Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Vážený zákazník
Dovoľujeme si Vám oznámiť , že od 1.4.2014 bude zmena programovej štruktúry v analógovej a
digitálnej televízii v obci Dechtice . Zároveň dôjde aj k zmene platieb ,nakoľko už obec nebude dotovať
káblový rozvod. Platba od 1.1.2014 do 31.3.2014 bude účtovaná podľa starého cenníka alikvotná
čiastka. Nasledujúca platba bude účtovaná podľa cenníka ,ktorí je súčasťou tohto informačného listu .
Nový cenník bude platný pre KDS Dechtice od 1.4.2014 . Pokiaľ súhlasíte s platbou podľa nového
cenníka prosíme o podpísanie zmluvy ,ktorá je súčasťou tohto informačného listu . Pokiaľ nesúhlasíte
s platbou podľa nového cenníka prosíme o odhlásenie od KDS Dechtice písomne na adresu Stelartv
s.r.o. ,alebo e-mail [email protected]
(zákazník ktorí neodhlási službu do 31.3.2014 ,automaticky súhlasí s novou tarifou ) .V cene
mesačného poplatku za službu ATV + DTV sú zahrnuté poplatky za autorské práva,platby televíziam
a základný servis KDS .
Služba bude dostupná v analógovej forme 18 TV a digitálnej forme DVB-C 40 TV pre všetky televízne
prijímače v domácnosti vybavené tunerom DVB-C alebo set top box.
Zároveň budeme spúšťať v obci Dechtice aj internetové služby cez káblový rozvod + pay-tv na kartu .
Bližšie informácie budú dostupné na stránke poskytovateľa www.stelartv.sk
Váš poskytovateľ
Stelartv s.r.o.
Lysiná 751
916 21 Čachtice
kontakty
www.stelartv.sk , [email protected]
konateľ Adrián Sika - 0905 312 283
konateľ Dušan Sika - 0949 719 889
servis [email protected] , 0940 810 431 , 0949 866 751
( KDS - káblový distribučný systém )
( ATV - analógová televízia , DTV - digitálna televízia )
( DVB-C - Digital Video Broatcasting cable )
( PAY-TV - platená televízia )
Stelartv ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník platný od 1.1.2014 k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie a internetu spoločnosti
Stelartv s.r.o. Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
cable TV štart
DTV / ATV
Pre všetky TV v
domácnosti
DIGITÁL
A
ANALÓG
CENA S DPH
cableTV - 40
MESAČNE
ŠTVRŤROČNE
POLROČNE
ROČNE
Počet dostupných tv
programov DTV 40 ATV 18
5,50 €
16,00 €
31,50 €
62,00 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
cable DUO play
CENA S DPH
cable DUO Štart
cable DUO doma
cable DUO ultimate
INTERNET
A
TELEVÍZIA
platba mesačne
zákazník KDS
cable TV 40 + internet
1Mbit/s download
512 kb/s upload
12,00 €
85,00 €
cable TV 40 + internet
5Mbit/s download
2Mbit/s upload
cable TV 40 + internet
10Mbit/s download
5Mbit/s upload
18,50 €
22,50 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
75,00 €
aktivačný poplatok
65,00 €
cable DUO premium
cable TV 40 + internet
15Mbit/s download
8Mbit/s upload
26,50 €
55,00 €
Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem,zapojenie a inštaláciu zariadenia plus odskúšanie .
Uplatňujú sa pravidlá FUP agregácia max 1:15
Možnosť doobjednať set-top-box DVB-C / T mpeg 2 / mpeg 4 s nastavením a pripojením v cene 80 € s DPH
Možnosť doobjednať wi-fi – router s nastavením a pripojením v cene 25 € s DPH .
Stelartv ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Internet
Zákazník bez cable TV CENA S DPH
cable NET ultimate
cable NET Štart
cable NET doma
cable NET premium
INTERNET
1Mbit/s download
512 kbp/s upload
5Mbit/s download
2Mbit/s upload
10Mbit/s download
5Mbit/s upload
15Mbit/s download
8Mbit/s upload
platba mesačne
10,00 €
16,00 €
20,00 €
24,00 €
Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 € poštové služby
aktivačný poplatok
110,00 €
aktivačný
poplatok
100,00 €
aktivačný
poplatok
90,00 €
aktivačný poplatok
80,00 €
Aktivačný poplatok zahŕňa káblový modem,zapojenie a inštaláciu zariadenia plus odskúšanie .
Uplatňujú sa pravidlá FUP agregácia max 1:15
Možnosť doobjednať wi-fi – router s nastavením a pripojením v cene 25 € s DPH .
Stelartv ©
Stelartv s.r.o.
Bankové spojenie č.ú. 3019073158 / 0200
č.ú. 3019093554 / 0200
Lysiná 751 , 916 21 Čachtice
IČO: 46672982 DIČ: 2023506573 IČ DPH: SK2023506573
Cenník služieb a výkonov cena s DPH

káblový modem EOC
wifi router - TP link s nastavením a pripojením
RJ - 45
galvanickýoddelovačzeme
F - konektor tlakovýcabelcon RG 06
F - konektor tlakovýcabelcon RG 11
Koncovky do TV F/IEC male - F/IEC female
Tv rozbočovačF 2xTV
Tv rozbočovačF 3xTV
Tv rozbočovačF 4xTV
Tv rozbočovačF 6xTV
Tv rozbočovačF 8xTV
Koaxiálny kábel vnútornýRG 06
Práca / hod naviac
Výjazd technika na vyžiadanie cez pracovné dni pondelok až piatok od 8 00
hod. do 16 00 hod.
Výjazd technika na vyžiadanie mimo pracovné dni a víkendy
Naladenie TV ,alebo set top boxu na vyžiadanie
Poštové služby
Zaslanie upomienky
Set top box . DVB T/C mpeg2/mpeg4 amiko
Znovupripojenie účastníka po odhlásení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1m
1 hod
110,00 €
25,00 €
0,50 €
5,00 €
0,60 €
4,20 €
0,60 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
8,00 €
0,60 €
16,50 €
1 výjazd
15,00 €
1 výjazd
domácnost
mesačne
1 ks
1 ks
1x
25,00 €
5,00 €
1,00 €
2,50 €
80,00 €
5,00 €
Znovupripojenie účastníka po odpojení z dôvodu neplatenia
1x
15,00 € + nedoplatok
Zapojenie nového zákazníka (v cene zapojenia nie sú zahrnuté zemné
práce , lištovanie v objekte, murárske práce a pod. )
1x
20,00 € -110,00 €
Neopodstatnený výjazd
1 hod.
20,00 €
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programovej štruktúry na základe meniacej sa ponuky na trhu .
Stelartv ©
Download

Stelartv © Vážený zákazník