phA0DD
Firma
AGÓCS s.r.o.
AXIS servis s. r. o.
Meno
Ing. Štefan Agócs
Branislav Minka - BRAMICOM
Ulica
Školská 244
Hviezdoslavovo nám. 7
Obec
Rimavská Sobota 1
Bratislava 1
PSČ
979 01
811 02
Telefón
0475634785
Mobil
0905778471
0903282050
E-mail
[email protected]
[email protected]
web
www.agocs.sk
www.pokladnicne-centrum.sk
IČO
36644072
45567255
č. 111
Trnavá Hora
966 11
0456735754
0905412698
[email protected]
www.bramicom.sk
37395912
EURO-100T, EURO-T/TE/TX, EURO-500T/TE/TX/Handy, EURO-200 Alpha T/TE, EURO-2100, EURO-2100 TE Euro-50T Mini Model F, Euro-50TE Mini Model F, Euro-100 T Model F, Euro-200 T Model
F,Euro-200 TE Model F,Euro-200 TX Model F,Euro-2100 TE Model F,Euro-500 T Model F,Euro-500 TE Model F,Euro-500 TX Model F,Euro-500 Fiscal Printers model F,Euro-1000 T Model F,Euro-2000
Alpa T Model F,Euro-2000 Alpa TE Model F, Efox-T EPSON TM-T88IV, Efox-T BIXOLON SRP-350, Efox-T-ELCOM LK-T20/LK-T200,Efox-M-EPSON TM-U220, Efox-M-BIXOLON-SRP-275,Efox-M-ELCOM
LK-D30, EPSON FP-T88US M2, EPSON FP-U220US EFOX-T-EPSON TM-T88V,Euro-150TE-Flexy
FM + RP
FM 3000, FM 2000, FT4000/SRP350, FT4000/SRP350.1, FT4000/SRP350.2, FT4000/SRP275, FT4000/TMT88, FT4000/TMU220, FT4000/TSP650, FT4000/OK085
Euro 1000 T model F, Euro 2000 Alpha T model F, Euro 2000 Alpha TE model F, Euro 500 T Handy model F, Euro 500 TE Handy model F, Euro 500 TX Handy model F, Elcom 500 Fiscal Printer model
F, EFox-T/Epson TM-T88iv, EFox-T/BIXOLON SRP-350, EFox-T/ELCOM LK-T20/LK-T-200, EFox-M/Epson-TM-U220, EFox-M/BIXOLON SRP-275, EFox-M/ELCOM LK-D30, Sam4S, OLYMPIA ER-230F,
Sam4S, OLYMPIA ER-230BF, BlackCat SRP 350-F, BlackCat Box SRP 350F, QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, EURO-50T Mini model F, EURO-50 TE Mini model F, EURO-100T
model F, EURO-200T model F, EURO-200TX model F, EURO-200TE model F, EURO-2100TE model F, DATECS DP-50, DATECS DP50-D, DATECS MP-55L, DATECS MP-55LD, DATECS MP-55B,
DATECS DP-500, Euro-150TE Flexy, DATECS DP-50/F, DATECS DP-50D/F, DATECS MP-55B/F, DATECS MP-55L/F, DATECS MP-55LD/F, DATECS DP-500/F, mini EFox, Euro-50 TE CASH model F,
EURO-2500TX model F, FT4000, model - FT4000/SRP350, FT4000/SRP350.1, FT4000/SRP350.2, FT4000/SRP275, FT4000/TMT88, FT4000/TMU220, FT4000/TSP650, FT4000/OK085, FT4000 MODEL
PP6800, FT4000 MODEL RP300, FT4000 MODEL TMU950, FT4000 MODEL HSP7000, FT4000/SP500, FT4000 model:TMH6000, Sam4s, OLYMPIA ER-230F, Sam4s, OLYMPIA ER-230BF
CODE, s.r.o.
Košut Ján
Vajanského 394
Kysucké Nové Mesto
024 01
0414214090
0907914820
[email protected]
www.code.sk
36380318
Euro 50 mini, EURO 100, EURO 200, EURO 500Mandy, EURO 100,EURO 1000 ALPHA,EURO 2100, EURO 2500,SAMSUNG Sam 4 s,ER 260BF ER 260 F, ER 365 BF, ER 360 F, ER 420 M
DATACOM.EU s.r.o.
DigiTel HS Košice, s.r.o.
Stanislav Pšenka
Jesenského 26
Strojárenská 5
Martin 1
Košice 1
036 01
040 01
0903829972
0903655553
[email protected]
[email protected]
www.datacom.eu
44318235
36194778
Epson FP-T88US M2;Epson FP-U220 US;
0557298661
EMI-SOFT
EUROPEA group s.r.o.
