Cenník chemickotepelného spracovania a tepelného spracovania
AKB Martinska kaliaren s.r.o., ČSA 3/1697, 036 57 Martin
Tel: 00421(0)43 422 1794, 00421(0)917 499 490. Fax: 00421(0)43 422 1792. E-mail - [email protected], [email protected], [email protected]
Procesy v ochrannej atmosfere
(podľa rozmerovej náročnosti kusov do vsádzky)
Zušľachtiť; kaliť do oleja + popustiť (do vody + 30%)
Nástrojové ocele,
antikorózne ocele:
predohriať + kaliť do oleja +
oprať + popustiť
teplota kalenia 820 - 930 ºC
(do vody + 30%)
teplota kalenia 930 - 970 ºC
(do vody + 30%)
do 0,5 mm (žíhať po cem. + 30%)
do 0,8 mm (žíhať po cem. + 30%)
Predohriať + cementovať +
do 1,2 mm (žíhať po cem. + 30%)
kaliť do oleja + oprať +
do 1,5 mm (žíhať po cem. + 30%)
popustiť
do 2,0 mm (žíhať po cem. + 30%)
nad 2,0 mm
Kaliť do oleja, po cementacii (do vody + 30%)
do 0,3 mm
Nitrocementovať + kaliť do do 0,5 mm
oleja + oprať + popustiť
do 0,8 mm
nad 0,8 mm
Zihať na odstranenie pnutia
Zihať normalizačne (minimálna vsádzka 250 kg)
Tryskať (pieskovať)
malé plochy do 10 cm²
Pastovať
malé plochy nad 10 cm²
do 0,15 mm
Rovnať
do 0,07 mm
Do 25-30 kg
Do 50-57 kg
(cena bez DPH)
(cena bez DPH)
Do 100-110 kg Do 200-210 kg
(cena bez DPH)
(cena bez DPH)
(cena bez DPH)
Nad 200 kg
1,75 €
Individuálna
kalkulácia
(min. 3,15 €/kg)
Individuálna
kalkulácia
(min. 4,15 €/kg)
2,55 €
1,25 €
Individuálna
kalkulácia
(min. 2,75 €/kg)
Individuálna
kalkulácia
(min. 3,55 €/kg)
2,15 €
1,15 €
Individuálna
kalkulácia
(min. 2,45 €/kg)
Individuálna
kalkulácia
(min. 3,25 €/kg)
1,75 €
0,95 €
Individuálna
kalkulácia
(min. 2,25 €/kg)
Individuálna
kalkulácia
(min. 3,95 €/kg)
1,45 €
0,75 €
Individuálna
kalkulácia
(min. 2,15 €/kg)
Individuálna
kalkulácia
(min. 2,65 €/kg)
1,15 €
2,65 €
2,45 €
2,15 €
1,75 €
1,45 €
3,05 €
2,65 €
2,25 €
1,95 €
1,65 €
3,45 €
2,75 €
2,45 €
2,15 €
1,75 €
4,05 €
3,75 €
3,35 €
2,95 €
2,55 €
Individuálna kalkulácia podľa skutočne požadovanej hĺbky vrstvy a celkovej hmotnosti
1,75 €
1,25 €
1,15 €
0,95 €
0,75 €
2,55 €
2,70 €
2,15 €
1,75 €
1,45 €
1,15 €
2,40 €
2,15 €
1,75 €
1,40 €
3,05 €
2,55 €
2,25 €
1,95 €
1,65 €
Individuálna kalkulácia podľa skutočne požadovanej hĺbky vrstvy a celkovej hmotnosti
0,55 €
12 € (min. 0,7 €/kg)
Individ. kalkulácia
12 € (min. 0,5 €/kg)
0,45 €
0,35 €
0,25 €
Individ. kalkulácia Individ. kalkulácia Individ. kalkulácia
1,15 €
0,28 €
0,19 €
12 € (min. 0,43 €/kg)
0,21 €
0,35 € na minútu a kus
0,45 € na minútu a kus
0,30 € na minútu a kus
0,40 € na minútu a kus
Predpieranie, laboratorne prace, doprava, dokumentácia o priebehu procesu. V prípade požiadavky
zákazníka - individuálna kalkulácia.
V cene nie je zahrnute
Minimálna hodnota prijatej objednávky - 12 € + DPH. Minimálna cena za každý iný proces TS a CHTS v rámci objednávky (iný materiál, iné hodnoty kvality
napr. tvrdosť po TS a CHTS, atď) v rámci objednávky - plus 6 € + DPH k minimálnej hodnote objednávky.
V prípade vzájomne odsúhlasenej požiadavky realizácie CHTS alebo TS do 24 hodín - prirážka min. 50 % z ceny uvedenej v cenníku
Platnosť od – do
Vypracoval:
Dátum:
01.05.14
Tomáš Šurik
01.05.2014
Podpis:
Schválil:
Dátum:
Denisa Lojdlová
01.05.2014
Podpis:
Download

Cenník chemickotepelného spracovania a tepelného