CENNÍK MARKÍZ 2014
VÝSUVNÉ MARKÍZY
Smart
str. 2
Klasik
Grand
str. 4
str. 6
KAZETOVÁ MARKÍZA
Domea
Armony
str. 8
str. 10
BALKÓNOVÉ MARKÍZY
Loggia
str. 12
Window box / kabrio
str. 14
ZÁHRADNÉ MARKÍZY
Garden
str. 16
Garden plus
str. 17
Umbrella “A”
str. 18
PEVNÉ MARKÍZY
Capri
str. 20
Selene
str. 20
PRÍPLATKY
str. 22
FARBY KONŠTRUKCIE
str. 22
TRUBKOVÉ MOTORY SOMFY
str. 23
AUTOMATIKY , VYPÍNAÈE , ... SOMFY
str. 24
symboly
ŠIRKA cm
VÝŠKA cm
VÝSUV cm
SILA MOTORA Nm
*
PREVODOVKA - manuálne ovládanie
CERTIFIKÁT
G
5
A
AN
AR ZI
ROKOV
ZÁRUÈNÁ DOBA
R A NT
Y
W
AR
INOX
screws
NEHRDZAVEJÚCE SKRUTKY
RAL
9010
RAL
RAL
9006
1013
ŠTANDARTNÉ FARBY KONŠTRUKCIE
CERTIFIKÁT TÜV
Navíjacie valce - SONNEX
o 63 - o 70 - o 80 mm
Nové navíjacie valce, ktoré sú
modifikované a navrhnuté pre
výsuvné markízy tak, aby zabezpeèili
maximálne šponovanie látky a odstranili
vlnitos.
Nový systém
Štandartné navíjacie valce
n o vi n k a !
profil do zateplenia
Ramenná SPIN
Rameno štandart / èierne / - Rameno SPIN /èervené /
SMART
SMART
RAL
9010
terasová markíza
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
v = 25 cm
40 x 40 mm
VALEC
70 mm
cm
výsuv
160
210
260
310
šírka
300
400
500
600
2
2
3
3
3
3
4
1
4
2
2
-
3
3
3
3
4
1
4
3
3
3
4
4
1
4
-
3
3
4
1
4
5
1
5
Minimálna šírka markízy pri danom výsuve
cm VÝSUV
MIN. ŠÍRKA
160
188
210
238
260
288
310
338
Joklov profil s výsuvnými ramenami.
Maximálne rozmery: Š 600 x V 310 cm
Dodacia lehota: 7 - 14 dní
2
Stenové/stropné konzoly
Objímka navíjacieho valca
Konzoly na zastrešenie navíjacieho valca
SMART
Výsuv / Šírka
cm
*
160
9:1
210
9:1
250
300
350
400
450
500
550
600
€
€
€
€
€
€
€
€
438
469
518
549
578
610
660
689
30
30
30
30
30
30
30
30
476
510
562
597
631
665
702
735
30
30
30
30
30
30
30
30
575
614
652
691
729
768
804
30
30
30
30
30
50
50
-
667
708
752
793
835
876
30
30
30
30
50
50
260
9:1
-
310
9:1
-
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Výkon motora v Nm
PRÍSLUŠENSTVO
Zastrešenie navíjacieho valca
9TET682003 - 2,9m
9TET682004 - 3,5m
9TET682005 9TET682006 9TET682007 9TET682008 9TET682009 -
4,1m
4,7m
5,3m
5,9m
6,5m
Profil do zateplenia
113,00 €
137,00 €
160,00 €
184,00 €
207,00 €
230,01 €
255,00 €
bm 95,00 €
Diagram zastrešenia
Montáž
na stenu
?
?
Montáž do stropu
0
232
8°
231
231
23°
Montáž so zastrešením
?Montáž do šikminy
370
37°
200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
232
Výška cm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
Výsuv cm
60°
50°
220
245
* Všetky rozmery sú v m
3
KLASIK
KLASIK
RAL
9010
RAL
RAL
RAL
9006
1013
7016
terasová markíza
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
40x40 mm
VALEC
70 mm
Poèet ramien v závislosti od šírky markízy
Minimálne zataženie markízy na 1 pár ramien
11:1
ŠÍRKA
VÝSUV
16:1
2 RAMENÁ 3 RAMENÁ 4 RAMENÁ
5 RAMIEN
6 RAMIEN
160
197-600
-
601-999
-
1000-1200
210
247-600
-
601-999
-
1000-1200
260
310
360
297-600
-
601-999
-
1000-1200
347-600
601-706
707-999
397-616
617-806
807-1016 1017 - 1200
410
536 - 669
670-903
904-1200
1000 - 1063 1064-1200
-
-
Minimálna šírka markízy pri danom výsuve
ŠTANDART
cm
400
500
600
700
800
900
1000
160
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
5
2
5
210
3
3
3
3
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
5
2
5
260
3
3
4
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
5
2
5
PREKRÍŽENÉ RAMENÁ
VÝSUV
ŠÍRKA
?