Mgr. Michal Kováč
M. R. Štefánika 1260/47
Šípová 3/a
Topoľčany 1
Bratislava
955 01
821 07
0385322145
0245242410
0905615148
[email protected]
[email protected]
33989567
31324932
FM 3000, FT 4000/ SRP 350,SRP350.1, SRP 350.2, SRP 275, TMT 88, TMU 220, TSP 650, OK085,
Ferdinandy Vladimír
Maša 432/11
Revúca 1
050 01
0584424017
0903753775
[email protected]
www.ferdonet.sk
37542133
MRP-PC MaRe, MRP SOFIS, FM 3000 I, FM 3000 E, FM 2000 I, FM 2000 E, Euro-50 T Mini, Euro-50 TE Mini, Euro-100T, Euro-200T, Euro-200TX, Euro-200TE, Euro-500T Handy, Euro-500 TE Handy,
Euro-500 TX Handy, Elcom-500 Fiscal Printer, Euro-1000M, Euro-2000T Alpha, Euro-2000 TE Alpha, Euro-2100, Euro-2100TE, Euro-2500 TX, Euro-50 T Mini Model F, Euro-50 TE Mini Model F, Euro100 T Model F, Euro-200 T Model F, Euro-200 TE Model F, Euro-200 TX Model F, Euro-2100 Model F, Euro-2100 TE Model F, EFox-T-Epson TM-T88iv; EFox-T-BIXOLON SRP-350; EFox-T-ELCOM LKT20/LK-T200; EFox-M-Epson TM-U220; EFox-M-BIXOLON-SRP-275; EFox-M-ELCOM LK-D30; PegasFM-06,B.1.0/1; PegasFM-06,B.2.0/1; PegasFM-06,B.3.0/1; PegasFM-06,B.4.0/1; PegasFM06,E.1.0./1; PegasFM-06,E.2.0/1; PegasFM-06,E.3.0/1; PegasFM-06,E.4.0/1; PegasFM-06,G.1.0/1; PegasFM-06,G.2.0/1; PegasFM-06,G.3.0/1; PegasFM-06,G.4.0/1; Euro-150 TE Flexy
Liďák Peter
Koceľova 9
Bratislava
821 08
0250248285
0905253700
[email protected]
www.lidak.sk
34854398
FM 2000 I, FM 2000 E, FM 3000 I, FM 3000 E DATECS DP-500, DATECS DP-50, DATECS MP-55L, DATECS MP-55B, DATECS DP-50D, DATECS MP-55LD, UNIWELL PX-5700, UNIWELL EX-570,
UNIWELL LX-5600, UNIWELL EX-560, PEGAS FM-06 Euro-1000M, Euro-1000T, Euro-500 TE Handy, Euro-500 T Handy, Euro-500TX Handy,POS-3000, POS-4000,Euro-2100T, Euro-2100TE, Euro-50 T,
Euro-2500T/TX, Euro-2000 Alpha M/T/TE, Euro-100T, Euro-200T/TX/TE, Pegas FM-06 model B.1.0/1,Pegas FM-06 model B.2.0/1,Pegas FM-06 model B.3.0/1,Pegas FM-06 model B.4.0/1,Pegas FM-06
model E.1.0/1,Pegas FM-06 model E.2.0/1,Pegas FM-06 model E.3.0/1,Pegas FM-06 model E.4.0/1,Pegas FM-06 model G.1.0/1,Pegas FM-06 model G.2.0/1,Pegas FM-06 model G.3.0/1,Pegas FM-06
model G.4.0/1, FT4000/SRP350,Euro-50 T Mini Model F, Euro-50 TE Mini Model F, Euro-100 T Model F,Euro-200 T Model F,Euro-200 TE Model F, Euro-200TX Model F,Euro-2100 Model F, Euro-2100TE
Model F, EURO 500T/TE/TX model F;EURO 500F/model F;EURO 1000T Model F; EURO 2000 Alpha T/TE Model F;FT4000, model: FT4000 / SRP350, FT4000, model: FT4000 / SRP350.1, FT4000,
model: FT400 / SRP350.2, FT4000, model: FT4000 /SRP275, FT4000, model: FT4000 / TMT88, FT4000, model: FT4000 / TMU220, FT4000, model: FT4000 / TSP650, FT4000, model: FT4000 / OK085,
EFox - T - Epson TM - T88iv, EFox - T - BIXOLON SRP - 350, EFox - T - ELCOM LK - T20/LK T200, EFox - M - Epson TM - U220, EFox - M - BIXOLON - SRP - 275, EFox - M - ELCOM LK - D30,
QUORION CR 20 model F, QUORION CR 21 model F, DATECS DP-50, DATECS DP-50D, DATECS MP-55B, DATECS MP-55L, DATECS MP-55LD, DATECS DP-500; fiškálna tlačiareň Epson FPT88US M2; fiškálna tlačiareň FP-U220US; ELZAB Mera EJ , Euro 150 TE Flexy,EURO-2500 TX model F, Euro-50 TE CASH model F, QUORION typ QMP 5000 model QMP 5040, QUORION typ QMP
5000 model QMP 5020, QUORION typ QMP 5000 model QMP 5142, QUORION typ QMP 5000 model QMP 5286, QUORION typ QMP 5000 model QMP 5000, Mini EFOX
