Úspechy školy 2013/2014
Úspechy školy v školskom roku 2013–2014
Obvodové súťaže
Názov súťaže
1. miesto
Pripravoval/a
2. miesto
Pripravoval/a
3. miesto/čestné
uznanie, ocenené
Pripravoval/a
práce
Ľubomír Krištan,
IV. B
Darius Krišta,
VII.A
Šaliansky Maťko 2014
Talenty 2014
Peter Gáč, VIII. D
Nina Mrusková, II. A
Anna Maťašová, III. A
Hana Kocáková, V. D
staršia dievčenská
spevácka skupina DFS
Cifroško
Rozprávka 2013
Európa v škole
Alžbeta Molčanová,
II. A 1.kat. – výtv.
Šimon Krišta, IV. B
1.kat. - literárna
Kristína Maliková, V.
A 2.kat. - literárna
Darius Krišta, VII.A
3.kat. - literárna
Šimon Krišta, IV. B
1.kat. - literárna
Mgr. V. Kobielská
Mgr. A. Vasiľová
Mgr. P. Šofranko
PaedDr. J.
Kolesárová
Mgr. D. Kolesárová
Mgr. H. Borošová
Mgr. V. Kobielská
Mgr. V. Puškárová
Mgr. A. Vasiľová
Mgr. V. Kobielská
1
Úspechy školy 2013/2014
Darius Krišta, VII.A
3.kat. - literárna
Mgr. A. Vasiľová
Lucia Bindasová, II. A Mgr. H. Borošová
1.kat. - výtvarná
Lýdia Česláková, V. A Mgr. M. Borošová
1.kat. - výtvarná
Terézia Barnová,
III. A
Hviezdoslavov Kubín
Pytagoriáda
Daniel Matta, III.A
Olympiáda nemeckého
jazyka
Olympiáda anglického
jazyka
Olympiáda matematická
Viera Nemčíková, VII. B Mgr. Ľ. Caklová
Olympiáda biologická
PaedDr. J.
Kolesárová
PaedDr.
J. Kolesárová
Natália Tomková, Mgr. A. Treľová
V. D
Dárius Krišta,
Mgr. M. Bednár.
VII. A
Dárius Krišta,
VII. A
Mgr. A. Vasiľová
Matej Kaňuch,
VI. D
Mgr. D. Gálová
Dárius Krišta,
VII. A
Mgr. M. Bednár.
Jaroslav
Hudacký, IX. C
Tomáš Halgaš,
IX. B
Dárius Krišta,
VII. A
Adéla
Molčanová, VII.
C
Mgr. M. Bednár
Soňa Tarčinská, VII.A Mgr. M. Korimová
Katarína
Košalková, IX. C
Mgr. E. Krúdyová
Mgr. T. Džuppová
Mgr. M. Bednár
PaedDr.
A. Opaľuchová
2
Úspechy školy 2013/2014
Olympiáda biblická
Barbora Miklošová,
Mgr. A. Mydlová
VI.D, Zuzana
Gdovcová z VIII. C,
Patrícia Eštvanová, IX.
B
Mgr. M.
Kategória A
Anežka Tatarová, II. B, Turčaniková
Terézia Hatalová, II. C
Natália Šuličová, II. C
Olympiáda geografická
Olympiáda technická
D. Krišta, VII. A
Mgr. D. Babiaková
B. Miklošová, VI.
D
Mgr. A. Treľová
Štefan Senderák,
IX. C
Róbert Demko,
IX.B
PaedDr. M.
Hermanovský
3
Úspechy školy 2013/2014
staršia dievčenská
Mgr.
spevácka skupina
D. Kolesárová
DFS Cifroško:
Hana Kocáková, V.
D, Ema
Mihalisková, V. D
Andrea Slaninová,
V. A Andrea
Lengelová, V. A
Marta Šofranková,
IV. B
Janka
Bačiková, IV. A
Bibiana Pačutová,
IV. C
Soňa
Gabriela Marcinová,
IV. C
Eva Rozkošová, IV.
C
Jaroslav Hudacký, Mgr. Michal Hrinko
Okresná súťažná
prehliadka detskej ľudovej
hudby - kategória spevácke
skupiny
Dejepisná olympiáda
IX. C
I. kategória: Ján PaedDr. J.
Mičej, III. A
Kolesárová
II. kategória:
Hana
Mgr. Z. Mičejová
Kocáková, V.
D
Pochvalné uznanie
Soňa
Tarčinská, VII. Mgr. P. Šofranko
A
Slávik Slovenska
Slávici z lavice
Anna Maťašová, III.A
PaedDr. J.
Kolesárová
Peter Gáč, VIII. D
Mgr. Peter
Šofranko
4
Úspechy školy 2013/2014
Čarovný štetec
Vanesa Kuliničová,
V.C
Mgr. M. Borošová Bianka Balogová,
III. A
Hlinená krása
Klára Bodnárová, IV.
