12
500 000
16,90
100 000
2 600 €
10
500 000
13
200 000
18
7 200 €
1 600 €
14,30
Zobrazenia / prepočet CPT
Video
Verzie pre mobilné telefóny*
m.pokec.sk
hlavná stránka, po prihlásení
m.aktuality.sk, m.cas.sk, m.sport.sk, m.diva.sk, m.zive.sk, m.badman.sk, m.adam.sk, m.automoto.sk (aj samostatne)
400 000
13
250 000
16
6 400 €
400 000
3 250 € 4 875 €
13
1 600 €
(len 300x300)
6 000 €
15,60
350 000
12
400 000
13
4 550 € 6 000 €
13
1 000 €
100 000
8 400 €
400 000
3 120 € 5 720 €
12
500 000
2 600 €
12
100 000
(len 300x300)
Cena
Videoreklama
22
1 200 €
(len 300x300)
700 000
4 400 €
12
100 000
Cena
Diva.sk + CasPreZeny.sk
20,80
200 000
7,50
7 500 €
4 160 €
1 200 €
(len 300x300)
1 000 000
15,60
3 900 € 5 200 €
9,50
14 250 €
3 900 €
18
100 000
Cena
Floating (minimálne 5 portálov)
15,60
2 000 €
(len 300x300)
10 000 €
1 500 000
-­‐
-­‐
250 000
10
5 460 €
250 000
Cena
Balíky
Aktuality.sk+Cas.sk+Sport.sk
15,60
1 800 €
100 000
Zobrazenia / prepočet CPT
350 000
14
100 000
(len 300x300)
Zobrazenia / prepočet CPT
9,75
2 100 €
(len 300x300)
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena
Adam.sk / Badman.sk
150 000
8 000 €
1 000 000
4 875 €
2 600 €
(len 300x300)
Zobrazenia / prepočet CPT
12
500 000
13
-­‐
-­‐
-­‐
10
6 000 €
2 500 €
200 000
Zobrazenia / prepočet CPT
14,30
500 000
10
-­‐
-­‐
800 000
5 720 €
10
250 000
Zobrazenia / prepočet CPT
400 000
3 500 €
(len 300x300)
Zobrazenia / prepočet CPT
13
5 200 €
12
350 000
(len 300x300)
6
6 000 €
3 000 €
400 000
2 400 €
(len 300x300)
1 000 000
1,50
(len 300x300)
12
200 000
Zobrazenia / prepočet CPT
2 000 000
3 000 €
(len 300x300)
960x200 / Fireplace (1020x200 + 2x 120x600)
6,50
3 250 €
1,80
250 000
Zobrazenia / prepočet CPT
500 000
1 800 €
(len 300x300)
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena
4,50
2 250 €
1 000 000
Zobrazenia / prepočet CPT
Cena
Sport.sk
500 000
(len 300x300)
PR článok (multimedia) 1 deň
12
CPT
2 400 € 20 €
CPT (Cost per thousand) znamená cena za 1000 zobrazení reklamného formátu
Definícia prekliku vo formáte FLASH
Nad celou plochou formátu definovaná vrstva BUTTON s fukciou: getURL(clickthru,"_blank");
* Formáty pre verzie pre mobilné telefóny - šírka 300 alebo 320 px; výška 50, 80, 100 alebo 150 px.
Formáty sú statické/animované obrázky JPG, PNG alebo GIF.
Základná definícia interaktívneho formátu, ktorý prekrýva obsah stránky
Po celý čas animácie viditeľné tlačítko ZAVRIEŤ, po kliknutí vyvolaná javascriptová fukcia: getURL("javascript:closeLayer()",""); Formát sa zavrie po 6 sekundách animácie sám. Nad celou plochou formátu - okrem tlačítka zavrieť - definovaná vrstva BUTTON s funkciou:
getURL(clickthru,"_blank"); Interaktívne formáty sa zobrazujú užívateľovi 1x za týždeň.
Zvukové a video formáty v banneroch
Dej sa môže/nemusí prehrávať automaticky, zvuk zapína užívateľ. Po celý čas animácie viditeľné tlačítko "VYPNÚŤ ZVUK", po prvom prehratí sa zvuk automaticky zastaví, dej môže/nemusí pokračovať odznovu. Formáty obsahujúce zvuk sa objednávajú s príplatkom +50% k cene CPT.
Zvukové a video formáty nie je možné objednať ako balík. Video a zvukové formáty sa zobrazujú užívateľovi 1x za týždeň.
Maximálne dátové veľkosti formátov
160x300, 216x100: 20kB; 200x200, 300x300: 40kB; 960x200, 300x600, 160x600: 50kB; 745x70: 35kB; Fireplace spolu: 110kB; interaktívne formáty 50kB; formáty pre mobilné verzie do 20 kB; ostatné formáty dohodou
Ďalšie upresnenia pri reklamných formátoch
Formáty, ktoré majú farbu pozadia zhodnú s farbou pozadia stránky, musia byť orámikované viditeľnou farbou, ktorá presne ohraničuje rozmery formátu.
Formáty, ktoré môžu nadmerne zaťažovať procesor užívateľského počítača, môžu byť odmietnuté pri nasadení a bude vyžadované ich nahradenie formátom, ktorý menej zaťažuje procesor užívateľského PC. Za nadmernú záťaž sa považuje vyťaženie procesora P4 nad
25% v akejkoľvek fáze animácie (pri viacerých formátoch zobrazovaných súčasne sa záťaž jednotlivých formátoch spočítava).
Pri prekročení maximálnej dátovej veľkosti formátu, ktorá je uvedená v cenníku, je učtovaný príplatok 1% ceny za každých 1% dátovej veľkosti navyše. Dátová veľkosť môže byť týmto spôsobom prekročená maximálne o 25%.
Videoreklama umiestnená pred videoobsahom môže mať maximálnu dĺžku 30 sekúnd, odporúčaná dĺžka je 10 sekúnd. Po uplynutí prvých 10 sekúnd má užívateľ možnosť reklamu preskočiť.
Formáty, ktoré si sami doťahujú dodatočné údaje sú dátovo limitované na +50% k definovanej maximálnej veľkosti s príplatkom +25% k cene. Tieto formáty nie je možné objednať ako balík, len na CPT.
Cielenie reklamných formátov je na základe parametrov zadaných užívateľmi pri registrácii.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Download

Cenník platný od 30.6.2014 Azet.sk hlavná stránka 2 250