[email protected]
www.mktrade.sk
37753771
Euro50T mini, Euro 100T, Euro 200T, Euro 200TX, Euro 200TE, Euro 500T Handy, Euro 500TX Handy, Euro 500TE Handy, Euro 1000T, Euro 1000M, Euro 2000T, Euro 2000TE, Euro 2100T, Euro
2100TE, Euro 2500T, Euro 2500TX, Varos FM2000, Varos FM3000, Euro 50T mini model F, Euro 50TE mini model F, Euro 100T model F, Euro 200T model F, Euro 200TE model F, Euro 200TX model F,
Euro 2100 model F, Euro 2100TE model F, Euro 500T Handy model F, Euro 500TE Handy model F, Euro 500TX Handy model F, Elcom 500 fiscal printer model F, Euro 100T model F, Euro 2000 Alpha T
model F, Euro 2000 Alpha TE model F, EPSON FP-T88US M2, EFox-M-Elcom LK-D30, EFox-T-Epson TM-T88iv, EFox-T-BIXOLON SRP-350, EFox-T-Elcom LK-T20/LK-T200, EFox-M-Epson TM-U220,
EFox-M-BIXOLON-SRP-275, FT 4000 model: FT 4000/SRP350, FT model: FT 4000/SRP350.1, FT 4000 model: FT 4000/SRP350.2, FT 4000: model FT 4000/SRP275, FT 4000 model: FT 4000/TMT88,
FT 4000 model: FT 4000/TMU220, FT 4000 model: FT 4000/TSP650, FT 4000 model: FT 4000/OK085, Euro-50TE Mini, Elcom-500 Fiskal Printer, Euro-1000T model F, Euro 150TE Flexy, Efox-T-Epson
TM-T88V, Euro mini Efox, Euro-50 TE Cash model F
36014290
44049986
44283067
34575324
FM 2000, FM 3000.
www.pronetis.eu
www.simmons.sk
0905264306
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.tscreo.sk
36037907
46283927
FT 4000/SRP350, FT 4000/SRP350.1, FT 4000/SRP350.2, FT 4000/SRP275, FT 4000/TMT88, FT 4000/TMU220, FT 4000/TSP650, FT 4000/OK085
905300504
[email protected]
[email protected]
AXIS FM 2002 PCI, AXIS FM 2004 CF PCI, FM 3000, EURO 100, EURO 200, EURO 2100, EURO 1000, EURO 2000, EURO - 500 HANDY. FT 4000, model: FT4000/SRP 350, FT 4000,model:
FT4000/SRP 350.1, FT 4000, model: FT4000/SRP 350.2, FT4000, model: FT4000/SRP275 FT 4000, model: FT4000/ TMT 88, FT 4000, model: FT4000 /TMU 220. FT 4000, model: FT4000/TSP 650 FT
4000, model: FT4000/ OK 085 Euro-50 T Mini model F, Euro-50 TE mini model F, Euro-1000 T model F, Euro-2000 Alpha T model F, Euro-2000 Alpha TE model F, Euro-100 T model F, Euro-200 T
model F, Euro-200 TX model F, Euro-200 TE model F, Euro-500 T Handy model F, Euro-500 TE Handy model F, Euro-500 TX Handy model F, Elcom-500 fiscal printer model F,Euro-2100 model F, Euro2100 TE model F, AXIS POS X4,
Euro-500 TE Handy, Euro-500 T Handy odvodenĂ˝ variant od Euro-500 TE Handy, Euro-500 TX Handy, Euro-100T, Euro-200T, Euro-200TX, Euro-200TE, Euro-2100, Euro-2100TE odvodenĂ˝ variant
od Euro-2100, Euro-1000M,Euro-1000T, Euro-2000T Alpha, Euro-2000TE Alpha, FM 3000 I, FM 2000 I, FM 3000 E,FM 2000 E, Euro-2500 TX,Euro-500TE Handy, Euro-500T Handy, Elcom-500 Fiscal
Printer, Euro-50T Mini s napájací-m zdrojom S012BV1200100, Euro-1000 T Model F, Euro-2000 Alpha T Model F, Euro-2000 Alpha TE Model F, Euro-500 T Handy Model F, Euro-500 TE Handy Model F,
Euro-500 TX Handy Model F, Elcom-500 Fiscal Printer Model F, fiskálna tlačiareň FT4000/SRP350, Euro-50 Mini Model F, Euro-50 TE Mini Model F, Euro-100 T Model F, Euro-200 T Model F, Euro-200
TX Model F, Euro-200 TE Model F, Euro-2100 Model F, Euro-2100 TE Model F
M.K.Trade - Štefan Majoroš
Štefan Majoroš
Obrancov mieru 60
Fiľakovo
986 01
0474384063
NETplus s.r.o.