A
Mgr. V
Andrejčáková
Šaffova ostroha 1
DFS Cifroško:
Barbora Miltáková
Ľubomír Hajník
DFS Cifroško:
Lenka Krištanová
Dominik Švarný
Stella Lompartová, II.
A
Samuel Krištan, VII. A
Mgr. P. Kocák
Stanislav Senderák,
III.A
Martin Zajac, VI.A
Mgr. H. Borošová
Šaffova ostroha 2
Vesmír očami detí
Integráčik
PaedDr. J.
Kolesárová
Jakub Hodor, VII. Mgr. P. Šofranko
B
Filip Mrusko,
IV C
Mgr. K. Hublerová
Andrea
Krankotová, V.
C
Mgr. M. Borošová
Soňa Tarčinská,
VII.A
Mgr. Ľ. Caklová
Mgr. P. Kocák
Mgr. H.Borošová
Mgr. Ľ. Caklová
Mgr. Ľ. Caklová
Mgr. H. Borošová
Stella
Lompartová, II.A
Cezpoľný beh
Basketbal
Družstvo dievčat: V. Mgr. P. Kocák
Zengevaldová, VII. A;
A. Molčanová, VII. C;
K. Kochanová, VIII.
B; V. Sukovská, VIII.
B;
E. Ravasová, VIII. C;
5
Úspechy školy 2013/2014
Volejbal
K. Bérešová, VIII. C;
S. Hrižová, IX. B; V.
Kandalová, IX. B;
N. Mihalčinová, IX.
B, B. Miltáková, IX.
C;
D. Pánčiová, IX. C; V.
Nguyenová, IX. C
Mgr. F. Minarčik
Družstvo dievčat: V.
Kandalová, IX. B;
S. Hrižová, IX. B;
K. Bérešová, VIII. C;
E. Ravasová, VIII. C;
K. Kochanová, VIII.
B; V. Sukovská, VIII.
B; V. Goryľová, IX.
C; I. Ivanová, IX. C;
A. Ondrejová, VIII.
D; L. Boháčová, VIII.
D;
D. Iľková, VII. A
6
Úspechy školy 2013/2014
Družstvo chlapcov:
J. Bednár, VII. A; B.
Mgr. R. Fedor
Bendas, VIII. D;
J. Demčák, VIII. D; A.
Kapera, VIII. D;
A. Kmec, VIII. D; Š.
Pavlov, VIII. D;
M. Demčák, VIII. C; S.
Kuchár, VIII. B;
S. Michalčo, VIII. C;
M. Mikula, VIII. C;
M. Talian, VIII. C; M.
Zajac, VIII. C
Atletika
Atletika –štafeta 4x60m
Mgr. P. Kocák
Družstvo dievčat:
B. Muchaničová, VII.
B; A. Molčanová, VII.
C; K. Bačová, VIII. B;
K. Kochanová, VIII. B;
K. Karasová, IX. A; V.
Kandalová, IX.B;
B. Miltáková, IX. C;
D. Pánčiová, IX. C;
V. Nguyenová, IX. C;
V. Goryľová, IX. C
Družstvo dievčat
Mgr. P. Kocák
Mgr.F.
Družstvo
chlapcov: D.
Minarčik
Soták, IX.A, S.
Mgr. R. Fedor
Babiak, IX.B, J.
Mušák, IX.B, M.
Demčák, VIII.C,
J.Hricík, VIII.C,
R. Dolinič,
VIII.B, A.
Kapera, VIII.D, P.
Bindas, VIII.D, S.
Lapčák, VIII.D, J.
Demčák, VIII.D
Družstvo
chlapcov
Mgr.F.
Minarčik
Mgr. R. Fedor
7
Úspechy školy 2013/2014
S. Lapčák, VIII.D
Atletika-skok do diaľky
Mgr.F.
Minarčik
Mgr. R. Fedor
B. Miltáková,IX.C Mgr. P. Kocák
Atletika-skok do výšky
P. Bindas, VIII.D
Mgr.F.
Minarčik
Mgr. R. Fedor
Atletika-vrh guľou
Atletika - beh na 60 m
K. Karasová, IX. A
Mgr. P. Kocák
Atletika – beh na 300 m
J. Demčák, VIII.C
Mgr.F.
Minarčik
Mgr. R. Fedor
K. Bačová, VIII. Mgr. P. Kocák
B
K. Karasová, IX.
A
Mgr. P. Kocák
D. Pánčiová, IX. C Mgr. P. Kocák
Atletika- hod kriketovou
loptičkou
Krajské súťaže
Názov súťaže
1. miesto
Pripravoval/a
Integráčik
Stanislav
Senderák, III.A
Mgr. H. Borošová
Krajská súťažná
prehliadka detskej
ľudovej hudby kategória spevácke
skupiny
Zlaté pásmo:
staršia dievčenská
spevácka skupina
DFS Cifroško:
Hana Kocáková,
Mgr. D.