VÝSUV
ŠÍRKA
310
160
210
260
310
360
410
197
247
297
347
397
536
160
210
260
310
135
160
185
211
3
3
4
1
4
4
1
4
5
1
5
6
1
6
6
1
7
6
1
7
360
-
4
1
4
6
1
6
6
1
6
7
1
7
7
1
7
8
1
8
-
-
410
-
-
4
1
4
6
1
6
6
1
6
7
1
7
7
1
7
Joklov profil s výsuvnými ramenami.
Maximálne rozmery: Š 800 x V 410 cm
Dodacia lehota 7 - 21 dní
4
Stenové/stropné konzoly
Objímka navíjacieho valca
Konzoly na zastrešenie navíjacieho valca
KLASIK
Výsuv / Šírka
cm
160
210
260
310
360
410
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9:1
493
531
566
609
651
698
745
793
977
1.040
1.087
1.129
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
9:1
537
575
620
662
704
751
798
850
1.103
1.145
1.192
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
*
9:1
9:1
9:1
9:1
-
620
674
716
756
805
856
908
30
30
30
30
30
30
50
-
728
777
816
866
914
966
30
30
30
30
30
50
-
928
974
50
50
-
-
-
-
1.022
50
1.184
1.295
70
70
1.029
50
1.092
1.162
50
50
1.260
50
50
50
1.155
1.213
1.226
1.278
50
50
50
1.328
50
1.595
1.067
1.117
1.301
1.400
1.497
50
50
50
50
50
50
1.394
1.507
1.934
2.042
2.161
70
70
70
70
1.610
70
70
Výkon motora v Nm
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
* cena markízy nad 800 cm bude vypoèítaná na vyžiadanie.
PRÍSLUŠENSTVO
Kit na prekríženie ramien max. do 310 cm výsuvu
Zastrešenie navíjacieho valca
9TET682002 - 2,3m
9TET682003 - 2,9m
9TET682004 - 3,5m
9TET682005 - 4,1m
9TET682006 - 4,7m
9TET682007 - 5,3m
9TET682008 - 5,9m
9TET682009 - 6,5m
9KBI330011 - 85,00 €/ 1ks
90,00 €
113,00 €
137,00 €
160,00 €
184,00 €
207,00 €
230,01 €
255,00 €
Valcové konzoly GOLD
9KBI330011 - 35,00 €/ 1pár
Konzoly pod strechu do šikmej hrady
9CSO699001 - 38,00 €/ 1pár
Profil do zateplenia
Navíjací volán V=130cm
bm 95,00 €
2,9m
3,5m
4,1m
4,7m
5,3m
5,9m
6,5m
Diagram zastrešenia
130,00 €
157,50 €
184,50 €
211,50 €
238,50 €
265,50 €
292,50 €
0°
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
Montáž na stenu
Montáž so zastrešením
Montáž do stropu
?
234
265
15°
234
Výška ( cm )
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
Výsuv (cm)
30°
245
245
300
* Všetky rozmery sú v mm
45°
90°
75°
60°
5
GRAND
GRAND
RAL
9010
RAL
RAL
9006
1013
terasová markíza
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
Minimálna šírka markízy pri danom výsuve
cm
Min. šírka
185
252
210
277
260
327
310
377
360
427
Grand je elegantná markíza na terasy,loggie so zalomenými ramenami ,ktoré opticky zväèujú priestor terasy.