Pronetis s.r.o.
SIMMONS Slovakia, s. r. o.
SPIŠTECH
Ing.Štefan Gaál
Juraj Medo
Kirejevská 1173/37
Za Humnami 732/45
Nám. 1. Mája 25
Hnilčík 253
Rimavská Sobota 1
Nitra 1
Senec
Hnilčík
979 01
949 01
903 01
053 32
0245649872
0534440626
TS Creo s.r.o.
Tiger Nets s.r.o.
Alexander Schneider
Bellušova 13
Ţeleziarenská 33
Banská Bystrica 1
Košice-Šaca
974 01
040 15
0484700667
VERITY Computer s.r.o.
Ing. Juraj Vincze
Pevnostný rad 12
Komárno 1
945 01
0356423714
0911764632
[email protected]
www.verity.sk
35939770
X-Tech, s.r.o.
Patrik Michnáč
Gorkého 2 (Zimný štadión)
Martin
036 01
0434288211
0905708813
[email protected]
www.x-tech.sk
36392456
Hodák Dušan Ing.
0905400288
0907989822
Page 1
EURO-50T/TE MINI; EURO-100T; EURO-200T/TE/TX; EURO-500T/TE/TX HANDY; ELCOM-500 FISCAL PRINTER; EURO-1000 M/T; EURO-2000 ALPHA T/TE; EURO-2100; EURO-2100 TE; EURO-2500
TX; POS-4000;Euro-50 T/TE Mini Model F;Euro-100 T Model F;Euro-200 T/TE/TX Model F;Euro-2100 TE Model F;EPSON FP-T88US M2;FP-U220US;Euro-50 MiniModel F;Euro-50 mini Model F;Euro1000T model F;Euro-2000T Alpha model F;Euro2000TE Alpha model F;Euro-100T Model F;Euro-200T Model F;Euro-200TE Model F;Euro-200TX Model F;Euro-500T Handy model F;Euro-500TE Handy
model F;Euro-500TX Handy model F;Euro-2100 Model F;Euro-2100TE Model F;Elcom-500FP modell F;Euro-150TE Flexy;AXIS POS X4;PEGAS FM-06;MINI Efox;Euro-50 TE CASH model F;
EASY-POS.96, FM 3000,Sam4s model ER-230F,Sam4s model ER-230BF, FT4000/SRP350, FT4000/SRP350.1, FT4000/SRP350.2, FT4000/SRP275, FT4000/TMT88, FT4000/TMU220, FT4000/TSP650,
FT4000/OK085, EASY-POS.2010
FT-T70 FMSK, FT-T88 FMSK
EURO50,100, EURO 200T,TE,TX,EURO 2100,TE,TX, EURO1000M,T, EURO2000M, T, TE ALPHA, EURO500T,TE,TX, MRP-PCMaRe, VAROS FM , AXIS POS X2, AXIS POS X2T
FT4000,model:SRP350,FT4000,model:SRP350.1,FT4000,model:SRP350.2,FT4000,model:TSP650,FT4000,model:TMT88,FT4000,model:RP300,FT4000,model:PP6800,FT4000,model:OK085,FT4000,m
odel:SRP275,FT4000,model:TMU220,FT4000,model:SP500,FT4000,model:HSP7000,FT4000,model:TMH6000,FT4000,model:TMU950
FT 4000, FT 4000-model SRP350, FT 4000-model SRP350.1, FT 4000-model SRP350.2, FT 4000-model TSP650, FT 4000-model TMT88, FT 4000-model RP300, FT 4000-model PP6800, FT 4000model OK085, FT 4000-model SRP275, FT 4000-model TMU220, FT 4000-model SP500, FT 4000-model HSP7000, FT 4000-model TMH6000, FT 4000-model TMU950
Download

phA0DD Firma Meno Ulica Obec PSČ Telefón Mobil E