ŽIVOTOPIS
Osobné údaje:
Meno a priezvisko
Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof.
Adresa:
Trnava, Hlboká 22
Štátna príslušnosť:
slovenská
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
Vzdelanie a príprava:
1961 – 1964
Stredná Všeobecno-vzdelávacia škola v Senici nad Myjavou
1964 – 1970
Fakulta Všeobecného lekárstva - Karlovej univerzity v Prahe
1975
Atestácia z Internej medicíny
1980
Špecializácia z Infektológie
1994 – 1997
Externá ašpiratúra FZSP
1997
Obhajoba dizertačnej práce – „ Rizikové a predisponujúce
faktory pásového oparu „, získanie titulu PhD.
1998
Menovanie MZ do funkcie Krajského infektológa
2002
Habilitácia – „ Liečba Herpes zoster acyclovirom ako prevencia
poherpetickej neuralgie „ - vedecko-pedagogický titul - Docent
2007
Mimoriadny profesor, garant predmetov
Zamestnanie a prax
1970 – 1974
Interné oddelenie Šaľa
1975 – 1977
ARO Trnava
1977
Infekčné oddelenie Trnava
1983 – 1999
Primárka Infekčného oddelenia / od r. 1994 Infekčnej kliniky
1999-súčastnosť
Prednostka Infekčnej kliniky
1977
Pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Trnave
2003
Docent FZSP, TU
2007
Mimoriadny profesor FZSP, TU
2012 – súčasnosť
Vysokoškolský
pedagóg
–
FZSP,
katedra
zdravotníctva, Trnavská Univerzita v Trnave
verejného
Osobné zručnosti
Jazykové kompetencie:
anglický jazyk – aktívne
Organizačné zručnosti:
organizátor
celoštátnych
podujatí,
odborných
a vedeckých podujatí
Komunikačné zručnosti
a tímová práca:
aktívna prednášková činnosť, spoluriešiteľ projektov
Počítačové zručnosti:
MS Office
Členstvá vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach:
• ISID - International Society for Infectious Diseases
• ESCMID - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
• ESCID - European Society of Chemotherapy Infectious Diseases
• Slovenská lekárska spoločnosť (SLS): Slovenská hepatologická spoločnosť,
Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť, Slovenská
vakcinologická a epidemiologická spoločnosť (SEVS)
• Predseda Spolku lekárov v Trnave
• Člen výboru Slovenskej spoločnosti infektológov (SSI)
• Predseda komisie RALAP (Racionálna antibiotická liečba a antibiotická politika) vo
FN Trnave
Ocenenia
Bronzová medaila SSI, diplom, v r. 2008 medaila VÚC
2011
Udelenie „ Cena Martina Palkoviča „ za vynikajúce výsledky v
pedagogickej činnosti pri príležitosti dňa učiteľov .
Doplňujúce informácie: vodičský preukaz sk. B
V Trnave: 1.12.2013
Doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof. TU
Download

životopis - Katedra verejného zdravotníctva