Slovenský Rybársky Zväz - Rada - SrzRadaOrgany
Page 1 z 2
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
IČO: 00 178 209
Členovia Rady SRZ
1.
2.
Janoušová Magdaléna, Ing.
Mobil : 0905 550 108
Pevná linka : neposkytla
e-mail : [email protected]
Baláž Ferdinand, Ing.
3.
Mobil : 0905 802 350
Pevná linka : 041/507 36 12
e-mail : [email protected]
Fraňa Igor, PhDr.
prezidentka
tajomník
viceprezident
Banskobystrický kraj
viceprezident
Bratislavský kraj
viceprezident
Košický kraj
viceprezident
Nitriansky kraj
Mobil : 0903 554 452
Pevná linka : 048/413 03 28
e-mail : [email protected]
4.
5.
Cmarko Igor, Ing.
Mobil : 0905 803 795
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected] ,
[email protected]
Melicher Ján, Ing.
Mobil : nesúhlasí
Pevná linka : nesúhlasí
6.
7.
e-mail : nesúhlasí
Vaculčiak Pavel
Mobil : 0903 543 988
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
Patoprstý Peter
Mobil : 0903 580 901
Pevná linka : 02/5341 49 22
e-mail : [email protected] ,
[email protected]
8.
9.
10.
11.
Dimitrov Štefan
Mobil : 0903 451 285
Pevná linka : neposkytol
e-mail : neposkytol
Ružička Karel, Ing.
Mobil : 0903 700 286
Pevná linka : 031/559 76 01
e-mail : [email protected]
Jankovičová Marianna, Mgr.
Mobil : 0908 717 023
Pevná linka : nemá
e-mail : [email protected]
Bodzáš Vojtech
Mobil : nesúhlasí
Pevná linka : nesúhlasí
e-mail : nesúhlasí
12.
Dubecký Miroslav, Mgr.
Mobil : 0905 382 325
Pevná linka : nemá
e-mail : [email protected]
13.
Rudáš Anton, MUDr.
Mobil : 0905 270 939
Pevná linka : 056/643 29 70
e-mail : [email protected]
14.
Bilik Štefan, MVDr.
15.
Mobil : 0908 729 339
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
Cifra Stanislav
16.
Mobil : 0908 225 725
Pevná linka : neposkytol
e-mail : nesúhlasí
Farský Eugen
Mobil : 0905 985 779
http://www.srzrada.sk/index.php?n=SrzRadaOrgany.ClenoviaRadySRZ2011
30. 7. 2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - SrzRadaOrgany
Page 2 z 2
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
17.
Sieglová Alžbeta
Mobil : 0907 685 505
Pevná linka : 037/632 35 06, 037/642 10 81
e-mail : neposkytla
18.
19.
Tóth Alfréd
Mobil : 0905 430 196
Pevná linka : 035/770 19 43
e-mail : [email protected]
Orovčík Ivan
Mobil : 0911 150 467
viceprezident
Prešovský kraj
viceprezident
Trenčiansky kraj
viceprezident
Trnavský kraj
viceprezident
Žilinský kraj
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected] ,
[email protected]
20.
21.
22.
Ochotnický Štefan
Mobil : nesúhlasí
Pevná linka : nesúhlasí
e-mail : nesúhlasí
Godiška Marián
Mobil : 0905 567 246
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
Zajtko Gabriel, Ing.
Mobil : nesúhlasí
23.
24.
Pevná linka : nesúhlasí
e-mail : nesúhlasí
Geschwandtner Ramon, Ing.
Mobil : 0907 044 150
Pevná linka : 046/381 08 46
e-mail : [email protected]
Krajčík Ivan
Mobil : 0907 982 459
Pevná linka : 038/760 41 63
25.
e-mail : [email protected]
Remenec Ivan
Mobil : 0949 436 795, 0903 310 858
Pevná linka : neposkytol
26.
e-mail : [email protected]
Estergájoš Ivan, Ing.
Mobil : 0905 100 529
Pevná linka : 032/771 20 56
e-mail : [email protected]
27.
Hesek Branislav
Mobil : 0905 165 310
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
28.
29.
Veselý Eduard, Mgr.
Mobil : 0948 036 897
Pevná linka : 034/668 34 06
e-mail : [email protected]
Mišech Igor, Ing.
Mobil : 0905 900 064
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
30.
31.
Čerešňák Vladimír, PaedDr.
Mobil : 0918 860 307
Pevná linka : 033/55116 07
e-mail : [email protected]
Korčok Pavel, Ing.
Mobil : 0905 789 158
Pevná linka : neposkytol
32.
33.
34.
e-mail : [email protected]
Mihalda Marián, Ing.
Mobil : 0903 525 206
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
Jančuška Stanislav, Ing.
Mobil : 0902 223 378
Pevná linka : 044/522 17 32
e-mail : [email protected]
Kabáč Miloš, JUDr.
Mobil : 0905 539 637
Pevná linka : neposkytol
e-mail : [email protected]
© 2011 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina
http://www.srzrada.sk/index.php?n=SrzRadaOrgany.ClenoviaRadySRZ2011
30. 7. 2011
Download

Členovia Rady SRZ 2011