Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
POZVÁNKA
Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
so sídlom v Starej Ľubovni
Ľubovnianska nemocnica, n.o. v Starej Ľubovni
Vás pozýva na slávnostný okresný odborný seminár
organizovaný pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier,
spojený s odovzdávaním prestížneho ocenenia na regionálnej úrovni
Biele srdce
dňa 12. mája 2014 (pondelok) o 13.00 hod. v reštaurácií Penziónu Gurmen
PROGRAM SEMINÁRA
1.
2.
3.
4.
Prezentácia od 12.30 do 13.00 hod.
Kultúrny program
Otvorenie
Príhovory
MUDr. Peter Bizovský, MPH riaditeľ ĽN, n.o.
PhDr. Anna Mačugová, námestníčka pre OS ĽN, n.o.
Viera Krajňáková, predseda ZO SOZZaSS pri ĽN, n.o.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a., prezidentka SKSaPA
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s., prezidentka RKSaPA v SL
5. Slávnostná časť spojená s odovzdávaním ocenenia „Biele srdce“
a ,,Cena Riaditeľa“ sestre ĽN, n.o. pri príležitosti Dňa sestier
6. Kultúrny program
7. Odborný program
„Sestry: sila pre zmenu. Životne dôležitý zdroj pre zdravie.“
Mgr. Iveta Michalcová
Telefón
052 – 43 17111
Fax
052 – 43 213 67
ICO
37886851
http://www.nspsl.sk/
E-mail
[email protected]
WWW
Život ohrozujúce bakteriálne infekcie a prevencia očkovaním
MUDr. Tatiana Michnová, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Imunomodulácia imunitného systému s biologicky aktívnymi polysacharidmi
Ildikó Lengyelová, Imunoglukan, s.r.o.
„Kto je náš pacient?“
Ing. Peter Pytel, Mgr. Veronika Hodošiová, Nestlé Slovensko s.r.o.
Starostlivosť o ústne zdravie u tehotnej ženy
Bc. Katarína Zakrevská, Colgate - Palmolive
Kompresívna terapia ulcus cruris
PhDr. Alena Oborilová, Lohmann & Rauscher Slovensko
8. Diskusia
9. Slávnostné posedenie s pohostením pri hudbe
10. Záver
Úroveň: okresná - len pre sestry RKSaPA v Starej Ľubovni
Maximálny počet prihlásených: 120
Trvanie odbornej aktivity: 180 minút
Počet pridelených kreditov: pasívna účasť - 3 kredity
aktívna účasť - 10 kreditov
spoluautor - 5 kreditov
Konferenčný poplatok: registrované sestry a pôrodné asistentky v SKSaPA (nečlenovia) 7,- €
členovia SKSaPA s pozdĺžnosťami voči komore 7,- €
členovia SKSaPA s uhradenými členskými poplatkami 0,- €
Členovia SKSaPA vstup s platným členským preukazom.
Prihlásenie na vzdelávaciu aktivitu cez portál SKSaPA.
Organizátori:
PhDr. Ľuboslava Kundraciková, dipl. s.
prezidentka RK SKSaPA v Starej Ľubovni
[email protected]
Mobil: 0948 756 700
0903 623 429
PhDr. Anna Mačugová
námestníčka pre OS ĽN, n.o.
[email protected]
Telefón: 052/4317334
Organizátori ďakujú partnerom a sponzorom podujatia
Download

O Z N A M Regionálna komora Slovenskej komory sestier a