Kolesárová
2. miesto
Pripravoval/a
3. miesto
Pripravoval/a
4. miesto/
Pripravoval/a
8
Úspechy školy 2013/2014
Ema Mihalisková,
Eva Kmecová,
Andrea Slaninová,
Andrea
Lengelová,
Alexandra
Jevčáková, Jolana
Tirpáková, Marta
Šofranková, Janka
Bačiková, Bibiana
Pačutová, Soňa
Gabriela
Marcinová, Eva
Rozkošová
Šaffova ostroha 1
DFS Cifroško:
Barbora
Miltáková
Ľubomír Hajník
Mgr. P. Kocák
Šaffova ostroha 2
DFS Cifroško:
Mgr. P. Kocák
Lenka
Krištanová
Dominik Švarný
Olympiáda biblická
Barbora
Mgr. A.
Miklošová,
Mydlová
VI.D, Zuzana
Gdovcová z
VIII. C, Patrícia
Eštvanová, IX. B
Emília
Mgr. M.
Zorvanová,
Turčaniková
Miroslava
Ilečková, VIII.
A, Martina
Maťašová, VI.
D
9
Úspechy školy 2013/2014
Soňa Tarčinská, Mgr. P. Soták
VII. A
Atletika- hod
kriketovou loptičkou
Celoslovenské súťaže
Názov súťaže
1. miesto
Pripravoval/a
Eva Šimková,
VII. C
Šport je krásny, neberte
nám ilúzie 2013
Prečo mám rád slovenčinu
2. miesto
Pripravoval/a
3. miesto
Pripravoval/a
5.-7. miesto/pripr.
Čestné uznanie
Mgr. S.
Bakajsová
I. kategória: Čestné Mgr. D.
uznanie: Martin
Hrehová
Olejarník, III. B
Matej Novikmec,
Mgr. V.
IV. B
Kobielská
Adam Humeník, IV. Mgr. D. Melová
D
10
Úspechy školy 2013/2014
Dárius Krišta, VII.
A
Mgr. Andrea
Vasiľová
S. Marcinčin, V. A Mgr. D. Gálová
Literárny Kežmarok
Š. Krišta, IV. B
Mgr. V. Kobielská M. Krištanová,
Európa v škole
I. kategória: Čestné Mgr. A.
uznanie: D. Krišta, Vasiľová
VII. A
VIII. B
Šaffova ostroha 1
Šaffova ostroha 2
Dúha – literárna súťaž
Svetové slovenské deti
Majstrovstvá Slovenska
v mažoretkovom športe
DFS Cifroško:
Barbora Miltáková
Ľubomír Hajník
DFS Cifroško:
Lenka Krištanová
Dominik Švarný
Mimoriadna cena
ministra školstva:
Martina Krištanová,
VIII.B
Štefan Senderák,
IX.C
Mgr. D.
Babiaková
D. Krišta, Mgr. A.
VII. A
Vasiľová
Mgr. P. Kocák
Mgr. P. Kocák
Mgr. D. Babiaková
PaedDr. M.
Hermanovský
Rudolf
Hrubovský,
VI.A
Kategória:
veľká formácia
mix - junior
p. M. Holpová Kategória:v
veľká
formácia
mix - senior
11
Úspechy školy 2013/2014
Medzinárodné súťaže
Názov súťaže
1. miesto
Pripravoval/a
2. miesto
Pripravoval
/a
3. miesto
Pripravoval/a
5.-7. miesto/pripr.
Čestné uznanie
12
Úspechy školy 2013/2014
Sabinovská palička 2013
p. M.
TS Varanovia –
Holpová
veľká formácia
baton junior
D. Demčáková
VIII. D, T.
Kovaľová , VIII. D,
B. Kentošová, VIII.
C, A. Smoľáková,
VIII. C, V.
Ažimová, VIII. C,
K. Stanovčáková,
VIII. B, A.
Fedorová, VIII. A,
K. Lukičová, VIII.
A, R. Kotuľáková,
VI.B, R.
Kotuľáková, VI.
B,L. Grochová, VI.
B, A. Grechová,
VI. D, N.
Kovaľová, VI.A,
A. Pajdiaková, VI.
C
13
Úspechy školy 2013/2014
veľká formácia
pom pom junior:
R. Kotuľáková,
VI.B, R.
Kotuľáková, VI. B,
L. Grochová, VI.
B, A. Grechová,
VI. D, N.
Kovaľová, VI.A, A.
Pajdiaková, VI. C,
A. Krankotová, V.
C, K. Krankotová,
V. C, I.
Palenčíková, V. D
14
Download

Školský rok 2013/2014