HIZ-GEÇME KURALLARI ,
TAKİP MESAFESİ
HIZ SINIRLARI
GEÇME KURALLARI
TAKİP MESAFESİ
2918
SAYILI
K.T.K.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s
hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma
amaçlarına göre aksine bir işaret bulunmadıkça,yerleşim
yerleri içinde ve dışında , römorksuz araçlar için azami hız
sınırları belirlenmiştir.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak belirtilen
hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.
En çok ve en az hız sınırlarını gösteren işaret levhaları,
gerekli görülen yerlere, ilgili kuruluşlarca konulur.
Kanunla yetki verilen kuruluşlar tarafından yönetmelikte
belirtilen hız sınırları yol ve trafik durumuna göre
azaltılabilir veya çoğaltılabilir.
Bu hallerde durum trafik işaretleri ile belirtilir.
2918
SAYILI
K.T.K.
HIZ SINIRLARI
YERLEŞİM
YERİ İÇİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
OTOMOBİL
50
90
120
OTOBÜS
50
80
100
MİNİBÜS,KAMYON,KAMYONET
50
80
90
ARAZİ TAŞITLARI VE
50
90
120
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN A.
30
50
60
ÖZEL YÜK TAŞIYAN ARAÇLAR
30
50
60
MOTORLU-MOTORSUZ
BİSİKLET
30
50
-
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR
20
20
-
ARIZALI ARACI ÇEKEN ARAÇ
20
20
-
İŞ MAKİNALARI
20
20
-
MOTOSİKLET
50
70
80
ARAÇ CİNSİ
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
OTOMOBİL
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
90 KM/S
120 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
OTOBÜS
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
80 KM/S
100 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
MİNİBÜS
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
80 KM/S
90 KM/S
2918
SAYILI
K.T.K.
HIZ SINIRLARI
KAMYONET-KAMYON-MİNİBÜS
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
80 KM/S
90 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
MOTOSİKLET
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
70 KM/S
80 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
ARAZİ TAŞITI
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
50 KM/S
90 KM/S
120 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYANLAR- ÖZEL İZİN
BELGESİYLE KARAYOLUNA ÇIKANLAR
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
OTOYOLDA
30 KM/S
50 KM/S
60 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
BİSİKLET- MOTORLU BİSİKLET
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
30 KM/S
50 KM/S
OTOYOLDA
GİREMEZ
2918
SAYILI
K.T.K.
HIZ SINIRLARI
LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR
MAKİNESİ
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
20 KM/S
20 KM/S
İŞ
OTOYOLDA
GİREMEZ
2918
SAYILI
K.T.K.
HIZ SINIRLARI
ARIZALI ARACI ÇEKENLER
YERLEŞİM YERİ
İÇERİSİNDE
YERLEŞİM YERİ
DIŞINDA
20 KM/S
20 KM/S
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork
takmış Lastik Tekerlekli Traktörler hariç) en çok hız sınırı
,aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte
10 km. daha düşüktür.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
130 KM/S
Çeşitli nedenlerle hız yapanların kontrolleri radar ve
benzeri teknik cihazlar ile yapılmaktadır.
Hız sınırlarını % 10 nispetinde aşan sürücülere KTK.’nın
51 nci maddesine göre işlem yapılır.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Hız sınırlarını
% 10’dan %30’a kadar
aşan sürücülere (%30
dahil)
% 30’dan fazla
aşanlara sürücülere
İşlem
Yapan
Trafik
Zabıtası
Trafik
Zabıtası
Para cezası
Maliye Bakanlığınca her yıl
belirlenen miktarda.
Maliye Bakanlığınca her yıl
belirlenen miktarda.
Hız kuralını geriye doğru bir yıl içerisinde 5 defa ihlal ettiği
tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen
veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak
yasaktır. Uymayanlar hakkında KTK’ nın 51/5-2 göre işlem yapılır.
HIZ SINIRLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu
kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin
asgari hız sınırı 15 Km.dir.
Otoyollarda ise bu hız 40 Km.dir
Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak
trafiğe çıkacak araçlar kendi sınıfına giren araçlara ait hızla
sürülebilir
Servis freni bozuk aracı çekenler için hız sınırı 15
km. dir. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
uygun görüşünü olarak otoyollarda otomobiller için hız
sınırını 20 km artırmaya yetkilidir.
HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA
UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Kavşaklara yaklaşırken,
dönemeçlere girerken, tepe
üstlerine yaklaşırken,
dönemeçli yollarda
ilerlerken, yaya geçitlerine,
hemzemin geçitlere,
tünellere, dar köprü ve
menfezlere yaklaşırken,
yapım ve onarım alanlarına
girerken, hızlarını azaltmak,
HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA
UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Hızlarını,kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş,
yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara
uydurmak
Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen
durumları göz önünde tutarak güvenli bir mesafe bırakmak
Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların
güvenle girebilecekleri açıklıklar bulundurmak
zorundadırlar.
HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA
UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Geçme sırasında, geçme
kuralının mecbur kıldığı şartlar
dolayısıyla, hız sınırlarını aşan
taşıt sürücülerine ve çeşitli
araç cinslerine göre
öngörülmüş olan azami hız
sınırlarını, %10 nispetinde
aştığı kontroller sırasında
tespit edilen sürücülere,
Karayolları Trafik Kanununun
51 nci maddesine göre işlem
yapılmaz.
HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA
UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar tarafından
yol ve trafik durumu dikkate alınarak hız sınırlarının azami
haddini belirten trafik işaret levhalarının bulunduğu yerlerde,
tayin edilmiş olan hız sınırında seyreden taşıt sürücüleri
hakkında da Karayolları Trafik Kanununun 51 nci maddesine
göre işlem yapılmaz.
HIZIN GEREKLİ ŞARTLARA
UYGUNLUĞUNU SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Hız tahdidini belirleyen aksine bir işaret bulunmayan
yerleşim birimleri içinden veya civarından geçen şehir dışı
karayollarının bu kesimlerinde, can ve mal güvenliği
açısından, karşıdan karşıya geçişler bir fiziki engelle
yasaklanmış veya alt ve üst geçitlerle belirlenmiş ise ve hız
yapmak yaya ve taşıt trafiği açısından bir engel teşkil
etmiyorsa, taşıt sürücüleri yol ve trafik durumunu dikkate
alarak yönetmeliğin kendilerine tayin etmiş olduğu azami
hız sınırları içerisinde seyredebilirler.
GEÇME KURALLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri ile ilgili
kurallar
Geçecek aracın sürücüsünün uyacağı kurallar
Geçilen aracın sürücüsünün uyacağı kurallar
Gelen trafikle karşılaşmada geçiş kolaylığı sağlama
SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN
BİR ARACI GEÇME KURALLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Arkasından gelen bir başka
sürücünün kendisini geçmeye
başlamamış olması
Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini
belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması
SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN
BİR ARACI GEÇME KURALLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Geçeceği aracın hızıyla
geçme esnasındaki
kendi hızını da dikkate
alarak, iki yönlü yollarda
karşıdan gelen trafik
dahil, yolu kullananların
tümü için tehlike veya
engel yaratmadan
geçmek için kullanacağı
şeridin yeteri kadar
ilerisinin görüşe açık ve
boş olması
SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN
BİR ARACI GEÇME KURALLARI
2918
SAYILI
K.T.K.
Geçişin, geçilen araçlar
için bir güçlük
yaratmayacak şekilde
ve araçlarının bu
geçişe uygun durumda
bulunması, mecburidir
Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır
GEÇECEK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR
2918
SAYILI
K.T.K.
Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve
uzun hüzmeli farlarını artarda yakarak uyarmaya
Sol dönüş lambası ile işaret vermeye
Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride
yerleşmeye
Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar
geçiş şeridinde ilerlemeye
Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle
geçişini tamamlamaya, mecburdur
GEÇECEK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR
2918
SAYILI
K.T.K.
Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle
geçmek yasaktır. Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti
vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle
beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden
tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş
üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir.
Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun
veya olmasın bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu
yanda devamlı araç sürülemez
Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı
ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı
gitmesi geçme sayılmaz
GEÇMENİN YASAK OLDUĞU
YERLER
2918
SAYILI
K.T.K.
Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yer
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve yaklaşırken
Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin
kullanıldığı köprü ve tünellerde önlerindeki bir aracı
geçmeleri yasaktır
GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR
2918
SAYILI
K.T.K.
Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı
karayollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, dörtten fazla şeritli
veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını
arttırmamak
GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR
2918
SAYILI
K.T.K.
Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında
yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen
araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için
araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak,
gerekiyorsa durmak
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür
işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak
için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak,
zorundadırlar. Kurallara uygun olarak, geçiş yapmak
isteyenlere yol vermemek, geçilmekte olan bir başka aracı
geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır
GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMADA
GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı
yollarda; karşı yönden gelen
araçların hareketini zorlaştıran bir
durum varsa, geçişi
kolaylaştırmak için yer ayırmak,
aracını sağ kenara yanaştırmak,
gerekli hallerde sağa yanaşıp
durmak
Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için
geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak
üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek,
sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmak, çıkan araç
için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması
hallerinde de geri gitmek
GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMADA
GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA
2918
SAYILI
K.T.K.
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik
işareti yoksa
(a) Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara,
(b) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı,
lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini sürenler yazılış
sırasına göre kendisinden öncekilere, geçiş hakkı
vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
Sürücülerin eğimli bir yolda, motorun çalışmasını durdurup,
vitesi boşa alarak araç sürmeleri yasaktır. İniş eğilimli yollar,
çıkışta kullanılacak vitesle inilmelidir.
TAKİP MESAFESİ
HIZ /
TAKİP MESAFESİ
2
2918
SAYILI
K.T.K.
TAKİP MESAFESİ
2918
SAYILI
K.T.K.
Kol veya grup halinde (konvoy şeklinde) araç kullananlarda araçları
arasında, kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların gerektiğinde
güvenle girebilecekleri kadar açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu
açıklıklar, kol veya gruba dahil araçların azami hızlarına göre takip
mesafesinden az olmayacaktır.
TAKİP MESAFESİ
2918
SAYILI
K.T.K.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki
karayollarında diğer araçları, en az 50 metre mesafeden takip etmek
zorundadırlar
Download

PowerPoint Sunusu