Maximálne rozmery: Š 600 x V 360 cm
Dodacia lehota: 7 - 28 dní
6
GRAND
Výsuv / Šírka
cm
*
300
360
400
480
500
600
€
€
€
€
€
€
185
9:1
876
947
1.011
1.110
1.112
1.323
30
30
30
30
30
30
210
9:1
904
975
1.044
1.147
1.149
1.366
30
30
30
30
30
30
260
9:1
310
9:1
360
9:1
-
1.094
1.207
1.224
1.435
30
30
30
30
30
-
1.149
1.286
1.350
30
30
30
-
1.388
1.015
1.452
30
Výkon motora v Nm
30
1.537
30
1.649
50
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Diagram zastrešenia
Výsuv (cm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
Montáž na stenu
?? ?
0°
°
260 235 210 185
125
22°
? Montáž do
stropu
Montáž so zastrešením
310
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
Montáž na stenu
?
360
Výška ( cm )
0
44°
67°
* Všetky rozmery sú v mm
7
DOMEA
DOMEA
RAL
9010
RAL
RAL
9006
1013
kazetová markíza
5
ROKOV
Minimálna šírka markízy pri danom výsuve
cm
Min. šírka
160
194
210
244
260
294
310
344
360
394
Nová kompaktná kazetová markíza pekného dizajnu.
Maximálne rozmery: Š 600 x V 310 cm
Š 500 x V 360 cm
Dodacia lehota: 7 - 28 dní
8
R A NT
Y
W
AR
DOMEA
Výsuv / Šírka
cm
*
9:1
160
300
360
400
480
500
600
€
€
€
€
€
€
950
1.044
1.109
1.207
1.247
1.346
30
30
30
1.086
1.162
30
30
30
210
9:1
993
260
9:1
1.039
1.132
1.221
30
30
50
1.178
1.276
50
50
-
1.371
310
9:1
-
360
9:1
-
50
1.259
50
50
1.319
1.508
50
1.377
1.476
50
50
1..443
1..542
50
50
50
50
1.408
50
50
1.374
50
1.309
-
1.650
50
50
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Výkon motora v Nm
Diagram zastrešenia
Výsuv (cm)
80°
45°
65°
0°
15°
30°
85°
410
30°
Výsuv (cm)
15°
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
0
0°
0
65°
45°
Montáž do stropu
169
170
Montáž na stenu
280
283
271
280
°
9805
°°
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
80
Výsuv (cm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
Výsuv (cm)
170
170
9
ARMONY
ARMONY
RAL
9010
RAL
RAL
RAL
9006
1013
7016
kazetová markíza
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
VALEC
80 mm
Minimálna šírka markízy pri danom výsuve
cm
cm
300
400
500
600
160
200
160
2
0
3
0
3
1
4
1
210
250
210
2
0
3
0
3
1
4
1
260
300
310
350
260
2
0
3
0
3
1
4
1
360
400
310
-
3
0
3
1
4
1
360
-
-
3
1
4
1
Hlinikový ochraný box markízy.
Maximálne doporuèené rozmery : Š 600 x V 360 cm
Dodacia lehota: 7 - 28 dní
10
Stenové/stropné konzoly
Objímka navíjacieho valca
ARMONY
Výsuv / Šírka
cm
290
350
410
470
530
600
€
€
€
€
€
€
9:1
791
861
942
1.098
1.169
1.236
30
30
30
30
50
9:1
833
955
1.046
1.205
1.307
30
30
30
30
50
9:1
-
999
1.105
1.250
1.366
30
30
30
50
9:1
-
1.095
1.205
1.362
1.485
30
30
50
50
50
9:1
-
-
1.285
1.424
1.533
1.582
50
50
50
50
*
160
210
260
310
360
Výkon motora v Nm
50
1.358
50
1.498
50
1.512
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
PRÍSLUŠENSTVO
Volán: h 25 cm
bm 8,90 €
Stropné konzoly 50 mm
Stropné konzoly
9KCS531001 - 1pár
9KCS531101 - 1pár
65,00 €
40,00 €
Diagram zastrešenia
0°
0
Montáž do stropu
Montáž na stenu
15°
200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
185
Výška /cm/
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
Výsuv /cm/
30°
260
275
* Všetky rozmery sú v mm
45°
50°
11
LOGGIA
Balkónové markízy
LOGGIA
RAL
9010
5
ROKOV
Balkónová - okenná sklápacia markíza s padacími
ramenami napínajúcimi látku, z možnosou zahaknú
ramená o balkónovú konštrukciu.
