Uličná vpusť ZETEC 200
236
500
200
Einlaufkasten
MEARIN Plus 200 EK
236
MEARIN Plus/
Expert 200
Stirnplatte
Čelná
doska
AnfaRg/Ende
začiatok/koniec
530
630
250
DN150
232
DN150
VPUSŤ
-
s kalovým košom a lapa om splavenín,
pre za aženie A15 – D400 (E600),
možnos vo by oce ových alebo liatinových roštov
možnos napojenia ž abov svetlosti 200 mm
kapacita odtoku je 38 - 51 l/s - hodnota zisťovaná skúškou na modeli
Spôsob uchytenia (na obrázkoch vpravo)
- uchytenie zabezpečuje štvorbodová bezskrutková aretácia STARFIX,
ktorá je tvorená kombináciou kovového púzdra a zámku z kompozitného
materiálu, čo zabraňuje korózii spoja
- pevnosť a stabilita zámkov STARFIX zodpovedá požiadavkám
normy pre uvedené záťažové triedy A15 až E600 podľa STN EN 1433
Trieda
zaťaženia
Dĺžka
mm
Stavebná
šírka / mm
Stavebná Hmotnosť Profil žľabu Objednacie
výška / mm
kg
v cm2
číslo
Hrana: GFK
Vtoková skriňa ZETEC Plus 200
C250
500
236
630
4
334,5
140040
Hrana: pozinkovaná oceľ
Vtoková skriňa ZETEC Expert 200
D400
500
232
630
3,9
334,5
140080
Areál PDP Drietoma 913 03 Drietoma
tel./fax: +421 32 6499 302
[email protected]
www.zetr.sk
Download

Uličná vpusť ZETEC 200