Maximálne doporuèené rozmery:
Loggia : Š 500 x V 70 cm
Dodacia lehota: 7 - 21 dní
12
R A NT
Y
W
AR
LOGGIA
Výsuv / Šírka
cm
70
*
9:1
170
230
290
350
410
470
500
€
€
€
€
€
€
€
220
240
295
320
345
365
395
30
30
30
30
30
30
30
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Výkon motora v Nm
Montáž
700
výsuv s ramenom
97
výsuv bez ramena zahaknutím
700
94
120
v zasunutom stave
13
WINDOW BOX
R A NT
Y
AR
W
WINDOW KABRIO / WINDOW BOX
5
ROKOV
RAL
RAL
9010
9006
RAL
9010
9006
VALEC
60 - 70 mm
Model WINDOW BOX s ochraným boxom.
Posuv látky po nerezových lankách 4 mm.
Max.doporuèené rozmery: Š 400 x V 300 cm
Dodacia lehota: 7 - 21 dní
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
WINDOW KABRIO
VALEC
60 - 70 mm
Model WINDOW KABRIO bez ochraného boxu.
Posuv látky po nerezových lankách 4 mm.
Max. doporuèené rozmery: Š 400 x V 300 cm
Dodacia lehota: 7 - 21 dní
14
RAL
WINDOW KABRIO / WINDOW BOX
WINDOW BOX
Výška / Šírka
cm
*
150
9:1
120
200
240
300
360
400
€
€
€
€
€
€
330
407
440
506
562
606
30
30
30
30
30
30
427
458
535
589
645
200
9:1
340
30
30
30
30
30
30
250
9:1
357
452
483
571
624
689
30
30
30
30
30
30
365
474
505
600
656
730
30
30
30
30
30
30
300
9:1
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Výkon motora v Nm
WINDOW KABRIO
Výška / Šírka
cm
*
150
9:1
200
9:1
250
9:1
300
9:1
120
200
240
300
360
400
€
€
€
€
€
€
253
318
335
393
422
465
30
30
30
30
30
30
264
338
356
421
450
505
30
30
30
30
30
30
481
545
275
360
377
452
30
30
30
30
30
30
290
383
400
483
505
580
30
30
30
30
30
30
Výkon motora v Nm
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
PRÍSLUŠENSTVO
Cristal plus - transparentná PVC fólia stabilizovaná
+ 25%
Univerzálne “L” konzoly pre box
Stredový dvojitý držiak nerezového lanka
43,00
9CSU150101 - 1pár
€
9CPG150201 - 1ks
18,50 €
* Všetky rozmery sú v mm.
142
130
51
Ø4
51
111
51
Držiak lanka na stenu
73
73
96
Ø4
96
147
126
Držiak lanka do stropu
Držiak lanka na stenu
Držiak lanka do stropu
15
GARDEN
GARDEN
RAL
9010
RAL
RAL
9006
8017
výsuvná markíza na pergoly
5
ROKOV
R A NT
Y
W
AR
VALEC
80 mm
Garden - konštrukcia je vyrobená z hliníka,
v dvoch štandartných farbách - biela RAL 9010
strieborná RAL 9006, hnedá RAL 8017
Max. doporuèené rozmery: Š 500 x V 500 cm
Dodacia lehota: 15 - 28 dní
16
DVOJITÝ MODUL
Výsuv / Šírka
cm
200
250
300
350
200
250
300
350
400
450
500
€
€
€
€
€
€
€
1.279
1.374
1.430
1.535
1.595
1.687
1.740
30
30
30
30
50
50
1.331
1.435
1.492
1.666
1.758
1.822
30
30
30
30
50
50
1.475
1.591
1646
1.831
1.923
1.995
30
30
1.752
30
50
50
1.841
1.931
2.023
2.106
50
50
50
1.975
2.067
2.159
70
70
70
2.094
2.171
2.289
70
70
70
2.136
2.214
2.358
70
70
70
1.681
1.737
30
30
1.579
1.714
1.770
70
70
70
1.674
1.818
1.877
70
70
70
1.708
1.853
1.915
70
70
70
500
30
30
30
450
1.597
30
1.555
400
30
30
1.876
70
1.989
70
2.028
70
Výkon motora v Nm
GARDEN
GARDEN
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
DVOJITÝ MODUL
Cena dvojitého modulu sa vyráta z cenníka - 2x jeden modul do požadovaného rozmeru.
GARDEN PLUS
RAL
9010
RAL
RAL
9006
8017
výsuvná pergola
5
ROKOV
GARDEN PLUS
R A NT
Y
W
AR
Cena GARDEN PLUS sa vyráta z cenníka GARDEN + 25%
17
UMBRELLA
Výsuvné obojstranné markízy
UMBRELLA
RAL
9010
RAL
9006
terasová markíza
5
ROKOV
Výsuvná markíza konštrukcie typu “A” / obojstranná /
Dodacia lehota: 15 - 21 dní
18
R A NT
Y
W
AR
cm
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
320
1.274
1.407
1.535
1.678
1.820
1.971
2.122
2.276
2.702
2.885
3.037
3.178
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
420
1.362
1.495
1.643
1.925
2.077
2.229
2.390
2.805
3.011
3.153
3.304
30
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
1.585
1.751
1.892
2.030
2.185
2.345
2.506
2.931
3.129
3.288
3.440
520
30
30
30
720
820
30
30
30
50
50
50
50
50
2.150
2.307
2.460
2.622
3.058
3.257
3.419
3.576
30
30
30
50
50
50
50
50
2.316
2.465
2.619
2.766
2.924
3.350
3.605
3.856
4.110
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.885
3.165
3.420
3.704
3.968
4.673
4.947
5.242
70
70
70
70
70
70
70
70
30
1.859
620
1.784
2.014
30
POÈET STÅPOV: 2
UMBRELLA
Výsuv / Šírka
POÈET STÅPOV: 3
Výkon motora v Nm
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Cena pozostáva z ceny markízy Klasik v poète 2ks, + nosná konštrukcia,zastrešenie 115,00 € /bm
* cena markízy nad 800 cm bude vypoèítaná na vyžiadanie.
700
120
100 x 60 mm
100 x 60 mm
100 x 60 mm
500 x 500 x 10 mm
19
5
ROKOV
R A NT
Y
AR
W
SELENE / CAPRI
Pevné korbové markízy
CAPRI
RAL
9010
pevná markíza
Pevná markíza z ¾ahkej hliníkovej konštrukcie RAL 9010.
Max. doporuèené rozmery: Š 500 x H 130 cm
Dodacia lehota: 15 - 21 dní
SELENE
RAL
9010
Pevná markíza z ¾ahkej hliníkovej konštrukcie RAL 9010.
pevná markíza
Maximálne doporuèene rozmery: Š 300 x H 130 cm
Dodacia lehota: 15 - 21 dní
v = 25 cm
20
Podpera
Håbka = Výška / Šírka
cm
Výstuha
1*
150
200
250
300
350
400
450
500
€
€
€
€
€
€
€
€
90
4
333
377
396
442
466
481
576
592
100
4
357
403
420
466
490
551
615
631
110
5
443
461
481
530
557
621
693
759
120
5
468
486
537
555
582
646
714
779
130
5
475
493
557
577
649
668
785
805
* Poèet podper na dannú šírku markízy
SELENE / CAPRI
CAPRI
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
H
Výstuha
V
Výstuha
SELENE
Håbka / Šírka
cm
Výstuha
150
€
200
€
250
300
€
€
90
4
378
425
443
508
100
4
395
443
461
526
110
5
499
518
537
605
120
5
522
540
592
628
130
5
553
571
639
675
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
Max . dlžka profilu = 660 cm
21
PRÍPLATKY
PRÍPLATKY
Montáž markíz: 15% z ceny markíz
CENNÍK LÁTOK SATTLER:
Látka SATTLER
14,90 €/bm
/šírka role 120 cm/
Ušitá látka SATTLER bez volánu
15,90 €/m2
Ušitá látka SATTLER s volánom
17,90 €/m2
Ušitá látka SATTLER samostatný volán
8,90 €/bm
ŠPECIÁLNE LÁTKY
Markízy s látkou SOLTIS + 25%, REFLECT +20% a PERFORA +20% k cene markízy
500 cm
PRÍKLAD UŠITIA SAMOTNEJ LÁTKY S VOLÁNOM
25 cm
500 x 210 cm ( + volán 25 cm, + 25 cm navíjací valec)
70
poè. pásov
1
2
3
4
5
6
7
8
šírka pásu /cm
120
114
240
232
360
350
480
468
600
586
720
704
840
822
960
940
šírka zošitých
pásov /cm
116,5 cm
116,5 cm
116,5 cm
70
210 cm
25 cm
TYPY VOLÁNOV
V1
V2
V3
V4
V5
PVC MATERIÁLY
PVC /šírka role 270 cm/
15,93 €/bm
PVC ušitá na konkrétny rozmer
12,80 €/m 2
PVC CRISTAL PLUS 500 priesvitná / šírka role 140 cm /
11,48 €/bm
PVC CRISTAL PLUS 500 priesvitná ušitá na konkrétny rozmer
12,95 €/m 2
PVC CRISTAL PLUS 500 priesvitná ušitá so záažovou tyèou
15,95 €/m 2
PVC CRISTAL PLUS 500 priesvitná ušitá s autozámkami
19,95 €/m 2
1,20 €/bm
PVC šponovacia guma / èierna 8mm /
Kovové krúžky
(5,9 €/m2)
(8,2 €/m2)
0,25 €/ ks
2,20 €/ ks
10 mm
Autozámky - uzamykate¾né
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
FARBY KONŠTRUKCIE
RAL:
Dodacia lehota: 14 - 21 dní
22
príplatok + 20%
MOTORY
TRUBKOVÉ MOTORY DO VÝSUVNÝCH MARKÍZ
POHONY LT 50/60 s vypínaèom
LT 50
HELIOS
POHONY LT 50/60 NHK ovládaním a vypínaèom
LT 60
LT 50
25/17Nm
250,00 €
40/17Nm
180,00 €
190,00 €
MARINER NHK LT 50
40/17Nm
265,00 €
80/12Nm
23,00 €
SIRIUS NHK
LT 60
80/12Nm
285,00 €
LT 60 100/12Nm
260,00 €
TITAN NHK
LT 60 100/12Nm
301,00 €
LT 50
30/17Nm
MARINER LT 50
SIRIUS
LT 60
TITAN
POHONY ALTUS RTS s integrovaným prijímaèom s DO TELIS 1
ALTUS 50 RTS
30/17 Nm
280,00 €
ALTUS 50 RTS
50/17 Nm
290,00 €
ALTUS 60 RTS
70/17 Nm
320,00 €
ALTUS 60 RTS
100/17 Nm
350,00 €
GEMINI NHK
POHONY NHK RTS s integrovaným prijímaèom s DO TELIS 1
APOLLO NHK RTS
30/17 Nm
VECTRAN NHK RTS 50/12 Nm
340,00 €
360,00 €
POHONY OREA RTS s DO TELIS 1 pre kazetové- markízy ARMONY
OREA RTS 50
30/17Nm
295,00 €
OREA RTS 50
50/17Nm
320,00 €
OREA RTS 60
70/17Nm
330,00 €
OREA RTS 60
100/17Nm
350,00 €
POHONY SUNEA NHK RTS s DO TELIS 1 pre markízy ARMONY ,ORANGE
SUNEA NHK RTS 50
30/17Nm
340,00 €
SUNEA NHK RTS 50
50/12Nm
360,00 €
Uvedené ceny sú bez DPH 20%.
23
PRÍSLUŠENSTVO
90,00 €
Otrasové èidlo EOLIS 3D RTS
A uto ma t ika vieterná /rádiová/ EOLIS SENZOR RTS + TELIS 1
190,00 €
A uto ma t ika slnko+vietor /rádiová/ SOLIRIS SENZOR RTS + TELIS 1
230,00 €
Dia¾kový ovládaè jednokanalový
TELIS 1
50,00 €
Dia¾kový ovládaè päkanalový
TELIS 4
75,00 €
Vypínaè bezdrátový na omietku SMOOVE RTS biela farba
39,00 €
Vypínaè na omietku INIS UNO
17,30 €
Vypínaè na omietku dvojitý INIS DUO / na ovádanie dvoch motorov /
23,50 €
EXTERNÝ PRIJÍMAÈ:
Univerzálny prijímaè UNIVERZAL RTS / komunikuje s rádiovymi automatikami/
280,00 €
INFRAŽIARIÈ 1800 W
SVETELNÝ KIT 5 x 20W
140,00 €
LIGHTING MODULIS RTS / farba biela /
490,00 €
Uvedené ceny sú bez DPH 20%
24
26
1.MÁJA 80
956 17 SOLÈANY
T:038/ 538 3103
F:038/ 538 3431
E:[email protected]
W:sonnex.sk
Download

Cenník markíz